Skip to main content

Full text of "Россiйской Целларiусъ"

See other formats


6 

259 


і ТТЛ г 


/ О" У с 


ел л а р і ус 


ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЙ РОССІЙСКОЙ 

ЛЕКСИКОНЪ, 

К ѵ ѴПНО 07 ) ПГИЪАВЛЕНШМЪ 

ИНОСТРАННЫХЪ въ россійскомъ ЯЗЫКѢ 
ВО УПОТРЕБЛЕНІЕ ПРИНЯТЫХЪ СЛОВЪ, 

СЪ СОКРАЩЕННОЮ РОССІЙСКОЮ 

ЭТЙМОЛОГІЕЮ, 


изданный 


М. Франциско мЪ Галт °р го фо мЪ, 

нѣмецкаго языка Лекторомъ ъЪ Им г.-ераторекомЪ 
Московскомъ Университетѣ. 

©і'г пі|{Ш;е 

С Е Ь КЛКЛ‘У’8 

У 

"Ѵ ’' ѵс -•=- ч «• , ■ 

с- Г0ШОГ 03 і Гф е’І г и Гм ГФе 

- ШгШІмпф, &**»«*$ 

^Іпст Ш)апде ѵ>оп апбІиііімГфсіт, ш Осг пі|*|і|'фсіГ 

©рѵафс апдспоттсит. 2Ь^тт, 

Ье&зкіфсп 

сііпч* Иіѵынаі'Иои пі|*|Т)'фсп 

Д&ГутоІогпе, 

<інЗ і’иН де(1еИг ѵоп 
■М. фапсшснз /^ЧгсП’ЬоО 
* <г &с «*ГФв« ©ріпфе Ій'сіоі- Ьеі; Осо ^ііііпііфм ШіиичТіШ 
_ віі Йіокли. 

Печатанъ при Императорскомъ Московскомъ 
Университетѣ , 1771. года. 


РОССИЙСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

БИБЛИО Т ЕКА 

^лзл ~ 


РОСПИСЬ ПОДПИСАВШИМСЯ 
БРАТЬ 

РОССІЙСКОЙ ЦЕЛЛАРІУСЪ 

по 


АЛФАВИТУ РАСПОЛОЖЕННАЯ. 
А. 

вкземпТ. 

Господинъ АвизонЪ. - - - 2* 

Г. АлбрехгпЪ. і. 

Г. Сава Алексѣевъ. - - - і. 

Госпожа Полковница А. С. Аргамакова. і. 
Г. БаронЪ ФонЪ АшЪ. & 


Б 

Г. ПасшорЪ Бауманъ. - 
Г. Магистратской Президентъ Василей 
БельковЪ. - - - _ Ів 

Г. Лекарь БергманЪ. - - - 

Г. Лекарь Бернике. _ - . і в 

Г. П. Г. Бестужевъ. л _ - %, 

Г. БетефейрЪ. - 
Г. Бицо. - « і. 

Г. БлумЪ. - ^ 

Его Превосходительство Г. Генералъ 
ШрутчикЪ БрилЪ. - . и 

Г. Аптекарь Андрей БрантЪ. - 
Г. БрокетрЪ. - - ; 

Г. ПасшорЪ БруннерЪ- - - *. 

§ “ Г, I »кэем пх. 

Г. Ф. I. ФонЪ БрынингЪ. : . , 

Г. Г. Ф. БышнерЪ. - - . . х * 

Г. ГедеонЪ БушешЪ. - . . І# * 

В. 


Г. Р. I. ВалттгерЪ. ... х 
Г. ВалшерЪ. - - . _ } ’ 

Г. ФридрихЪ ВеберЪ. 

Г. ПасгпорЪ ВеберЪ ва разныхъ во вто¬ 
рой Арміи , имена которыхЪ не обЪ- 

явленны. а 

Г. ВендЪ. г * 

Г. Полковникъ Вердеревской. - _ І# 

Г. Коллежской Совѣтникъ Михаила Вере- 
вкинЪ. - . х 

Г. КарлЪ ВоллинЪ. 

Г. ФонЪ ВризЪберхЪ. - - і, 

Г. ВурмЪ. - г 


Г. 


Г. Г. Ф. ФонЪ Гавелы 
ПротопопЪ Гамбургской. 

Г. ГарткнохЪ. - 
МадамЪ ГейстерЪ. - 
Г. ПасторЪ ГейцигЪ. 

Г. ГеннингЪ. 

Г. АссессорЪ ГесселЪ. - ; 

Г. I. К. ГилбигЪ. - 
Г. С. ГилтенЪ. .... 
Г. ГІорутчикЪ ИванЪ Глазуновъ. 
Г. ГноспеліусЪ. 

Г. ГолленьгагенЪ. 

Г. Ф. ГолманЪ. 

Г, И. А. ГотЪ. г. 

Г. И. С. 


жкзсмпл. Г. И. С. ГофманЪ. . і. 

Г. ПасторЪ ГрасЪ. - * і. 

Г. А. ГросЪ . - і. 

Г. И. ф. ГросЪлаубЪ. і. 

Г. ГынцелЪ. - . . і. 

Д. 

ИзЪ Двора Ея Императорскаго Вели¬ 
чества. - - - _ - 2. 

Г. ІаковЪ ДанквардЪ. - - - 2. 

Г. Павелъ Демидовъ. - . ** 50. 

Г. Аптекарь ДуропЪ. т, 

Г. Канцеляріи Совѣтникъ ФонЪ ЕкЪ. 4. 
Г. Лекарь Ейнброд'Ъ. - - - х. 

Его Превосходительство Г. Дѣйствиптел- 
ной штатской Совѣтникѣ ФонЪ Ей* 
хлерЪ. - .. і. 

Г. ПорутчикЪ Григорей ЕленевЪ. - і. 
Г. Операторъ ЕнгелЪ. - - • 


Ж. 

Г. Алексѣй ЖуравлевЪ, .. . ; 4, 

3 . 

Г. Регистраторъ ПрохорЪ ЗатопляевЪ. і. 
Г. Василей ЗубковЪ. - * і] 

К. 

Г. КіолберхЪ. К. - . - . 

Г. —- КноббенЪ. - - і. 

Г. ИванЪ Коростинской. - - - х. 

Костромская Семинарія, * . 3. 

Г. Лекарь Варфоломей Крачь. - х. 
Г. Надворной Совѣтникѣ КрейдеманЪ, і. 

$ 2 Его Его Превосходительство Г. Генералъ Ма'Г*' 


орЪ ФонЪ КульбаршЪ. . . . 

Г. Д. КильманЪ, . 

♦* 

Л, 

Г . Пасторъ Ланге. 

Г. Г. К. ЛеманЪ . . ь 

П Бригадиръ и Иркутской ОберЪ Ком- 

Г Т 5 ^ антЪ Ф 0Н Ъ ЛинеманЪ . . Т 

Г- Профессоръ ЛовинЪ. - 

‘ тербурхѣ 3 Ра ! НЫХЪ . “ Ъ СанктЪПе- ' 
Г- Капитанъ ДудвигЪ. , ~ 8 ° 

М, 

г. Павелъ МахорЪ. 

Г. МаиЪ. - . ' 

Г. Говеа МеіерЪ. , г Т * 

Г. ІоганЪ Менде. - ’ 7 * 

Г. Секретарь МерлингЪ. . , ’ 

Г* ДокторЪ МертенсЪ, . 

Г- КарлЪ МинстерЪ. * ^ Х * 

О. 

Г. ОксфортЪ- . 

“ _ 


Его Превосходительство Г. ГенералЪ По- 
РутчикЪ Графъ ФонЪ ОстерманЪ. * 4 , 

П, 

Г. Панцер Ъ. , 

Г. Иванъ Паули за равныхъ вЪ Харко- 

г. Надворной Совѣтникъ Афанасей Пел-* 
екой» ■» 2 

г. Кан- 


Экземпя. 


Г. Канцеляріи Совѣтникъ фонЪ Пе- 


спіелЪ. - . - * а. 

Г- ПецолдЪ. . _ _ і.* 

Г. И. Г. КсісгпЪ ПіесгпЪ, - - і. 

Неимянояанмой Г. вЪ ГІетербурхѢ. аз. 
Г. РекторЪ ПолЪ. - _ х 

Г. ИванЪ ПоповЪ. , _ _ * 

Г- Михаила Поповъ. - » „ 6 [ 


Р. 

Г. ПасторЪ РаупахЪ за Г. Бекера „ за Г. 
Бекена и за Г. Ланга сЪ прочими 


имена которыхЪ не обЪявлены. - ас 
Г. М. II. РейхЪ. . . . 

Г.- РеймерсЪ. г 

Г. Ф В. фонЪ РенненкамфЪ. ,* 

Г. Гофмейстеръ Самуила Риніе, - / 

Г. РитЪмейерЪ. _ - _ І2 ’ 

Г. Кандидатъ РихтерЪ, - . х ‘ 

Г. Кандидатъ Родде. ~ 


С. 


Г. Купецъ Егоръ СабинииЪ. „ 2 

Поселеніе вЪ Сарептѣ. - . ^ 

Г. Северинѣ. - - _ х 

Г. переводчикѣ СейдлерЪ. 

Г. К. И. СейдлицЪ. - . і ’ 

Г. Губернской Секретарь ЕфремЪ Смир- 

НОВ-Ь* - _ 

I. 


Г. Надворной Совѣтникѣ Дмитрей Со- 
болев Ъ. - 

Г. Г. В. ФонЪ СшакельберхЪ, 

Г. СтеингеттерЪ, - , * 

г. г, б! 


•кземпл. 


Г- I. Б, СгттолЪ. .... т 

Г. ФонЪ СшральборнЪ. * _ 2 * 

Г. БургемейсгпрЪ СугттовЪ, - , х * 

Г. Г. СигковЪ. _ . . ' 

Кш Лревосход^тельсшво Г. Тайной Со- ’ 
Сов Вт никЪ СобакинЪ. 2 . 

I. Полковникъ БаронЪ ИванЪ Соловьевъ, і. 
I. Регистраторъ Анфим'Ъ СѢнатрусовЪ. і, 

Т. 


Г. Аптекарь Т^нненберхЪ, ^ - 2. 

Г. Торлей. 1 

Г. К. Г. Торне. * . і . 

Г- Переводчикъ ТрефортЪ. * - д. 

Троицкая Семинарія. * - 12, 


У- 

Г. БаронЪ О, Р. Л. фонЪунгернЪ Стерн- 


берхЪ. . Т . 1щ 

Госпожа ФонЪ УлрихенЪ. * «. ], 

Г• Кандидатъ утовЪ, - • і, 

Ф, 

Г. Г- К. ФонЪ ФитингофЪ, - і. 
Г* флехтнерЪ. - - ^ і. 


Г- АссессорЪ ХдЪбниковЪ, - * ±? ч 

Ц- 

Г. Капитанъ ЕгорЪ ЦешманЪ. - і. 

Г. Цим- 


вкземпд 


Г. Циммерманъ. 

п И У я Р и # ынск °й Комен- *’ 

дантЪ Г. ЦыплятовЪ 

А » 

Ш. 

Г. Лекарь ШарфЪ. 

Его Сіятельство Князь Алексѣй ІІГехо 
вскои. - _ _ ли ' 

Г. К. ф. ШмидЪ. . І# 

Г. Пасторъ ШтефенсЪ. * * х * Отт Опте ргае/ет іп Ьас ѵпа ф ітрег/есіит ; 
оѵтс рефйит еі рітциатреф&тп е]і 
Тшгттг. 


ЧИТА- 


^ХХХХ & 

ЮХ.ймХ ІГвЬ'* 


&хххх & ку 


я хххх л / г ~ц 


ХХлХ л? 


1 ««©«к а^Л^й х«э,х 

2 КШш>К & & X "** X і 

Ф XXXX $_>ЦИ/ $ XXXXX 


ЧИТАТЕЛЮ НАСТАВЛЕНІЕ. ЛексикенЪ* И хотя такая книга при перпомЪ ея 
изданіи не вЪ самомЪ совершенствѣ показаться можегпЪ, 


однако благоразумные читатели надѣюсь, пользу оной 
конечно спознаютЪ* 


Что до употребленія сего Лексикона касается, то 
обЪявить должно, что онсй не собственно для пріиски- 
ванія словЪ , кЪ чему' алфавитнымъ порядкомЪ разпо- 
лагаемые Лексиконы, суть удобнѣйшими , здѢланЪ. Меж¬ 
ду тѢмЪ и сей однако вЪ случаѣ надобности кЪ пріискива- 
шю словЪ упошребляемЪ быть можетЪ, ежели слѣдую¬ 
щія вЪ не.мЪ С| едства и способы будутЪ примѣчены: сло¬ 
жныя существительныя слова и глаголы сложены суть 
сЪ слѣдующими предлогами : <$езЪ , п , по.з , и ы , до , за , 
Л , ИЗ, на, не, о, оіГ, от, лере, .я о, ягод, лре, .яри, 
дгро, раз, о, со, у, сЪ коихЪ какЪ вЪ НѢмецкомЪ и 
другихЪ языкахЪ , слово начинается. Когда я пред¬ 
логи сіи отЪ таковыхЪ сложныхЪ словЪ отдѣляю , я- 
вляется мнѣ ьЪ своемЪ видѣ первообразное, котораго 
меж. <,у первообразными вЪ алфавитномъ порядкѣ стоя¬ 
щими искать, и подЪ онымЪ между производными и 
сложными желаемаго слова смотрѣть должно. На пр. 
естьли случается слово осСиРнипа/о, и мнѣ хочется 
вѣдать какЪ оно называется по нѣмецки, то отдѣливъ 
отЪ него предлогЪ осГ, ищу вЪ первообразныхъ ы/Рн , 
тогда нахожу глаголЪ жкняго , и между прочими его 
сложными вЪ своемЪ порядкѣ также и обмън ииа/о. 

Что до собственнаго намѣренія вЪ сочиненіи Ле¬ 
ксикона сего касается , шо сосгаоитЪ оное вЪ гітомЪ * 
чпюбЪ любигпелямЪ Россійскаго языка учинить оной 
лехчайшнмЪ - 7 но кЪ полученію онаго слѣдующее 

)( 2 иаблк>- наблюдать должно Во первыхЪ потребно затвер¬ 
дишь и ьЪ палтяшь гораздо углубить первообразныя 
слова сея книги , особливо та кія , коихЪ знать болѣе 
нужно, и отЪ коихЪ производныя есть и сложныя 
а потомЪ начать ежедневно по листу, или сколько ко¬ 
му заблаго разсудится, читать со вниманіемъ, отЪ че¬ 
го вЬ скорости можно будетЪ разбирать , какЪ есте¬ 
ственнымъ образомЪ производныя и сложныя отЪ сво- 
т.,Ъ первообразныхЪ выводятся. 

ІІадЪ каждымЪ словомЪ поставленные силы мо* 
гт, тЬ иностранному неиначе какЪ пріятны быть, ко¬ 
гда на противЪ того оныхЪ недостатокъ наводитЪ 
скуку, особливо ежели кто желаетЪ выучиться языку 
безЪ учителя. 

Осталось еще изЪяснить относящіеся до Грам¬ 
матики литеры и знаки, кои суть слѣдующія:, 
пі, I. зпачитЪ шаГсиІіпит і, сіссііиасіоіш, 

с. і. - сотшипс і.-- 

Г. I. -> Гоетіпіпит і.-- 

т. 2.-- іпаГсиІіпит 2. —,—. 

л- 2 . -- пеиПит 2.-— 

і 4 ' *-Гоетіпіпит 4. -- 

§• - §спігіии$. 

рі* *-- ріигаіів. 

При имепахЪ мужескаго роду 2. склоненія стоитЪ 
иногда у, или а, или л, что показываетъ окончаніе роди¬ 
тельнаго падежа. При именахЪ множественнаго числа 
сігтавленЪ послѣдней слогЪ родительнагожЪ падежа , 
какЪ: при хогти стоипіЪ ей, чгпо хогтей значитЪ. 
значитЪ ас^есПішт. 
ргоп. - ргопотеп. 

При глаголахЪ стоитЪ либо г или 2, что первое 
или второе спряженіе означаетъ* 

Послѣ настоящаго времени глагола слѢдуетЪ одно 
коелибо изЪ сях'Ъ чиселЪ и потомЪ курсивными буква¬ 
ми неопредѣленныя, которые, понеже близко нѣме- 
цкого стоятЪ , такимЪ же неопредѣленнымъ обра- , 
зомЪ и переведекны. По сіи неопредѣленныя либо цѣ¬ 
лыми словами выраженны, либо только сЪ черточкою 
—■ послѣдней слогЪ неопредѣленнаго поставленъ, смо¬ 
тря какЪ того нужда требовала. Когда равнообра- 

ЯиыЛ 


І зныя неопредѣленныя одно за другимЪ слѣдуютЪ, то 
при первомЪ глаголѣ либо цѣлое неопредѣленное или 
послѣдней слогЪ онаго ставится, послѣдующіяже озна¬ 
чаются 2. мя или 3 мя поперечными черточками 
— — — и относятся іЪ предЪидущему глаголу, коего 
І неопредѣленное выраженно. 

Иногда послѣ настоящаго времени слѢдуетЪ не¬ 
правильно идущее окончаніе втораго лица настоящего 
времени. На пр. у сижу, стошпЪ діішь , что си¬ 
дишь , значитЪ. 

При глаголахЪ означаются иногда непрапильно иду¬ 
щія времена , коихЪ знаки суть слѣдующіе : 


р. г. значитЪ 

реііесіит Іітріех. 

р. с. - 

—— сотроііишь 

Г. или Гиг --- 

■- Гиг шит. 

ііпр. --- 

ітрегагіішв. 

«ЗеР. . -- 

сіеіейіиит. 

ітреіТ. --- 

ітрегГипаІе. 

ран:. .-- 

рапіеіріит. 

асіи. -— 

асЗиегЬіит. 

ргаер. -- 

ргасроГто. 

сопр --- 

сопіипйіо. 

іпгегр-- 

ітеіщ'сНо. 

2сг. - 

§еіипсііит. 

6 . - 

§гаесит. 

Р. -- 

роіопіеит. 

5 . 

Паиопісит. 

ВЪ заключеніе сего 

желая любителямЪ Россійскаго 


языка вЪ достиженіи ихЪ намѣренія, то есть вЪ ско- 
ромЪ и лехкомЪ изученіи сего языка благополучнаго 
успѣху, всегдашней ихЪ себя благосклонности пре¬ 
поручаетъ. - ^ 

Сочинитель» X * 


ІІИГСГ* 

ШШфі (йѵ Ып 

чСё^' сг соГфсіпсг вог Ген Шдсц Ьеё дес Ией $сГсп? Ъ,і$ 
Уі ' !! делит (фес ги:,'[|іТ;с Нсуіііо1о^і(с()е ©сееегбнф. 
ЯЬ пші іігйі- Сіи (о (фей ©егЕ Ьеу Осг сг(!сп 
да(ч’ т піфі іи Осе яеу(|еп ЙЗоЯГошіпеіфсч Ълг^сГГси Гліщ, 
Г 1 - І'ічіс шип ЬссГ>, Оар 2с(ее рои (Зіп(іфс 'Осп 37аАси Оіе(ей 
кВеііё еііспп ей ікеОси. 

Ьсп Ѳс&глиф ОісГсй ©счДеобифй Ьеіѵ'ф, Го і^с 
і’осМ 511 шсгГеіі, Осф ОаПеФе піфс еідеМііф кт Ос? 9?аф* 
ГФІайеп* »гпГ(си дстпфс (ер , аіё ,14-511 Оіе іи йЯфабсеі* 
ГФсг Оі'Оттд дешафеел ©о^есгбифее бедистсг (то. 3 !?г 
Ос|Тёп іі'іі’О тип Ооф йиф Оіс(сЙ 5„г ЭДоф $шп 5.и(ТФ(а- 
9си дсЬгпифсп Шпаг , юепп тп Цф {ЫдепЬеп #апЪ* 
Діі$ Ш»0 ЭЗогфвіІ ШСгГі:: ОІС сотроіііа ГиЬЛаппиа лиО ѵеі'Ьд 
^ііГо зи(штшси бОСАе тіс (сідеп&еи ргаероііпопсп; безЪ в, 
бозЪ , вы, до, за, з, і?з, ка , не, о. об, опт, пере, 
по, под, пре, при, про раз, с, со, у, тошіі, 
иле іп Оее ЬетГФсн шіО сшОегп ©рглфеи, Оой ®*г* пприп 
дсг. -Ь'сип ШИП шт Ьіе(с ргаероіігіопев рои (оіфеи $и{йішіи’и 
ЗсГсМсл ©о'сесгп а6Го»Ье«, [о егГФсіпее 0<гй ріітігіиит оОее 
Огі .шип тоге > юеіфсб плш (Ь Осип ішегг Осо ргітітт , Оіс ія 
0Ц'1>ДнчІ)і|фсг ОгЬішпд (Мча г (іи[[фІлдсп , и ПО гтссг Оси 
Ойггт.сг (ифепОеп ііепішй кпО соіпроініі Ьйй Рог(сі;си0е ©оге 
сшГгпфса пиф. -1>спа оа$ ©оес обмѣниваю і'о г (о пипѣ 

пиОпіпп дега пчфеа тофес, п>іе ей аи( Ьап[ф 1;ф, [опчптч 
ШЛИ ОйѴОИ ОІС ргаер Об, ітЬ (цфсе ІИ Осп ріітігіиіх мѣн, Оа 
іпап Ьаші ОйЙ ѵегЬит мѣняю, ипО ипеег Ьіфеп нМдеи сот- 
? иІіиі лиф іп (еілее -ОгОттд обмѣниваю, йпегіф. 

%Ваё а&ее Оси сідепеЯфси Зтсс! ОіеГей ©егГй Мпф, 

Г» ИШ * Ойгіп , Оа 0 (еіічдей сіпгт Шф« 0 е>- &гг піці* 

(феи 


|фсп ергофс Ые(сГ0с егіеіфіет И, Ой Осип ^иг егГ;лГпіиз 
0іс(Н З пп ’^ (Мдеп&е$ »» бссбйфіеп і|7. ©іс ріітісіиа, Ос* 
Р'иоегз (о(с(>е , йп Оспеи йш піефеи деіезси і)!, ипЬ 

іѵеіфе сіеііпагіиа НПО сотроііга (;й0сп , ішф таи (іф 5Ц(оѴОег|7 
рсГйііш: тс, феи, НПО От ©е0афті(|с (с(г еіпріазеп. ЭБсгш 
Ы йсГфсфеи і|Г, (о (йиа* таи ап Ф'зііф сіи оОсп 


,а ічсі таи 2и}1 №, тіе 9(ц(шаД(йшГсіс іи (е(си , Ой шаш? 
Осип МО ичѵО зетоГ)Пі шссОеп, еіиаИкОсн, тіе пйеигііф 

Ьіе сіегіиаСІии «ПО сотроііса ООП фт» ргітіпиі* і)СГЗСІСІГсС 

тссОсп. 

2)іс «бег |с0ей ШЗоге дс(іфі<п 9/ссепГе (описи еіист Ш$> 
(аиосс иіфс пиОсіФ пій апдсис^т (ери, Ьй ^іидсзси Осо ЭЗійп- 
деі ОеоГсІОсп сітн 5зсоОпі§ сотсФсс , йШіійІ тот она- Оіс 
©рі'йфс офіе Зіитсіршз еііеоиеи тіЙ. 

ЗФт і(Т иоф Г1О0І3, 0а(І Оіе йіі( Оіс @гйшіпйіі( \ІФ 
Ое^іерепОеп 2$иф|гй&сп ипО Зсіфси еѵШгсе тсгОсп і (іс (тЬ 


ІдепОс: т. I, 

ОсОсШсе таГсиІіпшп 

I. еЗес! іпаііопіз. 

С. I. 

—- соттіте і 

. сіесііпаг. 

Г. і. 

-- Гоетіпіпит 

1. ііесііпас. 

т. 2. 

■- таГсиІіиит 

2. сіесііпаг. 

п. 2. 

-пеиичіт 2. 

сіесііпас. 

п. з. 

—- пеисгит 3. 

сіесііпаі. 

Г. 4 . 

•-- Гоетіпіпит 

4. йесііпас. 

ё. 

-—— ^епігіиих. 


рі. 

—- ріигаііз. Оеп таГсиІіпія 2. сіесі. ЯФсі 5» тсіІсп у, сЬсг а , оОср 
л, теіфей Оіс (і'пОииз Осѵ о, епіс - Оси потіпіЬи* 

ріиг. тіт. і|7 оіе Ісі с ис 0і;Ш>е Осй аепіе. &о;де(е§і, йій Оеі; 
г огши |7фсе шей, шеіфей когтей ЬеЬеШеО. 

аф. --- афесНпшп. 

ргои. -- ргопошеп. 

Фсі; Осп ѵегЬіз |гс(;(: ситч’Оос і. оОео з, те!фсй 0і« 
<г(1е оОес ашеріе софицасіоп йпзсідее. 35ои 0іс(сп ЗйОІсп (о(* 
вес Сіііе ЙИ( ОлЙ ргаеГепз Осй ѵегЬі, шіО ОйГйиГ' |?іфеп шіі 
стйѵ - 93ііф|7л0сп Оіс іпйпіпиі, ПІЙ тсіфс , тсіі (іс 5ипаф;і 


Осрт Оѵ-шСФси ( 7 еГ)сн , иОегіеііі (т0. (іиО аОсг Оіс іп- 


йпісіиі ситчОсс ѵоііід йіФйсОпіФі, оОсс её і|1 пиг пеОЯ еіист 


0 тф 


0ш’ф іче Іфе <3 \)\Ьі Ьсв шЯпігші дс|с6і импФеіі іс 
масООсш е$ Ьіс 3?оф сгГогЬМ (ни. 5Шс»щ ‘ іпВпігіиі им, 
т т*ГсшлпЪег (оідсп , (о -иміЪ Ьср Ьст ег{?еи ѵс.Ьо 
спсшсЪсі* Ъсг дап^е шНтг. оЪег Ьіс (с( 5 ее ©»;фс (;ш(іе;сйе Мс 

{Ыбсп&сп йі'ег іѵегЬеп иііс 2 оЬсг 3 Оіііт|гги1)ен __ — 

«іпдезеідее, ппЬ 6е$іе(кп (іф тф ічнфсгдсОспЬс ѵегЬиш , 
Ц’СФОП Ъсі* іп!іпігіаіі8 лііѵіЗСіМисГ^ і(?. 

Я1й(Ъ Ьст ргасГепх Ьсй ѵегЬі бі^ІѴеІГсП СІІІС КОП Ьа* 
?іеяс» йЫі'СІфспЬе 0ФіІПд 1*1? $Ш0ІСП <рсфп Г'С5 ргаеГе.иі*. 
і. (Г. 33ср сижу, (?фі дйшь, И>о1фе$ сидишь, беЬсше. 

Зн'р оса ѵегЬі» (іпЬ лиф ^шѵеіісп ігпгіфеід дфеиЬс сет* 
рога апдфіде, Ьегеп Зеіфеп фЧдепЬе (ІпЬ : 

Р* ^ бсЬсиесе регГеЙит Птріех. 

Р‘ с * ‘ * реѵіескіт сошроіітт. 

Р • оЬсс Гіи.-- Гттчіт. 


Г. сЪсі* Гт.- 

ітр. —— 

СІС’Г. -- 

ітреіТ.- 

Фіс йОгідсп рсіфса |іпЬ : 


рѵаер. 


ипрегагіиик. 

гіеГеДіипгп. 

ітрегГопаІе. 


раггёсіршт. 

асіиеіЬіит. 

рглероПгіо. 


соп к - - сопіипДіо. 

,пгеі > -- ііиеі'іейіо. 

дег. * цепнніішп. 

&гаесит. 

Р' ' ~~ роіопісит. 

“■ Лаитйсит. 

(ёфііфіф іѵйпСфі тли Ьсп Сіфйбеп? Ъсг тГйГФі’іі 

врѵафе ѵісі 031 кФ $иі- 0тсіфштд іІН'і ’4 0і&$нисй ?, паіиПф 
ЬісГе Ѳрглфе (еіфе ішЬ ЬаГЬ 311 сіГсі’пеи , ичЧча; (Тф 
ЭДсфІдеіѵодепІК’іе сііцффіе 

Оа* Ѵсѵ&Цсѵ» 


.До ^Чкт 

ЛУД* ' . .' 1-^4 
л. 


А. 

Аі* *.) Ьсг $Зиф(Ш> % 2 .) (оп], сФс?» 

Агнесъ, т. 2. &аб Сшит, ѵісі. ягня. 

АдамЪ, т . 2. $(Ьаш. 

адамовый, адйлтлій , аіі'}. ѴОЛІ &ОП $(&ЛШ {(?«. 

АдЪ , т. 2. С'іс фбЦе. 
йдСкій ) жі§сШ(ф* 

АзЪ, т. 2 . Ьсг сгрге ОЗиф^аЬ Іш ічфдасп У Ь с. 2 ) ЗФ» 
Азбука, / і к Ьйй 21 6 с іЬаф; ЭІІр^абеГ. 
Ізбучный, лс\). зшп 51 6 с ЗЗисЬ беГ^і'іб. 

, йзбучнинЪ , ѵі. 2 - Ьег 21 Ь с ©фніег, 2( 6 с ©фи§, 
Азія) /: і. Щт. 

азі^шецЪ, ѵі. 2 . еіпсг 2((!сп, 
азіатскій, лЛ]. аГш(і[ф. 

Листѣ , т. 2. сіи (фтйг^сг 0(оѵф, 

АлкоранЪ , т. 2. Ъсі* $(№огап* 

АлшыяЪ ) т . 2 . сіпс сІ;етаІі$е гіфіІТФ^ Юійіі^с ѵоп Ьті 
^ѵорс^си. 

алтьіннинЪ) т. 2. еіп Й3ге»>?срс?сп(!ис?. 
алтоінный, ж]. Ьгер Лорс^еіі тегеГ). 

^ѵу, і. 5. {алкаю) аякшПь , пзалкйть , $ітс)СГИ 4 
одѵй, 8./. і. Ьсг Гршідег. 

алчно, 5. тіѵ. |;сі^ітдегід. 

алчный , 5. жі]. ^еі^ипдегіб, ипег|'аШіф,' 
алчи остъ , 8 . /. 4 . ѵі<і. алѵ^и» 

АлмазЪ, пі. 2. Ьсс .^стапГ. 

алмазный, лА). Ьетапгеп, роп Фетап^ 

А 


Алый, г 


А А. АМ. АН. АП. АР. АС. 


Алый , а г!]. Іффгоф. 

аловАтый , й ‘[]. гофііф. 

Алость , /• Ьіе Эіофс» 

Аманаш[Ь, т. 2 . Ьсі’ (ІЧ’фсі. 

АмеопЪ , т. 2 . сіп сгідФисѵ Оѵ(, сіпс іѵ'апзеГ. 
Америка, /. г. ${ШСГШСІ« 

америкйнецЪ, »«. 2 . сіп Зітегіслпег. 

Анбаръ, т % г. сіп 0рсіфсі’, ОЗошіфзГуаігё. 

Ангелъ, т . Ьсѵ 0ідсі; іж вфіфраіі'еп, Осфсп 
тсп тот |чфгсг. 

Ангельскій, ы]. сидІіГФ* 
архіѴігелЪ, т. 2 . Ьсѵ @?грпде(. 
архйні ельскій, асі]. сгдсидіііф. • 

Англія,/, і. 0ідІапЬ. 

Англинскій, аА] спдІіГФ / ендсГПш&іГф. 

( Агличани нЪ) англичанинъ, т. 2 . Ьег З'пдІопЬег. 
Апостолъ, т. 2 . іхт САро/еІ; &іе &ро|Мдс(сЬіф{с тіі 
Ьспсп сіроГшІі[фсп Йтфсп іт Ѳсдеп|Чфс Осе 
0>апскфК’П. 

апостольскій, оА]. йро|ЫіГФ* 
апостольство, «• 2 . ЬаЗ 2Іро(М<Шіб. 

АрагшикЪ, іи. 2 . (охотничья плѣггь) СІПС ГсЪСГПС 

І'сіффе, пэотіі таи аіф іж 9іеіфа()п &іе 
аЬгіфЖ, сіпс ^асфрсіффс. 

АрапЪ, т. 2 . Ьсѵ , 9ІССІСІ’. 

арйпка,/. і. Ьіе ЯНо&гтп, 9?едсгіпп. 

Арб^зЪ, т. 2 . Ріс $1ѵЬи 1 с / бШлцсшкІРііс. 

эро/овый, аА]. рои ЭДі'Ьа(еп. 

Арменія,/. I. ^(і’ШСПІСП* 

армянйнЪ, іи. 2 . сіи ЗІгтсшсг. 
армянка, /. т. сіпс Зіпшімиеі'іип. 

Аршѣль,/ 4 . сіпс ©с{с/с!;ф роп Ссиесп, Ьіе зи г ат« 
тсп |рсі|еп, о^сѵ аі’Ьсіісп. 
гртельщшЪ, т, 2 . сіп 0с(сКе ион (о сіисс 0с(ей(фсі(Ъ 
АршііпЪ, т. 2. СІПС гиГі'іфс (В и' с, 
аршинный, аА]. еіпег 01сп Іапд. 

АспидЪ, пи 2 . Ьіе 9?аксѵ; сіп |фмг$ер 0фісГсіфеіп. 

аспид- 


АС АТ. АФ. АХ. БА, і 

Аспидный, аА]. ьоп сіпсг Шібсг; ьоіі сіпет ѲфіеГегГгеп?* 
ссели ди ия до с.кА , сіпс (*фйхіг{е ѲфнфегСдСеі. 

Ась ? пчѵс ? Ьіс фьадс , темп таи егтаз тфг РсіЧіапЬеп Г; а и 
АтаманЪ, т, 2 . предводитель у Козаковъ или раз¬ 
бойниковъ, Ьсь фкеф/цчм: Ьср Ьеп Ае|агѴп, 
сЬеѵ ©гічфсітшбспі. 

/ атаманство, я. 2 . Ьіе фмг/«$ГсрН>йг&е» 

Африка, /, і. $/п’са. 

африканскій, аіі]. йГГІсаПі(ф. 
африканецЪ, т. 2. ЬіЧ’ 2(|Ч'ІСЛГТСі\ 

АхЪ ! увьі ! іпіег]. 21с!)! 

Аханье, п. 2. Ьд$ ЗІсфреП. 

іхаю, ь алать , ііяѵ.уть % йфрП» 

Б. 

Ба! Шегу, сіп $ЫГфсппш Сіпсб Ьсі’ Гіф ЮнпЬт, Ьа! 
Баба, / і. сіп ( іВсіЬ; сіпс РЗіс'іинПгсі’; сіп Эишипсіф 
^ 0ф1ас}с{; сіпс ^і’ергдашп 
бабёнка, /. і. (бабёнца) сіа 5ЬЗсі()фсіГ» 
по бАбьй, плф Жеібсі* 2(н. 
бАбка, /. і. (бабушка) Ъіе ©гг^іііиССсг, 

■йайушха лоиипсілъѵая , Іме І)с6лшшс. 
бйбушкинЪ , аіі]. Ьег Оп орпшичч’ деГ;огід. 
бйбивра, /. и сіп сіп Ысі'сё ІШсііб. 

прабаба, і. Ые Зісігспішгісг. 
бАбикЪ , т 2 . сіп 5Шсі{>сггщт. 

бабки, уі. Ьіс ^ПІббІПсфсБ ІѴОШІІ &ІС Лѵіілбсп ГрісГсіи 

бАбочка, /. і. еіпвфшсіісгПпд, ЗіѵфГаПсг, ©оттсюодеФ 

Бавлюсл^ 2 .|іф Рстсіі'сп. (і;т сіп фЧфішТфс^%оіг) 

добавливаю,-- па«.ь, доёапишь, Шіё^аЙсір (цпріфиіь' 
добйвка,/. г. (добавленіе, в. 2 ) Ьіс ЗіиёцШипд. 
добавочный, аА]. ьл^ шоіиіб шли епѵйс? (ш^иіісС/ Ьа^ 
иіп’ідсі 

забавляю, і. за^аилАѵіь , закипитъ , &сІи}пдсН / 
ьегдішдсп, «ггід (фецт, ро^чі шдфеп. 
забавллюся, г. зайаплАѵіься , зайапнться , (чѢмЪ) 
ОФ сгдоізеп , (іф Ьсп ЗЗсі'Ьги^ Ьіс Зой осгігсіЬсп, 
забйиа, / і. ьіс Стдойішд , АтчшсіІ, фо}]еп. 
ізабйіяшкЪ, т. 2 . Ьсг сіпс 0с(сЙ|'флф пц^ссашп^ еф<М, 

А з д Д « 


4 


В А. 

забДвно , айѵ. (иЛфлсг, {фсрфа^сг ?Шеі("г, 
заемный, ай). іфз, (фсгффс, ЫгдоеіГід, 

1 ',Т а ' Л Л тЛ ‘ иМин * ь > (/«'* избавлю) 
сиецеп, сгГор?и, Кфгсрсп, 

ИЗбЛ.тяклА, т, а. Ьсг ©тодг, €ііо(сг , аЗсГгсікг. 

г;г ше ’ “• ?• м * ( »"3' ъ*шт, Ѣф<щщ, 

П) ь (прибавляю) — пиша . .пржГапллЬ,*, 

Т\У'“- ”Р И '*'«°>> ітЛт, апт», Ьт! 

Иі&сп, Ьадофцп , Ьсуфдсн, 

Пр иЛ І ш ЮСЯ ’ 1 " п » л(аалА ‘« 1 **> -ПРн&іпитмя, (I). 
прибавка, /1 і. іііс' Зтртбе. 

прибавлен. е, и. 2 . Ьіс ЗЗсгіпфиіід, Зиіаае, Ьсг $<?»* 

т*щ, Ые ферідд*, ЬаР р, Г. ш етсш ЙЗпсГІ 
прибавленный, рагі. ^іиіс^сЬсп. 

прибавокЪ , т. 2 . уііі. прибйзкз , 
прибівочекЪ, ѵі. а € іпе ГГсіис Зидабе, 
прибавочный, аА) $и$еде6еп рнгЬ» 
соавляю , і. -— — рсгпішЬспі. 
сбйака, /. і. Ьіс ЭЗептиЬсгцид, 

Сбапха цЪ’нш , Ьсг ШЬ(фЬід Ьеё ОЗгс і[её. 
се азочный, ай). шаб #бдепотп?сп ішЬ, 
убйвливаю , і • (убавляю) — дать , уХаплЛть , Гс Га, 

Г«Гкг»Г‘ уб / йАЮ) аЬГ “ г * еп ' ^ГфпсіЬеи, Ьтп 
фіш , т 9 ег тафсіі , ярспідсг птфсп, «бпсйтен. 

уецзляюся, I- цлАтъсм, уёанитьел, абпсЪтеп 

готт шсгЪет 5 ,;и,РП < 

ІІТпіТ'"' 2 ‘ , ( 7 6ів " а ’ / ' *0 ^егштЬспіПЗ/ 2ібр<фщс, 
усадочный, ай]. ѵій. сбивочный, 

БабрЪ , т. 2 . сіи ^Запфсіч 

бабрбвый, ай). бет Щпі1)(ѵ дф?гід<, 

БагорЪ, т, 2 . (кркжЪ) Ьсу ффп» 

Багрі л /1 і. Ыс ^трцфгЬс. 

багрю, 2 . — грйтъ , ригрсггоф рігбеп. 
багровый, яф‘. рнгріігфбід; Ьгаші шф бісш Роп ©фМдст 
рагролыл лЛтѵа , Ылае $1ссГеп бон Ѳфібдеп. 
багряница, /. ь бег фнгригшдтеГ ; Ьіс Шщрщ-ГфпссГе, 
багряный , ай), ригриг^гбер , ригреггсф, 
обагрённый, рап. ^рбиью) пШ $(ц( дфгбф 

Бадья, 


Бадья, I і. т ефор^ітсі 1 Ьсі) сіпст ЯЗппшсп ; сіи 
®е(чф роп ?іпЬспЫ$, горгіп фота дсріИ іші\ 

БазарЪ , т. 2 . Ъсѵ ЭЗЪиЪг. 

базарный, ай), $ит ШгН Я фонд. 
йазйрная ці"на , Ъсс 0)?йѵ{(рг«і^. 

Байка,/, і. ОЗоі>* 

байчетый , ай), (байковый) роп 5Бор дсшлфС. 
БакунЪ , т. 2. СІПО ч’Іі’і' ^ОІЧ'г. 

Балагуръ, т. 2 . сіп ^{Гоптлфсг , Гиг^сіи'зеи ^епГф. 
балагурка, і • сіпс (ро(]‘сішшфеііпп. 
балагурю, 2. — рштъ , фсфѴи ШЛй/Ш / Сфсі^сіТ. 
бала 1 урсвшо, « 2. ЬлР ^С)7енГгсіБсіі. 
балагурный, ай), (фсгфй^* 

Выбалагуришь , йе/. аб^фШЛ^еП. 

Балалайка,/, і, еігичі|[і,сІ)еЗ Зп|1штепе\?оп $п>о0аі>ееп. 
балалййщикЪ , т. 2 . сіпег Ьег оиГ Ыфт Зи^гишеіие 
(ріеЦ. 

Валы, ^ЗрЦсп (ѣ&лы точить, ^оДсп Пгеі^ѵп) 

балугю, іалоп&тъ, т«ф»»®3/ ««■■«Нд, ипд^одеп Герп. 
ИЗбалбвываю, — пыѵатпь чз^олпиитиь , РсПРОрИСП/ 
усгіісреи , Реп 5Бі(Ісп ій(]і’іь 
избаловйніе , «. 2. ЬпР 35егрсГ)СН/ 25егірс0псп. 
избалованный , ай) реѵшофіи / Рсг^одсп. 

Банка,/ і. Ыс ЭѵиЬсгЬйпГ; сіп виі^іа^ 

бйночка,/. і. еіп Йеіін^ бй^дІл^. 
б&ношный, ай), грл^ ін ("с(феи (Ый|сѵп ЗфлПси ірііЬі 
іп Ѳ1а(сги ір. 

Баня, /. і. Ьіс ^пЬфіЬе. 

банный , ай). $ис ШаЬ^ик зФоѵіз.' 

банька,/, і. Ьа$ «ЙдЬЦиЬфс». 

бйныцикЪ , ѵі. 2 . Ьсг ФйЬег. 

бйныцица, /. і. Ьіе флЬсгіпп. 

передбінникЪ , ѵі. 2 . ЬлЗ З^ппісг Рог Ьсг ЙЗаЬриЬс. 

БарабянЪ , (бубны), Ыс ^готпіеі. 

пЗ <Иара&аѵЪ «Тишь, ЬІС 2Г0П1ШСІ (сЪГлс^СП/■ ГіфіСІТ. 
барабанный, ай). $нг (Ігопшісі йфбпз* 

•арабаныникЪ, т, а. Ьсг ‘Ігошшсііфіодсг. 

д 3 БаранЪ 


с 


В А. 


БаранЬ, « 2 . 1« вфбр*, #лтгас[, ЗШ>«; сіш 
.-лоГфтс, ‘ЖдЦсі’ а и? і>ет ЗЗштеп $и ^ісЬсп» 

ба]. иней , барйньій, аА), та? йот Ѳфор? с-Ьсі* Лат¬ 
те! і( г, 1 

бар.ічика ,/. і. ефорГоп- $<шіте(* 

Сарйчовый , ѵіЛ. бгрДней. 
барДнш, />/. ЫшшеггеЯе, ГГетс пі(|і|фе ^гіпдсГ, 
барйшекЪ, т.'г. шка, сіп 2ашт. 
барДшйчекЪ, т. 2 . сіп Емптфсп. 

Барда, / I. Мс .ГісГеп, № пяф і)сіп <ЭгапЬгосіп* 
ггспігсіі попа Ысі'Ьсп. 

БарииЪ , т. г. ѵі4. боярипЪ. 

Бярка, /. I. сіп* 33 а\-и, Сіп дапсіпм пі|ТіГфс? Ш* 
5си^* ^ ' 

бирочка, /. г. еііте «е;пе ОЗлгГс. 
барочный , ( 1 , 1 ]. ріг «35а,Ге дс!)огід. 
бірочникЪ , 7П. 2 . Ьег бет біе д^гГ, 

Ьармочу, г. вармотать ., ПШППСІП, ІШ ЗЗіШС Сч’ШШ 
пит, ипвсиШф геЬсп, 
бармошініе , п 2 . ба? $0?игтеГп, ОЗгиштет 
б2рпхот^.,Ъ, т. 2 . емко бег іт Ыги тишей, бгиттей 
баріѵготлйвый , аа'}. тітпсіпб, Ьгштиепб. 

БарйшЪ, 2 . над ® а -ф с(пл ( « 

іа- ©стіпп, фіѵрі, д$огфсіІ. 

барышни.Ъ , »«. з. Ьсг ШогГощег, ХіоЫеѵ, ЛоЪг. 
бі<рышница , /. і. Ые 25оі і Ыиі‘сгтп / 6а? 2геі>е(теі6. 
6:р ^ ИчеЙ » а У‘ ( ба рышническій), бет ЪоѵЫф 9<д 

барышный, п,!], $ит феорс, ©етіип де&огід, 

СірышокЪ , т. 2 . — шка, сіи ГІстег ©стііт. 
барышничаю, і. — уать, ^огГспрет; сісіЬеп, бег* 

ѵ ѵГСГЙ* 

БарсЪ, іи. 2. ^ісдсі’іЫсѵ. 

барсовый , л,!], та? бот ^іедеі* і(Ц. 
б«і ; гукЬ, ///. 2 . бег л>аф?. 

Баал,, / 4 . і)| С ^і с С^4( )Ге> 

бут-н^а, у. і. ба? ®?а^гфсп. 
бДсенный, гі]. 


баенс- 
7 


баснослбвецЪ, «. 2. бег ^аН^п?, ^абсШйсг. 
баснословіе, «. 2. Ъіе ЯффоИ‘«/ біе Ы)П бой бек 
©ойсги. 

басноплетенхе , 5. «• 2. іа. 

баснословлю, лишь , - питл , иидсгстй 

оегбгіпдеп. 

баснословно, лЛ>. іабсІ&еѵГ^ 

баснослбвность,/. 4* ЗлбвГкоегГ, сѵЬіфКК* ©тд, «г* 

біфптд. 

баснословный, яф’. Глбефлі'е, ипдегсіпй. 

БатогЪ, до. 2 . Ьсі’ ОЗСУЙСІ, біѵПііСгсІ* 
батожбкЪ, »». 2 . 6а? Ѳі^'лфсіі. 
батожьд, «■ 2 . еіп ?5ітЬ Нсіпег <&М. 

(Гапі ежь 'мъ (Гитъ, Ые фа&одде» дсЬт, тіе Ѳіоаеп аиг 
Ье:і Ыо(?еп ^сіб і'фіадси. 

Башя, т. 2 . і5сі* (^іѵ& сшр&сп ^сЬѵаііфО* 

бДшька , ш- і- бег 0?аіср. 
бйшюшка, т, і, Ьсѵ ЗЗаіСГ, 

БаулЪ, т. і. Ьсі' ^о|Тоб. 

баулъчикЪ, ѵг. 2 . сіи Исііит 5Тоі(СГ. 

баульный, пА]. ріяі 5?о,Тсі- зфоі'ід. 

Бахрама, /. і. і)іс ^гап)С, ^ш^е, &йй ©еІччЬпс. 

бахромка, Аіт. іАт. > ^ 

іалрлмою обложить , пьіложнть , шіі ^іаи}ей 

6,’|СІЗСІІ. 

Башка, /. і. СІП ^іі’фГор^ 

л сГ аиі.ку ешн^у, (оіГь7о), іф Шеі'Ье Ьіг Ьсн 

- ’іѵор^ 5Ш*сфіе (Ѵізси. 

БашмакЪ, т. 2. Ьсѵ 0фиЬ. 

{ламах п т'гплые , де^йСсНе Чофи!)»?, 
п Ъ {ашмахн оіГупашьел Ѳфіфе ач ісГ-ех. 
{снимала г а купить , он имить , Ьіс ©ф*і!)еаи?ііфвИ. 
башмашнльЪ, ?«. 2. Ьег ©фн(1ег. 
башмашница, /. і. біе ©'()и|?спіт. 
башѵіДш іыі'і , «,]■ ртп Ѳфи!) дсЬбп’д. 

{ашмсіпіѵ ал .колодка СІП 2ч‘і(гсн. 
вашг.гаче Ъ, т. 2 . чкЗ, сіп Нсіпсі' 0фиІ). 

А 4 


Башня’ 


8 


ЪА. Б Л. БЕ . 


Башня,/, і. ( стрѣльнипя ) Ьср 

батечьѵа, /. і. Ыій ЭДіігтфсп. 
бйшенкый, пгі/. «ни* аш 2 фигт »(?. 

Баю, і»йта, иьсп, (і({ сіи ©листом;). 

бйяніе, у. 2 . Ьа$ «ХсЬсп. 

обйикак) !. —па? ?ІЬ , о&лтъ> берщГчм, Ьфг* 
сот , Ьегпідсп, г 

обаваю, і, —-патъ, обаять, 
обавйніе, ». 2 , Ьіс 33с$ли6егш?д, 
обавЛшель, *». 2 , {чг ^аибсгсг, 
побйиваю, і. — патл, лосГалть, рГаррет» 

Бдю, 2 . вдѣть, ГОафст 
бдительно, аАѵ. Юйфіііш. 
бдительный, а,і]. шф|ат, 

бдйтель, т. 2 . сіи СЗафспЬег, та ^с^ Ьй п?йфсг; 
бдѣніе, «. 2 . Ьяй ЙВйфсп. 
бдящій , рап. ѵііі. бдйтель. 

Бедра, / і. Ьіс фГфе. 

^Рецо , »■ 2 . ьсіё ЪйГіфт, 

БезмѣнЪ, СІПС 0фпС|ЦгЧ1С)С, 

Ье.ъЪ , ргаер , о[)пе, 

БёрегЪ, »». 2 . Ьаё Ирсг, 
модл-к сГ/^ьга . аш иГеГа 
набережный , а,!}, ат Щ\г йедсііЬ.’ 

б№е.йЛ г °" 3 аіиСт ^" т ^ °»еЫт, Рф пціфп. 
бережок Ъ , »». з, ст Напев Ц[а\ 

Берегу, — жёшь, сверегитд , сееречь,, 

ш ?іфг пфпсп, ьеішфгеп. 

берегуся, сГе/ ечі,сл |іф &Гйеп. 
бережёніе , ». з. ьіс ЗісгіѴйргипд. 
бережный, лф. Ьфіфіт , |раг(ат. 
небрежный, « 0 . нпЬффт. 
безбрежный, Ы. 
бережливо, л*,. Граграт / вог(?фф. 

*ВДЗ*’ /: «• * **»**' 


береж- 


9 


БЕ. 

бережлйзый , пИ) (ргиТлт , &ог(?фбд. 
бё] ежно , аііѵ ѵііі. бережливо, 
небрежё ііе, «. 2 . Ьіс инаф/апйсй. 
оберегаю, I. оі&регачіъ , осГ^/ =ѵл , 6 с|*фіі| 5 Си. 

оберегйюся, і.- (Іф Гуигеп, іи 2 іф{ иеГ;тсп <' 

(фиегт Фсгдс вайей, 
оберегйтель, т. г. Ьег фГйег , $Шаф(сг. 
пренебрегаю, і. .ярен агрегат л , лренес! р4чъ , ѵа* 
афіси, дсгіпдСф(?$си / іт’й&Г^ишеп. 
пренебрегйтель, т. 2 . Ьсг зЬсгафссг, Ьсг ЭЗсгаЬГ'Пітсг. 
пренебреженіе, п. 2 - Ьіс ЗЗегафПшд, ©сгіидСфп^иид* 
23сгаЬ(йиишпд. 

приберегаю, — — ѵііі. берегу. 

уберегаю, і.-Ьфіісп, Ьс|фйбси< Бст&гсіТ. 

Берёза, / і. ЬІС ЗЗіѵГс. 

берёзка,/, і. Ьіс Иеіпе 25іг?е. 
берёзовый, ші]. бои ЗМг^си. 
берёзникЪ , т. 2 . Ьсг ЗЗи^сііШІЬ. 
берёзовица, /. і. Йжвмі|<ф(. 
берёста,/, і. §Біг?спгіпЬс. 

Беремя , п. з« ѵісі. бремя , иго. 

БерлогЪ, т. 2 . Ьа^ ^а^еі’ сіпсб шіІЬсп ^Г)ісгс^ 

Беру, і. ърать , пзять, (/иЬ. возьму) тфШСП. 
браньё, « 2 . Ьай Эіеірпсп. 
боры , т. з. Ьіс Зйіісіі ііп 5\(сіЬс. 
абирйю, і. печать, посГрать, (вЪ себя) іп (іф 
сіпіаіусП/ сіпіифтеп. 

выбирйю , і. выбирать, выбрать, егпхфіеі^ аи^іс^ 
{си, ті^іЬиФсп. 

пыбирйюся , і. —• — |іф Г;егаііё Ьсдсбеп. 
иыбираніе , «• 2 . Ьп^ ЗіиоІсГсп, ЗіиёіІйиЬсп. 
выборный, а(1]. сіи 5іий‘с()сг ІФсг Ьіс &<шег(*фф( іи 
сіист ЗЬог^с , Ьсг ѲфиЫ)сіО. 
выборщ икЪ, т. 2 . сіп 5іивпх’Г)Ісг. 
ьыборЪ, т. 2 . Ьіс 93аі// Ши^іѵаЬІ. 
на акторъ хулить, тіі Ьст ЗЗеЫпдс Ьсг 9(и8й)й^1 
?аиГт. 

выбранный, ай% сіи аиосгач() 1 Гсг , тгёегіфтч 

А 5 доби- 10 


БЕ. 

добирйю, 1. — рать, добрсіть , Ьаё ибгідс (іи* 
по!) шеи. 

недоборЪ , т. 2 . Ьаё шаё ап Ьег ©іппа&ше ЭДГк. 
до бир.'нося , і, — риться , добрить* я чело), 
еггеіфеп. 

забираю, і. — рать, забрать (забороліЪ ) , ши» 
$і5ипсп. 

забираніе, я. 2 , (забрйше), Ьаё Иш^мпсп. 
заббрЪ, т, 2 . Ьег 5а:ш. 

заб.ро.я 3 .заго/лмй'чь, огородить, ѵкі. забираю» 
заббрикѣ, ш. з. Ьаё Заітфеп. 
избираю, і. рсіѵіь , н-б,атъ, ѵі<1. выбираю, 
избираемый, ІфіІИ) , іѵаіі |« Іфі і(?. 
избиі аніе, «. 2 . Ьіе ЙБаГ;!, бег ЗЫ(сѲи$. 
избиратель, т. 2 . бег ФгаГег, бег Ьеп МГФ»? шафл; 
избирательный, ас] ег(е(сп , егймІпСфГ. 
избраніе, «. 2 . Ьіе ©тешите). 
изгрЛшо, а<іѵ. тіёпсБтспь, шідетсіп. 
преиз^рйнно, аііѵ. гефб бгар. 
избранный, а,], ашз'егкфт. 

набираю, і. — рать, набрать, $и|аттсп бгіп^сп; 

(с($еп (іи Ьег д)гт&геі;). 
набирать солдат 3 , ©оІЬаіеп п>ег6еп. 

■набирать па стол 3, Ьеп 2л ГФ Шеп. 
иаббрщикЪ , т. 2 . Ьег ЙЗсгС'сг; Ьег ©фгіЭДфт 
наборъ, т. 2 . (набираніе, и. 2 .) Ьіе ЯВегбшід. 
набор: а, /. ь Ьаё Ое^сп іп Ьег З^гисГегер. 
наборный, ап], тб доогбеп і|г; $шп @фгі{ОД<п 
зФМз. 

обирйю, г. — рать, обобрать, бегаіібеп> еіп(ііттІеи. 
обйранный, рап. (обббранный), БегаіФеГ. 
обираніе, «. 2 . (обобрйніе), Ьіе ОЗегтФішд. 
обирЗтель, (обобрДшель), »>. 2 . Ьег ЗЗсгаиЬсг. 
оборы, Ьіе вфпйге, юоіпіс Ьіе Фаигеи фге бфіфе ит 
Ьіс 3«і(?с 6е^(?ідсп. 

обироха, т. і. Ьег аГГсё {и(ітшіеп ІЩ(. 
оборки, —рокЪ, (обйрки, —рокѣ), еіпде* 

(атіисГі шігЬ; Ьег шаидГіфе 2(иё|фіф. 
отбираю, і. —рать у отобрать, (/иг. отберу). 
аиёГфіе^п. ™ * 

вшбй- 


БЕ. и 

шпбйраннмй, рлп. (отббрвтшй), аиёдсГифС. 
ошборЪ, т. 2. (отбираніе, и. з. отобрйшѳ) Ьй 
ЗІибгсаГЯ, Ьіе 8іЬ(спЬешпд. 
отббрный, ас]. аиёег(е)еп. 

отббрщикЪ, т. 2. (отбирйтель), Ьег еііѵаё апёГифГ» 
перебираю, I* — рать, леребрѵтъ, |1исЬѵеі(Ѵ ІІЬеіУ 
ГеГ>еп, Ьигс()(еГ;сн. 

перебирДюся, і. — — |Гф ьеш еіпет Оѵі }ит аи* 
Ьег» Ьедебм. 

переборЪ, т. 2 . (переборка, /. г. перебирініе, «. 2.) 
Ьіе Зк|іфйдипд. 

переббрщикЪ, т. 2 . еіиег Ьег еітё Ье(»ф{іс)е(, *** 
ЗіидепГфеіп пітті. 
поббрЪ, т. 2 . Ьіе ЭДпфтде. 
подбираю, і. — рать, ло добрать. ст(Те|еіт. 
лодбирать оетаашігоя холбсья , Ьіе пафдебііебе* 
псп ШсГ)геп аіфе(еп. 

подббрЪ . т 2 . (подборка, /. і. подбираніе, подо- 
брйніе,) Ьаё Шиіе(еп. 

подббрщикЪ т. 2 . (подбирбтель, т. з. подобрй* 
тель,) Ьег 2ІиРе(ег. 

прибираю, і. — рать, лрибрать , аи Ьіе геф(е 
біеііе фіт , }и еіпег Ѳафе еітоаё раЦепЬеё (цфеп. 
ирибирйюся, і • — раться, {ГЛ; ртп^ шафец, іщ 
ЙП(Т ГФ"- 

лрибиратъся лЗ . коліу , (іф ап еіпеп шафеп. 
приббрЪ, т. 2 - Ьіе Зпш|Тііпз; ^«іраде; ОЗа^азе; Ьсіе 
'ІеІІег шіЬ ^егѵіепе. 

приборка, /. г. (прибираніе, «. 2 прибрДніе, «. 2 .) 

Ьіе ©ГсЙшід ап (Ѵіпеп ОП, Ьаё ШиГгашиегп 
прибиральщик’Ь, м 2 . (приббрщикЪ, п^ибиріптель, 
прибрйгаель) Ьег Ѳафец ап шіЬ ѲШ Іе |е§еі < 
Ьег Ширчіитег. 

приборный, ас], ^іг Зигй(Іітз , ^иг ©і|иіраде де()^п'з. 
пробираю, і. — •— сіпе Св[Тпшіс) шафеп^сфпс ©ешаК.) 

пробирйюся,- |7ф ЬигфЬгапдси. 

провбрЪ, т. 2 . (проборка, пробирініе) Ьаё 3)?а< 
феи еіпег іОе^пиид. 

нроббрщикЪ, т. 2 . ( пробирітель, пробрйтель,) 
1>сѵ сшс ^еіупшіз шаф( 4 разбы- 


ЕЕ. 


іа 

раэбирЛю , і. — рачо&сііпь , т#егГФе№ек? 
разббрщикЪ, «. 2. (разобрЛтель,) Ьег Шті(феіЬег, 
разббрЪ, 2. у. (разбирічіе, разобрйніе , » 2.) 

Ьаб ШйеффеіЬсп, Ьег іімегГфсіЬ. 

<^зЗ разбору ,, оГ)пе Шисі'Гфсіі). 
сбирйю, і. —рать (собрать оабщч ) Ьіе ЗЗашіфшфіе 
абісреп, еііі(аттсіп. 

стирать есГбрщ, Ьіе ЗІЬдаЬсп еіпігеібеп. 
лЗ дорогу с^ирить^л , аіфЬгефси. 
сборище, «. г. Ьіе ЭЗефтшІітй; Ьсг ^)г( іѵо сіпе 3 «* 
(аттспбіп# йфКеп тігЬ. 
еббрный, 4 {$р $ц. Ьсп ЗІЬдабеп, бісигеп дфогід. 
сбйрщикЪ, т. 2. Ьсг ©тиеІ)тег; Ьсг еіне 23 сі;(Іеш? 
сііфаттеіг. 

сббрЪ, т. 2. Ьіе (ЕоПесіе, ©аттіипд; ЗипнЪтд; Ьіе 
еффтд, біеиег, СоппібіШсп; Ьа$ )(фгІіфс ©и* 
Іоттеп. 

собираю, і. —реіѵіъ , сонатъ, (аттсГп, ьег|ат* 
теіп , }и(аттеп&гіпдеп. 

собрать сЪ столо, Ьен Хфф йЬпфпкп, Ьаё©(]Ѵ« аіймдсп, 
СО браться еЗ душеш . (іф (чфп 
собираемый, я$. п>аЗ де(атгаоІ* тігЬ. 
собираніе, и. 2. Ьаё 23 ег(аттсІп, Ьіе Ѳашшіипд. 
собраніе, «. з. Ьіе &ефшш!ипд. 
собиратель, т. « Ьег Ѳатшіег. 
соббрЪ, /л. 2. Ьіе Зи(аттеііГшфе Ьег ©еі(Шфеп; Ьіе 
©афеЬгаШгфе. 

соббрный, аір {и еіпег (Ыфеп Зи(аттси?ип(і 9еГ;Лід; 
яНдетеін. 

«ббранный, аі). ьефтшеК. 
собранной пЪ лучу, аіф еіпеп фаіфеп де(фйпеі. 
$обр 5 нійце, и. 2. еіпе Неіпе Зіфаттспбші'е. 
убирйю , і. — рсіть , убрать, аіфріфеп/ апріфеп, 
(ФірисГеп; $и гефі тафеп; аіфгсішпеп. 
убирать полосы, Ьіе бралге $игеф* тафеп. 
убирЛюся , і. — «— (Іф п>ед ЬедеЬеп ; (іф аиСрнбегл’ 
убирйніе, «. 2. Ьа$ ЗІпріфеп, ЗпгефПиафсп. 
убирйтель, т. 2. Ьег ЗІпгиВег, бфтйЛг, Зііфтшіег, 
уббрщикЪ, т, 2. (убирЛльщикЪ,) іі. 
уборщица , /. х. Ьіе ЗІпрц&етт. 

У бор- 


ЕЕ, ЕЖ, ЕИ. ЕЛ. 


уббрно , аіѵ. пт, Іісѵііф. 
уббрЪ, *«. 2. Ьег вфпшсС/ фиіз , 2 (пріф. 
уборы домашніе , Ьаё фацёдегафе. 
уборка, / і. ЬаЗ Зшефітафеп. 
уббрный, аір дтп ЗІпріф деЬогід, 
упорный столих 3 , Ьсг 9 }афШ(ф. 

^бранный , аЦ. йс(фшйс?і, деріфѣ 
убранство, и 2. Ьег (Эфтис ?, Зіеттф. 

Верцо, п. 2 . Ьаё ффіеіфет. 

Бесѣда,/, і. Ые ©е(еЦ(фа(І 

бесѣдка , / і. Ьай ©аг(епі;аий , ?и(!6ат ? , ^аиЬс. 
бесѣдую, г, 'Хес'ідопать, (іф ЬсГргефеП/ шйсп’еЬет 
Бирібчь, (биричь) т,2. а, еіп вфгсі/т, 5(ийі;іі(сс. 
ЪисерЪ, т. 2. ©ІСІСфСІ’ІСП, 

бисерный , аір і)оп ©Іа^регісп. 

Ьичь , т 2. ѵЫ. быб 

БишЪ, рагі. епсі. какЪ-бишЪ еЕо зовугпЪ, ѴіЖ §СІ(?СІ 
СГ Ьрф, 

Благщ , аіі'). диГ, дй(ід. 

блЛго , «• о. Ь(М5 %еіІ, Ьа^ 5 ВоГ;ѣ 
блііго , аііѵ. ІХ'о()І. 
блйгость, /. 4. Ьіе 6-иіс. 
рлая.енный , аЛ). (еіід. 

блаженный и треблаженны й, ГсИзтгЬдбегтаІ (еіід, 
блаженство, «. 2. Ьіе веіід^еіі. 
блажньш , аіі. тйті(ф. 

блажу, і. — жить, п&тфф фпп; йІиШіф тафеп, 

благовонный, аЛр іѵоЬІгіефелЬ. 

благовоніе, п. 2. Ьег диге ©епіф. 

благодать, /. 4. Ьіе ©паЬе. 

благополучный , аір дІйсПіф, 

благополучно, аіѵ, дійсІФф , йІіісПіфег 53 >еі(е. 

благополучіе , п, ■>. ЬаЗ ѲфФ, Ьіе ЯЬ'оЬффгт, 

всеблагій , аі). Ьег диіід|іе. 

преблагій , аір іі. 

ррблажйю , і. —жсі пи, —-жить, Ьигф Ьіе 
9сг (сі)сп. 

поблажка, /. і. Ьаё ^аф(еГ)еп , Ьіе 9 іаф(іф(. 
ублажить, Л/ (еіід ргеі(еп. 


у бла- ч 


БА. 

ублаженіе, я. 2- ®еГідргсіГ*т 

ублажйтель, т. 2. Ьеѵ ©еіідргеііеі*. 

лаз "^^ 2 ; І аті * іті > ^ «<>»• 

оо/ла ’”' іть ■ ***"* 

/ соблазнитель, ю. 2 . Ьсс еіп 6о|>$ ОЗсрГрісІ дісОі. 
Ьлекну ь путь , йЬЫсІфСП , ОСГШСІГСП . 

( рг. рег/. поблёкЪ). 

блёклый, асіі, аЬ^гЬкіфі, остсій* 

Ьлещу, 2. вле ехать, в лес кнутъ, Блеснутъ аМт 

№, Мет, іНчіІеп. ’ 9 

блескЬ , т. 2. Ьсі* 0 сІ)еіп, 

блисшйю, і. блистать, ѵиі. блещу, и ЫіШ. 

блистаніе, я. 2. ѵиі. блескЪ, іг. Ш ШіМеифіМ. 

блистательно , асіѵ. дІап^епЬсг $Щеі(е. 

блистательный , аА] дѢш^спЬ, 

о блистав ію , і. н сипъ, Ыі$еп, 

Блею, і. блеять, Ы 60 СП, (\т СШ ©фаГ.) 

блеяніе, я. 2 . Ьа$ зШет 
БлизЪ, ргаер. тіГ;с Ьеі). 

блйЗкО , асіѵ. П(фс. 

близость, /. 4 (блгізноешь, блйзкоешь), Ыс дЩе, . 

Ьіе ШасЬ 6 аг(фа|Ъ 7 

ближе , пАѵ. ПѵіГ)сг. 
ближайше, аііѵ. аш пасшей, 
ближайшій, а,1]. Ьсг Nаф(к^ 
ближній, пА). Ьсг Шфрь 
близнецы, рі. 3 «ѵШіпде. 
близняпіа , рі. піет . 
близкій, асі). пабе. 

сближаю, і (сблйжйваю), жсіть, 'жнп&тъ* с$лА*‘ 
знтъ, пабег ^іпапГфіеЬегі, іи Ьіе ЭДе Ьгіпдеп. 
приближіюся, і. —житься, —житься, [;еі-аішаГ;ет 

йриииженіе, «. 2 . Ые ^сгЬерифшд, %ічтпд$ш»9/ 
Эсф’гппд. ■ ^ 

БлинЪ, т. 2. й. еіп ІШШ ф^йШіСііфсп» 
блинок Ъ, ?«. 2. нка, іА. 
блйннйкЪ, т. 2. еіп РфіпФифеіФаФсп 
ЬлскЪ, т. 2. (векша,) В № Жобо), Ва ЗВісбгі, ЬІс $Ш. 

Блоха. 


*5 


І ъл. 

Блоха , / і. &СГ $Ііф. 

блошка, /. і. еіп Йеіпсг 
блошистый, л<]. (блошлйзый), (То( )ІфІ, ЬОІТег 
блбшный , си]. п?а$ бот §Іоі) і|І. 
блошшбея . 2. — нйтъ .л, лайлошниться , боі* 
(ег §(о°Г;е тсгЬен. 

заблошнить, Ае/\ ооЯес § 1 оі;е шлфоп. 

БлудЪ, т. 4. Ьсг Зп’фит ; Ьіс Лригсі’сі). 
блужу, дншь, — дііть , іп’сп; ^іігеп» 
блуднйкЪ, ш. г. Ьсг фигег, ^игеп^дес, 
блудница , /1 і. Ьіе фтч\ 
блудйлище, я. 2. еіп фт*еп1)ац$. 
блудный , г, Л). (нпч’гіГф. 
блудническій , іи], гАет. 

блудодѣиство, (блудодЪіше)і «• 2. Ьіе ІІп^ифі, фц* 
тчч> 

блудодѣйствую , і. —подать , фитер , ип^ііф# 
ггсіЬсп, Ьпгеіі. 

блядь, р. 4. ѵиі. блуднйца- 
блядка, і. иіст. 

блядоьствб, п. 2. ѵиі. блудодѣ'йство. 
блядскій, аі]. ѵіЛ. блудный- 
блядунЪ, т. 2. ѵі: 1 . блуднйкЪ. 
блядую, і. —-опсі”!Ь, ЫА. блудодЪйствук». 
ВЫбЛядо:,Ъ, т. 2- СІП ІрІЦ'ПпЬ. 
заблуждію, і. —дгішь , аайлуднтъ . іггеп. 
заел} ждаюся , і. — деться , — удиться, № 
ьегіпсп, іггеп. 

забл}’ждёніе, я. з- Ьсг Зссфиш, Ьп$ ЗЗсгіггеп. 

блѣдный, асі]. ЬІСІф, ВД. 

блѣдненькій, іи], ейѵай Ькіф, Ыеіфііфи 
блѣдноватый, си], ісіет. 
блѣдность, /. 4. Ьіе ЫеісГ;с §лг6е. 
блѣднѣю, і. — нкть , лойлЬдпітъ , ЬШф Шег* 
Ьеп. 

БлкѴо, п. 2. ьіс е<Щсг. 

блюдечко, и 2 Ьай ©фйЦГеІфш. 

блюдцо, н. 2. ісіет. 

блюде лйлЪ, т. 2, Ьсг 2 ейеѵ(ес?ес, 


Блюду, 


Іб 


* 

БА. Б О. 


Блюду, т. ълюстн , соблюсти , Ъсі’ШІН’СіЪ 
блюститель, ?». 2. Ьсг ЭЗттфгсг ; Ьсг ЗШЦрфсг. 
наблюдйю, і. —дать — етгі , Ьсобифгсп, сшёЙбси; 
наблюденіе, я. 2. Ьіс іічобафгиид, ЗЫиЬипд. 
соблюдаю, і. —-да?гь, — -ел; А, осгинфгеи. 
соблюденіе, «. 2. Ьіс 55 сгша!)гии<}» 

Блюю, і. кпеиать . , |рсі)сп, |*іф Ьі'сфсп. 
блевйніе, ». 2. Ьаі$ брсреи,. Ьа$ ©гЬгсфси; 
блевотина, /. і. Ьае ЗШёдсбгЬфспе. 
выблевываю, і. -— пать иыблепать , (ШёбгсфсіЪ. 
заблёвываю, і. —- сваблртітъ, бфсрей. 
изблёвываю, г. *—- — ѵіА выблёвываю. 

наблёвываю, і.-Ьічпіг Грсреіі. 

, поблёвываю, г.-оМ (рп;еп, (іф ф Ькфеп. 

Бляха,/, ь Ьав ОЗіесЬ, &/е ^Ккс. 
бляшка, /. і. сіис Нсіис фіаіс. 
бляшечка, /. і. іА. 
бляшникЪ, т. 2. Ьсг ЯМсфГфІадег. 

Бо, ту. &сі1іп 

ибо, сои]. Ьепи, іпЬст. 

уіГо . сои). 8. Ьепфа'іги. 

ЕобЪ, т. 2 . Ьіс &о!)Пе. 

бобовый, аі\]. ШПё ап ЗЗо^ПСП І|Т. 
бобины, ей, фоГ)Псп|1іч)1). 

БобрЪ, т. ?. Ьсі’ ОЗіЬсіг. 

бобровый, лф. бот 5 }ібег. 
бобровая струя ЗЗібсгдеіГ. * 

Бобмль, т. 2. сіп ^Зйисѵ оі)пс €апЬ. 

Богатырь, т. 2. я, Ьсі* ШісГе; СІП ІѴф^ЕСЕ $і(Ш» 
богатырка, /. і. і)іс ЗШ(іПП. 

_ богатырскій, а,] еіиепі Эііе|еп деГ)огід. 

Богатый, асіу. (богатЪ), І’СІсЬ. 

богат д деньгами , Ьеіф <т ©еІЬе. 
богато, аАѵ. гсіф, ргафйд. 
богатство, п. 2. Ьсг ОісіфФит. > 

богатѣю, і. ■— тість. і'ііф ІѴСѵЫіі,' 
богачъ, іч. 2. Ьсг Ьіеі ©еІЬ 1 ;аг. 
обогащаю, і. —— щсіть , обогатАтѣ , бсгсіфсНі | 
«іф та феи. 


обогя- 


1 7 


Б О. 

щ 
■ 

обогатитель, т. г. Ьсг еіиси апЬсгп бсгеіфегС. 
обогатитель, т. 2 . гА. 
обогащДюся, і. —• — ѵіА. богатѣю, 
обогащёніе, п. 2. Ьіс ОЗсгеіфсгшід. 
пребогатый, ал |сГ;г гсіф, іібег Ьіс ша0сп гсіф. 
ІБогЪ, т. 2. ©ОМ. 

(Гога молить , ЬсіСП.’ 
божёкЪ, т . 2. -—Жк&, сіи ©ё^С.’ 
богиня, У і• Ьіс ©ёйііш. 
богодѣлня, У і. сіп ЗІгтеіфсшё. 
божница, /. і. Ьсг ©о^сійстрсі. 
божба, У і■ Ьсг @фіриг/ Ьіс ЗЗсфеигтід; 
божескій, аА]. дёШіф, іѵаё <ш$ 0 ой і|Ь 
божій, аА/. і( 1 . 

сын Ъ (Гожій , Ьсг ®о&п ©«Неё. 
поля баЖЪЛ, ГОІС ©ОЙ ІѴІІГ. 
божественный, асіу догйіф , ЬсгдёйсгГ. 
божество, я. 2- Ьіс ѲоГфсй. 
божуся, 2. божиться , (флп^геп, Ьсфсигсп. 1 
безбожно, асіѵ. догйоГсг Жсі(с. 
безбожный, а А), дойіе^, агбеі|ТіГф. 
безббжникЪ. іп. 2- Ьсг @йШо(С/ ©ойеёьегафіег, ШЪсі{і. 
безббжничество , я. 2. (безббжіе) , оіе ©оШейиГсп 
ШгЬс»(?сгс|). 

богобо^ізливоій, аА). дічгс^й'іі'фйд. 

богом' льный, а<у аіЦтфйд. 
богохульникЪ, т. з- сіп ©ойс^а(Тсгсг. 
нйбожно, аАѵ. апЬафгід , тЬгііпіЪд, ті( 2 (цЬафГ. 
набожный аА). апЬасійід, ііібгипйід. 
набожность, /. 4. Ьіс ЭіпЬафф Зп6гип(Т. 
обоготворённый, аА). еіпег Ьсг аіі^ сіпст 0 )?епГфсі? 
4ит ©о« дешлфг і|Ъ 

обожаю, і. обежишь, — жить, ЬсгдоЙСГП , доМ* 
Іісі) ьсгс^гсп. 

обожатель , т. 2. сіп ^еічфгег, ЗіііЬсісг. 
обожйше , п. 2. Ьіе Шсгдойсгипд, досгііфс ЗЗегфпшд, 
отбйживаюся , і — патьея отбожіітьел , Ьси 
Эісіпідітдё»©іь Ісійсн. ' 

отбаживаніе, п. а. Ьас? ШЬГфіѴо'гси. 

Б 
Бодрый, 


Щедрый, а%. (бодръ) тшігег, гарСег* 

Бодренъ ій, а^і сіфаё тшШг. 
бодро , ш!ѵ. тшйсг. 
бодрость, 4. Ьіе Ф?ип(ег?СЙ. 
ббдрствую, і. — поаатл , тшПег (фП , ФасГеГ! 
(ерп , пчіфеп. 

бодрствованіе, я. 2. Ьіс 5 ШяфГат?сіі. 
бодрюся, з. —} йтъсл , (іф егпитіегп, ешГтипйт' 
ободряю, і. — рАа ій, **-• рйть , (когб і;Ъ чему, 
на что,) тншиегп , аиГтшисм , €0?иіГ> тяфен, 
ободрятся, і. — — (іф ептийегн, 20інф Г'а(|еіт» 
ободреніе, я. 2, Ьіс ©стипгептд , ЭДіфтшиегипд. 
ободрйтель, от. 2. Ьеі* фптнитг. 

Боду, 7 . во дать, ъостй , Боднуть , (іо^еи* 
бодёцЪ , 5. от. 2. дца , Ьсг ©рот?, 
бодлйвый, аі]. (іо§ід, 

нзбодошь , ае/. іібегай ші( Ьсгс фёгпегп ЬигфТІо^еп. 1 
прободать, лройосѣи , Ьигф|Ъ$сп, Ьигф{ісфсп. 

БокЪ, т. 2. Ые і&сііе. 

бОЧбкЪ , от. 2. чка, Ья$ ©сііфсп. 
боковой , аі}]. п>яб *>оп Ьеі* ©с Не і(Т. 

«Толокши пЪтръ , Ьег ©ейетвтЬ. 
избочёяиваюся, і — дотлел, й'ітіт, аи(еійсг©еі* 
к 1 >апдепЬ Гфеп. 

поббчный , ас]. п>а$ $иг ©ейсп і|?. 
лобб'піші сшнЗ , еіи няпЫіфсг ©оГ)П.‘ 

БолбішЪ , т. 2. Ьіс 3 )пЬ|аи(е ; сіп ; Ьеі* ^Зсѵги* 
?сп)ЬсР; сіп Ьиттсг ^сп|*ф» 

болвйнчикЪ, от. 2 еіпе Нсіпс ЗМ(Ь|аиІе. 
болваню, 2- ■— нишѣ, оболпсінить , <Ш$ Ьет дну 
Ьсп агЬеііеп. 

БолЖпо , я. 2. Ьсѵ $іОГа|І, С^шпрр. 
болбтцо, «. 2. Ьае! ©итрГфсн. 
болотистый, ас]. шоРй|?ід , р1тр(тф<1. : 
болотный, ас]. |цтр$ф(, М$ іт ©ШІф^е і|?.' 

Болтаю, і. Болтать, волтнуть , (фіШ’ІП (сіп* 

$сифеісфсіО Іфшеп^сп, ріарреш, (фгсефеп* 

болтІч 
бблтініе, ». 2. Ьяб ірІапЬем, ©фшйет 
болтливость, / 4 . Ьіс ЩШѵЬсіЩШ, ©фш<ф Г>й(- 
СідР«і. 

болтливый, л$- рІяиЬсфлГі, ( , фюа(фа#ід. 
болтунЪ, от. 2, сіп ©фшсфсѵ, 'рІаиЬет’; сіп ^аШ* 
леЫТшей 0 р. 

болтунья, /• і • сіпс ©фих?§егпт. 
взбалтываю, і. пшгиГусп ; рЫиЬегп. 
ьзболтйть, Л/. сіи 23огг тіфЬ|?сп с(те Ііс&еііедипд. 
выбалтываю, г. — тыпеютл пы^олтііать , яи#' 
ГФіРсрреги; ЬсічшЗрГяиЬет, яв#обек. 
перебблшываю, і» — -— $и »ісі шпгиГ;ггп; «яф»? 
РІяиЬспі. 

побблтываю, г. —■ — (афіе «тгй^геп. 
пробблтываюся, і= — -— (?ф РсгГсЬияррет 

разбблтываю, і.-^Сті()гсп; ріаиьегп. 

разбблтываюся, і. — — яіфяпдеп |и рКіиЬегп; 
іт іріяиЬспі Ьпппс (ери. 

оль, /; 4. ра 1 0фтсі’5. 

«Толь пЗ жипоті, 5 ?сіЬшгГ)с, ЛсібТФшс^сп,' 

Сольный, ас]. (ббленЪ) (іаи(< 
я сТоленЗ, іф Ын Ітсшг. 

больница, /. і. Ьйй Щам, .<?оГріМ, ДгяпГспІш*, 
©ісфсіфяи^. 

больно, асіѵ. (іЫ'.іс^ЫіТы тле тЬс Цм. 
болѣзнь, /. 4 - Ьіс ^ГйпфсіЫ Ьеі* ©фшеі’і. 
болѣзненно, асіѵ. иііг ©фтеі*$см;. шіе ^са-йЫгі^ 
болѣзненный, ас]. ЬсГіч'іЬ( / ЬсГіішшсгС. 

болѣзную, і. — и стать, &сішпщсгЫ Імйѵій, 
ігибе |с»;н. 

болячка, /. і. Ш всГфФиг» 
болйтЪ, ѵеѵЬ. трек/, ей К)ц( Щ е . 
голопс} іТ олнтЪ , Ьег ^'ерр {]и( шс^с. 
безболѣзненный, ас]. ипетррпЬПф , ітбсГиттегг; 
отболѣть, переболѣть, сіе/, пифогсп тебе т фин, 

побйливаетЪ, Л/ фие сОигё ше^с. 
разболѣться, Л/ геф( Ггап? ФегЬсп. 

^ 06 ^Ыза^ УЮ, Ь “~ иояатл .» иЬт, Ьс 


20 В О. 

соболѣзнованіе, я. 2 . Ьа$ СОіШсіЬсН/ Ьіс СоііЬоІСПБ 

Больше, сиіѵ. (бо'лѣе), шфг. 
наиббльше, пАѵ. сші іпеі|ки. 
большій, пАр Ьсг дгорсгс. 
большой братЬ , ЬСГ ДЙвГС ЗЗміЬсг. 
ло большой части , шфгеифеіі#/ 1ИСІ|ТеПфеІІ$* 
большинствѣ, п. з. Ьіе 0Г»ісГ>гГ)СІГ* 

Бондарь, т. 2 . я. іг>сі’ 'рФіФіпЬіт. 

бондарня, (\ і. ЬсгОгг, и? о шйп Ьіе Яфсг итф*. 

БоровЪ , т. 2 . Ьсѵ €Ьсг. 

боровоіЪ, т. 2 . —вкЛ, сіи фидсс бгбсг. 

Борода, /. і. Ьсѵ ОЗлѵг; ЬОі’ .‘піші. 

Городе} .к 6.11 лрж 6 , сіи іпг$ег ЬісРег ЙГІ. 
бородка, /. і. Ьа$ $'шн; Ззагіфеи. 
бородка у .ключа , Ьсг ЗЗагГ аш 0сЫіі(Ті’Г. 
бородастый, по). Ьсѵ сііки (ип’і'сн ЗЗагі Г) а Г. 
бородатый, си[). Ъсг СІПС11 0* а Г Г Г) а Г. 
бородобр ей, т. 2 . я. Ьсг ЯЗаЦисгеГ/ 95йг(|"сГ)сгсг. 
бородобрйтный, агі]. р.пп Фйгффсгеи деГфгід. 
бороду бу>ить, Ьсп 2 )йП (фсгси, баШсгеи, га^СГСП»' 
снЗ бороду ив брі'р т 3, сг (а|]с Ьсп ЗЗаі'С ІѴйфГси. 
борбдочка, /. і. Ьаі? ЗЗйГіфсп. 
бородавка, /. і. Ьіе 2Ваг$с. 
бородавочка, /. і. Ьаз $Шаг}фси, 
безбородый, а<). оГ;пе ОЗагг. 

подборбдокЪ, ш. 2 . — дка , Ьа$ ЦпГегйпп / Ьсг 
$оЬег. 

пустоборбдЪ, т. 2 . Ьсг Б’іпсп ОЗагС Г;дС. 
скудоборбдЪ, т. 2 . Ьсг еіпсп Неіпеи 2?аѵ( Г;аг. 

Борозда, /. і. ім'с $т’фс; Ые ^цфе ^ті'Гфсп Ьсп Я$се(еп, 

бороздка, —здйшь, бороздитъ 3 §игфсп $іфсп. 
бороздка, /• і. Ьа$ $игф(сіи. 
бороздникЪ, т. 2 . Ьа$ ффідсі(Ѵп. 

Борона,/, і. ЬІС €0С1С. 

боронильщикЪ , т. 2 . Ьсг бгддег. 
боронопби габздь , -з.усГЗ, Ьсг $й()П ІИ Ьсг (Рддс.’ 
бороню, і. — нить, еддсп. 
бороненіе, и. 2 . Ьае> Сддсп, 


вы» 


ВО. 


21 

выборйииваю , і. *— нипашб , выборонитъ , Ьесддсп. 
забораниваю, I. —— заборонитъ , еіпсддси, 
отбороняю , і. —- нЛтъ , нить , Ьа$ ОЗддсп 
сиьідеи. 

перебороняю, і.-«Ф йеие еддсп, посГ ? сіп* 

таі итеддсп. 

обороняю, і. — ѵЛтъ , • • нишъ, регфеіЬідеп. 

оборонённый, аА]. йегфеіЬідсС. 
сборонёніе, п. 2 . Ьіс аЗсгфеіЬідиид, Ѳедеитф*. 
оборонйтель, т. 2 . Ьсг ЗЗегфеіЬідег. 
оборонйтельный, аА). всгфсіЬідспЬ. 

иб оборонительное состоАніе лрипестъ, ІИ ЭЗег* 

феіЬідцидё(ТпиЬ (сізси. 

оборона, /. і. Ьіе ШегфеіЫдиид; Ьіс ЗЗгфѵ'фге, 6фап$е, 
оборонный, аА). $иг ЗЗгиффге дефід. 

Боры , — о'вЪ , Ьіс $аКеп. 

боры сбирать , Ьіс ^аШи фаштеи (едеи, іи $айсп Іедеп. 
борйстый, пА]. Ияі^ ьісіс ^аКси Г) а Г. 
сборникъ, т. сіис гиЦрГфе 5®еі6сгтй§с. 

БорЪ, т. 2 . сіп §іфгсп , Ьег шіг ЯЗігРеп ^спт'ГфГ і)Т. 
боровйкЪ, Ш. 2. сіи гофсг фііъ ІѴСІІ сг іи сіисш [оБ 
феи 5Шй(Ье тас()|?. 

Ьорібся , т. вороться , Бшіфп, ѵіпдеп , (іф ЬаК]Ш. 
борёцЪ, т. 2 . —рц>, Ьсг 5?йшрГсг, Зѵіпдсг, ІІІорГг'сфйт. 
иконоббрецЪ, т. 2. сіи 2?і1Ьсг|1игтег. 
иконоборство, п. 2• Ьіс ЗЗіІЬсг(гигшегср. 
борьба, /. і. Ьсг «лтрГ/ ЗѵіидсП/ Жйідси. 
иоббрываю, і.— латъ ,лобороть, ШІГ Эгіпден и6сг=* 
шіиЬси; вегфеіЬідси. 

поббрникЪ, т. 2 . сіи Ѳггсігсг, Э5сгфсіЬідсг. 
п^іотивоборствую, і. —лопать, іѴІЬсгІсгеіГСП/ Ші< / 
Ьсг(ІтсЬси. 

противоборство, «. 2 . Ьй^ 523іЬсг(Ігс6си, 

Босый, аб]. (босЪ), Ьйі’І'іф. 
босикбмЪ, аііѵ. 6агф§* 

Бо'шаю, і. — тать , ШЙ $й{?СИ ІТдтррсп. 
боіпЪ, т. 2 . Ьсг ©Гіс^сі/ ©сГрф/ сіп ФооГ. 
п'б боты обутый , сіпег Ьсг фіфс ®фіфс аи Г)й^ 
чеботарь, т. 2 . сіп ©фіфсг. 

Б 3 ббтикЬ, 


ВО. БР. 


ббгпикЪ, от. 2. еін ПсіЛі’^ ЗЗоег, 
боганйьЪ , от. 2. сіиег Ьсг тіс еіпсг ©йшзс &іе $фф« 
іп$ Зіеб ;йз?Г. 
зяббша , у: і. ьіс ©огзе. 
заботливый . лУ/. (заббтный), (ощСАіід; 
забочуся, тишься , титъсл , ©огзе ігазеи, {огзеи,’ 

Ботвинье, /. і. еіпс іаиеіііфе € 6 ЦГс!Греі|с / ім’с іш 0 от* 
ч теі ІйіГ дедфп пмгЬ. 

Ботѣю, і. — тѣшь ., Ьіе? ипЬ {ш іѵегЬеп. 

Бочка, / і. Ьа$ §а§, Ьіе §оши\ 

соченоьЪ, от. 2. «а, ЬаЗ §(і$фси, ЗДппфеп 

бочечка , / і. Ы. 

боч&ръ, от. 2. я, Ьег 8а)?6тЬег. 

Ъоюсл, г. ъояться , (і’ф Гиіфгеп, 6е$гфГт, 
боязлйзо , отй.*. іцгффяшег ЗВсіуе. 
боязливость, ./• 4. Ьіе §игфг, ©фііфтчфеі&' 
боязливый, па) фгффат, Гфифрегн, 
небоязливый, а< 1 ). шісгГфгосйнг. 
безбоязненно, асіѵ шіегГфгосРе». 
боязнь , у. 4. ь'иі. боязливость, 
нр іГойет, (тфіе Ьіф п іфі. 

Бояринъ, т. о. (шаг. баринЪ), ст ЭДасрлагс ітГЩУй 
(еЬтПлсіфс; сіп $іші, Ьеп Ьіе&пефге фитфсгт 
до&сп. 

боярыня,/. I. Ые Ѳстаьііт сіпеЗ Гоіфеп ЯКадшт: 
боярышня, У. і. <т аЬеІіфеЗ §гйы(сіп. 

Брага, / і. сіи щ(ГіГфе$ і^сггапБ иоп /т|сп ; Ьа* 
С:'іт]сі'й;;іче, Ьіе ШГфе гоадоп Ьсѵ Фкт 0 {гост 
беЬмпм тігЬ. 

пАипал брага, ЬеГ ф?о|Т. 
брбжка, /. і. Ы. 

бражникЪ , я/. 2. сіи ѲоіфсГ/ 2гші?еиМ&; 
бражничаю, і. чатъ, Ьет ©аи^еи пафде^си.' 
бражничество, /я 2 . Ьіе ХгииГеіфеіг, Мегер, 

БракЪ, т. 2. Ьіе фсігаф. 

('рсіхо.л. 3 сопохулитъсл , Еф &тпаЫеіі/ (?ф $е*ч 
&еігафеи. 4 

ІракожЬ сочетаться , Мт. 


браког 


бракосочетаніе, и. 2. Ьіе 23 сгта(> 1 іт$* 

брйчный, «4/. ЗФ'«*» 3 - . . Я1 

«Точный союяЗ, Ьіе «&с, Ы ©)е(ж(птЬт|}. 
брачный одрЭ, ЬаЗ ®г«»1&еМ«. 
безбрачный , «ф. еГ)с 1 о^. 
новобрачные, Ьл0> йене (іферааг, 

Брашо , 2. хранить , пъі Бранит к , Гфсііхчи 
бранюся, з. —, тосГрдѵйтьс'.я , |1ф (апГе»: 
орйнный, «іУ *ит бфеііт зфг> 3 - 
(Го анныя слоя.-} , ©фсіпѵот. 

брань, у. 4 Ьег Зй«?і Ьсі* №3; Ьа<2 бфе&еп ; Ьеѵ 
2Ссф^!)ЛиЬе(. 

фо а н ь таорАтъ, сіпсп $пез аиГйпдеп. 

браньлйвый, лф* 5апіі(ф. 

возбраняю, і — н/с’пь , ѵи’чл, оегбіеіеіь 
поз фо а н й т ь .ттрипоз^ Ьіе ^ Уирс йЬ(*фпеіЬсИ, 

возбранйтельный, РсѵЬіссснЬ. 

возбрйнный, йр. сесЬсіеп. 

невозбранный, яф'. шП)еіШеГ;г( / ішьеібо^сп. 

побраниваю, і. —иапіь , то бранитъ 3 сіи іУСШ'й 

(феиеп. 

побрйнка, / і сіи ГКч'иег ЗйііГ. 
разбранить . ссфі аін$ГфеІ(еіт« 
разбр^нка, /■ I. сін 

Врлшйна, /. і. Ьеі’ ^ПІЙ* 

брапійика, /'• і. сін {(сіиес 5 ^піз* 

БратЪ, т. а. Ьсі’ ЗЗшЬсЧ’. 

брДтецЪ , от. 2- тца, Ьй«> ЗЗсиЬсіфсй. 

брйтнинЪ, а 4 ]. Ьст ©гиЬег зс()бпз. 

братній , «ф. М. _ . 

брсітнлл жена, Ьеё ©г«Ьегй ЗБсіб, Ьіе ©фюіез<пш 

брйгпекій, а(і) ЬгиЬегііф. 

брйтски, асіѵ. ЬгиЬеіІіфеР 5 Веі(е. е 

о нЬ сЪ нчмЪ то фоатели жипэтЗ , еі ІСОІ 6і»« 

Ьсгііф тіе іі;т. 

бр 5 тство, я 2- Ьіе ЗЗійЬегГфв^. 
братство зааест й, ОЗгиЬегСфа^ шафен. 
братоубійство, м. 2- Ьср 55 риЬещогЬ. 

Б 4 


брашо- 


*4 


БР. 

братоубійца, т. 2 . Ьсі ФіиЬеішоіЬсі. 
братоубійственный , ас]. ШеппогЬггМ. 

бГ 7 «т<’ иасй. '" я """ ;л ’ ■ П °' 1 * атітъоя • 

°"й^" 3 «»ДГ^" шлся ’ ге * *“ *» **«■ 

братолюбіе, к. 2. Ьіе ОЗтЬеіГіебс. 
бРа ;ГГ«? ВЫЙ ’ ^ (братолюбный) Ьсі Ые 8гиЬег 

разбрататься, Л/ Ьіе ФіиЬсіГфйГі: йнфсбсп, 

Бревно, я. 2 . Ьеі' ЗЗаШт. 

бревёнцо, «. 2. сіи Яеіпс* 55йКеп. 
бревеньчатый, аА]. пни? іти $а№п і(Т. 
бреп&нъчатыи заббрЪ , сіи ФйКсмаіт. 
бревёшко, п. 2. ѵ'кі. бревенцо. 

Брежу , диш* , ъріунть , Лтішсп , |>Г>1пМ|и'гат. 
но сні • бредить , іА 

бредни, денЪ , сіи пміпЬсгГіфсг &пМ. 

Брыгую, .. -топать, (чѣмЪ) сіпсп &?С( ЬаЬсп, 
ічч'аЬіфсисп. ' ' 

сиЪ жЛеожЪ брезгует Ъ сі $а( сіпсп ©ГеГ аш ШеіГф. 

онг и^ <ГД ?ггт3 , сі бсгабГФаісс ф П/ сг шаа 
тсІ)і ітс фщ шпусЬеп. " 

брезгливость, /; <. Ьа- <ш, Ые ЮтЩт^. 
брезгованіе, «. 2. іА. ° 

брезгливый, ас]. Ъсг Ш)с сіпсп (?сГс( бсГоттГ. 
брезгунЪ, т.2. Ьсг уоі та» сіпсп Ші т; с іи 
гдцпфгсг, Ьсг ті( сі пет піфс ишуфеп, сЪсѵ еіпс 
&а6с тфе аппфпсп іѵіИ. 

Время, я. з. Ьіе 2а|і. 

бреіугеносецЪ , т. 2 . ио'еца. еіп 2а(?ептідсі. 
беремя, «. з. Ьіе 93 йгЬс. 
берёжл дроаЪ , сіпс ОЗіііЬе фоГр 
беременная, аА]. сіпс ГФюапзеге ^сгфп. 

«>“> І * ’ нѣтъ, обсрёженЪтъ , {фізаПДО 

беременность, /! 4. Ьіе ©фимп<)сі|*фай. 

* бР Гф»сгст’ 1 ~~~ нАть * — НІІть » *№<»/ бе* 

обре- 


ЯР. 25 

обременёніе , я. 2 . Ьіе 23 сЬі(іфітд, ЗЗсГфгсчптя ; 
©фпыпдеінпз. 

обременённый , аА). бсІа|?фе(, бсГфШсісі. 

Бреніе, 5 . п. 2. Ьсі' ^0ГГ\ 

брёниый, ас], уегзппйііф, ѵетфіф. 

Бренчу , 2. — чать , ЙІОДСІП. 

Бровь, /; 4. (Брбпн) Ьіе Зіцдоп&гапеп. 

бровйстый, ас]. Ьеі (гаі’Б ЗІцдепбіапеп (мг. 
чернобровый; ас]. Ьсі і'фштце Зіизепбійпеп 1 >а(. 

БродЬ, т. 2. сіпс ( 5 ба||сі’| г и[)і'('. 

лЗ бродЪ лередсоднть, Ьиігбюагеп. 
броднйкЪ , т. 2. (бреднйкЪ) еіп $ффпей, 
бредень, т. з. Ы. 
бродяга, т. і. еіп 2 апЬ(Н*еіфеі. 
брожу, дишь , бродить уфс п, [іф Ьеішіпіеібеп; 
выбродить , А/. Оф Ъиіф 1 ;сі'шпусІ;еп т* егюеі- 
беп. 

збродЪ, т. 2. у, еіп иппгё§е$ ©еГфшсй, ©еюа'Гфс. 
колоброжу, дишь, —дитъ типЬегІіф Зс ид геЬеп. 
разбрелись , сіе/. (?е ПпЬ пай еіпапЬеі дедйп(}сп. 
сбродЪ, /». 2. Ьсі 3» г й»йисп|Т1ф. 
сумозбродныи , а<]. Лй()пті@ф , йібеіп. 

. сумозбрбдство, п. 2. Ьеі ЭБіфпітй. 

сумозбрбдЪ, т. 2. еіпсі Ьеі Шйі;тьіі?ф і(?. 

Бросаю, і. Бросать , — сить , (/иі. брошу) теіфсп. 

бросаюся, і. — ■— (на что; сЪ чего, во что,) 
ап(аЦеп; |іф (Тііі;еп. 

«рйшиванный , рап. (брбсанный, брошенный,) 
Шоіфп. 

бр о сильный , ас]. 1Уй^ ШЙИ Пмг/^. 

брааальное колье , Ьсі 2 ВиігТріс§. 

бросаніе, «• 2. Ьй$ іШсіг'сп , Ьсг ЗВшБ 

бросательный, ас], ѵісі. бросальный. 

бросовый, ас]. іѵй$ ;и піфі^ а(^ ;ит «Шсгд»сгГт 

/йПЗГ. 

ді’жі брбгить , сіпс ©афе сш^сОсп, 

® 5 ябрй- 


вбрасываю, і. — патъ, пбрбоиѵхъ , ^шетшегГен." 
вбрасываніе , и. 2. (вбросЪ, от. г-) Ьа$ фіпеіп# 
шегрмі. 

взбріеываю , і. — — іп Ъіе фо&с Ю«|Ѵи* 
выбр&сываю, I. — — ІфишіИрегГси. 
выбрасываніе, п. 2. ЬаЗ фіп<ш$ГСсг(Ѵп. 
выброшенный, рш. ^іпаи^бсігогг'си. 
добрасываю, і. — — Бгё ап сіпеп (яитегреп. 1 
забрасываю, і. — — рсѵгосфп, Ьа|5 хлапЗ піфг 
нчсЬсг ГіпЬеп іапп. 

набрасываю, і. — — апГгоехфсп. 
отбрасываю, х. ■— — аБпнфеи. 

перебрасываю, і.-(йіиі6сгй?сг|т 

перебрйсываюся, і.- ^і.сйОсгГргііізту йбсгІаиГеи* 

Отп 8етЬе). 

по г рйсываю, х. патъ, е{'( И?ег(ччі. 

подбрасываю, і.-І'гшпсг госгреп. 

присрЛсызаю-, х. — — (;іп5ШРсг|т 

пробрасываю, і. — — ЬиѵфШсгфсп. 

разбрасываю, і.-пиЗ сіітпЪег п>сг(Ѵп, 

сб'рДсываю, х. — — осп |іф пЬЮегрсп. Броа іъо , 


ь оротлть , еіпст фрегйс ЬгпЬй?* 


оброть, ю 2. у сіи 0гсісН, ЬсптаиЬет фГсгЬе ит 
Ьг» іраіо 1 пмгрех, шп еЗ $и (чшдеп. 

Ьругннка , /. і. 01ІЧС?ЬССРСП. 

брусшща /. і. и. 


бруснй нинЪ, от. 2. ѲХГІФбееГСП г ФоПреСІ. 
брусничный, (квасЪ) еіп бехеопг ооп вхгісІБеемп. 

БрусЪ, ш. 2. Ьсѵ < 58 <ф#ст, Ѳфісрсіп; СІП ^оргсп, 
от іжгссйфкѵ ФсіІЕсп. 
бр^еи.'Ъ, т 2 . еіп Яеіпег фр>(іеи. 
брусбкЪ т. 2 , ска, еіп Шіпег $Рго|?еп; фапЬГФІеі^еіг?.’ 
брусбчикЪ , т. 2. и. 

Брыжжу, (брызгаю) Брызгать, брызнуть, (ргіфСП. 
брызгало , «. 2 - етт» ірошіх таи (ргибех. 
брызгунЪ, от. 2. еіи врпібег. 

вбрызгиваю, і. — патъ, абрызнуть , 1)іпеіпСрги§гФ 

взбрызгиваю , х.-іп Ьіе фо&е {рпі&еп. 

выбрызгиваю , і.- ^т«н$|рги§еп. забрызгиваю, і. — — бфгйбеи.’ 
забрызгиваніе , «. 2. Ьа$ $эе(ргпбеп. 
набрызгиваю, і. — — пи} 7 етпх» (ргГфеи. 1 
обрызгиваю, і. — -— БеГрпфеп. 

перебрызгиваю, і.- (роп Ысіеп Ѳафеп) Бе* 

(рп'ібеп. 

побрызгиваю, і. — сіп юепід (“ргабеп. 
прибрызгиваю , х. — — апГрги^сп. 

пробрызгиваю, і.-ЬигфіргйвеП. 

разбрызгиваю, х. -ашЧіпапЬсі- Г;.-гибт. 

Брѣю, і. врить , лЫЕрить , (/иі. выбрею), (фе« 

і’еп , ЬаІЫегеп. 

брйтза, / і. Ъаё <ВфегтеЛ(Г. 

брйтовня, / і. (брйльня) Ьіе 2М6іег|?и&е. 

бритбвщикЪ, от. 2. Бег ЗэаІБіег, ^агффегег. 

брйтый, рап. деГфогеп. 

бритьё, п. 2. Ьа$ бфегсп, Ьіе Ѳфиг. 

бородобрёй, от. 2- я. ѵЫ. бришбвщнкЪ. 

выбриваніе, п. 2. (вьібритье), ЬаЗ ЗЫБіегеп, ЗІбГФегеп, 

забривйю , і. — п<ітъ, забритъ, йП^тдеп $11 |с(;еіт 

небритый, аі]. ішБаПнегХ. 

обрив&ю, і. — — гішЬ ипфег (фегсп. 

подбриьйю, і. — — ип:спІ;ег (фсгеп. 

Брыкаю, і. Брыкать , 1 ;іп(сп сшв[фІазси. 
брыкаюся, і. ■— пі. 
брыкйніе, «• 2. ЬаЗ ШифсЫадеп. 
брыкливый, п(]. Ьа^ і;ііиеп аи^Г с Б1^Я^* 
брыклйвость, /. 4. Ьіе ЗігХ аиЬ^иГФ 1 а^сп. 

Брібзглый, оЬ/оі 

обрюзглость, /. 4. еіп тадсге^, аБ^еГаПепе^ 
обрюзглый, м]. іт 03 е(іфх дап^ аБде|а(. г еп. 

Брюжжу, 2. Ерюжжать, Ьпіттсп. 

брюжжАніе, п. 2. Ьа^ ЯЗгиттсп. 
брюзгливый, аі]. Ьег дет Бгиштег. 
брюзгунЪ, ѵі. 2. еіп ФптипБагг. 
брюзгунья, /. і. еіп 5 Ш«іБ роп Ьег 


забрьгз- 


Брхоквя, 


28 


БР. В У. 


Брюква, / і. ім'с ^0І)ІІЧіЬе. 

Брюхо, п, 2. ОМисГ). 

брюшко, «. 2. еіп (Іеіпсг ЗЗйнф» 

брюхастый, о,]. дгсіфйифіф*, Ьег еіпеп дгореп фаиф (ж. 

брюхатый, Ы. 

йрюлатпя женщина, сіпе (фшппдеге , беГфшет 
фефп. 

брюхёипЪю, і. — т 4 ть, (фшйпдсг шегЬеп. 
брюханЪ, ѵі. 2. еіпег Ьег еіпсп дгореп &<шф $аі. 
безбрюхій, ж]- Ъсг (еіпеп 9?а«ф Ьлг. 
толстобрюхій, аА]. Ъсг сіпсп Ьісі'еп $аиф і)аі. 
БубенЪ, Ш. 2. — бна, сіпе $ѵошшсІ Ьсі* ІкіЬпіТфт 
ЖаІ’гГаяоі’; сіпсѵ 1 »сг а И ей Ы* аир фстНсѵ- 
Гріеіі Ьаг. 

забубенной челопЪхЪ, сіи ІііЬегПф.'Г ЭДепГФ. 
БугорЪ, да. 2. гра, сіп еіф6і)сгеб (ітЬі’сіф, фйдс(. 
бугорокЪ,/. і. еіп (Іеіпег фндеі, 
бугристый, 0,1]. ДОдеІіф*, оойег фйдсГ. 

Буде, сон]. ііЧ’ПП. 

буде же, сон), шепп «бег. 

Будка, ѵіб. бужу. 

Б уду, /и(. іф ПЧЧ'ЬС {Ъп. 

балучи, %ег. шепп таи і(Т; ай? таи шаг, 
будущій, о А]. Гіт^ід, 
предбудущій , а,], иі. 
б у АН ишніий день, еіп $Шег(еПад. 
бу а» итнее .ттлсітье, еіп ШГГадіШеіЬ. 

БуеракЪ, да. 2. СІПС 
Бужу, дишь, ъуднть , госс&п. 
будка,/; і. Ш 

бутошни'Ъ, т. 2 . Ьег Ьег ЗВафе і(Т, 
будйльщикЪ, т. 2. Ьег ЗВесРег. 
будйлыіикЪ, т. 2. Ъег ЗВесРег йп Ьег Ш;г. 
возбуждаю, і. — дашь , позбуАііть , йшгеі&еп , 
еггедеп; тршіедеіп. 

позбуАнтъ сбаистл, (іф сіп ©еші(]еп шйфеп* 
яозбужд/тель, т. 2. (возбудитель), Ьег ЗІиГшіедРег, 
5 Іп( 1 іЦіег. 

возбудительный, аА]. йПгеі^епЬ. 


возбу* 


19 


ъу. 

возбужденіе, «. 2. Ьіс 2 (п(гіГшпд, Ьег $гіе6. 
возбуждённый, роп. сггеді, дсгеі$і. 

побуждаю, і.-егшесР'еп, егтітеегп. 

побужденіе, п. 2. Ьіе ©гпшпгегцпд, 
пробужаю, і. — жать , .пробуАнтъ, йиГшесРеп. 

пробужаюся, і-- тфойфеп, егшафеп. 

пробуживаніе, п. 2 . (пробужёніе), Ьіс ©гшесрцпд. 
пробужённый, роп. йіі&ешеіі*. 

разбуживаю, і. — патъ , разбуАнть. ѵі, 1 . пробужйю. 
разбуживаніе, «. 2- ѵій, пробуживаніе. 

Буза,/, і. сіи фейапС рои ( 2Веі$сп о!)пс фор|т 
бузнгікЪ, т. 2. еіпег Ьег (Ыф ©еттр оегРамрг. 

БузунЪ, да. 2. у, 0 аІ$, Ьаб аи$ Ьеп Ѳесп дспоттеп гоігЬ* 
Буй, 6’. Ьсс О'іИіт. 

буйство, п, 2- (буйность /• 4-) ^ |е 3 ?йифеіс. 

буйный, о/]. паггі(ф. 

буйный пктрЪ , Ьег ©ШГШШіпЬ. 

БуйволЪ, да. 2. СІП ЗЗіф'сІофб. 

Буки, Ъаб 03 , Ьег 5шсргс 03 исЬ{ 1 аЬ іт гиВДфсп 51 Ь с 

буква, у. і. Ьег 9 ?иф|Рй(). 

букварь, ы. г. ЬаЗ 21 6 с 2 $цф шіг Ьсіц ги(Уі(фел 
Оійсефгётшй 

БукЪ, да. 2. Ьсс ЯЗифЬтші, Ьіс 05 ГісГ;с» 

буковый, а,], (піфсп , осп ОЗІіфеп. 

Булава,/ і. Ьсс ^оттапЬо^ГйЬ. 

булавка, /. і. Ьіс ©гесГпйЬеІ. 
булавочка, /. і. йі. 
булйвочникЪ, т. 2. Ьег Э 2 йЫег. 
булйвчетый, осіі. ШйЗ Шіе пііг віеФпйЬсІп ЬсІІеФг і(Т,‘ 
гйрРіфс 

БулатЪ, да. 2. Ьсі‘ вГйГ)Й 

булйтный, <пІ]. (ІйІ;Іегп, осп <&іа§1. 

Булдьіга, да, ітфі. 

забулдьгга, т. сіп йіЬсгІіфег Я'сгй 
забулдьгжный, аА]. (ііЬегІіф. 

забулдьіжность,/ 4. Ьіе ІЧіЬеИіф^еіу сіп (пЬегііфеЗ ребет 
забулдыжничаю , і. чать, еіп ІііЬеойфеб Ребеп |гфгеп. 
Булка,/ I. сіп Нсіпе^ ЗДсфЬгоІ». 

булочка, /; і. Ы. 6 Л Л0Ч , 


^ /^лочиикЪ, т. 2 . ьа* ШЦкоЫШег. 

Бу мага,/. і. ^аріег. 

Л'лолчатая бумага ЗЗдшиЮоЦе.. 
пюлусхмая бумага , Шфщчи. 
б У м4іЖка /■ I- м флрісгфм. 
бумажный, аЛ) % рлрітп, баитюоПеіи 
бумажникЪ, т. г. Ьег фаріегтафсг. 
бумазея, /. г . ф йѴ феі. 
бумазейный, аі]. р 0 „ 

БунтЪ, т . г., Ые і Ші(сѵеі) / Ось- Яи Щѵ, Ыс ЯйЪш* 
тспйегГФгооптд, Ьег СГотріой, Ьіс ЭМч'ііт 
бунгаовщйіЪ, т. ьсг «Хебегге, ЗФГгГфгег. 
бунтовщица, /. ь Ьіе ЗІиГги&гегіпп. 
бунтовскій, лЛ). йиГЩгаЩ. 

бунтую, х. буи топать , еіпеп ЗГкЛибг еѵгтп 
П(П 'І и Г(ЧіпЬ тафеп , (?ф ешрогеп. 
взбунтоваться, і. иі. 

БуравЪ, да. а. Ось* ОЗефтч 

бурйвчикЪ, т. 2 . Ьег ЯлдеГбо&гег. 
буравлю, вишь, — питъ, божіей, 
бура по м3 лроп&тыватъ , Ьцгфбобгсп. 

^ бсфгеп. ЛИВаЮ ’ 1 ла?,,л » мробурипитъ, Ьіігф* 

пробуравливайте, ». 2 . (пробуравлёніе) Ьа$&игФ6о6і*еп 
пробуравленный , унте. Ьцгфде6оЬ«. 

Бурка, / і, ст $%иапм. 

Буркало, я. 2 . &,* с 0ф(еи&еі-. 

буркальщикЪ, 2 . Ьег ©фГеаЬегсг. 

ьурлакЪ т. 2 . сіп зетстсі* Т0Ч'п|ф, іЖ* Гіф ЬцйМйй 

^ еи ' МеШф аирЬсп^аЬфішеп, ъетшЬсІ 

бурлачество, «. 2 . еше детеіпе 2іщу%ипд. 
бурлачу а. ~-читл, |Іф 3 «теіп йфЬгеп. 

Б>ря, /. і. Осг 0Шті№ІІіЬ, 
бурный, |?ГіпіпГф. 

Бусель , до. 2 я. Ьср 0йН’ф. 

Бутъ, ,,, * шЩаит 8*ійп.®йк, И* 5 ит©т5« 

Іс’Зсп йсіччшфг гоеіФеп. 

6уч 2’ ™ йшь р ОегаГеіфеп ватт еіпеп 

Оттъ аиітаигеп. п 

Бы , 


ВЫ* 


3 * 

Бьт, рагііс. тосНіт рогетіаіет Гоппапз, 
чтб бы, да бы, спи], Ьа$, (ш( Ы$, Ьатіі, 
будто бы, сон/, а!^ об. 
ёжели бы, сону, гсепп, (аШ$, Ьй(чгп. 

Бываю, і. — патъ. , гсесЬсп; Гіф дігіодсп. 
бывалый, «оу. етег Ьег (іф Гфс« оегГифі 'рае. 
бывшій, роге. Ьег дешевле. 

былйца , У. і. (бывальщина) , еіпе пмгНіфе ЗЗедсбеп.; 
{>ей. 

быліе, «• 2. ЬйЗ ®ешдф/ Ьіс <рф»п$с. 
былинка, /. і. еіпе Шіпе ЗЗіпГе. 
бытіё, «. 2. ЬаЗ ©аГерп, 2Ре(ёп. 
бытность, /. 4. Ьіс ©едешгдп:. 
небытность, /'■ 4. Ьіс ШбшеГеп^сй. 
выбываю, і. — псіть , выбыть, ди»?де|*ф[о/]'епіяегг 
Ьеп. 

выбылый, лф'. «іпег Ьег йи^деГфІоЦеп і(Т. 

добываю, і. — наш?,, досГыхнь, егійпдеп, 

добыча, /. і. Ьіе Жеиее. 

п5 добычу лолучАть, ^н* Фсше бе?отшеп. 

забываю, — — (/не. забуду), оегде/еп. 

забвеніе, «. 2- Ьіе 23 егде([епІ/сіг. 

забвенію лредить , іи Шегде|]*еп()еіі бгіпдеп. 

забываніе, н. 2. Ьа^ ЗЗегдеП'еп. 

забывчивый, асіу. ѵщі&іІ), Ьег сйі'й^ кіф ѴСѴВІ&С, 

забьітіе, «. 2- ы/ забываніе. 

забытая голоп^, сіп 5 Бо|е№Іф(, 

забыѵііе бога , Ьіе ©оне»осгде(]епбей. 

збывію, і. — псіть, збытъ, йбпе^тсп. * 

цінсі збыпаетЪ , Ьег фгеір [Ш, её (ШЛді а б. 

сбывается, ітрег/. её н% (іф №, её егі/г (іф* 

избызйю, і. иать , избыть (кого), ісшйПЬе^ 

Іой п>егЬеп. 

избытокъ, т. 2. Ьег 1 !ебегфі(?, 
избыточный, ас\). ибегГпГГд. 
лсысг ни будіц йиг' ігдепЬ еіпе 5 («. 

■кал» бы то ни было , еЗ тдд (еі/п шіе её п>Ш. 
обыватель, т. 2. Ьег (?іттфпег. 
обывательскій, <иі). Ьеп 0 пшоІ/пегп йе|н'гід. 

отбываю, і.-абпч’ГепЬ йпЙіеібеп, 

пребы- 


зз 


БЫ. 


33 


пребываю, і. — (/и*, пребуду), ѵсѵШбсп, 
ѵеграѵгеп; (Іф йііфйіті. 

пребываніе, ". 2. Ьа^ Йеіфйітсп; Ьсг Ши(]ГепфаГе. 
пребывйтель, ѵі. 2. еіпег Ьег (Іф то йіфік'й. 

прибываю, і. - йп?еттеп; ртсфиеп, ігпфГсп. 

прибываніе, п. 2. ЬйЗ Зниефпеп. 
прйбылый, аН). еіп 21пВ'тт1іп(], 
прибыль, / 4. Ьег @етіпп, Зн'гфеі/ фгоф. 
прибыльно, аііѵ. шіі 0СИМПП, тіс &огфеЙ. 
прибыльный, аА]. иогфеіфйЙ. 
прибыльна, / і • еіп Псіпсг ЗЗогіІ^еіГ. 
прибытіе, ". 2. Ыс 2(пІип[г. 
прибытокЪ, т. 2. гпка, ѵіЛ. прйбыль. 
прибыточно, аАѵ. ѵіА, прибыльно- 
прибыточный, (іА). ѵіА. прибыльный, 
пробывйю, і. — — МеіЬеп, (іф аифакеп. 
пробытіе, "• 2. ЬйЗ ФІеіЬеп, Ьсг Зіи^епфйй. 
убываю, і. — —- йвпефиеп, 
убываніе, ". 2. Ьа$ Шбпфнеп. 

^гбыль , / 4. гЛ. 

-на убыль чтт и, йбпеЬтсп , іЫтѵ ШегЬсп. 1 
убылый, аф. еіпег Ьег йЬйеййпдеп і(г. 
убытокъ, т. 2. тка, Ьег ефпЬе, ЭЗеПи^ , 8?йффеіГ, 
Ьіе ііпіо(іеп. 

убыточный , аА). Сфа'ЬПф , ПйффеШд. 
безубыточный, аА]. иппйффеЦід, 
чернобыль,/. 4 Ьег ЗЗеіфіф* 
убьітчиться, (Іф (іІЬ (1 бфйЬеп фип. 

БыкЪ , т. 2. а , Ьсі* Оф& 

бычёкЪ, т. 2. чка, еіп фидег Оф& 
бычічей, а А], (бычій) П'йЗ ист СфГеп і(і. 
бычуся, 2. — ѵйшьел, (фееі ап(е|>сп, еіпе (ЫтГфе 
50 ?іпе пійфеп; 

Быстрый, аА/ гефсиЬ , |фп<Н; І’йГф. 
быстро , аАѵ. іА. 

быстренкій , аА]. еіігй^ (фпеіі , гйГФ. 

быстрина, /. ь ьіе©еГф№іпЬі0іеі *, ЬегаеГфтіпЬе Ьіф, 

быстрота , /. і. і 4 . ъь. 

быстроте! разума , еіп (“фагреи 5?ег|?дпЬ. ! 
быстрые глаза , ЗІіідеп. 

Бью, і. ътпь , ІфГадсп. 

быося, і- Житься , (іф (фій&іп. 
битва, / і. Ьіе ©фФдсгер, ©фіафе.’ 
бйніый , рап, деГф(ййеп. • 

б&тьѵелоліЪ на .кого , сіпеп $епф*Пф 6еГйпз«П’ 
*іелобйгпѣе, (челобйтная), сіпе Жігффпф 
битье), " 2 - Ьйа ©фіадеп. 
о б'б заллсідЪ биться , Й'егI"Сп. 
битье о (Гб захлад 5 , Ьйо’ 2і?есгеп.і 
на ш.пагал'й биться , ((фш* 
бичь , іи. 2 а. Ые ^еіі'фе. 
біёніе, п. 2 . Ьй$ ©ф(й0еіп 
біенія достоин ый Ьег ©Ф(і%е Шегф., 

Соевый, аА]. $ши ©фійдеп 8ф6ѵі$. 
боепая Дорога , Ые Йеег|ІГй!:с. 
е!оепо<? моле , Ьй$ ©фІйффеІЬ, 
боепые часы, еіпе 0ф(й<рфіЧ 
боёцЪ, т. 2. Ъес ©ффде г, $атр(еѵ. 
бой, ш. г- у, Ьег $лтр(, Ьіе бфіафе, ©ф(%е«^. 

Кулагиной бой , Ьй» 5ѵ(срЦёфіеп* 

легкой бой, еіп.©фагшГфеі. 

бойня, / і. Ьй^ ефійффйцу. 
вбивйю , і. — поешь , пб ишь, ф'пеіп(*ф1азеп л 
взбивйю, — — іп Ьіе Зрсфе «еібеп. 

выбивйю, і.-фпйи^ГФИ^й/ фпаи^ІІо^ек. 

вёібитый, рчп. фийпу^сі'фійдеп. 
выбойка, / і. <ШіШ. 

добиваюся, і. — — (чего) Пйф СіШй^ (Ігебеп* 
добиваніе, ". 2 . Ьй^ ©«’сбсп. 

забивйю ,-$иГфІйдеп. 

забіяка, т. і. еіп фапЬеГшафес , иппфідеі* 5Ьср(ѵ 
заоіяческій, аА). ипгпфд. 
забіячество, я. 2 . Ьіе фйпЬеІтйфегер, 
забіячу, 2 . — нить, 5?отЬеІ шафеп. 
збивйю, г. — — ^еглЬСфІйдеп, (>е»ттег(с()(йзеп, 
птфеп. 

елесл лбнтъ , Ьетифідеп, 

В 


бшетро- 


збпва- 


збиваюся , і. — — Г;егшйсгдеСфГадеп ігсгЬеп ; іп*е 
п?егЬел. 

сбиться сЗ «дороги, Ье$ ®еде$ ьег^Гсп. 
збйвчивый, а.Л). Ьег Іеіфе ігге шігЬ. 
збйшеиь, »* г. гпня, еіп решіГфіеб беп'оп? й»$ фо* 
під, 5#0/ «• о, 

избивйю, і. -$ц ©фапЬеп ГФІйЗеп , йИ ^игісГ)Сс«. 

кзбйшіе, «. 2 . сіпс ибеіе Зтфятд; Ьіе ©гшогЬипд 
ріеіег 2ЛепГфеп. 

«збййна, /. і. ОеШіфеп. 

набивйю, і. —■ — ЬгоиГ (ф&деп; аи$|1ор^п. 

набивЗюся, і.-лаф ст>а$ реЬеп, енѵа$ (н- 

феп. 

набитый, рап. лиідеГФІлд***, ои#де|?ор| г е. 

наббйка, /. і. деЬгисГіе ёеіппхіпЬ. 

обиваю, і. — — ЬеГФ&деп. 

сбить доскижн . гпіс ^гемерп 6е|*фіаден, іа^Гл, 

обби, евЪ, Ьіе Хареіеп. 

обйвка, /. і. Ьег феГфІад. 

отбиваю, г.-іигйй ГФГадеп, абГфІадеп, (Ьеп 

§еіпЬ) аі^лдеп. 

стоишь жысл 6, ан$ Ьет ©іппс геЬеп. 
отбивйніе, ». 2 . Ьа$ ЗигиоРГФ&деп,* Ьа$ ЗІб|Щлдеп. 
стбипсінге лучей назадъ , Ьег ЗВіЬсгГфеіп , Ьй$ 
ЗигііФргаКсп Ьег ©тйеп. 

перебивйю, і.-еіпсп фапЬе! еЬег ЭіеЬе іш* 

кгбгефеп. 

лересГипать р#ѵь, іп Ьіе 0?еЪс Гайеп. 
леребипсініе р*ѵи, Ьй$ Ышгбгефеп Ьег ЗІеЬе. 
перебйвка,/. і. Ьй$ Иебсгдебоі, Ьа$ ІіеЬегЬіегсп. 
перебйвщикЪ , ѵі. з- Ьег Ьеп фапЬеІ тіі ІДебегЬісіс» 
регЬегбі, Ьег Ьіе ЭіеЬе имегбгіфг. 

побиваю, і.-$ц ОЗоЬеп ГФІадеп, сгіедегг. 

побіёніе, п. г- Ьа$ 2оЬг(фІадеп. 
лобіеніе каженьежЪ , Ьіе Ѳіеіпідцпд. 
лобби, евЪ, Ьіе ©фіаде. 

лоббяжи усжирііыъ , шіе ©Фіодеп $<фп тафеіг, 
подбиваю, і. — — ЬгшиегГфіадеп. 

при-* 


ВЪ. ВѢ. 


35 


прибиваю, і. — — лпГФІадеп. 
прибиваніе, я. 2- Ьл 0 ЗФГФІвдеп; 
пробиваю, і. — — ЬигфГФ^деп. 

разбиваю, і. -$егГф(«деп, $ег 6 гефсп; гліфея. 

разбиваніе, п. з- (разейгаіе) ЬйЗ ЗегГфІлдеп, Зег* 
Ьгефсп. 

разби'іе корабля, ЬеР ©фірщф, 
разбивйтель, ш 2. Ьег епѵй$ $сг|сШді, Ьег рсгбгефег. 
разбивка, /. і. (лігеря) Ьаб ©фіадеп Ье$ і'адег і. 
пд рязбипху у; 6 кд слрашипащь , Ьіе ^ссіФй {>ій 
ітЬ 1 )сѵ беѵ[)сгет 

разбитый , рап $ег6гоФеп , ^егГфІйдей. 
разбой, іи. 2• ю. Ьег ©ігйОспгйііЬ. 
разбойникъ, ѵі. г. Ьег ©ігйізетчшбег. 
разбойничаю, і. — чать. Ѳіга|?епгйиб (ѵеібт* 
разбойническій, аб]. рарепгацбсі’іГф. 
ло разбойнически , йіі^ диЕ |?га§епгацЬегіГф. 
разбойничество, ». 2- ѵіН. разбой. 

убивйю, і.-тіі ©фі'лдеп ѵегіеі^еп, 

убить до сжерѵш , есЫГфІадеп. 
уббй, ѵі. 2. ЬаЗ ©фГафіет 

годится на убой , і|1 (орт, Ьйр ШйЦ е5 Гф/аф- 

іеп ?апт 

убйвственный , аЛі. ІоЬіПф* 

убитый, рагг. деіоЬісі. 

убіеніе, и. 2. Ьа^ ?оЫГфІйдеп, 

уб/йство, п. 2. (убйвстзо), Ьег 53 ?сгЬ, 'лоЬСфйд, 

убійца, т. Ьес «ОгЛЬег, ХоЬгГФІадег, 

Бѣгаю, і. — тать. , (тфсп, ркфсп. 

бѣгу, жйшь, бі'ждтъ , іЛ. 

цп-Ъѵ\Ъ біжитЗ, Ьіе фтФе регСфіе^, де^е йЬ. 

бѣганіе, н. Ьй$ 2 йи|ёП. 

бѣглёцЪ, т. 2 . а. Ьег ^іифйіпд, ІІебегШ^ер, 2(«Лчі$ег, 

бѣглый , аіі'/. рцфеід. 

бѣглый огонь, еіи 

бъ'глти цпіітЪ , йбГфіе^епЬе $*ѵЬс, 

бѣгство, іі. 2. Ьіе Зіифе. 

бѢгЪ , т. 2. у , іЛ. 

Пд<г*г 3 э аЗ «Гіегетипо о<іраті<ть, і« Ьі< ЗІифі (ф^адеіг. 

В 2 бѣгуцЪ , 


бѣгунЪ, ѵи з. еіп фСсгЬ Ьй$ (Тлі*Р Ьпі(с. 
вбѣгаю , і. — гать у вбѣжать, ріаеіаійІіГек.' 
вбѣжаніе, и. з. (вбѣгиваніе) Ьа$ фіаеіаІйіфса. 
взбѣгаю, і. —. — іа Ьіе фофе Гшфа. 
взбѣгЪ, т. 2- (взбѣганіе, ». 2.) ЬйЗ ^йіі^еа іа Ьіе фсфі 
выбѣгаю, і. — — ЬіПйШЙйігГе». 
выбѣгЪ, «.« 2. Ьй$ фіааігсімфп. 
добѣгиваю, і. — лсппь, добѣжитъ, ЬіЗ йП еіаса 
Огі Ійі^еа. 

габѣгйю, і. —гать,- (нацер ёдЪ), гогааффа. 

забѣжаніе, ». 2. ЬйЗ ШогйПІйфеа. 
збѣгаю, і. -— •— спйаи^еп. 
збѣжйніе , и. 2- Ш ©ш/йщеи. 

избѣгаю, г.- еайан/ёа, Шоп кирп , епфкбеп , 

ѵегтеі Ьеа. 


избѣжатель, т. з. Ьег Ьа шфаіфе. 
избѣжймый, а А). аегтсіЫісІ). 
неиэбѣжймый, аА]. ааусгтеіМіф.' 
иаб’Вгйю, і. — — йпіаіфеа , аи^йЙса.’ 
набѣгЪ, т. 2- у, ЬегЦсЬсфСТ; Зфрмф ЗфаЯ. 
набѣжйніе, и. 2- (набѣганіе) іА. 

перебѣгаю, і.-— |?іл ітЬ (кгффа; ибеФаГеа/ 

перебѣгиваю , і. — дать , іА. 
перебѣгиваніе, п. г. (перебѣгите) Ьй$ фаптЬ І)сѵ* 
Ійпг'еа; Ьй$ ©шгфіац^п. 
перебѣгЪ, т. 2. у, Ьіе ®л$№іГфеайтр. 
побѣгЪ , т. 2. у, ѵіА. бѢгЪ- 

прибѣгаю, і.-^п^ІааГеп,*СеіаеЗ»(Тифпіфпс«; 

прибѣгаю ель, т. 2 . Ьег (хаффт. 

прибѣжище, п. 2. Ьіе Зіфифі. 

лушбѣжища искать у лого, $ц /ешайЬса (сіпс Зи¬ 
фф афпеа. 

пробѣгаю, і.- Рог&ерффеа. 

разбѣгаюсь, і.-йіи>сіпйпЬег Гйц^еп* 

разбѣгЪ, ѵі. 2. у, (разбѣжаніе, я, 2.) Ьйб 2 (ц$еіааа* 

Ьсѵ (аи(еп. 

сбѣгаюся, і. — — фашшеа (йи(еп. 
убѣгаю, і. —• — ігефщеп. 
у дожать отЪѵего, ешйѵ (Тіе(;еа, шеіЬе і, репаеіЬеа, 
ешсс Ѳйф ш Ьт «Ше$е зеі;еп, 

убѣ- 


убѣганіе, п. 2. (убѣжйнхе) Ьй^ «Шсфпф: 
убѣжище, п. 2 . Ьіе Зифф, ЗістмЬе. 

Вѣда,/, і. Ьіе ОіОф, Ьаё €(епЬ, Ьіе ©ерф\ 

бѣдно , йгифсфег Ш Зсі(е. 
бѣдный, аА]. аі'іп[еІід, сІепЬ/ 
бѣдность , /. 4. Ьй$ ©каЬ. 
бѢдняьЪ, т. 2. й, еіа еІеаЬер СОссаф. 
бѣдняшка, /. і. еіпе еІепЬс ЯВеМрефт 
бѣдственно, ааѵ. де|%1іфсг ЭДЗсф 
бѣдственный, а А]. де/чфйф. 

бѣдствіе, и. 2. (бѣдство) Ьіе , ®е(ЭД>г. 

побѣда, /. і. Ьег біед. 

побѣждаю, і. — ждать у лобѣдить , ЬеГіеаеа , 

йбегюіпЬеі?. 

побѣдймый , аА). ЯбегпмаМіф. 
мепобѣдйіѵгый, аА). ітйбегимаЫіф. 
побѣдйгпель, т, 2. Ьа Ѳіс^ег, ІіебегшіаЬег. 
побѣдйтельница,/. і. Ые віедегіап, ГіеѣгпгіпЬегіпіТ. 
побѢдонбсецЪ, т. 2. сца, ѵіА. побѣдитель, 
побѣдоносный, аА). (іс^геіф. 

лобѣдить доказательствами , шіі Зеизиі^са 6с^ 
шефса, ибеі/йГ^еи, 

убѣждаю, і.-аофіаеа, ^тіа^еа, бешеде», ^и 

етм^ Ьгіадеа. 

убѣдить доводам и, іт 3 )і(ршісѵеп еіпігеіЬсп, 
убѣжденіе, п. 2. Ьіе Э?ефйипз, Ьег Зшаад. 
убѣдйтель, т. 2 . (убѣждагпель) Ьег еіаеа 

Бѣлый , ас, Ц. П)сі§. 

бѣлю, 2. —лить у шефа, Ысіфеа. 
бѣленіе, п. 2. Ьй^ Жефса, Ьй^ ^Ісіфеа, 
бѣлизна, /‘. і. Ыс 5Шсі§е. 
бѣлйло, «. 2- Ьйь’ .Ф(ерюсі|?. 
вѣлйлы, — лйлЪ, Ьіе шефе ©фаііпГе, 
бѣлйльня,і, Ьіс фіеіфе. 
бѣлинькій , аА). аіеЬІіф №еі^* 
бѣловатый, аА). теірііфѣ 

бѢ.ѵогЬ, 7 /і. 2. лгф (вЪ глазахЪ) Ъа^ 5 й?еііІе іаі 5(идс. 
бѣло г, р) , 2 . (ьЪ яйцѣ) Ш «Шеф іщ (і'р. 

В з 


бѣлость 3 * 


•Б®. БА. 


бѣлость, / 4- і’/й? бѣлизна, 
бѣлка , /. і. Ьо$ Шфсгп ; &ШИМ&. 

бѣльё, я. з. Ьіе Ш(фе, (ХретЬе и. Ь. д,) 
бѣлію, і. —~ лЪть , ігеф цѵегЬеп. 
бѣлуга, /. і. сіп вго^ег §іГФ іп Ьег «Шда, 
бѣлуги на, / I Ьв$ %\гщ осп ЬіеГет §і(фс. 
бѣльмо, я. 2 . Ьег бмаг аи( Ьеш ЗІиде. 
впрббѣль, айѵ. іп$ 2Всі§е. 

выбѣливаю, і, - патъ у пы^-Улить ЬСШСІ^СП. 

выбѣлка, / і. Ьіе Хііпфе, ЬйЗ ©рр&вегГ. 
забѣливаю, —, заилитъ п>еі$ тафсп. 
набѣливаю, — •— и?еі|] апі?геіфеп. 
набѣленный, рап. пчф ппде|?гіфеп. 

подбѣливаю, і.-пофеітпйі ігеі^еп, оп(?геіфеп„ 

пробѣливаю, і. — — Ьигф ішЬ Ьигф Шфеп» 

ВѣсЪ, т. 2 . сіп Ьб{ег 

бѣсовскій, ай). еіпет 6о(т @Ше дфёгід. 
бѣш^ся, 2 - бісіітьсл , іт|?ппій і'ерп, гйГеп. 
бѣсн^юся, і. &Усноааться . гй. 
бѣснующійся, ай). гйГепЬ, іт(тпід, паггіГФ* 
бѣшенство , я. 2 . Ьіе ЗійГега;. 
бѣшеный, ай). га[ег.Ь , шфппід. 

В. 

Важу, дитъ , лйдитъ , упадитъ , іпи/іі. 

ввйживаю, і. —пять у ппидить , апде1Г$)пеп 4 
ввадка,/ і. Ьй$ ЗІпдсшофпси. 
пзвйжиейю, і. — —• ѵій. ввйживаю* 
извадка , Т- і. ѵій. ввйдка. 

наваживаю, і. —— папъ , пападюпь , «м/. вв5- 
живаю* 

навйживаніе, я. 2 , Ьй$ 2Шдеіго7;пеп. 

©твіживаю , і. — патъ, отладить, йЬдешЛйіеп, 
еппг#пеп. 

отвйживаюся, і. — —|іф й&дей>&;пеп, епиіхфпеіі; 

Гіф птдеп. 
отводка,/, і. Ш 


нова- 


Б А. 


39 


полеживаю, і. — ■—йПдеіго7;пеп ѵій. ввйживаю. 
поваживаюся, і- — —|1ф йпдепч^пеп. 
повадка, /, ь Ьіе ©ешоірфеіі, сіп ап$шМ)піеё &іпд. 

Вага , /. і. Ьіе ‘ЗВй^е. оЬ)оІ. 

в&жу, жить, важить , ігіедеп; ігіфсід тйфеп. 
важный, ай), шіфсід; егп(Шф. 
неважный, ай). Ц'й$ піфі Ьсг 50 ?іфе пчгф і(Т. 
важно, айѵ. йііГ еіпе егп|?(тг'{е ЭДЗефе. 
важность, /. 4. Ьіе ЯШфіі#(еіі; Ьіе < 2 ;гп(Н;аі г йд?еіі'.' 
отаѵоважный, ай), ѵій. неважный, 
отваживаю, I. -—пата , отпажить , еіпсп Ьт (1 
тафеп. 

отваживаюся, і.-ігйдсп, |?ф имег|іе|)еп. 

отважный, ай). Ш)п, Ьгеі|г. 
отважность, /. 4. Ьіе ЗШпфей, &геі(Іід?еі(. 
отвѣса, с. і. еіп 233 йдеІ;й$. 
уваживаю, і. — — ігіфй'д тйфеп, гегдго|?ет. 
ошибки не уиажать , Ьіе 'деІЛео и6ег(е^еп, 
уваженіе, я. 2. Ьіе ЗЙЗіфіідтйфипд, 23 егдго|ептд. 
оставить что нийудъ іГе.зд упаженгя , ет>й$ 
піфс депаи пе^шсп. 

Валяю, і. палятъ ., палитъ , попалитъ , тсЬеі’№ег* 
^еп; гоа^си; пзаі^сп; аіібтаІ!асІ)си Сст^^еіФ). 

валяюся, г. — лЛться , |?ф Юп^сп, 
валяльный, ай), рті ШЗаІ^еп деЬогід. 
палЛлъное ислусотпо . Ьй 5 ?ЮйІ?ег|)йПЬігег?. 
валяльня, / і. Ьіе ЗВаНшіШе. 
валяльщикЪ, ѵі. 2- Ьее 5 >влігег, Жа^тийег. 
валянье, я. 2. Ьй$ 523 й!(еп. 
вйляиый , ай). дешсЛгг. 
паляные чулян , дсшліісс ©еойтрГе. 
валю, 2. — лить, топ алитъ, піеЬеП0СГ/“си. 
валёжникЪ, т. 2. 0ѵсі|сг гоп дефіНеш .^с1]е; ишдеглЬ 
(епе Ййите. 

в 5 ленец,Ъ, т. 2. нца, сіпс Зігі ЗВеі^ЬгсЬг. 
валёкЪ, т. 2. лька, еіп ЭДапдсфоГі. 
валЪ, т. 2. Ьег ЗВйЦ. 
палЪ палить , СІПСП 9 Вйй йиГ^СГГСП. 

пбйлокЪ, «і ?. еіп 

Р 

к > 


4 


Л Л ТI 


40 


' БА. 

вваливаю, і. — патъ, ппалйть, ЫпшѵегГт. 

Ья$ фіпетгосг^іиі, ’ ; 

вз аливаю, і — — ГрПйіфШа^сп. 

ГГ МЮ ’ ’’-Ктлийюегриі, ^мііЙтаГяі, 

вываливаюсь , і.- Оііміці 0 Ъсг (кгац^аИсп. 

вывалц, /. і, ЬйЗ /)ітиц*№сгГ<ш. 

завйлимю, і.- вп-фйисп , всгашвм, 

ватлсше, ». 2. М азсггфвнсп, Жсгшлфт, 
коновалЪ, т. 2. еіп ф^Г&СйГД. 
наваливаю , і. — — анГНЧГф. 
твйливаюся, г- (іф <ш( еіпеп шеф». 

^ лЬ ’ т ~ 2 ‘ Ь т *ттѵшш 

Ь**%: ьѴ7бе,Г Ш “ ** оНр ЙПЬеГП ® іи «» 

обваливаюся , і.- СІЩТфеП. 

отваливаю, і.- йЬю&Цсп; йбачфт; ѵот ЫЬі 

ко реп. * 

ошвіѵиваюся, і.-^габГйГГеп. 

‘переваливаю - а ц( еіпе апЪсгс «ВсеГГе Ыіищ 

§шЬеѵ пч^еп. 

повалка , /: і. (лѣсу) Ы $ег&й& 
подваливаю, ■— — ^ітт(ег№(?Ізеп. 
подвйлЪ, ѵі. 2 . у, Ьіе ЗипК;г; еіп Шег. 
сподвалЪ , аііѵ фк ШіКгГфеіЬ. 

приваливаю, і.- Ьицш»%п, $іп$и»егй#; 

приваливаюся , г. - (мпр/аЯсп. 

привелъ, ?«. 2» у, Ьіе 2 йпЬ«цд. 

провйливаюся, і. -ЬпгфрпІГеп, усгриГеп» 

Провалина, р- і. (провал'Ѣ, т. 2.) еіпе Севший» 

стег ©Уйіго?, фг ірЬсгФЬс, Ьіе ѵѵп [іф (сібег'епг* 
кйпЬеп. 

разваливаю, / — •— йи&чпапЬег пчі/еп. 

развалнваюся,- ^аіаі Геп, ді^ейійпбеѵ Маи 

развалина , ,/• х. ѵиі. цровйлина, 
вливаю, і.- ^гй 6 юсгГ«і, 

^ДЪ, »» г. у. Ш ^егйбиргГел, ^йМ(т 

увалка,/. $. Ьа<? @си':ттеі 
Р&ШФ , I,-Г$ф* $и| Іфф, 


у$ал<щ- 


Яд*. 


4 і 


увілчивый, лЛ}. іі'йз Гиб атюйИеп /{к; т^е, (ааі 
ВялЪ , м. 2 . ѵиі. /иЬ валяю. 

ЗВагіЪ , т. 2 . іХч' Эѵ6СІ)Сі}кіП. 

Вареги , регЪ, гооНспе фйП&ГФФ, ГООѴІІ&СІ’ ІСЬСГПС 
зсігадеп шсійсп. 

Варю, 2 . иаркшъ ., спарить , 5офсп. 
вареніе, «. 2 . Ьй$ 5?офеп. 
вареный, псі]. д с Іосія , ДйГ. 
неварёный, аА) Ы; , ипдеГофс, нгдйг, 
варимый, нА]. и?й$ (іф Ісіфс Гос реп Щи 
варйтельный, ай]. уегЬйііспЬ. 
варЪ, т. 2 . у, фсфі реЬспЬ ©йр*еіч 
псрі іГ-іѵюй , Фйшшѵйфд, фоотчфЗ. 
в.іря, /■ і. еіп ©с6гй«е* еіп Ѳегіфі, [о ѵШ пкт лир 
еіптпі Гефг. 

взвариваю, і. <—патъ , пзпаргіт л, аи((сфеп. 
взсйрЪ, т. 2 . у, (взварка, /, і.) ба? Ши^ѳфеп. 
вывариваю, і- •—, парить < йіі^Гофен. 
вьісарЪ, т. 2 . у, (выварка,/, і) Ьй^ ЗЫГофеп. 
вы арки, роьЪ, Ы»й^ пйф бет Яи&офеп іібгіа біеіб^. 
довариваю, і. —■, #йть . $аѵ Гофсп. 

завариваю, і.- ап^аидсп Госдеп. 

кашевйрЪ, ?«• 2 . еіп 5ѵоф беі; еіпе г ©с(еаГфй*і поп 
СІі’Ьеісегп. 

навариваю, х--Ьфеп , (сп/ еіпшаі иіеіе 6е* 

гіс()іе). 

обвариваю, і.-п66п'і(;сп еіпе ^ешіе, еіп всфсііг. 

обв^Ъ, т. 2 . у, (обвйрка, /. і.) 'са$ фгп(;еп, 
перевариваю, х. ■— —. поф сійпійі Гофеп; даг {и 
Іапде Гофеп , рі саг Гофеп. 

переварёніе, «. 2 . &й^ йбепкйПде <ѵофеп; іібек- 
(ТпіТіде 5?офеп. 

переваренный, рап. р: $аѵ дсГофе. * 

пбварЪ, т. 2 - Ьеѵ 5?0ф. 

поварйха,/. і. Ьіе 5ѵофіпп. 

поварничаю, і. — ѵать , сіпсп Яоф йбдебеік 1 

поварня, / і, Ьіе 5ѵисГ>е. 

пивоварЪ, іи. 2 . Ьсі* З'неі’бгйііег. 

ривовйрня,/; і. фгйіфан^ 

^ 5 разві- 

I РОС •. •• ѵГНІСАЯ 

госуй^ч. есннАЯ 
; еп&пиотЕКА 43 


В А. ВД. ВЕ. 


^ Р Г аІ °’ 1 '~~~ пагпл ' разорить, №Щт, асі. 

р^звариваюся, і. — •—- ^егРофеп, ра//] 

Сбриваю, I. — мЛаігеп; Мт ; Уиттен (йм, 
свареніе, и. 2 . Ьіе ШегЬтштг. 

несвареніе, «. а. Ьег Ш^еі Ьег ХсѵШтя. 
соловарня, /. і. Ьіс ©о^ГгсЬет;. 
увіриваю, і. — -— даі 4 Го с!) сп. 

увареше,^. 2 . (увариваніе) Ы ©лгГофсп; ЯегЬаііеп. 
уваренный, рпп. ^ дг гегЬаиСи 

Ваш ага, / і. сте ©с{с!!|сі;а[Ъ 
ВашЪ , р гоп. снег. 

ло тііиежу, аир ей ее 2(ге. 

Валю, і. ятк , (ѵеіЬсп, $сП’іеЬспс Шчіі тфеп. 
Излаянная лосула , Щ&Г гс р оп Й е(гіе6спеѵ ЗігбсІГ. 
изваяніе, «. 2 . Ьа$ 9)?асГ;ен зсетбепег ЗігЬеір. 

Вдова , / і. Ьіс < 2Віггтс. 

вдовёцЪ, т. г. Ьег Шшгег. 
вдовица , /. ѵіі. вдова. 

ВДОВЫЙ , асі). гсгтітт. 

вдовство, «. 2 . Ьй$ Шфшп, Ьег ЯОДшгепЯвпЬ, 

вП40п< " 4 * ІИЮ ® іи *“ •*« 

ВД «"стіаІЛг’іскпГ" вопат ’’ ’ ***»*-•»* В&» 
овдовѣлый, <*4 2»т Шюѵсг оЪсг тішѵе веіѵоѵт. 
Вдругъ, асіѵ. ріббііф, аир сішпаі. 

Вёдро, я. 2 . (фбпсё, Ъсінт 9йсгт\ 

вёдро будешЪ, Ьп$ пигЬ ріф аіірНагеп. 

Ведро, п. 2 . Ьа* €ітсг. 

ведёрка, /і і. Ьй$ (Рітегфен. 
ведерочка, /. і. а. 

ведёрный, «4 еітсНфе, гоп сіпеін ©тег 
; е м •*, *„.* . 

Велу 9 і. нести , г//)/. {иЬ вожу. 

Векша, / і. м,І. блокЪ, Й. Ьа« 

Велш , 5. пф. (5ѴО0* 


ВРЛЙ' 


дв. 


в'елйкій, 4 ; С велйкЪ) дго|?. 

великоватый, <?4 }ібПіІіф $го(& 

великёнькій, асі). ста# $го|?. 

великость, /. 4. Ьіе ©горе. 

величаво , сиіѵ. рЦ. 

величавый, псі). |М$. 

величію, і. —чать фгт.' 

величіюся, і. — бгорфии, ріф Ьгеіс птфт. 

, величество, «. 2 . Ьіс ЭДфераС. 

величественно, аііѵ. та)С|Ш|*фег 25 сі|*с. 
велйчественный , аН) піа)'е|Ш(ф. 
величин!, /. і. Ьіе ©горе, 
возвеличиваю, і. — патъ, сфсбсй. 
превелйкій, асі]. рфг бгер. 
наивеличайшей, асі). Ьег дгорге. 
великодушіе, и. 2 . Ьіе ©ѵорпшф. 
великодушно, асіѵ. дгортиф^ес Жсі(е. 
великодушный , «4 й г °Р !іг йфі$. 
великолѣпіе, я. 2 . Ьіе фіафі, Ьег <&Ш(. 
великолѣпно , асіѵ. рѵафід , ші( етс. 
великолѣпный , асі). ргсфіід , |саШіф. 
велерѣчіе, «• 2. Ьіе ©ѵоріргефегец. 
велерѣчивый, асі). згоррргефегірф. 
велерѣчиво, асіѵ. аир еінс дгорГргефегірфс Зііѣ. 
увеличиваю, — п сипл , сіфебеп. 
увелйчиваюся , і. —(іф <$го|? щафеп. 
увелгічиваніе, я. з. Ьіе ©фсбітд. 

ЗВельмй , 8. асіѵ. (фі’. 

Велю, 2. — літь, (аЦеп, Г;с$сп, Ьс^фісп. 

повелѣвію, г.——питъ, лопелЪть, $еЫі(СПІ 
повелитель , ?». 2. Ьсг ©ебіегег. 
повелительница, і. Ьіс ©еЬіеіегіип. 
повелйтельскій, асі). Ьет ©еЬіеіср йерогіоі, 
повелительный, асі). дсЫеШ’іГф. 
повелѣвДше, п. 2 . (. повел ѣ'ніе «• 2.) Ьег ЗЗерШ. 


вене 


44 


БЕ. 


Венера,/, і. ЬІС 92сш;& 

Вепрь , т. 2 . сіи 06сі’, сіп пиГЬ 0фшсйт. 

вспреный , а<і]. сош шіІЬеп бфіі'сіііс. 

ВерблюдЪ , т. 2 . іайШССІ. 

верблюжій, <иІ]. таз сот ібш ссГ і/Т. 

Верба, / і, Сіпс «ЗВеіЬс, сіп < ЗВсі&си6шші. 
вёрбочка, /: і. сіпе Шпе ЗВсіЬе. 
вербовый, асі], (вербный,) уоп ЗреіЬсп. 
печное посхресен'ге , Ьег ^а(ш(отітд» 

Вервь , /. 4 . сіп 0СІІ. 

нерпъ салажптьл , ©фи/?егЬш. 

вервовать, імс ЯРеае тіі еіпет ©с Нс аіі^тсЛс» 
верёвка, /. і. сіп ©тф. 
верёвочка, /. і. еіп ©П'іффт. 
веревочный, аЛ). $шп ©т'се 
верёвочникЪ, т. з. (верёвочный масшерЪ,) сіп ©сіісг. 
Верпао , і. — тсіть , иёртуть , тсі/еп. оЬ[. 

ввергаю, і.-- |>іпеішусг(ёп. 

вверганіе, п. 2 . Ьй*і фіпеіптеі/сп. 
взержёніе, и. з. (в в ер гнущіе) Ш. 
извергаю , і. — — Ыпан$ шефеп. 

(изадржёше, ». 2.) Ые #ітш&уегГітз; Ьіс , ьег 


йзвергЪ, ?//. 2 . еіп $(ие?іУиг(\. 

низвергаю, і.-(тшмегтегГеп, рі 25оЬ«п тсгГсп, 

(пп^еп. ' ' 

низверженіе, п. 2 . Ьіе <&іиѵцт$. 

отвергаю, і.~ — уегшегГео, шт*№, Шфі ап* 
пеотеп атЛсп. 

отверзло, і. 8, Д/пеп. 
отвёрстый, ші/ о(+сп. 


отверстіе, и. 2. Ьіе О«№іИП 0 . 

повергаю, і. --^егшпеу іѵсфсй. - 

подвергаю, і. —- .— ипгепуефеп. ' 
подверженный, рап, шмснгофит. 
подвержёніе, «. а. Ьіе Имегюефп<|. 
подвёржкосшь, / 4. Ьіе Ип*ег»йг(?іГеіг, 

пр о а ер гёі ю , і. іи и/й пт. 


«Гір©- 


БЕ. 


45 ' 


опровергаю, ь - лЫусг^п; іуіЬсгІедсп, шм(Ь$сп, 

оспѵсгГеп , ічгЪеГп , стЫрсі?. 
опровергатель, ш. з- Ьсг ЖіЬегісдег. 
опровергательстзо, «■ 2. Ьіе Ш>іЬег(сзіт,й. 
опровергательный , а Л). ІУІЬегІезепЬ , шп{п$спК 
опроверженіе, и. 2. Ьіе 9?іеЬшусгіип<з; Ш}іЬсгІв$ші0. 

развергаю, г--аиёеіплпЬег »ефі. 

свергаю, і--- ^мЬйтфеп. 

ВередЪ , т. 2. СІП ѲсГ/шіѴі’. 

Верея , /. і. Ь?Ѵ ф^ОрСП. 


Верстаю, і. — тать , діеіф тпфсп, сЬсп Шйфсп. 
верста,/, і. еіпе пфУфе Ф?еі(с. 
верстакЪ, иі. з. Ьіе 

перешитъ и3 службу , іп а)ісиі?е пфшеп. 
свёрстываю , і. — патъ , ея ерстить , $іё<(Ъ 
шафеп. 

сверстываніе , я. 2 . Ьіе ©Іеіфіпйфішд. 
свёрстка, / і. /Ѵі. 

сверстникъ, »». 2 . Ьег тіі тіѵ аІеіфеЗ Шісгё і(1 

ВертёпЪ , ш. 2 . Ьіе /)6()ІС. 

вершёпикЪ, т - 2 . еіпе ((сіпе /г/(с. 

Верчу, ганшь, — іпіпіь , пернуть, Ьгфсп, 

иерчугся, 2 . - (кі) Ьсгнт Ьгереп. 

верченный, рап. (;еі'ктяіЬгс(;еі. 
вертящій, реп. еіпсг Ьег 1;егшпЬгс1)Сі. 
вертящійся, реп. еіпсг Ьег (Іс() ІнтшнЬѴчуСі. 
веретено, п. з* Ьіе ©гіпЬсі. 
веретёнцо, я, 2 . сіпс ((еіпе ©ріп'ссі, 
вертелъ, т. 2 . Ьег Ъѵаі(ріе0. 
вёрткій, ей]. дешепЬі^. 
вертушка, / і. еіп іѵічшГб 1 еіп 5ШіпЬ6е:іі(І. 
верпіѣніе, и. з. Ьай .^сгшпЬгфеп. 
першеніе пЪ галоп# , Ьег ©с())УІпЬе(. 

- вершлюгЪ, т. 2 . еіпс Зігі Фсіщ'сг, шетіе тлп <2:і(еп 
ппЬ ®?е|)іпз Ьоіді. 
вершлюжо?Ъ , т. з. я/. 

ввёртываю, і. •—дашь, яперші'шь, пперѵушіі , 
^іпеіпЬгеІ;еп. 

в вершка, 


ввертка, /. і. Ьй$ фіпсіпЬгсреп. 

вывёртываю, і.-- &еглігёЬ«1;еп; 

вывёрлшваюся, і. — —> — (іф фегаш&гфеп.' 
вывертка, / і. Ьй$ феічш'ЬгеІкп. 

завёртываю, і. — — -— (во что) іп еііѵай еіп* 
іѵісШп. 

завёртка,/, і. еіп ШпГФИ- 

извёртываю, і. — -— — $и бфдпЬеп біфгеп. 

извёрчиваю, і.- ііі 

нзвёрчиваніе, п. 2 . Ы $и ©фапЬеп 6оІ;геп. 

навёртываю, і- ац/гге&еп, 

ы напернулисъ , Ьіе Зіидеп ГгиЪ фт пбе^ебапдеп. 

обвёртываю, і. — -(во что) іп егіпа* еіп* 

гоісШп, тіі стаб шппч’ФеГп. 
обвёрнутой, рап. шшвісРеГі, еіпдешісРей. 

перевёртываю, ь -итЬге&еп. 

перевёртываюся, і.-(?ф т« 2і{1 сш* с и 

пег 6а фе Г;егаш? рі (;е(г*сп (ііфсп. 
перевёртываніе, п. 2 . ШиЬгсЬт.' 
переверчиваю, і. — патъ , Ьш‘фбо|>геп.’ 
повёртываю, ь — патъ , ор* итШ;геп, шпЬгебс» 
шшспЬеп. > 

повёртываніе, н. з. Ьй$ ІІтРе&ген. 

привертываю, і.-ЬіпеіпЬге|>еп (еіпеп Зар* 

Ген \пі §й 8). 5 к 

провёртываю, і. — — — Ьигфб<фгеп. 
провёрнутый, рап. Ьш'фбсфіч. 
провёртываніе. и. 2 . (провёрчиваніе) Ьй^ ©Ш’фбоЬгеп ,» 
проверчиваю, і. - дать , и* провёртываю. 

развертываю, і. — — — йш$ СІПйпЬег ЫеЬеп, 
«мсГеІп. ' 

развёртываніе, я. 2 . Ьй$ ЗГи^ге&еп, ее$ЫеГ;еп. 

свёртываю, і. -ріГаттепЬгебеп. 

свёртываюся, і ріГаттеіі йпфеп, дегіітеп, 

свертываніе, п. 2 . Ьа$ ЗнГашшепЬгеі)еп. 
свертокъ, и. 2 . тй, еіп Эіойе поп Зщ оЬег^аріег. 
сь\ ртыпающгися *разп<!рі,шпающійел,(фІтіпЪ. 
свсрдель, т. 2 . Ьег ЗЗофгег. 

увёртываю і.-гт/. вв ё ртьіваю . 

уховертка,/, і. еіп 

Верша, 


Верша, і. ЬСГ 

ВерьхЪ , т. ?. оЬіЧ’)ІС $ЬсІГ. 

перъзсЪ горы , Ьіе брфе Ье5 ЗЗсгде*?,’ 
ѵерьябжЪ %'Латъ , геігеп. 

г еръ.х5 надЬ хЪмЪ пзлтъ, Ьіе ФбеіфйПЬ дсЮІППел, 
Ьсп ?0ісі(гег (ріеіеп. 
сп ерълсі того , йЬегЪст. 
сЪ иерълсу , поп обеп §сѵаЬ. 
вёрьхній, аі]. (вёрьчней) Ьег обеге. 1 
верьховый, асі]. Ьдгаіф птп геіееі:, 
перълсопая лошадь , еіп ЭіеіеррегЬ. 
верьхбвный, аі), Ьег о6ег(?е, погпе&т(Те. 
паръхбпное знаніе, еіп оЬгідбеісІІфед? 3(шг. 
перь.хбпный началън ихб , Ьег Ьіе о6еі'|7е беГСйІІ 
Ьіе 6Ф ОЬщк'ч. 

верьхушка, / і. бег ©ірреГ, Ьіе обег(ге брфе ; Ьег 
$іг|7еп» 

вершеніе, п., 2 . Ьіе ШоЙепЬипд. 
першеніе дЪла , Ьй$ (гпЬіП’феіІ. 
вершина,/, і. Ьіе ©рфе сікеі {еЬеп &іп$еЗ, ЬегбірГеЬ 
вёршникЪ, т. 2 - Ьег йдоггеисег. 
вершокЪ, т. 2 . шка, еіп З^ГГ. 
вершу, першить, Ьй^ ^пЬпгфсіГ |ргефеп, еіпе бйфе 
оЬшафеп. 

довершаю, і. —тать , — шитъ , поГСепЬсп , псі* 
ІепЬЗ ^егііз шйфеп. 

совершаю, і. — шатъ, ~ — шитъ, ѵііі, довершаю, 
іг- пой^ошшеп шйфеп. 

еовершёніе, ». з. Ьіе ЗМепЬшіз, 8?оИ/й^гипв. 
совершенно, тіѵ. пойботшеп. 
совершённый, асі]. ппйГоттеп. 

со п ершен наго пбзраета. нелопР.кЪ ^ еіПСГ, Ьеі" (еіл 
таппііфе^ 2Шег еггеіфс Ъь%, Ьег іп (сіііеп бе|ісп 3«^и 

ГСП і(?. 

совершенство, п. 2 . Ьіе ЗМЬттепбеп. 
совершитель, т. 2 . Ьег 25ойеііЬег, ІоЙ^фгег. 

Весёлый, асі]. (вёселЪ) (г5(іф, Іи[Н^ ^ /гсііЪіст . апГ' 

йеѵсштг. 

иевесёлый, асі]. піфе ан^егй'нш^ 


еесё- 


43 


БЕ ; 


весёленькій, лф. сиьлб Ги(Іід. 
веселіе, я. 2. Ьіе 8 и( 16 «гГ<іе. 
весёлость /• 4. Ы. 

невесёлость, /; 4 . сіп ьсьЬперПфеб тіМ(сИ «ШСГс»: 
весело, аАѵ. (н| 1 ід. 

веселю . 2. — лАть, егГ»^еп у ЬіЫЩт, ІиЦи тЛфеі?.’ 
веселю ся , 2- лйщьел , (іф та фен , (} ф ег- 

ІиЦізаи (рап. веселящійся) 
возвеселяю , і. лАть , —лить, сгасйсн. сі^ 
Сгсисн, (Ѵо/іф тафеп. 

возвеселяйся, і. -|гф ІиЦщ. тафеп. 

развеселяю, і. лАть , — лить, ш&п&М, тф< 
дсгаипи тафеп. 

развеселятся, і.-Уег,зп% юегЬеп. 

увеселяю, і. ѵсгзтібеп, ехІиЦідт. егйіиеП/ 

ехдс#еп. 1 

увеселеніе, я. 2. Ые ©?(Ѵеаітз ; 
увеселитель, т. 2. Ьгх І'п(?ыш«фег. 
увеселительно, аАѵ. аіф сто ап$еперше Шѵі. 
увеселительный, дф’. сіфгсійіф. 

Весло, п. і. &05 ЭѵиЬсг. 

весельцб, «. 2. т Нтг# ЭіпЬеі*. 

Весна,/ 1. і>ср 

весенній, аА). Ьет ЫЫщ еідеп І(І. 
веснйны , нйнЪ, (веснушки) Ые ©шш»ефро|Гй«, 

Весьма, ил ѵ. ]ф, иЬсіЧШб. 

Весь, вся, все, аіІСГ, ЙІІС, а!!сб, <*ап$. 
ло поему, аиб аікп Шп|іяпЬеп. 
попсе , защ ітЬ баг. 
вездѣ, аАѵ. ііЬгѵаИ. 
всюду, пАѵ. йЬехаЩп. 
отЪ пс/оду , ион аКт &тп 1 ;&\ 
лопаюАу , йбегаГГ. 
всякій, нА). аКегІсі;. 

всячески, асіѵ. повсячески, тф йЯе ті'о *®еіЛ 
всяческій, аА). аПегІеі; , ' * 

всячина,/, і. аііаіеі) ЫігфеіпанЬег* 
всегда, пАѵ. аііце'і. 
всегдашній, аА). іпішерйчфгепЬ. 

Ветхій, 


ВЕ. ВИ. 


49 


Ветхій , аі]. й((; ЬйПІчШі). 

вётошЪ, ш. 2. лке ІФтреп, фаЬеіѣітрец, Ьаб 
(феп(ітеѵ Ьеу фефеп. 

ветошйть, еіпсіі феій тіс 3»і(феиГимеі.‘ Ьек(ьеп. 
ветошка, / і. сіи іЧІтрфек. 

ветошнйкЪ, ѵі. 2. сіи іншреійгатсг *; еіпех Ьсг тіе 
аікп 5ѵ1еіЬегп І;апЬс!г. 

ветбшннчаю, і. — матъ, тіс&ітреп оЬсі’лісеіііѵіеі* 
Ьсги ЫшЬсІи. 

ветчина,/, і. пчііЫгосГспсб оЪеігдтіифтеб вфтсіп; 
^еіГФ. 

ветчинный, аА). юаб осп бфігсііфсіГф іф 
дерено о^аетшалое , рШІ /роі]. 

ВёчерЪ , т. 2. і)сі‘ Ш'СІіЬ. 
вечёрЪ, пАѵ. бс|?спі ЗІбепЬ. 
мо пеѵераліЪ , Ье^ ЗШспЬб. 
вечёрній, аА). юаб Ьеб ШЬенЬб іф 
вечерня, /. і. Ые ©фео, Ьес МафтііСф *(ЗопебЫепр. 
вечеринка, А і. сіпе ѲсГеффаф, Ьіе Ьеб ЗібспЬб 
Ъакеп шігЬ. 

вечёряешЪ , ітрег/. еб тігЬ ЗібспЬ. 

навечёріе, п. 2 . Ьсг ^еіГіде ЗІбепЬ ѵп еіиеш ^е(1іадс. 

шод5 аечерЪ , беден ЗІбепЬ. 

Бе ш ь 5 /. 4* сіп .Т)іп.д, 

вещица, / і. сіи Нсіпсё Эііщ. 
вещественно, аАѵ. Ьег 0)іаіеі'іс паф. 
вещественный, аА). пшегіпІіГф, Мѵрегііф. 
невещественный, аА). іщтаіепаІіСФ , шйогрсгГіф» 
невещественность, /. і. Ьіс Цгйогр^ііфісіг. 
вещество, п. 2. Ьіс ЭДагсгіс. 

Вижжу , 2. — жать , пмВДп , Г)СИІСП, бсІ^СШ ІІМ> 
сіп §ифб. 

визгЪ, т. 2. у, Ьаб ЖіпГеіі/ ^еііГсіі, ЗЗефепг. 
визг^нЪ, т. 2. сіп ЗЗеСГег. 
навижжаю, і- жать, йпбсЙеп. 

Вижу , дишь , ( рег/. увйдѣлЪ , /иі. увижу ) яй- 
фть , у пн дѣть , |с(;сп. 
видаю, і. .— дать, ей (еіуи. 
вид^юся, і. — о (іи рі (еЬси Ьс^іптер. 

^ по 


5 о 


В И . 


по онѣ пид'Ътъ , пчшшеи. 

видимый , аА). (ІфсОлг. 

ло пндиможу , дЯет ЭІиГфеіпе плф, 

невидимый, а А). шффФаг. 

видимо , аАѵ. (і фьЬаѵеѵ 535 еі(е. 

невйдимо , аАѵ. ипОфФагег йЗсі(е. 

вйдкій , аА). апіфіііф. 

видно , аііѵ. рсггПф , ап^пИф. 

вйдный , а А]. дп(ерпІіф. 

невидный, аА). иилп|е{)п{іф. 

вйдность, /. 4. ѣіс 5 ч 1 агГ>егі , .©еиіііф&іе. 

невйдность, / 4. Ъіс ІІиЬсіиІіфІсіі:, ШффФлгІзШ. 

видѣніе, п. 2. Ьа$ верен. 

видЪ, т. 2. у, Ьд$ ©с(іфс, Ьіе @ 5 е|Ыс, Ьег ©фст. 

л о дЪ пАдожЪ , шиег Ьеш 0 феіпс. 

видящій, рап. (ерепЬ. 

невйданный, аА). п?а$ піс дс{еГ;еп ПНН'Ьеп. 

■непиданншжЬ о'с (разожЪ . щф еіпе цпсгрбме ЯВеі)е. 

завидую, і. додать, пеіЪеп, шгёдбшіеп. 

зпиидно .инѣ, ее> (сіф( гпіг іп Ъіс Зіизсп. 

завйдлииый, аА). пеіЬі)'ф , ті$зии|йд. 

завйдящій, рап еіпег Ъсг Ьа псіЪеі, сіп ЗіеіЬсг, 

завйствую , і, —попаѵпі , ѵЫ. завйдую. 

неяавйсшвую , — доітеп. 

завйсшливо, аАѵ.' пгЩфгх, ші^цп(^ійег 23 еі(е. 

завистливый, аА). ѵіА. завйдливый. 

завйстникЪ, т. 2. Ьег ІГСсіЬег. 

за-висгпь, /. 4. Ьег 9 ?еіЬ, Ьіе ЗМЩші|?. 

завистный, аА). иеіЬіГф. 

беззавйсшный, аА). Ъеѵ орпе 9 ?еіЬ і(Т. 

миловйдный, аА). шаб ІіеЫіф <ш$и|ереп і(Т. 

недовйжу, 2. —дѣть, піфі тоеіе |“е^еп ібгшеп. 

ненавйжу, 2. —дѣть , ра|Уеп. 

ненавйдимый, аА). регрЛ$/ 

ненавистникъ, т. 2. Ьег $аЯёг. 

ненавистно, аАѵ. ^сЬаГй’дсс 2 Бсі(е. 

ненавистный, аА]. дерв(Пд. 

ненависть, / 4. Ъег (ВгоЯ. 

островгідный, аА). {*фафіф{ід. 

очевйдно, аАѵ. аидепГфеіпІіфег 5 Юеі(е. 


оче- 


ВИ. л 

очевидный, аА]. вц$епГфеіпйф. 
предвижу, 2. — ‘ДЪтл. гогрег (ереп. 
предвиденіе, п. 2. Ьа$ йогрег(феи. 
привидѣться, ітрег/. (гаатеп. 
привидѣніе, «. 2. еіпе ©гГФеіпітй, сіп ©еГреп|І. 
провижу, 2. —дѣть , погаи^ГФг». 
провидѣніе, п. 2. Ьіе 2 >ог)ерипй. 
свиданіе, п. 2. Ые ЗиГаттепКпр, Ые (Зеіедепреіі ет.- 
апЬег |ереп. 

свидѣтель, ш. 2. Ьег ^еиде. 

свидѣтельство, п. 2. Ьаё $еидпі$. 

пЗ спчдѣ п«льсг,іао лритодитъ , |шп депйСП пи 

і ппг'аргеп. 

свидѣтельствую, г. —• п опять, дѵ('пид’' т » ль . 
стпоиать, ; еидеп , Ы$щ™і ЗщЩ еіп 

Зеидпір яШдеп. 

■Зилы, еилЪ, ьіе 2 )іі|Ьо&ег ^сида6с(. 
вилка, / і. еіпе ХіГФ = ©аЬсі. 
вилочный, а А). $иг ©аЬеІ йербгій. 
радпйлнкы рогбпЪ , Ъіс ©пЬеп ап Ьсі» ©тср^сп. 

Вина, /. і. Ьіе 0 фиШ; Ьіс Ш’Гафс. 

пі пиѵ.у лостаииѵіь , ііМ Ъсиееп, йШ перше п. 
винный, а А). {'фціЬі^. 
п й н н ыж 3 діиа ѵі ь , Ьс.'фиІЬівеп. 
безвинно, аАѵ. (невгінно) ипГфиІЬідес 2 Всі(е, ерпе 
бфпГЬ, ипоегЬіепеег «Шеі|е. 
безвинный, аА). (невинный) ипГфиІЬій. 
невинность, /. 4. Ьіе ЦпГфпІЬ. 
виноватый, аА). ГфиіЬіз, {іса{Ыѵ , /?га($Шй. 
виновный , аА). іА. 

виню, 2. пинйшь, ЫГфиЩеп, ііѵаГш шафеп. 
винительный, аА). апШ&епЬ, ЬеіфиІЬщепЬ. 
пиѵйтельѵый лад 4 ж 3 , Ьес йГадеГаПГ, Ьіе Мааееъ 
Ьипд іп Ьег ©гаштагі?. 

извиняю, і. — нАтъ , — пАтъ , епффиГЬійеп, 
извиненіе, п. 2. Ьіе (?щГФ»ІЬіі)ипй. 
и^аипінів лриносЛть, еіпе@тГфиІЫдшійѴоѵЬѵіпдеп. * 
извинительно, аАѵ, аіф еіпе 2 |г/ Ьіе еПгГфііІЬідеп і|Г 

Г 2 


ИЗіДІ- 


$3 


ЪИ. 


извинйтпельный, пА). епі(сГ)і*ГЪідвпЪ. 
извинйгаель, т. 2 . Ьсг @іиГФи(Ьідег. 
извиняемый, реп. П’йБ $л елффліЬійел і(І'. 
неизвишшый, нА)' ітвсгйпттііф. 
обвиняю., і. — \, а <5 челіЪ) Ье|фл[Ьідсл, олИйдеп, 
обвиненіе, и. 2 . Ь’.е $е(фиІЬідлпй > 21я{(вде, 

обвинитель, ?«• 2. Ьег 25е(фиІЬійСі*, ^егГіадеі 4 . 
обвинйтельно, еАѵ оез'ЬйттепЬео / лептфеКелЬег 9Ьеі)С» 
обвинительный, п<і). оегЬаттепЬ, леиігфейепЬ. 
обвиняемый, рап. оеглгфеіитй&яегф. 
повинный, «А]. (повйненЪ), ГФлІЬід. 
повинность, /■ 4 . ЬйБ 23е?еипші$. 

повинуюся, I- - НОИСІТПЪСЛ у ЛОПИ V КПІЪСЯ , ЬС~ 

Іеллеп; дс^огфеп. 

п уж д 1 лопинопатъоя , йл$ Ьеі* 9?оф €ІНС длдепЬ 
тафел , іп еіпсп (атеп ЗІрГсІ Ьеі^еп. 
лопин уую лринеетп , (сіп Нигефі Ьс^еплел. 
повиновеніе, я. з- Ьег ©е|) 0 і(йт. 

провинятся, і* *— ялпіьсл, »—• питься , ("фл(Ьі$ 
глсгьеп. 

Вино, п. 2 . Ьег <280111; ЗЗѵапЬгоет. 

ВИНЦО , «• 2. іА . 

винный, «4 ігв$ лот «Шеіп і(Т. 

ніінной запбдЪ с : пе 25гйпЫгеіп$&шілегер. 

піічной ламень , Ьег З&'еіл^еіп. 

пйн нал Ягода , $еі$ел. 

вйнницз, /. і. еіл фйл$, то тал 25гйПЬП?ет велись 

виногрйдЪ, ѵі. 2 . ©сФтиФел. 

ппногрсідЪ стирать, 51'СІП (е(еп. 

собираніе пиногрсіда , Ьіе 9 ®еіл(е(е. 

виног^ іЦниьЪ , т 2 . Ьег 5 Беілйягіпег. 

виногрйдный, «4 $л ЯРеілегалЬеп деіэбгід. 

пин оградная горд , Ъег ЗйісіпЬегд. 

пин оградная пі тпь , ЬйЗ ЭіеЬел(фо(}. 

пино градная лоза , іА. 

пнноградпая листъ , Ьег $ГйлЬел?атт; Ьіе $ГйлЬе. 
пинсградный лустб , Ьсг ЯБсіп(ІсФ» 
пиноггадчал Ягода. Ьіе ЗРеілЬесгс. 
виноіурЪ, >». 2 . Ьсг 25гйпЫлеіп$Ьгеппег. 
виноьурнл, /• I. ѵі‘1. вйнница. 


гино 


В И. 


53 


(Винопійца, я», і. Ьег «ЮеіпГяііГег. 

винопродйвецЪ, я*. 2. вца, Ьсг ЗШеііфйлМег. 

ВишпЪ а ю. 2. сіпс вфѵаиЬс. 

вйншикЪ, т. 2. еі« бфгалЬфел. 
винчу , шишь, — ѵтть , затшнѵхйть , |*фі‘йлЬеп. 
винтую, і. пинтопатъ Гіф еіл ЗілГфел йФ еП * 
винтовальня, /. і. еіп <8флеіЬезела, тощіе та» 
вфі'йлЬеп ГфоеіЬее. 

винтовка,/: і. сіп водепс* Щѵ. 
ввинчиваю, I. —патъ у ппин тптъ, 1 р\ШП(ф\!<шЬ*П. 
ввинчиваніе, м. 2. Ьй$ $іпеіл(фгалЬеп. 
вывинчиваю, і. —, пыпинтитъ, |)еГйл4фгалЬел. 
довинчиваю, і. — патъ, Допиптйтъ , $ап$ еіл. 
ІфеллЬел. 

навинчиваю, і. — — лл^ етт$ ГФойиЬеп, Ьейл^ 
ГфѵалЬел. 

отвинчиваю, і. -— — йл^ФойлОсп , Іооі'фі’диЬсл,. 
привинчиваю, і. —*■ — йП|фі*йлЬеп. 
провинчиваю, I. •— •— Ьпі'фіфГйлЬсл, 
развинчиваю, і.-Іоб|фгйлі>еп. 

Витаю , і. 5 . П'0І;псп. 

питальница , /• 1.5. еіле ^о^лллд. 
обитаю, і. — тать, Ье№о1;пеп. 
обиталище, я. 2. Ьіе Ш>о|)Плл.4, Ьео ЗШіТелфйіе. 
обитатель, т. 2. Ьег ®ето!;пег. 
обитйніе, «. 2. Ьа^ 2>етоІ;пеп. 

Вшпія , 5 . т. і. &СІ’ ЗосЬпѵ’Ѵ. 

витійствую, і. —лопатъ у 1 )оф геЬеп. 
витійство, я. 2, Ьіе ШегеЬі'апФеіі. 
витійственный, «4 ѵеЬиеі'і)'ф , ЬеееЬс. 
витіевйіпый , айу іА. 
витіевато, пАѵ. Лйф Ьео 9 ?еЬе?лп$, 

Вихаш , 5 . і. іласгеім іт бс 1 )сп/ 
вывихнуть, Ас/, оеііеп^сл. 
вьівихнутіе, п. 2- Ьйо іБеітел?ел> 

Вихорь, /. 4.'Ьсг ^ШгЬелшО. 

Г 3 


Вишня 


В И. в А 


54 

Вишня, {. ?, Ьсі' $ЭДЬаит; Ме ЗДфе, 
вйшеннмй, аА). ігое* уоп фгГфеп і|?, 
вишнёвый , аМ. іА. 

тішѵ 'щи цпЪуЪ . Ьгаипгеф, #г|ф&гАіт; 
вишнёвка, /: і. ЛігІфогллЬлчіп, 

Биту, сишъ, пнсЪтк, (висну) (нІПСіСП. 
висящій, рпп. (ьйслый), Ьсг ІА І;апдц 
висѣлица, /і і. Ьег Ѳаідеп. 

вйсѢльникЪ, пі. 2 . Ьег <2)лГяеіпя?дс(, 09а( 5 епЯФЛ'е-І, 

Биеьй, і-бвЪ , Ьіе^йагІсФшйпЬепефІаГсп; ЬіевфІаГ^ 

завйшу, 2 . записать ошЪкоіо), УОП;етйлЬспй(фа,пдеПо 

навйсдый, аЛ]. (Іеіі , аЫ>іпдід 

обвислый, а А). й*в^ $и (аЯеп Ьѵо^,(- 

перевйслый , а<Ц. йЬеіфалдепЬ» 

повислый, аА]. |шдеі;Ь. 

Влага, (. і. ізіс ^сифп'зйч'Г. 

влажный, аА], ^цфі. 

безьліжный, оА]. *фпе $сифеід(еі(, ггос^еи; 

влажность, /. 4 . г/7і. влага. 

безвлйжносгаь, /. 4 . Ьег СКалдеГ Ьсг ^еифіфіи 

навлйживаю, і. — пятя в, ЬфифКП , па§ пійфеи,’ 

навлЗживгн'е , «. 2 . Ые ффіфшпз. 

ошвлйживаю , і. —пять Ьіе ВеифіідСеіі уегпііпЬегй" 

огпвЦга, /і ь Ы 9?«ф(йіТел Ьег ^еифеід&ф 

Волглый, аА) Щіфи 

Владѣю, т . пладіть.1 (чѣмЪ) Ьс|'фсп, Г;сп.'|"Фсп > Ьс* 
Ьсіт.фсп, заплатить, |Тф ЬетефсЧ’іі, Ьстаф* 
Фѵп, шпачі Зоф Ьп'пдсн, 

владѣю п.іадатъ , /4. 
владычествую, і. —■ по патъ , іА. 
владычество,, «. 2 Ьіе ОЗеГфипд, Эіетсптд. 

Владыко, ?». і. Ьег #еіг(фег, еіп *Шт, шіі? Уоп 
©°и илЬ Ьср (І‘еі(?1іфіеі( йе 6 гаисГ>г лпгЬ. 
владычица, /. і. Ьіе фегг(У;>егіпп , (іѵіѵЬ уоп Ьег Зцпд* 
пѵ4! ФСагіа дгЬѵаифи ) 
владычній, а А]. Мш'ГФепЬ. 
владѣніе, я. 2 . Ьіе ІЧедіешпд, фег-у^фаГ*. 
владѣлецъ, т. 2 . лца, ЬегфеггГФег, ІМчггГфег, 

* т ' Ьег і'саіегспЬе %ю, ЬегОЭДег е 1 пе<? ?ап^и■*, 

вла- 


владѣльщица, /. і. Ьіе Яедепііпп, ЗфсггГФ«і», Ыс 
ѵедіегепЬе $гаи, Ьіе ЯЗеГфеуілл еіпе$ ЯйпЬдигё. 
владѣтель, ш. 2- ѵіА. владѣлецЪ- 
владѣтельница, / і. Ѵ1 &- владѣльщица* 
владѣтельный, аА]. гедіегепЬ. _ - 

владѣтельсіпвую, і. — додать, ЬйВ Эіедішепі Нфі 

геп. 

власть, /• і* Ьіе ЭДійфі, ОЗеіѴйй* 
властный , аА]. шйфеід , дешйііід. 
волость , /: 4. еіп ©сЬіеі. 

дцо_рцбдыл д блооти , ЗѵГопІапЬегереп, Д^ошотсп- 
діііег. 

вблостный, нА). 311т ©сЬіеі де^Лід. 
властйтель, ?». 2 еілег Ьег 311 6сСе|)1гл ()й{. 
властйтельный , лА). ^еггСс^ГифйЗ* 
властительно, аАѵ. |)егі‘|"ф(ифіідеР 2 Веі(е. 
властвую, і. — подать 50 ?йфі ^йЬеп, Зи 6с(с|)1еп ^йбсп. 
безвлйстный, лА). Ьег шиег піешалЬ (іе^* 
безвластіе, «• 2. Ьсс 59 ійпдеі віпс^ СЬефАирі^, Ьіе 
Щлйгфіе. 

единовластный , йА). тоЛАРфіГФ* 
единовластіе, »• 2> Ьіе 9 )?олагс()іе. 
единовластйтель , ?«• 2- еіп З^опйРф. 
овладѣть, Ае/. (чѢмЪ) ѵіА. владѣю* 
овладѣніе, «. 2* Ьіе йЗешйфйдипд, Жетеінспшд. 
обладатель, т. 2 . ѵіа. владѣлецъ* 
обладішельный, аА,)- Ьеп «пзеідепЬ. 

обладаніе, п. 2 ■ ѵіА. владѣніе. 

Область, /. 4. Ьт* ©еЬі«, Ьіе фРотп*. 
подвластный, пА}- ітіеріГ)ЯП. 

самовластный, аА). (сІЬіІЬсітГфепЬ, топйРфі(ф,илшг> 1 
Сфгйп^і гсдіттЬ; Ьег |*еііі еідел і( 1 . 
самовластіе, я. 2. Ьіе шшіи(фгапіее Эісдісптд, Ьіе 
бсітегйпЫі, Ьіе Жоплгфіе. 
самовластвую, і. *— подать, ипитГфРллІі гедіегел, 
у, чешь , плечь , (кЪ чему) ЗІфс’И. ѵіА. волоку, 
влеченіе, п. 2. Ьй^ Зіеі>ел. 
извлекаю, —латъ , изп лечь, ЛІіЗшфеп. 
отвлекаю , і. — латъ , отплачь , (отЪ чего 

Т' 4 


отпвле- 


56 


вы. во. 


отвлеченіе, я. а. Ьп$ ЗИфе&т. 
отвлечйтельный, ай). оІффспЬ. 
отвлечительное слепо , сіи аЬЛгяДцт. 
привлекаю, — •— мйфеи, пи (іф зісГ>с«. 
привлекательный, ай]. $іфф<пЬ , пп$іе(>еиЬ. 
привлечйтельный, ай] ій. 
привлеченіе, и. 2 . ЬоЗ Зіі}ісГ;си. 

развлекаю,-- пш? еіпппЬсг $к$еи. 

развлеченіе, «. 2 . Ыс Зег|?тшпд. 
развлеченный, я/. дегіТі'Спей 

ВиукЪ, т. 2. Ъсг <2:пРеГ, ЗШШпЬ ташіПфт 

• ©е[ф1сф{0. 

внука, /. і. Ые Ѳйеііпи. 
пнукоиа жена , Ьсі? ©пГегё $ГПИ, 
внучата, ѵатЪ , Ые $тЬййпЬсг. 
внучатные братья, Ьегец ©го^ссгп ФгііЬсг оЬеі* 
©фше|1ет дете|еи (іиЬ. 
внучикЪ, т. 2. Ьп*> ©ійеіфеи. 
внучка,/, і. Ые Йсіпе €пЙ 1 тп. 

цравнукЪ, ѵі. 2 , Ьег ШеиМ 

Внутрь , ргаер. г. §. щ, іпб ШШ’рС ѵМ, нутро. 

Вкушаю , і, ѵііі. ухо. 

Внѣ, ргаер. аіфефаІЬ. 
извнѣ, асіѵ■ рок піфеп. 
внѣшный, ай]. ац|?егйф* 
вонный, ай). ій. 
вонЪ, асіѵ. 

Во , ргаер. (вЪ) іп. 

Вода, /. і. Оаз 

водйца, /. і. Ьа$ аВп^гфсп. 

безводный , ай]. пнф ЭДапдсІ пп 5Шл^еі* баг. 

безводность, /. 4. Ьсг ЭДапдсІ пи «Шп^ег. 

воднйстый, ай]. птЦсггеіф / гсп(Тегіфе. 

водовйкЪ, ѵі. 2. я. еіпс ЗІгг §пІ)г$сиде. 

водоворошЪ, водоврйшЪ, ш. 2 ■ Ьег ©тФе/, 5 Шд(]егп?ігГ'еГ. 

водоворотный, ай]. роПег ©пч/ЬеІ, 

водовОзЪ, ш. 2. еіи СШп|]егф6гег. 

ІюдолйзЪ,. т. 2. Ьег Хпифег, 

йсдоидД?, ю, г, «ІпСЗс^, п>РГ(іі ими 5 Шй|Г^ «•п'зп 


»ОДЗг« 


ВО. 


57 

водонбсецЪ, 111 • 2. сца, еіи $и>п|уі’Ш'п$ег. 
водопой, еіпс ХгЫе № Ьлё 23 !еЫ 
Вбдополь , у. 4 Ые ІІебегГФюстпшпв. 

водоприводецЪ , ш. 2 . дца , Ьсі* ЗэШШІСВШ€І|Ісі, 
водопровОдецЪ, ?«. 2 дца, ій. 
вэдяньій, ай], ігп$ іпі 5 Шп|]Гсг і|г. 

ледяная болѣзнь , Ые ѵіЬпЦчішфй 
водянѣю , I. — «*ть, $и ЗЗМег юегЫп. 
водка, П і. абде$одепсг ЖгппЫѵеіп. 
по, д./с у гнать , «глпЫѵеіп а&зіе&еп. 
водочка, /• і. ѵій. водка. 

водочный, ай], уоіі ©ГйПЫѴСІн. ^ г ^ 

наводняю, I* — пять , нить, нЬеі'іІЮЖСП, нчіцсіи, 

бсіРпЦГегп, |7ф егдіс^сп, й&сгГФгоеттсп. 
наводненіе, «. 2. Ые ПсОегіфтеішттд. 

ж дѣлённый, а Ар ѵіА. желаю. 

жу , дишь, поднть. , (іфѵсѵі , ісйсп, (іпАе]'). 

вед/, I. вести, ій. (йе/іп) 

вождь, т. 2. я. (водитель, *»• 2. вожатой, аго) ? 
ігсѵ 2еіт*, 8і*фгсг. 

зожуся, 2. —діітъся , Ишдпп.д ЬпЬеп. 

э/по та.кЪ водится , Ѣпзі і |1 |Р Ыі @с(чтіф. 

вожжи, Ьіе ^адсі’.піеп. 

воженіе, п. 2 . Ьлй §іфѵсп. 

веденный, раге. де(и()ѵг. 

ведомый, рап. 1кг де^и(;« >ѵіѵГ. 

взож-ѵ, 2. (введу) пподмчіь, ввести , Ыпеіпцфѵеп. 

введёніе, «. 2. і> е ^іпеііфйіпчтд; Ысг &іѵфзапд. 

вводйтель, ѵі. 2. Ьес ( 5 (ир‘Ц;гсг. 

взвожу, 2.-ЫпаигГаИп. 

возвожу, 2. — — ій Ыс -Осфе аиффгт еіи 
ѲеЬдіФе), ефеЬеп. 

очи поз п одить , Ыс Зіидсп пи^ебеи. 
возведёніе, я. 2. Ьіе 21 иіТи()і'нл 0 ’ бѵ^еЬиид, 

вывожу, 2.-ац$(йИ«/ Ыипи^ (;егпи?й’йдеп. 

цыллЛтЗ выводить , ^ифіеіп пизЬгіпдсп. 
обтхнопеніе вывелось , Ыс©еичфіфеіг іи аЬде!сттеп. 
віііводЪ, т. 2. у- ьіе 9 Ги$Гй&гип 0 ; Ые .^егіеіпшд. 

Г 5 вывод- 


вводное, аго, ®е!Ь, Ш Глг$ ЗГиЭДгеп Ьеп 
Ьцаі) и пні'Ь. 

довожу, 2 . ЬФ лп еіпеп {нл^фпсл; &еп>еі(сл, 

довбдчшф, т. 2 . Ьеп сдой$ Ье№еі|ее. 

довбдЪ, т. 2. у, Ьеп ф<*геФдпнлЬ. 

допбдм предлагать , ЗЗеігефдгллЬе ал^фгел. 

дБтовбдство, «• Ьіе &тЬеп$пфг. 

дЪгасвбдсшвую, і. — -попаѵіь . еілел -0°Гтеі7?ег лбдебеа 

завожу, 2 - Ш9Ш гіфееп; |?ІГ«п 5 йпГедепійиГаіеЬеп! 

завожуся, 2 .-Гіф $ЫЛф еілпіфіел. 

заведи ~и6и часы , $іе(;е лісіле Ш;г аіф, 
запестн дружество , ^пеипЬГфаГ"* №п. 
завести фсМрику , сіле §аЬпі{ апіедел. 

завбдЪ, а. у, сіл йпдеГедш? Шѵі, сіле ЯаОгіГ, 
лонноіі заводѣ у сіле ©шпегер, 

пАѵ.ѵои заводъ у еіле ЯЗгйпЬюеМ&гсллегер. 
гтбдчтЪ, т . 2 . Ьег ©гі^ег. 

заводи&й, я# №а$ Ьер Ъсг #>пЬ деГіфт юігЬ; »егт%пЬ. 

-од:: а Я лошадь , еіл #йпЬр(егЬ. 
гадскій, а<ф $иг $аЬгі{ де^гід. 

И- аожу , 2 . — ѵііі. вбівожу. 

извождёнге, я. 2 . Ьіе ШЩѵипц, 
изводйшель, т. 2. Ьіѵ ШІ{йі)ѵеѵ. 

произвожу 2 . фейеікп, йЬГеікп; Г;ем»<*г Ьѵіп* 

дсп ; ЪеГбгЬсгп. 

производство, я. з. Ьіе Шеішпд, ^ег(еіі«пд; 2Ш& 
Т«рги«в ешеп ©афе; ьіе ЭДѴЬегппд. 
производный, а$. (кгдеіелег. 

навожу, з.- алйчфгеп. 

сонЪ ваподііть , ©фіа^ Ьпіпдеп. 
краску' навести у сіле $уаіфе ал^падеп. 

п ' 2 - (навбдЪ, т, 2 . у.) Ыс ^іпал^гипд,- 
Ьл^ 2ІлГсі‘ддел (еіпег $аг6е). а 

наведённый, />я«. йіфдс^фп, тфдеШйдел. 

ѵю тм . 2 ' Ьег " ,м * в “ Мй(! Ь№ ®* 

нёводЪ, т. 2 . у, еіл ^іГфеглф. 

* е «е1п?1»ф 2 ' ДК4 ’ (,,е “ ад6 ’“ ъ . »• =• та), еіл 

обвожу, 2 . - - - фептффгеп; лтдсЬеп бгліп еілеп 

3?»т н. Г т,) оеве _ 


В а 59 

обведёте, я. 2 . (обвбдЪ, т. 2 . у.) Ьіе 
гллд; ШпдеЬлпд. 

обводйшель, т 2. (обвбдчикЪ) Ьег #е итрЭДгег. 
отвожу, 2. отводить отвести , йЬ.ІОДгіП , йЫеііей» 
пбду отвести , Ьаб ?Шл(|еп йМеііеп» 
міжи отвести , Ьіе ©гал$ГфеіЬлпд ліафел. 
отведеніе, «. 2 . (отцбдЪ, ?». 2 .) Ьіе ШЬГЙ^ГШід, 
Шеішпд, 

отваживаю, I. -—ватъ, отвадить йЬдеігбЬлеп. 
перевожу, 2 . — — ^ілл&ег {{фгеп , ^іпл&егіеііеп; 
ал$ еіпеп ©ргафс іп Ьіе длЬеге л&еп|іфеп. 

переведёнецЪ , рі- переведёнцы, цовЪ, ЬЦ Жйлгел, 
Ьіе ал еілсл апЬем Огі лепГе^ ГілЬ, і:лЬ (іф Ьа 
йлЬллел. 

переведёте, п. г. Ьіе фіпйбегГіфпмЗ/ 2>егГе@«пд. 
переводъ, »я. 2 . у, Ьіе ИеічгГе^ллд. 
ё*е.э5 переводу л (о Ьа§ ліста(І ЬйгаЛ ЗЯапдеІ іі?» 
переводчикъ, т. 2 . Ьсг Исѣеі'Ге§ег. 
переводный, спф $цт 1іеЬег|'е^ел деЬбгід. 
поводится, ітрег/- е^ де^? длй 
поведёніе, п. 2 . Ьіе ЗШ(Т«^ГЛлд; Ьсг (ЗсЬгаиф, 
пбводЪ, т. 2 * у, Ьег 3»3 С І5 Ьіе ©е(едгл.^еіе. 

.поводёцЪ, т. 2 . дца, еіл {(еілеп Виде!. 
поводлйвый, а<1]- сілсі *, Ьеп Гіф (е;фп ісйсп (а^е?. 
повожашый, ого, аіі. Ьеп §и1}Гег. 

ПоподйльщикЪ , т. д. Ы, 

подво^'у, 2 ■—дйть , подвести , Ш’іі'фгеп , ѵог^л^гсп» 
подвода , /• і Ьсг ЗФгГрапп, 

подводный, ті). подаоднал лошадь , СІЛ 5Г0Г|рйПЛг 
р[спЬ. 

подвбдчикЪ, т . г. Ьеп 3>опГрйПлр{егЬе (іе[епп. 
полковбдецЪ, т. 2 - дца, Ьеп феепГіфгег. 
полкозбдетво, ». 2. Ьіе Ш»йгЬе еіл.е^ Дреегрфпеп^ 
предвожу, 2- —: •— дл(л()пел. 
предводитель, 2 -' Ьеп ЗІп^и^пег. 
предводительство, «. 2 . Ьіе Зф^и^Пілд. 
предводйшельстчую , і. попаяй.йпгл^пел и( 
привожу, 2 . ~— дйть, привести 6^Г[и{,П?Л , Ьт 
Ьпілдеп, ЬегЬер^^гел ,, бпіпдел, йпііфпел; епрсулс л, 


При 


6о 


ВО. 


лриподитъ се Л что па лажлтъ, Гіф ап стюЗ спи-- 
иегп. 

лрнподитъ пЗ спидЪтельотпо, цши $еішп ап- 
(Уфгеп. 

лряподйотй пЗ спирілстпо , )ешапЬ еі'(фгсШф 
Ьа(с шлфен. 

снрииодйяій пЗ ёедсйлп», шЪл|>еп, Ітабйоі? шафси.. 
лр и по днтъ пЗ д пиженге , іп 25е)гедішд бгіидеп. 
дгриподишь пЗ лорлАохЪ , ІП ОѵЬпішд бГІПдеі). 
лрнпоАюпь пі ра^Аужге , іуа$ $ц Ьспіеп дебет 
лрнпоАнтъ пЗ уныніе, рег^лді шафеі?. 
приведеніе, « 2 . Ые фегбеу|чфпшд. 
приводѣ, от. 2 - у , Ы. 
лрнпІАЪ подш , сіпс Ш^егіеішпд. 

провожу, 2 . — — »м-бер|чфгеп; ЬіггфВе^сп: Ьіп* 
2іфі ({фпп , (упгсгаеіуп. 

лроподнтъ пре ж я Ьіе ѵее&ѵщсп , $и6гіпдеп. 
проібдЪ, т. 2 . у, Ьіе ЗЗедІеіышд, Ьл$ ©еіейе, Оіопуср; 
Ьсг 25етід. 

экю псе ш пой лропбды , Ьц шлф(і щіь іш? ичііѣ 
провожаю, і* жатъ , — дилгл , лропестъ , 
(/иі. провожу) бедісіш», 

провожаніе, «. 2 - (провожёніе) ЬлЗ 53ед(еі(еп. 
провожашель, провожйшой, т. 2 . Ьег Федіепсг, ЭДЗед* 
шеі(сг. 

провбдникЪ , от. 2 . и. 

препровожйю, і.- Ш. провожаю. 

препроводйшель , от. 2 . (времени) Ьсг Ьіе $еі{ 
Ьѵіпдеі. 

препровожденіе, п. 2 . (времени) Ш Зн&пилеп Ьег 
$еіг. 

препровождённый, рап. ^дсЬглфг. 
развожу, 2 - —- Антъ, разнести, аи$ <ІПапЪеф с фгеп 
(феіЪеп, ігеппеп. 

ра заест и л о мЪстАмЪ , сіпеп )еЬсп ап Гетеп 

Г«(;геп. 

разно датъ садЪ , еіпеп (Загеси 6ер|ЪШдСП. 

разиеетисл «3 женок, реп Ьеѵ $гаи аеГфіеЬси 
ювгЬет 


разве- 


во. 


61 


разведеніе, «. 2- Ьіе Зім^сіплпЬеі'Гй^птд, дг-'пішпд. 
разведённый, рап. лц^еіилиЬеѵ дефінч. 
развбдЪ, т, 2 . Ьіе еіХФейчтд. 
разводчикЪ, па Ьеі* (зфеНчне |'феіЬеі> Ьеі ѵСі<(\ ли ішеп 
ЬсГйшипеп Оіч вт^еііеі. 

разводка, / і Ые Шеіфеііішд еіпідег 2еіас ли фгеп 
6 е|1іттіеп Огг. 

разводный, ай). *ит вфеіЬсп де^ёпд; пни? пит лшЪ 
еіиапЬег пфпеп Сапп. 

разпбдныи жостЪ , еіие ^ЛІІбпіібе. 
разпбдчое лисліо , Ьср (ВфеіЬебсіср 
руководство, «• 2. Ьіе флпЫеішпд. 

свожу 2--аиГлттепг'Гфші, зіі(лттепГирреГп; 

Я'ед^иін’сп; лиЗ Ьет ?®сде іѵитеп. 
сЗ ужи споднѵіь, уош 2>сі‘(глиЬс (иіпдсп. ^ 
сведёте , я. 2• Ьіе Зйійішиеіфіфунпд > Ьіе Жед^іфішід. 
сводникЪ, т. 2 Ьег ^ирріег. 
сводница, / і- Ьіе 5ѵиррІеРІИИ. 
свбдня, /• і- іА- 
сводничество, «■ 2- Ьіе ЗѵііррІегеу. 
сводническій , Ьет іЬиргІег деро^ід. 
сводничаю, і. — чать, Зѵирріегср ігеібеи. 
сводчикЪ , ѵі . 2- еіиег Ьсо ^іспіібоіе» лпрфі'іпдсп (ифи 
сводница,/, і. еіие «ШеіІ^реѵГои »он Ьег 3 (гг. 
сводЪ от. 2. у- ьіе ЗІнЗгефтшд; Ьп^ Ѳешоібе. 

сводный, аіі) дс1Уо(6й 
свадьба /. I. Ьіе фосІ)$еіГ. 
спадьё*/ сыграть , фоф$еіі ШЛфеіт. 
спадьё*/ лоДнзЬпь , еіие ЛоФ,,еі{: ДН^І'іфКП. 
Свадебный, ай). $т* ё?оф)еі( де()огід. 
сватъ, от. 2 сіи уіч'ілѵеіЧчі’ / еіп 0фіѵлдег. 
сватаю, і• •—‘тать , еіие ёреіі’йф {іі^сп. 
свйха, і. еіие Зт;п>егЬсгіпп. 
увожу. 2. — дйть , упестн , СП((чф*т 
уведёніе, к. 2- Ьіе (?пг|чі!)пшд. 
увбдчикЪ, от. 2- Ьсг 01{(чфгег. 
ожу , і. зишь, позйтгіъ , рІІ)ГСП (йіі( СІПСІП -Р| СіЬс.) 
везу , і шести . ій. 
вожуся, 2. —зйѵіъся « дс^ц^ге^ іѵеі'Ьеп, 
вожёніе, ». 2. Ьаіі §«і)Геп. 

яозЪ, 


воэЪ , гл. 2. у, Ьа$ $«Ьгг, 

водбкЪ, ѵі. 2. зка , (вбзиьЪ, возбчикЪ) ^нЬе-фец 
возница, ѵі. і. сіи ЯмГфг. 

ЕОЗНЙьЪ , т. 2 . еіп ШЗааепрГеьЬ. 
ввожу, 2 < —зЛть , плести, стГГфгеП, 
ввозЪ , т. 2. у, Ьіе ®іп(іфг. 
ввозка , і . *Ѵ/. 

Ввезеніе, м. 2. Ьй$ @іп(й|>геп. 
ввозное, аго , Ьа$ Ѳе(Ь Йіпц'фічп. 
водовбзЪ , т. 2. еіп 2 Ша(Гег|-Тфгег. 
водовбщикЪ , 2- йі. 

вывожу, г.-ті^ГГфгеп. 

вы везеніе, п. 2 Ьй$ ЗІцзГіфгеп. 
вывезенный, рап. (ш^еГіфгГ. 
вывозЪ, т. 2 . у, Ьіе ЗІіфіфг. 
вывозка , /. і • Ы» 

довожу, 2.- 6 і$ йп еіііеп Огг (йпгѴфгеп, 

извожу, з■ - ѵііі. вывожу, іт. шпбгіпаеп» 

нзвбзЪ, ѵі. 2 . у, (извбзка, /. і.) Ьіе $іф|*с. 
извбзникЪ, ѵі. 2. (извбщикЪ) Ьег ^іфмшт. 
извбзническій, аА). Ьет §иГ;гтаіт дс()огІ 0 . 
извозничаю, і. — чать, сіпеп ^іфгиинт аЬаеЬт, 

навожу, 2 .-аиГГГфгел; ЬигіЗеп. 

назбзЪ , ѵі. 2. у, Ьег С 0 іі|г. 
навозный, аіі). вот 9 Ріі|?, 

унавоживаю, і• пать , уѵапозитъ , Ьнпаеп. 
обвожу, 2- —зіітъ л осГпеетА , (ктшГфгеп* 
оббзЪ, ѵі. 2- у, Ьіе $іфгеп. 
обозный, аА]. (оббзовый) Ьег ЭДЗлаепшефег. 

отвожу , 2.-йЬГіфгт. 

отвбзЪ, ѵі. 2- у, Ьіе Ш{иІ)Ѵ. 

перевожу ,2-іФеіфіфгсп , !)іпиоеі‘гТфгеіі , йбег* 

(еЦт (іФег$ ?Шй(]ег). 

перевезёніе, к. 2. перевбзка, /• і. Ьа$ ИеЬегГГфгеп, 
перепозймый, аіі). ггаЗ йЬегае^фм ІВІгЬ. 
перевбзЪ, ѵі. 2 . Ьіе МеЬефіді. 
перевозный, ас). }иг ПеЬсгГіфгг асі^йгіа. 
перевбзщикЪ, т. 2. Ьег Ьа «ЬегГй^гс, еіп ^аргшдтг, 
повйживаю, I. —дать, о(г ЭД>геП, 


ПОДВО 


подвожу, 2. — зйт ь, тодпеети, $иічфіт 

подвбзщикЪ, »»• 2. сіпсѵ Ьег $ц(іфгеі. 

подвбзЪ, ѵі. 2. у, Ьіе ЗиГи5>1‘. 

подвозный, аіі). 

привожу, 2. — — $ц(и^)геп. 

привбзЪ , ѵі. 2. у, Ьіе ЗйЙФ* 1 . 

привозный , аіі). гоаЗ ^наейфп пнгЬ. 

привбзщикЪ, «*• 2. Ьег Зй(іфгег. 

провожу ,2.-(мймо) тЬе>;ГйІ;шь 

провбзЪ, ѵі. 2. у, Ьіе §іфе. 
провозный, а< 1 ). (иг Ьіе ^йі;ге яс^бгіз. 

развожу, 2.-йц$еіпапЬег (іфгеп (д($ Э32ІД/ и. №■) 

свожу, 2.-зи|аиішеп(іфгсп5 аЬ(иІ;геп. 

увожу, 2.-юеаГй&кп, см(іфгеп. 

увезёніе, «. 2 . Ьа$ 2©ед(іфгеп, ©и(й&геп. 
увбзЪ, ѵі. 2. у, Ьіе (5пфіфгипа. 

рбзгри , ей , Ьсі* З^ОІ5. 

І возгрйвый, аА). го^іфі» 

возгрйвецЪ, ѵі. 2. вца, сіпс 9?Р§Пй(е, еіп 2^? ей ГФ Ьег 

піе( 9?о& \)М. 

возгрев&тый, аА). еШ.'й$ го&іфе. 

’езлѣ , ргаер. пеЬсп. 

ІВозЪ, т. 2. сіи $иЬсг ѵЫ. ]иЬ вожу. 

ШлокЪ , т. 2. Ьсі’ 

вбйлочекЪ, ѵі. 2. чка, еіп Меіпег §і($. 
войлочный, аА). гслЗ ѵ>оп §і($ і II. 

Зоина, /. і. Ьег ^\ПСС|. 

воинЪ, ѵі. 2. Ьег |>еІЬ, ^гіеаіЗпійпп. 
войско, Н. 2. Ьа$ ^гіеа^;еег, Ьіе ЗГгирреп. 
войтель, ѵі. 2- ѵіА. воинЪ. 
воительница, /• !• Ьіе ^гіезегіпп, ^еІЬіпп. 
воинскій, аА). зшп Ягіеае ае()6гф. 
вбинешвенный, аА). {гіедегііф, шр(ег. ^ 

вбинствую ^ і» — лопатъ , 
воюю, і. поедать, Ш- 

воевода, /! і. Ьег ^еегГГфгег, *ШоршоЪе ^ СйпЬѵіфгіг. 
воевбдекій, аА). Ьеіп ЗСорігоЬеп ае^огіз. 


воевбд- 

$4 


ВО. 


во. 


65 


воеводство , и. 2. Ьіе ЭДФрЮсЬІфл^. 

воеводсшвую, і. — попа?»в, еіпсп ЭДрртоЬеп аЬ^еЬсп. 

военный , л///. ѵісі. воинскій. ! 

военач&лникЬ, ѵг. 2 - сіп $сіЬфегг. 

завоевать , Ае/. еѵоЬегп. 

завоеваніе, п. 2 . Ьіе @хоЬепшд. 

завоеванный , рчѵг. егобсгг. 

повоевать, Ае/. аіф сіпс і'пг$с Зсіі ^гіед Сіфгеп. 

Волдырь, т. 2 . сіп $М<Ш;еп сш^ Ьсѵ фане. 

волдыревйтый, чА). еіпсѵ Ьсѵ (Мфе фІаЗфси (;аг, Ъег I 
лиёйеГфіайсп, аи&с^гсп і|?. 

Волглый , асі]. (сифГ. ѵісі. ]иЬ. влага. 

ВолкЪ , т. 2 . Ьсѵ ЗВеІр. 

волчбкЪ, т. 2 . чка, (волченокЪ, нка,) сіи ртдеѵ ЯБо^, 
волчица,/, і. Ьіс *ШбЩпп. 
волчій , чА). іга$ гот 5©оф і(7. 
полѵйл шуба , Ьсѵ Ш> 0 І|$рс^. 

пблчъе хорснъе , сіп деПмЦѴ$ ФнпЬЙ’ЛМ, Ьс([сп феФ 
ІглГс топ уоп Ъсп *ШМ(сп дсістег 1>аг. 

Волна , /. і. Ьіе 9ЭЗСІІС. 

волненіе, и. 2 . ЬаЗ 25гй»(сп Ьсѵ ЭДеЙеп; Ьіс ЛидеІІіЬ 
т'фіи 

полю' иге хрб пи, ЬаЗ 5БйПсп іт 9Мм. 
волнисто, чАѵ. пч’Шф/ паф 21ѵі ЬсѵЗВсйсп; допчЦегг, 
(Іаттіфі, (гон Зеидсп). 
волнистый , чА). і<і 

волновйніе, п. і. Ьа$ (^фіадеп Ьсг ЭДМІеп. 
волновато, чАѵ. шіі ІІПдс|і;ші1. 
волнуюся, і. — питься , 51М(еп тафеп, іѵефеп, 
ипде(Кіт (ерп. 

Волна,/, і. Ьіс ’ЗВсПс. 

волняный , чА). уоп Ш>о(1е , ігбГІсп. 
волнистый, а А]-, геіф уоп ©оКс, тя$ уісіс ЭДРоІТе Ьлг. і 
Волоку, чешь, положить , $іеІ)СП. ѵиі. влеку. 

волокЪ, т. 2 . сіп ©ѵе ргіГфсп досей Зііфеп, Ьа тай \ 
Ьіе 3<фѵ$еиде иЬеѵ і'апЬ ДО|)е{. 
волокуся, і. полоѵйтьел , (іф Г)СГЦШГф(сррсп. 
волокита, т. еіп ШиіѵеіЬеѵ, Ьсѵ Ьет $ѵаиепдоптеѵ 
пафісііфг. 

воло- 


»олоч5га, »». і, іА. 

волочу, 2. полонъ, ДООсп; есг^вдет , аи( Ыс (лиде 
$ап( (фігШ. 

волокуся , і. полочъсл , ѵіА. волокуся. 
взол&шнаю , і. — патъ, пполочитъ , |>ШСІіф’е(>Сй? 
выволакиваю, і. — — &е«чш$$іфп. 

заволакиваю, і.-тф Ьіе Ѳше діе^сп. 

наволакиваю, і.- й&егДОфеп (ай$ Ые ЭВоКсп 

ат фітгаеі.) ■ 

нйволочка , /. і. Ьсѵ ЦсЬсгдод. 

оболока*©, і. •— хатъ, ос Толочь, нтКПС&ІП* <т* 
5іеГ>еп сіп 5 ?кіЬ. 
облако «. 2- Ыс ті(е. 
облачко, «• 2. сіп ШЗоКфсП, 
облачный, чф. ІѴоКіфк 
облачйстый , аА/. Ы. 

отволйкиваю , і. —, отполочіітъ , абДО^еи.’ 
переволйкиваю, і.— ГуегйЬег дофеп. 
переволока, /. і. ѵісі. волокЪ. 
поволйкиваю , і. — ОЙ зіфсп. 
подволакиваю, і. — шйег егта^ ^ісГкп. 1 
приволакиваю , і. —■ — 1)іщщіеі>еп, ^сг ЬсщЩсп; 
прйволока, ѵг. і. еіпсѵ Ьсѵ (іф еще(ФІіфсп раі. 

проволакиваю, і--Ьиѵф^іс^сп. 

прбнолока, / і. Ьсѵ .©гай 
проволочка, /. і. Ьа$ ©гаефсп. 
разволакиваю, і. — —• а»^ сіпапЬсѵ Зіс^сп,' 

сволйкиваю, і.-ЬсгаЬрс^сп. 

уволакиваю, і. —* — шсдэісфсп. 

ВблосЪ , т. 2. Ьйй фааі* «У. власЪ, рі. власы. 

влЗсно, аііѵ. сбсн афо, гы'с тф сіп ^ааѵ. 
волосатый, чА). тіѵ браагсп ЬсШафГсп. 
волосистый, лй)’. оо(1 $ааѵс, гсіф поп ^аагсп. 1 
волосб^Ъ, т. 2 . ска, сіп фаагфеп. 
волосянйкЪ, т. 2 . а. сіп §і4(фи(;; еіп ЗіГ$таиіеГ. 
волосяница, /. і- еіп дѵобей Хѵапсѵйсіь. 
волосяный, чАр уоп брлагси дстафе. 
безволосый, аА). о|)пс флаге, сіп Іиф^орГ* 

Д ВолхвЪ, 66 


но. 

ВолхвЪ, т. 7 . а, сіп $Шф’|*ас}сі'* 
волшебникЪ, т. 2. іА. 

волшебница, / і. еіпс шсі(е §ічш , 5 Ш;і{йдстт. 
волшебный , аА]. зшп ЗЗЗлргГадеп де(;огід. 
волшебство , п. 2, Ьіе ЗВйЫГадеФтЯ. 
волшебсшаую, і. •— лопать, Ц'йГ;г(адсп, 

БолчёцЪ , т. 2. Ые фі|М. 

БолЪ , т. 2 . Ыі* Ш)Ы 

вбликЪ , »». 2. еіп фпдег Оф$, 

волбвый , аА]. іга$ у о п Сф|еп і|Т. 

воловйкЪ, т. 2. еіиег ьсг ;ОфГсп зи 6 е(сгдеп |)йі. 

Воля, / і. Ые < 2 Б(ііе. 

вольно, аЛѵ . пйф (сіпс іи ЗВШеп, (гср. 

вольность, /. 4- Ьіс дгеррсіі. 

вольный , а( 1 ]. /гер. 

невольный, дЛ/ Ьег піфі (гср і<!. 

неволя, і. Ьіс ѲсІйУегер, ьіс ©е^йпдспГфйБ. 

-•ні не полю, дезшипдепеі- ЭДЗеіГе. 
то ѵяпбліі. іА. 

невбльникЪ, ѵі. 2. сіп Ѳсійус , ©сГйпдспсг. 
невольница, /: і. еіпс ©сійуіпп, ©фидопе. 
невольническій, аА] еіпсщ всіаусп оЬсі* ©с|йпдепеп 
дфсгід. 

■Н'иольѵиѵъе діио, (о дфеі сё еіпст ©СІйРСП, еЬег 
©егйпдепсп. 

неволю, 2 —- литъ, зтіпдсп, пофідеп. 
приневоливаю, і. — пашь, тринеполить, ѵіА, 
неволю. 

приневолцваніе, я. 2. Ьсг ЗіУйПд. 
благоволеніе, «. 2. ЬйЗ ЯВіф'деГйНсп. 
благоволйтель , т. 2 Ьсг еіпет іуоі;і п?іЯ, сіп ©оппег. 
добровольно, асіѵ. дішуіЯід , СгеріічЯід , уші |гереи 
ѲшсРеп. 

добровольный, аА]. диешіШд, /ѴерпмЯід. 
довлѣетЪ, 5 1 . аАѵ. детід. 

удовлетворяю, і. -— .рЛтъ, — рілт.ь , дспид фіі?» 
удовлетвореніе, п. 2. Ьіс ©епидфиипд, 
удовлетворительный, аА], дстідфцепЬ, 


дозво- 


В О. 


Ьі 

дозволяю, і. — лЛюь, ■ — лить, Сііаибсп, ЗиЯф’П. 
доз бленный, рагі егйшбс, }цдеІ«0ек. 
дозволение , п. 2. Ьіс &ШіЬпі$, ЗикЦі Щ. 
дозволительно, аАѵ. $и(лЦспЬег Жсі|с. 
дозволительный, л А] зиЯицнЬ. 
довольно аАѵ. детід, детід(йіи, зт ©пйде. 
довольный, аі]. депид(аш, 

т АопблечЪ, іф рабе $иѵ ©ииде, іф Гчп інМеЬсп. 
довольствіе, я. 2. Ьіе УоЯс ©пйде, Ьсг Цебег(Тн 0 . 
довольствую, I- — лопатъ у до польет по патъ 
мфщп, ѵегі’фп, осгдпйдсп, еіпс ©пйде фіт. 
Довольство, п. 2 . ба* ЗішКоттеп. 
удовольствіе , п. 2 Ьй^ йегдпндеп. 
удовольствованіе, « 2 Ьіс &егдпйдшід, ©епидфишм. 

ИСПОДОВОЛЬ , аАѵ. йЯшйрЯф. 

изволяю, і. лАѵъ , — лить, бсЯсбеп,бсшіШдеп. 
ИЗВОЛЬ , ігпрег. ЬСІІСЬСП 0 ІС. 

изволеніе, п 3 . Ьіе аЗеиеіГГідипд, дЗеиіШдітд. 
лыюлепное иелблни п,ь , и* Йереріспе йиёгіфкп, 

■на лроиапблЪ еудьсГл), йіфеіп ©сгйфеіуоій , йш" ©е= 
имт» нпЬ аЗегГщ?. 

Произвольный, аА] (ѵсу. 

произволеніе, « 2. (произвольность , / 4 .) Ьсг Ггсре 

ІІ! С* 

самопроизвбльность, / 4. Ьсг {Ѵсре ЙВіЯс. 
соблаговоляю, і, — —, ЬсіуіЯідеи. 

соизволяю,- дет Г) сп ; депеІ;т Яййсіі, 

соизволеніе «• 2. Ьіс ©епеОпфйІшпд, Ьсу ЗЗсмГйЯ 

позволяю, і.-егійибси. 

позволеніе, п. 2 . Ьіс ©гГйибпі^. 
самовбльный, а А]. еідсііШіЯід. 

самовольство, «. 3 . ьсг ©ідешуіЯе, еіпс ащтфе 
^ ^ еррѵіг. 

самоьольствую, і. -— попеть, сідептіЯ/д Герп. 
своевольный, дф'. ѵй/. самовольный- 
своевольство, п. 2 , самонбльство, 
увольняю, і. — ил'шй, упблнтъ , бСшЯйіФеп, 2(6^ 
(ФіеЬ дебсП; аЫйЦЬп. 
уволйтельный, аА] Ье«гГй«6спЬ. 

Утолительное лиежб , сіп ^тгІаиЬиид^ГФгсібеп. 

Д 2 у ВОЛ»* 


68 


ВО. 


увольненіе, и. 2- Ьіе ЗэеигІаи&ипд , ЗШйЦіш#' 
увольнённый, рап. Оеигіаибі, й&зе(аЦеп. 

Вонъ, асіѵ. ^іпаиё. 

Воняю, і. — пять , запонять , про понят ь , 
пефсп, (Тіп^сп* 

понАтъ ѵ'Ьж'б , пйф сНва# (ІіпГеп. 
вонь, /• 4. Ъсг ©е|?аій. 
вонючій, лф. (?ін{епЪ. 

обоняю, і- — ѵАтъ% шіі Ьег Э?йГе гісфсп, 
обоняніе, п. 2. Ьег ©егиф, (іи Ьсг 3 ?йГО« 
благовоніе, «. 2. еіп диісг ©егиф. 

Провонялый, ай]. П'йЗ ({ІПІенЬ ШОГЬСП і|?, 

Вопль , т. 2. Ьаб ФВс&ЙіфСП. 

вопію, і.— лить, запалить, Пй^еп, шфеШзеіі. 

Воркую, ѵісі. ворчу. 

Воробей, т, і. я, Ьсі’ 0 рСіѢ’пд. 

воробёйчикЪ, т. 2- (воробёнокЪ, т. 2- нка,) сіи 
Иеіікг ©регПпд. 

воробьиный, ай]. сот Ѳрегііпд і)Т. . 

Воробьёвым , ій. 

Ворожу, — жить ., попорожпть , ^анЬсі’П, 1)(щ. 
ворожба, /. і. Ьіе Заибегер, .^еуеѵер , {фіѵщг #ип( 7 « 
ворожей, т. 2. я, Ьег 3 <ш 6 егег. 
ворожея, /. і. Ьіе Заибегіші. 

вывораживаю, і. — пать, пыпорожить , Ьигф 
Зшібегср ешгЪесГсп, тіі Змбсгп (іф етнгё егтсгЬен. 
завораживаю, і. —- пать , заворожить , бфгсфт , 
С Ьпгс() ЗтФет;). 

обвораживаю, і. — — бс^йіівсгп, Рсфсрсп. 
отвораживаю, і* — — Ьіе 3 <шЬегер РсфіиЬспі; 

сіпсп 6е$аи6еИеп гоісЬег рсгЦсОсп. 
привораживаю, і.-Ьигф Злибегер ап (іф зіфсм. 

ВсронЪ-, т. 2 . Ьсі* Эѵабс. 

воронёнокЪ, т. 2* нка, сіп ДШ1<?01* Эійбе. 
ворона, /. і. Ьіс 51 гсфе. 
вороньи, ай]. іра$ рои Ьсг $гсфе і|г. 
вброновый, л///. ІОйЗ РОШ ЭІйбСИ і)г. 

порой ал 


ВО. б 9 

порока я лошадь, сіп ЗІарре, петПф Го (фШйГ} а№ 
сіп 9Іабс. 

вороню, 2 . •— пить, (фші'[ Шйфеи. 

Воронка,/, і. Ьсі’ ЗДфіСІ*. 

вороночка, / і. сіи Иеіиег 2гіф(сг. 

Ворота, рі Ьаб ЭДоѵ, Ьіс ^ЗфіЧС. 
у пбротЗ , бер Ьст 
Балтія порота , сіи дгореб Зф°-Г. 
ворбшникЪ, ш. 2 . Ьсг ^З^бгіисг / Луоіфііісг. 1 
подворбтникЪ, ѵі. 2 . Ьа$ Онсегбгсіі шііеѵ Ьспі Хбог. 
приворбтникЪ, ѵг. 2 . ѵісі. ворбшникЪ. 

Во'рохЪ , т. 2. (ворокЪ) Ьсі’ ОЗІСІфоГ* 

Ворочаю э і. — чать , — тить , Ш11ГОСП&СИ (йЫ ОПТ 

ІШЬ, и. г. го.), зипіФ ѵи/сп* 

пороки! епб , Гіф І|>П йШЧДСГ. 

ворочаюся, і.- (іф штрспЬен , ит&фгс » ; 

гйс! Іфгсп. 

вбротЪ, т. 2 . (воротнйкЪ), Ьсг $ГйЗСН1 Ьсг 
6йШ». 

ворбченье, п. 2 • Ьйё НішвепЬсп; Ьа^ Зт-ГісГгиГсн. 
вороченный, рап. итзстапЬі; ри'йсГзсгиГси. 
неворбченный, рап. цттізешйііЬі. 
водоворбтЪ, (водовр^шЪ) ѵі. 2 . сіи ѲіГиЬсГ. 
водоворбшный , а/Ц. (ігиЬс(іс()1. 

возвращаю, і. •— щсіть , — тить , егІіййСП, сг< 
Гс^ен , зигйсі^ебеп. 

возвращіюся, і.-$игисГГфѵи. 

возврагпймый , ай], пчіё деапЬсгі тсгЬт Іапп, ЯчЬег; 
гифф , тісЬМгшдІіф. 

невозвратймый , ай]. шішісЬсгЬгіпз(іф, шісгГсйііф, 
возврашйтельный , ай], ѵій. возвратймый. 
невозвратйтельный , ай], ѵій. невоззраяій \тый. 
невозврагпйшельно , айѵ. оіупс $ 0 (Гпиі*з с с? сі [сбои 
^бппсп. 

возвращйтель , ѵі. 2 . Ьсг СіШйу ШІсЬсгГфй|Гі. 
ііОЗ'фйгпно , айѵ. 311ГИС?. 
невозвратно , айѵ. ѵій. невозвратйшельно. 
возвратный , ай]. аІ'НЧ’фкіп'О. 

Д 3 


невоз- 7 ~> 


В О. 


невозвратный, ай). ѵій. невозвратпгііѵгый. \ 
возвратъ , т. 2 . ьіе ЖепЬітд ; ЗІ&юсф^шід; $\М- 
@г|Ъмшід. 

позпрйтЗ сблии,а , Ьіе ѲоппетгеііЬе. 
возвращеніе , п. 2. ѵій, возвратЪ. 
возвращенный, рап. сгрлиа, егГс&е, апгйсГдедеЬеп. 
вворйчиваю , і. — патъ, ппоротйть , тй ®> ; . 
иаГг 1;іпеіпи?е^еі?. 

взворйчиваю, і. — -—-тЬіс„фбГ;е тй @сл>лГ( гостей. 

выворачиваю, г.-гоепЬе», штьепЬсп, ит(ф(лдеп, 

(Ьлй З п1 '*Ч’ігЬіде 1 )іішц 5 ) 

выворачиванье, я. 2 Ьщ 5 ШшуглЬсп , ЫтГфЬідсл* 
въіворогпЪ, ѵі. 2. ій. 

иа пыпоротЗ . всгОДп, Ьа$ ЗипмпЬіде либел, 
заворачиваю, і. — — аи| г Ьіе (Зч’ііе шелЬсл. 
изворачиваю, і. — — М$ Зм&слЬіде иаф либел 
Іфѵсп. 

ѵа и поротъ , ит^сГеГне , ігеіт тли Ьл$ ЗтѵепЫле 
Шіь’ШелЬід Пчіде. 

коловратный, ай). (фИ?тЬсНф(. 

назорДчиваю, і. — — сіпем фсифел либсіллпЬег шеІ$т, 

оборачиваю, і.-итвфгсл, ишшелЬсл. 

оборачиванье, п. 2. ЬлЗ ІішОДгеп 7 ЦшіУСПЬсп. 
оборбтЪ, т. 2. Ьіе ІІтіУслЬипд. 
оборотный , ай). тал тшуспЬел ічіпп. 
оборотень , т. 2 . ганя , сіи «Ше&ГіУОІб 
обращаю, і. — щлть, — тнтъ, уепулпМп.' 
обращать пЗ сГ * гстио іи Ьіе §Ціф ц (фіадсп. 
обратитъ пд лрарсЗ, дщііф ІСГ/ІОГСП, тіі втшшГ 
ииЬ ©ііеі аидтші. 

обращаюся, і.-бф ьегяпЬет, ЬеЩгеп, ьег? 

П'алЬей». 

обратно, айѵ. дигйсГ. 

о &атио хегд лоздрипитъ, еіпеп ІУІеЬег дѵибеп. 
обращеніе, «. 2. Ьіе ^егитЬгфт}, Задгилд, ®ег* 
«пЬептд. 

сЗрсітЪ (Голыми, Ьеь рагохуГтц$, 

отвращаю, г.- абте^гел, абіуслЬел, йЬЩ И#* 

отвратить зло, Ьет Ие&еГ а6{>еГГеп. 


огавра- 


ВО. 


7і 


отвращбгося, і , — — сілсп ЗФбфеЛ/ еіпе ‘Зібпси 
дилд 1>іьеп. 

ошвратйтель , ѵі. 2. Ьег снул*$ лЬшепЬеі. 
отвращеніе, я 2. Ьег 2 ІЬ|*феи , Ьіе ЗФпсідилдч 
отворачиваю, і. — ѵатъ, отпор сшить, Ш&* 

ігепЬеп; обшепЫд тафел. 
переворачиваю, і. — — Ѵ1 ^' оборачиваю* 
переворачиванье, «. 2- ѵій. оборачиванье, 
переворотъ , т. 2- ѵій. оборбтЪ. 

поворачиваю, і.-тпЫеГ)еп/ штѵепЬел. 

поворотливый , ай). (щгіід , Ье&епЬе, дсшелЬід. 
поворотливость, / 4- Ьіе фш'щи'и , 23 е(?спЬізЪ’і*. 
поворбтЪ, ѵі. 2. ѵій. оборбтЪ. 

ЛоиоротЪ солнца , ѵій. оборбтЪ солнца, 
повороченный , рап. ишдеіѴЛііЬі. 

превращаю, і. ■— щать, лрепрат ить , вегЭДгсл; 
щтюлпЬсПи 

превращеніе, «. 2. Ьіе Итйфгипд, З СІ '!*<>ічшд» 
ЗЗеѵіѵапЬеІипд. 

превращенный , рап. УСГ^фН, ОСШЛШЬеЦ. 
приворачиваю, I- — пать , лриворотить , \)П* 
шепЬеп. 

разворачиваю, і • —— —■ ШШУеиЬеп } бон сіплп&еь 
аччіЬсп. 

развращаю, г. —щать, развратить , ГСі'Ьеі'&С», 
реебиЬгеп , лгдегп. 

разврат чивЪ, ѵі. г. сіп ЗЗег^Гфтч 
развратный, ай). рсг?еІ)гі , дейіой. 
развращеніе, п. 2. Ьіе 5 Цег(иІ)Г»пд. 
развращённо, айѵ. доМІоГег 2Веі|С. 
развращённый , рап. ѵій. развратный. 
сво]Дчиваю, — пать , спратитъ , пбШѵ’ГдСИ> 
Ьеидеп (ьот ШЗеде.) 

сыворотка,/, і. 50 ?оІ^еп. 

Ворошу, с. — шить , (еіф(С (ШСйГ)ѴСИ. 
ворошуся 2. — Гіф гедсп. 

Ворчу, 2. порчать ., тиѵтсіп, Іччіттсіі, пші’ѵсп. 
воркую, I. І/ 

воркотня, /• т.Ьл# ѲешйгшсІ* 

Д 4 


зорко* 


72 


ВО. 

воркоптЗнпе, п. 2 . ій. 
воркупЪ, т. 2 . сіпсг Ьсг йптсг (гиттк 
воркунья,/, і. сіпс Ые іттсг (питии, 
ворклйвый, аА). тигпСф. 

ВорЪ, т. 2 . Ьсг фісЬ. 
воришка , /. і. іА. 
воровка, р. і. сіпс ©ісбііт.' 
ворую, і. — рос Аѵіъ, #сі)кп. 
вороватый, д$. ЬіеЬЩ. 
воровски , аАѵ. ЬісЬффсг Жсі|е. 
воровской, аА). ЬіеЫГф. 

пороисхія Лги, Ьсг 21иЙГФи0 ЬеЙѲеГЬсф ГаГГфе ^ицй« 4 
поропсхнжЪ 6<ИризомЪ , ѵіА. ворбвски 
поропсхбЙ лрбзіыелЪ ЬйЙ 
воровство п. 2 . Ьіс ФісЬеГср / Ьсг 3)ісЬ(Ы;Г 

3аВ іГі4Г’ '• — -“«ѵ.»-*..; «*»т 

юворбвываю, I.-еіпт ф<иі(т (іійттт (М,г т .' 

обворовываю, і.-Ьірр іто (а(і( ЬфЩ,. 

"рторовв.ваю, , _ 6ф Шітм <ШІ тіь 

Йі|)іП і)С(§сіі , оЬсс (іфкп. 

проворю, 2 . —рить , ейѵаі бсГфГешііаеп. 
проворный, Пс]. ЬфпЬс. 

проворно, аАѵ. тіГ сіие ЬфепЬе №. 
проворность, /: 4 . Ыс ЗДепЬідГсіС. 
проворство, «. г. Ы. 

1 оворбвываю , і. паѵіь , разпоропсіть , тсд^ 
Ьтф. > М'ИіЛшсв ©(«би, © афт „„ 

разворовываніе, «. 2 . Ьйй $Ше<)(МЯсп. 

Бо'семь, а А), (іфі, осьмь.) 

восьмым, аА]. (осыѵгый) Ьсг йфіс. 

восемьийшцать , д$. аф^еГ;п. 
аосьмойнідесять, а А) Ьсг а$)Цй)\\и. 
вбсемьдесягпь, ас], афцід, 
восемьдесятъ]#, асі]. Ьсг аф(]д# с , 
восемь сотЪ, дф\ йффшЬсгГ. 
восемьсбгаый, д$. Ьсг йффипЬш|7е. 

восемью, 


ВО. 


73 


вбсемью , аАѵ. йфйшЙ. 

осьмуха, /. і. Ьсг лфсс ЗфеіІ ьои сіпет ©фер[с( оЬсг 
®ітег* 

осьмушка, р. і. іА. 
осьмокрЗтный, ас]. йсГитаПд. 
осьмодёнство, я. 2 . сіпс ^сіС ѵоп 8 2л$сіг.’ 
лоосьми, афі риг |сЬсп. 

БоскЪ, т. 2. Ьа$ ( Жаф$. 

восковйтый . ас], тай ьоЦ ЗДйфЗ і(Е 
восковьій, аА). пни* вон ЭД$йфё і(і. 
посхоѵсіл стойла , сіп $ШафІ(}о& 
вощечбкЪ, т. 2 . чка, ѵісі. воскЪ. 
вощаный , аА]. ѵісі восковьій. 
вощу, 2 . по щйпіл, ѵапощнть , ПП'ФССП. 
вощанка,/, і. ЬйЗ ШЗйф&цф. 
выьбщиваю , і. —паѵіь , 'пьтощиѵ\ь, ѵіА. вощу, 
заващиваю, і. — пать , запощнть , пт ХВафЗ 
ЙШфШсП. 

наващиваю , I. — паѵіь , ѵапоіцйіііь , ІЬІф[сп. 
навощённый, рап. йСІѴІф|7. 
обвйщиваю, і. — — ѵіА. наващиваю. 

Во'спа, і. &іс ^ос^сп , ѵісі, оспа. 

ВостокЪ , т. 2. Ьсг , ^)|7еП. 

восточный, ас]. і5|7(іф, опепійИГф, шегдепіапЬіСф, 
Во'стрый , асі]. ѵісі. о'стрый. 

ЕотчимЪ, т. і. і)сі’ € ГІе(Ша’, 5 ОтчимЪ. 
Вотчина, / і. сіп 0гЬ*^ ; т, Отчина. 

вбтчинка, /. і. еіп ©іііфсп, 

ВотЪ , сніѵ [афе. 

Вохра, /. і. С^сі/иЪс. 

вохряный, ас]. о?сгдс(6. 

вбхрю , 2 . — лриѵ! ь, ті( ^(сг^аіЬе іт|7і‘сіфсп, 
вохра поднялась. ей і|7 ШсПісЬё ПшгЬеі?. 

ВощЪ , т 2 Еша, рі. пши , Ьіс ^аіій. 
вбщка, / і. сіп &пійфеп. 
вш^ный , аА]. 5 и Ьсп Ыи|еп дсЬсгід. 
вшивый, аА]. (аи(|ф/ В о (1с г 2аи(с. 
вшйвецЪ , т. 2 . вца, СІПСС Ьсс ѴІ(І Ыіі|е 

Д 5 


вшй- 


74 


ВО. ВР. 


вшйвица, /. і. еіііе Ьіе ѵісі 2аи(е I><*(.’ 
вшйвЪю, і. — пі'ти , иоПег 2<Ь(с тегЬсіт. 
завшйв'Ьлый, ай). Ьсг боіісг 2аи|с дсгоогЬси і(Т. 

Вою, 2 . пытъ . , пзпытг і, Г;си!еи. 

Вой, и». 2 . ю, Ьаь’ ©фсиіе. 

ВЫШ 1 І, я. 2 . Ій. 

Вр.яіЪ , от. 2 . Ьсг $сшЬ. 

вражда, / і. Ьіе 

вражд^бникЪ, т. 2 . еіпег Ьсг 3<шЕ ипЬ $еіііЬГфар 
Ііс&сі, оЬсг еггсдсе. 

враждебный, ай). (вражій) (еіпЬГеПд. 
враждую, і. —допить (на кого) $сіпЬГсІі()Ъ’іС ОйЗ» 
&Ьсп, еіпеп аіфіпЬеп , еі ист <иф|д(зід (Ѵі;п. 

ВрачЪ, от. 2. Ьсг Шѵ$І. 

врачьба, /. і. (врачеваніе п 2 .) Ьіе @цг, 

врачество, п. 2 • Ьіс 91г;иеі;?іт(Ь 

врачебный , ай). ріг 91грісі) деГ)огід. 

врачую, —четіть 1)(і\т , дс(1;пЬ тафси, сигіегеп,' 

упричепать зло Ьст ЦсЬеІ аіфеі/еп, 

ВредЪ , т. 2 . Ьеі’ 0с!)аЬс. 

вредйшеллно, айѵ. (фЛМіфег Ш$оі(е. 
ненредйшельно , асіѵ. оГ)ИС ѲфаЬси. 
вредйшелыіый, ай). (ф<ІЬІіф. 
невредйшельный , а сіу ип(фпЬКф. 
невредйіѵгый , ай). пюч піфі Ганн ІЧ’ГфаЬіде ПЧ’гЬеп. 
невредимость, / 4 . Ьа$ *Ш;1Ьеф{Ьеп ( Ьег нп»сг< 
рфт ЗіііійііЬ. ! 

вредйтель, т. 2 Ьсг 35с(фаЬідсг. 
вредно , асіѵ. ѵій. вредйтельно. 
вредность, / 4 . Ьіс ѲфаЬІіфГеіі. 
безвредность , / 4 Ьіе ЦпГфаЬЦфГесГ, 
вредный, айу (фаЬІіф. 
безврёдный, ай), (невредный) ітГф.іМіф.' 
врежду, дйшь . предАть, лопредАтъ, ЬеіфпЬідсіг* 
ѲфйЬт $іфпдсп, ьсгІеі|еп. 

повреждаю, ■— -дать, лопредАть , ѵій. врежду- 
п^ьредйтель, т. 2 , Ьсг ЗЗеГсЬоЬідег, $ВсгІе^сг. 
поврежденіе, я. 2 . Ьіе 5?еГфаЬідипз, 23егІе(?ипд. 

повреЖ" 


ВР. ВС. 


75 


повреждённый, ай). Ье(фаЬідег, ѵсг(е(5і, регГфгг. 
непо реждёиный, си]. ипЬСіфдЬідсі:, итчгіе^і:, шшсгГс^ѵс» 

Время З ѵ я. 3. Ьіс ЗсІ(. 

не по прёжл, ріг Пп^еіб. 
со п р4.меп°мЪ , ші( Ьег З с ^* 
временно, айѵ. $еШіф, 
временный, ай). $еіШф. 
вре'менность, /• 4 - Ьіе 

безвременность, /• 4 - Ьіе Пп^сіс; Ьл$ Мидіи#. 
врем^нщйкЪ, м. сіпсі- Ьег ЬеііСОІапіеІ іюф Ьсш йЗіпЬе 
1;Апде. 

благоврёмекно , айѵ. Ьер З е ^ еп / &ШѴ рСІІ. 
заблаго; рёменно , айѵ ей. 
браговрёменность, / 4 - Ьіе деіодеие ^гі(. 
благовременный, асі). ^іі гефіег $(іі дефап. 
ДОЛГОВрёмеННи-Й , ай) ІаПйШІСГ/0. 
долгов]: ёменногть, / Ьіс 2апд№ісгід^еіг. 
маловрёменный , ай]. !т$ ЬпиегпЬ. 
современникъ, т. 2 . еіпег Ьег {и діеіфег 3 *й Іебі. 

Вру, і. пратлу эапрать ., ЬШШПСЗ $сіШ І'сЬси' 

(идеи. 

он Э претЗ, ег геЬеі ЬшитеЗ З с11 3- 

враль, т. 2 • еіпег Ьег аЬде(фшаФіе^ З еіІ 9 геЬсе. 

врунЪ , VI. 2. Ій. 

врунья, /. і. сіпс Ьіс Ьишпіе^ 3 С11 9 ГС Ь С ^ 
вріки, '0?пггсперо|7сп , ©ффнчф. 
враньё, ѵі. 2 • Ій. 

довираюгя, і. — ратьел , допраться, 6і^ діі 
сіпеш дспгіііеп ©пЬе рісшЬегп. 

завираюся , ь -іп^ іріаііЬегп дпи^ Гйпсіидегафсп. 

перевчрйю, і. —• •— еіпет апЬегп пйфрКпіЬегп. 

повираю, і. - еіпей йпЬегп і)ЯацЬегеі; 6е|Ідеідеп г 

привирйю , і. .-еіп шепід Ьа^и рІдиЬегп. 

іфовиріюся, х* ггт> —• сіпс фсітііфіеіе шіе ф(аиЬеп\ 
ѵсгГйфеп. 

р>азвиракся, х--(о фІсшЬет ^ІПСІП СрЩ« 

теп, Ьа§ кт €пЬе і|і. 


Всегда ? ѵій. (иЬ весь. 


Всуе, 


7 б 


ВС. ВТ. вч . въ. вы. 


Всуе, ѵій. [иЬ суета. 

Всюду , ѵісі. ]иЬ весі». 

Вторьш , ай]. Ьсі’ ап&СІ'С. 

вторично, айѵ. лбсгтаі, дши тіЬещаГ- 
вторйчный , аА аЬсШйІід. 
втбрникЪ, т. з. Ъсг ЭіепіТад. 
вторничный, псі). пчгё Ье$ &ісп(?ад$ де(фіеГ;еі. 
полтора, ші]. апЬсгфаШ. 

повторяю, і. — рЛть. — ргіть , КМеЬсфоІсп. 
повтореніе, ». з Ьіс ЯВіеЬефПтд. 
повшорймый , аА). пчгё П'іеЬсіфоІі і(Т. 
повторйтель, т. г. Ьеі* ЗВіеЬсфоІсг. 
повторительный , аА). 

Втулка,/, і. Ь( 1 *ч 0 рішЬ. 

Втунѣ , ѵісі. ]~иЬ тунѣ. 

Вчера , ѵій. ]иЬ вечеръ. 

ВЪ , ргяер. (во) іп. 

Вы , ргоп. фѵ. 

Выдра, /. і. Ыс 5 С(сГ) 0 ЙСГ. 

выдряный, аА]. бот Зффокег. 

Выкну, 5 . ()сто!)псп. 

навыкйю, і. лить , навыкнуть, іА, 
навыкъ, т. 2. Ь/е бсшоічфеіе, ЗІпдсймфіфеіі. 
обыкаю, г. — — (ргаеі. яобыкЪ), йСІбоЬиеп, Гісі) 

дтЬЬпяі. 

обыклый, аА'). Ьсі* (Тф ппдсшофій Г;а(. 
обыкшій , рап. иі. 

обыкновеніе, «• 2. Ьіс ѲеібсфпГкі/ Ьег (Ве&гчшф, 
обыкновенно, аАѵ. дейнфпКфег та{?еп, зетсіпідНф. 
обыкновенный, аА). деібофпІіф, деЬпшфІіф. 
обычай , т. 2. ю. ѵіА. обыкновеніе- 
обычййный , аАу. ѵіА. обыкновенный, 
обычный , аа / іА. 
пріобычный, ш]. іА. 

отвыкаю, і. —лить , отпіалнутъ , <п(Ы$П№/ 
ОФ лбдетофнет 
отвьіклый, а,і]. сііПѴвГрпі. 
отвыкшій , рап. іА. 
отвычка,/, і. Ьіс ©ип>іфгти$. 


ВЫ. 


77 


привыкаю, I. — — ѵіА. обыкбю. 

. привыклый , аА). ѵіА, обыклый- 
привыкшій, рап. іА. 
привычка , /- і. Ьіс Зіпдсшсфгфсіі- 
привычный , аА^. ѵіА. привыклый/ 
чрезвычайно , яАѵ. шідетеіп, шфегоѵЬсіШіф, 
чрезвычайный , аа). Шідспкіи ( <иі0еі'Рі'ЬеіШіф» 

■Вымя , п. з. Ьіс 01ІСГ* 

ІВыпь, /. 4 - Ьіс ЭіоІН’ЬоттсВ 
Высокій , ай]. (высбкЪ), ()оф. 

вмсокбнькій , аА]. сі№ій5 1)Сф. 
высоконько, аАѵ. сйба$ (>оф. 
высоковйтый , аА). иі. 
высоко , аАѵ. 1;оф. 
высокость , /. 4- Ьіс і)5Г>с. 
высота , і- іА. 
выше, аАѵ. [)оГ)СГ. 

свыше, аАѵ. рои обсп Ікгаб, бот фіттсі Гіемб» 
высочайшій, аа). Ьег §Ы)Сѵе. 
всевысочййшій, а А]. Ьсг айсіф6ф(1е. 
превысбкій , аА). (фб ()0ф. 
высочество, п. 2 - Ьіе -0о|>еЙ. 

паше пыебѵеепшо, 0:16. />о|>сіі , (і|Т Ьсг Ье$ 

Ѳго^ифсп, тіс тіф еіпсЗ Ыпідііфсп фгіпгсп.) 
высокомысленно , аАѵ. бегтсЦспсг Ш5сі(Ѵ. 
высокомысленный, аА). бсгтеЦеп. 
высокоуміе, п. 2 . Ьіс ©іпЬіІЬиид бон {іф , Ьс* 
#офітіф. 

высокоумствую, і- — поп ать, (іф уісі $ите(ГсИ- 
возвышаю, і. •— тать, позпысиѵіъ , сгЬоІнчр сфеЬеп 
возвышйюся, і. — — (іф с ѵІ)61)сп, Гіф сфеЬсп. 
возвьгситель, т. 2 . Ьсг Сгфб^сг , (1ч1;с1чг. 
возвышеніе, я. 2 . Ьіс @іф6()иіід, (ічфсС'ітд. 
пр>евышйю , і. — •— Й6 сі*Пч’(?си. 

1 высокопочтеніе, «■ 2 . Ьіс ірофафШпд. 

высокогючтенный, аА]. 1;офдсс^«, (тфаффси*. 

р»іь, 5. / 4 . сІП ^Г)СІ(. 

вьітный, а А]. Ьсг сіпеп ІіЬгіІ Ьсіоишй. 


повы- 


78 


ВЫ. ВЪ. 


79 


повьішіе, «. 2 - еіп ©сршѣешеп* іи еіпсі* ЯйП$еЕ(ер. 
повьштчикЪ , т. 2 Ьег Яйп$еШ|? сіпеіЗ 2)ер<шешси(і. 
В мху холь , т. 2 . я. еіис '23і;аш = Эіа&с» 

Вью, і. иить, ПМПі'СП, ІѴІСрСІП. 

витушка, /. і. еіис 9(г( шеф 25гоЬ(. 

витье, ѵ. 2 . Ьйі$ ЯВіпЬеп. 

вьюга , /. і. (шгппрфеё , рфГйФіфіе# ЭДн’Мег. 

вьюнЪ, т. 2 а. еіис 2іг( ^ффе, пне ЭДеипаидет 

вьюшка, / х, сіп Шпсѵ $феІ; Ые дЩп іт ©фогп|Теіпе. 

ввиваю, і. •— пить, пгип[:ь, ^тсІШѴІС^еІП. 

ввйзка,/. і. Ые .ЬтстпнеРеПтд. 

взвиЕаюся, і.- Г‘ф т Ые #М)е рфшіпден. 

вывшею, і. — — (нтйш$ Л'ІФеІп. 
вывивка,і. Ые /жппЫі'ІФеіипд. 
довиваю, і. — — $1101 (^п^е шісРсйг. 

зави'.йю , і.-йпрпмФеІп, еіпкдеп, (ФЗ .р>ййі‘с). 

завитый, рпп. йирдешісРеК. 
запитые полосы , йирдеП’ІФЛге .0йпге. 
извиваю, і.- ЫЫегеп. 

навиваю, і.- аир стай йпЬегЗ ігіФеФ, шіпЬеп. 

ѵаинпать п5 ллубблб , аир еіп Я'ПйисІ тіФсІп. 
навиваніе, « 2 . (навивка, /. і.) Ьт$ ЭШрШіпЬеп, 

ШиршіФеФ. 

обвиваю, і. — пить, о бийть. шнПЙпЬеп , шшЫсШп. 
обувь, /. 4- бфіфе шФ ©тітрре; Ьее ЗЗегбйііЬ сіпе$ 
^ерггор^еп ЗхсишЫ 

об}вйю, і- — пить, обуть, ©фіфе ітЬ ©П'йшрре 
йщіерсп; Ьйшй гегререп. 

обувйюся, і.- й'ф бфире ітЬ ©тшірре ап^іе^еп. 

ошвива ю, і.-аЫі'ІФеіи. 

перевиваю, і.-- гоп псиеп тіфсф. 

повивальный, ай) лоп ип"л ьѵа,ч бйба Ыс ірСбйШПіе. 

подвиваю, і.-ипгетчсМп. 

подбибки , вйзоіЪ, Ьіе ОліЬіІп оЬсг Зпп&Шп аи Ьеи 
Яіеіпге&еп, ^иФетѣреп и. р. т. іготіс ре рф ап* 
(;апѵ>еп. 

прививаю, і.-рргоррсп, еіпітрреп. 

привиойтель , т 2 . Ьег $Р|горрег, Фтшррег. 
прививаніе, п 2 . (прививка,/; і.) Ьй$ фргорреП/ 
(ёіпішрреп, Ьіе фпішррипд. 


ВЪ. 

привйванный, рап еіпсісрргоррс , ешаеішррр. 
прививный, ай), ^ііш іррісрреп , Сгіпішрреп дерогід. 
привйвокЪ , т. 2. вка , Ьй$ '’ррГОорі'СІЫ 
прививочный, ай), $шп З-'ргорреп , ©пішрреп тидМф* 
развиваю, і. — — йиёеіпапЬег пмФе(п. 
свиваю, г. — -—- $лраттеп цпфеіп ; йЫЫсЕеФ. 
Вьюка, /. і. сіпе 

пьючиая лошадь , СІП ^ЗасР/регЬ. 

навьючиваю, і ■— пать, ѵоиьючнтъ бсрасГо/ ЬеЫЬеп. 

иаььючка , і. ЬйЗ ФсІаЬсп. 

Вѣдаю , і. піуать ., п)і]Тсп; шіГег /спкш&в Ѳсі’іфі&= 
Ьйі’Гсіе ффсгп 

невѣдаю , і- дашь, ИІфЬ ігіррсп. 

вѣдомый, ай). ЬеРаппг, (нпЫ 

піідомо учинишь , }И ІГІіТсп фип , РипЬ фшг. 

невѣдомый , ай). ипЬеРйішг. 

невѣдомо, айѵ. шфеійппіег 51 'еіре. 

вѣдомость , /■ 4- Ые ЭРафгіфі , ЯЗоффаРе, 

вѣдомости, ей, Ьіе З е *шп$еп. 

вѣдомство, п. 2. Ьіе ©егіфі^ЬйГреіе. 

вѣдающій , рап. №і(репЬ , Ьег Ьа юеі^, 

иевѣдающгй , рап. Ьчт піфг ігеі§. 

всевѣдущій, ай), (всевѣдый) йПші|ТепЬ» 

вѣдьма , /. і • Ьіе Зйньсгігт , ^>еге. 

вѣденіе, п. 2. ЬаЗ 5 Ші||еіі; сіпе рфгіріііфс Зілфгіфй 

невѣденіе, «• 2. Ьіе ІІішііРсіфсіі. 

вѣжливый, ай). |;ор[іф , йі'іід , шаиісгііф, ЬеІеЬі/ бе- 
рфсіьсп. 

невѣжливый , ай). шфо(Тіф , дгоб , шібеіеб^ 

вѣжливо, айѵ йир еіпе Ы'Ріфе 5 ВеіГс. 

невѣжливо, айѵ. йпр еіпе шй)о(Тіфе 

вѣжливость,/ - - 4. Ьіе /р^рІісЫеіі , Эіі’йдРеіі, .фсІе6феі(- 

неиѣжсгаво, п 2- Ьіе Шт’фегфей. 

невѣжа, с і. еіп ЦпамрепЬег; еіп дгобес 9 )?епрф , 'гоІреЬ 

невѣжда, /1 і. ій. 

вывѣдываю, I. •—стать, стыпѣдать , йи$рОІ‘Рфси г 
йтЗррафеи , йігёРипЬрфоріеп. 
вывѣдыватель, ѵі. 2- ій. сіп 5ѵішЬ<фйР('еі’ , Ѳріоп. 
вывѣдываніе, п. з. Ые Ши^рогРфипд ( ШиЫ'рсфиид. 

доаѣ- 


8о 


довѣдываюсь, і. —патьсл , доведаться, ег* 
Гф'сп, Ьсфііиег іоштеп. 
довѣдываніе, п. 2 . Ьа$ €гГ<фгеи. 
недовѣдомый, ай]. грай піфі бит іп феШшм «с> 
Ыафі пчгЬсп. 

извѣдываю, і. ѵій. вывѣдываю, 
извѣдывашель, ѵі. 2 . ѵій. вывѣдывагпель- 

навѣдываюся, і.-(о чемЪ) поф^годеп. 

отвѣдываю, і. — — Рсффеи, ргобіеті. 
эйповѣдь , /; 4. Ьп$ ©сбо* , оЬсг ШсгЬіЧ. 
залопѣднъіе товары йсгбоіспс $ШййГСП. 
йсповѣдь , /. 4. Ьіс ЗЗеіфіе. 

исповѣдываю, і-* ОЗсіфіс ОФесп, 2$еіф(е Г;огек,' 

исповѣдываюся,- Ьеіфіеп, 

исповѣданіе, п. 2 . Ш Шеппмф. 
исповѣдникЪ, ѵі. 2 . Ьаё ФсіфФіпЬ; Ьег ЗЗсГсішсг. 
отповѣдь, /. 4 . Ьіс Э?афгіфг; $іпіГОог(. 
проповѣдую , і. -—• допить, ргсЬі^сп. 
проповѣданіе, п. 2 . Ьа$ фѵеЬідеп. 
проповѢдникЪ, т. 2 . Ьсг фісЬі#ег. 
проповѣдь, /; 4 . Ьіе $ргсЬі<)(. 
предвѣдаю, і. — дать , Р01’Г)СГПч(]сП. 
предвѣ'деніе , п. 2 Ьіс &ог|фипд. 
провѣдываю, — патъ , паф|чм|феи, йііГглдсп, .про¬ 
вѣдать , сгііфгсп. 

провѣдываніе, я. 2 . ш ЗДгГФеп, ОЗДгеп. 
провѣдыватель, т. г. Ьсг сттЗ сішйогШ; Ьсг еі* 
іѵаё еффіС. 

развѣдываю, і.-пп регіфіеЬепепОгісп егГф 

геп. 

свѣдать, Ас/ 9?афгіф( Ье^ошжеп , ег(іфгеп. 
свѣденіе , п. 2 , Ьіе 5Н>іі|еп[фа|-'(. | 

свѣдолтый, лі/. Ьег іп еіпег блфе ЬептпЬеге і(?/ 
освѣдомляюся, і. — лАтьоя , (іф егГипЬі$еп , о» 
свѣ дожиться , 9?йфгіфі ефаІгеп. 
увѣдомляю, і. —жлАтъ , увѣдожитъ , Ьеппф^ 
гіффзеп, 9?афгіф( дсФсп. 
увѣдомляюся, I. ѵій. освѣдомляюся- 
увѣдомленіе, «. 2 . Ьіе 9епафгіф(і0ип0/ Ьіе (?фф 
імп 0 еіпег Эффпфе, 

ВІко, 


8і 

Вѣко, П. г Ме ?(ив«п№іііф№; сіи ФссРсі лиг сіпе 
0 сІ;и|ТсГ. 

ВікЪ, №. 2. сіпсйЭДсііГфс» СсЬсп; «іп< Зсіпш Ьшйш 
ЗаГ;геп* 

Вѣ’ччыЙ , ай]. е№І<}» 
долговѣчный, асГр Ьйиефй^, 
вѣчно, айв. ешйр 
вѣчность, /: 4. Ьіе 
в ѣчѵоотію одарить , регеп»і<}е»?, 
увѣчный, де/;. Ггшпт ипЬ Щт. 
увѣчу, 2 —-чишь. Ггшшп ипЬ /<фт 
I „ изувѣчиваю — пот , изувѣчить , лУ. 

Мио > ”• 5> Ьіе ЭДогзепдо&е, і>сс ЗЗгйіиГсЬйй • м. 

&Г011С. ' ' ' > ьп 

вѢнецЪ, ѵі. г. нца , Ьіе Ягопе І^ср 
царскій пѣн 'дб , Ьіе МпідГфс 
вѣнбкЪ, т. 2. яла, еіп 5 ?гап|, 
ѣЪвбчтЪ , ;« 2. еіп ^гдп^феп. 
вѣникЪ , ?». 2. еіп ЙЗпЬС'рті?, ЭЗеГет, 
вѣничё^Ъ, т 2. ѵяс 2 , еіп Неіпег ійеГещ, 
вѣнишнтЪ, ю. 2. еіп ЖеГетЬіпЬег. 
вѣнчёю, г. — чатъ, иЬпеп; ггаиеп, ссрц^ереп, 
вѣнчаніе, «. 2. Ьіе Дгёппп*} ; Зіічпшпд. 
обвѣичпваю , і. — ватъ, о<?пінчаѵіъ , (СриПегеЯ. 
обвѣнчанный, рдгг, еіпег Ьег ссриііегг і/?. 
развѣнчанный, ай]. йсГфіеЬеп (вот (^Ьейаггеп). 
увѣнчиваю, г. — ватъ , у айн чатъ , (г^пеп й|?І 
^огбегп оЬег ^гпп^сп. 
увѣнчанный, рдг/. деігопіі. 

^Р а >/ г - Ьсь ѲітіЬе; Ьіе Ші$т, 
вѣрный, ай]. йіФЫй ; (геи. 

Невѣрный , ай]. ипдКпФіз ; ши ГСЦ, 
вѣрно, айѵ. Ыси. 

вѣрность, /. 4. Ьіс 2 геие. 
благовѣріе, и. 2. Ьіе 9 ?еф(зІяиЬіз?еі{/ СгфоЬсріЬ 
благовѣрный , «4і. пфЦІлиЫд. 

легковѣрный , ай]. ІсіфідІаиЫв. 

легковѣрность, / 4 . Ьіе Ѵеіф^ГвиЬі^Гсі^ 
невѣріе, 2 . Ьсг Шийибе* 

й су®« 


8 * 


Ш. 

суевѣрный , а/і]. абсгділибід. 
суевѣріе, «. 2. (суеві'рсшво) Ьог 2(6сг<Йаи6?? 

суевѣрствую , I.- цоиа ш ь , ЙІЧТЯѣ'иІяд Г<Ф П ' 

віГрую, і. ■—- ропать , (во> яУаііЪси (йп СісЯ). 
вѣрю, з• —рить (кот У) дІапЬси ; епшеп. 
вѣроломной, г.Н). ЬипЪЬгі*(6 й» гксиіез. 
вѣроломно , аАѵ. (ГСіѢрГСР Ш-СІІІ*. 
вѣроломство, «. 2. Ьіе Хі'енІоГІдІ’еіі. 
вѣроятный , л</;. ИчфгГфе'йІіф. 
вѣроятно , аЛѵ. Пчфі/феІПІіфСГ 5 РсіГ«. 
вѣроятіе, п. 2. (вѣроятность, 4,) Ьіе 
(фс'пІісІй'сЧ. 

дові ренность , /• 4- Ьй*? 2'сгігаией. 
достовѣрный, п(І]. дІл.ФипігЬід. 
досіповѣрность, / 4‘ ©(аиі'ФигЬідГеіе. 
удостовѣряю, і. —'рЯть , —< ігчъ , РегПфСГЛ. 
ИмОВѣрныЙ , асі]. ЗІШ'ЙІіПф , ЗіШСГОФ^ІІф. 
млтовѣ'рность,/. 4. Ьл$ Зшгйиеп, Ьіе ЗішегГіфг. 
повѣренный , пА). «ій Феігаійег. 
повѣрёніе, »• 2. (повѣрка, /. і.) Ьіе фгобс ій Ье? 
$Еефепвиі(?. 

яовѣренность, /. 4. Ьіе ШедІйиЬідипд. 
свѣряю, і. — рЛті >, — рить , (ОІІвіІРПІСІ'СП, Ыі 
М[фгі(і дедс<і Ьаё ОгідіпаІ 1)ЛІт, 
свѣрёніе, п. 2■ Ьіс (іо[[йй'опіеп!П0. 

увѣряю, і. —-пегГіфегп. 

увѣреніе, «. 2. Ьіе 23 ег(Іфегипд. 

3 вѣрительный, пск. ічгГіФсі’пЬ. 
уві ] йп елыю , (чіѵ. щі( 25 ег(іфепш<і. 
предувѣрёніе, п. 2. ЬаЗ 2 $ 5 РШ',>сМ* 

Вѣешь , /. 4 ѵіА. вѣщаіо. 

ВѣсЪ , т. 2. гн'Ф. вѣшу. 

Вѣіпвь , /. 4. Ьег З^сіе*. 

вішочка , /. і. еіп 3*®сід(сій» 

Вѣшу, сишь , пЪснтъ. , Ш0СП, ІТ*ІС<ЗСП, 

вѢсЪ, ял 2. ЬйЗ (Зейнфі. 

слоллло 9Піо піеолід ? ІГІС І'іоІ ФІС^С ЬйЗ ? 

вѢсіЛ, 


*ѢсьІ:, сопЪ, Ы< *ьѣае. 
вѣскй, кбвЪ, еще Йеіпе ЯВаці. 
еЪсошіі , ли]. ©еичфі ясЬспр 
піеотиіл ѵашла , еіпе вфл»с оп Ьег 
вѣсовшиГЬ, чі. 2 . Ьег ЗСсдешеі/Івг. 
вѣшаю, і. — тать , лол^ишь , «йф&пдей. 
вѣшаніе, я. 2 . Ьа$ 51-адсй, 91'іе^еп, ./>. ^ііфайдеі*; 
взвѣшиваю, ь •—- паѵіь , п^ѵ^оиті>\ ѵиі вѣшу, 
вывѣшиваю, I. —■—, пыпііеитъ , діиІЬапдеп ; таг 
ЙСИ, юіезеп, (еіп ©е$0 пвф занесшіе; Ьег «Шааі еп.) 
вывѣска, у; і. еід йц/дфДпрс# СфЛсч 
Довѣшиваю, і. , дояѣѵилы» , Ьй$ (ЗеФІфІ 

$н>1( шлфеп. 

довѣска,/. і. Ме ЗМпмфшіб Ьс$ бепчфгё, 
недовѣска, /'. г. пт о дш ©ешіфгс (й/кі. 
завѣшиваю, г. — *— ічнфДпдоі. 
завѣншваюся, і.-ѵогЯпЬсп Сѣ <?. еіпе вфі1«0* 

за.ѣсЪ, и. 2 . (завѣска, /. і.) Ьсг ^зЧпфйіііі. 
навѣшиваю, і. — — Ыоиг ^Лп^еп і ріеіе еафсп 
тіе*]еп. 

навѣ'шиваніе, к. 2 . Ьй?’ 5>Гй)і^айзей. 

кавѣ'сЪ, м. о., еіп ѲфіплЬйф. 

зінавѢсЪ , ѵи 2 - (Занавѣы.а, /*. і ) ѵіА. завѢсЪ 

обвѣшиваю, і.-шіфапдеп ; (аЩ пмедет 

обві'шиваюсл, х. — — итб ШП (:ф 1)апдт; Ш 
устпедеп. 

отвѣЪійзаю, I.-й&И'іе^іП 

огпвѣсЪ, т. 2 . Ш ЗЛервсіѵШ Ьеі* ЗШпмШе. 

перевѣшиваю, і, -— іш)^ пене ичс^сп, ишйч’едеп* 

Перевѣсѣ, т. 2 . у. &сг 0и«теп , івоѵдй Ьіе Шйпрй; 
тГфе §аЩ(. 

Но вѣса, с. і. сіи ШзепЫеВ, (ѣшйепіфеА 

подвѣшиваю , і.-ишг сішае? йи(()лпді^ 

привѣшиваю, і. .— Ьа^іі Грапдеп і тісдст 

провѣшиваю, і.-ій Ьіе Ы(і Ь&пвіщ іт 

имфе бсгпедсп» 

провѣсный, аА). іп Ыс 2іі[( де^пді і(І> 

Г'й|‘ф дстодей і|г. 

равновѣсіе, п. 2 . Ь4й ©Ісіфдсіріфі. 
развѣшиваю, і. — .— ам$ еіпйпЬес Цаплей» 

& з 


увѣши- 


84 


увешиваю, і- -ш ипЬ шп йГ;аизси. 

увѣсистый, ай]. (фгоег. 

Вѣщаю, і. — щать , Шлфгіфе дебет 

вѣсть , /• 4- Ьіс ^йфпфг, 35офГфа#. 
вѣстнйкЪ , »». 2. Ьсг 33 ей Г) е, 

-вѣстничій, ай]. ѣст ЗЗофен $идсГ)огід. 
вѣстовый, ай]. Ъвг 3^ас{)>:іфс ді %Ы. 
вѣщунѣ, и». 2. сіпег Ьег егша$ гыфег (<10е. 
благовѣщ4ю, і« — реіѣшіЬідсп. 
благовѣствую, I —-додать, ій. 
благовѣствіе, я. 2- (благовѣстіе) Ьіе 5Ьег?ішЬідші0. 
благовѣствованіе, п. 2. ЬлЗ ЗЗсгіішЬідси. 
благовѣстншЪ, т. з. Ьсг 23егГйпЬідсг, Ьег еіпс $№ 
83оф(ІФлгі Ьгіпде, Ьсг <г?рапдеІ(|?. 
благовѣстигпель, т. 2. ій. 

благовѣщеніе, «. 2. ЬаЗ 5с(1 Ьег ЭегЙпЫдипд $?агі«. 
благовѣщенскій, ай]. Ьсг 23егіГтЬідипд ЭДагіа деіьсіИ» 
блйговѣщу, стишь , (Глазодйстит* ІоГОеп. 
благовѣстъ, /• 4. ЬаЗ ^аійеп, Ьа$ ©еійиге. 
возвѣщаю, — щать , пози-Ьетйтъ, (комуочемЪ) 
Ьсгіфееп, апЬеіиет 

возвѣститель , «*• 2- Ьег 3(п$сідег , віп^ітЬідсг. 
предвозвѣщаю, I. —■ щать , — етнть , Ы>ф* 
ьегйпЬідеі?. 

завѣщаю, і.-іго !?е(Іатепг ьегтйфеп. 

завѣщаніе, я. 2- Ьа$ $е(1атеп*, Шегтафіпі#. 
завѣтЪ, ». 2- Ьаег $е(1атепе, Ьсг ОЗипЬ. 
пет лій запѣ'тЗ, Ьаз оісе $е|іатепі. 
запЪтЪ отцбпалой , еіпс оаКГПфе €гтф|Ш0, 
завѣтный, ай], $шп $е|іашеш: де&огід. 
извѣстіе, я. 2- Ьіе Э2афгіфі:. 
извѣстный , ай]. ЬѵѢйПС. 
неизвѣстный , ай]. шФс&ше. 
извѣ'стность , /. 4. Ьіе 0еГОі0Г)сі(. 
неизвѣстность, /. 4. Ьіе Цпдегоі$)еіе.' 
иза-ітЪ, т. 2 . Ьіе ЭЬфгіфе, Ьіе ЭДпдаЬе. 
извѣтчикЪ, т. 2 . Ьсг ЭІафгіфі діебг, Ьег ЗІп^сбег. 
навѣшЪ, т. 2 . у, Ьіе 3?аф|Миид. 
паиітЪ лому дѣлать , (іпеГО ПйфіМеп. 

иавѣіЯ' 


ВѢ. 


85 


навѣтки, СзеіфеІгсЬеп. 

■напЪткн лому дааать , СІІКІИ ГОй$ РСффсп 
дебет 

навѣщаю, I. — — бе(ііфсп« 
иавѣщЗніе , я. 2. Ьег 23 е{ііф. 

навѣщДтель, т. 2. (навѣстйтель) Ьег сшеп Ьффі. 
невѣста,/*, і. Ьіе ЗЗгпт. 

невѣстка, /. і. Ьіе бфгоіедегюфгег; Ьіе ©фтіедепш?, 
Ье$ ЗЗгиЬсге* ѵШеіб. 
невѣстушка , /. I. ій. 
обѣщаю , ѵій, /ио обѢтЪ. 
отвѣчаю, і. —- ч<іть , йіМЬОГШГ» 
отвѣтствую, і. — лопать^ ій. 
отвѣтЪ, т. 2- у, (отвѣтствіе, я. 2.) Ьіе 9 (ПММ>ГГ. 
отвѣтчикъ, ?«. 2. Ьсг сш?й$ $іі регйпійкччеп ЬйС/ Ьег 
ЯЗе^ддге іт ©сгіфге. 

безотвѣтный, ай]. Ьсг (іф піфг гемішгопеп Гшт. 
онд &зотп*теиЗ , ег »гсі§ піфС ГСй$ ег (адеп |Ж 
безотвѣтность, /. 4- 55ег|Ьттсп, гоепп тай 
ііф ьегатіготп ГоК. 

соотвѣтствую , I* — попять , ибсгсіп^іпішеп. 
соогавѣтствованіе, «. 2. Ьіе ШЬегетШшшнпд. 
повѣщаю, і. — щатй, мопі'стнтъ, йііійдеП/ ЙП« 
ІйпЬідеп. 

повѣствую, I. — лопать, ій. 
повѣсть, /. 4. Ьіе ©еГФіфее ; Ьіе 0 гі 4 (;Іипд, 
повѣстка,/*, і. Ьіе СІп^іІнЬідипд. 
повѣщ^тель, т. 2. Ьег еішл^ аП(йдг. 
повѣстйтель, т. 2 . (повѣстчикЪ) ій. 
привѣтствую, і. — лопать , ГСхфІ йіфи^ШСй, Ьі* 
п?Щ{оттеіг, ©ІйЛ ігипГФеп. 
привѣтствіе, я. 2• Ьіе диге Зіи^ій^ше, ЗЗедедшшд. 
привѣ'тствованіё, п. 2. 
привѣтливый , ай]. де(*ргафід , (еійісПд. 
привѣтливость, /*. 4. еіп (еигГеіідег Цтдйид» 
сровѣщйю , і. —щать , гсефадеп. 
провѣщйніе, «• 2. Ьіе ЗВсірлдиид. 
совѣсть, /. 4. Ьй$ ©сіг*і|]*еіь 
совѣстный , ай]. дейпЙеіфй{Ъ 
сОвѢсшно, айѵ, дсІѴІіТеп^^^ 

Е і без- 


86 


в%. В Я. 


безсовѣстный , ос]. ітдтч|)епГ)д(Ъ 
безсовѣстно , осіѵ. ітдспмІРеіфдСт* *®сі|Ь 
совѣтЪ, от. 2. у, Ъег ЗѵДф , (сопііііит). 
совѣтникъ, от. 2 . Ьег Зіаф (сопШідгіиі). 
совѢтно, осіѵ. еіпід. 
совѣтный , ас], еіпід, 
совѣтничій , ас]. Ьеш 9?дф де&Згід. 
сочѣппшчество, ». 2. Ьіе ЗіафётйгЬе, 
совѣтую , і. -— о па ѵі ъ , оопк’птиь , кдфеп» 

совѣтуюсь,-(іф ЬегафГФГддеп. 

Лого ь і,'"< опаѵі ъ сд л'ѣ.нЬ о ѵе^ид , (іф ШІС СІПСЩ 
Ье(ргефсп. 

совѣтованіе, я 2 . Ъіе ЗегафіфГадішд. 
совѣтователь, от. 2. Ьег З афе,еЬег. 
сопіпцинір на ,;лп , Ьег ЗіпЪап.Д , 3?ггее. 
злосоБѣтую , і —• опа те, еіпсп Ьо*еп Рідф деГ'Сіг, 
стеовѣтываю, і. —- пать, отсоцічпатъ. (колхѴ). 

дЬгдфея. ' ^ 

отсовѣтьіваніе, и. з ЬдЗ ЭФгдфеп. 
отсоьѣпгыватель, от- 2. Ьсг сіпет дбгаф, 
ру.исовѣтьіваю, і. — — (кому) ^пгдфси, 
увѣщеваю , і. —о«тк, регшаЬпси, тагпси. 
увѣщеваніе, «■ 2- (увѢщДніе) Ъіс 2. еппдіпптд,©агйШід, 
увѣщеватель, от. з- (увѣщатель) Ьер &'егтдрПер. 
5 і : дит\ 

Вѣю , і. иіять ., пч/сп. 
вѣяніе, «. 2. Ьд*’ 2Ь’е|>еп. 

вывѣваю, I- ШипЬп .ть (хлѢбЪ,) ^РГП дис'ГфіШЗея, 
вывѣвапіе , п. 2- Ьд$ ©фкчпдеи, 
овѣваю, і. —- шіфеі* Ьеіѵе(;сп. 
обвѣваю, И. 

ПровЪьаю, I. ЬіІГф(ф(ГЧІПКИ; ЬиГфрфчП 

провѣвйше, я. 2. Ьдё Я)нгф(Ігсіфеп Ьег 2 и(Е 

развѣкйю, і. — вімѢіпаііЬег іѵфен. 

вѣшрЪ, от, 2. Ьсг ЯЬіиЬ. 

ьѣтерокЪ, от. о. рка, Ьд$ ЯЗЗіпЬфеп. 

ьѣ'іпреный, си]. пЧнЫд. 

ьѣ'шрено , осіѵ. а «А сіпс тіпЬідс $Шеі(с. 

вѣтренность, /. 4. Ьоі* ЯШнЬ іщ 

вѣтрило, и. з. Ьа$ 0СЙСІ. 

ВЫВѢ*- 


ЪЯ. 8? 

вывѣтриваю, ь —< патъ , пыя'&т.рищб , іп Ьі« 
1 ? п( г е Гршден. 

завѣтриваюся, г* тштъсл , зап'Ьтритъсл , ьоп 
Ьсг йиГ( негЬсгбеп. 
заповѣтренный , ««'у- дидеЙссв. 
провѣтриваю, — і- й? Ьіс іЧі(1 Гудидсн. 
мооопое лоаі/тр'іе •> Ыс 
Вязку , жешь , иязатѣ , Ып'ОСП ; (Н’ісГсіІ. 
вязіігпель, от. 2. Ьсг ЪіпЬсг. 

вязЯ та. Г- і- сіи ЗЗішЬ, (с шеі так іп Ьіс 3 (гте ОДе. 

вязка,/, і. ЬдЗ 2МшЬ. 

вязетіь, от. 2. сіп ОЗсі'апдспсі*» 1 

завязываю, і- аа*пь . заг.лзсітъ , ^аЬіпЬт. 

завязка,/, і- сіп ОЗаиЬ, шотіі таи ссшаз $ибіпЬс** 

навязываю, і- ван», наил а >ь, Ьгац^АтЬсп. 

н.-і'ізываюся, [іф )атпЬ диГЬНпдси. 

обвязываю, і --* итЬінЬѵП. 

об вязаніе 1 , ». 2. Ьдо ІІшС-ііФси. 
об>із:.іваю , е • —* — бсгЬіііЬсп, ѵсі'біпЫіф тдфеп* 
обязА ие, » 2- Ьіс 3 ?сг 1 ниЫіфісі(. 
обязанный, рап. рсгІптЬсіі. 
обязательный , ас]. т&іиМіф. 
обязательство, «. 2. Ьіс іЪсгІ'іпЫіфіСІг. 
обязую, і. ■ (ІЯ 'Фііл , ѵ/Ѵ/. обязываю- 
обязуюся, і. — (іф осгЬінЬПф, аіфсі(сГ)ій тдфот. 
отвязываю, і- п синь, оптязитъ , д(>6іпЬеіі, диГ* 
ІоГсп , Го^ЬіігЪеіт. 

отвязываюся, і. *— — (іф Ы шдфгн. 
перевязываю, г- пошл, лерепязить , осіѣііфси, 
^іЬічЬііі , ипФіиЬси. 

лерчпАзыаать р-сіиу сіпс ЭВшіЬс РСКбіпЬсп. 
перевязка,/, і. еіи ЗЗеіФаііЬ; сішТорфдиЬ, ^ддгбліф. 
повязываю, I. — (голову) Ьсц 5Сор( діі(6іпі>еі?. 
повязываніе, «. 2. Ьд^ СШГМа&сп. 
повязка, / і. сіп ©сігпбанЬ Ьсг Фаисг # ЭДдсффеи. 

ПОВИГчОЧ я , /. I. гсі. 

подвлзі'ваю, і — ипіегбіпЬлт. 
под .лзй іе, п. ? Ьдо’ ІІніСі'бінЬсгт» 
подвпз а, / і. Ьді? 0 тішр('йпЬ. 
иодвязЪ, «. 2. ЬдР фді«9сги|Т. 

Е 4 


ггривя- 


В Я. ГА. 


83 

привязывает, і. — апбіпЬеп , Ьа$ц ЬіпЬеп. 
привязывается, і. — шіі еіпет апЬіпЬеи, фднМ Г«фт, 
привязчивый, ай). вп$Дп0І(ф; Ьсс #«пЬеІ |иф*,' 
привязываніе , п. 2. Ьа$ ЗіиЬіпЬеп. 
развязываю, і. *— Іо^біиЬт (еіпеп Апогеи), 
развязываніе, я. 2. Ьаг ЫЬіпЬеп. 
связываю, і. — доГатшепбтЬеп, сіпрас^еп. 
связываніе, п. 2- ( связйнге) ЬаЗ ЗфШепбтЬеп. 
с іязанный , рап. $ц(*<тшіепдеЬітЬеп. 

еаЛзаяѵын дЭ узолб, іп еіпеп Лиоіді (еіп 2ипЬ) 
ЗебшіЬси» 

связный, ай). Ьісйс щ етлпЬег. 

Сп ^ но яисіть, іп сіпдпЬсг (фгеібен. 

связка Г : г еіп $шіЬе(; «щ $шіЬ (* 0 Ь|е ( та „ 

Ые 5 !гтс /ч^г, 

Связочі а , /. I. сіп ЖГтЬеГфеп} е?п ЯйпЬфеп. 
связь , /. 4 Ьіе ГсФіпЬітд; еіп ЗГапЬ ат $ ли р, Ьіе 
2>и лишеніе тшегипф шіе АЬ/атшем. 

* / 3 п;Ѵ } '\ ліи * ть > У а Аз путь, &ап$сп Ыефсп, 
(іесГѵп Цеібеп, ' 

Ел.'Ъ, т. 2. сіп ШшЬтші. 

вязовый, ой). псп Штеп. 

Вялю, т. -— литъ у Ьбі’і’СН, 

Ііяну, г. (рта, гавяУЬ, /»/. завяну ) пАнуѴ’Ѣ, дя* 

# *н»уггіь, ШеК шсгьсп, оегіьсІГеп. 

Вяль: и , ай). п.Ч’ 16 , 

Завялый , ай). ій, 

увядаю, і. —іть , ргпге/Геп. 
увялый , ай). веГЮеКГ. 
неувядйлтый , ай). імОСГфеіМіф. 

Влщщій, ай). д&Цеѵ, ЬсДег. 

Г, 

Гадаю , г. —, дйть , ѵпфсп. 
гадатель, т. г. бег ©ф'Ідсіег. 
гадательница, /• і. Ьіе 5 Кіф*'|д#егійй* 
гадательный , ай). пчффаепГф. 

9 адательная лнііга, еіп $Шв$гГп 5 ег 6 иф. 

Догадывается і. — дотлел, догадаться , ШІІ)* 
шреп , тесней / Ьеп Яэгймц гіефеп, 

догЗд- 


ТА. 


89 


догідѵа, / і. Ьіе ЗЙифта$ип$. 
догадливый , ай). Ьег Ісіфі епѵа$ тег* сГ» 

Загадка , /. і • ЬаЗ 0еоГГ)|с/-! 
отгадываю, і. -— — еггафеп. 
спгйдываніе, п. 2 * ЬаЗ Одгафсп, 
стгадйшель, т. 2 . Ьег 31и^|ег СІИеЗ !?шф(сІ$.' 
угйдываю , і.- : — еггафеп. 

ѵа п -глядЪ угадать , пдф Ьсш 21изеишаа$ ѵафсіт, 
угйі,чиіЪ, т. 2* ѵій. гадатель- 
у Адыьаніе, п. 2 - ЬаЗ $ШаІ)гГазсп. 
у 5дьа, /- і- сіис фгорГ>е$іцф:іту 
предугадываю, і- — дашь, яредугадать, ЬОГ* 
$еі‘Гфп. 

Гадь, /. і. Ьа$ ип^с^ісрсг. 

гадина , г. ій. 

гйдкій, ай). &а$Пф, ск\§і{і. 

гйдко , айѵ. Г;а§іісЬ, еМЬ'йЪ 

гйдкость, /■ 4 - Ьег ЭДЬГФси. 

гадливый, ай), сіпег, ьет Ісіф( ооѵ егшдё еМг. 

гйиу, 2 - — дить , еіпеп 0:1е1 І;йЬеп. 

гадиться лінЪ , шіг с{еІІ, 

взгйживаю, I- — дать, пзг&дигпъ , СІПСП (Г?СІ 
тафеп. 

яз.аживаю, і. дать, изгадитъ , ьепшгеіпізеп. 
нагаживает , I • — — ій. 

ГнленокЪ, т. 2 . СІП І’СІфИф СІПС ОЗОИССЬІС ()й((* 

Галка, / I. ЬІС 3)0І;ІС, 

Гасну, I. — нутъ, ОсгІоГфсп С миіг -) 
загаейю, і. *— сать. ій. 
погаейю , і. *— — ій. 
угаейет , і-- ій. 

Гашу , гасить , СШёіоГфсп. (аШие ) 

загашйю, I. — шатл , загасить. ій. 
загашёніе, «. 2 - ЬйЗ Зііі^ІбГфеп. 
погашйет, і. — — ѵій. загашйю* 
погашеніе, «- 2 . ѵій. загашёніе. 
угащАю, і. — — ѵій. загашйю. 
угашёніе, п. 2 . ѵій. загашёше. 

Е і 


Гвоздь, 90 ГВ. ВД. ГЕ. ГИ. 

Гвоздь, т. 1 . Ьсі* 9с/(КФ 

г поз лА м п лрибй »і ь , пппадсГя, 
гвоздикЪ, ѵі. з. Ьое? Этдс*фел. 

• гвоздика , беіітгркИсп. 


Гдѣ? яп?у. 

то ? 


г д ‘і б > 

то 7/ 

и было , 

нигдѣ 


«ігдепМ 

индѣ , 

гЛ’. < 

'Г/ОСГбІѴГ. 

гд п н і 

» 6^4 

л ігдепМі^. 

вездѣ, 

(Іііѵ. 

ііЬсгаЦ, 


Гер съ, т. 2 . Ьа$ <23 а реп. 

гербовый, об). $цщ ЯРареп деДОгід ; щіс сіпст Сваре» 

здгГфеп» 

гербатія бумага , ѲестрсГратег. 
гербе вникЪ, т. о. ей» *Ш 4 р«Ц»«ф. 

Гибаю , ітфіаі, 

гну , I. гнуть , Медея. 

ГИ кщ, об). ЬвидГаяі, ЫщІЬт, дсГфтеІЬід. 
непібтй, ші). «пОіедСйт, ипаеГФтсіМз ‘ ГргЗЬе. 
гибкость, /. 4 . ьіе 0 еГфтеіМдГе;с. 
вгибаю, I, —■ бащь, погнуть , еіпЫс^егг. 
вгйбЪ, ?«. 2 у, Ьіе бмМедипд. 

выгитію, I.-аіі&іедеп, іп еіпеп ЗЭодсп Медея, 

выгнуапе, ». 2. ЬаЗ ЗПи^ісдсп. 
загибЛю , і • — —. шпЬіедеп. 
загнуть назадъ, ^шчпТтедсп. 
загиба и>, п. 2. Ьаі ШлМсдеп, 
загнутый , рпп. шидеіодеп. 

сгибаю, і.-аиГапшіепГаГіеп, $»ГаттепГед<я. 

сгибаніе, я. г- Ьіе &пі:ши;тд, Зэіедімд. 

згибЪ »». 2. у , ьіс 5 -иде, № 0 е(епе;Ьіе Шц Ьіе 

Ягштпс. 

изгибаю, г. —, изогнуть , аиЗЫсдеп. 

нагибйю, I. —, нагнуть . Ьіедеп , Ьелдеп , еіпЬіслел, 

яагибйюся, і.-Гіф ЬйсГеп, Гіф Ыедсп. 

нагибаніе, «. 2. (нагнупне) Ь;* феядел, Жіедеп, 
обгибйю, і. —, обогнутъ , М’гитЫедеп, 
вбгибйніе , «. 2 . Ьа^ ^ермпЫедсл. 


©ІПГИ- 


ГЯ. ГА. 


2 * 

оттб 5 ю, і. •—, отогнутъ, йЫ>іедіП,' 
отгибаніе, я. 2 . ЬаЗ ЗіЬЬіедея. 
отогнутіе, п. о, /V/. 
пригибаю, і. —, — апЬіедсп, 
пригибаніе, п. 2 . Ьа^ ЗІпЬіедсп, 
пригнутіе, я. 2 . й/. 

разгибаю, і. —, разогнутъ , ашкчпапЬсР Медеи, 
разгибаніе, «. з. Ьйй Зіи&еіттЬегЫедеп. 
разогну тіе, п. г. ні. 

Гибель, у. 4 . Ьаб ОЗѵ’і’Ьеі’бсп. 

гйбкну, і. гибнуть у шпбиптеп. 
погибйю, I- —батъ , ло<?иі(чуіііь , і' 4 . 
погибельно, дЛл ьегЬегМіфег ЯБеі|‘е, 
погйбельньій, чп]> пегЬегМіф. 

^ погибель, /• 4 . Ьйі* ЗЗегЬееЬеп. 
погибшій, п(1). ѵегЬогбсп. 

Гііря , / і. еіп ®етіффЬ»т, 

гири пЗ ѵаеадег , Ьа» (ВеіМфГ ап Ьег Ѵфг. 

Глава, /. г. Ьаё фешрь; &а«* ©арігеі іт Ззифе. 
главный, лб). Ьег оорпв^т(!е. 
глааная ломан да , Ь«$ флирКСШШйИЬо. 
главнѣйшій, об). Ьег ойеггогперш(и» 
заглавіе, «• 2 . Ьсг $йеІ. 
голова,/, і. Ьег 

лаяйчьеи голо по’ , еіп іѵ о(асГеп фйіфййапп. 
стрп. бцлой голосе? , еіп СЬег'Тег Ьег ©ігеП$сп. 
головачь , от. 2 . еіп ©го^ор^. 

головка, / і. (голбвочка,) еіп #$р[феп; Ьіе 5 >поГр« 
ап Ьег Эішпе. 
головйца, / і. й/. 
головня, / і. еіп ^сиегЬгапЬ. 
головньій, іѵй$ апГ сЬег іп Ьет ^орГе і(?. 
голо иная болѣзнь, &ор({фтег$еп , .^анригер. 
обезглавллю, і.—■ пзАть , обезглсіпнть ^ епфаиріеп. 
обезглавленіе , «• 2 . Ьіе ®пфаирпшд. 
оглавляю, I. — ияАть , огласишь, Ьеп 3 ‘фйіі 
пЬег |еЪе^ (ІарігеІ (ебсп. 
оглавленіе, я. 2 . Ьіе ©шішйгіе. 

Лпоегліаньій оріяЪ , «ІЯ №р|К(№ 2 іЬ(ег, 


остро- 


92 


ГЛ. 


93 


остроголовый, лі/. ГрФЭДй*; ГФ‘ігГГ«ппід. 

поголовно, псіѵ. 5 > 3 ?лпп [кг Я?'апп. 
сшремглавЪ, псіѵ. флІ$ йЬег #орГ. 
прнголовокЪ , т. з. вка, Ьег 6а$, шотіе Ьа$ ЗЗіер 
»ши С'Зя^гсп еіпдсГе|і ЫгЬ. 
уголовный, пс<]. уголовное ді'ло , еіііе /)й$(афс, 
уголовной судъ , Ьа$ фйіедегіфг, 

ГлаголЪ, т. 2. &а$ 93 $ ом ; Ъаб §е(пшф т Ьег 

ѲімттааТ. 

глаголю., 5 . гсЪеП. 
разглаголствіе, п. 2. Ъіс ©іГріКйІіоп. 
разглагольствую, і. —попаѵіъ , ЫГрійісгсп. 
разглагОлатель, т. 2. еіпег Ьег Ьіфисісгг» 

ѴлллЪ , 3 . т. 1 >сг .&ипдс(, ѵМ. голедЬ. 

і -Г аг>1, -рлг? 

неглйді й, г.йі]. га;.і) , шп'боі. 
гладенькій, па]. еМ5йб дІдГЙ 
гладйлыцикЪ, т. 2 Ьег біайег. 
гладило, п. 2 - Ьш? ЯВег^епд, жотіі тап дбімсг. 
гладкость , /: д. Ьіе ©ІаНе. 
гладь, /: 4. Ьіе ©бепе. 
глйдышЪ, ѵі. 2 еіпсг Ьег Ьісб ипЬ рТ. 
глажу , дишь, гладитъ, діоіееп; |?геіфсГн. 
аыглДживаю , і. патъ, пыгладиѵіь ? $Ыіі, сбсЯ 
тафеп , роПеген. 

выглаживаніе, ѵ. 2. Ьо^ ©ГйШПЛфм, фоІіеГСП. 
выглаженный , рам. роПегі. 
невыраженный , ипроііегі. 
выглйживатель, т. 2. Ьег ©Іякег, «роПегег. 
заглаживаю, і. •—- —сіпе ЗЗсічіеГипд ші{ стай Ш> 
(гіЙеп шіЬ сЬсп тафеп; бежапгеіп. 
дімо загладитъ, еіпег вафе сіпе Загбе ап(?геіфеп. 
заглаживаніе, н. 2. Ьа$ (ГФеп тяфсп. 

зглаживаю, і. --гефі дГай птфеп. 

оглаживаю, і.-шп ітЬ кт д(ян тафеп; шп 

ипЬ шп (Ігсіфеіп. 

поглаживаю , і. — .— о Г* діяйеп ; о Г* (ггеіфейг. 

приглаживаю, і.-* д(а«, ебеп жафеп, 

разглаживаю, і. - -^РСІфеІП. ГЛ. 


Глаз* , т. 2. &а$ ШіЗС. рі глаза. 

глазбкЪ, ѵ*. 2 . зк^, (глазбчикЪ, «*• 2. чка,) Ьай 
Эіеидеісіп. 

глазной , п <]. ріт Шпде де$Лід. 
безглізый, ші]. ЫіпЬ. 

подглазный, оеЦ. к?а$ ипіег Ьст 2(идс і(Т. в 

черноглазый, псі]. Ьег |фп?дГ)С ЭДндсп (}йС , Гфй'аг^яи* 

діф*. 

Сѣроглазый, я]]. ЫйЦйидіф(. 

ГласЪ, 8. т. 2 . Ьіе 0гітшс, Ьег Сайг. 

гблосЪ, ѵі. 2 . у, іЛ. 

жал стныи гЬлосЪ издавать, сіпеи Пйдііфсп ^аік 
Реп (Іф дебеп. 

голосокЪ, ѵі. 2 • СК&, Ьй^ 0еітшс()СП. 
глашу, сйшь, гласить, (фіЧ’реп; ІйІЙСП. 
безгласный, пН). сГ)по ©штне. 
громогласный , пгі]. Ьег сіпе (ТагГс (гНшшс бас. 
доброглісный, аіі]. Ьег сіпе дине біітте Г;ас. 
единогласный , па), сіпііішшід, Г)йгшспі( 11). 
единогласіе, ». 2 . Ъіс ибсгеіп|!іптшпд/ ^огтвпіе. 
оглашаю, ессі. і. тать, огласить , СМСППСП , 

йп^гиГен. 

оглашеніе, п. 2 . ессі. Ъіс (Ггисппкпд. 
огласйгаель , ѵі. 2- ессі. Ьег (0 гПс::ПіТ. 

Приглашаю, і. —• — ^егЬергиГеп, еіпІаЬеп. 
приглаптёше , «• 2 . ЬйЗ ^егЬергпрП. 

разглашаю, і.-аи^гёпдеп, ан^ро(йипсп. 

разглаш&шель, ѵі. 2 ■ Ьег етд^ аи$ро|йіШ/ йи^|*ргепді» 
разглашёніе, м. 2 - Ьіс Зіи^Гргепйипд. 
согласую, і. совать у йЬегеіп|гіштспЬ тафеп; ГФеГг 
сіп(Ііттеп. 

Соглаш&юся, I. — ніатьсл, согласиться, (на что, 

сЪ кЪмЪ,) еіпгсіШдсп, сіп^ лчгЬсп , Гіф шіе еі< 
. ист аЬрпЬеп. 

соглашеніе, «. *. Ьіе ^іпісійідипд. 
согласуюся, і. — псіться у согласиться , $и(йШ< 
тепфттсП/ Й6егеіп|?іттт , Гиф ьсгеіпбагеп. 
согласно, аАѵ. сіп(!іттід ; сіпід. 
несогласно , шіѵ. шктід. 

соглі- 


ГлазЪ , 


94 


ГА. 


согласный, йі'у сшіТітщід, еіпі$. 
несогласный, ай/. ітеішд, кк(»г й6егеіп(Н)«Ш(ІіЬ 
Согласіе, п. 2- Ьіс (і'шідГо/ (ЕмИгафг; ьіс Небсгеік* 
|гітшшід, 

согласованіе, п. з- Ыс 0>етйГ;шгд таі и&еіет(ІшшшіЬ 
о 11 нмсІ)сп; Ьіс І1е6стп(?іг:тт0. 

Глина, / т. Ост ^оп, Осі’ V еЬпсп. 

глиняный, ай). фопепі , кішем, 'о ел тг ;Р п, 
глинысптый , д$. ъаЦ 

Глиста,/, і. сіи (ВрШшгт. 

Гложу, і. жешь , топать. , 
глод^иіе , ». 2- Ьл$ $?адсп. 

выглбжнваю, і. — патъ, выглодать, ли&мдсік 
изглбживаю , і. — изглодать, цсшсдси. 
обглбживаю , і. •— — Ьсппдеи. 
обглбдоі.Ъ, т. 2. дка, сіп Тиофен сЬсг вПІсИ ЗЗгоЬг, 
». (. п\ )ѵа$ вот Фсиадеп пЬгід усМіеоеіт. 
проглбживаю , і. — .— Ьисфіюдеп. 

Глотаю, і .глотать, — тнть , (фііпвеп, (сГЯііСѵСП. 
глогпйніе, и. 2- Ьси$ всійтдеп, ©фІиФеи. 
глотка, / і. Ьсг ѲфІипЬ. 
глотбкЪ, ѵі. 2- тка, Ьег всЬіисР. 

Зглаіпываю , і. •—• патъ, зглотіітъ , вегіШисРсі?. 
поглощ/ю, і. — щатъ, логлоѵшть, іт/фііпдеіі/ 
ѴСі{ф(ис?<п. 

поглощеніе, «. 2. Ьа <3 ЗлСі’ГфІіпдеп , 25 ес(сМгсГсп. 
проглатываю , і. ■—- иаі;іь , лроглотйть , всіѵ 
ГфПидеи. 

Глохну , і. — путь , затихнуть , НшЬ пчтОсп, 

С • • ^ * 

о. глухш. 

Глубокій , я/. (глубо'кЪ) (к/, 
глубоко , дЛ;. Гіе|ч 
глубина , /• I. ЬІС 2 ісГе* 

Глубже, аііѵ. сотр. Не (с г. 

Глубочайшій, ай). /ирегІаі. ЬеГ ЙС^ТС. 
глубокомысленно , айѵ. тіі ііС(сг ©п|Ш; 
глубокомысленность, / 4* Ьіс Ііе(е 0 іиіИ/ 
глубокомысленный, ай). еій|іф*ёві>І. 
глубокомысліе, ц. а* ѵій* глубокомысленность* 

углу. 


Гу/. 95 

і. — йлАтьея , углубит ьсл , (Іф 


углубляюея, 
ьеггіе/еп. 

мысль я?» чел/ 5 углу^лАѵ'.ъ , Нів '3 ГлумЪ, »». 2• у, сіпс ^{{чспсЬс, всЬсгулчч'г. 

глу мл іося, л/ и т ься ■ (ф? ѵкП, 

глумнйкЪ , /«. 2- сіпсѵ Ьіт дші сіи Ѳ}.'Л|зЬо$с(, 

яй глумЪ, іт Ѳфсг$. 


Глупый, т//. ( глуьЪ ) ЬпШШ. 
глупенькій, ай). егпчіЗ Ьшіш, 
глупеідЪ, ѵі. з. пц , ст Ьшптег ілор/ 
глуповато , ааѵ. ^ідкічі) Ьітпи. 
глуповатый , чі). $іет(іф Ьсшии. 
глупо, ааѵ. аир' сше Ьиішііс ѵ і,г (, ЬиіШЯ. 
глупость, / 4 - Ьіс ^итшЬсіс. 
глупѣю, і. —літъ ЫШШ ІІЧТЬСЛ. 

Глухш , ай). (глухЪ ) гаиЬ. 

глуухйліЪ стаѵопйтъся , іпцб ІГСгК’И. 
ілууѵой лерсулог сЗ, сіг.с 0іхйі1е, Ьіс Г)іпссп $И і(Т, 
сіи , й. сіп епдеіі ©а^фсп, іьоЬигсІ) юепіус 
Сеіис дс()сп. 

глуховатый , ай). еішЗ іаиЬ. 
гл^ухо , аііѵ. слышатъ , СфіЬСГ Г)СіСП, 
ѵсі гл у ухо , айѵ. дай* /|І. 
глухота, / і. Ьіс ^анЬ^еіі. 
глухйрь, ѵі. 2. еіп ХоиЬег; еіи Зіисг^л^п. 
глушу, 2 . — шй ііь , гтіб шлфсгі. 
заглушйю, г. — зиатъ, —шить ибСГкиіС'СИ, СГ|ІІС^СН. 
оглушаю, і. — —• ибсгФиЬсп. 
глохну, і. —нуть, заглолнутъ , огло уснутъ, 
(аиЬ тегЬси. 

Глыба, / і. сіпс €і'ЬГФо! г е, 0і^спГ(о|;. 

глыбка, /. і. СІПс Нине (Ь'М’фоПе. 

Гляжу, дишь, — діть, глянуть (на что), ГспСН. 
взглядываю, і. — пать , изглляуть , нг.(с|)СН, 
взглядѣ , VI. 2 . ЬсТ ЗІііМі.І 
выглядываю, і. — — (іфсп , дисГсп. 

заглядываю, і. — — еіп іѵепід ап(*е()сп. 
ааглАдьтаться на чыо , (ІаіТ аиС СПѴЙ^ Г^СП,’ 

зиглядывапіе, »• з. Ьа^ ЙпГфси* 


наіля- 


$6 


ГН. 


гн. го. 


97 


наглядѣться * */■ Ф? (Вниде ГеЬеп, |?ф (Ій* (феи; 
надглядываю, і. — Ые 2іи(іі'ф* рдЬеп. 
на^глядчикЪ , ѵі. з. еіп 21и((е!)«\ 
надглядыпаніе, п. з. Ьи 2Ііі|ТігС)е» 

оглядываю, і.--— иш ипЪ ши &сГеГ;еп. 

оглядываюся , і. — — — (іф ШП(еГ)еП. 
оглядываніе, п. 2 . Ья$ 3$е(феп шп ипЬ иш. 

поглядываю, і. —--сіи юепід апГфп, Г;іпг 

висГѵп , Г;і'п6ПсРсп. 

поглядываніе, м. 2 . М3 .фтдиЛеп, ЬіпМ'сГ.п. 
разглядываю, і.-деіиш беЯфеи. 

Гнида , / і. йіе 

гнйдка , /. і. сіие Нсіпс дИЦЪ. 

Гнію , і. тйтіх , загнить , (ѵШІСИ# 
гнгілый , вф‘. (ди !, (фітшііф*. 
гной , VI. 2 . ю. Ісг ©*сг. 
гноевЗтый , йЛ/. сі(аіф(. 
гнэёчіе, «. 2 - Ьа$ (&*ем, 

.. гнойстый , а А). і>о(і ®*ег. 

гною, 2 . гнбить, <Еч*ег ша феи, $ит (фтдші бгіпден; 
гноюся, і гноиться , (фпнігеп. 
выгнивйю , і. пить , віигнитъ, аііффіѴйГСП. 
выгноизаю , в. — патл , ди$(фтпгеп тафеп. 

догниваю, і.- 1 >ойсиЬ$ ЬіЗ $шп 0іЬе (фШа* 

ш. 

догноизаю, і. — патъ, 6і$ $шп 0іЬс (фшагеп та* 
феи. 

загниваю, і- — — <т(аидеп $и (фюдгси,* $и (аиіт, 
загнйлый, л<//. Ъді? «идфпдеп (;аг }и (аиіеп. 
загноиваю, і. — пать, загноить , феісдеіфеі* {}ф» 

Ьеи $иш ѲфШагеп. 

іізгнивйю, і. —- — дап$ рефаиіеи; 
отгнить , Ае^. абГйиК’П» 
перегнить, Ае/. а 6 (аиіеп* 

пе|егкбиваю, і. — ипі? даг яефацГсп тафеіь' 

подгниваю, і. — — рои ииееп (аиіеп. 
подтбиваю , — — »оп «тем (аиіеп шафеп. 
согнивйю, і.-дапфф юег(аиІеп. 

Гнусный, сиі]. (гнусен Ъ) иЫІ)ф, Щііф, аЬГсЬеиІіф* 

гнусно 9 


гнусно , яАѵ. $а#Пф. 
гнусненькіи, аА). ейѵаі? Г;«(Пф. 
гнусненько, пАѵ. аіі( сіпс сіюа$ Г>а{$(іфс 51 * 1 *.’ 
гнусность,./^ 4, Ые фа$ 1 іф(еіі/ 316(феи(|ф*е1‘*. 
гнущеюся, I. — шиться, (чего) сіпси 2((>(фси 
егадт йог стад , с*п?а$ аиф*фІадсп , піфе аппфтси. 

ГнѣьЪ , т. 2. у , І)СІ‘ ^ОШ. 

гнѣваюся, —патъсл , прогнѣваться , Дигпгт 
гн'Ьйлйвый , ап Ч Ьіт Іеіфе $ошід тіг&, 
гнѣвный , ал 5огт'д. 
гнѣвно, аАѵ . іт 

гн'Ьвлю , і- вишь, —-лить, СГрЦ'Пеи.’ 
прогнТіВЛяю, і. — илЛть , лрогнЪиать , СР^иГПеИ,' 
прогнѣ'ваніе, «. 2. Ьіс б'г^игпшід. 
разгнѣвляюся, і» —п лАтьсл , разгнѣваться, 
Гіф сгфгисп. 

ГнѢдьій, ад]. ІЧЧШП, (<?СП ^рСІ’ЬсП.) 

свѣтлогнѣдйя (лошадь), сін ^еОбгаіте^ ф^егЬ. 
темногнѣдія (лошадь), сіи &*|мпісп6гацпс$ '])(•>!.>: 

Гнѣздо, п. 2. Ьай ' 0 ?^. 

гнѣздо пить, пі^си , сіп шафсй. 

гнѣздышко і, к. 2. Ьа^ Зі?(гфгп. 

гнѣздюся, 2. — дитьсл, логнѣздчтьсл , (іф еія* 
пі(?сп. 

Гнѣту , і. тность , Ы’исГсй* 

подгнѣтЪ, т. 2- у, Ьііт'^ дп^и^ифт. 

пригнѣтйю, і* — тать, лр иг нѣсть , апЬпіФеО» 
угнЪшаю, і. — тать, угнѣсть , *>гг/і>!йе»П 
угнѣтаніе, п. 3. Ъіе ГйсгфІдпид. 

Говорю , 2. топорнть ., ІЧ’&СП , (рмфш. 

гопорііть на уло , іп^ ОЬѵ Гйдст 
гоаоьить рѣчь , СІПС ЭіеЬе ЩііП. 
говорливый , а А]. дфгМ)ід. 
гоь' рлйвенькій , аА]. дсГргдфід» 

говорливость , /. 4. Ьіс 0с(ргяфід^іГ. 
говорбкЪ, т. 2- сіпсг Ьсг сіпе 0а(>е гсЬси (те.' 
гово] уаЪ, т. 2. сіисг Рсг дет ипь о|іе Грпфе, 
говорунья , і. сіпс &іс дсгп (ргіфй 

Ж »ыго- 


9 $ 


ГО. 


выговариваю, і. —па 7іі 6 , пкготюритъ , йі^Грге. 

фсп ; еегюеіГеп, еіпеп Шсііѵеі^ дебеп; йийеЬіпдеп. 
выговариваюся, і. — — РФ еНІаічп. 
выговариваніе, и. 2. (вьіговорЪ, ш. 2.) сіп Я5еіП?еі$/ 
ЗЫріфег. 

пыгопорЪ дѣлать , віпсіт 23егИ.чі$ йеЬеп. 
догозйриваюся , I* — — РФ РегйЬгеЬеи > ^йцЬсІП г 
оссогьіегеп, еіп$ шсгЪеп. 

догопоритъсл о ціуѢ рапЬеГіі, ОСеогЬіегеП. 
договбрный, аі). іиш ЗІссогЬ , 23егд(еіф яФ&ід. 
договбрЪ, ж. 2 . у, Ьіе 23сгаЬѵеЬшід, Ьег 23егдГеіф< 
ФОМІЙСІ. 

сЪ догспбромЪ , ШІГ феЬіпдішя. 

заговариваю, і.-йііГйі.деп дигсЪсп; беГргефеп, 

6е;йи6егп. 

загоойриьаюся , ь -РФ іі<Г іпй ФеМФ еіп1й|р!П. 

заговбрЪ, ж. 2 . у, Ьіе $е(ргсфш»а, &е}аиЬегипд; Ьер 
Сотріоі. 

зговариваю, ь - *иг €&е »«г(ргефеп , ѵегіобеіп 

зговйриваюся, ь — — рф $ирштеп регГфгоогеп; 

рф ѵегіобеп. 

зговорённая, рап /. сіпе пегіобге, »ег(ргофепе ЯЗгйие* 
зговбрчивый, аЛ]. Ьег РФ Іеіфг йбсггеЬеп Іарі. 
зговбрЪ, ж. 2» у, ЬйЗ Шегіобпір. 

наговариваю, і.-іпьіеЭДѵепббйГеп,оегІеитЬеп. 

наговариваніе, п. 2- (на кого) Ьй$ Сфгепб(й[еп, ЬІ^ 
З&егіеитЬипд; Ьіе 23е(ргсфипд. 
наговбрщикЪ ,т«. 2- еіп 0^геп6Іа(сг, ЭЗегІеитЬсг. 
оговариваю, (кого вЪ чемЪ) і. — — еіпеп 9ЙФ* 
РфиІЬІдеп апдебеп. 

оговйриваюся, і* — — РФ етРФибЫдси. 
оговбрЪ, ж. 2 . у, Ьіе Шпдабе еіпеЗ ЗШФиІЬіяеп. 
оговбрщикЪ, ж. 2 • Ьег Зіпдебег етеЗ СОііі|"фиІЬіден» 
отговариваю, I. — — йЬГйфСП , йЦЗГеЬеп. 
отговариваюся, і. — — 2ІіН?Рифіе ріфеп> рф Юеідегп» 
отговариваніе, и. 2- Ьй$ ЗІбГйфсп. 
отговорка,і. Ьіе ЗШЗРифі. 
отговбрщикЪ , ж. 2 . еіпег Ьег абгйфег; Ьег Ші* 
Рифіе |иф», 

перегон 

ГО. "99 

переговариваю, і. — — РФ шеггеЬеп, беГргефеп; 
еіпет пафгеЬеп, )етвпЬе$ «Шопе $ит ©рои ппеЬег* 
^>оІсп; йифЛлнЬегп. 

переговбрЪ, ж. 2. у, Ьіе итеггеЬипд, ипіефпЬіипд. 
переговорщикъ, ж. 2- еіпег Ьег |етйпЬе$ «Шопе шіе* 
ЬегИ*> еіпег Ьег е(Шй$ ащ?р(аиЬегг. 
поговариваю, і • •— — °Р геѣш , р>гефеп. 

подговариваю, і--$«ітІіф бсгеЪеп, йЬеѵгеЪеп, 

геі$еп. 

подговариваніе, «• 2- Ы ^еішГіфс ЫебеггеЪеп. 
подговбрЪ, ж. 2. у, Ьіе |)еіпі(іфе ІІебеггеЬітд. 
подговбрщикЪ , ж. 2* еіпег Ьег еіпеп реітііф ибеисЬеГ/ 
ті«; еіп ^перфгег. 

приговариваю, ь -- апгафеп ; еіп «гфеіГ Гр«феп, 

приговорённый , рпгт, ѵспігфеіІГ , РегЬйШШ(* 
приговбрЪ, іп- 2. у, Ьа$ Ііѵфеіі. 
приговбрщикЪ, ж. 2 • сіп ЗіафйсЬег. 
приговб] щица , і. сіпе ІЦшфде&егіпп. 
проговариваю, і • — — &егйіі$ Г й 3 еп. 
проговйриваюся , і • — •— еиѵй^ п>іЬег (сіпсп ОЪіЯеп 
бегйи^ (адеп. 

разговариваю, і• — патл, РФ ипісггеЬеп, пііг еіПйіѵЬег 
(ргефеп ) еіпеп щрчеЬеп (ргефсп , йіі^ Ьет Ѳіппе геЬсп. 
разговариваніе, »• 2 - Ьіе ипееггеЬцпд. 
разговбрЪ, іп. 2. у, Ьо$ @ер>гаф, Ьіе МпіеггсЬішй/ 
пб разгопбры пмѣшаться , рф ІП еіп Ѳе(рРйф 
тіГфеП/ Ьа^тіСфеи геЬеп. 

пЭ разгопбрш истулйтьсл , еіпе ЫпіеП’еЬцпд- 
йнреПеп. 

разговбрецЪ, ж. 2- рца, сіпе біеіпс ІІпіеггсЬітд» 

уговариваю, ь -ЬегеЬеп, пбеггеЬеп. 

уговариваніе, п. г- Ьіе ЦебеггеЬипд. 
уговбрка, /• і • і&. 
уговбрЪ, т. і- у, Ьіе ФеЬіпдітй. 
уговбрщикЪ, і». 2. Ьег еіпеп йбеггсЬег. 

Говѣю, і. — пѣть ., ^сѵфеп; (еіпс ^(гсп; 

рарсп» 

благоговѣйно, йПЬйфгій , П1І( ЗІпЬйфі# 
благоговѣйный, йпЬйфіід, 

Ж 2 гоаѣ*- 


10 о 


ГО . 

говѣній, И. 2. Ьй^ $й(ІСІТ. 

дога вливай, і. — пать, догонитъ, 6$ 0?» 

Ье Са(ісп. 

загавливаюся, ь •- - Ьа$ ЗГеі|фс|]еп Ь([ф 1 іфп. 

заговенье, я. 2. Ьег Іс§*е $М(фщ. 

огагавливаю, -Ьа$ §а|іеп спффсп; Ьгс рег* 

(оаішгс §а(геп пасГфоІеп. 

разгйвливаюся, і. -паф Ьег $л|?еп Ьа$ еф 

таі $Іеі|'ф с|7сп. 

рбзговЪніе, «. з. Ьй$ сф %иЩфп тф Ьсѵ$й(Іеп, 
Гові, оЬ/оІ, сІП Оф$. 

говядина,/, і. ЭипЬ(Теі(ф. 
говяжей, аА]. цѵі<$ рот />ф|сп ф 

ГодЪ , т. 2. у, а , ЬйЙ Зчі()Г. 

годовалый, а А}. ооп еіпет 

годов^льіциьЪ, т. Ьег сіп 3 <фг Іапд «год* ш $е№» 
пси ^лг. 

година, /. і. Ьіс Зафѵебіеіь 
Годовым , а,). рфу|д. 

двугодовый , ас], ѵоп доен Зф«* , теМЬгіа, 
ежегодный , а А]. 
погбдно, оЛѵ. Зй^г»еіГе. 
полугодовый, дф'. ()а(6;<фрід. 
прошлогодній, Дф : . Уогііфгц]. 

Гожу, дишь, годить, й/аіІСП, оЬ/оІ, 
гожуся, 2. — госдеп, 
негожуся, 2. — итащііф Серп. 

•не годится , іаи^е піфе. 
гбдный, аА]. шдііф, піфііз, йеГфісГг; 
негодный, д$. штіфгід, шиаидііф. 
годность, /. 4- І>іе ШпізГеі/ ©еіфШіфГсі/ 
негодность, /. 4. Ьіе ШйфсідШ, ипде(фШШ)Ш. 
негодую і. — лопатъ, ипюіШй, ВегЬпеЦГіф Герг?; 
выгода, /. і. Ьег Ойфеп, 25 огфсіГ; Ьіс $есріетйсМе& 
выгодность, /. 4. й/. 

выгодный, д/. вогфеіфйГ/ ЩИф, бссщещ, 
пригодно , асіѵ, тіі Шщ, тіі 25 ог фгіі, 
пригодный, ас]. тШіф , шфгіфа((. 
пригождйю, і. — латъ, рй(]€». 


пригож- 


ГО. юг 

пригожд&ЕОСЛ, і. — Даться , пригодиться (УЬ 
чему) $иеМ>ог іаидПсГ), піфе |ерп, $и роЦе і'отшеп. 
ирмгбже, й</». СФ&!» 
пригбжій, аА]. Сфоп. 
пригбженькій, аА]. гефі Гфой. 
пригбжство, я. 2‘ Ьіе ©ф$гфеі*.' 
угождаю, і. •—-4«"іь, угодйть (кому), еіпет8«* 
СаШз (еР п , еіпст еттз гефі тдфеп. 

угождать примени , (Іф іп Ьіе Зсіі (фШт. 

-не угодишь ежу , Ьи юіг)! фт піе епраЗ гефг тофея, 
угожденіе, я. 2. Ьіе Ѳе|чШізі€Іь 
угодно, пАѵ. пдФ ЭДФсп. 
угбдный , аА]. дсіеШіі}. 

утбдіе, я. 2. ѵіА. угожденіе. ?>. Ьег ЗЗогфеіІ. 
зежленыя угод:я , ЭіИбМПйСП 1)0Ш ііанЬе. 
челов’Ькоугбдіе, «• 2. 51 п(е!;еп Ьег ^ег(сп. 

благоугбдно, аАѵ. іго^ідсСйШ.ф 
благоугбдный , ас]. ПЧ'І/дефЙід. 
благоугбдность , /• 4- Ьйз? ^еф^е^ійеп.' 
богоугодный, аА]. ігоІ/ае^еіШз, 

Голень, / 4, Ьаб ^ісГс $3еш. 

голенище, я. Ьег ©флфі дп Ьеп ©гіеСеІи.' 
голяшка, /• Ьег ^піеіпрфеп от 0 ѵіпЬ(Іеііфе,' 

Голова , /. і. ѵіА. глава. 

ГолодЪ, т. 2 . у, Ьег фіШЗСГ, 5, гладЪ. 

голодный , дф. ^ипзегіз. 

сЗ голоду умереть, фшідегЗ (Іегбеп, тГршзегп, 

голодо^иЗ п'шжорнть , оц^^ипзегп. 

ГблосЪ , ш/ гласЪ. 

■Голубь , т. 7. ^тіЬгг. 

голубёцЪ, ѵі. 2. сіп 'дйпіз Ьіе|ев! 3 ?ашеп& 
голубка, /. і. Ьіе З’оиЬе. 
голуббкЪ, ѵі. 2. бка , еіпе ;мп^е 2оііЬе. 
голубчикЪ, 2. еіп 2ігЬФ[ипй^гоге ап еіпе 59 ’апп^ 
регГоп. 

голубочка, / і. еіп ?іс6(р(ітз^рогі оп ?і»? 
регГоп. 

голубиный , аА]. IV0^ РСП ІсіцЬт і|г ч 
голубым , ас]. іаиЬепЫац. 

Ж 3 голубо і 102 


г о. 


голуби цпЪтЪ , ЬшіРеШаие $аг6е. 
голубяганикЪ, т. 2. еіи Шсб&л&сг поп ТаиЬеп. 

, голубятня, /. і. Ьп$ даи&епраш*, бсі* ^амиСпГфГа^ 
ГолунЪ, /и. 2. фоГатепг, Ыс ЯЗойеп. 

г0Л %»ІТЛ г°* лож * ицый ' ЬогЫе«, т а $ 0 тп 
±щеп 6с(сРз с. 

Гольій , ай]. (голЪ), ППСРСГ, Ыо$. 
голенькій , ай). пдгіРег. 
г °ль,/; і. ьіс ЭЬсРфей, Ьіе Шре. 
голйкЪ, т. 2 . а, еіп дбзещфег ФсГсп. 
голичёкЪ, от. 2. чка, еіп Р/еіпег ^сГеп. 

заголяю, I. — лЛ ть , —лйтй, еіиОШт. 
оголяю, і. —. — у. 

Гомонѣ, о^у. ф Цгтфе. 

гомоню , 2. — нить , Гагтсп, штфід тпфеп.’ 

у моняю, ѵАтъ, —нишь, Ьсішфідсп. 
угомонЪ, і». г- Ъіс Эііфе. 
угомбнный , й^/. гирід. 
неугомонный, лЛ/. шігиф. 
і оншъ, от . 2 . У) ©оф;фіпост: 
гбнтовый, «Л), осп ефіпМи. 

Гончаръ , т. 2. я, Ь«г !5&р(Н-. 

гончарскій, ,„У;. Ьет Тссчт 3 ,ш а . 
гонѵірнк, /. Ме 2ср,«г«: 
гончірство , ». 2 . ы Я^вц^ 

Гоню 0Н І:/Г ,,аЮ ’ ь ~ ' Іа '" ь ’ 2°>Гемгкі( тосбга; 

’ осфізш Тонятя ’ ГйатеД) (тЬс "' /аде», 

гоньба , /. і. Ьд$ Хгеібеп, фдеп. 

Яо А п 6 А на Л гонъМ, Ьд$ ЬогГрдппдебеп. 
гончш , ай], гончая соййла , еіп біПІгЬітЬ 
гонитель, от. 2 . Ьег ЯефГдег. 
гонительница, / і. Ме ЗЗегГфеипп. 

ВГ °сі‘фзе« 1 ' Нлшл > погнить, феімгеібеп, $іп* 
лотініе, *, 2 , ш фпеімгефет 

•ыго- 


ГО. 


хоз 

аыгоФю, і. —, п шгнать, фаііфзеп, пекгеі&еп, 
яегшеіГеп. 

вьігнаніе, «. 2. Ьш? фіішіфдеп. 

догоняю, I. —, догнать, (кого) Ьеі;т 9і«ф(е($ек 
еіпроіеп. 

догнйніе, «. 2. Ьіе Огігфоікпд. 
загоняю, і. — — еіпсгеіЬеп. 

загнйніе, т. 2 . баз <?ітгсі6сп аир еіпсп бтф »от 
ЗІсРег, гсо тап Ьа<$ Шіеі) гсеіЬеп Іа(]еі. 

загоны, ноьЪ, р1‘ Ьіе фйѵЬе; еіпе ЗЗіефіГ*/ ЗЗів^»віЪс. 

загошцикЪ , от. 2 . еіпег Ъег сіпігеібі:. 

изгоняю, і. — — ѵій, выгоняю- 

изгнаніе, и. 2 . Ьіе 23егшеі(ііп$. 

изгнаніе, «- 2 . Ьіе ЗЗефІдипд; Ьіе Зіф*, Ьег Фат?. 

йзгнанный , ряп. еіп ЗЗегігіебепег , 2$егппе|епег. 

изгнйтель, от. 2 . еіпег Ьег ретеібг, пенгеіГег. 

изгбийтель, »»■ 2 . ій. 

нагоняю , і. •— — ѵій. догоняю. 

нагн5.ііе , ». 2- ѵій. догнаніе. 

отгоняю, і- —, отогнать, а&ігеібеп , іі?ед(г*сі6еп # 

Ьл$ 25іе(; |ІеГ)Іеп. 

отогнаніе, п. 2 - ЬаЗ Ш6?геібеп, «Шсаігеібеп. 
от гонитель, »«. 2 . Ьег ЭДе^геібег. 
отгоайтельный, ай). шедігеібспЬ. 
перегоняю, і- —, перегнать, псп еіііет с* ! - г ^ 
йпЬсѵп ігеібеп , Г)іпибегйеі&еп; ііірсг^оштеп ни ѵ-'иі'е». 

по дку перегонишь , ЗЗітпЬіШеіп аіціе&еп, МріЦіеий, 

погоняю ,і.-(отгеібеп, аітчіЬеп. 

погбшциьЪ, т. 2 - еіп ЭІезішеінфЬгтапп. 
погбнЪ, от. 2 . у, еіп Зііешеп ат ЙВифГ'еі^ 
пригоняю, і. — •— 1;іп$иігеіЬеп. 
прогоняю, і- —■ — юегігеібеп , *>ефзеп. 
прогнйніе, и- 2 - Ьіе ЭЗегггеі&ипд, 25ег;абипз. 
прогонятель, от. 2 - (прогонгітелі) бег 25егй*еіЬе{. 
прогон^ •) от. 2 - у, Ьег 3>ог(р<іпп ли^ Ьег фф. 
прогбнный , ай), іит ЯЗофапп де|>бі*ій. 
прогонныя деньги, ®е(Ь іѵа$ ф Ьіе фо^ррегЬе бе» 
І<ф(( шігЬ. 

Ж 4 


раз- ’ 1 ’ разогнать, «іі&іімпЬю (п№т, 

разгонйтель, т. г. [. ег шіІсіттК* іоси 

"°»т » е Г’ СОг "“ т ‘ <вЪмн “ «*»>, тт 

Гор кІТѴьѵ ЪщГ™”' ***”'■ 

гористый, аАр іодіф*. 

горный, „а ІШ т( сЬ « ь ш 

го^”іие за поды, ЗЗеічргсгІчг * 

5 Га*У 1 . ** * : ™ »• 

и *** * 

гагарий .„9. »,,* <шг !>« ®тк щ. 

М 8«ч)яГ. 1 ’ (оолг °Р ,в > "• =•) Ь«- т 

лригйро«Ъ, ». 2 . рка, Ьі( 2|||Г)р(и, Ьсг Л&мГ 
пригористый, а.4). ОидеПфГ. с 

у ’ сте тіі шт< ' м Ьа ®« 
^Г’ Ш Ш ‘ ЬазШ > п «й. 

ГораздЪ , а<у. д иі * сіфф’М. 
гораздо , псіѵ. (фг. 

гораздо кХ'ороіио , (ф <р,і; 

-не гораздо , раг піфі Я иг. 

ГороЪ , т . 2 . у, Ою ^. |С р СІ< 

горббкЪ, т. 2 . «іп Штег <рисМ. 
горбочикЪ , VI. 2 . чка, (гбрбикЪ) ІА. 
горбатый, «ф\ рийеііфс, 
горбовйтый, аАр стар рисЫіфс. 
горбунѣ, ѵі. 2 . а, Ьеѵ еіпеп фсЫ Ьаі 
горефш,,/. і. ые еіпеп рш ^ 
горбуша, /. і. еііі рііФеІіфй'^ -5ШеіЬ 

гйСГ' Ю г Ь І ’“ сГГЙ " »«*™- 

& • ~ Й “‘> І*№* М*« { 

горбуш- 


Ю 5 


га 

горбушка, /. і. сіп Эіап^фсп інмп^гсЬіе. 
загбрбокЪ, т. 2. бка, Ьас? ^бсгфеіі Ьс$ 

Гордый , асір (горлѣ), (:офшГіГ(;щ. 

гордо , сиіѵ. ^офтифісцг ЭД}еі(Ѵ. 
гордость, /• 4. Ьег 6«Й$, фофтиф. 
горделйвый, пАр ѵііі. гордьщ. ■ 
горжуся, дгішьсй , гордкпіьел , (Ьй$, ^офшііфі# 

ГФ- 

негордый, аАр піфі (Ы|„ 
безгбрдостный, аА). іА. 

Горькій, іііі]. Ыгесѵ, [)сгЬ* 
горько , аАѵ. Ыйегѣф. 
горе, іпиг'р ігере, ІеіЬсг. 
годною, ь — решать , (!сГ) бгч'теп. 
горетініе, и. 2. Ьсг ®гат, ©ГЯШСП. 
горе, Ъсг $шппкг. 
горесть, /ч 4. фег$сісф. 
горестный , аАр сгЫнт. 
горьковато , аііѵ. ЬіГГегІіф. 

Горьковйтый , аАр е№-й$ Ьі«ег. 

ГбрЬКОНЬКШ , ( 1 ( 1 ). 2 ( 1 . 

горчі/е, аііѵ. (чкегег, (>егбсг. 

прегбркій, лф'. Сфг |>ег6е. 

горькость, /: 4. Ьіс фігтГей. 

горчица, /• і. Ьсг ©епГ 

горчѣ'ю , і. —чіть , біпег іѵегЪеп. 

огврчйлый, а( 4 ). іѵа^ (п«сг шогЬеп і|Т. 

ргорчйю, і. —чать, огсрѵйѵіь . сгбігсспі, ѴСГбіШѴП, 

огорчевйю , і. — патъ, огорчить , Ы. 

огорчевйюсь, ь --30ГИІ3 шегЬсп, 

огорчёніе, п. 2. ѣіе 0 гЬі«спшй. 
огорчительный, аЛ). егбіпегпі). 

перегбрчиваю, і. •— петь, терегорчить , аГГ$ц 
Ьііт* тафсп. 

прегорькій, а Ар |\фѵ Ьійег. 

Горло, п. а. Ьіе ©иѵсіеК 

горлышко, П. 2. йаЗ @пгзс(фсп. 
горлица,/: і. ьк 2;и«е(т»Ье. 

Ж 5 


ч 


Горно 


Юб 


ГО. 


Горностай, т. 2. я, Ъаё фете: т. 

горностаевый, а,]. Рот #епиеПп і|Т. 

ГорпЪ, т. 2. Ьіе $е«сге|Ге, 0 фтвГас|Ге. 

горница, /; і. ьіе ©шЬе. 
гбрчишный, ай). $иг ©ш&е 
гбрнишыая,/. і. еіпе Ѳш6епша$Ь. 

ГорсдЪ, т. ?. (рі города,) ЬІС Я градЪ. 

городбкЪ , VI. 2 . дка, еіп ©ГйЬгфеп. 
городовый, ай). $цг ©тЬс зфогія. 
городской , ай). ігаЗ іп Ьег ©тЬі і|?. 
то гпроделн , паф |ГФ«(фег 2Беі(е. 
городьба, /. і. Ьіе І1т$<штт$. 
горожу, дніиъ, — дить, шп^йцпеп. 
догораживаю, і. —вошь, ПОЙепЬЗ ит^ітеп. 
догорйживаніе, я. 2 . Ые Шще ©ііцашшпд. 
догорбдка , /. і. Ы. 

загораживаю, і. — -пат ь, загородить, (щшеп; 
^еп Заіт фсГеп. 

загораживаніе, я. г. Ьй$ ©іп^сшпеп. 
загороженный, рпп. етзе^ипе. 
загородка, /. і. Ьй*$ ЗІіеіеп Ье$ ЗанпЗ. 
загородный, ай юаЗ аіфег Ьег ©гаЬе і|Т. 
загородный да орб, еіп ЫЪ^аиЗ, боттегЬак* 
обгораживаю, і. — .— т^ипеп. 
обгорожаюся, і. жаться, — днтъея, (?ф пегЬйІіеП. 
огораживаю, і. — ѵ ій. обгораживаю. 
огорбдЪ, т. 2. у, еіп 5?йфепзатп. 
огорбдный, ай), $цт Ѳаггеп дерогі#. 
огородникъ, т. 2 . еіп дежеіпег Ѳ««пег. 
огородница,/, і. Ьіе ©йггпегіпп. , 

огораживаніе, я. 2 . Ьй$ Мт^пипеп. ' 

огороженный , рап шп$йшп. I 

отгораживаю, і.- аЬ^ипеп.' * 

перегораживаю, і.- ѵетафеп, ѵщ&щип, Ф 

іфаигеп, еще ©феіЬешапЬ Шйфеп. 

перегородокЪ, т. 2 . перегородка, /. і. еіпе ©феі' 

ьешапь. 

перегороженный, рап. йЬ$е(ф$иеѵі, 


прйгск 


ГО. 


107 


прйгородокЪ, »«. 2- еіпе Нсіпе ©тЬі, Ые ьоп еіпег 
згфп йіфаиде. 

разгораживаю, і. — —• Ьеп Злип пісЬеггеі$еп. 

разгораживаніе, « 2. ЬаЗ ЭйеЬеггефеп Ье^ $аип#. 

градЪ, т. 2 . ѵій. гбродЪ. 

вергпоградЪ, т. 2 . еіп ійіЙЗйпеп. 

виноградѣ, т. 2* ЖеІПіГйіФсП. 

виноградный, ай). $и Ьеп «Шеіпггті&еп зе&огід. 

гражданинъ, т. 2 - Ьег 55 $г$ег. 

гражданка,/, і. еіпе ^иг^ег^ітап. 

гражданскій, ай). біігдсгПф. 

гражданство, п. 2 . Ьіс 'ЪцгйегГФйГг } ЬаЗ детеіне ФеГсп. 
согражданинъ , «*. 2. Ьег ЭДіФигдег. 
награждаю , і. — •— бсЬфпсп, псгдейеп; ег|е(?еп, сг= 
(Іакеп. 

награжденіе, «• 2- (награда, / г.) Ьіе ЗЗеІоЬпипд , 
2?егдеІшпд; ©гфшты. 

награжденьи це, «. 2 - еіпе ?(еіпс ЗЗейфшшд , ЗЗегдеішпз, 
награждаемый , ай). ег(ё(?1іф, 
ненаграждйемый, ай). ипег|е${іф, 
наградйтель, т. 2 . Ьег 95 егде(гег. 
наградйтельница , /. і. Ьіе іБегдеИегіпп. 
ограда, / і. Ьіс Цпцлиттд; Ьа^ §е|Іипз^шег?. 
■наружная ограда , Ьй^ ЗІи^СПШег?. 
ограждаю, і. — дать, оградить , ПМ §е|1«пз^П?ег^ 
Іеп оег(е^еп , Ьфііідеп. 
огражденіе , «• 2. Ьіе ФеГс|Іірп<}. 

Горо'хЪ , т. і. у, ( 0 і’Ь|сп. 

горбшекЪ, ѵі. 2- шка, Неіие (?г6(еп, 
горошина , /. і. еіп (ггЬГеійогп, 
гороховый, ай), поп (?г6(еп. 

Горсть , / 4. еіпе ^)ППЬ\?ОІІ. 

горсточка,/, і. еіп фйпЬфепеоЯ, 
то горсти , еіпег ^іппЬ пой, 

Гортань, / 4. Ьсі 1 0 ф(ШіЬ, ЬІС 

гортанный , ай). Щй^ ІШ ©ф(ипЬе і)І, 
гортанная йол 4 зпъ , Ьіе ЗЗгаіте, 

ГоршокЪ, т. г. шка, Ьсі’ $ІС0СІ ч 

горшёчикЪ, ѵі. 2. чка, Ьй^ 2 ор(фсп, ^іезеіфеп, 

горше'ч- 


го. 


іо8 

горше'чтгкЪ, т. 2 . Ъсг ЗД/еу. 
горшечный, аЛ). ріщ ? 0 рг мІ&ід. 
горше ѵ нал глйна, Ьер ^он, Ьіе ЗД/етЬе. 

Горі<і , 2. гору'отд , Ьѵсппсп. (пеиіг.) 

горячій, пЛ]. і) С і§ / Г'гГтГи'о. 
горячесгаь , /. 4 Ь( с фф е . 
горячность , /. 4. Ы. 

горячка, /; ь Ш щ і&е 
горячо , |)сі(? , бгйп(% 

горящій , рг7гг. ЬгеткпЬ. 
гордый , лф*. то* <т$е6г<тііі і|Т. 
горѣлка,/. і. депкіясг ЯЗгапЬтеіп 

'• по,«,,* ю « я , іп 

-огйпЬ дсгафеи , $еиеѵ (ап$еп. 

выгарйю і-уатя, пыгоріпѵь, аіх^бгсппеп. 0»/гЛ 

вбггТ’^ 4, ѵ* I е - т е Ф« е *е«« »»го^в зФ. 
■ыгарка, /. і. Ьіе ефІйсГе. а / 

^ 1 , 10 ’ 1 ’ С'ЛЬе Г'ЕСПИСП. (петг.) 

Г ?гптсп.’ 1 " ^ ст^тЬен, шфлизеп рі 

загорѣлый, л#. Ьег гсп Ьег е«мте уегбгати Ш. 
згарйю, I. — — Усгбгсппсл. (пена-.) 
згорѣлый, да'/, гегбгдти. 

Т Т 11111 Ш|Ь юп »«*мм«1. (*иг.) 
обгорѣлый, дф. йбзебгаппг. • у 

°”І*ю, г --«л обгараю. 

огарокЪ »я. 2. рка, еіп И*ЬегЫеі6|И уст Мі. 

огІрочекЪ, м. 2 . яка, ІЛ. 

перегарйю, ь -- д<М{ ітЬ б аг оег(готеі). (петг) 

Г*?Ѵ' 1-уегбгеппеп, аббіетіет (петг.) 

погорѣлый, аЛ]. аЬ$(Ьѵапм. ; 

лого/Ллое мѣсто , еіпе ЯЗгйпЬ/ТеІГе. 

подгарйю, і.- гоп мшп Ьгеппсгг. (ятк.) 

пригарью, і. — .— йпбгеппсп. Спетг.) 

пригорѣлый, дф. йпзебгаинг. 
прйгорь, / 4. зіабгеапеп. 

Ла> " п “ г ’ * «’»«'* гі*ф сщи 


Прого- 


го. 


прогораю, і. *-Ьітфбгеппет (пепп.) 

разгарйюся, ь -і» ѵсКсп §(атт№ (гф’*і> іп 

Ьгѵ згб(]с п §іеб«іффе Г<фи. 

угораю, іі угорѣть,Ьіігф*? фгешю» йбпеГ/теп; ©ші|? 
беіоттеп. 

угйрный, пЛі. ЪипІІід. 

угйрЪ , т. 2• Ьег , Юйтр^ 

ІосіюдЪ , & т. 2 . (дОК &СГ фсіТ. 

господйрь, іп. 2. і(і Ьсс $ае 1 Ьег іп Ьеі‘ %аи 

Ійфер ипЬ ШЫЬйш 

госудйрь, пп 2- Ьег Хікі сіпс^ СОГопагфеп; еіп €Г;гсп^ 
Шсі , Ьеп таи іп ЗѵиріапЬ еіпег }сРсп Фглпп^регГоп 
діій; 

госуд^риня, /. і» Ьег 2 ;ігеІ еіпег 3 )?спагфіпп; Ьег (Іфіеп» 
гіьеі еіпе^ )еРсп ^ічшепзітпіег^. 

#осудйревый , аЛ). бет &жЬеіфеті зизсГ/сп’з. 
государство, п. 2• Ьй^ ?ѵеіф. 
государственный, а Л). Ьет ?іеіфс йс^сгіз» 
Государсшвованіе , г,, г. ѣіе 9іезіепіП0. 
господинѣ^ іп- 2. Ьег -реп*, 
господа, пбдЪ, Ьіе ^еітГфа^еп. 
гоенб ас-ій , пЛ). ІттГФлі-'іііф. 
гоепбдешвенный, аЛ). ©осг Ьет //ггп зсіссі^еі'. 
господствую, і. попать , 1;сп"Сі)ег>. 
господство, я. 2. Ьіе ^еггіфа ^, Ьп^ Эидітепі, 
господствоианіе, п. 2. Ьй^ феп'Гфеп» 
госпбдчикЪ, т. 2. еіп феітфеп. 
госпожа, / і* Ьіе 

Гестъ , т. 2. &СІ* ©й| 1 . 

гостья, / і. еіп ©й|Т ІгсіМіфсп ©еГфЬ'фг^ 
л шойду я Ъ гости , іф зеі;е 311 ©п|ге. 
л сГ ылЪ п ? > гоотлдеЗ, іф біп зи ©й| 1 е дѵіѵе(ІіК 
гостйнный, д (). Ьсп ©«і?сп зсЬсгіз. 
госѵпінный дяорЗ, Ьег Оп, то Ьіе Э?іеЬеі'Ійде Ьер 
йЗпагеп і(е , Ьа^ 

гостинница, / ь Ьй^ ^йііЗ іп Ьеп ДІі^ггп, тс Ьіе 
§тпЬеп Ьстігфеі тсгЬеп. 

гостйнецЪ, т. з. нца, еіп ОЬг\й)іпЪ, ЬаЗ тап тіе- 
Ьгіпде, 

гощу 1 , I ІО 


го. ГР. 


Г 0 Ч ?т.Т Йт ’ ~ **’'"*’*" &ф (т <■*«( ** 

гощёше, ». а. Ьй$ *и @ 4 |?е ^ й> 

ЗйГЙщИВаЮСЯ , Ь __ пашьсл 30200т ипі *.п 

гсфс Гйпйс *и 0а(?е (фп. »тъо л , 

ошгйщпяадо, I.-$иг ф ав сГ0Мй ЮІсЬег іц ©а, 

іошп,сп , еіпе ©еяспиіГЯе пійфсп. 
погосшЪ, т. 2 . еіп ЯігфГріеІ; еіп ЯіѵфЬеѵ(. 

угощаю, г. — щшнл, ѵгостііѵіъ , ЬешігФеп 
угощёяіе, я. 2 - Ьіе 23ешігфипд. ; * 

І'опто'вый, «ф (гото'вЪ), &ИІЛ. 

негогабпый, вф. піфі Геггід. 

готовлю, вишь, питъ, Ьт'тп, Ге«ід тлсбеіт 
готовность, /. 4 . ьіе йемйГфлГь 9 ^ 

Гі3 готбпяооѵіи быть , іи ЗегсІГГФл* 0 е &еп. 
готовальня *, /• т гіи ^ 

заго^лГаю " Г "**“ 

отбеливаю, ь — патл, заготовитъ, заго- 
попить, $тфп, $іфегеі(еп. ’ 

заготовлёніе, я. 2 . Ьіе Зш#ипд, ЗиШШта 

изготовливаю,- ѵеѵ^еп. 

изготовленіе, ». 2 . Ьіе ЗЗегГекйшпа 

приготовливаю, і.__ _ к 

приготовленіе, ,, а . Л 

>“■<«««, м „зге- 

уготоплЛтъ у а дойну, й(гёги|?еп. 

ПГе Х«Г- аЮ ’ ^'^отооллі^, 

•лредугото-аюпь, ж$еѵ $иЬегекеп. 

предуготовляю, «. г. Не ЗигйЦияв,’ йог&екіитг. 

Р рійпьГ’ Г/ ’”’ тг Р*™*, хеш; 

грабёжЪ, ш. 2 . Ьег Э*тФ. 
грабёжный, ай). ^шп Эійіфс 8$Шд. 
грабёжникЪ, т. 2 . еіп ЗгерЬстег. 
грабли, ей, р/. Ьіе %аѵН, Ьег Эіефе». 
грабельки, лекЪ, рі. еіпе Неіпе фаг^е. 
грабитель, т. 2 . Ьег фІипЬеш*. 
грабительство, я. а . Ьіе фІмпЬттд; 

граблю 


ГР. 


іи 


граблёніе, «. 2. 

награбливаю, і. — патъ, наградитъ , ^и(аіШПСП 
гаиЬеп. 

награбливаніе, я. г. Ьіе ОЗсгаіі&ітд. 
огрйбливаю, I* — пать, огга^ить, ЬеГйИ&сП. 

разгрйбливаю, і.-аи^рійпЬегп. (еіпе ©еаЬе.) 

разграблёніе, «. 2- Ьіе ЭДиЗрІцпЬептд. 

ГрадЪ, т. 2 . Ьіе 0ГаЬГ, ѵій. городЪ. 

ГрядЪ, т. 2. Ь»еі' фадеі. 

Грянь, /. 4. Ьег ФгсіпЛІсіп; Ьег 0:і<у еіпег 8еіЙе. 
граню, 2. гранитъ , тіі Зигфеп оЬег ©ігіфеи шйег* 
ГФеіЬеп; ©ееіпе ГФ^І^еп шіе Уа.фіеЬепеп ©еісеіі оЪег 
(ЕФеп. 

гранёніе, п г• еіфйЬепе ©ігіфтафипд, За^ипд, §*№ 
гіфшпд; Ьаё ©іеіпГфГеіГеіт. 
гранённый, рап. дФЦі, дфЬИ^СП. 
гранйльщикЪ, т. 2 еіп віеіііГфІеіГег* 
граница, / і. Ьіе 0гпп^е. 
границы лолагатъ, ©гаи$|Ыпе (ебегг. 
граничу, 2 . — нить, ап еіпапЬег дгап^еп , йп 
(! о§еп. 

ограничиваю, і- — пять, ограничитъ , іп &Ып- 
Зеи еіпГф1іе§сп , ііт[фг<Ыеп , еіпГфгап^еп. 
огранйчиваніе, п. 2. Ьй^ ©пГфгйійеи, ІІтСфгшФеп* 
огрангіченно, аНѵ. еіпде;'фггп ?{, ШпГФгопІС. 
огранйченный, а А]. цт(*фгйп^ , еіпдеі'фіап^. 
неограниченно, тіѵ. ипит[фгяп?Г. 
неогранйченный, ай). ипшпГфгйаЙ:. 
погранйчный, ас). ппдгйп$епЬ, 

разгранйчиваю, і. — патл , разграничитъ, 50ійГ^ 
(?еіпе |е§еп. 

Ірань, т. 2. еіпе 2(гГ ьоп ЭѵаЬеп, еіп фе()еѵ. 
г Р е бу, і. грести , гиЬеѵп; ЬагГсп; Сфпггеіи 
гребецЪ, т. 2- бца, т. 2- Ьег ЗімЬегег. 
греблб , и, 2. Ьй^ ЭіиЬег. 
гребля, /, і. Ьй^ ЗТиЬегшеі’?. 
гребень, т. 2. бня, Ьег ЙйіПШ. 
гребёнка,/: і. Ьй^ ЗЬйттфеп. 
гребёночка,/, х. (гребешёьЪ, ю, з. шка,) іЛ. 

гребен- 


112 


”3 


ГР. 

гребенщйкЬ, т. 2. Ьгѵ ^ѴишптйФеі*, 
гробЪ, т . 2. у, Ьеі* 0 йгд; Ьд$ ©га&; 
гробОВЬІЙ , ^ІШІ 0 ЛГС|С $е 1 ) 0 П$. 
гробница, /. ь Ьа$ ©га&і 
вгреб&о, і„ — патъ, трестѣ, сішцчфет 
вгребёніе , я. 2. Ьй$ Фтдічфеп. 
выгребаю, і. — <Г(і т ъ, пыгрести, йи^гйі'ст 
загребаю, і. — сіять, загрести, еіиГфаггеп. 

згребаю, і. - аиі'степ^йнгеп фГаттеіі ГФаіШ 

надгробный , аЯ]. цчіб' ГФег Ьет ©га бе і{і 
■надгрбоная и а длись, еіие ©ГйЬСфгі^е. 
огребаю, г. — — нтдгйічп. 
сгребаніе, и. 2. Ьа$ Ит^ГйОеп. 

стгребйю, і.- 1 )<ѵаЬяѵаЬеп. 

отгребаніе , п. 2 . Іа^ ^егйІ'дгйЬещ 

погребаю, г.-- Ье.фчфеп. 

погребальный, «Яр. $шп ©езга&п# деГ;с Ы& 

погребйгпельный, аЯр. іЯ. 

потребитель , т. 2. Ьег ЗгЬіеПяЬйбег, 

погребёте, я. 2 . Ьа$ ій^і'йбпф. 

пбгребЪ, т. 2. Ьег $с(кг. 

погребёцЪ, т. 2 . б ці, Ь«$ &ГоГ<&<&Ркйг. 

погребн&й, асіі. зтп іі'еІГег 

погрёбщчкЪ, 7 іі. 2. Ь«г іѵеПегтеіігег, Ьгѵ йШн&Ьег. 

подгребаю , г. — — фГйштегсГсбттеп» 

пршребаю, і. —. — ГцпщСфйггсп 

прогребаю, і. — — ЬцгфдгйЬеп. 

разгребйю, і.— •— дп^емапЬес (фйП'ііь 

Грежу, лишь, грезить, р()аіПо[шп , ІѴиіитчь 
греза, /. і. еіне <рГ>аптГсе* 
грілѵілосъ мнѣ, с» (ш тіг зтчшш. 

ГрекЪ, ?«. 2 ; Ьсі* (ЬЧ’ісфс* 

Греція, /: і. ©пефепійіф. 
греческій, аЯр. (грецкій) $гіефі[ф ѵ 
грецкая губа, Ьег ^гфШйШШ. 
грецкіе орѣхи , ігеіГФе ЭЧфс. 

. Іремлю, мйшь, гремѣть, гбиеп, &оптт 
громб гремитъ , с$ Ьепиесг. 

гре- 


ГГ. 

* 

гремѣ’яіе, я. 2* Ьй$ Х&кп, 25 оппещ. 
гремушка, /. і. Ъйр ^ІаррсгЬііфбфсі». 
гремящій, рап. Ы'ікпЬ, Ьетт’іФ, ПйрремЬ,. 
громкій, аіЦ. (лиг. 
громко, лііѵ. (ат. 
громкость, /. 4. Ьег Ійше бфйЙ. 
громовый, ш]. ѵот ©оппег і||. 
громопая стрѣла, ііп Х)СПіШІеі(. 
гром опой ударѣ, еіп .^оппеі'іфійз, 
громЪ, 7 п. 2. у, Ьег Ооппег. 

Громогласно , пЯѵ. (хШійіпепЬ , (кГГс. 
громогласный, аЯ]. рсііе. 
гром.омЪ б нть, ет("ф(а<}сп. (йот всіѵіиег) 
громомѣ лораженный , гош ©еппег СГСфГй^СЦ. 
грянуло, (й (;де деЬоппегі (сттаО* 

ГрибЪ, ш. 2. Ьсг €і’Ь|с()татіп, фид, 

гриббкЪ, ѵі. 2. еін (^гЬГФігйттфеп / ^і^фен» 
грйбовый , аЯ]. Шй$ ЙП ^еп і|Ъ 
Грива, /. і. біе ФЫ()ПС бсі’ "ЧЧ'а'йе. 

безгрйвый, аЯ). оГ;пе 9 )іаІ;ікн. 

Гривна, /. і. ѵог 'Ліссі'9 сіи \ лиф сіи 0 |)ссп~ 
деіфсп і)оп ФоПзс, ат Г)аІ|е зсп'азси іѵиі*-* 
Ье; ?сізг 5сІ;п ^орс^сп. 

грйзенка ,/. і. еіи фртЬ. 
грйвенникЪ, іи. 2. еіп Зе(;п?оре?сп|Тііс?. 

Гридирую, I. — ропать , іи Кир^сс )1сфси, сіфспг* 
ііф аёсп. 

гридированіе, «. 2. Ьй^ ^щГ^ефен, Ьіе^ігрГес^фсгі 
йіп(?. 

гримировальный, аЯ). зиг .^ирГа‘(К’фегГип!! 
гридиропалъное Художество , ѵіЯ. гридированіе» 
гридировіілыцикЪ, 771 . 2. Ыѵ 5 ѵН)>№Ф^. 

РробЪ , 6 1 . ѵісі, рІіі) гребу. 

Ірожу, зйшь, — зітіь, іН’іфсп, ЬгпИСИ. 

гроза, /. ь ьіе &гфтз, 93 сЬгоГ;цпз» Ьй^ (ЗмИМ, 
г розйтельный, аЯ]. ЬсЬго^еіФ. 
грозно, аЯу. шіс ©гореп. 
грозный, аЯ]. ѵіЯ. грозйтельный. 

Грозящій, рап. еіп ^горепѣер. 

3 


погр5- 


іі4 


Г Г. 

погр&живаю, і. — патъ, логро&Лтъ, еіп Н№ 
під ЬеЬѵсфсп, 

приі’ріживаю, і* — — гоагпеп шіі 25сЬго|шпд. 
пригрйтиванье, «- 2 - ЫеЯГагттд тіі еіпег феЬгефітд, 

угр&живаю , I.- ватъ,—рожа тъ, — ЬсЬіс'рСП л 

угрожаю, і. угрожать еіпшйі ЬеЬі'о|)ел. 
угоржающій , рПП. ѵій. грозящій, 
угрожёніе, п. 2 * ѵій. гроза, 
угроза , / і. ій. 

угрбзщикЪ, т. 2 • (угрозйтель) сіпсг Ьес ЬгоГ;сг. 
Громада , / і, сіп довЦсг ^аи^си. 

громада людбй , еіп дгсфег фйіфсп 25о1^. 
громада хам ней , сіп дѵо|»ѵТ Ѳгеифаіфеп. 
огромный, ай]. (фг дго|}. 
огромный домЪ , еіп дге#С$ #йЦ$. 
громожжу, і- громоздить, сіпеп дгергп $<цфсп тф 
(Ьсеі», тффйппеп. 

загромйжживаю, — ватъ. загромоздить , йі, 
ГрохотЪ , т. 2. еіп $8сіисІ(ас? іп Ыѵ 
грохочу, тишь, — тать, беійеіп. 
грохотаніе, «• 2 . $й$ 25еиге1'п. 

Грубый, ай]. (грубЪ) дюЬ, ітзсГфІі|Гсп/ 
грубо, айѵ. дѵоЬег *Шеі|е- 
гру-бость, /• 4 . ѣіе (Згофеп. 
грубовато, айѵ. еигйЗ дгоб, 
грубоватый, ай]. еПѴйЗ дгоб. 
грубіянЪ, т. 2 . еіп дгоЬеи іТегі, §(еде)[. 
грубіянство, п. 2 . ѵій. грубость- 
догрубительнын пЗ слопарсд, Ьег ШГС (іф Всі§г. 
нагрубливаю, і. — патъ, нагрубить, ОЙ ЙѴ(Ф 
Ьедедпеп. 

нагрублёніе, п. 2 . Ьіе дсоЬС Ззедедттд. 
огрубѣлый, ай), еіпёг Ъег дго& деюогЬеп і|Ъ 
согрубляю, і. согрубить , (еітпйі) дгоЬ Редедпеп, 
Груда, і. Ьеі’ фтфеп; сіп доо|? ѲгГісГ. 

грудоватый, ай], гаиф, ітФеп, {К’іПІфсУ 
Грузъ, т. 2. Ьіе 8аЬиИд, Ьсѵ 35аІІа|Ъ 

гружу, зйшь, грузить . нагрузить , &с(й&СП<. 

грузбвый, ай]. Щт Фа0й(1 де(;6гід. 

грузну, і. -— чнутѣ, догрузить, рі 0т«Ье дфш 

выгру" 


ГР. 


йыгружйю, Ь — ж*тъ, погрузить, ШЬЫп. 

выгруженіе, »• 2- Ьіе 2іи$(йІ>ипд. 

загружаю, і. —, загрузить, іи йфп. 

нагіЛ-жЙю , 1 • — ѵ ^‘ Г РУ*У- , 

нагруженіе, ». 2- Ьіе ЭіеГйтептз, ЪОфті; 

перегружаю, I.-«“* <ітм 3«И«Ив 

Ѣеге Мет 

перегрузи, »к 2 - у, (перегрузка,/, х.) Ъіе Шн^Гл- 
Ьипд іп еіп апЬсгеЗ __ 

погружаю, і* — ' оеѵ(еп?еп. 

погруженіе, «• 2- ЯЗсіфпІУпдѵ 

Грудь, / 4 . Ые ®гаЦ, М груди, Ьіе 23і#с* 

Грудйстый , ай]. і)і>ф&пфід. 
грудный, ай], $иг ®ги(1 
грудная болѣзнь , Ьіе 23гиГйГйпГ(кіІ. 
грудная лреграда. Ьіе 33пфше1)ге. 
грудйна, /. і. Ьа^ Фі'йГмшсГ гоп еіпет Офп оЫ 
©с()а(е и. С- ія. 

нагрудникЪ, т. 2. Ьеѵ 9Ііпй?ѵа0СП. 

Грусть, / 4 * Ьіс Эгеіапфоііе г Ьсс 

грусный, ай]. теІяпфоПГФ. 

грусно мнР , тіѵ і|В Гфшег зи 5)?ифС. 

грущу, стйшь , грустить, тсІапфоІіГф 

I Грызу, і. грысть , пазсп; аи{Ъсі|?еп, 

грызёніе, «• 2. 9?адеп. 
грызунЪ, т. 2. стег Ьег дет падее» 
грызучя, %ег. шіі 25сіреп. 

выгрызаю, !• — зать , пыгрыотъ , йи^падСН» 
выгрызаніе, в. 2- Зіи^Пйдеп. 

загрызаю, і • — зать, загршсѵіъ , бфйГюСг* 

беі&сп. 

загрызёніе, «• 2. ісг ЗіпГйпй Ье^ 9?йдепй, Ьйй 

нагрызаю, --П«0ИІ •*««« 

обгрызаю, і. — — ит ипЬ ши Ьепадеп* 
огрызаю, і. — — ій. 

огрыз&юся , і, —■ — п?іЬер|р^ф?П ( ГОіЬсѵрЛвй / 

ЬегРеОеи, «щ \іф Ьефеп. 

3 а оигры** 


стгры- 


Гр 


II 6 

отгрызаю, і. —■ — оЬплзеп. 

перегрызаю, і. - елфлер Лй^ел , цеглозеЛ* 

погрызываю, і. — — о(ѣ сіи ігелій пй$ел. 
подгрызаю, і. —зать, — ясл цпш» надел, 
прогрызаю , і. — — Ьнгфпадеп. 
разгрызйю, і. — — зсгпадеп. 

угрызаю , і --ЛЙДСЛ , 6сі§еп. 

угрызёте, «. 2. РаЗ Я?ефсл , РаЗ 3 ?а,аел. 

, угрызете области, ѲтмПеліШПе, еіл Рб| л е$ ©епмЦ'еп. 

Грѣжу , ѵііі. грежу. 

ГрѣхЪ , т. 2. а, Ыс 0 йпЬе. 
грѣшникЪ, т. 2. Рег ©ГіиРег. 
грѣшница , /. і. Ъіс ©йпЬтшп 
грѣшный , а а]. (йпЬід. 
грѣшно, аНѵ. Рйіі і|Р ©илРе илр ©фалРс. 
безгрѣшный, а<]. лл(илРк}; ітГітР(ісІ). 
безгрѣшность, / 4. Ріе ИлГфіИх 
грѣпшовагаый , ші]. ст'йЗ (йлРід. 
грѣшу, 2. — т нт», согрѣшить, (йиРідеЛ. 
погрѣшаю, і. — шитъ, — шить, (іф ѴСГ^СІ^СП, 
ГлпРідел , тФгефеп. 

погрѣшёніе, и. 2. Ьаё %п(фт, Ые$(фпЫвітй, Ра* 
ЯЗееЬгефеп, Рег ^сійсг. 
погрѣшность, / 4. ісі, 
согрѣшаю, і. — — ѵііі. погрѣшаю. 

Грѣю, і. грѣть , Ытісп 0 іпЬс] 1 іішт). 
грѣюся, і. — (іф шаг те л. 
грѣтьб , я. 2- я, Ьаё ЗЗЗагтел. 
душегрѣйка,/, і. Ра* Ш$атт$, ^иИефтЬ.’ 
тѣлогрѣя , /. і. Ш. • 

загрѣвйю, і. — пать , загрЪѵіъ , ШйППеп (Ре|?ІтйП)* 

нагрѣваю, і.- ШйППел , Шйѵт ШйфСЛ. 

нагрѣвйюся, і.- Шйглі ШсгРел. 

отогрѣзаю , і.- тфяатеп. 

отогрѣваюся, і.-шіеРсг тагт тсгЬел. 

перегрѣваю, і.-тс( тагтеп. 

подогрѣьЛю, і.-аіфшаплсл. 

разогрѣваю , і. —- ■— ѵііі. отогрѣваю, 
согрѣваю, і. — — ѵііі. нагрѣваю, 
согрѣв^юся , і. *— .— ѵіЛ. нагрѣваюся. 

Гряда, 


ГР. ГУ. 


хі7 


Грядя, /. і. Ьсі* ©амеп&сс*. 

грядка, /• і. Ра* ©апслЬссефел. 
грядный, псі). ,пт ©апелресш зФ^п’з. 

Грязь , /. 4 - Ьсі' 

грязный , аіі). ?сфіфі. 

грязну, і. — путь, іт Жсфс легф^ел. 
загрязняю, і. — нАѵіъ , — нить, лт 5Яефе ІччиРсйт. 
изгрязняю, I.- т ^Пвімгвй«« &«« 

еіпе €е»6« шіс Ъсп §щ}сл. 
обгрязняю, і* — лш пиР шп ті( ИоіЬс РедіРсіл. 

Грянуть, сіе/. (ргаеі . грянулЪ) ѵііі. (иЬ гремлю. 
Губа , /. Т. ЬІС &№, еде ; Ьсі* 0 фштт; а«ф ап 
еіпідеп Оіѣсп еіп ^Ьі|Ь*іс( йлпЬс*. 

губка, /. і. Ра* Шррфеп; Ра* ©фшаттфеп. 

г-Сгбочка , /• і • М. , 

губа опт йслал, сіле #алзсф$е, сіле $<таепЬе Щі<> 
губінЪ, т . 2. (губашой) еіиег Рег 0ѵо^е іе^ел рйГ. 
губастый, аЛ]. й/. 
сугубый, псі). іерреіб. 

усугубляю, і. — блАѵхь, —с 5 ишь, сегРорреІЛ, 
усугубленіе, я. 2. Ріе ЭЗеѵРоррсІипз. 

Гублю, бишь, туънть ., потуъйтъ ., М’&СГЬСП. 
губитель, т. 2. Реу ШсгЪсѵЬсг. 
губительница, /• і• Ріе ЗЗсгРегбегілл. 
губный судъ , Ра$ егітілй(дсгіфг. 
губный староста, Ъег €гітІПй(ічф«Г. 
губное дѣло , сіле .фйи’(йфе. 

душегубствую, і* — попать, міиЬгіл^си/ сглюѵЬел» 
душегубство, «• 2. Рсі* 5 )?оі*Р, < д,оЬ(|'с()(йб. 
душегубецЪ, т. 2- бца, Реѵ 9 )іегРег, ХоР^ІфІй^ег. 
душегубйтельный, яф. шоіРсгіСф. 
погубляю , і. — б л Атъ , логубйта , 4 Л ©ГІШрС 
гіфѣсп, гегРп’Рел. 

погубитель, »«. 2. ѵій. губитель. ^ 
погублёніе, я. 2. Ріе ЗЗсѵРесЬипз > 
пйгуба, /. і • Рй$ ЗЗегРеіЬеп, 

Пагубный, аі}. ѵегбсгЫіф. 

погубленный, аЛ). легРогРеП/ ЛІф(С 0СШвфі» 

веиогубленный , лЛ. ип*>«гРіН’&еп. 

3 3 Гугни- 


Гугнивый , ас]. Ьм Ьиі'ф Ые іЧ’ЬеГ, 
гугниво , а(іѵ. Ьигф Ьіе Э?й|е. 
гугнивость, /. 4 . Ьа^ ЭѵеЬеп Ьіігф Ьіе 9?аТе. 

Гуду, 2. — дітъ . , (иттеп , р^ефсп. 

гудбкЪ, »к 2 . дк&, сіп ©ріейп|1ратеіи Ьег ЗЗлиге»,’ 
гудсніе, п. 2 . Ьд$ виштт. 
погудело, и. 2 . еіп ЗіЬсІЬіщеп. 

ГужЪ, т, 2. Ьсі* .^шптсгѵістсп. 

Гуляю, і, гулять., {ра^'егт ; ти^ (ерп, 

гуляка, т. і. еіп ЭДиіпддапдсг, фегитГфюогшсг. 
гулял ьщица,і. еіпс фегшпГфпхігтегіпп. 
гуляніе, и. 2 . Ьсі$ ©рщісгепде?>еп; Ьп$ ЭЗегдішдеп, 
гульба /. і. Ьег Ѳра^іегдапд; Ьіе егфнсСипз, 
гульбище, «. 2 . Ьег @рлрегрГа&. 
отгуливаю, I- патъ , отгулАть, регГрП^егеп, 
отгулипатъ от 3 класса ^ Ьіе ©сЬійе рогЬер дс^еіт» 
прогуливаюся, I. патьсп , лрогулАтъел , Грй^ 
Зіегеп де^еп. 

» Р офка , /. і. сіи ©рщіегдапд; Ьіе 25ег(дшштд. 
разгулинаюся , ь — .—- (іф регтегт-п, (гіГфе СмГ* 
(форті; Г»ф аи№еп, (аі^ Ые ЭД*.) 

Гумно, п. 2. Ьіе $сппе. 

Гуня, /. і. сгіі ЗЗегг/стйптпгЫ. 
гунявый, п(1]. Ьег Ьііппе фаагс 

ГурптомЪ, айѵ. щ Жспдс, ІіЬсфШфГ. 

Гусли, ей, сіпе Педсп&с фсп|с, СІПС %Ш)СѴ. 

гуслііапЪ, т. 2 . еіпег Ьег ап( Ьег фаѵ|%, Зіфег 

гусельный, я#. |цг Зіфег дсІ;$гіз. 

Густый, аЛ]. (густЪ) Ьіе?, ?е|}. («он ім(|еп 0афт) 
густота , / г. Ьі< ®іс{е, дф 9 („ ь 
гусщѣю, Г. • —■ т-Ьть , Ьіе?, (е$ (регЬеп. 

Г УЩУ » 1 ети'щб , Ьіе? тпфеп, сегЬіс?<іь 

г УЧі а і /• ь Ые 2 “гаЬег* 

гущаный , аіі]. »р й $ ті ^ 

загущаю, і. « щ4ть , .эагуатіітъ, Ьіс?иыфет 

огу- 


Г7. ДА. 


х 19 

Т . ГЛШ Д » ю г. —пять, огустічпъ л Ьі^ ПЧгЬеп. 

сгущйю, I- — Г4«"'». муотіі”>‘> 
сгущёніе, «■ 2. № а?егЬіс»шгз. 

Гусь, т - 2 . Ые ©апі?. 

гѵ:і'Ъ , »»• 2. Ьег ©лпкг. 
гусекЪ, »>• 2 - екя, ет ѲппесОсп. 
ісыня , /• і. С^ска) гт№т№*> 
гусиный , •*). юав *»« Ѳаіцеп і|К 
Лепное сало, ©апГ«ГФип*1|- 
гусятникЪ, т. 2 . еіп ©а«ГФ«. 

д. 

Д Я , аЛѵ. еЬ соп]. )Л 5 ШІіЧ 
дабы , соп]. ли( Ьп$ / Ьппііе. 
дйже до, ргоер. ЫЗ «п, Ы^^и. 

Давлю , лишь , уапйть , &ѵйс?сп, 
давйтель, ѵи з- Ьег ^гіісГег. 

давленіе, я* 2. Ьег , 

вдавливаю і. — патъ , пдапллть, ггдяпишб , 

І;іпеіпЬгиЛеп. 

_ ,< нка /; і. Ьа$ ^іпеіпЬгйсГеп. 

выдавливаю, I.-, піиДавитъ , лиІЬпіЛй. 

выдавка,/ і- Ьаѵі Ши^ЬшсЬеп. 

задйвливаю, і--, ладапйть ,а(Тк!еп, еіюигвеп. 

задавлёніе я. 2 - Ьіе ®Р(Н^ипй, «Пт'ЗШіЗ. 
г » _ — — ѵісі. выдавливаю- 

ИЗЛ Ѵ’ ’ ’ Т _ѵрп оЬеп еіпЬгіісГегс. 

надавливаю, I-- Ѵ - ІП ь 

обдйвливаю, і. —• — — нт ипЬ ШП ЬгисЫп. 

о ДЙ вливаю ,- Іі1 

отдавливаю , г.-1_ ^Ис. Ли 

передавливаю, і.-инг|ѵуі«із ѵ “ л 

ѵісіеп дфглифс \ 

подваливаю і.- НШ Ъ*Фп. 

придавливаю, I. — * йП, ' 4 ‘ 1 .5* 

продйвливаю , і- —■ * Ьт ..ник еп. 

раздавливаю, і.-” *^гиЛ«, 

раздавлёніе , «• 2 . (раэдйвга, /• і-) Ьіе ^сигис апЗ/ 

Зеі'фісйфипд. 

3 4 


удавли- 


120 


ДА. 

улявл ёніе , и. 2 . і* вгІВйип/ 
удлвленникЪ , 2 . (іпа Ыс ' т ег ;:« № 

^іід(1, МП іаидяс о с і( л ег 

давненько, ай ѵ . тѵа# Гап^е. 
издавна, 00 п Ілпдег фіі Ьег. 

^недавно, о&ийп^. 

Далёкій , Ы). ( далёкЪ) ^ .. 

далеко, айѵ. Шеіг , (еѵп. 
издалёка, айѵ. (издали) ѵоп пМкп. 
вдаль, а(іѵ. іц Ьіе ^егп?. 

Т~ке^п тъ I ^ і 4 ' (дйльность ) Ьіе ©вііе, дегпе 
далечаишій, ай). Ьег )ѵсі(ф. 5 

отдаляю г , А. / 

отдаленіе » Т ы я ЛНПЬ * 

іяіе, к. 2 . Ьіе ©пфегщтд. 

110 далЪ , аіѵ. )Ѵ(і{СѴ №$. 
удаляю, і. — ѵі д отдал ^ ю> 

» -У алеще , п - 2 ‘ ѵ ‘й. отдаленіе. 

ДарЪ, т. г. Ъіс 6а Ьс, &а$ 6с[фепГ. 

дарую і рнпіъ , .подаритъ, ГФмГеп 

АІромЪ, аіѵ. шпфи/?; Ьа.<* СфдЬсе иіфгё 

лсірожъ, Ьаѵа о ііг тіг піф«і , еГ 
Дарованіе, я. 2 . Ьіе @ й Ье. 3 асПі 

Дарйшель, ?«. 2 . Ьег ®еЬег« 
даримый, д ф. юа$ йеГфепГі шігЬ. 
дарованный , ай]. п > й 0 деГфСйГі іЦ 
Даровитый, й ф, 0*аде6& 
дарствую , і. — лопать, ЬеГфегеп. 
ла го дарю , 2 . .—рнть , ЬапІеп. 
благодарствую, і. — попата, й/. 
лаі одарёщ'е , «. 2 . Ьіе Фапфдкпс), Ь«* Фшй 
«лагодірно, аЛѵ. ші( ©міГ. • Ш,Г - 

’ /• 4. і>іе В«пИві*й. 

в»^ Д * рН0СІ “ ’ 4 ' Ьіс мшшчг. 

■ агодарный , дёд Ьоп№йг. 
иеблагодйрамй і а ,^ ші(чшК< 1 г. 


возбля' 


Дд*. 121 

аозблагодаряю , і. — рЛть , — рЛтъ , еіп ©еден* 
де(с()еій тафсп. 

возблагодареніе, «. 2. Ьіе ЗЗсгдсШшд. 

задаряю, і.-Ье(ісфеп. 

надаряю, і--ЬеГфепГеп. (шіі Оісісп ©афси) 

одаряю, і.- ій. 

отдаряю, і.- ѵій. возблагодарим. 

отдйрокЪ, т. 2 . рка, еіп ©едепдсГфеій. 
подарокЪ, т. 2 . рка, СІП ©е|феп?. . 

раздаряю, і-оегГфеп^еп. (ап інтГфісЬепе Дефиса) 

ударяю, і* — — (фіадеп. 
п Ъ закладЪ ударить , Шемеіт. 
ло рухимъ ударитъ , ті( сіпет ^апЬГФ^З ъги 
Гргефеп. 

удареніе, »»• 2. ЬаР Ѳфіадегс. 

; удйрЪ , т. 2. Ьег 0ф(ад. 

Д?,ю , і. дапать , дать., дсбсй. 
давйшель, т. 2• Ъег Ѳсбег. 
дйча, /. і. еіп СапЬдиі. 
даяніе, «• 2 * Ьаё ©еічп. 
данное, ай/ «. Ьег ©гипЬбгіф 
дань, /. 4. Ьег ХгіЬт , Ьіе ©«иег. 
дйшочный, яф. дедеЬеп ЫрЬ. 
бездонно, аіѵ. с^пе Хгібій. 

дйшельный, аі). (паде'жЪ) Ьег 2 )<йіті$ іи Ьсг ©гатшйіі^. 

благодйшь, /і 4« Ьіе ©паЬе. 

благодатный, аі). ЬедпйЫде. 

поздапсіть хожу честь, еіпет ©|)ге йЩиП. 

воздаяніе, п. 2. Ьіе Шегдеішпд. 

воздаяійель, т. і. Ьег ЗЗегдеІсег. 

выдаю, і.-1;еічиФдеЬеп. 

за жужЪ пыдашітъ, либ|Ьйеп. (еіпе ЗЗгаиі) 

выдаюся, і.-6еігч-г(се()еп / ^егртгйаеп. 

выдача, /. і• Ьіе 2 (и^іа!)Іітд. 

додаю, і. -поШд аи^аГ;(еп. 

додача, і. Ьіе бойіде 21 і^^а()(цп,д. 

задаю, і.-аи^ебеп, погдеЬеп. (еіпе Сесііоп) 

задашокЪ, т. 2. шка, ЬйР />апЬ$еІЬ. 

задача,/, і. Ьіе ЗІи^аЬе; еіп ^іоЫеша; еіп Эіа іЩ\. 

здаю, і. —. — яЬдеЬеп, аЫіе^гп, иЬ«РІіе[егп. 

3 5 здаюся. 


122 


ДА. 


здаюся, і . — — (ТсГ) ибсгдебсп, (йіі /сшйлЬ): 
зда ’а , / і, біе Шбегдабс. 
лздаіо, і. — — рк^и^зебеп. 
и зла патъ голое а . еіпсп Аіш ічп |М) дебел, 
издіч.е, 2 . біе фегйи%6ипд, Ли (Гаде. (еіпеі $ис!)<?) 
издатель, т . 2 . (книги), бег еіп Фиф бгисГсп 
наддаю, і. — ■— посі) бп'ібег дебеп. 
наддача,/, і. таз пег!) бгибег дедсбеп іѵігб. 
отдаю, г. — — лбдобел, 
отдаюея, і. — литься , (іф йбегдебсп. 
отдапаюся, ь — питься . еіпеп «ЮіЬегШц, ст 
реп 0с() дсбеп. 

отдаше, я. а . бао Шбдебсп, біе Щ*Ы, біе ІІсбешбе 
отданіе .поклона бег ©га§. * 

отдача, / і. біе Ііебегдабе. 

от дД точный, я А]. ігт^ абдедебоп *гегбеп шп(? 

отдйточный , ( яЛ).) вЪ наемЪ, т* *» тіефеп Ш 

передаю, і.-- біиибегдебсп , «бегГіе|егп 

передайся, і.-аЬРіЯеп, йбпчЬітд' тегбеп. 

передача, / і. Ые Лебегііерегипд. 
подаю, і. — геіфеп. 

.п о лапаться п лер 4 дб , рогткГеп. 

учлоіАтѵую лодаасіть. еіпе ЗЗінГс&гір* ешдебеп; 

подамся, і -- гйсРеп , п'фсг Гсштсп. 

подать, / 4. біе етіег, ШдаЬе. 
податливый, яН]. ргердсбід. 
податливость, / 4. біе ^ѵтеЬ'фК. 
подаяніе, «. 2. еіпе бабе, сіп ЭШтеГеп. 
широкое лодаАіче еіпе пКдешсте фер|?ші*. 
подача,/, і. біе 3 }аггеісІ)ітд. 
податель, т. 2. бее Шбсггеіфег. 
лодитель ѵелосГипі ной , бег ©іфрКсйПЬ 
подйніе, я, 2 . біе Ііебеггеісбппд. 

преподаю, г.-йирдсбеп. (еіпеРесбіоп) 

прелодаисіть пауку, і„ еіпсг ЭДспОДв/* шистсГйС», 
поддаю , і--^іідебеп. 

поддамся , ь --дешешіеп дебсп, (іф ипктчгрт. 

подданный , а<у. ШНегфап. 

подданство, «. 2. біе ШисгйтпгдРсй. 
передамся, і. — —, абтттд тегбеп. 


преда- 


ДА . 


I 2 


предаю, ь-ибегдебеп, йбегПерсгп. 

предатель, еіп 25еггас^сг. 
предаюся , і, — •— ОФ егдебеи. 
преданіе, «, 2. біе Цсбсгііерешпб; біе ХтЬШоп; бае; 
ірегРоттеп. 

преданность , /• 4 біе (Е«;зсбепГ;еіе. 
преданный, рагг. егдебеп. 
придаю, і. — — $ік)ебеп. 

Приданое, яА}. біе ФЗііідйбе» 
притча, / і. біе ЗіідаЬс, бег Лп&йпд. 

ПрИДЙтокЪ, Ш. 2■ иі 

продаю , I.- регрппреп, 

продйвецЪ, т. 2. вца, бег ЗЗегРаарег, 
продавщица, / і* біе 23?ѵРлиРсгіпц. 
продажа, /• і, бег ЯЗегйіир. 
продажный, аА). и*а$ за РегРдиГеи ИТ. 

разпролаю, і.-- ѵегРаи/п ьоп еіеГсп бйс&ек , 

(піфі аир еітил/ ап мгрйіебеие 2еиі<). 

роздаю ,і. — — аиЗфеіІеи.* 

роздаюся, і.-{ІсЬ оиё6*ейеп, ибефлиб пе^шеп. 

раздйча, /• і. біе 31м5і-&еі|ипз. 
удаюся, і* — — деііпдеи. 

■не удалось, піс()б деішідеи. 

удалой, <и1}. сіп бтчЬдепчебепег Фодеі, еій (ТагРсг іОТйші. 

удача, / I* ба$ ©еііпзсп. 

на удачу, пир еіп ©ешГ/т*)!)?, 

на удалую , ііі.. 

, двѣ, си*], зтссп, $гоо, 

вдвое , яіѵ. борреЙ. 
двенйтцать , аі]. (ПЧ'Ір. 
двйтцать, аі\). ^іраі^ід. 
двѣсти, пА], }іѵс»;бипбеге. 
двйжды , яАѵ. (двожды) ^шертаі. 
двойной, пА). ^пме|йс (), ,ич'Ррййід, 
двоякій, пі]. {ігерегіер. 
двояко, пАѵ. пир {П'срегіеі) ФЗсіГе» ^ 
двойка, /. і. еіп флпг фреібС/ еіп (^(еірйпп фРеіче. 
двойни, ней, рі ріѵііііпде. 
двойственный , <іА). ѵіА. двоякій, 
двойственность , /• 4* р№еп()ей. 


двою . 


124 
ДВ. 

двою, 2 . АѵойтЪщ пбрфп. (55 міЛі»сіп) 
двосшо, Я. 2 . ы ОДіфп Ьсё ©гапЬюеі»*.' 
двоильщикЪ, т. 2 . сжег ьег ьаЬотЧс ' 

В “Ь) И ' 2 ' ** в6впвв «“ **№"• (ьп 

перрдвйиэаю ^ ,вЧК,Й » *«» "> «** 2МГе. 

«П^и. ~ “ ОИ ‘ ’ Л ™«>»ь . ».ф * 

І- ' <лбшадь ) *»* «"&«< *РМ 
при двойка, /. I. Ьег Йе5)(Ѵашг. 
раздаиваю, і-іп ііѵсі; ЗфеіГс фіГеп. 

Уа' : ІІГ’Г 2 ‘ * К 2 ^ І/ІП ' Я іп *Ий. 

уд. .и. паю, і. ■ —. иегЬорргГп, 
удвоеніе, я. з. Ьіс 85егЬсрре(ипз. 
удвоенный, /ш-г. оегоорреіг. 

Дверь, /. 4 . 0 |^ 

стпО'Рчетыл дпёр« , сіпе ЬорреГк Шге Пт *** 
тч $ігеу дгйзеГп. ; ' ешс 

дверцы, цовЪ, Ьд^ ЗДйгфеп. 
дв ёрникЪ, 7/2. 2 . Ьег Зфцфнег. 

Д верный , яф\ 4 иг $ДО ге йерспд 
придвёрникЪ, 7/2. 2 . ш, двёрнИкЪ 

■Двигшо, _ гать, ^гнуть, 9 тінуть, Ы. 

госдеп. * т 

двигаюся, і. — гййеп, (кі) Ьеіѵеш 

движеніе, 7/. 2 . Ыс $еПН’Зіш$. * е "“ 

движимый, ф/. Ьеше$Пф. 
недвижимый, л/#. ипЬеірсзІіф. 
движу, з. ѵій. двигаю, 
вдвигаю, і. ---— ЦіпеіпГфіебеп. 

НО заниженіе лреета’ , ЯтфФфЪща 

* ь,д ’ игам > --6«оо,га^Хт 

выдвижка , і. Ьаз ^егрогГфіебео 

і°Гг1 Ю ’ -<**!*"«> НісГт. 

задвигаю, і. — -ьог(еГ;іе6<г?. 

задвижка,/, і. Ьер 

здвигію * 


125 


дв: 

здвигаю, г. — --ѵоп Ьег біеЯе гйсГеп. 

надвигаю, і.-&ІППІЛП/ Ьіпі'фіеЬсп. 

надвижка , /• і- Ьл*? $ш|*фіеЬеп., 

ошдвигаю, х. •— - дЬгисГеп. д&[фіе&ст 

от двигаюся, I- — — — (назадЪ) ^ііпі'ІгікТеП. 
отдвижка, /* і• ЬдЗ ЗнгисРгисіеп. 
передвигаю, і. — — — »оп еіпего Он $ит дп* 
Ьегп (фіебеп, фіпіібсгГфісбсп. 
перед вигйюся, ь —« —• •— гоп еіпет Он $шп ап* 
Ьегп п'ісГеи , І/пибеггіісГеп. 

подвигаю,-еіп шепіз пісГеп , (ф'Фп. 

подвигаю 'я, і. —--1*Ъ чему) іи е«Ѵй$ 

Ьеі’дтчн'Геп. 

подвижка, /. ь Ьдб ЗіГіФсп, ©фіебсп; сіи вфіе&ег.’ 

подвижный , ай]. Ьстссфф. 

подвигъ, т. 2. у, Ьіе йетй&ітв» З'н.Теп. 

поддвигаю, і.-^іпипіегГФіебеи. 

придвигаю, I. — — - ЫплпГфіС&СП. 

при движка, /• I. Ьй$ фпвпГФіе&еп. 
продвигаю, і. — —- — фиЬигФГФіеЬегс. 
раздвигаю, і. — — — днЗеіпдпЬег,фіеЬеп. 
раздвижка, /• і. Ьл$ ©іпз , юогаіі тдп е*й>й$ ли$< 
еіпдпЬег (фіеЬее; ЬдЗ ЗШбеіпдпЬегГфіеЬеп. 

содвигаю , і.-— іиГдпттіГФіеЬеп. 

самодвйжный , іуд^ |Ы) |е(6СУ ЬеіРС^С. 

рЪ, пи 2. а, Ьсі* №. 
у а дпорі, д»Г Ьст ^оГе„ 
ѵа АП орд, Діф Ьс» .Сро(. 
дворикЪ, »». 2- СІП .^бс'фсп. 

дворецъ, ш. 2. рца, еіп МщгПфеР оЬег ^пійііфег ^оГ» 
дворцовый, аЛ). еіп ^оГбеЬіетеу. 

Апорцбпал полость , еіие 5\гепЬошдіпе. 
дворецкій, ай], еіп ^аіііЙ;о| Т ;псіГгег. 
дворникЪ, ш. 2. еіп ^ди^Ьигег. 
дворовый, ай], рип /юг'е Зе|>сгід. 

дворянинъ, 7/2. 2. еіп ©Ьеітдпп, »отай еіп 
ЬсЬіепісг. 

дворянка, /. і. еіпе дЬеІіфе 3 :гй11 / е ‘^ е (ЕЬеІ^ди. 
дворянскій, ай]. дЬеЦф. 

надЕбрье', 


126 


ДЕ. 

надворье, «. 2. Ьег $о( Ырт %аиГг, Ъег $о(ѵмщ 
по дворянсги, асіѵ. паф 3 ;г« Ьсг ©ЬеКсіие. 
дворянство , п. 2- Ьег ЗІЬеК 

яодворлюог , і. — рЛтьел , — рйтъел , (Ц Пі 
ЗЬоілптд кГЬттеп. 

лодвореше, п. 2 - Ьіе ФпГГфгапд іп еіне ЭДфишл. 
задворокЪ,/. і. ЬаЗфіпгеіфаігё. 
задворный , асГ). и а с? іт йіптфйиГе і(г. 
надворный, аіі). ігп^ от $оГе і{?. 
подпорный сооРтмихЗ , сіп У>сф'йФ. 

подворье, и. 2. «іп фап$ п?аб шап ап еіпеи? йііЬем 
1 гк §лі, иіи Ьй еіп^и^і;гсп. 
придворный, ті]. (человѣкъ) сіп фсфеЬіепкг, 
Дебёлый , ас]. Ъаф, (уіД. 

дебелость, /. 4. Ьіе Ш(, $еі|Ъ'дЪ-іі. 
дебелѣ'ю, і. —- лЪтп , ЬіФ, пжЬеп, 

Девять , лф петь 

девятый, я^/. Ьег пешие* 
девятьнатцать , а]. пештзеЬт 
девятьнатцашой, аЩ. ьег Шщфнь 
девяносто, аЛ). петі^ід. 
девятьсотъ , <пІ]. псшфшіЬегй 
девятью, а4ѵ. ітпшюі. 
гголдевяш^, асі). (мівпемп. 

Дегсшь, т. 2. 33 ,ѵГт=Ое(, ®&<«, ®аатГфі»іек. 

дегтярня,/. ,. * а $ 2ф е егЭД. 
дегтяный , лф. усіі Х()есг. 
д^ппярникЪ, ѵ\, а. сіи 2Г;еег6геітт 
Декабрь, /и, 2, ЬСГ ©СССШЬСР* 

День, т. 2. дня 5 Ьсі’ $а$. 

день от 3 дпл . т>п ^йде ^дде* 
деннйца, /. і. Ьег $0?огдеп(іегп. 
дёгный, «4 шйё Ье$ 2;ддс$ ѵщсі)ц 0 
Дкёвный, ап }. Ы, 
ежедневно, аеіѵ. Ыдііф, оДе 2аде* 
ежедневный , ж], *4д(іф. 


Аенио 


127 


ДЕ. 

А !ц но и нбчно , ж/ Ьер Теде шіЬ бор ГГ? лсГусе» 
днюю, ешь, днепсі »пь , Ьіе 3)с;оиѵ 1)й(чп. 
дневальникЪ, ?»• 2. еіпее Ьег Ьіе &е|оис И. 
дневальный , йі. 

днепйньв , я- 2. Ьіе ©ефиг. 
днемЪ , асіѵ. ЬсЗ ХйдсЗ. 

деньщйѵЪ, »/. 2. сіп еоіЬйГ/ Ьег сіікга Огпсіег $«г 
&еЬіетжд дсдсбеч пжЬ. 

благоденствую , ь — попать , дІіШф КПЬ Ьег* 

дішде Іебсп, дик 2адс ^абеп. 

благоденствіе, «• 2- Ьйі> ЭДЫ^егдефеи. 
оудчешный д^пь , сіи Жсгісітд. 
долгодёнсіпвую , і* почать , ійіідс НсфгсіТ» 
ономёдни , аДѵ. ршдГфіп / Іс@«. 
подённо , <Лѵ. «йдсііч’і|с. 
подённый , ы/ іѵй$ іадсшсі(с дсіфгф’К 
подёньщикЪ, №. 2- сіп дйдс(о!)п«г, 
поденьщина, / I- Ьсг Дйдсіобіі. 
полдень, ш. 2 . Ьег 5)ііййд; (бііЬегк 
полудённый , <іф\ шіііедід. 

ПОЛуДНИкЪ , №. 2. Ьй9 •дч'ірсгбгёЬб 
до лологшна днл , погіПІПйд?. 

ЛаОЛ* .полонима днл, (поелф полудни) ПйсГр- 

ті«ад$. 

полдничаю, і- —чать 95сГрсг6гсЬ( сЦЬи. 
прошлоднёвный , гой^ Ьс^ уегідец дадое' дс- 

(ффп. 

равноденствіе, «. 2. Ьіе ©описп»«пЬ«; Ьіе Зсі^ Ьѵг 
2йд шіЬ З^афс д(еісі) і(і. 
сегодня, аск. (севбдни) Г;сіНС. 
севоднишный, а Л}, (/ішд. 

третьеводни , жіѵ. (трётьягодня) г»огдс|ссгП. 
яадень, псіѵ. Ье^ ^йде$ ѵогЬег, 
па капун%‘ того днл , Ьс^ ЗІбспЬ^ ПОіфсг, 

Деньга , і. сіи Г>аіЬ ^орсСсп, сіп Х)стшГс()!сп, рі, 
денги, негЬ , ©сШ. 
денежка, р. і. і<1- 

денежный, аі]. 311111 0сІЬе дф^’ід; г<іф. 
безденежный, лф'. лгт, »|>пе 6еІЬ. 

дінеяс- 


12$ 


ДЕ. 

денежный ді гора, Ьаэ' ЯПщЪШ. 
денежный мастерѣ , Ьег ф?ип*теі|?ег. 

денежный порѣ, СІИ ГШГфсг ШГЙП^сг. 

Дергаю, і. гвюд, дернутъ, р'еосп. ѵфіі 
дерганіе, «. 2. ЗШт, ЯеіЦеп. 

вдергиваю ь патъ, пдбргатъ, вдернуть 

1;тст$іфеп, 1;иктге^сп. 

вдёргиваніе, «. 2 . Ш &П(Ш'і(Ьеп , #іпсіпгс#еп. 

выдергиваю, ь-(кгаш^феп, (кгт^гсфеи. 

выдергиваніе, п. 2 . Ы ^егашірфеп, .Ірегаий'сфсп. 

додергиваю, ь - І)ітщфп, 1)таті$<п. 

задергиваю - - рог т* *іфст ({. (*. 

етс ЗагЬіке т* $еп|гег) 

здергиваю, і.-йбрфеп, Г;егшиег $іфеп. 

надергиваю, - -- <шГ еі№й$ І)таі/ $іеГ)Сп. 

обдергиваю, --мт «»«* *егшп іфт 

отдергиваю, і-й&рфсп , йЫеі§с«. 

передергиваю, і-и щ пйЬп ^ 

подергиваю, ь —-сіи тщ рсіуп , ѵефіи 

поддергиваю, і--Рои щеп ті 

I дергиваю, і.-бегбер ^іе^сп , геіЦеп. 

родергиваю, — --Ьпгфрфеи, Ьлрфгеі^сп. 

Дё Р евГ?Тѵ. --— «кЛіікніЬецкИ, Цпфя. 

дерево, п. 2. ОСС лЗ'ЛИШ ♦ ЬЛіІ фоЦ. 

деревцо, п. 2 - еШ Шит ®аііт. 

Деревянный, си], (д/сгн, рои 
ДерепЛнное масло, ЗЗйіітоеІ, 

Дрола, дровЪ, рі. ФгстфоІІ. 
дровяный, ад). $ит Яѵетфоі] де^гід; 

ДровосѣьЪ, ,;л 2. Ьег ^оГфйсГег, 

Дровни, ей, ст Я5тіег(фПкеп. 
деревня, /. і. ь<к? Т) 0Г ^ 
деревенька,/: і, € щ фоЭДеп. 
деревуягка, /. і. н. 

деревенскій, аЛ). |рд$ ост ^>ог/с, р от і(Т 

д^евеищина с. ,і„ е р !фп Ь|( ? ' ;* 

ипЬ Ьйипіфе ©ійсп 1)а(. 

V ~ ,иЛи ' Ишімьт. 

ЖіХгЬпі' • Ьм*$»І 1 ІЮКГХИ 

іукіосі(пще} ст ДО^сшг ^(5; 

Держу , 


)жу, 2. — жать , подержать ., Г;аК<МЬ 

держуся, 2. -— жаться , (чего) м еііРй^ (нфаггеіт, 
держаніе, 2- ЬйЗ файгп. 
держава, / і- Ьег 3 ?еіф$лр{е(; ьіс Зісдіспт^. 
державный , піі/. (государь) Ьсг гедтчтЬс феіт. 
самодёржецЪ, т. 2. Ьег @е{6|фегг(фег , ЯЙопйсф. 
самодержица, / і• Ые ©е(6|фт’ГФ*шп , Зропйѵфіт?, 
самодержавствую, I- — аоаать, топасфі|ф ссдіе* 
ген. 

единодеря ааствую, і • — іЛ. 

самодержавіе, п. 2. Ые шопагфффе Эи'діеічтд , Ые 
итішСфгйПІіс ЭДйф*. 

самодержавный, сп\р шшщ|*фгаи & , (ЬиѵеГйіп. 
воздерживаю, і* —пять, лоздержать, аЫ)й!ши 
воздёрживаюся, і • — —- | 7 ф Ш^сіШп. 
возде'ржный, пф. Щй^ід. 
воздёржно, пЛ'. 

воздержность,/- 4- Ьіе , ОгпфйЙип^’ 

воздержйніе , »■ 2- Ы. 
выдерживаю , і • —* -— йіифйііеп» 
выдерживаніе, п. 2- Ьй 5 2(и^()й(геп. 
задерживаю, і• — — 6еГ)йЙсп ; йіііФй(«т 
задержаніе, п. 2. (задержка) /. і. Ьіс .^шЬегпі^ Ѣсс 
Шсг^цд. 

задержатель, ѵи 2- Ъег сіігй^ осфіпЬегі, ои^йй, 
здёржиЕаю , і- — — ^йісеп. 
слбпо сабе з держать , (т і)й 1 іт. 

издерживаю, ь — — йи^сбен, аіфтспЬеп; 
издёрживаніе, «• 2- Ьа^ 2(щ^зс6еп. 
издержка,^/, і. &сг ЗііфігаиЬ. 

обдёрживаю, і.- ѵісі. задерживаю, іи. 6е(ТйС!Т, 

обдержу , 2- — жать, 6с(і^сп. 
обдержаніе, «. 2- Ьсг 

одёрживаю, і. — патъ, одержать , сіфйІМі, &й^_ 
ООП ГГЙЙСП. 

отдёрживаю, I.-йб^йігеп. 

поддерживаю, і.-Г;ййеи І}сЩпР 

придерживаю, і. — — ^^ап ІМІіеп, 

продёрживаю, і. — — бе&дЦсіЬ 

И долга 


130 


ДЕ. 

А 0 -* 30 у еесГя лродержйть ѵто, еіФоЗ Ійпле 
(іф бфйИсп. ' 

продёргиваніе, п. г- (продёржка, /. і.) зъ* 
&оКсп. 

содёрживаю, і.-ефігсіі. 

содержу, 2. — жать, ій. 

содержать пЗ ееё* , т (іф $ а іт, 6едгеі?ёп. 

содер? &ніе\ п. 2 . Ые бфйптв; Ъег Зіфаіь 
содержатель, т. 2. Ьег ©фаікг. 
книгосодержатель, т. 2 . &ег 35«сГ>^лГгсг. 
удерживаю, I. патъ , удержать , 0&()йІКП} 
Зіігііс? |>аІ(еп, бер (іф беЬаГ^сп, оогсафаііеп. 

удёрживаюся, і.- (іф епфаімі. 

удерживаніе, «. з. Ьй$ Шфокеп. 

уде'ржка, /. і. ЪаЗ 3 »;тс&е|>аГ‘СП , Ьіг $окпф«Г»т& 

неудержимый , ай]. п>а$ п іфі аЬ$ іфйіКа 

Дерзаю, і. — зать , дерзнуть > рф сгЙВпсп, 
РФ ітгег|Меп, госдеп. 

дерзкій, лф. (геф, оеггоеде». 
дерзко, айѵ. вегюедеиег ?Шеі|е. 

дёрзкость, /. 4. (дёрзосшь) Ьіе Згеф&віг, Йегюеямфвй 

дерзостный, ай]. ѵій. дёрзкій, 

дерзостно, айѵ, ѵій. дерзко. 

дерзновеніе, я. 2- № ІффеіС, $г*сіфеіг. 

дерзновенность,/. 4. і4. 

дерзновенно , айѵ. Йфп , (те ф. 

дерзновенный , а<і). Ш)П , (г іф. 

продёрзкій , ай]. Гфг (геф. 

продёрзость, /. 4. ѵій. дерзость. 

ДерматЪ, ш. г. сіпе фетпгёеНе. 

ДернЪ, т. 2 . Ьсг Э\а|сп. 

дерновый, п(і]. воп 3?о|еп. 

Деру, і. драть , геірсп. 

За Полосы драть , бер Ьіп фйогеп ре^е», 

дернея, I. — (фіазеп, Ьаі^п. 

дерунЪ , т. 2 . сіп ©фій’дег. 

драчунЪ , т. 2. ій. 

дрйка, /. і. Ьіе ©фіяяегер. 

драчливый, я4] щ |ир ©ф%гер зепеІ0Г.' 


ДЕ. 


131 


ДРАНЫЙ , рагг. 0 СГІ|Г<П. 

дранье, и. 2 • ©фіпЬеГи; Ьй$ ШеірСІТ. 

дранйра, / і. СІНС ©фіпЬсІ. 

вдираюся, і. — ратьея, подраться, (?ф &іпеіЛ? 

1)і-йП9еп. 

выдирію, I. — рать, пыдрятпь, «ц$геі#еп. 
выдираніе, «. з. Ьй$ фегаи^геіреп. 
выдирйюся, і. — — ОФ І00гсі$ен. 
додирйю, і. —, додрать, ѵоііід і:ггфп. 

додираюся, I.-Ьі$ іи те т Ош (іф &ш?Ф* 

ѣгапдеп. 

ЖиводёрЪ, т, 2. Ьсг ©фіпЪег. 
живодёрный, ай]. Ьеш ©фіпЪег 
живодёрня, / і. ѣег ©фіпйапдег. 

задираю, і.-геі$еп, #апЬеІ (цфгП, 

задирйюся , г. —- — 
аадйрка, /. і. Ьіе ЭіеФегер. 

задбрю, 2. — ритъ, витбппдеп / |иш З^гп щеп, 
задбрный, ай], сіпег Ьеѵ Ісіфі аи^сбгафі і| 1 . 
раззадориваю, і. — патъ, раззадорить , ййХІІК 
апЬег Ье@е». 

здираю , і. —, ео^ра”!й , оЬгеі§еп, аЬ}іі 1 )еп. 
ложу содрать . Ъіе ^аіі( аЬре(;еп. 
здирйніе, «. 2. (здйра,/. і.) Ьй^ Шбгсі^Сй; 
здбрю, 2. — ритъ. $апкп. 
здорЪ, т. 2 . ѣер 3 ЙП ^‘ 
здорщикЪ , і». 2. еіп 5 йп?сг. 
здбрчивый, ай] (здорливый) ^ап?і(*ф. 
здбрный, ай], ій. 

издираю, —, изодрать , $т*еі§СП. 
надираю, і. —, надрать еіпе 

наддираю, і.- от оЬефп ?1;сі1е ^сітефеп. 

обдираю, і. —-, о&дратъ , ипфсг зеггсфеп. 
обдираніе, «• 2 . (обдирка, /. і.) 
иш^ег. 

одирію, і. — ѵій. обдираю, 
отдираю, I. —, отодрать ч о6гсі^с«. 
отдйро^Ъ, т. 2- <іп йбдсгИіепеі? © 1 ідс 5 . 

4 іередирЙк>, і. —, лере драть ? СПфРСІ^ ГСфСШ 

И 2 


ПОДИ-» 


42 


ДЕ. ДИ. 


подираю, I.-гсі{?сп. 

морозъ у меня ло хбжЪ лодиреіетЪ , Рй /рощ 
(фаиРеее пііе. 

поддирйю, і. —, ло до драть , іюп ипГсп лч^. 
еефеп. 

придирйюся , і. — лри драться , (|ф Мег еіпеп 
І>сг шпфеп. 

продираю, і- — — Ригфееі)?еп. 

лродирйюся,-РпефЬггфеп, (іф Рцгф(фІадсп, 

роздирЗю , і. —, розодрать , зегееі{?еп , інж еіш 
ппРее ееі(?еп. 

розодраніе , п. 2 . Ьа$ ^(ѴѴіЩѵи. 
раздорЪ, т. 2 - у, Ьіе Шкіпійіеій. 
раздорный , а<0‘ ипеіпід. 
удирДю, I. — удрать у ѵіА. отдираю. 

Десна, /. і. ЬегШппЬас^сп, ЬаёЗфіДеіГф; Ьіс і*сф(е 
фапЬ; сіп $Цф іп ЭД(апЬ &іе(е$ 9?атеп$. 

деашй, аАр іеаЗ $ие Зй’сІдеп і|і. 

Десть , /. 4 . (бумаги) , СІП ОЗиф ^ар(сі\ 

Десять, «$• 

десятый, аАр. Рее $еГ)Піе. 

десятина, / і. Рее ЗеікпРс; еіп 50?оедеп оР?е §т 
(ёп &тРе& 

десятйнный, аАр. ЗФ с *іРеП сРее фц(еп 5апЫ 

ае^рпз- 

десятерйкЪ , т. 2* еіп ©ешіфі поп $еГ)еи ірфпР, 
десятокЪ, т. 2. тка , еіпе Зй1Д псп ^ерпеп. 
десятской , а Ар еіпее Рее Мее фп 3 )?апп зс(с§с і (1 
десятью, аАѵ. $е(>ептйГ» 
вдесАтеро больше , $е$ептаІ деорее. 
десятеричный , аАр. }СІ)сп РсРеШЙ 

Дешевый , сійр. (дешевЪ) ГОСффі. 
дёшево , аАѵ. п>іфі(ёі{. 
дешевѣю, і. —пЪть , іѵобГг'сіІ ГСееРеп. 1 
дешевизна,/, і. Ріе П)ефІ(еі(с 

Диво, іи 2. Ьаб < 2ВипЬсі’; &а$ Ш'спфеисѵ* , 

дивно , аАѵ. ппшРееРаеее 2Вѵ’і[с. 
дивный , а А]. іѵмпРсеРле* 

ДИВЛЮСЯ, 


ДИ. ДІ. 


43 


дивлюсь, вишься , пипиться , удивиться , (че¬ 
му,) (|ф пжпЬсгп , (Іф оеейшпРееп, ЬспптРееп. 
днаитьо я почему , Рй$ і(І ^сі.п ОЬішРое. 
удивляюся , I- —- плАться , удипитьсл , (че¬ 
му) іА. 

удивлён іе, я. 2- Ріе З&егюипРееипд. 
у диале нія дортоин ти , Я?ипРеі'П$ПДігРід* 
удивйтельно, аАѵ. юппРеебаеее Ш 3 еі(е. 
удивйтельный, аАр. тппРееРйГ. 

Дикій э ай]. ГОІІіХ 

дііхоіі цпЪтЪ , еіпе ^ае&е, Ріе пит піфі еідеіШіф 
пеппеп гоеі$. 

дйко, аАѵ. аи( еіпе юіІРе ЗБеіГе. 

дикбвина, / і. (дикбвинка) еіГОЛ# (ШОК#. 

дикбвинный, аАр. (ейеп. 

дичина, /• і. ййеНер шіІЬе^ ©е(Тиде ( ( ИВіІР* 

дичь, /• 4- ій. 

дичу, 2. —- ѵитъ) н?іІЬ шафеп. 
дичу'ся, 2. •— п?і(Ь івегЬеп. 
издичйлый, аАр еіпег Рее дщ №ІІЬ дегооеРеп і(І. 
Дира, /. і. Ьйё 5 оф. 

дйрка, / і • еіп Неіпее? 2оф. 
дировйшый, аАр Іофегіфй 
дирявый, аА]. еоііее 2 ёфег*.^ 

Дитя, п. 2. ^іпЬ, рі. дѣти, ём 9 Ьіе ^іпЬеѵч 
дитячій, аАр ІіпРІ(ф. 

дитячуся, 2- — питься^ (іф (іпЫ(ф ІіеЯіП. 
дѣтскій , аА). ІіпРІІф. 
дЪтйна, 7 п. і. еіп ЗйпзКпз, 

ДіаволЪ, т. 2. ЬСѴ 

діаволскій, аА). {еи(Ті(ф. 

ДіаконЪ, т. 2. І)сг ^Зіасопиб* 

дійконскій , дф. Рет ©ійсопш? рі^е^опД. 
діаконство, я. 2. Ра^ 51 ші шіР ЖпеРе еіпе^ ©ійсоіш?. 
архидіаконЪ, т. 2- Рее ЗІефіРіпсотй. 
архидіаконскій, аАр. Рет ЗІефіРійсотй р»зеГ)і?гі^, 
архидійконство, я. 2. Рй$ Шше ипР Ш$йеРе Ре^ ЗІефі* 
Ріасопи^. 

прошодійконЪ, т. 2- еіп феоіеРілсопи^ 
протодійконскій, аАр Рет фгоіоРІЛСОЯи^ бфоеД. 

И з прото- 


ДА. ДМ . ДН . ДО. 


44 

п^оптодійконспгво, я. 2- Ьоі ЭДпи сіпе4 ^ГбіоЬілсопи#, 

Длань, /! 4. 6”. Мс ^афс адапО. 

ладонь , ./• 4 ѵпІ%. іА. 

Длинный , ай). ,апО|. 

длинл, /. і. Ьіе 2гпде. 

по длинняе, аАѵ. (апдег. 

длю, 2. дли ть . лподлитъ, $СѴІ&ЩІѴП, 

Для, ргаер. ШС^СП, рЦ\ 

Алл чего ? іѵагіті ? 
тогб для, ЬеЗшедт. 

Дімюся, 2. (на кого) (Ш$ $едеп (ѴпіапЬ. 

надьт&сся, і.-«атьел, аи|-ТфюеПеп, (Іф 

надмёніе, п. г. Ьіе 0фгои(|?ід*еіе, 2іи| : деЫаГеіфеП. 
надменіе лзыха. Ыс Жгеипс. 
надмёлный , рлуг. аіфде(ф№ойсп; аи^сбіаргп» 

Дно, п, 2. &сг ©сипЬ, ОЗоЬсп. 

донный, аА). іга$ аиГ Ьет ЖоЬеп і(?. 
бёздна, / і. Ьег 2Н\дгипЬ. 
бездонный, аА). дптМоЗ. 
подбнный, аА). ѵіА, донный, 
подонки, рі. Ьег 2>оЬсп(Ы?. 
плоскодбнный , аА). РйфбоЬСШІфі* 

До, ргаер. }ц, Ы* ап. 

Д^же до, ргаер. іА. 

До'бя , оЬ/оІ. 

здбблю, 2. —битъ гст^сп , тафсп. 

здббленный, рап. дешйф , (т детаф(. 

здбба /. і. Ьіе *Шйг$с, Ьа$ 2Виг$сп, тлфеп. 

здббный, аА). детище, ^гіі детафі. 

нбдоба, /. і. (надобность, /. 4.) Ьіе 3?ефа><пЬід&ІЬ 

надобный, аА). пбфід, пофюепЬід. 

ненадобный, аА). иипЬфід. 

подобно, аАѵ. по'фід 

ненадобно, аАѵ. цппо'фід. 

подоб^ешЪ, ітрег/. (ргаег. подобало) с$ дебйИ (!ф. 
подббносшь,/ 4. (подобіе, я. а.) Ьіе (ЗГеіфреіі. 
ѵа лодббіе , аАѵ. д(еіф. 
подббный, аА). $иіф 
неподобный, аА). щід(еіф«; 


«репе 1 


ДО, 45 

преподобный, ^фпнігЫз. т - Квй 

преподббіе, п. 2. ваше лрелодпбге , ®Ш. фофіШЬе 

сподобляю. 5. і.-ЫгѢідеп. 

сподобляюся, 5. і.-дешпгЫдсі иегЬеп. 

сподоблёніе, 8. н. 2 . Ьіе ЗШ*еЬід«пд. ., 

уподобляю, 1. — б.іЛтъ . — бАтъ, ЬегдІеіфСП, 

уподобляюся, I.-бІекМ, 9І«Ф №> 

уподоблёніе, «. 2 . Ьіе ЭЗегд.еіфапд. 
удобный , аА). Ьедиет , ^(ФісГі, деіедей, 
удб^но, аАѵ. <пі{ сіяе Ье^и^ітіе Сігс. 
удобность, /*• 4 * *»« 25е<И*€ШІіф?сіе. 
пріуподобляю , I. - " Р<Г0ІСІфСЯ« 

Добрый, аА], (дгбрЪ) $11?. 
добро , аАѵ. диі. 

доброта , /• і • Ьіе ©ифе і. , 

добрію, I. добрать, Г<ф 6сО«ГП. 
зися-ряю, г. —&Лтъ, — Ытъ , Ьфт ; 6«« 

Гаіфгійсп; ЬеГіефеп. „ _ , 

задобрёніе, «. 2 . Ы« ЖсдГиідітд, ЖфпГпдипд, ^с(ТсФ»пд. 

одобряю, I.-еій диі &т}Ь 0<Ьеп, «пргеи 

Ли стр(е^(еп , гссоттепЬіегеп ; Ьипдеп. 
одобреніе, «. 2. Ьіе ЗіпргеіГипд, ®тр(ф1и»в/ 
тепЬаііС'П. 

предобрый, аА). $1)ѵ дш* 

удобряю, і.-©етідфштд ЙвДса. 

удоб| ёніе, «. 2 . Ьіе ©ешідфиипд; Ьіе З^иадиид. 

Дождь, т. г . Ьеѵ Эй’ЗСП. 

дождч идетЗ , ей гедш. 
дбжжикЪ, ѵі. 2 - ет Кеіпег Эѵедем. 
дождеаьій, аА). П'аз «от Эѵедеп і|І. 
дтждепый чернь , еіп Эіедептигт. 
дождливый , аА). гед^фай- 
дсжДлйысіл логёдд , гедпіфі 5®сііег. ^ 
бездбждіе, «. 2 . еіпе Зеіі, Ьа даг Іеіп Эѵедгп і|г. 
одожд^ю, I. —дать, —дАтъ . |?едеп деЬеп. 
Долблю , бишь, — ънть ., 1)СХС^СП , рісЬ'СП. 
долбленіе, ». 2 Ьл^ 5раФеп. 
долбня, /• ь еіп ефіадеі Ьег $<#шЬег. 
выдалбливаю, I. — пать. подолбить, аиррорісп, 
выдалбливаніе, «• 2 . Ьіе Ши^ьріипд. 

И 4 Н * Л0Л ’ 


1$6 


до. 


нЗдолбы , ,р 1 еіпе т ееп врміі^еп Я«і«т. 

2 одал лнваю, і. , лродолййть , Ьшч|фо(>Іеп* 
Долгій , асЦ, (дологЪ) ІсіИСТ. 
дблго, аАѵ. ІйІІОіе. 
долговато, аАѵ. етпн? Іапде. 
долговйгаый , а А]. еГПЫЗ (дпд. 

Долгот, кій , а А], сіи ігеійд (вид. 
долгонько , аАѵ. сіи шспід Іппі)с, 
долгота , /. і. Ьіе іоіпде. 

Долѣе, асіѵ, сотраг. Га'пдег. 

должййшій, аІ}. ■ Ьег МпдЦе. 

вдоль, аАѵ. ііі Ьіс Яітде. 
продолговатый, а А]. Пщііфі. 

продолжаю, і. — жить, — леи'»»*, кгМімггп • 
&сг*одті, /т/ебеи. 91<ь 

продолжатся , і. -- (огЩгсп. 

продолженіе, и. 2 . Ые 2 >еіѣпідег«пд; ©т&егшкі* 
продолженію, аАѵ. іѵеіМиГіід, 59 

продолженный, а А]. Гапд, ШейГсн/ейр 

ПР Г»к^« ШеЛ '’ 2 ' Ь ' Г таІ ші ™ т ' 

продолжйшельно, аАѵ. ГйП0(ат. 
продолжительный, аА]. сегІопдапЬ. 

ДолгЪ, м, 2. у, Ь/е 0 фиІЬ. 

ДОЛЖНЫ И , аА]. {Іфи/Ыд. 
онл дЪлжо-нъ , ег \)йі ©фифеа. 
должно , V. ітрег /.' тан пщ§. 

Долженствую, ь — попить 9 (ЫГсп, ГфіОД (с т, 
должникЪ, ш, 2 ■ Ьег ©фиІЬиег. 
долж ница , /. і. іне ©фШЬпегйт. 
должность,/: 4 . Ые Щіфі, ефціы в гсіг. 

** А мГтфт. Ь ~~ ввЯ4 ’ ********** *«ЬіпЬ> 

Г“ СЯ ’ ь жЛпье *< «* ©фіІЬсп дем<И. 

Ь ѵ- (ког6 чЪмЪ) е,псш «не @е№ 

йо^й епѵег/еіі, стсп ©е/айеи фшт. 

одолженіе, «. 2 . Ые 6еГ<?Шд/ей, Ьег бфЯен. 

одолжнтелхный , я#. тШз< шЫМіф тфШ>. 

ДолЪ, 


да 


*37 


ДолЪ, «. 2. у, Ьіс ДОфе* 

дольный, аА]. ь. піеЫід. 
долина,/, і. Ьа$ Х()<й. 

подОлЪ, т. 2 . у, сіпс піеЬгіде (ЗсдепЬ Ьеі? &Ш 

$іт, / 

подОлье, фоЫісп, еіпе фоГт/фе фгеЫіф.' 
подольскій, им* $и фоЬойеп де&о«. 
раздолье, я. 2 . сіпс Ьгейс §Мфе. 

Долѣ, 5. аАѵ. ^ештег, ^СІ’аЬ, 511 ЯЗоЬеп. 

долОй , я</ѵ. , 

одолѣвйю, і. —« пить , одолѣть, й&СГПМИ&еи / Ьіе 

ОЬефшЬ Ье|)айеп. 

одолѣніе, ». 2 . Ые ІІе&егпмпЬипд. 
одолѣваемый, рап. Ьег [іф йШѵіпЬеп Іа$и 
одолимый, аА]. и&егИПііЫіф. 
неодолимый , а А/. итФетіпЫіф. 

преодолѣваю, і.- ѵіА. одолѣваю. 

преодолѣніе, я. 2. ѵіА. одолѣніе, 
преодолимый, аА] ѵіА. одолимый* 
непреодолимый , аА). ѵіА неодолимый* 

Долото, я. 2 . І)СІ’ $ВДМ* 

долотОкЪ, ?». 2- тка, іА. 

Доля, ш’й. дѣлю. 

ДомЪ, т. 2 . Ьй$ фсШ'о. 

домикЪ, ѵі. 2- Ьй^ феш^фей» 
домОкЪ, т. 2- мка, іА. 
дОма, аАѵ. флиГ*. 
домой, аАѵ. Пйф ^й«Г«. 
домашній, а А], ^шп ^аиГе де(>оѴід. 

ДОМОЮЙ , а А). Ьег 5ѵоЬоІе, Ьег С9М;г. 
домовый , аА]. ѵіА. домашній, 
домовитый, аА]. Г/іІЗІІф, ШІгфГфйГ^іф. 
домоьбдка, /. і. еіпе 21и|ТсГкпіт іт ^аи(Ѵ. 
домостроитель, т. 2 . еіп дикг ©ігфГФлГ^* 
домостройтелство , «. 2. Ьіе ^аи^^аІШпд^іШ/І* 
бездбмье, «• 2- Ьег Шійпзе/ сіпе^ ^аи(е^. 
©ездбмица, с. і. Ьег (ейеп .^ляГе і(?. 
бездбмный, аА). Ьег Геіп ^-йіір 1;ле. 

«копидомЪ, ѵи %. у, еіц ©^[еп^^ег» 

И ; 


Дорога . 


*38 ДО. 

Дорога, / і. Ьсг ЯВсд. 

большая дорога , Ьіе СйПЬ|ІГй|Ге.' 
йоепая дорога . Ые фесг|ігй(?е. 
ло дорогъ, 4 Ш *Шеде, піфг аи$ ЬсШ 2 Всде ѵ 
дорёжка, / г. сіи Млпсг ШЗед, 
дорожный, аА). $ц Г згсіГе Зфопд. 

Аорбкный ч?лоп*лЗ, сіи ОіеіГем&ср. 
дорбжный зситасЯ, Ьіе ЗВсдеІРІГ. 
подорожная, аЛ}. / сіи ф д 0 *и фо(?рГегЬси. 
придорожный, аА). иш ЙВсде ІіедсиЬ, 

дорёгилный, ай]. 5 еі«гсіТе, і(ІсГ;еЬет »рп де|ігеіГкп ?еи« 
Зеп добгпифе юсгЬсп. 

Дорогш, ас]. (дорогЪ) феисг. <5*. драгій, 
дёрого , аАѵ. фсиег. 

дорожаю, г. жить, подорожать , фсиег К>еі* 
оси, [шдеп, ш 5ргеіё Тоттен, 
дорож^ся, г- жііться, за дорожу т ъся Йеідсгп , 

Ьсп фгсгё ег Щт, ои(ГФ(ад«п. 
дороговизна,/, і. ь, е Зфетчтд. 
драгоцѣнный, аА). Го(Т 6 лг. 
драгоцѣнность , / 4 . Ьіс Яо0$вгГ«Ъ 
дражайшій, аА). $ирегІ. Ьег феиегііе. 

придорожйю , I- жить феигег я>егЬен, йиШддсп. 

предорогш, аА). (еІ)г фецег, ІІ ^ 3 

Доска, / і. Ы фкй. 

дощечька, / і, Ьо^ ФтіФеп. 
дощатый, аА), рои ФгсСигп. 
поддоски, коьЪ, р/. Ьй$ го(еф шичг Ьег 2іф|ь 
Дос^гЪ, т. 2 : ЬІС ЭДи§с. 

лри доеуг-ъ. Ьгр ітфідеп ©еітЬеи. 
лен* не досуг 6 . іф ^аЬе кіпе ЗШ. 
досужный , аА). Ьег Ьй %еіі ф. 

^миЪ не досужно , іф $аЬе кіпе ЗеіЬ 
досужность, /; 4 . ѵ іА. дос^іЪ- 
н.едосужность, / 4 . Ьег ЗОійпдеІ Ьег Зеіе* 

Дочь, / 4 . дочери, ЬІС $офГСГ, й дщерь, 
дочка, / ь ь<гі Хофгегфеи. 
дочерный, аАѵ. Ьег Хофеег $$8гі§> 


ПІДЧС 


ДО. ДР. 


49 


падчерица,/, і* Ъіс 

ю, 2. доить , тсГСоп. 

Доёніе , я. 2. Ьй$ іКеиси. 
дойнйьЪ, ?«• Ьа$ Шіеіфйі?. 
дёйница, / г. М. 

дойный, аА). П>й$ (іф тікп \ф, ЯШ> ЗісЬе. 
додйиваю, і, — пять, додойть *пт €пЬе тсіГеп. 

надйиваю, і-- теКеп (»«п Ые( $№)), 

отдйиваю, ь — — аифогеи $и гаеЦеи, 

удой, т. г- у, Г» * к1 *' щт{ 0ет ^” 1 ^* 

Драгій , ѵіА. дорогш. 

Дразню , 2. — нить. , ГСІ^СИ , ($СС$СИ , веііСІСП, 
дразненіе, ». 2. М ЗДеи, %*№ , «ерчегеи. 
задразниваю, і. — паяіь, дадразиііть ,ѵіА. дразню, 
переир^зниііаю, і* — — «лфГрвКеп. 

подраниваю, х.-«« П?епів геі|еп, №*п. 

раздразниваю , і. — — (Ш^бгідзеп, іи 5?йиіі(ф ЬППЗ^Н» 
раздразнёніе, «• 2. ОІц^Ьгіпдеп. 
раздражимый , аА). Ьег Гфг ещррйЫіф і|и 

Древній , ай). СіК ^ Ьс‘й0^. 

то дрванежу, тоіе »ог Шііег^. 
дрёвл'В, аАѵ. рог Зе.геп, г^г Шт^. 
изй др 4 ал~Ъ , іА. 

дрёвноешь , / 4* ЗШегфцш. 

Дремлю, 2. дремать , задремать .} 
сіпіфіиттет. 

дремйніе, «. 2, Ьа^ ефГиттегіи. 
дремотѣ, / і• Ьег Ѳфіиттег, 

дремливо, аАѵ. іш ^фІіШІШСГ» 
дремливый, « 4 }. ІФиѴгіЗ* 


дресва, /. I. Жісй, йгоЬсс @СШЬ. 

дресвяный, а А). ІіерФ*» . „ 

Гроблю , — вишь , пропить , ІП ©ШСрСП (фІЙбСЙ, 
дробь, / 4. ьег ©фгоье; Ьег Фгиф, дсбгофеле 
дробно, аАѵ. (КісГгееіГе. 


дробный, аА). Неіп. 
дробные доньям • Гіеіи ©е(Ь. 


дробина, /. і. Ьіе $ѵсФег« 


яодрб* 


140 


І4і 


ДР. 

подрббно , аіѵ. РОГ вйіФ , «тійпміф, 
подробный, пА). шіфііпМіф. 

раздробляю, і. - $ег(?іісГеп. 

раздробленіе , п. 2- Ыс Зег|шсГітд. 

Дрова, ѵЫ. /иЬ дерево. 

Дрожжи, жёй , рі. ьіе ферт, 
дрожжевым , аА). Г;е(гфі. 
дрождеь^птый , пА). еш’йЗ Щфі'. 

Дрожу , 2 . — жать. , дрогнуть , 51'йет. 
дрожь, /: 4 . Ьаб Зі«сгп. 

вздрагиваю, і. — патъ, подрожать, пзлро- 
гнуть, ті^ф'си рог ѲфгесГеп. 
вздрагиваніе , п. 2. Ъл$ 2іі#фгеп Рог вфгссРси. 
задрагиваю, і. — .— аландец #и егрггегп. 

передрйгиваю , і --$<114 шф даг $іШгп, 

подрагиваю, і. —- сіи госпід зікст, 

продрйгнваю, і.-_ рф Шіфіаі. 

ДроздЪ, т. 2. Ьіе фгоЦе!, Ят(сЬ 
дрбздикЪ, VI. 2. еіііс йеіпс 53го([еГ* 

ДротикЪ, т. 2 . еІП ОВиі’^ріс[?. 

Дрочопа, / т. сіи €оеіѣіфеп. 

Другій , а А]. Ьсі' (Ш&СГС. 

Другой _ра„?г, $ШП апЬещШсі?. 

другЪ, ѵі. 2. Ьег фгеиііЬ. 
са^*3 другЗ, {еПмпЬег. 
не другЪ, т. 2 . Ьег §еііф. 

Дружб кЪ , ѵі. 2. жка , ѵіА. другЪ. 
другйня, /. і, $іе ^геітЫпп. 
дружба , /. і. Ьіе Зтт&|-фй|1 
недружба , /. і. Ые 'ЗеіпЬГФф. 
дружество , «. 2. ѵіА. дружба- 
Аружвстѵо запеотй . дгсипЬ|сГ;л^ щафеп/ 
недружесгшю , «. 2- недружба. 

Дружный , а А]. й-еипЬГФйрГіф, 9 ([сШ^ 
дружески, аАѵ. ^геипЬГффПф. 
недружесш, аАѵ. МпЦМдег 
дружескій, аА). (ѴеітЬГфайІіф. 
недружескій, а А}. 

друже- 


ДР. ДУ. 

дружественный , аА). ѵіА. дружескій, 
дружно , аАѵ. ѵіА. дружески- 
дружу, 2 - — жить , ло^ружить , ЗИП! 

шафеп 5 9 сг(#$псіі. 

дружуся, 2.-$тшЪе іѵсгѣеп; (іф ѵег(М;пеіг. 

дружелюбный, аА]. де(і’Шд , ^гсипЬСфл^Цф. 
дружелюбіе , п. 2- Ьіе @с(сІПзісіі, §штЬ|фл(ШФ?сіе» 
дружка, ѵі. 2- «іп ©е^і?ебей®ѵаиіібаш^ 6 еі; Ъег фоф$еі*. 
подруга,/, і. (подружка) сіпс дгеипЫшь 
раздружим ) і. — жать, —■ жить , Ьіе ^геипЬі 
Гфф $еітеі#еп. 

раздруживаюся , і- — па т ься , раздружиться у 
(іф {(верен / шіі еішшЬсг ИпргеітЬе лчтЬеи. 
содружаю, і. —• •—- '^іЧ’ітЬГФйЙ ІІ'іЙсп. 
содружаюся, і. — — ОФ Ьс^геішЪсй. 
содружёніе , «- 2- Ьіе 
содруги , рі З&ипЬёдсноЦеп / ЭДПіііеп. 
содружество, «- 2- Ыс Ѳс(сй|фа^. 

Дручу , 2, — чнть, удручить , , сііі^иіСѴС^сГм. 

удручаю, I. — чать, —■ чнть , іА. 
удручёніе, я. 2- Ые ЗФпшМшд 7 ЗіпіЧпегдсФпд. 
удручённый, риге. абдсшлягсС , ліФдшеічзеІі. 

Дряблый, ту. пч’ІГ; т* Шпч* 90П5 лЬдерсШеи, осѵ- 
рфічітррг. 

дряблость , /• 4 - Ьіе ЭЗегіѵеШшд. 
дрябну, і- — путь, ігсі? іѵег&Сіі; ліДлІУси і’ог Ш»' 
іег , иегСфгишр^й. 

ДрязгЪ, т. 2. -ОДі’Іфе , $(іИ>ВД)гіфС. 

Дряхлый, аА]. Ьсѵ РОІ’ 5 ((есі* РОИ ЙІІСП ^Г(*.ре« йЬ- 
йсфопшіеп. 

дряхлость, у. 4 - Ьіс ^гя[йо(і 9 ^і{ ііп 3 ([(сг. 
дряхлѣю, і- — хЬть , ыч 2 ІІССГ »оіі бііеп .^гсГісіі 
Й^ОІПШСП. 

ДубЪ, т. 2. Рсі' (ЕіфЬіШШ. 

дуббкЪ , »«. 2- еіііе {(еіпе ®іфс. 
дубйна, /- і- Ьег ^ЗгйдеГ. 
дубйнка , /. і. еіп Иеіпсг фічідсГ. 
дубнякЪ, т. 2, а, Ьеѵ ©ІфСІШ-'Лф, 
дуброва,/, і. Ьсг ЖаіЬ, 

дубб- 


« 4 * ду. 

дуббвый , Л й). РОИ 

Дуга, / і. Ьег ЯЗодсп; Ьа$ ^шттІ;оГ| е 

^"У ж ' я у /• ь еіп Меіиег ЗЗодс», 

ріідуга, /. і. Ьег ЭіедепЬояеи. 

Дуло , п. 2. Ьіе ЗЖтЬипд аш (УсгоеГуг, 

Думаю , і. —— мать , (о чѣмЪ) ЬеиГсп. 

, д^ма,/. і* Ьег ®е>апГе, оііт Ьсг ©е^еішс ?івф. 
ЛУННОЙ дворян ннЪ , «іи @ф. емягёгаф. 
Аѵ^*чой дьллЗ , Ьег ѲмаіЗГесгегалііЗ. 
думные люди у Ѳс^іше Зѵсфе. 
вздумываю , і. — ѵ ать , пздужатъ , віф еь 
№0$ ьегфНеп, аиГ ©сЬапГеп Готтеіі. 

выдумываю, г.- лизьепйп, егрппеп, егрпЬсп, 

егЬіфгеп. 

выдумка,/, і. Ьіе ©фпЬиид, ©гЫфатд. 
вьідумчивый , ай). ьег Іеіфе ет>д0 сгЬіф^еп. Аиш. 

задумываю, і. -- (іф еп((фИе#еп. 

задумыгаюся, і.-І!і гіе/чт беЬшФеп (Щеп, 

задумка, і. ьіе @)е(?ппшід. 
задумчивый , ай). СіС^ППІд. 
задумчивость, /. 4. ьіе Хіе(ігппЩ(еіі. 
надумываюся, і- — -— ѵій. вздумываю. 
одумываюся, і. — — {іф ВеЬепк и, Гіф Ьеііппегс, 
отдумываю, г. — ■—• (іф япЬсгЗ ЬеЬеп кп, ЬсДпксЯо 

передумываю, і. --ибегЬепГеи. 

раздумываю, і. — •— ѵій. отдумываю. 

Дупло, Я. 2. еіп щи* ОЗтіт. 

дуплйстый , ай). Г;о^Г. 

ДуракЪ, т. 2. а, ЬСѴ ЭіЙГГ» 

дура, /: і. ьіе Шггііт. 
дурачбкЪ , т. 2. Ьй$ Шгі’феі». 
дура чески, тіѵ. пяггі'фег 2Всі(е. 
дурачесій, л<]. Пйгп|с(ь фЬѵіфі. 

дурачество, «. 2. Ъіе ^аіг^еіс, 2 &ог$сі*, Ьег ШЪФ* 
(ІяпЬ. 

дурачу, 2. — ѵипьу еіпеп $г еіпсц Э?ят« Ыкп,. 

<шп Э^аггеи підфсп. 


ДУ- 43 

дур5чуся, 2 - — йібееп Г<фП, Шаггеп^ро(]еп тібеп. 
дурю, 2* — Ріітъ . ій. 
дурно, айѵ. ЬШіф, |е&е (фіефі. 
дур іый, ай). І)Д(Ніф. 

задуряюся, і. — рАтъел % —ритьея , ІП еіп* 
З'Ьофеіе оегфаеп, 

одурачиваю, і. —патъ у одурачить , («Г еіпеп 
Уіаггеп раПеп. 

придуриваю, і. —гать , лрндурчѵ'Ь , еіпеп ЗійГ* 
геп оог|Мсй, (іф аЫ еіп $ап йп(Мсп. 

ДухЪ, т. 2 Ьег ©еі|1; Ьег &гІ;ст; Ьсѵ ©тіф; 
Ьег ©е(йш0. 

ду.хЪ у женя занижает^ , ЬепііШС ШІР Ь?Я 
Офет. 

душокЪ , т. 2 . Ьег @епіф. 
душистый, ай). еіпеп ІІлг^еп ©егііф (Ме. 
душный , ай), ігагт $ит 6г|Меп. 
духовный, ай). деііКіф. 
дуусоанти отец'6 , Ьег 5?еіф№аіег. 
дулсбпньт сын 3, Ьа$ Йеіф^іпЬ. 
духовнйкЪ, т. 2 . Ьег зВеіфепйеег. 
духовная, ай). / і. Ья^ ^е^ятепе, Ьсг Іф(е Ш-Ше. 
духовенство , и. 2 . Ьіе ©еі|1(іф?еіС. 
дохну, і. — -нутъ, лередбрснуть , ОстФеп. 
дыхДю, і. дтлсатъ, дыхнуть, Офеш ЩІШ г 
і'иГе Сфор^еп. 

дыханіе, п. 2 . Ьа^ Офет^о^сп; Ьяй Фе&еп. 
дылсаніе ж оря у Ьіе €ЬЬе ипЬ §(иф. 
дылсаніе отнАпь , Ьіе Ьепертеп. 

ѵмрадное дылсаиге , еіп |1т^пЬер Офет. 
дышу ,і. — шатъ , ЬЬфеп , раифеп. 
дышатъ на что, «п?я$ йпЫя^еп, йпрлифеп. 
идохновОніе, »• 2 . (божіе), Ьіе дрпКфе ©пдеСмтд. 
вздыхаю, і. — лсатъ , пздблснуть , (еи($еп, ш 
(еи^еп. 

вздыхйніе, п. 2 . Ьй^ веіі^еп. 

вздохЪ, т. 2 . у, Ьсг бсн^сГо 

воздухЪ, т, 2 . Ьіе Йиф 
воздушный } ай), іп Ьср І|?» 


выдыхйю- 


*44 


ду. 


выдыхаюся , і. — доиться , выдохнуться 
гетшфеп. 

выдыханіе, я. 2. ЬйЗ Фсггйпфсп. 

задыхйюся, і. — Ьсп Офеп» мгііст. 

онЬ бЪгааши очень задыхался, ег ЬаГ ПФ йаш 

Ьеш Офеш зеІшіГеп. 

задышка, /. ь Ьег іиг^е Ш;еш. 

> 


издыхаю 


Уст'Фт. 


издохлый , й$. пмб ѵеѵпйс і(і. 

издыханіе, я. з. Ьег Іе(з(с Офещ, Ьіе и${еп ?ийс, 

надыхйю, і. —• —» йіфйифеп. 

огнедышущій, аА). ГеиегГререпЬ. 

одышка, / і. Ьег Нще С'фт. 

одышка от лягает 6 , Ьег *Уф>п? де&сі Гсіф^, 

одьішливый , д<і/. Ьег сіпеп Гпі^еп С'фсш |ме. 

отдыхаю , і* йн^пфсп / |*фор(еп, 

отдохновеніе, я. г. Ы Зіизпфеп. 

ётдыхЪ, т. 2 . у, Ьй<* 2|щ?гиІ;еп; Ьег 3Іфад. 

Душа, / г. Ьіе 0ссіс. 

душинька, /. I. ЬйЗ Ѳееіфеп, Ш #е^фен (еіп Ш* 
(о(ипді}іѵ№.) 
душичка , / і. іА. 
душевный, аА). Ьсг бесіс деЬоп'д. 

душу, 2 . • шить, задушить , удушить* гг# 
(ІіФеп. 

душёніе, я. 2 . Ьй$ @г|?;Фсп. 
душегрейка, / і. Ьа^ §шмфепіЬ. 
бездушный, аА). , епфееі/ 
бездушіе, я. 2 . Ьіе 2еМс|?<)Геі{. 
великодушный, аА). дгоіппйфід. 
великодушіе, «• 2 . Ьіе (%о{шшф. 
единодушно , аАѵ. еіпреШд , еіпшйфі^ 
единодушный, аА). еігфсйід , еіппшфід. 

единодушіе, «• 2 . Ьіе , @іптифід*«Л 

Задушию, і. —шсіть , —шить , ег(йфеп, 
малодушный, «$• Неіптііфі# / Иеіпіане* 
малодушіе, я. 2 . Ьіе ДОеіишйфіз&іь 
одушевляю, і. —плЛть , одушевить , Г^срсеГен. 

_ одушевленіе, п. 2 . Ьіе $с|сеІШі<}, 


одуше- 


« 4Г. 


145 


одушевлённый, рап. 
отдушина , / і. сіп йі/Исф. 

подушный, чАу. т$ рйг де&еп 6 е$<фЛ юірь. ж 

5 ѵор,Т?еиег яеГфгід. 

подушное, я. 2 . (подушные деньги) Ьіе ^ор^епсг. 

продушина, / і. ѵііі. отдушина. 

удушаю, і. — шить. — шить, ег|сісСеп. лс 7 . 

удушеніе, я. а . Ьіе ЭДсйтеі. 

удушье, я. 2 . еіпе 5 ?гапфеіі іщ %а!(е. 

ю, і. 5 у/ял, дунуть, госдеп, Ыа(сп. 
дуд' 1 , / I • Ьег 2 )ііЬеІ;'йФ. 

дудка, / і. (дудочка) Ьіе ^ефе, Ьй$ «рфіГфеп. 
дудочникЪ, т. 2 . Ъег Ьіе ^(-'ефеи тафс. 
д)діо, 2 . — дАть, ЫйГеп мф 3 'И(іпігиенкп. 
вдуваю, і. — патъ , идутъ, (;тетМй(еП. 
вдуваніе, «• 2 . ЬаЗ #іпеіпШ(еп. 

вздуваю, і.- а 11 ( 6 (й(еп , йпбІаГеи. 

вздутъ огонь, йпфГфсп. 

вздуваніе, я. 2 . (вздутіе) Ьа^ ЗІпфіаГен. 
выдуваю, і. —, пыдуть, фіПіШ&Ыа[сЯ. 
выдуваніе, я. 2 . (выдувка, / і.) Уэ.ПйЦ^МаГеп. 
Задуваю, і. —, задутъ . йиеЫй[СИ. 
надуваю, і. — — афІа[еп. 
падутъ яузыгь , сіис Ж Іл(г (шфіаГеп. 

надуваюся, Ь -(іф йіфбГйСеп. 

надув &ніе , я. г. Ьй$ 2 («ф(й(сп. 
надутый , рап. ли^еЫ/ей ; аи^}ебГЛГ;еб, (?еГ|, 
обдуваю, і. — -— ши инЬ шп йЬЬ(й(еп. 
одувДю, і.- іА. 

одувініе, я. г. Ьй$ ШбМо/сп шп шіЬ ыт. 
одушливый , аА'}. раіі4Ьа&іф(. 
одутловатый, аА). сиѵа$ ращ>[тс(ісЬі, 
отдуЕЙю, і. — —сіиет Ьеп ѵегіорѵпеп Офт пме» 
Ьег фефЦѵП; йЬЫй<сп. 

подуваю, і. — Ь(й)еп. 

поддуваю, і. — — ^тшйсг 6 Іа(Ѵт 

прпдувйю, і. — — Ьіп^ФІйГт, 

продувйю, ь-ЬигфМйГли 

раздувйю, і. —. —. йийіпкпьес МаГеп; йп^Мй^п. 

і раздуй 


ДЫ. ДЬ. ДѢ. 


*47 


146 ДЫ ДЬ. ДѢ. 

раздуй огонь, Мо|е Ьй*> $енсг йіф. 
раудуииосл , і . •— — пи|ТсЬіі'СІ(сіі , Ьіе? ПЧ’і’Ьпіі 
раздуваніе, п. 2 . (раздутье.) Ьйё 
сдуваю, ь-т ед Ыа)си , дЫ>(й|си. 

ДыбЪ, т. 2 . сіи деічіЬс апу )Тс(н’і^сі: Фі'аЬь 

полосы стоАтЪ дкиНомЪ , Ьіе фааі'с |М)СП рі Жсгде 
лошадь на д'ыйы станопнтел, Ьае> $)3[ссЬ Ранив 
Гіф ш/ 

дыба,/- 2 - Ьег (ЗаІдеи. 

ДыіиЪ, т. 2. у, Ьсѵ ЭиІіісЬ. 

дылюмЪ ладснетЪ се> неф* Пйф ?иШф' 

дымбкЪ, т. 2 . мка, еіп Цеіпес Эишф. 

дымный , а<і]. усѣісг 9ІЙ1ІСІ). 

дымйстый , аА}. іА. 

дым овитый , а А), а 1 0 еШйЗ Зійиф і)1. 

дымчатый, а А), іА. 

дымчатый цпЯтЭ, еіие Ьші&Ідгйііс ^агбе. 
дымлю, мйшь, — мнть, надымитъ, ГйЦфсМ, 
Эійііф тафеп. 

дымленіе , я. 2- Ьй$ ЗЪіифеМ. 

Задымляю, I- — лАтъ , задымить, ШІі КйІіеО 
(йіі ег(іі#еп. 

надымл/ію, і.-ьіеі Шиф тлфеп; 

Дыня,/, і. Ые ЗЯеІОПС. 

дьшка , /. і. сіпе Кеіпе ЭДеіопе, 
дынный , а А], уоп ЗОМопеп. 

ДьякЪ, т. 2 . еіп 0ссіч’Гті‘. 

дьячёкЪ т. а- чка , сіиег Ьег Ьй$ 3(шЬ |)аі іп ЫН 
$ігфе $и (ійбеп. 

подьячей, іп. г. еіп (Вфгеібеі*. 
подьяческій, аА]. ьет ѲфѵеіЬеі* <зеГ;огід» 

Дѣва, /. і. еіие 3«п#мі. 

дѣвица, / і • Ьіе ЗипоцѴг. 
дѣвка , /. і - Ьіе 9 >?ййЬ. 
дѣвочка,/, і. еіп ЗОМЬфек. 
дѣвичій, аА]. Ьеп ^Хіт^УеГіі деЬоп/ 
дЬтічгн монастырь , еіп 32ошшШо(?еі*’ 

дѣвй- 


д*. 

дѢвйшникЪ, т. 2 - Ьег 9(6епѣ бег Ьег $оф$еіЬ» 
дѣвственный , а А), рпы^ічніііф. 
дѣвственникЪ, «/. 2 . сіи рт.ййчЫкОег 3)?еп(ф, еій 
ЭДепГФ Ьег посі) іп (сіікг ЫпГфиГЬ (еіч. 

Дѣвство, ѵ. 2. Ьіе ЗФпдфаиГФйф. 
дѣвствую, і; — попить, іт ІеЬідеп ©йтье кЬт, 
(ігігЬ Реп ЗппдГ^п деЬпшфО 
дѣвушка,/, і. Ьа$ Шьфеіі. 

ІДѢваю, і. — патъ.', фпь, попДть, 

.к уды ты д к пал 6 , а о фа/г Ыі еЗ ріп* 


вдѣваю 


пДЬтъ , Ьіпеіпфт. 


вдѣваніе, я. 2. Ьйб фіпсіифшп 
вздѣваю, і. —- — ппреі;еп. 

Ьздѣвадіе , п. 2 . Ьае> Шпреіуп. 

задѣваю, і. -- Ьшчіфефеііі/ 

издѣваюся , г.-ГроіСеп. 

издѣвка, / і» Ьіе брБіитер. 
издѣвочникЪ , ни 2 . еіп врогіег* 
издѣвочный , ап ’]. (рбш'ісГ). 
иждивеніе, п. 2 . Ьег 9іп(1мпЬ. 

надѣваю,- ппфии , «пререП. 

надѣваніе , и. 2 . Ьй$ Шщй&еп* 

одѣваю, і.-ФеіЬеп. 

одѣяніе, п. 2: Ьіе ДіеіЬшід» 
одѣяло , п. з. ьіе ©есРе. 
одѣяльцо, я. 2 . еіие (іеіпс 5 >ес?е. 

пріодѣвйю, і.-посі) іібег Ьст йШіеБеп. 

ЬесЬсп. 

продѣваю, і — — ЬигфіТесІеп, Ьигффшь 
раздѣвйю , іі — — «игцеЬеп, пбИеіЬеіь 
раздѣваніе, и. 2. Ьа$ ЗФФсіЬсп, 

снабдѣваю , і. --аегЭДст 

снабдѣніе , «. 2 . ьіе 95ег(ериид, Э^егГордітді 
снабдйтель, т. 2 . Ьег еіиеп пег(іере/ оегГогде, 
содѣьйю, і. — пать , оолитъ, ГФпфеп* 
содѣтель, т. 2 . Ьег @сГ)ср(ег. 

і^верь, т. а. Ьчт 0фігчідсі’, Ьеё Каппсе ^ічіЬсг, 

ФдЪ, т. 2. Ьсі* ©і’о|)\)сПеі* * сіи а.'Ъ'с 2 )іагіп. 
дѣдушка, т. іі Ы. и. Ьес 

I 2 


ДѢДОЙ» 
148 


дъ. 


дѣдовскій , пі). Ьст 6іг§ганг діДОѵід; 

ЛО ДоПОЛИ , ПОП 1)СГ. 

прадѣдЪ, т. з. ь<сг Зіексгостт. 
прадѣдный, аіі]. ьст ШеЯептт- яФ&'іЯ- 
, прапрадѣдЪ , т. 2 . ЬСР Ш'ЯГо|П>йт\ 

Дѣлаю, і. — патъ , здѣдпгпь, фмт, ШйфСИ. 
дѣлаюся, і. — — (чемЪЧ-юегЬеп* 
діло, п. 2 . Ьа$ ЗВсгГ, Ьіе Зфвг, Ьіе влф*. 
дѣланіе к. з. Ьа$ ЭДафеи, Ьа*> Зфип. 
дѣлатель, т 2 . Ьсо еттё птфес. 
дЬѵов ’ій , аіі/ (человѣ'Ъ) СІП ЗігЬсІІ&НйПП. 

Дѣльный , піі]. ГФісМіф , зігчрТепѢ. 

Дѣльно, ітреѵ/. Ьй$ Я 1 Л Г гсфс. 
бездѣльный, аЛ]. штГф. 

дУлъчын V в ЛОПУхЪ , СІП ?ЙЦ5С«Іфі^. 
бездѣльникъ, ѵі. 2 . сіи (о (с г ЗЗиЬе, д>?-с(стіс6б. 

* бездѣлничесшво, «. 2 - Ьіс ОЗіібсгер , Ьіе 33и&еп|ігсіс0е, 
бездѣлица, /. і. сгпе ІІГсіпі^ГеіГ. 
бездѣлка , / і. ( бездѣлушка) і<1. 
бездѣлье , я. 2 . Ъег СОійіідсІ Ьег Кг&еЯ, 
бездѣлничаю, і- —чать, оГ>ие ШЬеіі (ери; «гшГфс 
5>іияе ооіфа&еп. 

богадѣльня, /: і. ьлЗ Шгтеп&йш*. 
богадѣленка , /. і. сіи Шіп ШцясіфЫфт. 
богадѣльникЪ, ѵі. 2 . еіпег <м* Ьет 2Іппсп(;ои(е, 
богадѣльный, а,і]. а ипи ЗІгшеіфаиі'е де^гід. 
вдѣлываю , і. — патъ , пдУхат ъ , Оіпеіпптфсп. 

вдѣлка, /, і. еттЗ, ша$ тип $иг ЗІивТйКипд іи стмі 
^іпсіи тдфр. 

выдѣлываю ,, і.-йи&ибеЙеп. 

ложу пыдУлыпатъ, 2сЬсг дсгбси» 
вьгдЪлка, /: і. Ьіе Зіие'дг&еіЪтд. 
додѣлываю, і. —••—рит (?пЬе тафеп, Гегй'я птфсіі. 
додѣлка, /. і. Ьіс Ші^йгЬеіГин.д. 
недодѣланный, ші). юд$ поф піфс (ег/я іф 
задѣлываю, г. — *— оетйфеп, т&пііеп. 
задѣлка, /. і. Ьіе 25сгЬйштд. і 

здѣланный , рап. яетафь. 

зелтледѣльствую, і. —п опатпь, Ьеп 2ІС&.Т ЬйікП. 
земледѣлецъ, т. з. лца, Ьег 2(сГе^тдті. 


земле ' 


149 


Дѣ. 

земледѣльсшво , п. 2. (земледѣліе) Ьеі* ЭіЛег&дц. 
многодѣльный , ай]. дсГфйГФЪ 

надѣлывэю, — патъ. ѵадУлатъ у ПійфеП ( ПОП ОІС* 
(сп 0 йфеп); оЬеп ЬгдиГ тйфеп. 
недѣля,/: і. Ьіс $Шофе; Ьег воппгая. 
недѣльный , піі]. ріг ЗЭЗофе де^Згід, тофопПф. 
недѣльщикЪ, т. 2. сіпсг Ьег тефепшефе дгЬеігег, 
двунедѣльный, піі]. ріѵртофетЯф. 
еженедѣльно , пііѵ. івофетііф. 
п оы Ъ::едѣльный , аіі]. гл./. недѣльный, 
понедѣльникъ , ѵі. 2. Ьег 9 В?оп{ад. 
понедѣ'льнишный , аіі]. шогЦддід. 
понедѣльничаю, і. — чатъ, Ье.<* ЭДоіййД# 
обдѣлываю, і. — — йиёйгбеііеп, 
обдѣлка, /. г. Ьіе 2 (ц&пФеіпщ 0 . 
необдѣланный, аіі]. штшідеагЬеЯеГ. 

отдѣлываю, і. - —■ ѵпі. додѣлываю. 

отдѣлывайся, і. --(еггід Гер И ] (Іф ООП еіпсиі 

Ш тйфеп, (етапЬеЗ Ы шегЬеп. 
неотдѣланный , аіі/. ѵі/ 1 . недодѣланный, 
отдѣлка, /. і. Ьіе фоИспЬітд, І&сгГшіяііпд еіпе$ 
2 Вег&, Ьіс Ши^йгбсішпб. 
отдѣлываніе, «. 2. я/. 

передѣлываю, і. — — нштлсГкп / йпЬегЗ птфеп, 
передѣлъ, т. 2. у, (передѣлка, /. і.) Ьіе Іііитафітз. 
передѣлываніе, п. 2- іЛ- 
передѣлыцикЪ , т. 2. Ьео есігаЗ ишшйфе. 

поддѣлываю, і.-Ьѵшкео тйфеп. 

поддѣлываніе, и. 2. (поддѣлка,/, і.) ЬйЗ ©ГШІівР 
птфеп. 

подѣлываю, і. — -— о (с еіп теп ія тпсЬеп. 

придѣлываю, і.- Ыйп птфеп. 

нридѢлЪ, ѵі. 2. у, Ьіе (Гарс Я с 6 ер сіпсг $ігфс. 
придѣлка, Ьй^ ^сйптафеп. 

продѣлываю, х.- Ьигфбгефеп, еіпе Ое^штя 

тафсп. 

раздѣлываю, і. — •— ^тср (ІгсіЬепЪе оегяіеіфеп. 
раздѣлываюся, і. —. —, ті( сіпет еііоа^ аЬт№ 
Ф еп / ЯФ 

I 3 


раздал- 


і5о 


Дѣ. 

раздѣлкаг. Ьл$ ЗІ&шяфеп еіпег < 8 афе, Ьіе ЗЗегзГеіфипд 
раздѣ'лно , айѵ, ЬсрміЪег^. 
рукодѣліе, ». 2 . Ьв$ фянЬШегГ. 
рукодѣльный, ай]. ,ипі іЬяпЬпч'іЛ сісЪогід. 
рукодѣлышьЪ, ѵи 2. СІП фвпЬГОСГГеГ, ^ГО^ІЛоіІ^ШаПП 
удѣлываю, і. —- — ііеіпсг, Гйг^ег шафеп. 

Ді’Ліи , 2. дѣлитъ , раздѣлитъ ., іец, 

« доля , /. і. Ьа^ 2 фсф 

долька, /. ь Ьяй ЗфсіГфеп. 
дѣленіе, п. 2. Ьіе Зфеіішід. 
дѣлимый, ай]. (Гф феіГеп (дЦе. 
дѣлитель , т. 2. 4 чт Зфеікт. 

задѣляю, і. —- лЛтъ, заилить, щ Ьег ЗФеШш 
Ыѵі И)іт. л 

здѣляю, і. — — (ефсп. 

надѣляю, і.-(чѣмЪ) ші{ яІГет т>ф«>епЬіа?« 

ьегГфсц. 

мридапыліЪ ѵадѣлЛѵгъ , аиё^еигегс., 
надѣленіе, п. з. (придЙнымЪ), Ьіе 2 Ф^!сиптд,' 
отдѣляю, і. —. — ѵМ. задѣляю. 
одѣляю, і. — — лизфеіісп. 

отдѣляю, і.-штгГфеіЬеп , й&ГопЬвгп; Ш* 

ГФ (и реп ; а 6 ГГ>еі(еп. 
отдѣленіе, и. 2. Ьіе Шфеііипд. 

ОтдѣлЪ , т. 2. ій, 

Аіипи пъ отдѣлѣ , аЦефеШе $іиЬег, 
отдѣлённо, асіѵ. аЬдЫуіІі. 
отдѣлённый, а(], аЬдеіШЬ 
отдѣльно , айѵ. яЬдфйЬегь. 
предѣлъ, т. 2. Ьіе ©ѵа^е, ©фгаиГет 

*"АГ<%1 4пъ • вЛч »*«« ««»«< 

предѣльный, ай}. пм$ ф еіпег ©едеиЬ яебогеГ» 
безпредѣльный, ай]. шіЬс(?іппЛі. 
опредѣляю, і.-Ьсф'ттеп, (сЦ‘е%т. 

м *° т ° м °> **•« 
и ^«'*« ««миф, * 

«Тонкіе, Ьее у&Шфе $афГфГ«$. 


одре* 


опредѣлённо, айѵ. 6с(гі»тШег 2Ве»Ге.^ 
неопредѣлённо, айѵ. ипЬфпшпш* ~ЬеіГе. 
опредѣлённый, рагс Ьефший. 
неопредѣлённый , ай]. нпбсіЪитй, 
опредѣлйпіельпо , айѵ. шіі ЗзсГфІ. 
опредѣлительный , ай; епффеіЬепЬ. 
опредѣлитель, иг. 2. Ьсг (?п(|феіЬсг, ѲфісЬЗшяіШ» 
предопредѣляю, і* *—• — $шж‘ Ьфіптші/ 6е(фІіе|* 

Гсп, ѵсгГфеп* 

предопредѣлёніе, *>. 2- Ьсс деіФіфе 8іпфГФІи§, Ьіе 

Шоффипд. 

разопредѣляю , *— •—~ Ѵ *А- опредѣляю- 
раздѣляю, і- — —* лнЗфсіЬ'П; еіпфеЛм. 
раздѣленіе, и. 2 - Ьіе Зіи^феіішід; Ьіс ©іпфеііішд; Ьіе 
ЗтГкШиід. 

раздѣлЪ , »«• 2 - у, ІА. 
раздѣлимый , ай], шя$ т Фсйеп 1 яре. 
нераздѣлимый . ай]. пнлсѵфсШд. 
нераздѣльный, ай} шя$ гифі йефеіЙ і(Ь 
раздѣльно , айѵ. ъеп сіпапЬег аЬдсГопЬсгГ. 
нераздѣльно , аАѵ. ішдсфеій. 
раздѣлитель, ы. 2 - Ьсі‘ ЗііФфсйег і Ьсг ©іпфсіісг» 
раздѣлмцикЪ, »»• 2 - іА. 
удѣляю, і. — *— сіпсп $і)оіі пЬдсбсп. 
удѣляюСЯ, I- — — (сЪкѣмЪ) Г»ф Шіг сіпст феііеп. 
удѣлёніе, и. 2 - Ьіе ЗФдяЬе сіпс$ ЗДсіІЗ. 
удѣлЪ, «*• 2 - Ій. 

удѣльный, псі] аГдгфеій, яряпядііТ. 
ю, і. о//о/. дѣятъ , фиш. 
дѣяніе, м- 2 . Ьіе ®(|фіфіе. 
дѣйствую, ь —- по пат ь , ПМгГсИ. 
лѣхарстпо сильно ді'йгтпуетЪ , Ьіе ЗЙ’Зеис? 

діччф ап. 

дѣйство, «• 2- (дѣйствіе) Ьіе ШЗіі^ппд. 
дѣйствованіе, »• 2. >А. 
дѣйствительно , айѵ. ЦмФІІф. 
дѣйствительность , /. 4- ЬіС ^зіѵШфГсіс. 
дѣйствительный, аА]. имгіііф. 
недѣйствительный, ай]. ітіѴ ѵ »Н>ИП. 
ілагодѣщельствую, і. — подать, 'Л'іфіфіт, 

і 4 «АйГО- 


152 


АТи 

благодѣяніе , п. 2 . Ые ЯІМГфаг 
^ 1 !ъ еАЬ ’ 2 ; Ь “ а ^УІ'І^«г , ѳйпег. 

блХдИсшТГ’, " ' К ^ЩЫ«т, в*»*». 
4дод*-“! 2“: ;і ^ ;;г“ * «"»** 

блудодѣица , /; ь м € $„ Ре> 

"• 2 - * 4тщ, щт 
олуд о дѣйство , «. 2. Ы. 

ДобрЗдітель, /*. 4 . Ые УвдепЬ. 

Добродѣтельный , аА]. шясі?Ы;а(й 

ГѵсдйТ,’ ыаа ™> «*»*». 
зході-й,; /■', п й„?', ! М(М - Ли: «•**» дгіпь. 

злодейство ' ". “ з^' Ш; Т'^Т ЗСІ ” Ы ""- 

8«1»^КйМь (“одНяще) »к НебЛцмс; Ыі 

ь ~ т и* 

любодѣи, Ж. 2 . я, Ъег фиге г. 
любодѣйца, /. і. Ые ф :иѵ> 

прелюбодѣйствую, і. — лона»*, Ые СЫ ЬпАп 

прелюбодѣй, »л 2 . я, Ьег €Игес6ег. Р ** 

прелюбод Ѣйиа , /. і. Ые (Зфебгсфегмт 
преѵюбодѣйство, «. о. Ь СР ^сбгисб * 
прелюбодѣяніе, ». 2 . 7 

прелюбодѣйный, лду фбггфсгіГсб. 
прел юбодѣйственный, аеі). і,і 

ѵал. лдѵ ходить, яи/ѴІфіеп. 
кадѣ,- ный , цтіЩщ, 

в“”’д %" ы *1 ф» « 0(Гштг ; 

ое. лад Iясность, у. 4 . ы е ЩиѵеШПга'еіі 

* «"« «* * Шфп 

обнадеживаю, ь — пат* 

бебсп, ’ -жить, 2?сг(7фття 

с^надіжипатъол ѵ*л*3 ал е , п „ 
оенвдіживаніе, „. 8 . 6іе яздегш,» " 


СОДѢЙ- 


Д/О. /Г Л-. .Е4- 


ИЗ 

содѣйствую, і. — попат ъ , тійічѴсГеп* 
содѣйствоганіе, «. 2 . Ые 20?іНсігРип9. 
чародѣйствую, і. •— попать , ЗтіЬсгер ігсі&си, 
$аи&ет, 1;еуои. 

чародѣй, т. 2 . я Ьег Змбегег, фе^еитеі|Кт, 
чародѣйка, у. і. Ые З аи Ьегіпп , феуе. 
чародѣйство, м. 2 . Ыс 3<*нЬсгс»), феуегср. 
чародѣйствіе , «• 2 - (чародЪлніе, ». 2 .) /V/. 
чудодѣйсшвую , I. •— почать. ЖііпЬсг фип. 
чудодѣйствіе, «. 2 - Ые йВцпЬегф<5{і#*еі(. 
чудодѣяніе, н. 2 . /Л. 

Дюжій, я$. рСГР, Ы’'(чЙу 

нёдугЪ, ѵі. 2 . Ые Зѵглпфеіе. 

Дядя, т. і. Ьеѵ ДМ)сіт, ОЗскег, ОЭагсѵЬтЬсг* 

дядьга, ѵі. і. еіп ЗВлгеег бср Г;ег р(фа[Шфіп ЗШЪсѵп. 
дядюшка, ?«• і. ѵі<і. дядя. 
дядюшникЪ, о<1). Ьеш Сфеііп ^г[)6ѵщ. 

ДягпелЪ , т. 2. Ьсі’ <Ерсф(, фйШіфаС&Г. 

Е. 

Едва , псіи. &ШШ. 

едва не, аеіѵ. бер т$е, е$ (фік піфі сіе Г. 

ЕдйнЪ , ту. СІИ* ѵиІ§. одинЪ. 

единйца,і. Ьіе 0:іп^еіі. 

единство , п. 2. Ые €шій?еі>. 

единственно , аеіѵ. сііі^ід ипі> <\ІШ, ЬГо0 пГГеігг, 

единственный, аА). сііі}І9. 

поедйноьЪ, ѵі. 2 . нка, Ьег Зюср&тірГ/ 2)иеЙ. 

поедгінирикЪ, т. з. Ьег (іф Спеіііегег. 

соединяю, і. — ѵЛтъ , — мііть, Ссге;т'9егт. 

соединеніе, и. з. Ьіе ЗРегеіпізипд. 

соединитель, т. 2 . Ьсг Эі'егсіпідсы 

уединйюся, і. — ■— Гіф іп Ые ^іпГапі^сіі ЬезсВсй. 

уединеніе, и. з. Ьіе 0іп(атіеі(. 

уединённый, а А). еіп;аш. 

уединённикЪ, ?»■ 2 . сіп €ііі(»еЫес. 

I 5 Едре- 


154 


ЕМ. 


ЕД. ЕЖ. ЕЙ. ЕЛ. ЕМ. 

Едреный, ай]. (едрёнЪ) Ра’ШЯГ, $агГ ППЬ ГяГп'я 
ГпГФ Ш 1 & |ЕиѢ, ѵШ./иЬ ядро. 

Еже, раг/ісиі. Б. ПЧЧШ, ШсКфс& 
ежели, сон). Щт, /Ш. 

Ежь , т. 2 . я, Ьсі’ З&СІ, всЫѵСііііясЬ 
ежбвый, ад]. уош бфпчіиідсѢ 
ежуся, 2 . житься , |іф $и(<штісп$іе 1 )сн.' 
«Ъёживаюся, і. тютъся , /ѴЛ 

еж^пылі и рулами лого ярипАть , сіпек 6 д« 
лядгсі[?н, 

Ей, /я/гг/. ріѵюаЬг. 

Ель , /. д. Ме §<шпс* 

елбвый, л г//, гоя $ляпеп, (опят. 
елькикЪ , ?//. 2 - сія ХйішсшуйіЬ. 

Елико , адѵ. ф уісі пЬч 

по елйку, адѵ. ія |0 (сгп. 

Емліо, і. 5. (имаю )ятн, имйть , взять 9 ПСІШП* 

взятье , и. 2 Ьіе ©гтфше; Ья 0 9 ?сЬякя. 

взятки, токЪ, ©еГфси?е, ГСотіг йф сія ?СісГксг Ьс- 
(ісфен ѣфі. 

внемлю, і пнимйтѣ, пѵлть, УСГПфщм ( Ьіа 
дм/сп ; шфтеіѣсп. 

вниманіе, іі. 2 . Ьіе 2(иГшсі4Гяп4си. - 
внимательный, ад]. тфтегГфш. 
внимательно , адѵ. аіфшегі/ат. 
внятный, па] усг|1аЯМіф , Ьсдгеі(Тіф, 
внятно , адѵ. Ы. 
невнятный, ад], ияУСГ|іаяЫіф. 
внятность, / 4 1 че 58сг|І«п‘сПф?еіС. 

вынимаю, і.-ЬегйиЗясфиеп. 

выниманіе, п. 2 . (вынятіе) Ьй<з' феппФнфтси, 
вьіемЪ, т. 2 . у, Г выемка, /. г.) Ы< %аЦіЩ* 
выимка, /; і. Ьіе 9іы©^еЬ»тд >іпс0 3),іг4'шЬіасіг; Ыс 
ШшфсСпшд (иЪсгІісОег фегфяся , и. Ьсг Жйлгся Ьсѵ 
і-сигея, Ъіе Гсія ?іефг Іпйчя тй (НЬідсн іа 1;апЬсІп. 
выймщикЪ, ѵі. 2 . сія ©егіф.^Мсйсг, Ьсг (Ыфс 2 {ц&.* 
Г/еЬітд уеітіф/сг. 

»Т'|)ояпшый , ад], (им о вѣрный) ѵід. /цЬ віра. 

донн- 


Т55 


донимйю, і* —* •—- лІКсЗ еящфясіея. 
доимка, /• і. Ьл0 уоШде фебеп сіясг бфи/Ь. 
недоимка,/' I- (недогі мочка) сія .'іеіф Ьсі’ поф рі 
Ьедсфіся Щ. 

доймочншй , ад/. П>лі? поф $м Ьс’л!)Іся ІГг. 
недоимочный , ад). итЬ ж>ф п.фі ЬСдйі)1і і(Е 
бездоймочно , адѵ. ОІ/ЯС Эи’|і. 
доймщиьЪ , Ѵі. 2 . Ьсі’ Ьіс 2.с|ге стиНсі6/. 
яаёмлю, I. (занимаю) — — еіяпсі/шся; йогдсп; 
ЬсіФ-.фіфся. 

заним&юе, «• 2- Ья0 (?іяисГ)ШСЯ) Ьл0 %}0Г$СЯ. 
за и ят 3 дѣлами. &е/фа|Ші* 

займный , ад], і заёмный ) іьл$ ШЛЯ Ьсг$і, еЬсг йіф 
«Ейіфсі 1 «исі)ісЬС. 

Займно, адѵ. дИ 
Займообр/ізно , адѵ. ЬоГ^и'СІ|С. 
займодйнецЪ, »і. 2 - вца, Ьсг (ЗісііЬі/сг. 
займщтпЪ , ѵі. 2 - сіясг Ьсг ли/ V. яіяяпг. 
ЗйЙмствую, I- —— попа "я, ЬОГДСЯ , йИ!ЯСІ)2ЯСЯ, (0СІЬ) 
займный , ад]. іѵл0 іХ'сФісіС'ЦЧііс і)1, яоа'С і'ЦѣяЬ. 
л заііліѵал л/одбпь , Ьіс ёісЬс $сдсп сіяиПЬег. 
взаймствую , I. — лопать та.* заимствую- 
взаймноспхь, /. 4- (взаймствоваше, п. 2 .) Ьае' йогг 
йся / 2сі!)сп. 

НзЪёмлю, і- 5“. (изнимію) изнищать, изъятъ, 
яиеясфяся. 

изЪяшіе , ». 2 . Ьіе Эіяі>іт(япе. 

тЪядЪ , ѵі. 2 - у , Ьег Жсгйф/ (Рс/іаЬе. 

нзЪянный, ад]. нчФ тіі ѲфаЬоп ияо інчѣіф дс/фіе^с/. 

ИЗЯЩНЫЙ , ад] УОГП’ффф. 
преизящный , ад]. (сІ;г гтЧгеЙТіф. 
изящность і /. 4 Ьіс сгггсрііфІсі/. 

лихоймецЪ, ѵі. 2 . мца, сіп 5Шяфсгсг; сіясг Ьсг (іф 
Ье|1сс(>еи Ьфг. 

лнхоймство, «. 2 . Ьсг ШЗифсс; Ьа0 ШппсГряея Ьсг 
©с|сі)сяіе. 

нанимаю, і. —- ■— Шісфсп. 
наёмЪ , ѵі. 2 . у, найму , Ьіс Йіісфс. 
наёмникЪ , ѵі, 2 . (наёмщикЪ) сія 93іісф0ігйПй 
незамай. іѵфегат. гіФѵе яіф/ (Ш/ Ійр Я’ря. 

’ * сбЪ- 


1*6 


ЕМ. 


обЪ^лю, (обнимаю)- ишГлт> „ 

обЪяшіе, и. 2. (обниманіе, обняшіе), ЬісИиіаггакі'о* 
обЪяшый , асі]. ’ ѵашімппипв. 

обЪяшный, л А]. шеф $и ипп'фп іф 

иеобЪяптый, ас ]. ѵнессЪяшный; шіЬеагеіЯісй 

оббйма,/. I. еіп ЗіфЬапЬ ап? ЭіаЬе. 

°т землю, і. (отимаю)- ГСедпеПтег? 

°"Сф,;, у ’ (0 “- "• 

отЪемный, а А]. (отЪймочныЙ), т$ пит Шсдпіішиг. 
от,^,яое иинб, Ьег ©органе «от ФгдпЬшет. 
отимка,і. *«</. отниманіе. 

° т Тытм Г ' *' (ол,ЪнмАив >> ** Пиний тап епѵаі 

перенимію, і. — — аЫегасп; яиТапцт. 

” е аХѴт *• (ПереёмЪ ’ а - У-) ^ Юстті 
пер з«Гагі«>.^ л ^ е '- ии ° г *«■**. * «»*«. 

переймщикЪ, ». а. Ьсг аМет; Ьсг алЛДгте 
переимчивый, аА]. Ьег кіфі е щии? аМепн 3 ’ 

непереймчивый, асі]. Ьсг тс(>* Ш,( сигав’ Гт 
переимчивость /. 4 . Ьіе В^ідГеіг >ѵа* аЬрйепіеи. 
П0 ^е Г> і* 5- (поднимаю, подымаю),- - а ф 

тісто подымается , Ьсг $еід дсГ;г аи( 

приподымаю, і.-Г;еГ(сп тффебеп. * 

подниманіе, п- 2 . Ьа$ ЗіифеЬси. 

П0Д €^п,пГ * У ’ тЛті № Шкікі Ы * 

ѵа подЪемЪ, (Іф рі СДШрІеГеіІ. 
подъёмный, асі]. те (іф аифЬсп Га0ь 
подъемный мостъ, еіне ЗидЬпІгіе. 
подъемныя деньги , 9?еі|едеІЬ, 
поймаю, і. — (апдеп. 
поиманіе, и. 2 . Ь<гё $ап$сп. 
пойманный, асі]. де(сшдеи. 

понимаю, і. , понять , (й/|е« ЬейГСіТек. 
понятіе, «. а. Ьсг ЗЗедѵіф ^ 

понятный, асі]. (фіф ; бс^ГСІ^Тіф; 


непо- 


ЕМ. 


157 


непонятный , асі]. ітЬсдгеіШф ; іт(аГ)ід. 
понятность , /• 4 - Ьіе $ 5 *фід(ейг. 
непонятность , /. 4 . Ьіе ІІи(яЫ<феіі. 
преёмнінЪ , т. 2 . сіи 9?лф(о(дег; сіп 2Т;гоіі(о(дег. 
преёмница, /і і. сіпс Зфгоіфоідегітг. 
преёмничество , п. 2 . Ьіе 2.()го11(о1де. 
преёмничесіій, ас I). Ье:и < д[)Гопрйдег дфогід. 
преимущество , п. 2. Ьег &>0Гдцд. 
преимуществую, Т * —попошь, Ьеп 2>ог$и<) $аЬш. 
преимущественный, ас]. шфдКф. 
пріемлю, і. Ь. (принимаю) — мать , принАть % 
йіте&тсп, тфіе(;теи; еіппе(>ше»?. (о($ 3(г$еиср) 
принимЯюся, і. — — (за что) (іф имсфидсп, 
флпЬ аиіеде». 

пріёмЪ, т. 2 . у, Ьег 0пр(апд; еіпе ^Зотсп 2(г^епср , 
(о Ыс( птп сп«( еіішті еіипіішпе. 
пріёмный, асі). ап ЛіиЬе^ (Іап апдепотше». 
пріёмочный, а^. ша$ етр(чтдец іф 
иріёмчивый, асі]. дафгер. 
принятіе, «• 2 . Ьіе ЗІішсЬтшід. 
пріятный, асі]. апдепе|>т , апшифід. 
пріятно, асі]. ац( еіпе андетфте 2Веі(е. 
пріятность, і'. 4 - Ьіе Штіе(>шПф(еі(, Шптиф. 
пріягастю, п. 2 . (пріязнь, /. 4 .) Ьіе ЗгеітЬ(фа(е / 
Ѳс(аИідЪ’і(. 

непріязнь, /. 4 . Ьіе ^еіпЬГФа^» 

пріятель, т. з. Ьег §гешіЬ. 

пріятельница, /. і. Ьіе ^геииЬішт.’ 

непріятель, т. 2. Ьег §етЬ. 

непріятелышца, /. і. Ьіе $еіпЬіПП, 

пріятстяую, і. — попатъ , (геипЬГФйСіПф фтп 

пріяшельсч ій , асі]. (тіиЬ(фа(йіф. 

непріятельскій , асі]. (еіпЬ(е{ід. 

по пріятельски , а іф еіпе (геітЬ(фа(Шфс 5(ге. 

пріёмышЪ, т. 2 . еіп ЗІиГзГьдІіпд. 

пріёмщикЪ , т. 2 ■ (пріёмникЪ) Ьег ейгаз етр(апдс. 

благопріёмлю, і. — •—- П>оГ)1 тфифшеп. 

благопріятный, асі]. (геипЬ(флШіф , дпаЬід. 

благопріятность , /. 4 . Ьіе дплЬіде 2І«(іт()ще. 

благопріятство, п. 2 . М- 


благо- 


153 


ЕП> 


благопріятствую, і. — попять, (і'СиЩффіф 
ЬсЬаиі\1п. 

Ьоспріёмлю , і- 5. ПО'\7ір/Ать , ші^пфпсш' 
воспріёмникЪ , т. 2 Ьсг ))}«фс, ‘Хан^а^е. • 
воспріемница , /1 і Ьіс <рафітп 
предпріеіѵтлю , & і. (предпринимаю,) г— м4тѣ , 

. прелпрг/і IV ь УОПіфіШ?, 
пре тпріятіе, п. 2- (ыб ЗЗогНфтеп» 

Предпріятьи! , рпп. вогдеиотшсн. 

Лред.лриітов ■нажір^'ніо . сіа дф§(СГ 0кГфкі$, 
страннопрісмный , ай]. да^цсі). 
страннопр ймецЪ , ѵі. 2 - мца, еіпсг Ьег да|і{г<ф і(К 
сгпрашюп} іймство, я. 2 . @ : а$ : (тс;){)ек. 

Пронимаю, і„—■ — Ьшф(?сфеп, Ьш'ф&іфѵеп > ЬіігсГ^ 
Щкп* 

разЪёмлю, 5* ч і (2)язним5ю) —- .шіть^ разнять^ 
ан» еіпапЬег пеГ)теіь 
разЪимаю, і. ій. 

ссору разу Ат ь, сіпсп вігт абМафет 
разЪёмЪ, т. з. у, Ыс дгепттд ($. (г. ртчкс Ьіс 
П'Ф Гфіадсп. 


разЪёмщиьЪ , т. 2- Ьсг рис») ?еіие егстісП 
•рукоятка, /• і. Геі .отіЬдгцТ- 
сЪёмлю, і. л', (снимаю) ■— —• аЬ^гЫп, «пС'»с|яікі1* 
(гіае &ц?, Ьсп вфашн ) 
сымйю , і. ■—- ій. 

сниманіе, я 2- (снятіе) Ьаб Зібпеіппсн 
сыманіе , и. 2- ій. 

снймокЪ сЗ образца , еіп Ѳедеп 6 і(&. 
сЪймки , мокЪ , Ьсг ?иют аи( бег 90 ?і[фі 

унимаю, і. *-«(факса; |Шеп. 

унимаюся, і. —• —• пас()(а))са. 
уёмЪ, ѵі. 2. у, Ые ©НШшд бег Пітфс. 
уёмщикЪ, ѵі. 2. (унимАлщикЪ) сіпег Ьег лпЪеге |М* 
тафг, «.'Ьег баб ©ііПГфікідсн «іцегкдц 
неунймчивый , ай], Ьсс (іф иіфі (іііісп Іаізі, 

Епанча , /. і. іхт ЗЙапгсІ. 

епанёчка , /. і. баб Ш?агке(фсй. 
епанёчный , ай]. 3111а айаікеі 
ЕпкскопЪ, т. 2 . Осі: ЗДфо|\ а 

ёпйскон- ЕР. ЕС. Г.Щ. ЕВ. ЖА. 


И? 


епйскогш ій , ай], ЫГфёфф. 
епископство, я. 2. Ьаб ймГФоГФшй. 
архіепйскопЪ, ѵі, 2* бег О-'гфчЦ'ЬоГ. 

! архіепйскопскій , ай]. егЗбіГФбфф. 

архіепйскопство, «• 2. блб (?Гі&і!фоГФип!, 

Ершь, т. 2. я, Ьсг Ж'іфФсіі’б. 

ершёвый , ай]. іиаб а іа Л'іфібси'б і|с. 
взЪербшиваю, !• —пять, всгнж’ѵеп / іп ИпогЬшігді 
(ніпдсп. (3. (?. біе фляге) 

взЪербшиваніе, «• 2» ЗЗсі'ІРІгѵса. і ч ^сг .^аагс) 

Есьмь, выт я, (сі)1Ь 

і асллбиЭ ни есть , сѵ Г 1 Ф (н-Сфа^сп, ачс сі іисік. 

ясахб пн есть, (ісалй ни на есть ), Сб |СІ) ИЧС СС> ШС'ГІС. 

лалЗ ни іГудЗ, і'і- 

логда ни есть, сб (І’І) »«»» ^ 

который ни есть , сб (ср ант сб іѵоне. 

откуда пи есшл, сб |ср а.чЧ)С1‘ сб ЛЧ'Цс* 

естество , «. 2- Ьіс 9{аГШ*. 

естественный , пагйіііф. 

естественно, айѵ. паішііфсг 58сі(1’. 

преёстественный, ай]. и(ч’і'П'.Ціц'Цс(), 

преёсіпественносгпь , /. л- Ьіс ІіебсѵаакІгІіф^к* 

Еще, сійи. еі сон], ПОф ; [СІ'ПСІ’. 

Евангеліе, п. 2. іѴп? (1'илпрл’ііиш. 
евангельскій, ай]. ешшдеІіСФ. 
евангелисшЪ , ѵі. 2» Ьсс (риапдейф 

Ж, 

Жаба ь /. і. Ыс .^І’СГС. 

Жабры , рі &ІС 5і(фо!) ГСП. 

ЖакоронокЪ, т. 2. нка, ()ІС СіЧ'фё» 

Жадный , ай]. ЬСЙІСѴІЙ , ()СІ()І)иП()СІ'І.С)> 

»бдно, айѵ. Ьсдісгід. 

жадность, /• 4. Ьег .беіЩптдсг. 

жадничаю , і• чать , ГФ 1 ’ ПМЙі(фсИ. 

вьіжадничать, Ѣигф [сіп цфпііфсб Эзй'ІЛидсП бсіотшш. 

Жажда, /. і. Ьсг 

яейждный, ай]. (?»гГіід. 


жажду , 


ЖА. 


жажду, і. датъ, поожаждатл, Ьш^еп, Ьііг|І:з (ерп, 
жаждущій хрбпи , ЫшЬйфі). 

Жалкій, ту'. (жалокЪ), ГГІбІК) р ШIЙСIЬС1) ? 1ѴI! ГЬ (0* 
ж^лко, аАѵ. Н&$1іф, сіЧчЦ’шіісГ). 
ж&лосгпь, /. 4. (жалѣніе, п. 2.) Ьд$ 3??іЙеіЬси. 
жйѵостлцвый, аіі). шіЙсіЬід. 
безжалостный , аЛ). Ьсг Ии ЯЙМеіЬси &йГ. 
жалостно , асіѵ. ѵіЛ. ѵ, алко, 
жалостный, аЛ). ѵіі. жалкій. 

жалью, і. — лЪть, сожалѣть, бсМадси,беЬацгеп 
50ІіеГеіЬсп Г;й6еи. 

жаль мнь, ;аттеге т іф, е$ Ьлисгі шісТп 
жалуюся, і. —патъоя, .по — на — разжи* 
лопать? я , Шдси , (іф ЬсГфігегеи. 
жаѵоба, /. і. Ьіе &Чйде. 
жалобница, /. і. о/)Ы. сіпс $1йдГф1ф/, 
жалость, /. 4. Ьіе $гй»сг. 
й алобныЛ , аі). $иг &1аде де($гід. 

ЖалобЩИкЪ, VI. 2. Ьег іШдег. 

жалобщища ,і - Ъіе ЗШдсгіпп. 
сожалѣю , і. •— лѣтъ, ѵіА. жалѣю, 
сожалѣніе, п. 2 . ЬдЗ .ЭДіііСІЬеп. 
сожалѣй ія достойный . тігіеіЬснІіѵцгЬій. 
сожалѣтельный, аі). тііІеіЫд. 

Жало, п. 2. Ьег ѲгасИ- 

жальцо, п. 2 . Ш ѲйфеІфеп. 

жалю, 2 . — лить, зажилить , ужилить , ЯеФсіЬ 
(ті( Ьст ©мфеі) 

Жалую, і. — лопатъ , пожалоиаѵіъ. (кого чѣмЪ) 
Ь<?дпаі%чі. 

й алованье, «. 2. Ьег ©о(Ь , Ьіе 93е(МЬш?д. 

4?У6 жилопанья, сфпе- ©оІЬ, оГ>пе ©аде. 
Жалованный, рап. ЬфпйЬідг; сіігсг Ьсг ©о/ь ЬсРстт?. 
жалопанноя грамота . Ьсг ©СШйЫбпс/ 
перебалованный, рап. ті( еіпет иснеп ЗІтес ЬсдтіЬідг, 
пожалуй, ітр. Гсі; уоіі -Ьсг Ѳійе. 
пожалованный , рап. Ьсг ЬеГогЬ.еіѣ і|?. 
пожалованье, и. 2 - Ьіе іЗДгЬептд $» еіпет ?Ше. 
разжалованный, аіі). Ьещ Ьл$ 2(ш( йЬ$еіпмпіпеи і\і, ЬедглЬіСГГ. 

ЖарЪ, 


Ж А. ЖЪ. Ж Г. 


іб I 


ЖарЪ , т. 2 . у, Мс ©М, $1йспЬс ЛоГ^ісп, 

жарко , асіѵ. 1;сі(?. 

жаркій , аіі). Гкф. 

жарковйтый , іи). е(№й$ &СІ0. 

жаркость , /• 4. ЬІС 

жаровня,/, і. Ьіс ^сисѵр^ншс. 

жарю, 2- -—рить , зжарить , бі'ЖСІТ. 

жаркое, піі). Ьсг Знчйсп. 

жареное, аіі). ©еЬ'чиспсй. 

жареный , а4). дсЬгагеп. 

жареніе, я. 2■ ЬлЗ 85 гйіеп» 

жйрюся , 2. —ри тъся , .пожариться, (іф ЬШ‘С?й 
ЬГЙГСП. 

выжариваю, I* — патъ, пічжарнтъ. , атФгсПси. 
дожариваю, і. —, дожарить. іюПспЬР <^ау Ьгаісіт. 
зажариваю, і. — — ддг Ьгаісп. 

нажариваю, г.-^ісіегіе»; $и(аттеп) бшсп. 

обжариваю, і.-ш» ш»Ь шп Ьпиен. 

пережариваю, і. —- — Р* Шѵі бглісп. 
поджариваю, і. — — ізсп шнс» Ьглісп. 
лсліУд .хорошо .поджарился, ЬаЗ ^гоЬс і(Т у«іе(і 
(сіи Ьгаші дсбдсбсп. 

прожариьаів, і. •—- — Ьиі’сббічйсп» 

ра-жариааю, I. — - НЗІсЬсі’ аи^бГйГСіТІ 

ужариваю, і. — — Йій бгагеп. 

Жатка, / і. ЬІС (ЕгіКС , ѵііі./и!) жну. 


ЖбапЪ, пк 2 . 
жбаникЪ, 


сіпс [)6І5сі’пс ^йнпе Ьсі* ^Зсші’сіт. 

т. 2 . (жбйнЧИі.Ъ) СІПС {-'(СІПС ^ѵЛіШС, 


Жгу, жжешь, женъ, ІЧ’СИИСП (пЗ.). 

жгуся, і. — (іф бгеппсіі, Ьгеітсіі (нет.). 
жженіе, я. 2 . Ьлі> 2 >гсипсп. 


зжигй.иель , ѵі. 2 . Ьсг ©гсітсг. 

возжигаю, і. — гать, позжечъ, дп^нпЬсн. 

по ожигать гн ЬпЪ, ои^гіп.яеи , іи ^агш/ф бгіп^сгг. 


возжигатель, ѵі. сіи ЖіогЬбгсішсг. 

возжёніе, «. 2 . Ьіс ШиртЬипй. 

выжигаю, і. —, п тжсчь. йббгсппт, йи^бѵешш?. 

столь пыжигаѵі ь, Ьіс і?сі;Ьс йбьгеітси, 

Шижыать галунй, ХісЦЬі йя^('ге«тси, 


К 


ВВІЖИ- 


I б 2 


жг. 


Ж л. ЖЕ 


163 


выжига, /. ь Ьл$ (шбдсЬгчшіие 6 і(Ьег сЪсі* С*МЬ. 
выжигЯшель , ѵі. 2- сіпсг Ьсг ®с(Ь іть ®ііЬег йнЗЬгсипсі. 
выжежншЪ, т. о. і. Ьсг сЬсг Ьіс ЬпЗ ацбдеЬгаши 
с с «ЕгіШег еЬсг ©сіЬ іжімик. 
дожигаю, і. — — ѴіЖспЬЗ йііГЬгепиеп. 
зажи ’.йю, і. — — йііртЬеп, (Ш| 1 есЕсп. 
дожигатель, ѵі. 2. Ьсг -ЗІПзЦііЬег; ЗЙогЬЬгсппсг, 
зажиганіе, «• 2. Ьй$ $ 1 п$ііпЬеі?. 
зажженіе , п. 2. Ы. 
зажшалыцикЪ, т. з- ѵііі. зажиг^гпель» 
зжигёю, і. — — іѵгЬгешші (а&.). 
зжиганіе , п. 2. Ьа 5 $ЬсгЬѵеппсп. 
нажигаю, і. — — ЬгтфЬгспнсп. 
ллтно нажжённое , сіп ЗЗгйпЬшййІ. 
наджиаю, і — — ѵііі. нажигаю 
обжигаю, і. — ит ипЬ ши&гсітеп, П'ГгЬ йот %\і: 

ЗсІЬгспнсн ппЬ ѵыі Ьег 2 орлего; деЬічшфР* 
обжмгаюся, і. — — (іф ѵеіЬгспнеп. 
обжога, /. і. еіие 5 ГшіЬс ѵып ЗЗгешіеп» 
ожигію, і. —- — гчтЬгеапсн. 

ожигаюся, і.-(іф ѵсгЬгеппеп. 

ожога , /. і. ѵііі. обжога. 

ожигйліе, ѵ. 2. (ожжёніе), Ьл$ 3>ег6шшек. 

отжигйю, і.-сіи ЗфеіІ йбЬгеітси. 

отжигать пинд , Ьеп ФгапЫрещ йі^ипЬсіт, ши Н)П 
іи ргобіегеп. 

отожжёте, н. 2 . ЬаЗ ШЬЬгепиеп (Ьсй ОнчмЫгетз) 

пережигаю, і.-511 уіеі Ьгешші (а№ $г) ; 

поф сіпшаі ащйпЬт. 

пережжёте, и. з. Ьа$ Гі6ег(Тіі(Тгзс іргсппеіт. 
пережиганіе, п. 2. ЬаЗ писЬсіфо^Ііс ЭілртЬе», 
поджигаю, і. — — т ціпсп апртЬсп. 
лоджигшъ дроид пд мечи , ЬаЗ .ро^ іш 
йПр'пЬен. 

пожигаю, і. — — ѵЫ. зжиг5ю- 

прижигаю, і.- аиЬгсппсп. (іи Ьсг *р(Ьппс и. \х>.) 

прижиганіе, и. 2. (прижжёніе), Ьй$ ЙпЬгеітеп, 
прожитью, і. — — ЬшфЬгешкп. 
прожиганіе, п. 2. (прожжёніе), ЬаЗ фигсГФгепішЬ 1 
прожигадьщикЪ, т. 2. Ьег еИРй$ Ьш'ф&ГеЛПСП 

раз- 


разжигйю, і. — дІііепЬ Шйфеп. 
разжиганіе , «. 2 - (разжжёііе), Ьй$ (іШсііЬіПйфеи, 

сжигаю, і. —- $ащ шіЬ даг регЬгсппсн. 

сожженіе, «, 2. Ьіе 2 >сгЬгсішшіір 
Жду , ь ждать , подождать , ГОіШСИ. 
ждаш’е , ѵ. 2. Ьй$ ЗВаггеп. 
жданный, риге. (йн <)}1 егЦ’йгіег. 
выжидаю, Г. -—, пыж Дать , йбГСйГІСИ. 
выжиданіе, я. 2. Ьйё ЭІЬігйгісіт. 

дожидаю, I. —, ДО ж дать, (кого) ЛИр еіПСП ІѴЙІШ, 
дожидаюся , і. — — ііі. 

дожиманіе, п. 2. Ьй’і ЗВйгші. 

зжидаю, і. — — (госіпёй), ©аііс ерШйШН. 

наджидую, і. — ѵііі. дожидаю. 

обжидйю, I. — — “К 

ожидаю, і. — — іА. 

ожиданіе , п. 2. ѵііі. дожиданіе. 

ожидаемый, пА). егИМГСсС. 

неожидаемый, а А}. шшЦ'аггег. 

пережидаю, г. —, м ере ждать , Ьсп ЗЗогибёГбаи# 
сіпсг ѲйсІ/С сгпнпчеп, 

пережиданіе, «• 2. ЬлЗ ЗІ'йгГсп еіис Ѳйіфе ічм'Счі; і(і, 
поджидаю, і- •—, .поА'ждащь , ѵііі. дожидаю, 
подождапіе, н. 2. Ьа^ ЗЗЗйПсп. 
прожидаю, і. —, прождать, Ьш*}С ШйГісп. 

Же, ему. аЬсг; апсГ). 

будеже, сон'/ Ьй[сгн й&сг. 
донёлЪже, а.іѵ. тіе шеіе йО?Г. 
ёжелиже, сон], ірспй а Ьсг. 
сщежь, }А, йЬсгЬсш. 
онЪ же, ргсп сг йЬег ; сі* опф» 
отііёліже, аеЬ. |сіг іѵаіт. 
тутЪже, псіѵ. сЬси Ьй‘с!('іг. 

ЖезлЪ, т. 2. а, Осі’ 0 (аЬ* 

Желаю, і. — латъ, пожелать, позже латъ, 
юйпГфеп, ьеі’ктдеп. 

желйніе, п. 2. Ьег ?Шип:*ф , Ьз^ ЗЗегІйП^еп, 
желанный, рап. $сФШі(фі. 
желательный, аіі]. )ѵй<? пиІпСфек і$. 

К г 
іб4 


ЖЕ. 


ЖЕ. 

желаптель, т. 2. Ъег $Шии|'фег. 
желаемый, лА]. еганіпСфЬ. 
благожелАегаый, аА]. Г)Сс[)(га'ішиі|'сГ^, 
вы дѣлённый , аА]. еИУІІпГфС. 
вождѣлёніе, п. 2. (вожжелёніе), Ьіе 35 сдіеі‘Ьг» 
добр о желб гпельны й , аА]. инфіяешерис. 
недоброжелательный, лА]. (^еіпЬГеПя яе(іши. 
доброжелательство , п. 2< ЬйЗ ЯЬ'іфОперпеп. 
доброжелатель, т. 2- еіпсг ЬеЗ е$ пт()[ тсут. 
доброжелательствую, і. —лопать, (. ітЧ е(иені) 
іѵсфітсупеп. 

ЖелвакЪ , т. ±. СІПС фп^сЬі'йГс. 

желвйсшый, аА]. уоЯег фазеЬгиГс#. 

Жёлтый , асЦ. (желтЪ), осіЬ. 

желгпянйца, /. і. Ьіе зсібе ©цфс. 

желтуха , /. і. иі. 

желтоватый , аА]. дсІЫіфі. 

желгпокЪ, ѵі. 2. (яичной), Ь(і€ ШЬе іт 

жёлтосшь, /• 4* Ьіе деІЬс §аг6е, 

желчу, 2. —т й т ъ , деіб (тФен. 

желтѣю, і. —т'і'ть, ложелт'Ьть , зажелтѣть, 

дгІЬ іѵег&еп. 

желчь, /. 4. (жолчь), Ьіе ©аГГс, 
жёлчный, л-у. уоЯ @йЯе. 

Жёлудь , т. 2. я , Ьіе €іфеІ 
ЖелудокЬ , т. 2. дна, Ьсі' ЭДа$СП* 

желудочный, аА]. гса$ іт оЬег уст йййзсп і|Т, 
Желѣзо , п. 2 . Ьаб €і|ст 

желѣзимкЪ, т. 2* ©(елЛчии. 
желѣзный, аА]. ефегп , уоп (?і(еп. 
желѣзный лапбдЗ, Ьй$ @і(еішес?. 
желѣзы, аѣзЪ , Ьіе &е(Шп >* Ьіе ФівпЬеІп аіц ^й((с. 
желѣзисіпный, аА]. Ьеу уіеіе 3 )?апЬе(п 
ЖемчуѵЪ , т. 2 . ^Зеі’ІСИ. 

жемчужина, /. і. еіпе <рег(е. 
жемчужный , а А], у о И ^Зеуіегь 

Жена, 


гв$ 

Жена, /. і. Ьіе 5ти, в)фт 

жёночка, / і. ЯВсіЬяеп Сет Йіеб^Гкпя^УОгО. 
женатый, аА]. ЬеіѵеібС, Уеіфеісйірсі. 
жённій, а А]. Ьег б&с&чш дф&ід. 
безжённый, аА]. ІсЬія / *фпе 21>еіЬ. 
безжёнешво, ». 2. Ьес ІеЬідс ѲіапЬ. 
женйдьба , /• і* Ьіе фсігйф, ШеііжфНтя» 
женскій , л А]. Ьеп ЯВеі&еиі де^егід. 
женйчЪ , ѵі. 2. а , Ьег ЗНснШ^йШ» 
женитокЪ, ѵі т 2. шка, іА. 

женщина, /• і. Ьй5 §гаксп$ііптег, еіпс ©еіМрсгГо». 1 
женю, 2. ■ 1 *• нить , о лоунинн ть , іс’рм.й* 

феп (Ьеп 6о(;п). 

женіося , 2 .-— Г »Ф ьефсітфсп , еіпс §гаи 

псГ)шеп. 

пережёниваю , і* —патъ , лереженить , ЬСіфсі* 

гафеп (нчгЬ псп уіеіеп дсбГйііфО. 

Жеребей, т. 2, бя, (жеребій), Ьаё 8ое«, ѵіА. жребій. 

жёр^ё'ьи асндлніь, і.и ёнкыч ь}, І00)еп, Ьй^ шеі^еп» 
Жеребё^Ъ, «. 2 . биа, Ьеѵ феп^і. 
жеребёнокЪ, ?». 2 . нка, Ьй^ §ійіеп. 
жерёбчѵткЪ, »«• 2- іА. 

жеребюся , 2 - —биться , ожеребиться , сіп ^ііЪ 
(сп тег^'сп, 

^ с.А]. У* (кобыла). сте ігкс()йяс 
жеребцовый , лА]. ѵуйЗ Усш фепс)(і і|Г. 

Жерло, и. 2 . Ьй5 0рітЫо:Ь; сіп «ЗВаЦсгша’бсС 
ожерёлье, я. 2 . еіп ^аІйГфтисІ Ьег «Шеібег. 
ЖёрновЪ, т. 2. СІП Й)ійі)1)ІСІП. 

жёрновный, лА]. аит ^ііІ;1(геіи зеІ;6пз. 

Жертва,/, і. Ьпі> ОріСѴ. 

жертпу лр и носить , еіи б?р(ѵС бГІПЙСИ. 
жертвоприношёніе, я. з. ЬіеОр^шмд, Ь« Оррм?Ьіеп^ 
жертвенный, аА]. ^шп Оуёеі* яфёгід. 
жёртвенникЪ, ѵі, 2. Ьег ЗіНйг. ^ 
жертвенничёкЪ , ѵі. 2. чк->, ОІПягфсп. 
жрецЪ, ѵі. 2 - Ьсг бо^спргіе'ггг. 
жрйца,/. і. Ьіе ^гіеігегіші. 
жрёніе, я. 2 . Орі'сгп. 

К 3 Жесто 


Ійб 


•ЖЕ. ЖЙ. 


Жесткій, «ф (жестокЪ), І ж(/ 
й еслтокоігькій , <иі). еміиц? Іщі. 
жестуій , лф\ Ь(пч, (іѵс(( гсп фййге». 
вескость , /. 4 . Ьіе ^аие. 
жестоко, ллЪ. |)тч. 

-жеетояа лаказсіть , Ьш /ТгаГеп. 
жрсѵіслб любгіть , Ьгшфк) ПеЬеп 
жестокость, / 4 . ь,* с , ©кепск.’ 
жестѣю, і. —яі^чні, 1;а:с іуегЬеп. 

ожестЪвйю, г .—, пс ;,... 

, і. чащъ, сжест юнъ , п/. 

ожесточаю, і. —. , » . / ,* 

*» 1 чиіль — ѵгп'іъ . ЬсгГшмек 

ожесточимся, г-’|?Ф УсгЫтп 

ожесточеніе, «. 3 . Ыс ©еіфтшпз. 
ожесточённый, рагг. уеіфтйе?. 

Жесть , /. 4 . ^ ф(еф. 
жестяный , ас\]. уоп $Гсф. 
жестята, /. і. еіііе Ысфеіпе 3)о|е. 

Живу , I. жить, ісЬсп; ІѴОІ/ПШ» 

жйпо, шіѵ. Гс(>Г>аГг. 

живость , ]. 4 . ьіс ?с6Г’й^ід?сіг. 
живность, /. 4 . §еЬеп>іср, &ф$сІ. 
животное , п. ?і)іег. 
животЪ, ы. 2 . а, Ьа$ 14‘Ьси; Ьеу $ (1И ф 
животный, ш]. ісЬсШсі ; т* іт Ваксй/м, 
жилетная іГо.і^н* , Ьд$ ЙйЦфігф. 
жибый, ал). /сбеііЬі^ > Іе6(;ай. 

О» 5 ещ4 жипЗ, ег і(г поф ат Меп. 
жизнь, /1 4 . &Ьеп. 

жилище, п. 2 . сіпе Я$о&тт$. 
жильё, ». 2 . Ьй$ ©госЙгсгГ. 

е Т : ***«*": Ь*ф ®іт(1 

€ , УоП Ш ЬСП 9ОГІ0СП Зсйсп. 

ложа.юпан 3 «яЗ лсить^ пЪ стрАлч'іе * сг М 
ѵоп етет жилецЪ $ит стряпчей йУлисіет іѵсг&еп 
житель, т». 2 . ічт ©піфпег. 

сожитель, »//. 2 . еіп Шіігеіттфег; Ьсг @ С та6Г 
сожительница, /. і. Ыс ©етфіт. 
сожительствую, і. ~ лопать, Ьер(аттп юфе». 
Юишельство, п. 2 . Ые ЯВфмпз, 

жилёцЪ, 


жилёпЪ , т, ли, а, 
уоіі ЗІЬсІ, П'іТси 


Ъсг (Г’^іі'с^псі* ічеіпет $лпГе; еіпсс 
©іепіі Ьйгіп ЬсГшпЬ, (іф $и ЭДфи 


ди^фиеп. 

выживйю, і ( Рч. ввіживу 'і — Т, а т ь . тт ы ж и тъ й!*^ 


(сіпег ЯВфияз тегеіьеп; (гіш ісгініп йи&ѵфсп. 


гі'і.ІЫ ѴІаЖ ИЛ !•' и , сЛі ннЬ Г гл Нов. 
выживаніе ^ «. 2* 5.'СГ(ГСіі'ІШ0 С.иё ІСГ уупинз. 
ДВ)жилое, аі). сіп лфіег, Сй^ іш-Я‘йГ|сі‘ шіЬ л а | г Ьет 
і'апЬс іебі. 

доживаю, і* — всѵ'пъ , доуцйть , сгіебсіт. 


заживаю, і• — — д(нѵо(нкн 5 ‘ эПчсИсп. 
рсіііа ?ажип</. аі ъ ?■ ѢІС 5й?ИПЬе ІКІІГ Зй. 
зажило, і(! Г;сіГ ^іѵогЬсп. 
заживленіе, »• 2 . Ьіс феііип#. 
зажилый, о>1). |)СІ( іѵэгЪск і(І. 

яажиаы* д'йй? и, ©И'йГйеІЬсг, Ьіс )еі«йпЬ Г'е^пГ-Ген 
пшр, ѣег Ггстісп 2стсп Осі; (іф ЗІіігспфйГі: зедеЬеп. 


заживаніе, »■ 2. ’Ьа» ^сЛіУеѵ'ОСП. 
зажиточный, <ъ]- уегто^епѣ, гсіф. 
зживаю , і- — — Г4> уоп еіпст Шйфеп, степ 
(іф у от .$йіГс ГФа, 4 еп. 
зживйніе, »• 2 . ііо^тафсп усп еіпст. 
наживаю, і* — — еѵтсі'Ьсп. 
нажива,/- і- (наживка), Ійѵ сі'ІУоі'Ьспе Опй. 

здѣсь большая налипла, (пожіівка) ШйП ^опп 
(іф Г)ісг іУйо 1 геф^ уеі'Ьіепе.ч. 
нажйтокЪ , ?«. я- тку, 35еушёдеп. 
нажйточнкй , пф. то ппт і'.ф спѵсіФ-еп Гатт. 
нежилый, пф. ш’ЬешоІяи. 

©бживіюся , і- — —ті еіпст Ше (іф $щсіѵорпеп. 

оживаю, і. ■— -— ІеЬепІід й’егЬсп. 

оживляю, і* — плЛть, ожипАть, (ебепЬіі} іПйфсЛ. 

оживленіе, ». 2 . Ьіс 2сС'епЬійтафішд. 

ожявйтель, ?«- 2- Ьсу 2сЬепЬі»)іПйс()СУ. 

оживотворяю, і.— рл Т, і ъ — рить , ѵіА, оживляю- 

оживотворйгпельный, «с/ (е&епЫзшйфепЬ. 

©тживйю, і- — ааѵіі, , отжить , ; ЬІІ 

^ит ®пЬе Ьеу Зсй гссГ>псп. 
переживаю, і. — патъ, лѳрежитъ , йОссІсбсп. 

К. 4‘ ножи- 


.глг--» 

“е“и » № »■ », 

Пбжилый , а,і}. аЬвсіеіп. 

пожитокЪ, і>1. пожйгаш, коьЪ - 

шіЬ 0 иг. ’ Рв 9 *е«іюв?ц # Уртф 

пожйточный, а А}. ічпш.'()омі\ 

ПрИЖЙІіЙЮ , I. _. I г+ , 

прия йвга , /: 5 (тштгіт т ’ 

1 4М«.’ (пги * итье > "• -) М« **!„,„ ь„ 
”го“ъ’/„- ~ ^«1 

•-* й *“ ■?»*» и. 

йяфлйе бе^ебст ’ ' 1,г $мш Пи- 

ДО», I- т т , Геііота ^ шша( . (г (т 

ДКІИ ’ я # (*идокЪ), Ьітіге, (й(р 3 . 

* Й4ТОСП І Ь » Г- 4- Не ЯщГШі. 

*%/;}: ш ***■ 

Мшіші, т №*і Мм 

* Ид * Ъ ’ ь — А*тъ,'ъ&пп с ігеіЬеп 

разжи4ёніе° 9 * »•' 2^и а Ш(ѵЬйппищ^ г * тЪ * ^ * и ** 
ЖидЪ, ія. г. ц, сіп ЗнЬе. 

*идйваій"М- Гйэд/ А (Ѵт, ^ и "3»'»гіГО. 

жидовство, «. г . Ь„(* ЗиМпіЬт. 
гкидоморЪ, /«. з. еіп ®еі$^й№. 

^ и ' ла , / і. Ьіс 5|1)сі'. 

ж * лу <™*ор*тъ у Ыс е(тп 
жилка,/*. Іф ЗкЬеѵфаі, 
жилочку, /; г. і<{. 

Жйлшый , пА]. ,'п Ь(п ш • - 
Сезжйльный, аАр о(;пе 31Ьсг«. 

Жиловйтый , о А}. йЬсѵіфі. 


»ЫЖЙ~ 


Ж И. жм . 


169 

выжйливаю, і. ■— патъ, пыжилить , й&рсфсп. 
лыжилёніе, н. 2. ЬаЗ ЗФрофеп, 

ЖирЪ , т. 2 . у , і)аб Зой* 
жирно, лАѵ. (сП. 
жирный, яЛ/. (си. 
жирность, /. 4. Ые 
жировый , аі]. тип $еге. 
жирую, і. — ропать , 1)спІіф Іебсп, 
жиръю, і. -рѣть, за-—-, © —, разжирѣть , 

[ей пчгЬеи. 

ожирѣлый, яф' Ьег [ей дт'тЬсп і([. 

Жито , п. 2. Ьсг ЭІ099СП. 

житный , а А). ^мт Зіоддеп ае()огід. 
житница, /; і. Ьеі* $огп)реіфеі\ 
пйжить,/. 4. 5 1 . Ые ©сіЬе. 
иДжитный , а,). 8. \ѵл$ ЙВсіЪе Ьлі; [ги фіЬаѵ. 
безпажитный , аАр (ііпе %'сі'ос рай 

Жму, і. жатъ ., Ьгис^еп, рісЦоп. 
жать -на сердцѣ , іп [іф [ге|“еп. 
жм^ся, і. — |іф ^нГаттел5!СІ;сп; бсізеи. 
жмурься, 2. —рн тъся , ЫІП$СП. 
жмурить глазе} , Ыс Зіидеп ^пЬгйсГси. 
вжимйю , і. — ліеішь, п жать, еіпЫ'іиІеп, (іп* 
ргс([еп. 

вжимйніе, п. 2. ^трге[|'еп. 
выжимаю, і. •—, выжатъ ^ йн^рге|[ея. 
выжимка, /. і. Ыі$ Зі« 5 >і'С(}еп. 

дожимаю, і.-^п.’И 0пЫ рі'е;]сіі. 

зажимаю, •—, зажать, $ит'ісСсп. 
зажимка , /, і. (зажиманіе, п. 2.) і'йо ЗиЬрйсГеЛ. 
пожимію, і. — -—. стт^ рге(]сп. 
оглеча можимитъ , Ьіе 5,ф)е1н ^иФеп. 
пережимаю, і. —■ — «оф еіпитГ Ъѵййіп, дигпмп. 
Ьеп ; ^иѵіеі ЬгисГеп. 

пережймка,/. і- (пережимініе, п, 2.) ЬдЗ іѵіеЪег- 
^гиФе », ЗІшйѵіпЫп. 

поджимаю, і. --(ігиег е«гл^ ргс[‘еп. 

рули лоджапЪ сидѣть. Ыс іи Ып Ѳфос^ 

и^п, 

К 5 


по Ж И- 


170 


ж н. Ж О. ЖР ? 


ГГОЖТПѴгДіО, I. - 

ПОЖИіѴ Дк)СЯ , I. - 
прижимаю, і. - 
ПрЧЖИмДюсЯ , I. 
ПрОЖНмДю, г- *— 


— сіи П'сиід ЬгигРон. 

(і(Ь ^иГ<шітс»}ів^сіт. 

‘ ппЪгпсГсп , йпрге^сп. 

- (і 1) итге;|сц. 

—■ Ь:а*фргс?]еп. 

про? игѵп а, /. I. (прожиганіе, и. 2 .) Ы 5Г пгсГѵ- 
ргс,Теп. ѵ ' I 

разжгмйю, I.-»гя$ $и<ісЬгйЛе$ Ш щвфсп. 

СЖИмДю, I.- ІІІГЙШІИСП^ЙСРСП, ЗЦ(ліИІІІСПрГС|ГсП 

сжоппе я. 2 . (сжаніе, сжиганіе, ». 2 .) Ш Зщт> 
шепМтсСсп. 

ужимДю, г. лЬЬгнФеп. 

ужимка,/, і. (ужиманіе, ѵ. 2 .) ЬдЗ ШгпсГси. 
Жну, I жать, сжать , «Мт, Ьа* ©сйчібс а6> 

ГФпсі&сп. 

жат.га , /. і. Ьіе ©те. 
жДгпель, т. 2 . Ьес ѲфпііСеГ. 

ЖнецЪ , т. 2 . ‘А. 

й нйво, п. 2 . Ьіе віоррсіп ,* Ьіе ©те. 
выжинДю, Г. —и«п,ь, иыжать, дащ. абепиеп. 
дожинаю, і. зит ©иЬе стен. 
эажинДю, і. —, зажать, (т[ащсп /и степ, 
отжинаю, і. — —• пироген $ц ешеп. 

вережннйю, і. --Й« (те выце етеа. 

пожинаю, і. — — СПіісп. 
прнжинаю, і. —- — даіц еіиешеп. 
сжинаю, і.-, а&сгтсп. 

Жо'лобЪ, я*. 2 . те ди'ітс. 

жолоббкЬ, »/. 2 . бка, еіпе Исіпе Эііпие, 

Жолудь , ѵісі. жёлудь. » 

Жребій, ѵісі. жеребей. 

ЖрепЪ, т. 2 . а, Ьсі’ ©5|спрріс(!сі? ѵісі.'/иЬ жертва. 
Жру, і. жрать. , пожрать , ^сЦсп. 
жраніб, и. 2 . Ш §ге(Гвн. 
обжора^, ?«. 2 . еіи ^гсіТсг, Ѳфіспшіег, 
выжираю, і. — .рать, выжрать, <ш№фп. 
іыжирйше, «. 2. М ЭДівфсЦег?, 


Ж/. Зд/. 17 г 

дожираю, I. ■—, дожрать, аиффп,, $Ш ©пЬе 
(геіТеп. 

дожрёніе, «. 2 . Ьл$ 2Ш/|те0ей. 
обжирДюся, і.—, оёожриѵіьзл, (фіептеп ^ ррафеп. 
обжйргшво, «. 2 . Ьіе <РфІсжшегер/ $5 1 'еіТссер, 
обжорйсшый, о А], (фп* еІзсуіСф, зе|та^ід. 
обжорливый, аА]. іА. 
о ёж 6 гл ын рядѣ, Ьіе ©агі'йфе. 
пожирДю, і • — — ап^ѵеііеп. 
пожирДніе, ѵ. 2 . (пожреніе) Ьа$ ^«^гсЦГеп, 
пожирДшель, ѵі. 2 ѵіА. обжора. 

’/Кук.Ъ , то. 2. а , Ьсі’ Ща\ 

жучбкЪ , »я. 2. чка, сіи Нсіиеі’ $п(чт. 


жужукаю, і 


латъ . Ьтшшпеп. 

Журавль , т. 2 . Ьсѵ 


журДзликЪ, т. 2. еіп Йеіиее 5?мпіф. 
журавлёнокЪ, ѵі. 2. нка, еіп ріпсісг $глніф, 
журДвлениый , «А), ШйЗ тот Яі'йиіф і(Ъ 


*УР 

Журчу, і. — чать, іѵафЪеп. (гсіс сіи $3аф) 
журчаніе, я. 2 . Ьп$ 3?іШ]феп. 

Журю, а. журить , пыжурить , (фсКсп , сіпсп 
2іи&ріфеѵ дсЬеп. 

журьба, / і. еіп 9(иІри$ег. 

Жую, і. желать , же пнуть., сжепать , {чИК'П , 
ѵімсЬеіѣиісп. 

жеваніе, «• 2 . (жевЪ, то. 2 . у,) Ьп$ ДГаисп , 5Віе- 
Ьесіакен. 

жвачка , Ьеѵ @фЬтЬ, Ьіе ©т‘3е( Ьее < і(;іеге , тогтіі? 
(Іе Ьіе вреі|еп іРіеЬсгГонеп. 

пережёвываю, і- паѵіь пррржеиать , »ріе Ьеѵ^аисп. 

пережёвываніе, и. 2 . ѵіА. жевДніе. 
разжёвываю, і. — — ЗесІаисп. 

3 . 

За, ргаер. ^цр , п>сс^сп; пйсб ; Ьіпісіѵ 

за касъ , (ис «н^, цп[емредсп. 
за пажи, нлф ип^; ^ііиег ип^* 

Забота , Ш. бот»ію. 

Зав-. 


ДОЖИ- 


1?2 


ЭЛ. 


Завтра, айѵ. ттч}СП, ѵЫ. утро. 

ЗадЪ, т . 2. Ьа$ іѵітфсіі; Ьсі фітсге. 
задокЪ, от. з. дка, сіп ШШ ©е|Я§. 
задница, /. і. Ьсг флаге, Ьлб ©е(й& 
за дьі, довЪ, Ьіс испоен 2ессіопеи. 

зады тиердйть , Ьіе иогізеп Лесйопеи іѵіеЬеі^оЬГт 

задній, ас]. «й$ ГшПСП і(г. 

заднее поиска , Ьіс ЗІітітпіррс», 

задніе диерн , Ьіе фіНСГфше. 

назади, аііѵ. Г)іпіеп, 

иазйдЪ, асіѵ. фпкР. 

позади , асіѵ. ріпіеп. 

З'іецЪ, т. 2 . ЬСГ фіІН‘. 

зайчикЪ, ѵі. 2 . Рау Ыёфсп. 
заечій, асі]. п ао ѵсш ф|еп і (I 
^заечйна, /. і. .ффепРефф; Рай .<За|сі<Гс(Г. 

ЗаконЪ , т. 2 . Ыі* ©с(с$; Ьіе Зѵсііфоп. 

законно, асіѵ. пдф Ьет ©еГе#, гсфтнфідсг «ШеіГе. 
беззаконно, асіѵ. илсефшаОДсг 31$еі|е ’ піфІе(Ѵг ЭВеііс. 
законный, асі/. гефтіОД. 

законная нужда, еіпе гсфтіо§ізс адфе. еіпеѵю 
лтюоиііфе ЗІЬ&айшіз. 
беззаконный, ас], ллгефетДОД, гифІо& 
беззаконіе, я. 2 . Ьіс &оп1о]щШ, Зіифіо^еи. 
законникъ, ѵі. 2 . сіп &е(с$Ш;ѵеѵ. 
беззаі онникЪ, от. 2 • Ьеі* (сіпс дісііуіоп 1)аи 
беззаконничаю, ь —■ ѵа?»ь, сіп деіе$Іо|еЗ СебепГйЬгсп. 
пребеззакбнный, л$. (сГф доніс*. 

• законодйвецЪ, от. 2 . вца, Ьес @е(Ѵ^де6ег. 

уіГаконяю, і. — нЛть , — нііть, ФегогЬпел, *іп« 
Ѳабшід тафеп, 

узаконеніе, и. 2 . Ьіе ЗЗегогЫшпд, ваійта, 
узаконйтель, от. 2 . Ьсг 2?егогЫіег. 

ЗамокЪ, ?/?. 2. мка, ѵШ, ]иЬ мкну. 

ЗамокЪ, я*. 2. сіпс СігоЬсіІс. 

Замша, / і. встіГф і г еЬег. 

замшеный, ас], ѵоп ѲешіГФ Мег. 

Заноза, / і. сіп Ффійег, Ьсй тан Гіф іп Ьіс 4 зат 
Яс(шфсп. 


зона 


3 Л. 3 Б. ЗВ. 


М3 


занозить, ЛЛ сіію» Ѳ» 1 і#ег іп Ьіс фтЬ беГоттеп. 

ЗапанЪ, т. 2. СІП ѲфШ#Н. 

3;іри , ей , Ьсг Зоѵп. 

пЗ зарЛхЪ , іт $оі‘П. 
подзариваю, I* *— патъ, сіфиисп. 
подзарёніе, ». 2- Ьй$ ©Гдііпкп. 
призйриваю, і* ѵісі. подзариваю. 
призАриваніе, ѵіЛ. подзарёніе. 

Заря, /. і. Ьіс Э\офс ат фітітЧ. 
утренняя заря, Ьіс ? 0 ?о.депсофе. 
печерняя заря ЬІС ЗІбепЬіофе. 

Збруя, / I. Ьіс Эафшіа; ЬаЗ ЗВег*». 

Звено, П. 2. сіп Зфеіі; сІпФійсГ мтЗійс; етс$»Ь« 
фсііитз мт Заипе* 

ЗвонЪ, т. 2. Ьсѵ ®фліі, &ше. 

звонокъ, от. 2. нка, Ьеѵ ЖіссГелГфоЗ/ (Мине, 
звонарь, от. 2- Ьес СійосРеиІсиии. 
звонко, асіѵ. (лис, ши ЬеЯст ѲфаПе. 
звонкій, ас]. (аіН, реПаисепЬ. 

Звончатый, ас], іа. 

звонкость, ./• 4- Ьср (;сІІе 5 'Ліи. 

звоню, 2 . — нить , ЬиНСП. ^ 

зпонАтъ пЗ колокола, Ьіс ©ІосРеп іѵеі'Ьеіі деІаіИсС. 

звеню, 2* зпенЪ'тъ , зазпЪнІнѵъ , ГФлКсП , ібиеп, 

еіікп 2 аш, ^(йий уо « РФ 3«Ьеп; деГГеп. 

уши иазпоннть , СІПСШ ЬІС Ь|)і'СЯ ООІІ (фШй^СіТ. ^ 
отзваниваю, і- — пать, отзпонить, аифбтг 
5» Ісітсп. 

позвёниваю, !• — патъ, яозаеннть , ГФ й Й« п * 
позвонбкЪ, от. 2- нка, Ьер ЭіисР^ѵаЬ. 

ЗвукЪ , ш. 2. Ьсі’ 5 СіКіЪ 

звучу, і .чатъ, •— ѵитъ, РіыіТсп. 
звучный, ас]. РпйКспЬ. 
незвучный, ас]. <рй^ Геіпсп 5 сий(( Шйф(» 
ошзвучйть, сіе/- тфі;бгеп 511 РплИсп. ^ 
позвукиваю , і* — патъ , СІП Ц’СПІЗ Рпйіівй* 

Звѣзда, / і. ЬсЧ* 0 ІСІП. 

заЬзА<* яее'гя , Ьес ^ипЬ§(іСШ» ^ 

ЗпЪзЛъі 


зпЪіды поелодять , Ьіе ©ките деЬец йцГ 
звѣздный, Ці. Йі'іТІПІГ. 
зв-ьздочка , і. сіи ©(етфеіт. 

. звЪздочёптецЪ, т. 2 . еіп ©гсгпрфег. 
звѣздочёшсшво , п. г. ьіе 
созвѣздіе, я. 2 . еіп ®е(гп'л. 

Звѣрь , т. 2. ШііЬс 'уд'іоі\ 

звѣрбіЪ, т. 2 . рка, еіп Яеіпе* Ці «фм», 
звЪрйнный , аі]. фіі-гі)*ф. 

звѢрйнецЪ , т г. нца , Ьсг ?&іегд<теп. 
ззърйсшый, асі}. уоЯес Зг^ісгс. 
звѣрскій , а А]. оіеГдГф. 

звѣрско, сиіѵ. аиГ еіпе фісіЩе, шеШс «ШсіГс, 
звѣрство , п. 2 . Ые ®Ѵ(шГап№. 

Здоровый, тГ/. (здоровЪ) (Ц'(ппЬ. 
нездоровый, а А). Ь'л\к, ш?де(шіЬ, 
здорово, аАѵ. йеГшіЬ, тк веЦтЦек: еіп ©м? Ьеі 
б с «шпеп Нет, і(г (Ъ ѵісі ли будь здорбпЪ. 
здоровье, 7і. 2 . Ьіе ©ейтЬЬсн. 
ип здоропъе, *иг ©сГниЦей. ( Ьеуш ЭйсГеп.) 
за здороаъе литъ , Ьіе ®е|іШЬ(;м ПілГсіь 
здравіе , п. 2 . ѵіА. здоровье, 
здравый , ,ні/. ѵи -і, здоровый. 

^ЬаЬт гЛ ’ ужЪ им * т1 >, еіпсп дфпЬеп Хеѵрапд 

выздоравливаю, І. _ плті ^ 

по ,-^ 5 паі.ь, ѵыздоропі'тъ , 

выздоравливаніе, н. 2 . Ьіе (Вмфпд. 
выздоровленіе, н. 2 . іА. 
здравствую, і. —. лопать , де|ІтЬ /е&П. 
здравствуй, т/*г. (еі; дедпі^, зш «п , и { м 
поздравещ^ую . — «.„а,™, згібт. 

поздравляю, і. ■ гцисть , лоздрцпить , ШиЛ 

пптіфеп , дічшЯіерси. 

поздравленіе, «. 3 . Ьіе ©Гис&іпІпГсІптя, Ьер©ГйсАѵміГй 
поздравительный, т//. дЦ'ісйршіГфелЬ. 

.~>дорЪ , от. 2 . ѵісі. /иЬ деру. 

Здѣсь, тй’, 1)ісі\ 

ЗДѢШНІЙ , К/.'і/ 


вездѣ, 


До до 


.зя. зя. 


вездѣ*, аАѵ. ибеі’йіі. 
ѣло , айѵ. 1*01)1’. 

оленый , о г//'. (зелёдЪ) до'т. 
зеленоватый, а,) .шіпі.фі. 
зёчень,/- 4 - ЬіФ ©гипс, лГГсгГсу іичшпт. 
зеленю, 2» —и ишь $ПШ /і'Ьсп. 
зеленѣю, і. — нѣть, шодеден&шь, дойп іѵег* 
Ьеп, дѵГтсп. 

аёліе, я. 2 Ьд$ 5^1 'йиС. 
лрЛнное ,з 4лі>е , ® ДѴ »Ѵ$. 
свѣтлозелёный, яф. 1;о:( 3 пт. 
темнозелёный , аА]. Ьипіч’Ідпт. 

Земля, / і. Ыс €тЬс; Ьаб йа«&. 
земл/ікЪ , ял 2 . Ъег ^йпЬЗ.шшп. 
землянйка, /. і• Ьіе ©гЬбеегсп. 
землянйца , /. і. іА. 

■землянка, /. ь еіпе $Ш;ттд іп Кт Сісі'Ъе. 
земляным , аА). і>ОП 0’Ьс. 

земляной ііръдЪ 7 еіпе бідЬі шіі сіпсііі (ГооіѵйЯс, 
зёмный , аА). іѵЪі, г ф. 

земскій, а А]. ачФ і«ѵ Фш'йсгГфай дсЬоісг. 
земсхін даоръ , оЬеі* з4.пехги лрнлазЪ , Ьй^ 

ЗгафГ)йи^. 

земледѣлецъ, т. 2 * лца, Ьсс 2|іѢсгііьшп ( Фйіісг. 
земледѣліе, «• 2 . Ьсс ШсЬеѵбди. 
землсдѣльсшБО, п. 2. іА. 

земледѣльсіпвую, і. •— попеть, Ьоп ЗКѢсгбйЦ (гей 

Ьеп, ЬаЗ §еІЬ Ьаисп. 
землемѣрЪ, »». 2 - Ьсѵ 2 йпЬик(]*со. 
землемѣрный, ш). зіпп 1 ! йпЬшс||еп деуоѵід. 
землетрясеніе, «• 2. Ьл^ 0;гЬЬ.'Ьси. 
лодозёмный, аА). (ша^кЪ), Ьіе ЭДМійкдеІ. 
едпнозёмецЪ , »н. 2 - мца, еіп 1Чіпо»иіішП. 
ннозёмецЪ, «к 2 . мца, еіп Зіи^ѢшЬег. 
иноземка,/, і• еіпе 2!и5ІнпЬсгіпп. 
инозёмческій, а А], еіпеш Зіи^івпЬег де^огід. 

•дчозёмеиЪ , т. 2 . мца, единозёмецЪ- 
однозёмка, /. і. еіпе ііапЬ^пійііПІпп. 
подземный. аАі. ипеегтЫСсЬ. 


позе- 


17* 


ЗЕ. ЗИ. ЗА. 


поземельный, ай]. .поземельныя деньги , вгішЬаеГЬ 
средиземный , дф*. тіГгеИяпЬіГф. 

, чужеземецЪ, да. 2. ѵій. инозёмецЪ. 

Зеркало , п. 2. Ьсі* 0 рісзе 1 . 6'. зерцало, 
зеркальный, ай]. 311т ©ріедеі дфогід. 
зеркальное сые.клб , ©рісдеІдМз. 
зерцало, «. 2 . Ыс ИГйГеп оЬег ЗДбГс, Ьіс т ЭД 
ГяпЬ іи Ьеп ©тфгё|Меп тіг Ьет ХіГФ (ге&еп/цчч 
ч гіп РФ 9 ііф(еѵ д(сіф|йш ГріедсФ (о Кен. 

Зерно , п. 2. Ьііб ^оги. 

зернышко , «. 2 . ЬаЗ ^егпфеп. 
зернйсшый, ай}. роПег &6пкТ. 
двузернистый , ай}. доер&Ыф ;, ДОерГфіфйд. 
шо зерну, (по зёрнышку), тіѵ еіі» ЯоРЛ П«> ШШІ 
Зижду , 2. — дпть , здать, Ьйііеп. 
здашель, т. 2. Ъеі* Ра Раисе, 
зданіе, п. 2. Ьа^ ѲсРанЬе. 
первозданный, ай]. Ре»^ $иег(І дсГФлйёп і|?, 
созидаю, і- — —- егбаііеп , сгГс&аДвп. 
созиданіе, я. 2. Ьіе (ітЬаиипд, ёфорфнд. 
созданіе, «. 2. сін ©ерфёрр. 
создатель , т. 2. Ьег ©фор^Ѵг, 

Зима , і. ЬсТ « 2 ВІПГСІЧ 

зимній, ай]. п>й$ Ьс$ Шисг$ і|Т. 

зимовий, ай], (зизѵтоейлый) іѵйіі еіпеп ЯВШа йЬпНЬь Баг 

знлтоваше , ». 2. ш ©ймЛада, М ІЫстішст. ' 
зимовье, и. 2« ій. 

зимую, і. — псіть, лерезнлюпати , ШгіѵіШП, 
озимина, /. і. (бзимь,/ 4 .) -2Шщег0еКйіЬе. 
озимныи , ай]. ІѴДЙ іт ЗВішсг юйфр. 
зиморбдокЪ пгайца , Ьес (ШьодеІ. I 

Зло, п. 2. &а$ НеЬсі. І 


і 


на зло улотреблЛть , ті^Ммифси. 
• эло епо -застигло , еЗ ф фщ сіи ЦпаКі 
злоба, /. і. Мс 3)о$1)ей. 


злобно, айѵ. 6 с 5 Ьайег ©еіГе. 
злобный, ай]. ЬоЦаіЩ. 


іѵіЬеіфйОге», 


злобствую, г. — иопат 
ЗЛОбЛХОСЯ , бишея ,-- (Іи 


ь , еіііеіі СЗроК аіфеіпеп ра&еп, 
ться, (на кого) *Ѵ. 


зло- 


зм. зн. 


177 


зложелательный, ай). деГ>а(]і'д. 
беззлобіе, п. 2 - Ьеі* ЭДапдеІ Ъсг ЗЗоЭДсЙ. 
беззлобный, ай]. Ьег о(те 3)0 Зрей і(?. 
озлобляю, I. — (5 ’лАть, — с Читъ, егбіМеМ , ЬіЗ’Ге 
тафеп. 

озлобиться на кого , тф еіпеп ЬЗ{*С ІШ’ЬеП. 
озлоб\ёніе, «• 2 . Ьіе @хЫКсгипд. 
памятозлобствую, і. —попять, сіпет гШа$ {аіи 
$е пафігадеп. 

памятозлобіе, п. г- сіпс Ійпде (Зіі'іпиегііпз ап еіпе 
ЗЗеШЫдипд. 

памяшозлббный, ай Ьсг (апде е«м$ пафйодш Гапп. 
ЗЛбСГПНО , айѵ. ѵій. злобно 
злостный , ай), ѵій. злббный. 
злый , ай]. (золЪ), ь5(с , ЬоЗГуйГіід. 
злібся, г. злиться, озлиться , еѵдгіттсп, (!ф 
(ѴЬоііеп. 

Вчѣй , т. г. я , Ьіс ффіапде. 

змѣя , / і. ій. 

змѣё Ъ , да. 2 . еіпс !(еіпе бфіапде. 
змѣиный , ай], осп Ѳфіапдеп. 

Знаю , г. знать ., узнать , П5І([СП ; РСППСП. 

знаніе, я. 2 . Ьаё ЗБіЦёп, Ьіе ДОетшиб, ЗВііТёпГфй^Г 
незнаніе, «• 2 . Ьіе Ипп?і|]еііІ;ец. 
знакЪ, *». 2 . Ьйр ^еіфіп, Лешцеіфеп; Ьеі* Зітдігадеп., 
зкйчикЪ, т. 2 сін НеіпеЗ Зеіфеп, ЗЯегІтааі 
знакбмецЪ , ?/». 2 - мца, ет ®е{апкесг. 
знакомство, п. 2 . Ьіе ЗЗеГйіті'фйД. 

Знакоместо занести сд кЬмб, ШІ{ іШЩ 
ГФлф тафеп. 
знаі бмь й , Ье^йпт. 

поз.іакбмлчваю, і. — дать , шо знакомитъ , і« 
^еіаптфаГі Ьгіпдеп. 

зиакбмлюся , ми; ь:я, — миться , -познакомить * 
сѵі . Ьі’Гати шеі’Ьсп. 
знймя, и. з. Ьіе 2й|уіе. 

знаменитый, ай]. Ьегіфші , ригіРеірПф ( Оеггііф, йП^ 
ГФіК ф, ргефс.д, йоеі ф , апдффсп. 

Займете, ». 2 * Ьйіі эеіфеп. 

Л 


задме- 


178 


ЗН. 

знаменую, і. — ѵопа шл, $сіфпсп ; ЬеЬсиСеП. 
знаменоааніе, я. г. Ьіе 3 $сЬеиШпд. 
энаменонбсецЪ, т. г. сца, Ьег З^пЬгіф, 
знаменщнкЪ, иі. 
назяаменйшь, еіпеп Шѵі$ шлфеп. 
предзнаменую, і. — погЬеЬстеп. 
предзнаме ювМніе, п. 2. Ьіе 25 огЬеЬеиШпд. 
прознаменую , і . — ѵісі. предзнаменую, 
прознаменов&ніе, »■ з- ѵісі. предзнаменованіе, 
знйшно , аіѵ. §№Ііф , помести 
знатный, асі]. ^еіТІіф, ООГПС&т. 
незнатный, а А], детеіп , деп'пд. 
знатнѣе, асіѵ. сотр. погпіфтег. 
знатные гоелодй , ѵоі'Пе()те фегг еп, 
знатнѣйшій, асі '}. /ирегі. Ьсг погпфт(іе* 
знйтность, /. 4. Ьа$ ЗІпСфеп. 
пЗ знатность пойти, іп ЭДпрфеП йншпеП* 
знатбіЪ, т. 2. Ьег Я'еппег. 
дознать , сіе/. ег(йі;геп. 

дозказМюся, і. — патьея , дознаться, іп 0*« 
■ ѵ (<фшид Ьгіидеп. 

познаваю, і. (познаю) — патъ, лознать , ккп* 
псп, ппеЬеі^сппт. 

познаваніе, п. г. (познаніе^ Ьл$ @і4енпеи. 
опознания, і. олознатьсл , иег^еппсп. 
предзимніе, «. г- Ьіе 23 ог(сі)Шід. 
признанью, і. —п ешь, лризнап іа, 6 е?СйПСП, 
|?е^еп. 

признаю, і. — знать , ій. 

признйюся, і. лрнзнаться , деіге&пе ГерП (ап еіпеп); 
&е?епнеп. 

признаться по лжи , Ьіе Ейдеп дс(Іфсп. 
непризнаваю, !• — аать, нелризнать , регіеид* 
пеп. 

непризнаніе, п. 3. Ьіе Зісгіеидпипд.' 
признакъ, т. 2. еіпс ©риг. 
признаніе, ». 2- Ьй$ (&ѵ{(ппіпі$, 25 сшиІІГсрп. 
распознаю, — знать, ишегГфеіЬеп; дгцпЬПф йппеи 
Іегпеп. 


распо 


ЗН. 30. 


179 


распознаваніе, и. 2. ЫедгйпЬПфе ©г?етнпШ еіпсг©й* 
фс, (Ь Ьй |5 тли |іе поп лпЬсгп ипгег(феіЬеп Рйпп. 
нераепбзнавйемый, асі/ гоав ОФ поп йпЬем ©афт 
піфс імегіфеіЬеп Щег. 
епознйю, ѵісі. позн&о. 

спознМюся, I- слознаться , 35е(йПМ('фй| г і тлфсп. 

спознйніе, и. з. Ьіе 2 Я’іліт(ГфлЙ. 

спознать /• 4 1 ^ ©СіііеіпГфй)Ъ 

узнавйю, і. — нать . узнать , ѵісі. познаю. 

узнаніе, «. 2- ЬйЬ (Еі’^еппеп. 

узнанньсіл налередЬ , іѵй$ шли ооіфег деши|І 1 )М. 
предузнавйю, і* ■— — Уоіфег ІРІ(Тсп, 
предузпйю, і* — знать, 

предузнМніе, я. з. (предзнМніе) Ьлё 23 оіфсгП?іЦГсп. 
знйчу, 2» — чать, ЬеЬсисеп. 

назначиваю , і* —аать , назначать , —• нить , 
епіеипеп. 

назначаю, I. — чать, — нить, ісі. 
назначеніе, «• 2. Ьіе ©теппипд. 

назначенный пЪ чинЪ , СіПСШ 2 (Ш(С СГИЛПіК. 

означаю, ь - ѵіі. назначаю- 

означеніе, «. 2. ѵісі. назначеніе- 

Знобь, /. 4. Ьсг 8го(1 , еіп Ѳфаисі’ ьот 

знобкій, яф- Г г0 ^* 9 . 

зноблю, бишь, —-сГйть, шлфеп Ьл§ еіиеі* [псгС, 
еіпеп ^гісгсп (л(]Геп. 

зазнобляю, і* —&лЛть , — бить, сіисн ьеіГііс- 
ічп ійЦГсп. 

ознобляю, I • - - ѵ ‘^' зноблю. 

ознббь, /• 4. Ьіе іппегііфе ^'лісс. 

Зной , т. 2. Ьіе фібС. 

знойный , асЦ ^еі|?. 

ЗобЪ , т. 2. ЬСІ’ 

зоббкЪ, »»• 2» бка, сіп Нсіиег 5 ?говр. 

зобМю і. — <Г<іть, тіі Ьсш ©фПйбсГ йиГГеГе*. 

зобаніе, «• 2. Ьй^ #иПеГ«п Ъ* т ^Ф ітЬсІ ‘ 

Зову, і. зпать , пфеп, ПСЙИСП , ІйЬсп. 
ха.кЪ ѵіесНА зопутЪ’і ШіС ()СІ 0 сіІ Ьп? 
пд гости знать, іп Ѳй|(С ІлЬСП. 

Л з 


зовЪ, т. 2 . Ьег 0 іиГ, Ъіе ШаЬштд. 
званый , рпп. деІаЬсп. 

звйніе, ». 2 . ЫеШаЬапд} Ьег 03 еп«^ / бешіЬ, Ш Ш. 
звйшый, ас)}, ьсл еіпГаЬег. 

Зіійшая, ас)}. /. ЬіІС ©ЛІОЬСГІШІ. 

Звательный, гиі}. (падёжЪ) Ьсг Ѵошінт. 
взываю, і. 5 .—• псіиь, поспать, оітіГеп; ті^ирм», 
вызываю, і. —, подашь, &емн$ги|ёп. 
вызываніе, я. 2. ЬаЗ фегашЧтСеп. 

ВЫЗЫвЪ, т. 2 . у, ісі. 

вызыватель, т. 2 . Ьег фюиі&иргг. 
вызывальщикЪ , т. 2. ісі. 

зазыв йю, і. —, зазвать, иофідеп, ГйЬеп; Ыѵ 
Ьспе гирт. 

зазывЪ, 7 п. 2. у, Ьіе (і;іл(йЬгщд. 
зазываніе, я. 2. (зазвйніе) ісі. 
называю, і. — — пеллсл, ^еі(?еп. 

называется, і.- депашк шегЬеп , Оефгп, 

называніе, я. г. Ьіе ЗЗелепттд. 
названіе, «. 2. Ьев Зіташс. 
отзываю, і. —, отозвать, аЬгиреп* 
отзывается, ь — ппЬег(фдЯел; епе;а<)сп; апгілогтг, 
отзываніе, я. 2 . ЬйР Зібгириі. 
отзывЪ, т. 2 . у, ьег ЭгоррсЦ, Ьег ЗигисГтр' 
отзыв к а, / ь (голосу) Ьег ЯШЬегГФаѴ; Ьаі? <Мо. 
отзывйтель, т. 2- Ьее ЗІ&ПіГег. 
отзыв&лыцикЪ, т. 2- ісі. 

призываю , і.- фегтри», ЬсѵЬеупі^п; йпгіфсі*. 

призываніе, и. 2. (призваніе) ЪаЗ Леі'Ьещфсп ; Ш 
Зілгирм. 

ПризывЪ, т. 2. у, ісі. 

призыватель, т. 2 . Ьег фягбергиГег; ЯпгиГег. 

перезываю, і.-(;спіЬстіГеп. 

подзываю, і. —, лодозяаяіь, бсгсЪси. 

позывам, і.-* (наѣду) Ъеп ЗІррсііе епресйп* 

прозываю , і. — — еіпсп Зинашсп де&сп. 
•прозывйніе, я. 2. ЬаЗ ©ебеп еіпеЗ Зипатеи^ 
прозвище, я. 2. (прозвйніе) Ьег Зштше. 
самозванецЪ, т. 2. нца, Ьее Щ еще» (ѴеліЬсп 
шсц оЬ'ег 2 іаи$ 

созываю, 


ЭО. ЗР. 


і8 г 

созываю, і.- («треп, зиГлштеп ги(с»ѵ 

созывйніе, я. 2 . Ьіе Зм|аттепЬеги(ип 0 . 

.Зола, /. і. Ьіе ЭД>С. 

золистый , ас)}. о(фіс()Г. 

золю, 2 . —• лйть , тй 31(с1)е Ье|?генел. 

золеніе, я. 2 - Ьіе Я$е|Ъ*ештз тіе Щфс. 

Золото, п. 2 . Ьа$ @ 0 ІЬ. 

Золотомъ шить , ІІіЛсіь 
золотым, асі}. дйІЬеи. 
золотистый, асі}. дофгеіф, 
золотал ларчД , &Г 0 СЙІ. 

.полот ЬмсЪ дЪлЪ мастерѣ , еіп ©оГЪлгбеііес*, еіп 
Зишеііег, Ьер бееіпе іп ЗШде ітЬ ОЩф&пдъ еіп* 
Ш 

эолотйрь, ѵі. а- еіп ВегдиІЬег; еіи 
златодѣліе, я. 2 . Ьіе ©о(Ьтйфегйт|?. 
золотуха, {. і. сіп е#епег фе#т 1 >ег ©фаЬе 6 ер Я'іпЬсгп. 
золотнйьЪ , т. 2 . Ьгѵ Ьгійе Зфеіі еіпеЗ І!оф$, еіп 
©оіотік 

золочу, тишь, — тишь, юегдиІЬеп. 
золоченный, рап. (вызолоченный) уегдійЬеі, 
золочёніе, и. 2 . Ьіе ©егдиГ&ипд. 
вызолачиваю, і. —дать, пызолошиіпь, РСѴдці&еп, 
вйзолоченье, я. 2 - Мс 25егдц(Ь«пд. 
озолйчиваю, і. —, озолотить , ШП ШіЬ цт ЛСРдиІЬеіТ, 
позолйчиваю, і. — •—• еіШй^ Ъес ОЬеі'Рафе лег* 
диІЬсп. 

позолота, /, і, Ьіе ЗЗегдиІЬиид Ьег ОЬег(ТлсГ)е, 
непозолоченный, ас)}. шшегдиІЬеі. 

Зорю, 2 . — рнть ., оепѵи|1сп; спѵдб 511 т ЬСчч’си 
ап Ьіе 0ОІШС Іедсп. 

раззоряю, — рАть , — рйтЪ, зег(Іогеп, легшиііеи. 
раззорёніе, я. 2 - Ьіс ЗегІІоптд, Йеплифтд. 
раззоритель, т. 2 , Ьсг 93«РЮй|?*г. 

Зрѣльлй , асі}, 5 СІГІ 0 , І’Сіу. 
зрѣлость, /. 4 . Ьіе 9іеіг*е. 
зрѣю, і. зрітп , гсіГеп, ге?Т шегЪеп. 
дозрЪвйю , і. — иатъ , — ЛоКенЬе! Геі^ ШсгЬсп, 

Л 3 


недо- 


і8з 


ЗР. 


недозрѣлый , аД]. ЦГЙСф. 
недоврѣлосшь , /- 4 Ьіе ипгеі/г, ип$еіи’д&ге. 
СКОроЗрѢЛыЙ , 0 (1]. ^и^стд. 
скорозрѣ'лосгаь, / 4. Ьіе Й»чф$еМд?ей. 
созрВвйю, і. — патъ, созрѣть, ШСІ’ЬсіТ, 
созрѣлый, аД]. геі^. 

Зрю, 2. зрѣть, (е г :еп* 

Зримый , а А], (Миблг. 

зритель, т. 2. Ьсг ЗнГфйисг. 

зрительный, аД]. шЗ $ит ©еЬсп бе^гЬсгКФ і|Т, 

з+ит ельнал тру^а , ЬаЬ 0с!)сі‘ійп', §сгпдКн?. 

ЗракЪ, т. 2* Ьй$ біе^Іфс, / іГия піфі: ѵи 1 си$.) 
зргчшЪ, ѵі. чка, Ьег Ѣідчр(с(. 
зрѣніе , и. 2. Ьа$ ©еГ;еіі. 

у -меѵА зрѣніе не пелнко , іф ^6е еіп йіМС$ 
©с(!ф*. 

зрѣлище, п. 2. Ьаб бфйфрісГ. 
зёріало, п. 2. Ьсг ©ріедеГ. 

зёральцо, п. г-(зёркалишко) сіпНсіпеь, еіп ШесГйег 
^ріедеГ, 

зеркальный, аДр $шп ©ріедеі деЬоѵід. 

зёркальщикЪ, т. 2. Ьег ©рісдеПпйфсг. 

беззрйчный, пД]. ипде(Іак, ЫіпЬ. 

беззрачносгаь , /. 4. Ьіс ЗЯшЬреФ 

взираю, і. —/<іѵіь (на чшо), емгйЗ ап(сГ;еп. 

взирйніе, я. 2. Ьа$ 2 (п(фсшеп , Ьег ЗІпЫіФ. 

взорЪ, ѵі. 2 . у, Ьсг ЯШ. 

взиратель, т. 2. Ьсг ЗІпГфйиег. 

дозир ію ? г. — рать, дспаи Ье|іфйдеп; Ьіс ШЩі бйбеп, 

д озираніе, я. 2- Ьіс депвие ЯЗсГіфгідипд. 

дозбр,Ъ, т. 2. у, іД. 

дозбрщикЬ, т. 2- еіпег Ьсш еіпе дсптіе Шгг Шфс лп* 
Ьсф^ісп і(?. 

дозорный, аД]. ігав ,51! еіпеь депйиеп Ш(Ш дсЬбпи 
зазирДю, і. — ьсгіфпкфеіі, ьсгафгеп. 
зазлрйпіе, я. 2 . Ьіс ^сгГФшфшід, 2 >сгйф{ітд. 
зазбрЪ , т. 2 . у, Ьсг ЯегЬйФс; Ьіс ЯегГфтй(;птт. 
зазорный, пД]. ипс^гГіф; Рсі'Ьафгід, 
зазирйшель, т. 2. еіп ФегСфтсфег. 


беяза- 


і83 


ЗР . 


беззазбрный, оД]. ипѵегЬсфіід, 

беззазбрно, аДѵ. «фпе Шегіееиид Ьеи ^гс; о|>пе 

Ьйфг. с 

беззазбрность, /• 4 * Ьіс ИпьсгЬофіідГсіі. 

беззазбрство , «• 2. ‘Д- 

надзираю, і- — ра-ѵіь , Ьіс ЗІіфПфі §йЬсп» 
надзирйніе, «. 2. Ьіс Зіифф*. 

надзирательство, «• 2 - г ^* 
надзиратель, т. 2 . Ьсі* Шп((сфГ. 
надзирательница,/- і- Ьіс 2 Ііф(е()еппп. 
назирйго , і. — ѵіД. надзираю- 
назбрЪ, ѵі. 2. у , Ьіс ЗііфіісіЦ- 
назбрщикЪ, ѵі. 2 . еіп т\№'> *мт*№** 
незбркій, аД]. ЫіщепЬ. , , .. 

обзирйю, і. — рсіть , осГозрѣт*, нпфсг ОДСП. 
сбзирЬіе, »• 2. Ьа$ 25 еГсГ;сп шіфег. 
оэ рнйчаю, і- — чать , (Ѵсф (СР^- 
езот н’гіесгіео, я. 2. Ьіс ^ісФ-ки. 


03 С' ■ к 
остр 3] 


■ ІК р 2 еіп ’ !Кспі • 

эѵ-іі деліный , '' Г і 


подзч.рйю, і- — й1 *“ 
ПОДЗбрЪ, VI. 2- у, Ьч* 
ііЬсі* Ьсп ©асЬіпеп. 


„1 Оде;'-,’, оЬеь 


подзорный, $и еіпст Гоіфса Йп-п в . V . 

подозр-Ь Дю, I. —патъ, лодоз/іТгпй, 
подозр'Ѣяіе, я, 2- Ьсг $(гдіѵо()П. ^ 

подозрѣніе имѣть на лого , еіпеп 5 Ігд№ 0 ;;п н 

ісшйпЬ фіТеп. „ 

подозрительно, пДѵ. ьеѵЬДфйдсг, аѵдк^т 
подозрительный, аД]. йі'дпчМ;піГа), ЬсгЬафпд. 

ПО зо р ю, 2- —рить^ло^ипій^бгГФѵіеп, ГФ Й ^ 

ьеф шафсп, еіпеп ѲфппЬ^сФ йп^апдеп. 
позбрЪ, /». 2. у, Ьіе 0>е|с1)йгщтд; Ьсс Шп^іс?. 
позорище, «. 2. Ьеі* ©фатйа^. # 

позбрищный, аД]. іит ©фаіфИ де|>ьг.д. 
позорный, аД]. ГФлпЫіф, ГФіпфМ* 
презираю, і. —рать, ѵтфт, ьегГФтфП* 
презирйніе, я. 2- Ьіе Яегйфшпд, Ы'іФшітд. 
презбрЪ, я». 2. у5 (презбрство, «. 2.) 

Л 4 ВР®" 184 


зу. 

презрѣніе ^ п. г. Ы, 

л ^* п міі «» 1 тШіф ішФт. 
лретирішель, т. 2 . (пррорйтель) Ьсг ®«'аф(№ 
просительно, агіѵ. мкч:ф, *с«ф,шГ 
презрительный, ы], игафШф. 
презренно, агіѵ, он/ сіпе пегсфШфс 
презренный, рап . регафесб. 
приз гра'ю, і, Ш. надз раю, />. 8 п<Шд ОП/фсн, 

Р и зрѣніе, я. 2 . «м* надзирайте, /г, Ьіе ©т»Ьс* 
призракѣ, т . 2 , сіпе €гГФеіііцпд, сіи @с/рсп|?. 
прозираю , і. — р&щ ь , ЬнгфГфен; Ьіе 21ц й еп ащ'тфеп 

ПГ Ш*@е0ф& 2 °' ЬіС 2)иіС&,1ф - ; ѢІС 
Прозорливо , П(ІѴ. ѴОѴІІфіЩ. 
прозорливый, /Т$. — шн/ф%. 

прозорлйвецЪ, і». 2 .вца, Ьсг еітё рргош? Ьп 
СШС еіе/е Шіфі № а 

прозорлйвосгнь, /. 4 . Ьй$ ХоѵсшЩт, Ьіе ЪпШа<Н 

Проз ОрлЙВ 'ШВО , п. 2. іі. Г'фпушг, 

прочный, а$]. Ьшф<| фщ. 
прозрачность, /: 4 . Ьіе ©игФіВДз&іс. 
сзирйюся, I. —т—ритьел , 0ф сіі.в*Ьсг оп/е&еп, 
узорѣ Я». 2 , у? ет $?и(іег оп с пет Эіоф рЬсг 
узерныи, ан та$ Щ(( еіпст 5)?нГгег і/г. ^ 

узбрщикЪ, 2 . еіпег Ьег Ь/'е ЭѴи^Іег іѵафі 
умоэрительствую, ь — цопать, Шщ&п, 

ЗуоЬ ,, »7, 2, Ьсг 3<і[)П' 

зубы пылуокать , 3<фпе тафеп. 
оелалииатъ , Ьіе 3<ф»? ЫесГеп. 

паг Ьеп ЭДпсп ГпігГФе*?, 

**** етеп 3«Г>п йц^еіі. 

хоренѵ Ы е зубы, Ьіе Фасвща^цс. 

*^.--ігые .зуѴы, Ые ЗІндт^рпс. 
зуббкЪ,^. 2 . бк Ь, ^ Зо7;пфен. 

дусГчал (Гол^зи/., Ьар Заіттф. 
сухарь , Ьег Зо^т»г 9 ‘е. 

* Г т#„т,:' ***’ * ** ми •»* 

зубчй- 


-ЭМ -ЭФ. 


зубчатый, «4 пт ГНФ«* 3'’И сп »«ГФп. 
зубочистка,/, і. Ьіе Зо^іЬш/Іе, Ьсг Зо(;п|1офег. 
зубанЪ, я*. 2 . Ьег дго#е 3«Ие ІЖ. 
зубастою, і- — тЪтъ , Ьіе 3«І;пе И>еі(сп. 
зубастый, лф. ѵііі. зубатый, «. ПНЬег(рап(ІІ$, 
беззубый, лф\ о[)пе эаіріе. 

зазубриваю, і. — пять, зазубрить , /фйГіід Шйфеп. 
зазубрина, / і. Ьіе Ѳфогіе. 
острозубый, лл/. еімег Ьес фааге тф Ьсп 
острозубка , і* еіп {Оп(і(*ф^ Феіб. 
пригубливаю , і. —патъ , (цішр/ тлфеп. 
сколозублю, бишь, — битъ, Ьіе Зо{)пе Ыес/ен, 
сколозубѣ , т. 2. еіпег Ьсі 4 Ьіе 
трезубый, аАр Ьі*ер а оЛф(, 


ЗудЪ, т. г. 

зУднтЪ, ітрег/. е$ )исИеі тіф. 

Зьіблю , бишь , — ьлнть. , зьпнуть , ЬсП)едсП , 
сі‘Гфй«еі‘П. 

зьіблюся, — •— |»Ф бете^еп, ег/фииесі пчсЬеп. 

зыбкость , /• 4. Ьіе ЗЗетезІіфГеіе. 

зыбка , /. і. Ьіе 5 ?іедс. 

зыбкій , псі]. ЬеП'сдІіФ. 

зыблёніе, п. 2. Ьіе Фетедапд, (^гГфийепшд. 

зыблеіѵгый , аа Ьеіѵедііф. 

незыблемый , а Ц- ітЬсшсзПф. 

Зычу , чигпь , — чать. , зазыУсіть , 5І(сГ)СП, 
зыкѣ, т. 2. у, Ьй0 ©ерГф. 

Зѣваю , і. ~ пить , зЪѵьуть , 
зѣьаніе, «. 2. Ьлб^ @с|>пен. 
зѣвйка, ш. і, і зѣвунЪ, ш. 2.) еіп ^йіііаіГе, 
зѣвота, / і Ьіе (? ‘фп/нфг, 
зѣвѣ, ш. 2- Ь^ Збйфеп, 
позѢ.; 5 ніе, п. 2. ѵісі. зеваніе. 
позЪвунЪ, ѵі, 2 ‘ Ьсг с(е $<фіКГ. 
прозѣвйю, і. — пегСоишеп. 
раззѣвйю, і. — (ротѣ) Ьа^ ЭДанІ ті/Греггеп. 
раззѣваніе, я, 2• (раззѣьЪ, і». 2. у,) Ьо$ ЗІи^Треггел 
Ье^ 

ротозѣи, і», з. я, ѵіА . зѣвака, 

л 5 


Зѣница, 


186 


ЭЯ. ЭЯ. И. и Б. ИЯ. ия 


Лѣпила , / г. Ьсг Яисмррсі. 

Завлиия, /. і ? С /ПС §И,Гб. 

Ллбну , і. — пнуть. , ^{'СГСІП 
зябкіе , а Л), Сгоріі,], 

зіблый, ас:). »ег|гогсіт. 
зяблика,/, і, іго^ ба/гогеи і|?. 

““«ИНтв!' ~ ЛІ '" Ь ’ * ь " л **“* »«№«•<» 

пеРзГмю' ; 06 !1 б4ю> ~ — №<*'»' *»й *»«. 

- , Г^Г^Г ,Ш «■ 

Мк ° т> ***** 

прозябенхе, ». ь ае і ф, Г5т 

ять, т. 2 , ІѴІ'&і5ат, (іфпч'сдсі'|о(;ц ^ОсГіГСПІІІІШІ 

. ©фгосЦеттвпп; вфюая«. ; т и ’' 

зігашй , аН]. Ьт ©Ь,іщ, вфірадсс в е^гщ, 

„ . И. 1 

и, соп]. ипЬ, щіф/ 

Шо , сопу. ѵій. бо, 

Ъ-Ба, /. і. Ьа* ‘ЗВсіЬепбаит. 

йбникЪ , от. з. г>ег Ш?еіЬешпаГ&. 

ИЗН-іікЪ , ОТ. 2. пі. 

йвовтй, л$. Ьоп «ШсіЬеи. 

Игла, / і. Ьй? 9^аЬе(. 

иголка /. I. (иголочка„) сіпе (Гете ШЬеІ 
игбльникЪ , от. 2 . ет 3?«Ь(ег. 
игольный, от//. $ші «ЯпЬеІп де^гід, 

ИГЛОВЙПТЫЙ , от//. (гафііфг. 

, наигбльникЪ , от. 2 . сіпе ЯаЪеІШ)(е> 

Иго , ». 2 . ^ 3 ; оф. 

Йгогпь, / 4 . і> С р 

йгошька, /. і. сіп ШІПСГ 50?ог(ёг. 
игощный, ас), ^цщ д)?оѴ(ег де^гід. 

Игра, /. і. Ьпб 0ріеІ. 

игрйю, г. играть , (ріеІс& 

играніе, 


187 


ЯГ, 

игреніе , «• 2- Ьа$ (йімеіеи, 
игрбкЪ , от. 2. а, Ьеѵ 0ріе1сг. 

ИП'альщикЪ , *». 2. 
игрушка, /. і. сіп 2 )іпд гооті* Ьіе ЯіпЬег ГрісГеп. 

и г орка, ./• сіп НеіпсЗ ерісГ. 

игрище," я. 2. сіпе ЗиГлпм»«пЛі#р, іѵо шли пйф о(кг 
5СВеі(е (Іпдеі ипЬ ш&еі. 
игральный, асі). $иш ^ріс( дсЬоіід, 
выигрываю, і. — латъ, пыиграт ь, дсШІППСП. 
выигрываніе, я. 2. Ьй$ ©еЮіППС», 
выйгрышЪ, от. 2> Ьск ©сшііш|?. 
выигрышный, от//. ПргфСІфлГі, дспямшсп. 

/ойгрываю, і> —ч доиграть , $шп ^іиЬс (рісісп. 

заигрываю, і,- ап/андси 511 Грісіеи. 

зайгрываюся, ь -Г*Ф іпй брісі етІаіТеи. 

наигрываю , і. -сіп Зп(!гигаспе аиЭДжіеп; 

сити сіпе ѲфійЬ диГ Ьсп (ріеГсп. 
иаіігрываюся , і. — — РФ Грісісп. 
обЪйгрыьаю, і. — — йііс$ с&дсп?іппсп. 
обЪйгрываніе, я. 2. Ьд$ ШОдсго.ппоп. 
обЪйгрыватель , от. 2- Ьег Ьа де ил па г. 
ошЪйгрыванІе , я. 2 . Ьіс ЗітіФдегсттшд Ь«? Йсі*-- 
ІрІСІССП. 

переигрываю, і• — — к іпі ѲрісІен ибсгкедс;'. 
перейгрызаюся, і• — — ййі сіпаг.'осг . 
перейгрыванхе , я. 2. Кебсгііч’і^еп »ш 
поигрываю, I* — — О/Г {еісісп. 
пройгрываю , і. — — оспрісісп. 
пройгрываюся, і. •— — /</• 
проигрываніе, я. 2. (проиграт'е) 2/сіТрісІсп. 
пройгрышЪ, от. 2. гѴ/. 
проигрышный , от//. »Рй$ оегГріеЙ і(?. 

разЪйгрываю, і•-(лошерѣю) Ьіе йосісгіе ^іфсн. 

разЪйгрываюся , і. - Ѵ(фг іп* ѲріеІсп (мпсіп 

Ьтшеп. 

сЪйгрываюся, і.-сіп ЗіИІгитепе Ійтгасп, Ьм* 

топіГФ тафеп тіс сіпст апЬегп* 

Иг^менЪ, т. 2. Ьеі* 2іЬ^. 

игуменья,/, і. Ьіе ЭДсбй^нп. 
игуменскій, а<і). Рет ЗІЬ{ дс^оѴід» 


игумен- 


188 


ид. ИЖ. ИЗ. ИК. 


' игуменство, ». 2. Ьіе №(сп: 

ИдолЪ, т. «$%Іі6іЖ 

идолопоклонникъ, т. 2 . еіп тепЫспег 
идолопоклбнный , аЛ). т Ш^пЫепЦ Шш 
идолопоклонство, я. а . Ьсг @^ спЬ ТпѴ ^ 
идолопоклонничество, п. 2 іН 

ГГГ 6ННИЧе “ ІЙ ’ ** * т ттьтіі ш (і , 
Ил/ ПШУ10 ’ ~ '’° Лат '” ® 4 - і 

1*1 ’ *<>«»»*, Зфп. »« хожу 

ШйТТ’ы» ГК 5( ^ ГОЯ " 6 - дВвяю. 

ійіа 1 *' еф№м№& - ~ *« 

избишка, /. і. (избенка) сите Шіпс 35 виегйм 6 е 
, изблныи > аф. «иг ©шЬе 9 сГ)огі б . 1 ^ 

Известь , / 4 . & С1 . 

извёстка, / і. (извёска) Ы. 
известный, дф\ ррн .^'д^ 

тЫт° НйНК *’ ^ Зигот» 

ИзЪ , ргвер. МИ>. 

ИзншЪ, я. 2 . 9\0|гпсп. 

Изящный, вф рігГгсрсГ), ѵЫ. ^ млю . 

Икаю, і. л хатъ., пхнутъ , (ф(ифсп 

икается, ш^г/ іф ЬеГотте Ын? ефГисРГеп 
иканіе , «. 2. Ьа<? вфіпфи Л 1 т * 

икот^ , / і. Ы. 

3 ‘ ~чНатте!», 
заиканіе, я. 2 . Ыі$ Ѳіяттеіц 

зайка, г. і. еіп ©гаттіег. 

зайкливый, д^'. |ктте!пЬ. 

нат:аю і. - РіеГ &о$ег |гатте 1 п. 

и™ ; к "^; КС " ( *** ***"*■ ИЛЛоитт. 

Икона, / г. ст $5і/& еіпе$ феШдсц 

иконный, яф. $цщ «йнЬе д еГ;опа. 
икётникЪ, т. 2 . еіп ЯЗйЬегтаІег. 

ИКОНОПЙС(?цЪ, »/. 2 . Ы. 

ам»вопйссшя 9 , ». 2* Ьіе ЯК»епиаГ«р^. 

Икра, 


ИК . ЯЛ. ™. пн. 


1 89 


Икра,/. і. Ьог фііфюдсп, ^ат'аѵ, 

ияры р/. (у ногЪ). Ьіе «ШаЬсп. 
икряный, «4/. п?а$ Эіодеп $аЬ 
икристый, п(і]. рой 9іо0Сіі. 
икбрный, «4/. «ши Зѵодеп деГ;6д^. 
і\ли, иль, *ой/. оі?01\ 

ЦлЪ, ш. 2. Ьоѵ ©фіатт. 

иловйтый , аі]. (сі)(аттіф(. 

Имаю , 5. і. имѣть. , 1101)111011, емлю. 

Имѣю , т. иміть , Г>аЬеп. 

имѣніе, «. 2 . Ьа$ ЗЗсгті&еп, Ьіе фааЬе. 
неимѣніе ,, я. 2 . Ьег ЭДапдеІ. 
за неимѣніемъ , <Ш$ 3)»йП<)е{. 

Ймя, и. 2 . Ьоѵ 9сстю. 

именно , асіѵ. пашепіЙф. 

именныя ухспЪ , еіп 5?йі|сгПсГ)Сг еі$сіфяпЬізег 05с(с^Г. 

безЪйменный , д^/- іфпе Э'ашсп. 

имяную, і. — ноисіть , бепепиеп. 

именованіе, «. з< Ьіс 25спсшшп<$. 

именительный, ай]. (падежЪ) Ьсг Ыотіпаііииі. 

именитый, д</ Ьспфті, паифаГЪ 

имянйны, />/• Ьсг діатепвед. 

имянйнникЪ, т. сіпег Ьсг (сіпвп Э^дшсп^ ^ оЬсг 0'* 
(шггёгаз ^сусге. 
а ймянно, лАѵ. патііф. 
наименованіе, я. 2 > Ьіс ЗкИСПтт$. 
одноймянный, д^/- еіпе^ ЭІйтспё. 
по имени, діігі. (поимянно» натепШф. 
равноймянный, піі]. діеіфсб З^атспс!. 
тезоименитство , я. а. ЬаЗ Эѵлтеп^Сс^ 
тёска, іи. і. $Мфе$ З^ЛШСП^. 

Иней , ти. 2 . ЬОѴ ЭѵСІ|ѵ 
ИнЪ , асІѵ. оЬ/. 0(№йП. 

ино талЪ , (инЗ талЪ) С$ (су ЛІ|Ъ» 

Иный , ай]. СІ11 СІПЬСІ’ОѴ. 

йнаковый , ай]. Рои СІПСѴ <ІПЬСП1 2(ГЙ 
йнако , асіѵ. <шЬеГ$. 

ЙНДѢ", айѵ. ОПЬСГ^П'О. 
йнуда, асіѵ. апЬеіѢ ШоГ;іп, 

' йнокЪ, 


Т 90 


нс. ЯШ. ищ. 


йнокЪ, т. 2 . еіп *0?&іф. 
йѵокина, /; I. сіпе діотіе. 
иноческій, еіпет №пф деЬі?:ід. 

' ло и' новели, імф Шпф$'2й*. 

иночество , я. 2 . Ьег $?опф#йпЬ. 

осиную :я, і. — поЫться, НФ (Феиеп *ц Гпдеп 
неоеи іу'гсся , і. — ( т; і)еѵШ ^ 6 1 т 

обяновенхе, я. 2 . Ьіе©феи (гор $егаиІ ееша* хи (ааеп, 
, обин >нЪ, ?». 2 . ^ Ьег Цт(фтеі(. 

Искря, ^ і. Ьсг $ип?<?. 

йскорѵа, /. і. Ьо^ фІпГфсп. 
йскряяый, а,у. п> й $ уіеГе $ітГеп іѵіф. 

Искренний , ж//, аіфпфсід / ѵс^іф. 
и арен ‘{о , лЛ>. афіфсід, геМіФ. 

4 о ЬІС , тшт. 

Исполиі.Ъ , »». 2 . ст ЭхісГс* 

Нскоіги, 5. «Л/. 1)0П ётідМ( 1)сѵ 

Истинна , / і. &,> ЖфіфсіГ. 
истинно , айѵ. ПХфгНф. 
истинный, «4 пчфг, ШаЬг&ф'д. 
йстовый, лф. еідепЩіф, паійѵііф. 
неистовый, дЛ/. йяітіГф, ипдебіфгПф, 
нейсшовно , ттгп(фсг $Шсі(с. 

“ХЕгт ~ лопать ’> "*** *»' "Я- 

неистовство, и. 2 . Ьіе ЗФічфсй. 

/° “ ешинк * 5 «*. іи Ьсг 5Ш<ффі*. 

Ищу , Ищешь, »«*„! , сыскать. , ПісГ)СП 
исканіе, «. а. ЬйЗ ©ифеп. 
искЪ, ад. 2 . сіпе дтфсГіфс @ в ф е , 
искательный, ай). і>ег йбеГйЦ ффс, 
искательствую, і. — по патъ , ®ип(* (ифеп. 

искомое, ай), ЬаЗ ЮйЗ ІПДП (цф*. 

ИСГ Ьемитдег 2 " ЛЩ4 ’ ЬСт 6тсГкс Г«Ф*<- 

истцовый, чф. ьет $;(ядеі* де(Фгід, 
взыскиваю, ь— датѣ, тзысмеФп*, «'«Мет, 
еіШтЬеп. (еіпе ©фпф) 1 ; 

езыскЪ, ад. 2 - Ьа<2 фтегефт стер ©фиф. 


І/і#- 1 9 1 

взыскиваніе, «. 2. йі. 

всыскййіе , «• 2. ій. 

взысканный, ай). гса$ еіпдесгіеЬеп і(Ь 

взыскатель, ад. 2 . Ъег ©фмІЬс» «пігеібЬ 

ьыйскиваю , і. —, выискать , йифафеП. 

выйскиваюся, і* — —• 0Ф ппдсбеп. 

выискиваніе, я. 2. Ьй$ 3(ц$|ифеп. 

выискЪ , »«. 2. у, Ж. 

выйскиватель , ад. 2 . Ьеі‘ 2йі$(ифеѵ. 

дойскиваю , і. — — (ифсп ниш (ІпЬее. 

дойскиваніе, я. 2 . Ьаё ©ифеп ЫЗ тан (іпЬеі. 

изыскиваю, і. , изыскать , аи$(ифсп; егрпЬсп. 

ужбзіЪ что изыслипаш^, етт$ аи^дгіФсІи. 

обыскиваю, і.-йКе^ ЬигфГифеп, еіііетм(тегсп. 

обьіекиватель, »»• 2 . еіпег Ьег еіпеіі т(те«. 
обьицикЪ , ад. 2 . 

обыскЪ, ад- 2 . еіпс згйпМіфе ^и^Гифиид. 
отыскиваю, і- —• ватъ ^ (ифеп Ьі® ШЛИ (Іпѣес, 
отщелать , (іпЬеп. 
перейскиваю, і. — — йЬегай (ифеп. 
подЪйскиваю, I- — — паф(МІеп, 
пбдыскЪ, ад. 2 . у, Ьіе ЗЫ^сШтд. 
подьіщикЬ, ад. 2 . еіп ()еіт1іфег ^афіТсйеі*. 
подыщица, і. еіпе (іеітііфе ЭгдфГсеЦегіпп. 
подьіскный, ^іпі:ег{і(іід. 

пойскиваю, і. — — аи(Гифсп. 
поискЪ, ад. 2 . (^. у,) ЗІи((иФеп. 
прійскиваю, і • — — (ифеп , І;ег6еу (фа((еп. 
прійскиваніе, ^ерЬер(фа((еп. 

лройскиваю , і. — -—- ЬигФффсП. 
нроискЪ, ад. 2 - (^- у,) Ьіе 2)ирф(ифипз. 

разыскиваю, і.-ЗПіпЫіф мпсеі'(ифеп, реіиііф 

ипеес(цфеп. 

розыскЪ , ад. а. (я- уО ьіе Р«'»ГіФе ^рлзе. 
розыскный, ай), пир репйіфеп зе^огід. 

розыскная, /. (я- ийй,) Фегіфг, №о Ьіе рсігі* 
Ііфе Я3е(гядипд д Гф:ерег. 

снискиваю, і. — дать, і« ер(<шдеп (ифеп , <ЪсЬе*' 
егѵефеп, 


Си иск У - 


192 


ІЕ - ІЮ. КА. 


снискйніе, п. 2 . Ьіе ^гШегЬцт*. 

сыскиваю, ь- РиЬеп, аіі*0ІпЬІ0 ПМфе». 

сыскиваюся, і.-Г«ф (іпЬеп. 

сыскиваміе, «. а . Ьа* ЗМ/ЙпМвтафеп. 
сыскЪ , т. 2 . еіпе Ііпіеффипд. 
сыскнвашель , от. 2 . Ь сг аи^ОД Шйф*. 

СЫщикЪ, от. 2 . СШ иМіффіѴ, 

I. 

Іерей , т. 2 . С. сщ ^ГІС)Тсі’. 

іероіѵгонахЪ , от. 2 . еіп ))3гіе(?еі'тійісб. 
архіерей, от . 2 . Ьег ©ргісЦсг, Щфо?. 
архіерейскій , ай]. Ьеш &І'фоГ дфтд. 
архіерёйсшво, ». а. Ьае ЯіГФоЭДиш. 

ІисусЪ, іи. 2 . Зс|Ц^ 

Мль > ">■ г. бее «Шопйс 3'шіив. 

Іюнь, т . 2. Ьсс Жшмс Зипіил 

К. 

КабакЪ т. 2 . ь а . ^ ш9; іі( еЛспІе. 

М^цкіЙ » Л $ І П Ьег <5ф тк 

кабашникЪ, от, 2 . Ъсг Дпідег. 

Кабала /. і. Ы е фшЬвгір, ЭДФкіЬпт). 

ЬгТіТі! 5 ’ “ К ™ #*й>г«. 

Кайильнше люди , (?г6(еійе. 

“ТшЧнГф'лГ"'"'’’ • зм ‘“ Г< ’- л " т '" 1“® «г™ 

аакаейливаю, і. — пет®, лалаЛіліІт® , Ы 
закабаленіе, и. 2 . Ьіе &егМбішз |цщ @мепфит 
безкабйльно, айѵ. фг ЯггГфкіЬипд. * 

КабанЪ , я». 2 . (^. а 5 ) ст ШІІЬ вапрст. 
касанчикЪ, от. 2 . еіп ;ипде0 юіГЬсІ Ѳфтет. 
кабанный , п>л^ йот ігііЬеп бфшете і|К 

Каблукъ, т 2 . ( е . к,) іп $|М$ ят е-сиГ). 

каблучокЪ, от. 2 . (*. чка,р еіп ііешег 31&|<ф. 

каблу- 


КА. 


1 93 


каблуитый, ай], рті ?№(а (3 афіѵід. 
подкаблушный, ай]. №й^ «тег Ьеиі і(Т. 

Кабушки > рі. (%. шекЪ,) ЩеГидеШ; 

КадьікЪ, т. 2. Осг $(йапшр{гі ат .<эйі(*с. 
кадышный , ай]. $шп ЗІЬат&фГсі дсбогі^ѵ 

Кадь. /. 4. с(ис $оппе тіг сіпст сіп^і^еи ЙоЬсіь 
кйдка, /. і. еіпе йеіпе Іоппе. 
кадушка,/, і. (кадочка,) еіп Хоппфеп. 
кадошный, ай], $иг (Тонне йфгід, 
кІдошникЪ, от. 2. еіпег бег Хоппеи тафК 
Каждый , ай]. еіп /е&еі** 

Кажу , дйшь , кадить , гаисГ/ТП. 

кажёніе, п. 2 . (кажденіе), Ьа$ !?ц\ифеГгЬ 
кадйло, іи 2. еіпе ЯіаифегрГйіше. 
кадйльница , /. 11 ій. 
паникадило , я. 2- еіп ЗіпміКцфгег. 
паникадйльный, ай]. $ит ^гоп/еифіег д^огі^. 

Кажу, ж ешь, капать , покапать, иокапыИйіпь- 
ЙСІдеіІ. 

кажуся, і. - 0 ф №іп; Гфеіпеп. 

казйсгпо , айѵ. апГ«Г>пГісГ>. 
жаяйстый, ай] апГФ*КФ‘ 
кйзанье, «. 2. Ьіе іргеЬізі. 

доказываю, і. — паѵіь, доказать, ЬеШеіСеп, ЬЛгфиЙі 
доказываніе, «. 2 . Ьп^ 5 епч’і(еп. 
доказательство , я. 2. Ьег Феюсі^. 
докйщикЪ ^ от. г. Ьег 3 )еіоеі(ег. 
недоказанный, ай]. шібсігіеГеп , ипсгпме(еп. 
заказываю , і. —- — ьсгЬіеіей; Ье(е^(еп. 
заказѣ, от. 2 . (§. у,) Ьйй 2 ?ег 6 оі; Ьег &е(еГ/; Ьіі 
@егіф^ 6 аг?еіі іп зеіГйіфеп Ѳафет 
заг^зный, ас]. оегОіеГепЬ. 

яакйщикЪ, от. 2 . Ьег іп веЩфсп ёйфеп йЬег еіпей 
2 )«(Ігі^ РапЬе^ Эѵефг {и Іргефеп де|Ѵ|е і|К 
накрываю, ь — — ЬеЭДІси, йНбгЬИёй; |йфгівеи, 
накйзЪ, от. 2. (я- у,) еіпе ^пшёііиі^, ШиеггісЬе . 
Зп(ігисеіоп. 

каказный, ай], накізный гёшманЪ , Ьег Ѵісе - фсіШійПН. 

М 


иакДз- 


1 94 


кл. 


накЯзная, (_§•. Пой,) наказная память^ (іи 

ЭД(/ 3 »П|ІПІСИ' 0 П. 

иаійщикЬ, ѵі. 2- Ьет с«»д-$ Либеріей і|Ті 
наказаніе, ». 2. Ьіс ( 2 іГйГ'е. 
отзываю, і. —- ■— сг^дсй. 
оѵізы»аюся, і. — —- }7ф $ефеи. 
оказаніе, п. 2. Ь;е 'ргдіегеі;. 
оказітель, ѵі. 2. Ьеѵ 5 ргл 1 ег; Ьег (Іг^ейѵст 
стгйзмваю , ь —- — дбГфІадсп; ее|гліік»иГісГ> уи 
тафсп. 

ош:^зываюся, г- -сіИ’(й<КП. 

отказЪ, т. 2 . (у. у,) еіпе дЬСфІддіде ЭДіШѵогі:, 3(6» 

ичіГшід / фгиСйдшід. 

огп’ аа^икЪ, ѵі. з. Ьсг Ьа$ ЗЧ'ІІдшеие тасбп 
отійщица,/; ь Ьіе Ьді? $с(?дтеие тдфе, 
откйзный, піі]. тай іеіІдшегиИф осгшафе і|К 
пересказываю, г. — *— (нт(д.$еп,- іп Ьіс ^е^сг (а^еи 
пер^ескйщикЬ, т. а. Ьес Ьіс 3 ?еЬе е,ие$ апЬепі іѵіеЬш 

щи.. 

показываю, і. — •— 

показываюсь, і.-ГісГ) р'ідет 

йо йзЪ , ѵі. 2. ($. у,) Ьд^ реідеи. 

показаніе, я. 2 * 01 , 

покащикЪ, ?«• 2- (показатель,) Ьег Ьд зеіді. 
приказываю, і. — -— Ы[еІ)(сп; (іефси. 
пршізЪ , ѵі. 2. (^. у,) ет 25 ес'е()(; <іпе 51 лп$е(еу, 
приказаніе, я. 2. Ь.т ЯЗеЩй. 

прикізный, аі]. 5іі еіпеш СіЗегісГ;* оЬсіг |іі <іпег'$ащь 
(ер 0е(;огів. 

йрш&цикЪ, ѵі. 2- еіп Штітдпі?; еіп ^диІЪіенег» 
пршйщичш, аА). сіпет ЗІптндші де(;огід. 
провоза,/, і. Ьег Шіфіф. 

прокйзы, рі (р/. кізЪ,) Ьег Исбемшф, Ьіе ѲП’еіфе» 
прокаженный, сиЦ. оіфа^З. ■ 

проказничаю, і. — чать , ИеЬегшиф П’СІбси, бггеіф* 
тдфет 

ііроіізпиіЪ, ѵі. 2- <іи іібегшііфідег ЭДенСФ, еіиес Ьсе 
<Естфе тдф*. 

раскрываю , ь -»*д[)(м* 

раск ізЪ • 


КА > 


» 9 * 

іраскДзЪ, іп. 2 . {?■ а,) еіп вфго^еі*; Ьіе (^діфтд, 
раскіш,икЪ, ѵі. 2 . ііі. и. еіаег ьег дни уіеі ес^а^Ш. 
сказываю , г • -—• — (идеи, 
сказаніе, и. Ьл$ Фгрфісп. 
скііска, /*. і. еіне ЭДофге , ^дбеі/ ®гЬіфШп0. 
схсіоку из ять, (сЪ кого), }ешДіФек дегіфйіф бе(гв$еп.. 
’скАзочка, /. 2 • еіп ЗКсфгфеп. 
скіэочникЪ, т. 2 . еіп флЬсфдш?. 
высказываю, і. — — СГ^аЬЬи. 
иносказаніе, п. г. сіпе ЭіПсдсіпе, УеКйшшс ОіеЬс. 
иносказательный, псі). д((ед0гі|'Л). 
йескаэЯякый , «<//. шідиі|ргсф[іф, 
пересказываю, ь — — пдфГддси; дш? сіпст $дц|е 
іи ЬдЗ дпЬеге ігйдеи» Ьіс ЙВоіне у Ьсг ЭСсЪс а'іеЬег* 
бо^еп. 

переев йл^тікЪ , т. а. еіпес Ьег еіпе 9іеЬе ийсЬсіфсфЪ, 
предсказываю, ь —. — уогГкФйеи, »ёі@дуе«; 
предсказаніе, я. 2 . Ьіе 58Ы&ДЙШІ8» 
предсказй пеѵь , т. 2 - (іи ШЗеі^ддеі*. 
предсказательница, /• і. сіпе Фіеі^ідп’іп», 

указываю, і-- диСддеп , дтпФпси ; }<і$гп } Ш 

Геі;!еи. 

указательный, лй}. (пбрстЪ), Ьсг Зеідерндсг. 
укДзЪ, т. 2 . (я- у,) еіп ІВ фЫ Ьеь |нфе:і ОбгідГеіК 
указка, У*, сіи Зеідее Ьес КіиЬсг Осрш 2( Ь с. 
укізньій , аіі). 5 ЫШ 3)еГс!)і деЬопд , Ьещ Йе'е|)І дсшл^ 
укйщикЪ , т. 2. сіисг Ьл* І'ег(сі)іс; Ьеи сттз }сіді. 
предуказываю , і- — —^ ічіѵііег.іодсп , усгшафси» 
предуказаніе, п. 2 . Ьд^ Шогтдфе », оЬсг Зсідсц іуі( 
сШ)д^ (оі( дентфе іуегЬсп. 
предуказатель, т. 2 Ьес сіпет еііуд^ ууі’птфг 
іеідг. 

Казарка, К і. стс 2(14 П)ііЬсі’ 0ип|е, 

Казна,/, і. Ьіс (іа(|Гс. 

казённый , аіі). $иг (Гд(Уе де{;5гій. 
казначей, т. 2 . &. я,) Ьсг ^д|)еіфаІ(:сг , Сіа^іерег. 

казначея /. і. еіпе^чдіі, Ьіе діпб т я>спѵаѵічтд і)й( , 
<іпе ЗІиі^еЬегіпи. 

М .* 


Казню, 


КА. 

Казню, 2. казнить., аіп СсЬсп (Карей, 
казнь, /. 4. Ъіс СеЬсп^П’йГ'е. 
хазпь лонеоть , ®еІл&, Ьіе $ефе 6«Ше» . «м. 

ЗСІи'П. 

казнйлище, и. 2. еіп 9 ііфф(й&. 

Кайма, / і. сіпс ОЗефспшз ат Э^апЬе Ьсі’ 

КакЪ ? асіѵ. ѴОІС ? 
какѣ, со/у. і»й. 
кое тсисЗ , (о обе» (;іп. 
никйкЪ , асіѵ. пт піфгеп; деГг. 
нѣкакѣ, асіѵ. йіф ігденЪ еіпе 21 гг. 
какбвЪ , ас]. гоп гѵеіфсг -2ігг. 
качество, «. 2. Ые @ідеп(фф. 

Каланча, /. і. сіп ЗВафгфішп. 

Калячь, ѵі. 2. сіпе $(« ЯВсфЬі’оЬе, см ЯайНГФ» 
калЗчикЪ , ѵі. 2- еіп Кеіпеѵ «Шеф&ічМ. 
калйшный . $ШГ ІЫйффсп (рфогій. 
калЯшникѣ, т. 2. еіп ^й[аг|'фспЬссгег. 

Калбася, / і. Ьіс ( ТВиі'|] , / < /и , апш!Г|і. 
калбйсникЪ, ѵі. 2. Ъег 2Шіі’|Тшафег. 

КалдунЪ , т, 2. ѵісі. /иЬ колдую. 

Калита, / і. сІПС $а|фс. 

калитка, / і. еіп Щ 6 ѵій)ѴИ. 

Калмыкѣ, т. 2 . сіп $аНтис?. 
калмыцкій , асі]. МшпсПГФ. 
то калмыцки , аіф 5ѵй([тпсічГф. 
калмыковатый, од/ Ьег еіп (йШгшсй'СфеЗ (&е(іф (>аі] 

Калчанѣ, т. о. ѵісі. колчанѣ. 

Калѣка, /. і. сіп доЬгефІіфсг ЭДепГф. 

калѣчу, 2 . калѣчить, окалѣчить , Ѵег|ІштііС[П/ 
деЬгефПф іпйфеп. 

Каляка, т. сіп Ѳфппфег. 

калякаю, — — •кати, (фпнфеп. I 

Калю, 2. калить, закалить, 0 (сп СіЫ)ПѴ(еп. ! 
закаливаю, і. — иать , закалить , ісі. і 

закйлка , /. і. Ьй^ 2 ( 6 Г>йГГеп. \ 

отваливаю, і. — — е{№л$ дфлгѣче# іѵіеЬег ігсісО 
іпафсп. 


от к а л-’ 


КА. 


*97 


откйлка, ѵі. 2 . (я- у,) ЬйЗ ЗВеіфтлфе». 
раскаливаю, і • — — <}(исп& тйфеи. 
раскалённый , асі]. дІйспЬ. 
раскалка, / і. (раскаливаніе, п. 2.) &й$ 

тафеп- 

Камелѣ, т. 2 . Ьсѵ Сашіи. 

камелекѣ , т. 2- ісі. 

Камень, т. 2 . ($. мня,) Ьсі’ 0(СІП. 

винный хсіменъ , $Шсіп(ІСІП. 
камышёкЪ, ѵі. а. (,§> шка,) сіп ©Геіпфеп. 
каменйще , п. 2 - еіп й6)‘феиІіф зго^ес 0геіп, 
каменный , асі]. (іеіпем. 
каменйсгпый, асі]. (Іеіпіфі. 

кйменка, / і- Ъіе @(сіпс іп Ьст 25йЬ|ЪФеоГ*К/ гоя 

шпп 5Бй(]ег ЬічшГ Й‘Фі* 

кйменшикѣ, т. 2 . К'Г Шійигсг. 

У / > ^ . 

каменѣю, і. каменѣть, окаменѣть, рШі 0(ет 

іѵсгЪсп. 

окамекѣлый , асі]. гсг{1еіпегГ; йсфагШ. 
окамененіе, и. 2 . Ьіе 33ег|1смептд , ЯЗеги?йпЬеЦіп$ іп 
Ѳіеіп. 

Камка, /. і. ©ата|!. 

камчДщный , асі]. гоп .ФйІПй/І. 

Камышѣ, пк 2 . (§. у ,) @фіірафі\. 

Канатѣ , т. 2 . Ьйі> 0сЙ. 

канатецЪ, т. 2 . еіп ИеіпеЗ Ѳсі(. 
канатный, ас]. $іті 0еі( йСІ)огід. 
канатчикѣ, канітный мЗстерѣ 9 *»■ 2. ©еііес* 

Кандальі, рі. і)іе §с{[с!п. 

Канунѣ, т. 2 . а,) на канунѣ, Ьеб $іЬсп&Й 

іимфег. 

Канура,/. і. Ьіс фо^Іс; сіп фітЬсіоф, 

Канючу, 2. — читпь, пъіканючить , ЬіШІП, йЬЬсКСІП. 
Каня , / I. сіп феусѵ. 

Капище, п. 2 . еіп @оі)СП(СИірс|1, 
кйплица, / і. еіпе ^йреЦе^ 

М 3 


Ка . 


*98 КА. 

Каплунъ , т. 2. (§. а,) &еі* Яартт. 

каплущникЪ, ш. з. етегѣегДлуаипеіШ, оЬепндфс*, 
Капля , / і. рсі’ ^Г 0 р|чЧ 1 . 

капелька, /, і. Ълё'%гір(фм. 
капельный , а А), т$ детпуеіс І»І. 
капаніе, ц. 2 . Ы фти>п-лиГгІіі. 
капель, т. 2 . КІ€ З'гяиГе. 
каплюжникЪ, ш. 2 . еіп в&фѵ. 
каплюжішчаю , і. -—чать , (аіфеіь 

каплю, I Ыггадр, і.) халатъ, халиутт, иаш 
Г'П , тыгсііѵ / 1 

цкйпываю , і. ■ пать , л халатъ, ихалѵуті» 0 
Чтеніи Лм;с»п. 

вка'пывачхе, «, 2. Ьпя $іпеішп'иГсІп. 

наійпываю, ь —- щ’- (( щ$ паи[е(ъ 

ло .каллѣ' , ігс|?(/тѵ«і|е, 

Капуста, /. ь Ьсг Л'оГГ. 

капустный , аіі], іѵа& тми Л/Г)[ ф 
капустник^, 2. Ь?г Дс|)1 ІчіЪцфк. 

Карабкаюся , і. — хитпъся , ГІсйсш. 

Каразѣя , / сіпс ?(гг іѵоііепсг Зсікк, 

Карандашъ, т. 2. Ыс ЗМсі^сЬсг . І)сі‘ ЖеніііЙ' 

Карась , и . 2 0 (#. *,) Ыс ІтЩй)С, Ж1 
КараудЪ . /;/. 2. Ьк> %'агЬе. 

караульный , асі). ЭДлфе де(;$п<}. 
караульщикъ, : Ѵ . 2 • сіиег Ьсг лир «Шлфе Л«Г)«, 
караульня, /. ь Ьіі ЖдфІш 6 с. 

Кйрфю, а. шть от — , ло — (уф Ьег ОДйй 
сІ;е |г<феп, бепмфет 

Карета , / ь Ьсѵ ЯВадеп , &іс $ Ц (Гфс. 
каретный , а А], рпи ФДідсп де^огід. 
карётиикЪ, т. 2. бег (ЗісШімфсг. 
полугарёшка , / г. сіу (>цфег «Шаае», 

Карла, т. і. Рсг Зтсгсу 

карлица, /. і. еіпе Зшег^тт 
КарманЪ , т. 2. Ріе ^сіІсЬі?. 

каріѵйкчтЪ, т. 2 . еіпе (кім ІЩе, 
кярмінный, «ф. гвСфе бе^% 

Каре- 


ІГЛ. 


199 


КаромьіслЪ, т. 2 . сіп !ічіттс$ 5(фГсЦ;оГ5 8 ит Жа '* 
(сі’ЭДси* 

Картавый , айі, Ьсі‘ СфиСИТ?* 

* картавлю, ь хартсіпитъ , (фиат». 

Картина, / і. Ьси> @ЗстДі&<?. 

ь; ар шй кочка , /• ь еіп Пеіпе* ©<та(Ье. 

К-Ьтй , *& ГсЫмКзіччшп. (п'іѵй Ш ->Ѵ»ЯІ дЛчшШЙ 
Кад^уся , ». каіЛттАся. Мс ®й&е іп Ь« *><*« 

^ѵссКт; «яспітпй ^ „*** 

дат- ". <■« *»»**»« ®** -*■ 

гсагіё (ТеІ;еп. 

раскарячившись , гоі і міпШ ЦфШп # 

Касаюся, і, касаться, коснуться , дркоснуть- 
ся , Ьсі’іфгсп, апга^еп. 

чш0 .каФется, (до) юаё 6е№і|*. 

"Ско^овёчіе 1, Г 2 .^Г5 и«. 

негірикосновён’іый, -41- ^ піс&{ ЙП ^ Ш ^ 

К 1 тонга Г- I- ЬІС ©аІССѴС, Ьй'л 3«фК)Ш1ё. 

Ьіпоржный, «0. |иг ©вивге , Лег 1»» 3»ФФ в «« 3^ 

кйшоржникЪ, «. 2 . еіп ©аКчгспбмбе еіп %ііфйщ. 

Катаю, і. Ш./иЬ качаю. # . . 

Каурый, ай], лошадь каурая , ст ЗЛП$ зЛІі^ 

ВДвгЬ* лл й 

КафтаиЪ, т. 2. ЬСѴ ^ ос "* 

кафтінчикЪ, »«. 2. еиіі .іРіМег*. 
кафпійнный, о А]. *вт Эюг 0С&ОГІД. 
кафшанйшка, / і. ет <ФМ«г ЗѵосГ. 

Качаю, і. качать, покачать , ПМС$«Ц 

феіп. 

л^ду качітъ , Ш(Г№ Иитр«п. 

качйюсл , і. — — И ГФ««<И».1 

качёль, /- 4* ©фачфсЬ 

качАніе, ». 2- Ьа^ @фпиф«І«, &$іедеп, 

качйльщикЪ, 111 ‘ 2 . еіп ее Ьсі' (фаифсіі. 


КА. 


л ^лніпь), ланій»,*, ло хатйть, ти 
^'йіпка, /, і. *Шс^сп, 

выкйчиваю., і. (выкатываю) —. Пашь _« 

о.,й»сіісп. ' 4 ’ шада * 

вмкоченный , д/, дц^деюеЦг* 

докачиваю, г -- ЬщіШЦеп. 

закачиваю, і.-ппедеп. 

ога ;Г;~еі 1 — *«***, 

покачиваю, і, -о# Кіедсп, ф (фйифсііп 

раскачиваю , ф щщгеі&т. 

укачиваю, і.-закічивакк 

катаю , г, катить, гоГ/Ѵп- 
кашініѳ, я. 2 . Ьл^ Меи, 
каш 6уЪ т 2 . ( ткі ,) Ыс Ме< 

ьатышекЬ , »». 2 , еіпо «сіпе ?ѵоГГс, 

Га- ЛК ^,»І *’ ш іѵотп т-оіш юігь, 

ашли ле ларе пшенные ШШеп 

грНе» аЮ * * 5 ахата ’ пь '> акатйть, Г;ш'(П< 

* Ы аи<»”йо,’ жТГ. ~« вЬытят», 

■ іцец, Ш3д(фе і'оПеп, твпдеіп. 

выкатанный, рдгл дегоШ, детодеіі. 

Докатываю, ь -- дои (УцЬс гоЯеп, 

а / пгываю, і. -ич’йП'С^ей, 

1а°к^лЪ е 3ажс * т / ЬіѴаеѵ ’ ся Ыс войне д ф( шиег. 

’ м ' 2 ‘ («?* У? Ьеі 1 Шічтддпд. (Ьсе ©еппО 

накачиваю,, г- *.тшГше1*еп, ^ "° 

І8К ^ ’ 2 / С§- У О Ьа» #ішш^№фп; Ыс Ші 

оЬе1 ©ел еще» діттег*. * 

ъахатчои Л0л Ъ , сіпе Д^есГе ьоп ШГеп. 
окачиваю, і. цт и нЬ шп Ьедіфеп. 

ОкЛтъ' ВаЮ ’ ь —’ °-* я "’«””м Иитюфіп 
кДтЪ, Я,, 2, (*, у.) ^ Уртітюфеп. 

откатываю, і,- аЬЩеп. 

ц ' у,) ы ад * го ' е,>,п 


перекі- 
201 


перекатываю, і.-— поп еіпет Ог(е ЦШІ 

лпѣегп ич^еи. 

перекатЪ, т. 2. (_§. у,) Ьа 4 ЭЗЗе^еп пои еіпет Ог(с 

$шп (шЬееп. 

подкатываю, і. — — — шиег еітд» гоеІ$сп. 
подкаченный, /"»■*. шиегдеичфй 

покатываю , і. --о[(: ЮеІ$еи. 

покйтЪ, т. 2. (я- у,) о|К’ге ЯВе^еп; сіпе ГФ^де 
ОЬег(Тлфе. 

покйтный, асі]. аМ;апдід , аЬГФйіІІП. 
прикатываю, і. — -— — $іп$и№еІ$еп. 
прокйтываю , і. — — — інч (іф &ійШе($еіТ. 
раскйшываю, і. — — — ди» сіпдіФсг ііч($еп. 
раскатЪ, т. 2■ у, еіп аЫ)дпдідеі‘ Ом; сіп ^оПшег?, 
скатываю, і. — — — (;егпЬше!р’П ; рі(ашшеп іѵеід 
іеп; гоПеп. ($. ©. ЯГаГфе) 
скатанный, (скаченный,) рап. ^сгабдсше^й 
Скйшо^Ъ , (ніѵ. йМрлегё. 

укатываю, і.-гсф( дій еоЯеп*' 

ук^тЪ , т. 2, у,) Ьа» дійе ЭѵсПсн. 

Каша,/, і. сіпе Ьи/е 0 ешзс. 

кащица, /. і. еіпе Ьштс ©пфе, 

Кашелі,, т. 2. Ьеі* фн|!сп, 

кйшливый, д/. Ьег еіпеи ^ш|Теп \)аи 

кашляю, і. - ляѵіь. - литъ , ^и|?СП« 

кашлянье, я. 2, Ьд» ^пі(1сп. 

выкйшливаю, і. — пащь , цыкашлитъ , лпі?(;иіТсп. 
закйшливаюся, і. — — (іф аиЗ Ьст Офет фі|?еи« 

накашливаю, і.-еіпсп дго^сп ^ди(еп ші»{иі|1сн. 

покашливаю, і. -— 0|-'с ^и|К’П. 

прикйшливаю, і. — — еіп ігчиід 
раскйшливаюся, і, — — — гефе іп» ^и^еп ріп« 
еіпфштеп. 

Каюсь, і, хаяться у покаяться, Ьегеиеп. 

закаиваюсь , і. — патьел . за.каятьс& , пеП'СЬвП. 
окаянникЪ, т. 2. СІП ѴпфІо|СГ 0 «ИІ*СГ. 
окаянный, асі). Ы. 
окаянство, «. з. Ьіс ©о«Іо(ід^іі. 

М 5 помі- 


8Э2 


КВ. кв. 


покаяніе, п. 2- Ьіе ОЗіфе, Эіене йбег Ьіе внпЬеи. 1 
покаянный , ай]. шіід. 

покаянная, (#. ной,) еіпйѵі, »го шли )СіпапЬсн ріи* 
(с$і ѣіфс ,5» (Они; еіп ©ф’идпф. 
раскаиваюсь, і. паться, уасхияться, ЬешіСП, 
раскаяніе, «■ 2. Ьіе ГЧеие , ЗЗеіччшид. 

Квасѣ, т. 2. (§. у,) сіи ( нссКфсб ©е(1 ,: П?. 

квасбкЪ, ш. 2. (<р ску,) иі. п. еіп? Псіпе воиге, 

квасный , ай]. (опсгііф. х 

кяаснйкЪ, ѵі. 2. еіп ПийЗбгйііег. 

краснѣю, і. — і’тзахпаенЪтъ, (оисіііф жегЬегь 

квасцы, рі. ($. 6вЪ,) ЗНоші. 

квАшу, (сишь,) лпасишл, схцаснть , сіи(аи2 
ген. 

квАшеный , рап. еіи<зе(йііес(. 

квАшенье, «. 2. Ьіе @іп|аш‘Ші()«. 

квашня,/- і. сіи йѵіфггед , Шстіп «іидеГеліеп шігЬ. 

СесквАсный, ай]. №й^ піфС йе(лиег( і|г. 

ВыквАшиваю , і, — ложь, иыхпаснть , диі СІИ* 
Гсиѵен. 

выквйшенный, рпп. ди( еіпде(опеіч. 
доквАшиваю , і • —• — ьеЙсйЬЗ еіп(аш’Сіь 
заквашиваю, і. — —(Іхпегшифеи, сіпс Сш’е дебен* 
закьАека , /. і- Ьлё ©еЬсп Ьег вс иге. 
наквйшиваю, і. —- — ѵій. за*вАшиваю« 
переквашиваю, і. — — $и Ые! (ааѵеи 
подквашиваю, і. — — сіи ГОеиід |йигеи, 
приквашиваю, г- —- — ій. 
расквашиваю, і. — — ѵій. закпАшиваю- 
уквАшнваю, і.-диі еііі0т*еп / еім(ііГ|е»« 

Квилю, 2. кин лйт к , пчтшет ѵьіе еіп ^іпС>. 

квилёиіе , я. 2. Ьаб* ЗіЗітшегп. 

Квохчу, (з. р. чешь,) квохтать ., йіігСІП ШІс СІП^ 
фсодк, гоеіт (іс Іе.осп п>Ш. 

Квякаю , т. кв якать , кликнуть , рІШіЬст. 
квяканье, я. 2- Ьй$ ірІйііЬегп. 

КедрЪ, т. 2. (&. у,) Ьсг СсЬсѵЬаиш* 

кадровый, ай], ьоп @еЬсгп. 
ледубате о/.еаси , С.'еЬег*9}й|Ге. 

Келья, 


КВ. КИ\ 


803 


Келья, / і. Ьіе ^сііё. 

келейка, /: і. еіп ЗеЯфеи. 

келейникѣ, т. 2 ■ еіп ЗеПеиЬіепее» 

келейность, /. 4. Ьіе феішііфіеі*. 

л х п л 4 ьностъ сказана, епѵаА іт 93 еНеаиеи |адеп. 

келёйница,/. ь еіпе ЗеЙепЫепегіпіц 

келейный, ай], $иг 3*Пе дербгід. 

Киваю, і. — пать , кивнуть , пісГеп тй Ьст 
^ер^с; ЫіпЕеп шіг Ьсп 2 І«зсп; пенсіи тКЬет 
Ѳфгоап$е. 

кивАніе, и. 2- Ьль ЯМіпК’П; Ьй$ Зііііеп; Ьа$ ЯВеЬсІт 

Кивы, 5 Спс ©фіа^е. 

Кивотѣ , т. 2. еіп Л 4 (М)сп, шрѵсіп сіи фсі.пкпЬііЬ 
.дсГфг шігЬ. 

кивотный , ай], еінеш (ЬІфеи Яа|Тфси цф&ід. 

Кидаю , і. — г]йть , — путь , И'Сіфсп. 

кидАніе , п. 2- (кйдка, /. г.) 2 Веі/еіі/ Ьее йВиг/. 
вкидываю, і. — пять , придать, пхинуть , 
Оіпеітѵеі/еп, 

вкидываніе, п. %. (вкйдкд, /. г. фтейшфп.’ 

вскидываю, і. —-іи Ьіе форе юегіеп. 

выкидываю, і- — — — аи^іѵефі; еіііеп 93?$* 
Каш фт. 

выкидышѣ, т. а- (вьікидокЪ, т. 2.) еіпе ітзеііізе 
Ѳебигг. 

выкидАюся, і. — — рф ОіийнАфеі/еі?. 
пламя иінхннулосъ , Ьіе діошше і|І пи^ебгрфеіт. 
докидываю, і, — — — Ые 1 Оігщи іосі/си. 

закидываю , і.- ігеріп шегр’П; ьегіг-еи^еи, 

заыідышЪ, ѵі. а- іѵйсі еегшоггеи ))?. 
надкйдываю і. — — — ЬгііЬег іѵеі/еіт. 
накидываю, і- •— — — йіфоег|ч:п, 
накинутый, рап. йіфзетогг'сн. 

окидАю, і. — дішь, о хйнуть, «т е(Шй^ регии* 
іѵег/ен. 

откидАю, і. —- дать, отхілну яіь, Шедшег/сИ/ уег- 
тегреп. 

перекидываю, і. ложь, — — оои сіиет ; 0г( 
щщ мЪт пнфт шШ «тТеп, 


пере- 


204 


КИ. 


перекйнушься, йби цітід п>сгЬс«; 
перекйдчикЪ, т. 2 . сіи ІІсбсгІ&іГсг. 

подкйдываю , I. -II ПК Г (№а$ ШСГ^ей. 

подкйдышЪ, т. 2 . еіп $іпЬеМіпЬ. 
покидйю, і. — дать, лолинуть , уегіаЦеи. 
покиданіе, п. 2 . Ьіе 2?егІа|Гип$. 
прикйдываю, і. •— ■— &т$иШ«Геп. 
прикйдываюсь, і. — патьоя ,— — Ьази/с()Гаасп• 
І»Ф гег(іеІГеп. 

болѣзнь лрихйдыпаетсл, еіпс $гйпі()еіі (фіааі 
Ьй$ц. 

прикйдка, /. і. Ьв$ фіп$шьегГеп; Ьіе 23ег(Мітд. 
прокйдываю, і. — — — гогбершегГеп > фіпЬигф 
«чч'Геп. 

выпрокидаю, і. ■— дать, пылрохинутъ , 

Шег/сп. 

запрокидію, і.- ѵ іЛ. закидаю. 

запрокйнутый , рат. уегіюогіеп. 
опрокидам, і. — — ШШКГ^еп. 

разкйдываю, і. — патъ ,-йііЗеіпапЬег пт/’ш 

раскйдываюсь, і. ■— —■ — аиі>ГфІй$еп (ГОіе 2$ац« 
*ис); Г'ф (КссСеи; (Іф аиЗЬгейеи. 
скйдываю, і. — — — а&юефп. 

Кикимора, / і. сіи Ѳе{реп|І. 

Кила , / і, і^сг ЗЗпісГ). 

кйлка, /: і. (кйлочка, /. і.) еіп Ііеіпег фгиф; 
килйсгпый, аЛ]. Ьег сіпеп $гсіт? 25тф і)аг. 
килов^шый, аЛ). Ьег сжсп 25 гиф |кй. 
лалуста хнлопатал , ДобфрйП$СП , Ьіе йи^еіѵаф* 
Геи (тЬ. 

Кинжалъ, т. 2 еіп регГТфег Феіф. 

Кипа,/, і. еіп Жаагсп. 

Киплю , пишь, кипѣть , Гофеп , /ГсЬсіТ* 
кипящій, рпгк ііеЬепЬ, бофепЬ. 
кипѣлый , а<]. ша$ деіофг І;аГ. 
кипѣніе, п. 2 . (кйпка), Ьаь Яофеп. 
кипят 6кЪ, т. 2 . (%. тку,) (іеЬспЬ Щ?а(Гег.’ 
ёскипйю , і- • латъ, пелилѣтъ , еиіШйІ пиГ'Го* 
фея* шфіЪйІГеп ( пиГГісЬеп. 


ВСКН‘ 


КИ, 205 

йскипѣлый , т\). пт* сіиси ШИ бсі ()ап Гті. 

выкипаю, і.-ічтіофсп , «и ёіофеп. 

вьтипѣлый , аЛ]. пт$ <ии?$еІоф( і|І. 
докипаю, і. — — $ит ©иЬе Гофси. 

закипаю, і.-апГапдеп $и іофеи, (іеЬеи. 

накипаю, і. — — обей ЬгйпГ іофеи, (аі* Ѳфанш). 
перекипаю, і. — — 5 » Ыеі Іофеи, ПеЬеп. 
прикипаю, і. —• — іт 5ѵофеп (іф йпГе^еп. 
прокипаю, і. —- — $и сіпеш ?офе ()сгаи*іофсп. 
раскипйю, і. —- —— гсфі іп ѲиЬ Іотшеп. 
укипію, і.-- пф( зиі Іо феи ; еіиіофеи. 

Кирка, / і. еіп фаттег, гооті* Ьіе ©ісіптс^сп Ьіе 
Ѳіеіпе Ье&тісп. 

КиршічЪ , т. 2. (§. а,) Ьсі’ §ІС<}СІ|ТСІП. 
кирпйчикЪ , т. 2 . еіп Ііеіпег Зіе^еІІіст* 
кирпйчный, а А], гои Зіс$еІ(сеіп ; $іейеіГйгЬеп. 
кирпйшникЪ, іч- 2 - сіи ЗіедеіЬгеипег. 
кирпйшничій , а<1). ьет ЗісдеІЬгеииег дсбо'п'я. 
кирлишпын сарай , сіпе Зіезефйпе. 

Киса, / і. еіп 0оІЬаіепгап$с(. 

Кисея, / і. ^сіТеип(І). 

кисёйный, пЛ]. ооп ЗІеІГсІшф. 

Кислый, «/'. Гаиеѵ. 

кйсну, 2 . —путъ , Гйиі*еп, Гйпее шегЬеп, йиГйФ<п. 
кйслоешь, / 4* (кислина,/ і.) Ьіе ©лиге, 
киснёніе, я. 2 - Ѳоигеп. 

кисёль, ѵі. 2 . (я- я,) еіп ЬісІег ГтіегІіфсг (№ф(6гер. 
кисёльникЪ, т. 2 ■ еіпег Ьсг |о(феп 25геі; шафі пиЬ 
оегіаий. 

вскисАю , і. •— сатъ , •— путъ , ЗйГ;гСИ, УОШ ©оГ;* 
геп йиГзсЬеи. 

вскисѣлый, аЛ)> ШйЬ ьош ©йі)Геп йііГбейлизеп іі?. 
выкисаю, і. — •— Ьіе ооШуе ©аигс ЬеІоштси. 
ьы кислый , пЛ]. шйі^ (еіие обШде байге Ьеіоттеп $ли 
докисаю, I* — —• ѵіЛ. п ы.кнсаю. 
докисѣлый , яф‘- УіШіз деіаиегі і(1і. 

вакисаю, і* — •— (дчег ігегЬеп, 
закйслый, аЛ]. шй^ Г<иіег тоогЬеп і(?» 
окислю, і. — — ѵіЛ. закисаю- 


пере* 


2 Об 


ки. кл. 


перекислю, т. ■— — й(Грі(йиег ігеічѴт 1 
прикиеДю, ь — — (с'итііфі шегЬсп, 
прокисаю, і. — — ѵісі. закисаю- 
прокислый, аі]. (лист, 
раскисйю, і- — -— ѵиі. закисаю, 
раскислый , а(1]. ѵісі. закйслы. 
укисйю, і. — — ш(й (снег ачтЬеп. 
уійслый, 0(1). №й$ гсфі |4ПСГ люгЬса і(Т, 

Кисть , /, 4. СіП ^гаіі()еіі?апші; >)>т|еІ. 

кнопка, /. і. (кисточка, ./. і.) еіп Лсіпег $т(ѴГ. 
кисшяньій, асі]. рцп фіп(ѴІ деЬопд. 

Китаи т. 2 . (д. я,) ($*;ПК1. 

китайскій, т]. ЮсіЗ уои Офіна і|І 
китайка, /; і. ет ЬашиюоЯснег Зеид, Ьег іп @()т 
<}таф( і(Т. 

китайчетыгі, аО]. уоп 5ѵімі(м детафк 
КитЪ рыба, т. г. Ьог с і8а.ф,ф. 
китовый, <иІ]. уст 2ВаГ(|гф. 
китолбвЪ , ѵі. 2 . Ъсг сб^пдіТ. 

■книюпал лбплл . і. ЬсГ ©й!ф;сГ)(дП#. 

Кичка, [. і. сіпс ^Тарре Ьсі’ ФаиеітіЬеѵ. 

фйчечка, /; і. (киче нк а) еіп &су|>с(кп у о и Ьег Цг(. 
Кичусь, 2 . кичиться, ті|Т ОПѴІІШ ; П. ѵ ' ЬгіфСІЪ 
кичёніе, іі, 2 . Ьіе ©сГс(;ігн((г; Ьае! 23гн(ісп, 

КИЧЛИВЫЙ, 0(1]. [ісір П'ОІмд. 

Киша, оіі/. 

кишка, у. і. Ьсг ©дни ; Ъіс 2©иг(?. 
лишли. ол'одіаішнал , Ьсг 3)ій|іЬйГШ. 
кишёчка, /. ь еіп Неіисг Эот) сіие ГГеіпе 
кишёшный, по], іуй$ ап 2>йгтсп і|і. _ 

Кишнёвф, іи. 2 . ІѵОплиЬсі’* 

КладечЪ , б", ѵісі. колодесЪ. 

Кладу, т. класть., ісдсіі. 

клДденый, по], ѵсгрфпіш, $. (?. Уоп ^егЬсп оЬег Рфрп, 
укладбный, рпгг. рдгефе де(едр еіндераЛг. 
к лажа, і. Ьй$ №й 0 шап зи («дсп (юг. 

кладь , /. 4 - Ые і'йЬипд; еіп УегдіиЬепеу Ѳфйб; Ьл* 
Іспіде СарійЦ, №а$ шап еіпст 5?(о(?ег (ТІ)еп(сГ. 
клДдщикЪ , т. ьсу еіпм Шфс е«ѵа^ деГфепГеі И* 

клад» 


Я07 


КЛ. 

кладбйще, п. 2 . еіп ЯігфИ* йсіпфаи*. 
кладок Дч , пО]. /. еіп ©е»оН>е, юо шли е(нчі$ 
іѵефгес. 

кладка , /• і • еіп ОЗпКеп. 

клД дочка , /. і. еіп Неіпее ЗЗйКеп. 

вкладываю ь — патъ . плластъ , ОіпсіиЙдеи* 

вкладываюсь, ь -&й«ГО И'еП, 

вкладЪ, т. 2 . (я- у,) Ьйб ріпсіпіедеп. 

вкладываніе, п. 2 - ІА. 

вкладчикъ, т. 2. ЬЙ* СЙУйЗ ІІІПеІПІедС. 

выкладываю, і.- фсгаи&сдеп ; аіФгефиеп. 

выкладка, і. ЬаЗ фогй наеден ; ЬйЗ ШіФгефпси. 
выглДдчивЬ, ш. 2 . Ьсі' емм$ регаа^/езь; оіРгсфиеі. 
•докладываю, ь —^іпзиіедсн; ииіегісдеп; (о комЪ) 
«пшеІЬеп. 

докладъ, ѵі. 2 . (я- у,) Ьіе Ііпгегісдипд; 2(пш?!Ышд. 
с5е.зй доле, аду ипйПдешсІЬб 
доклД сываніе , «• 2- ѵіО. докладЪ. 
доклДдчтЪ, ѵі, 2. Ьсг ИпіеПсдсг. 
ваклІдываю, ь — фг'егЬе лпГрттеп і осрЧипЬеп; «іи 
^еісІ)еп іт Фифе пт феи* 

закладываніе, я. 2 . Ьй^ 3(п(рйипеп; Ьй'І ФсгрСапЬеп, 
заклідЪ, ѵі, 2. у, ЬлЗ ф(йпЬ. 
закладный , а А]. ш«0 з» ^>(апЪе деГс^е і!І 
заклйдчикЪ, ѵі. 2 . Ьег епу«0 за ф^йпЬе й«|*е^ |>йГ, 
накладываю, і. — — йіфедсп. 
накладный, аО). икі$ шап ли|(едеп (йпп. 
и а лл н ди ы? полосы , р((с()е .рдаге. 
наклДдЪ, ѵі. 2 . (я. у,) Ьег ѲфпЬе Ьег Я'йіфсиіе,, 
іусин |іе ачфреііеѵ уегійіі^еп , йі^ ірі* (ГчиГйиз і|1 \ 
Ьіе ©іпЬіфе. 

иаклйдка, /. і. еіп тогдпСдсісдіе^ ^іпд; еіп? ©іетт, 
Ьіе йіі( аКе ул'фсіісі »ігЬ. 

обкладываю, I. — — (окладываю), еІП(й(]еп; 

віеасѵ йи^сдеп ; 0с(Ь Ье|гішшсп. 
оклалЪ, ѵі. 2 . (я. у,) Ьіе €іи(й|Типд; Ьеі 0с(Ь; Ьіе 
©іпГппрс. 

складный, пО]. Ье|"с()1йдеп , еіпдеій|і. (й. г ^ 23 і (Ьег) 
олнкднос* жсілоианъе , Ьіе еіШИАІ 2?с(си ппд. 


и л да.' 


о8 


КЛ. 


о хладные доводы или рослбды , деГе^тд^іде ©т 
ГішГее ипь ЗСігёддбет 

окаАдщикЪ, Ш. 2 . Ьсг Ьіе ФШйпре илф еіпей ;еЬеп 
Ям’гшодеп еіпгіфсес. 

откладываю, і. -, отложить, йбСедеи ; дб» 

(раппсп; диСіфіебст 

отклйдка , /. і. Ьд$ ЗСбСедси; Ьд# 2СС'|раппеп ; Ьд$ 
ЗІііГГФіебеп. 

откладньш , ас!]. іуд$ йЬ&еІф і|Т. 

перекладываю, і. — — ООП СІЙСПІ Оѵі ^І4)П дйЬещ 
Седей; иоф еіпшді Іедеп. 

переклйдЪ, т. 2. сііі ОиегЫСЧт 
переклйдка , / і. ій. 

перекладываніе, п, 2 * Ьіе 2едш?д Ѵсп еіиеш Оііс 
іит йиЬет. 

перекладный, ай]. іуд*? Уоп еіиеш Осе іит дпЬеги 
дсГедес і(Ь 

перекладина, / і. с іп ШегбдССет 
подкладываю, і. — •— ітсег есіуд$ Седей. 
подклйдЪ, т. 2. сіи ©тип ат Ш осС. 
подкладка, /. і. Ьд$ ^ііСссі* шпепи ШеіЬе. 
подкладный, ай]. №д$ таи шігеі\Іеден Сайт 
подкладень, т. 2. (дня,) еіи ш1гег<?сГе^гс^ 
подкладышь, т. 2 . (д. я,) сіие ИіисгГо^е, еіиОдеіфоСр' 

подкладчикЪ , »«. 2 . Ьсг еСіуй* ^иг Фсгірфііпй ап ей 
йен Ш деСедС С;дс. 
покладынаю , і. —■ — у^ Седей* 

Поклажа, /. і. ѵій. клажа. 

прикладываю, і. —- — дпСедеп , іи атё Седей, 
прикладываюсь, ь — —- Ьд$ @с№е()г дпСедеп; і>а$ 
Ягеи$ СиЦеи. 

прикл'ыЪ, т. 2 . у, Ъсг Яоі&сп; Ьіе ЗифйС, (тіЪн 
©фиеіЬег іит Шсп піпшіг.). 

прикладка , /. і. ій. к. ьіе ЗМСедийд Ье$ ©еіуфг& 
«ргікладЪ, ѵі. 2. еіи ферфіеС. 

прикладній, ай]. іуд$ ці есіуд$ деСедес і(С; ц>д$ Где 
яе$ ©Сеіфей рдс. 

беспрйклйдный, ай]. ьГ)ие ©Сеіфей. 

■на лрйлладЪ , іит ©уеиіреС. 

рОСКЛ*-' 
209 


раскладывай, I. — ■— диЗеіилп&ег Седей. 

росклйдка, /. і. Ьіе ЗСшЧіндпЬогСедипд; Ьіе ЗШ^геф; 
і ииид. 

роскладный , ай], іуд$ (тф дпіЧінанЬсУ Седей Ід^С, ($. ©. 
сіи Хі|"Ф). 

роскладчикЪ, т. 2 . Ьег ссіуді? диеЧіидйЬсг Седе; еій 
•ЗІшй’ефиег. 

складываю, і. — -— $«|дійтеп Седей ; ОтФІедси; 
$и|аттеп ГФ'е&еп (ФеСЬ;; 6иф(Сд6іегет 

склйдка, /. і. Ьд$ ЗйГйттепСедей; Ь<Ф рфиптепде* 
Седее ©е(Ь; Ьд^ ^еудЬСедеп ; ЬаЗ Зй1л>йтспГФіе§еп. 

складываніе, п . 2 . Ьд$ ЗиГаттсйСсдеи, ^л^ст 

склйдчикЪ, т 2 . Ъег фГ'ПИиіеп Ссдг ; еіиеу Ьсг тіе 
дпЬегп ©еСЬ $ііСдттеп'фіс|ге. 
склсідЪ, т. 2. СчФ ^«фСгдбіегей> Ьд^ 3«ГййййенГфС«0ст 
складно , айѵ. СфісССіф. 

складный, ай]. (фШіф ; Суде? тдп ріГдтшеи Седей Сдіт* 

( дСр еіи 3)?с|Тег ) 

склйдни, рі. (&. — день, оЬеу — дней,) еіи ЗСѵтРдпЬ Ьіу 
ОЮсіЬсу. 

иесклйдно , айѵ. ітдеусішС , й6дс(сС)тд($с , оі^пе 3«г 
СдштепС;дпд. 

нескладный, ай], иидегеітс, йС'дсГфтдсСс , іуді? міф? 
апеіидпьеу С;дйдг. 

укладываю, і• — — рігефсе Содей, еіирдсСен. 
укладный , ай]. іуд$ рігофСе деСедеі і/7. 

укладка,/, і. Ьіе З^фССсднид, і»д^ ©ійрйсСет 
укладываніе , и. 2 . ій. 
уклйдЪ , ѵі. 2 . (^. у,) ©СД ()і. 
укладчикЪ, ѵі. 2 . Ьег ейѵд^ зтччфСе Седе, Ьсг ©ійрдсСсг, 
(годе сметам еіп ЗСтс Ьср $о(е.) 

Кладезь , ѵЫ. колодезь > 

Кланяюся , і. — няткся , — ншпіхСя , ѵШ. ^иЬ 
клоню» 

Клевещу, щешь , кхепетНать.) окптеюать. , (на 

когб^) сіпсп ^аІситЬеп. 

н 


клеве* 


210 


КА . 


клеветѣ, /. і. Ьіс ШсгІеіітЬітд. 
клевегпаніе, я. 2. «V/. 
влеветникЪ, ?». 2 . Ьсг ЗЗеі'Ь'итЬсі*. 
клеветническій, ай). рсгІсшпЧпіф. 

©клеветыпаю , I• —, оклбазтсітъ , (ког&,) 
клевещу. 

оклевет&ніе, я. 2- ѵій. клевета, 
оклеветашель, ѵі. 2 • ѵй/. клевешлккЪ. 

Клей, т. 2. (§. ею) 2сіт; ©ишті. 

клеёкЪ, т. 2* (#. ей к у,) ій. 
клейкій , Іеітіфг 7 1;аг$іфс, ГіеЬгіфг, 
клейстый, ай). шо Уісі ф. 

клею, 2- клеитъ , склеить , (еішет 
клеенный, д<і/. дсісіті'. 
клейка,/, і. Ьай Сеітеп. 
клеёнка, /. і. (тф іччпитпЬ. 

«лей-щйкЪ, ?». 2 . Ъеі* Ьа ісітег, Ьеі* 2еіш тпфа. 
вклеиваю, I* патъ, пклеііть , Ьіпсінісішсф 

ІппеіпйеЬсп. 

выклёиЕаю, і. — , п ыклеитъ, іітчпЬіа 

лиШс&сп, 

выклей ка, /. і. Ьіс іптепЬізе ЗІиЗЯебипя; ЬпЗ іготіі 
етт$ іпшепЬій аигдсНеЬ* шігЬ. 
доклеиваю, і. —, доклеить, ПоНспЬЗ $шп @пЬе 
Іеітсп оЬсг ШЫп. 

заклеиваю, і--$иГСе6еп, «егйеЬеп, {іііеітеп. 

заклейка , / і. Ьіс 35сгНсІ>ип$. 

наклеиваю, — — ЬгтфПе&еп. 

наклейка, / і. Ьа$ &ічийКе6т. 

оклёиваю, і.-иаі еіпкф фсгшнНебеп , Іеішсп: 

отклеиваю, ь — — птз $цд«Не6ес$ тіеЪсг (оі 
ніафеп. 

переклеиваю, і.-поф еіппаі ШЬт, (сішсп. 

подклёиваю, і.-Ьпіщег ГІеЬсп , Гсітеп. 

приклеиваю, і. •— — Ьглп ІЫчп, Ьгап Ісітсп* 
расклеиваю, і. — >— ѵій. отклеиваю, 
склеиваю, і.- $и(йтшегШс&еп , Іеітсп* 

укле- 


К Л, 


1 1 [ 


уклеиваю, г. — —- гссбг дне ПеЬМ оьег Іеітсп. 

Клеймо, т. 2. ЬсГ (ВеотреІ. 

клейм ю , 2 . клеймить , заклеймить , (ЬетрсІП. 
клейменіе, п. 2 - Ьп^ віетреііі. 
заклёймываю , і. — патъ, заклеймить , ѵііі» 
клеймю. 

КлекЪ , т. (лягушечей ,) фгоГфІеІф* 

Клену, г. хленуть , клясть, (фгобгси, фіфсп, 
клен уел , і. — — ій. 
клятва,/, і. Ьсг (гфичіг , $Іиф. 
пекми лллтпамп л ллстъея , (фф пнЬ фецр 
Ьефеигет 

клятвенный, ай). $шп 0фиміг деОогід» 
клятчопресту^пникЪ , т. 2 - сіп 2)К’іпеіЬі#еі\ 
заклинаю, і. — нить, Ьс(сГ>іѵогеи» 
заклятый , ай). ЬсГфіѵсгЬп. 
заклятіе, п. 2 . Ъіе ОчГфтогитр 
заклинатель, т. г. Ьсг &е(фц’і3т\ 
проклинаю, і. — *>ег(Іифеп , ъеггоиііГфіт 
Проклятый , рап. есгіінфс, ясгппшГфі, 
проклятіе, п. 2. Ьіс ЯЗефіфит}. 
проклинатель , т. 2 . Ьсг 23ег(Тифеі*. 

Кленѣ , т. 2 . (^. у,) Ьсг ЭДогпЬашя. 
кленбкЪ, т. 2 . сіп фидер ЗфогпЬйШЙ. 
кленовый , ай), уоп ЗфоГП. 
кленнйкЪ, ѵі. 2 . (Я- а, у,) сіп ЗфёРпН'йІЬ* 

Клеплю , плешь , —* патъ. , поклепать , П’ІІ СШСШ 
ЗіістазсІ Іч/йфеп; Ье|фШЬфсп; тігічпЪш. 
клепанье, п. Ьй^ Ззсгпісгеп» 
клёпанный , ай), І'СГПІСП’І. 
клепцы, рі. сіпс ЯВоІф'г'йП'С. 

вклёпываюся, і. — пйтіел , ттхле.ттатьед , (во 
что) (іф сіпср фетЬсп вафе йттфеп. 
выклёпываю, ь — —- СІПСП 9?йс)еІ ігіеЬсг йИ^(ф(йЗСП, 
выклепка , /. і. Ьіс 9|и$(фіадип(і сіпс^ ЭЬодеІ^ 
заклёпываю, і» ■— — Ь<Ге|іідсп, еетісіеп, 
заклёпка, /. і. Ьіс ^еф|?іа«іій , Зісгпісгипд, 
поклёп ы каю , і. — —• ѵій. клеплю. 

Н з 


поклёпѣ . 


к л. 


213 . 


2X2 К Л. 

поклеп!), іп. 2 . Ък ЗЗерфиІЬідшід, 2ГйрК>иі'&іт&> 
пок лепка , /. і. Ы. 
по! лепщикЪ , от. 2 . еіп ОЗеРФиРЬідег. 
расклёпываю, і. •— — •етчгё ѵеі'пкше# ІС$ )Мг 
фсп. 

расклёпЪ, от. 2. Ьіе 9ІпГГг>П*«<5 Ьег ЗЗегтеПтд, 

Клешня , /. і. сіпс ^іёМфссіЧЧ 

клешнюся, 2 . хлеіипіітъся , ехлетпитъся , Ь« 
ЯгеЬЗрфеегсп іііратмспГщірсп, шгі> Щ м сіішЬс* 

1)ОПС|СІІ. 

Склёшниваюся , і, ііі г 
Клещи, рі. ({г. щей.) Ьіе 3<М]&С. 

расклёщ,иваюся , і. — аатьсА , расхлещюпьсл , 
(Тф ооп сіішЬег фшт. 
склёщиваю, і.-- $иГаттеп Расірет 

КликЪ, гп. 2 еіп $хфѵ 3<фп, фаисіч Сап шііЬеп 
псп) 

КлииЪ , т. 2 . (§. а,) Ьег іиНІ 

клйнЧикЪ, от. 2 . (клинбкЪ, ,?• нка,) еіп ІРсіПсг ЯеіР, 
Кличу, і.— катъ , — кнпатъ , — кнутъ , уцГсп* 
кликунЪ, от. 2 . сіи вфгеусг, сіи .^ерфачп’ес. 
кличь, от. сіи (Зерфгср, сіи 2(и0**ир. 
хлпхать клипъ ^ирюпежЪ , СІПС 0афе ЬигсЬ 
ШёпіГсѵ ыитпі шаф ев. 

восклицаю, і. —, п оо.клА.кн ѵѵіь , рігиреп, рго|)Рос?ет 
восклицаніе, я. 2 . Кт Зипір, еіп §мФепдерфгер. 
восклицатель , от. 2 . Ьег Зимрсг. 

есклйкиваю, і* пать , асхлихпутъ, ѵЫ. вое* 
клицаю» 

выкликаю, і. — хатъ, пы.клихнутъ, фсіЧШ&Чіреп, 
выкличка, /. ь Ьа$ фегаи&чіреп, 
вы клйкиваніе, я. 2 . Ы. 

накликиваю, і, *— патъ у пахлихаѵіъ , ОіеГе трат* 
теп гм реп, 

окликаю, і. і—- хатъ , окликнутъ , рітрСИ. (П'іё 
Ьіе (ВоІЬагеп аир Ьег ЗЙафс) 

йкликЪ, От. 2 . (оклйчка,/. і.) Ьа$ Зшчірсп Ьее 6оР* 
Ьаісп аир Ьег 5Вафе. 

оклиііюся , х. —- — амр Ьеп Змпір шшѵотп. 

ошкля» 


еткликію, і.-— аітпреп; сіисп ШеЬефаГР декп. 

перекликаю, і.-Ъіе Зіашеп вЫереп, шп $и Г;сгт 

оЬ аііс Ъл Герп, 

переклйчка,і. Ьіе ЭДИсРппд Ьсе Я'лтеп. 
прикликйю, і. — — Ъсгдигиреп, 1;гі'6ершреи. 
раскликаю, і. — — ап$ еіпапЬег треи. 

Клоб^кЪ, т. 2. а, СІПС 5 Ш 6 пфб 0 аррС* 

Клекочу, 2. (/л очешь,) — тіітъ , — тнутъ , 
ШіФісп, Ьег 8аиг, шсіт сгтаі) аиё сіисс 
^ІаГсГ)с оиёдсбрЯсп гоігЬ) 

клбкотЪ , от, ?, ' . ’ Я'и фРеи. 

КлокЪ, т 7 л у.) ии ^(ос^сп; сш 03 и,фс '»П 

^Пи4 .... рі КЛОКИ, КЛОЧЬЯ. 

клочбкЪ, от. 2. сіи і'і, Л;еІ:Г;си і еіп йбдепГспе# веис?ф:іь 
Клоню, (2. р. т шь,) клонитъ і наклонитъ , ЬсіІ= 
дсп, пеідсп. 

хЪ чему сіе хлпѵиѵіея ? ІѴйЗ Й?Ш Ьа^ Радей ? 
кланяюся, р.ф реѵбеидеи; дгибсп; еіп ѲсРфепР 6гі«- 
дсп. 

наклоняю, і• — нлть,— »гітъ, біедеп, сіпРи’сдеп. 
наклоненіе, «• 2. Ьег Мосіпз іп Ъсі* ^опридаПоп. 
ошклйннваюся, і. — патъся , оѵіхлаѵиѵіъел . ООН 
еіпет 9 іЬрсР)іеЬ перппеа; Ьпі'Ф иіеі ФіПеп еіпег во^ 
фе тіётсіфеп. 

поклонлюся, і. —- плтъоя . — питься , АПбс^СП. 
поклонёніе, «• 2. Ьіе ЗРпкіипд. 
поклонЪ, от. 2. (^. у,) Ьег ©ги 0 ; Ьсг ЗЗсГіиф. 
па лохлбнЪ иттп , еіпеш Ьіе ЗРиртагіиид шафсп. 
идолопоклбнникЪ, от. 2. Ьег @$$епЫеиег. 
идолопоклонёніе, п. 2. Ьег @ё$егфіеіі(і. 
идолопоклонство , «• 2- г</. 

идолопоклбнническій, аИ). $шп Ѳе(зспЫсп(І дфоі'ід. 

подклоняю, і.- шпег егта^ Ьеидеп. 

преклоняю, і.- беидеп, ѵсгЬепдеп; бсіредеп. 

непреклбнный, аА) г ічс піфі зи Ьетедеп і(Т. 
непреклонность, /. 4. еіп ркірсг піфь іи ктедепЬег 
Ѳіпп. 

холЪнолрехлонініе , «. 2. Ьаі ^піебеидеп. 

Н з прикло- 


КА. 


3 <4 

приклоняю, і.-піеЬег&кЯгп, 

приклоненный , аА]. дидефап. 

приі лониость, /. 4 - Ьіе Зиисідипд, Зидефлм&еіі. 

склоняю, і.-иЬегпфеп, $» есймё Ьгіпдеи. 

сплонсше, я. 2 . Ьіе «с6вг«&ітві Ьіе ®((Пмш іп 
^сс фгдітжиіі. 

склонность , ('■ 4 , Ьіе Э?еідітд, 
склонный, асі/. дспеідг. 
благосклонный, а<1]. дчі'оден. 
благосклонность, /. 4 . Ьіе (ЗМедефИ. 

уклоняю, і.-- йЬбсидеп, «иг Ьіе ©гісе Ьеиден, 

уклонятся, г. -— — аЬтеіфлі, теіфсп. 
уклонный, т]. ЬшяГлпь Го/дГтп; йпЬпфеід, 
уклонность,/. 4 . Ые ЖеадГатГей , ОДГамГсіг; Щѵеѵ 
ЬіендГен; «Фпеідітд,. 

КлопЪ, т. 2. (#. а,) Ьіе ЗВші$С. 

клОгтьЪ, ш. 2 . ( клогшшка , /. і.) сіпе Пет Шме: 
клоповый, аіі]. оон ЗІиш^ен. 

Клохчу . (четъ), клохтать, заклохтать^ аШс&Гся 
(шіе Сіпе Ѳ(исеГ)сппс) 
клохтаніе , т 2 . Ьй$ 6(цф(еіі ч 
КлубЪ, т. 2 . СІИ <биси(. 
клубб'Ъ, т. 2 . Ісі. 
клуббчикЪ, «и з, еіп ,$йеи[феи. 

Клубника , (клубника,) /. ь ®ЙйвпегЬб<«К» # 
Клѣть, (подклѣть,) /. 4 . сіие О?01тафрКііШИСГ 
сше лпшшег , Кфп’п Ьсі; Ост ^лпОтапие Оай 
^офзсйбрааг Ьіе еѵ(1е Э?ас1н добшізсе. 
клѣтка, /. і. сіп ЗФдеШйнег; еіп 
клѣточка,/, і. еіп 53оисгфеп. 

клі пічапіый , «ф. тай Ыеіе $афег Ь<п і №й* ®Шеѵ Ыи 
влѣіпошный, аі]. р.т ШодеФаиег дф'сід; аеаіт*. 
Клюка, /. і. сіпс ^і’йсРс. 

*;л;6ціа . /, і. Ьее ©фіфгіетеп. 
клюшка, /. і. сіпе Иеіпе іѵгмс^с. 

Клюква,/, і. датФесіт, іСшт&ссьсп. 

КЛЮКОЕНИКЪ, г/;. 2. Ьег сшдеісфгс ©йф ш Яшп& 

Ь сессіи 

Ключъ 9 
кл. КМ- 


215 

Ключъ, т. 2 . (ц. л,) ЬІС СшсІІс; 6« @ф(н<ЙІ. 

кмочір», >». 2 . 1} і,) »« 6фЙ|Т«и>«тлИѵ Ь**> 

Ьеп ііігфен. 

клюшникЪ, ии 2. еіп ”(ш?дсЬеі. 
жлкюшица, {. і. сіпс ЗМдеЬешш, 
клюшничаю , ь — -чать, еііісп 9 (и?деЬсі й\де' 
включаю, і. —чаніь, —мнщь , еиффПсф’П* 
включённый, лй). сіпде(фІс|Тсп. 
включеніе , я. 2- Ьй? (?іп|сі)(і'.йеп. 
выключаю, і- — — аисффііфеп. 
п ыллючая , йц^депетшеп. 
выключка, /. і. Ьіе Шп^(с()1іс^ішй- 
выключеніе, я. 2- п/. 
заключаю , і* •— •— (ФПсІісп. 
заключённый , а$. і?егГФ1е(Тсп ; сіп 6 еф и денег 
заключеніе, я. 2 . Ьіе ЗЗсгГфІіфпд; Ьег Ѳфііф етес 
©фгі(е. 

злоключеніе, «• 2. (элоключйтельство ,) Ьй$ ітдша. 
приключаю , і. — — репіффеи. 
приключеніе, я. 2 . Ьсг Зи(йЙ / 'ЪедеЬепІ;сіг. 

Клюю, і. клепать , кліЬнуть , ШІЬ Ост ©:фпСіОСІ 

ріе^еп; Оіс $5 пит йирсГеп. 

выклёвываю, ь — пат ь, ишхяюпутъ , ШЙ Ост 

©фпаЬеІ лиГГсГсп. . . 

выклёвываюся, і- (іф йіі^рійен, кче Ьіе 51и > ііп гт ’9* 

вьіклевка, / і. Ьй^ Э(иР<Г«» тіі 1ч ’ ш ес{ >‘ ,аЬс1 * 
выклевываніе, «. 2- й/. 

доьлевыиаю, I.-Ѵ’ПКпЬв тЙ Ьот вфи«6«І 

йіііІсГен. . . с 

наклёвываю, Ь — — тН ЬеіН ©фПйЫ Ый»( ріФеп. 

отклёвываюся , і.-(іф тіг Ьет ©фпаЬс! ачЬгет 

расклёвываю, і.-ШІІ Ьет ©фПйЬеІ «и» 

ппЬсг )Ъфеп. 

КляпЪ, т. 2 . ОіТ ^ПСЬсІ 

кляпИкЪ , мп 2. сіп Мсіпсг 5ѵпс6сІ, 

Кляча, / і. клячь, /. 4-) еіп (фІСфЮё ^аіІСѴр^СѴО. 
клячбнка у /• і. сіпе Неіпс ЯгасСс. 

Н 4 Книга, 


Кт!і ш^ ы 1 'г Л г ? Щ; СІПе тСІ ? Г ' 
мпіжный^' о]. 

„ '-рнокнйжсшво’, / ’ ТТ^Ь >а, : Ш(Ф ' 

КЩ’тЪ, ш. 2 . С^- «0 Ьіс \®(ГЛс 3т(ѴѢ 

®йфсі і- ІИ 1<і ' іа ' (1 ’ Ьі1й 2>« 

;': ьіс < ^ш іе,) ** 

“ ~ъ 2 ; ©с № *«. 

@«Г<І>І«М, * дьі >) "И «чип 4,,гаь «.ЛппЯфсп 

«оСІГГ Я ; РФ бсОЦщ. 

ковыляя /: х, «івс'их," в Т 

-■ ? «•«*» А, 

кобылгй, «0. „ Ш1 „„ в ^ М « 

Ко./ 0бЬ ^ іЩИна ’ /; *• Р№еШф 

Коварный, «0 т , штщГ 

яовфсшвую "Ѵпо* йІІ ' і?»ІГФГ;е« 

«Г-* гѵдуь- 83 - ■■ 

,° врикЪ ’ '"• *• «•» «чип г<рт 

ков Р1 “? н ;"V “■■ ка * т *«*** 

отгижка ’ г ' '• сі " япщчп чп уттеп. 

Ковчегѣ % 


217 


КО. 

КовѵёгЪ , т. 2, Ьіс 2(гфс 9Ы, 

ковчёящый, «$. зиг Зігфе деО&ід, 

Ковшь , т. 2 . (д. а,) СІП Ѳф&рГ9С$|?. 
кбвшикЪ , VI. 2 . Ій. 

ковшичек^, ?«. 2 . еіп (Іфг Шм$ <5фЫв е#0. 
кбвшище, я. 2 . сііі шідсшсіп дго$е$ 0фф&<А 

Ковыляю, і. — я ять, тіі &си §Гфеп (сМі/ $фі\ 
ковылянье, и. 2 . Ьег Сфіфг Ѳлпд іпіс Ье« §ц^п. 

Ковыряю , і, коиырять , хопырнуть ., ^ГііііЬси* 
ковыряніе, в. 2 . Ьй<* 5?(анЬеи, 

подковырка, / і- сіп 3«|Ігишепі іи Ьег Сфіпігдіе, то* 
тіі топ !Ж еіпдебозеие $ігп(флІс гоіеіег ааффе. 

Когда, соп/. се асіѵ, тспп, темп? &а, иафЬет. 
когдйбЪ, соп]. тспп Ьоф, аф Щ. 

Когти, рі. (^. ей,) ЬІС Зѵісшт. 

Кожа,/, и Ьіе фанг , Ьа$ §еІі; Ьаё €сЬсг. 
кб,жиуа,/. і. Ьа$ фаикфеп. 
кбженый , ай]. та^ поп і?аиі оЬсг 2еЬсг і(Т, 
ПОДКОЖНЫЙ, ай], тай ППІСГ ЬСГ ^ЙИІ і|г. 

кожёвникЪ, ѵ}. 2 - еіп ОЗсгЬсг. 

Кожевниковѣ, ай]. (кожёвничій,) 1>ет ©сгбе гдф&ы, 
кожевня, / і. Ьіс ѲсіЬсгсі;. 
кожёвничаю, і. — Ьа^ 6сг6сг|)йпЬтсг? фсіЬсп. 
кожурѣ, /: і. Ые дКтс ©сііе сіпе^ §сКс«>, 
кожурина, /• і. сіп абдагадепег 5)3е4. 
кожурйнка, / і. еіп ГГеіпсг йбдсігадепег фсіа, 
кожйнЪ, т. 2 . (#. а,) Ьіс ^(еЬсгтаи^. 
закбжяый, ай], та^ рѵіГфсп §сЦ цпЬ §(сі|'ф і(?. 

Коз а, /. I. ы.е §ісзс. 

кбзка ,/. (козочка,) еіпе Шпе $і еде. 
козёлЪ, ѵі. 2 . (§. зла,) Ѣее Зіі’йеііЬос?. 
козлы , рі. еіп іінісгдс(іс(( щіі дцреп ; Ьсг ^осС шт 
тгпи 

кбзій, ай], уап Зіедеп і|Т, 
козловый , ай], ій. 
козлйнный , ай], ійет. 

козлёнокъ, т. з. (іг. нка ,) еіп З'^Сй^'ффеп, 

И 5 козлн- 218 


КО. 


коялйна, /. і. еіп ^іедеп^К. 
козлятина , /. ь &ой|Теі(*ф. 

.по хозлАчъю , ітф 2(гг Ьсг 3 ^дсп^сс?е* 

Козырь, т. 2. (§ л,) Ьіе Ьс|1с ѵЯ'агіс іт 0 ріе(; Ьа- 
^иітр^; еіп штфіасг іѵор(ѵ 
козыряю, і. —рЛть , — рйть , Мітр^еп. 
выковыриваю , і. — — йи&гшнррм. 
прокозыриваіося, і. — .— |сіпс Хпітр^е псфіеіеп 

КозакЪ, т 2. (§. а,) Ьсі* ЯоГйК 
козачбкЪ, »». 2. еіп Йсіпег &о|й?. 
козочка,/. і. (коэачйха ,) еіп 5?о(а?епП>еіЧч 
козічій, п<]. сіпга Хо(Ые п де()і$еід. 
л о лоза цлм , иаф ЗЦ‘1 Ьсг ІоГа^еп. 

Кой, кая, кое? ргоп. ѵмб (чіі’ СІПСІ’? 

Кокушка, /. і. еіп &иГиР. 

кок^ю, і* лохопат ь, за •—• лрихохошіть , Ісйгереп 
ппе еіп Ши*. 

Колбаса ѵШ. калбаса. 

Колдую, і. холдолать ., зсшЬсш* охолдо - 

ітшь , ЬсзаиЬсгп , тфедп. 
колдовствѣ, «. 2. 3 >іе Зпи&сгер, федгер. 
околдбванный, рлп. &сі<ш&сгг , псіфед. 
колдунЪ, да»* 2. (^. а,) Ьег ЗаиЬсгег , /кдптеіііеі:. 
колдунья, /'. г. Ьіг ^аііЬетт , Лед. 
колдбвекій , а А}. 9<шЬеп'ГФ. 

пыхол 4 оаатъ , Л/. пигфедп, Ьигф З^иЬегср пя'еЬег 
ГФліТсп. 

Колеблю, і, ко л сват ь ., поколевать , лохоле- 
внутк , т ^Зстедшщ Бгіпдсп, шпігеиі? тафсп* 

колебйюся, і.-Н'йп^сп. 

колёблюся , і. іА. 
колебаніе, я. 2. Ьа$ 5 Вап?сп. 
колыбель, /. 4. Ьіс ЗЯЗіеде. 
колыбелька, / і. еіпе йеіпс ШЗіеде. 
непоколебимый, лА). ип&етедПф. 
непоколебимость,/. 4. Ъіе ИпбсфсдІіфК’й, 

Колея, /. і. (#. лей,) Ьіс ОВлдспІсіІе» 


Кольцо, 


КО . зі‘у 

Кольцо , № 2. ЬСГ 0 ^ 1 * 110 * 

колечко, я. 2- еіп йеіпег Эйнд.' 
колесо, «. 2. Ьа$ ШпЬ.. 
колесцо, я. 2. І?а0 ЭІаЬфеп* 
колёсный, л А], $шп ?іаЬе дфогід. 
околёсный, л А], типЬегІіф, аЬдеСфпи>с&« 
колёсникЪ, т. 2. еіп Эѵй&ептфсг. 
колёсничій, л А]. Ьет ЭійЬсптфер дфогід, 
коляска , /. і * Ьсг ЯБядсП. 
колясочка, /. і. Ьа^ ЗЯМдсіфеп. 
колесница,/, і. еіп Зіфгіодеп, 2 »іітдак 
колесую, і. —сопсіщь % ГйЬсгп. 
колесованный, рап. дегйЬсд. 
колесованіе, «• 2. ЬйЗ ЭйіЬсгп. 
однокблка, /. і. сіпе 5 ?йгіоІе-. 
бколо , ргаер. цт , фегшп. 
окольный , л А], таЗ Ьгшп фегит і(?„ 
околичный , аА). цтГфФефд. 
околичность, / 4. Ьсе Ипффшеі^ 

Колбда, /. і. сіи йі’^си ^ЗдКеп» 

колбдка, /. і. Ьсг 2 сі( 1 еп; Ьсг ,$ГосЕ от $і$с; 
колодочка, / і. еіп Йеіпег ЯсіІІеп. 
колддникЪ, т. 2. еіп ©е(чшдспеіч 
колб дничій , лА]. еіпеш ©еСйіідепсп дс^ 5 гід. 

Колодезь , т. 2 . (колодецЪ) дна , Ьсі* ^ЗШПП, 
колбдезный, лА^. ^ит ЯЗгшшеп деГ)огід, 
колбдеэннкЪ, и:. 2. Ьес фтшіептеі^ег. 

КолоколЪ , т. 2. Ьіс в(0С?С* 

колокбльчикЪ , т. 2. ^й$ ©ІОС^феП, 
колокольный, аА). п?й$ пи оЬег поп Ъсг (*Нос?е і{І.' 
колокольня, / і. Ьеи ©ІоФепфигт. 

КолосЪ, т, 2 . 3 . класЪ , Ьсг фа?т. 

колосбкЪ, т. 2. (колосбчикЪ) , фйітфеп. 

колосяный, аА). ^аішіфе. 

колосйстый, лА). піеі Лйішеп ^)йС. 

рожъ ходоситсл , Ьсг ЭІР 03 СП Ышші іп ©фіф. 

Колотье , ѵШ. колю. 


Коло- 226 


ко. 

Колочу, (і.р. колотишь), коттйть, Ииррсп* Гф( й м» 
колоченый , рап. дг(фІй$еп. 

колотушка, і- еіос Ішйе, сіи білишГгГ. 
колтуновйтый, ас]. д,іійфф. 

вколачиваю і. — патъ, вколотитъ. ]іптГфЫ< 
№, ЪтеШІор&п, у - ,а;ы ‘ 

вколбченный , рап. ЫпеФдффГадси. 
вколачиваніе, и. г. фіпеіпГфІадеи. 

выколачиваю, і.-. ИяиеГфІйдеш 

выколоченный, рап. Г;егдіі$де(фі йбсіь 
выколачиваніе, ». а. Ьае* /?еі'йЩ?;фГйдпт. 
доколачиваю, *.-- ооЯе.иЬ* $пкт(*фГвй«»: 

*— п**#*,, м, 

наколачиваю, і.- Ъш№><фп. 

околачиваю, і. — _ шп шіЬ ШИ ГФГйдеіт. 
сколошень, т. 2.. (*. бколошня,) сіпсг Ьсг №тШ № 
О.колбшокЪ, т. 2 . (о. тіа ч ,,; п г? Г ІІ . Л М*” *№» 

, ’ ѵ л 11І1ѵа 5 І ип іоиі Уьмі спин* вігаб,» 

отколачиваю, і,-Г;сгйЬ|ФИт. 

переколачиваю, і. *-$іі ЫеГ Г;іисшГфГадс«, 

приколачиваю, і-стГфІйдеи. 

проколачиваю , і- Ым ФіШдсп.. 

расколачиваю, і,-віі*сіпапЬсг ГфЫеи* 

сколачиваю, і- МаттепГфІадеІ * 

сколоченный, рап. {ирттепде^адеп. 
уколачиваю, і. гс ф( дм ]теііЩІадеп. 

Колпак ъ, т 2. ім'с ©фгфш^е, ^афгтийе, 
колгичбкЬ, т. 2. еіп Э^фтиффеи. 
колпачный, аЛ]. щ>и 9 ?йфйпй(?еп. 
колпа-шникЪ, т. 2 . еіп ?Жфсшндф<г. 

Колупаю , і. — пать , Йаибеп. 

колупанье, «. 2. Ш 

вь 7шТ ш ’ *" ~ яат "’ *™<, лулаш> ті . 

•ыколупмваюся, і.-(ІА лШіпАоі. 

выколупленный, рап. аш?деГІлиГч. 
выколупываніе, «. а. Ьл* фегац&Шпь 
расколупываю, і.-&і*6фа{еаЬпе(ткп / (фМт. 

Кол- 


ко 


221 


Ілолчано, «7, 2. Ьсі* ^СІ(*^6фсіЧ 

Кольчуга, /. і. сіпс (фісфге ОЗшісфйКс, 

кольчужный, іи], $и сіпсг (о (феи фикс дф&чд. 
кольчужнтЪ, ш. 2. сіи €ітое(;пег сіиег (фісфкп $««* 
ефйке. 

Г:лыбёль, ѵЫ. колеблю. 

о.оль , аііи. шіс. 

СКОЛЬ, аііѵ. пчс ОіеІ? 

коли кій , аі]. ПЧС дго| 1 . 

ло лоліілу , іп ИЯ С (хі'й. 

количество, «. 2. Ьіе Ые 25іефс& 

Коликочастный ? аЛ]. ШІС ШСІСГІер ?, 

доколь ? аЛѵ. шіе (виде ? 

сколько, аЛѵ. ияЧ Уісі? 

Нѣсколько , аііѵ. сІШ«$. 
нѣсколькій, аЛр ісііфг, еіпіде» 

Колѣно , п. 2. Ьпз іЯ’т'е. 

колѣни,о, и. 2 . Ш Штефен ; $п&ф*п йт ^аТгп, 
колѣнный, ас]. 5ѵПои’И Г)йС. „ 
с-есколѣнный, аі]. п'аЗ кт $поіеп 
ПодколѣнокЪ, т. 2. нка, Ьів ^ИігКфІе. 
подколѣношный, аі]. ріг ^иіс?с(;1с дфогід* 
поколѣніе, п. 2. Ь<*$ &с(с()1сфі. 
поколѣнный, ас]. |ит ©сГФІсфі деГ)бгід. 
лололЪнная роспись , сіи ѲсСф[ефсгеді|Тег, 

Колѣю , і. колЪть. , окопЪть. , осггсФсп. 
околѣваю, - 1 . —пать , ололЪть , ісі. 

Колю, (2. р. колешь,) колотъ.^ уколоть ь коль¬ 
нуть , |1сфсі?. 
колЪ , т. 2. а, і>сг 

колбчикЪ, ІЯ. 2 . Чка, (кбликЪ,) (іп ^іеіисР ффГ;(. 

колотый, рап. дс(1офеи. 

кблькій, а Л], [рфід ; |афп(Ун 

колотье, я. 2 - Ьсг вгіф; Ьа^ @еііеи(іефеи. 

выкалываю, і. — пать , пшлолоть , йиЗ|гсфсп» 

докалываю, і. — *— 6іЗ ^ШИ 0фе (ісфсц, 

накалываю, іь ~ —-. сі’^фси, ГФ^фин» 


злколок* 222 


КО. 


заколонный, рап. . 1 . эаклінный , ег,Тофоп, ШЩ, 

закольніе , ». 2 . Ы &(!Мт, ефкфісп. 
искалываю, I- цффт. 

отбываю, г -л&ГраГмп. 

откблотыи , рап. йЬдсГрпФсн. 

Пе? МО.' 1 -*•"***« ОЛЬ вон ЫеГсп 

покблошый , рап . ічтігшіЬсі 

поделываю, !- ио п итси №<п. • 

прикалываю, ь __ _ ' 

ф сп ’ ѵ,<1 ' Докалываю, п. йіі|?С; 

прикалываніе , п. 2. ЪаЗ 2(п|?сфси 

прокрываю, ,- ЬтѵОЛесйт. 

проколотый, рап. ЬнгфІгогГкп 

Г±Гю Іе ’ "• 2 - Ш в1гЛ,т *»* »» Ьи* 

раскалываю, і. —. —. ф й ( {ег ,. 
раскалываніе, «. 2 . Ьй# @« й ^ еп . 
расколъ, «г 2 . (*. у,) ьк есш> ераГ . ц 
раскольникЪ, т. 2 . сіи Вшітѵ. 
раскблническій , аА). еіпсщ беаіегсг деГюпд. 

Ѵ ™тсЫ. Ь Ча ” ,Й ’ СІПС 0сас *** 

^еітаьсио л6(Іефгя * °* ®- сіп тіе 

с блокЪ, 7«. 2 . (§•. лка,) сіп йбдсГрйігснсЗ Лой • еіи 
аіфп раріеѵ пт ЯіаЬеІп абдоТофеіігё Ш?иГгег 
укалываю, --(М,СП. 4ЩГ *‘ 

Коляска, /. і. 0 ш./иЬ кольцо. 

КомарЪ , т. 2 . (е. А 9 ) сіпсЪіШ 

2 - Сё - мля ’> Ьа« ім'сГс 0нЬе ш ШаГ* 

комелекЪ, «. я. (* лкі,) «. *. Ь п* Ливіи. 
Комната, /. і. сіпс .^атшег. 

кбм наши ый, аА). т4 $иѵ Яатщг дфоі чч. 
ло'^нашныйсыольнидЗ, сіп пмгШфег Хтф{е4. ш 
ИтеѵГФШ ѵоп Ьтт, Ые пиѵ Ш $ш гЦтп. 

Комъ, т, 2 . (#. у,) Ьсі’ $(ижрт. 

КОмбкЪ I 


КО» Я 23 

' комбкЪ, т. 2. ЗШшрфсв. 

; комолый , аА). Шішріфі , аЬде^шпррі. 

ко МП лая Л 03 « , еІИС ^ІСде 0 ()ПС ф&’ИСГ. 
комкйю, і. холіхать, хомнуть , Іаид(йШ ^аиеп з 
рпідеіп. 

комшу, 2. хожшнть , іА. 

КонёцЪ, т. 2. ($. нца,) Ьсі$ 01 &С. 

кбнчикЪ ,7» з- Ь<і$ (?пЬфеп. 

конечный , аА). епЬІіф. 

конечность, /• 4. Ьіс ОгпМіф^еі/, 

конечно , кбнче, аАѵ. дли$ дс»х>і|?, 

кончаніе, н. 2- Ъіс бпЫдипд. 

кончина , і. ЬйЗ ^:п^е Ье$ І'сЬеи#. 

кончу, 2. хончсіѵіь , — нт ь, схочѵсіть , еіфідсп.' 

кончатся, і.-■— спЫдсп; (Теі'кп. 

кбнчуся , і. —---— іА. 

бесконечно , аАѵ. ппспЫіф. 
бесконечный , аА). шіспЫіф, 
бесконечность , /• 4. Ыс НпепЬІІФІсіс. 
всеконечно, аАѵ. дап^ деші^, сфп^ІЬаѵ. 
всеконе'чный , аА уаи$ деші§. 

докбнчиваю, і. —— п ать, долончатЗ, — чйтл, 
§ит €пЬе бгіпдсп. 

докбнчанный, рап, ^цщ ^пЬс добгйфі. 
недокбнчанный, рап. тфе ^пт деГчафг. 
докбнчиваніе, «• 2. Ьіс @иЬідшід; докончініе , |)іс 0 
уог 9 Шсг^ сіи $гіс&сн$СфІи$. 
наконёцЪ, аАѵ. епЬІіф. 
наконёчникЪ , т. 2- СІП О^гбйПЬ. 
окбнчиваю, і. —• — — ѵіА. докбнчиваю. 
окбнчачный , рап. ѵіА. докбнчанный. 
окончаніе, я. 2. Ьіс 0 іЬідиид. 
неокончательный, дф- Ьег іпйпігіѵил іщ ѵеіЬо. 
остроконечный , аА). Сріізід. 
остроконечность,/'- 4. Ьіс <?рі$С. 
скончавшійся , рап. Ьсг ЗЗсфпФсііе. 

Конопля, /. І# (конопель, /. 4. плй,) Ьеі* фаіі|ѵ 
конопляный , аА). уоп ^ап|ѵ 


КОКО- 


224 


К о 


коноплянка, /. і. еіп фап^іпд. 

конопать, /. 4 . Ьйё Яаігагепі ; Ы ЙВ*м - п>отй 
ГаГгаеег^ іъігЪ. 

конопатка, /. і. еіп Г;о!^пісг фиптег, юотіе те* 

Мрит. 

конопачу, ( 2. р> тишь,) — титъ , зало пола¬ 
дить. пылон платитъ . (чйййсгп. 
выконопаченный, рчп. га^агсіс. 
законопачиваю, і. — н апъ, залонбл<*титъ , 
ѵегійірй*смк 

законопУчиваиіе , я. 2 . Ьа$ ЯйЩШп, 

отконопачиваю, ь-ЬлЗ М(ШѴП епЬідеп. 

переконопачиваю, і. — -— поф еітнаі Ш(ааѵп. 
расконопачиваю , і. — — Ш/ » й * ЙІГйКміЦ, (пф 
ѴеірСП» 

Конура, / і. мѴ. кайура. 

Конь, т. 2. (#. я) Ьсг ©ті(, &<і$ ^Зрсг&і 
кбнскій, ай). $и Ь.СП <рг'«гЬсп деГ)бгі& 
хон алій заподЪ', еіис ©іатч’р* 
конный , ай), г ;ій. конскій, 
конница, і. 'сіе 9?шегер, 
конюшій, т, (я- аго,) Ьсг ®ійИтсІ|ІЙГ* 
кбнюхЪ, т. 2. Ьеі* ©ійМпсфь 
конюшня, /. I. Ьсг <рг'сгЬе(ШГ. 
конова.ѵЬ , т. 2. еіп ^гЬевг$Ь 

Копаю, і* копать ., копнуть , $шЬсіЬ 

кбгіанный , рагі. одгйбеп* 
копУніе, я. 2. Ьа$ ©гй&сп. 
копУшельный , ай). $ит ©ГйбсЯ дфЪ'ір 
кбпань, /. 4. еіпе @ги6е. 
кбпанецЪ, т. еіп Сйіійі. 

копалыцикЪ , т. 2 . (когіУтелѣ, «. 2 .) ЬІГ ©Га6<Р* 
вкапываю, ь — патъ, плолатъ , плолпуть^ 
сіпдічібеіп 

вкапываніе, я. 2. ЬйЗ (ЁіпдІЧі&сп. 
выкапываю, і. — — -— тірдрдбспі 
выкапываніе, я. 2 . Ьй$ 9 Й 1 %й&вІТ* 
йыкопЪ, (. 4. іАь 

Гробе- 


і 


КО. 


й2$ 


гробокопателѣ, т. з. Ьеі* ^оЬіеидгМсг. 
докУпываю , I. — — — РоДепЬЗ $111» ©іЬв 
деабсп. 

закапываю, і. — —• — псгдглбеп, оегіфйпеіз» 
надкУпываю, і. — — — Ъгйбег дѵаЬеп. 

окУпываю , і.- итдтбсп. 

окУпываюся , і. — п атьо к я ^ (іф РсгГфдп$еп. 
окУпыватель, т. 2. Ьсг ет?а$ итдічШ. 
окбпЪ, т. 2- (я* у,) Ьег 51 ЫІ, Ьіе 6фап$е. 
окопный, ай). $шп 2ЙМ де^о°гід. 

откапываю, і. —-іѵіеЬег йбдгйбеіт. 

перекупываю, і. —--* посГ> еіпііті шпдічфсп; 

еіпсп ©игфГфніп дгабсп. 

перекбпЪ, т з- (я- у,) еіп Фгабсп, оЬеі* ЛапаГ, поп 
еіпсш $Іи 0 с оЬег ЗОісеге 311111 лпЬегіт. 

ПокУпываю, і- —■ — — с(1 дічібеп. 
подкУпываю, і. — —• — шиегді’йбеп , шиег* 
тіпіеті. 

подкопЪ, »«. з. (я* у,) еіпе 93 ?іпе. 
подкопный, ай]. зііг ЯЙіпе дсГ)<?гід. 
подкбпывальщикЪ, т. а. Ьсг 20 ?іпіеічі*. 

прикУпываю, і. —--біптідмбсп, 

прокУпываю, і.-Ьцгфдмбеп. 

раскУпываю, і. — — — тіЗ еіпдпЬег добей» 

раскУпываніе, «. 2. Ьа$ ЭДизеіпапЬегдгдбеп. 
рудокбпЪ, т. 2- еіп ЗЗегдтйШі. 
рудокопУтель, т. 2 . иі. 
рудокбгшый , ай), ^ііи ЗЗегдіѵсг! дс(;Лід, 
рудололный запор/, і , еіп ЙЗегдшсг?, 

Копіе, и. г. еіп вріе§, еіпе 2 ап$е. 

копейцб, я. а- Ьд$ ©ріе^феп, 
копейный , ай), дшп ©ріс^ 
конёйка, у. і. еіп ^оре(сп. 
копеечка , /. і, иі. 

копёешный, ай), та$ еіп Я'ор^еЛ Ро(!е(* 

Коплю, ( 2 . р, ко'пишь,) копить , скопить^нахо* 

лить, (аттіеп, $и[аттепі*фм , ѵеп / аифаи^сп. 

о 


коплё- *2б 


КО. 


коплёніе , я. 2. Ъп 4 ЗФпииепГфапм. 
копня, /• і. сіп феи - оЬсг ЭіоздспГфоЬЯ’. 
кбпеішый , <иІ]. л чші |)с«ГсГ'0Ічт ясі;6п'й. 
лго .к 6 л/‘ни о , псіѵ, (сі)Оіетч'і(Ѵ. 

докбпливаю, і. — пати, докалить, иоІУспЬ*? *ци 
{дштепСсІжгеп* 

дсркопленіе, и. 2. (докбпливаніе, я. з.) Ьд$ г>оЯш« 
ЗиГашшепГфді’геіі. 

накопленный, рап. $иГаттспдеГФат. 

прикбпливаю, і. --^т 3 а|фаггеіт, 

скбиливаю , і. — — $и|дтшеііГФаггеп. 
скопленіе , /. і. Ьді* Зи(аттсп|сГ)Дп еп. 
супленный, а<]. т$ #иГаштспаеГфд»т і|Т, 
скопйптель, т. 2 . Ьег Ьл ^н|аттсп ГФ<пччч. 
скопёцЪ , т. 2 . ( %. пца,) сІП &д|кдгс. 
скопляю, г. — ллЛть , слолііть, еійшйппеп, 

КопёпЪ , т. 2. ЬСГ 0 РС 1 &СГ, 

кбпчикЬ , т. 2. ісі. 

Копчу, (2. р. тишь,) коптить , с коптить. , 
выкоптить , ічшфсѵп, 

копченіе, я. д. Ьд$ Эідафет, 
копчённый, о(і). дегДифсю 
копоть, У 4. Ьег 9 ?дцфЬдтрб 
выкопченный, рап. 301113 дегсшфегг. 
закоптелый , <«). Ьтіпфсгг. 
перекопченный, рап. $ц р|с( $еічшс1)еге; 
перекоптелый, ті). Ы. 

Копыто , я. 2. Ьсг $11(4 

копытцо, я. 2. ЬдЗ ^иГФсп. 
жопьштще, я. 2. еіп зго§сг фиф. 
копытный , о А). $ит фіф де!)оі'ід. 
копытйстый, аа). пм$ еіпсп дго^еп фш^ $дг, 
копытчатый , асі). шдЗ сіпсіи ф)іф о&пііф (ісДО 
лоліитчатіий репёнь , ЭфйЬйрЬдг. 

Кора, /. !. Ыс Шп&С. 

корка, /; і. а. 


кброчк* , 


КО. 


%2у 


корочка, /. і. Ьк* ЗііпЬфеи. 

корйца, /. і. Зітт«, 

коришный, оіі). ѵоп Зіштеі; іітпи^йгЬт; 

ксряный , Оіі). хнщ Зѵііфе, 

корь, у. 4. Ьіе ЗЗійі'ггп. 

поржавѣю, і, — пі?ть , сіпс ЭііпЬе Ьейнтпйь 1 

коржавѣлый, оіі). Г;п гі 

скорпякЪ, т. 2. еіп ©егБег. 

скорнячу, 2. — чи ть , дегЬеП. 1 

скорнячій, асі). Ьет ©егЬег зфоѴг$. 

скорнячество, п. 2. Ьд$ ѲеіФсіфдиЫі'еі?. 

Корабль, т. 2. ($. бля,) еШ 

кор&бликЪ, ни 2. Ьа$ ©фіффеп; сіпс 2(г* $гдиеп* 
тіфеи. 

корабёльникЪ , т. 2. ^корабёлыцикЪ,) Ьег ©фіфег» 
Го &іфп ііртйіі <шф Э?ошдогоЬ Ьк іШйГеп. 
корабёльный, а(1). $шп Ѳфіфс зеІ;бгід. 
кораблекачйльникЪ, ы. 2. Ьег ЗІЬтіСйТ* 
кораблекрушёніе, я. 2. Ьег вфІфЬгцф* 

Корень, у. 4. іу'е ^Виі’Зсі. 

корешёкЪ, т. 2. (тка,) Ьд* «Шііг^іфет 1 

коренйще , к. 2. сіпе зго§с ?Шй^е(. 

кэрёкье, «. 2. Жи^еІпнчѢ. 

коренный, осі). ы а$ ріг беГуог^. 

ларе ни бе слопо , Ьд^ ©гдипшѵогі. 

коренная р'ыйа , ©пЭДд'е, ©ісііейсп ишЬ ЙеІизсПг 

«окоренный, о(і). ігд^ есіпс ЗВиг}<1 |>дУ 

коренйстый, аі). пиіг^сігсіф. 

коренщйкЬ, т. 2. еіпеі’ Ьег тй 5 Рііг^(н ^дпь«іс. 

кореневи; ъ, т. 2 . (^. ика,) еіп де^офітеі- $оѵ&. 

корёцЪ, т. 2. (&■ рца,) еіп @с^о|? «нмпіі тдп «Ша(Т« 

ГФорГ^ 

кбрчикЪ, т. і. сіп Яеіпе$ 0с^дб ін>п Ьег Зігг. 
зкореняю , — нАтъ , —- нить, еіпрг<н)еп. 

вкоренятся, і.-еііі«нігі«{п, 

вкоренённый, рап. етзеіѵп^сіп 

О * 


вкоре- 


ко. 


228 

вкорените, п. а. Ьіе Сітѵш^сПт^ , ©ирі%П0. 
вкоренйтель, от. 2 . Ьсг ет>а$ сі»рг*іде. 
вЪ корень, аНѵ. (до кбрени,) 6№ аир Ьіе 5Шиі*^еГ. 

искореняю, і. - аибюкмі. 

искоренённый, рпп йпЗдсішеР. 
искорененіе , «. 2 . Ъіс Зіи&ішішд. 

Корзина, /. і. Ьсг Яоі-Ь, 

корзинка,/, і. Ьй$ Догбфсп. 

Корма,/, і. Ьаб фш(сі'іІ;сі! іт 0фі^. 

корми \о, п. 2 Ьл$ ѲіеиетіЬег. 
корміцйкЪ, «. 2 . Ьес Ѳтіслттт 

Кормлю, 2 . р. мншъ , кормитъ., накормить, [У/ 
К’Ш. 

кормЪ, от. 2 . ($. у,) Ьй$ Зийсг. 
кормленіе, и. 2 . Ьа$ $штп. 
кбрмленый , а$. де(ттч. 
некормленый , ті). ипн.е/пСссгР- 
кормовый , лЛ/. $ши §иисг де&егід. 
хормопын д'иги , 1)іфеп уог ЗіКсгё ЦтесЬйІгздси 
бес , Ыс Ьсп йгешЬеп коф йЬег Ые ©фГЬі шд деде* 
Ьс.і ігигЪсл і аііс ипЬ )сЬе НгисіфйЦбдеІЬег. 

мер Мопой иѵоі?.мец 3, еіп §гетЬсг , І?СІ‘ | 0 (фс Шь 
М^деІЬсг Ьсйші. 

кормный, асі]. дешйфе/ тфеіа), & итафепЬ. 
кормитель, от. 2 . (кормйлецЪ,) Ьсс (іттфіег. 
кормилица,/, і. Ые Зіште. 
бескбрмно, ааѵ. оГ>пе ШиеіфаК. 
бескбрмный, аЛр ті еЬпе дииег ЦІ; ті (фифі де. 
Гнием і(1. ' м 

вскармливаю, і. — пать, искормить, йт/тегл , 
9і*о& Г»«егп. ' 

восі Зрмливаю , і. і(1. 
вскормлёніе, к. 2 . Ьіе ЗШ/ТиКептд. 
вскормйтель, 'от. 2 . Ьсг сіпеп тіГгййем, ег^іс^сг, 
•осьбрмленникЪ, от. 2 . еіп Ии^идЦпд. 

Выкармливаю, і.-ній|?еіг. 


выкор- 


/Г<9. 


229 


вьікормленный , рйкл детсі(7м. 
выкормлёніе, «. 2. ЬйЗ 3>ій)1сп. 
выкормка , / I. і‘і- 
накармливаю , I. (ІШ Шйфеп. 

окармливаю, і.-тіі № вегдеЬеп, {йпефеп. 

©кормленіе, я. а. Ы: фіпгіфптд пт (тГг. 
окормйтель, от. 2 - Ьег сіпеп п?і* 0і(е $>іппфК*. 
откармливаю , і. -— •— пій(!еп. 
откормленный, рпп. йетв(!еі. 
откбрмщикЪ, от. 2 • сіпег Ьег Ьа т<$(?е(. 
неотѵбрмленный , лЛ/ иидстй(Іег. 

Перекармливаю, і. —- -— рі юісі {шеегп. 

подкармливаю , і •-- тй ^ійШ’П ап (ІФ дей?^псп. 

подкбрмЪ, от. 2 . Ьй$ Згішег. 
подкормка, / і. Ьіс §ийсгипд. 
подкормлёніе, п. а. іЛ. 
покйрмѵиваю, і. — — с/С ГиМеМІ. 
прокорме'жная . а Л), еіп $геуЬм|г, ірошй сіпег Геіпср 
Эій^піпз пафдеІ;еп Ілпп. 

прикармливаю, і. -- йп^^ЬсѵП/ тіе 2иЬсг йпісФсп. 

прикбрм’Ь, от. 2 . у, Ьіс ЯосРГреіГс. 
прокармливаю, і — — йиг/нпепі. 

прокармливаюся , і. —. |іф еппфгсП. 

прокбрмЪ, от. 2 . Ьег Іітеіфйй. 

раскармливаю, і.-$нг бпііде Гниет; ьсг^иКст* 4 

онЪ пес* лслРйЪ раскармнлЪ , СР 1)М Ьй^ дй-П^С 

тчфішег*. 

КоробЪ, т. 2 . Ьсг 

короббкЪ, от. 2 . (^- бка,) еіп ^5Ффеп. 
коробка, р. і. (/орббочка,) еіп 5ѵ0і'Ьс()еп ; сіпе 

ѲфйфіеГ. 

корббочникЪ, от. 2 . еіп Я'егЬпмфсг, еіп ©Фас^еІтаФег. 
корббочный , лф'. Ьет Я'огЬ ’грЬер 0фйфес!шйфее 
дсІ/Ѵід. 

корббю, 2 . коробить, окоротить , (гшпт Ьіедеп. 
корббюся, 2 . —• Гіф {гншт зіе^еп. 
скороблёніе, «. 2 . Ьаё іЬіедеп іп Ьіе Дгитте. 

Корова, /. і. ьіе іСиІ). 

коровка, / і. еіпе Йеіпе 

О | поре- 


2 3 ° • ко . 

коровчёнка, / <іпе тф(е ^ 

коровище, «. а. сіпс шщевсиге що#* $ц&' 
кор овей , яф. Уоп Ьс(г я ^ р 

корбвница,/. х. Ьіе яирмдь 

Коровам, «. 2 . (^. я,) еіпе Зп @еЬас?сіш 
коровникъ, »». 2. и ииц:спеа * 

<* *’> »*«*■% * краль. 

> »■ г- «га Па'ікс й П і в . 

королёкЪ , т. г. (і . лькі •> Ьег ЗвипМта 

КРОАНГЪ , 2. Ы Л „4 Ш _ 90и "" І "* > 

породам , / ,. Ьіс 

королёвинЪ, «§. ьа ЙЙ„І 3 І П „ и . 

Королёвскій, Яі). (5т в Ііф. * г ' 

Королёвсшво , 2 . ы ЖЛадкісІ». 

королёвствую , ,. >Г(|( 

оролёвоть, т. 2. СІІ! ЙшвГіфа- ш 

короч&нніь’ '>Т К " ІЗІІС,к ѴНпрШіт; 

ролёвнщД, , в*. »„ «ргііуерт 

»•*“/ .ДГ ' 4 "• »»“">• 

корбставый, яф. Гг<5§І0. 

1,0 № 

окоросгпав-Ьлый , Ш. кордспивый. 
ирмшёл», „. (*. Л>) Ьй да 4фл 

Короткій, «(,. (коро'токЪ,) Ет^. « кряткій 

коротко, айѵ. {цц, * ІК “• 

короче, яЛ. Гйфг. 
кратчайшій, яф, и* Гиф(?е. 
корйткосгпь , /: 4 . Ьіе 5 Гиг^. 

*° Р »ИІ;«„. ( *' *’ ШЙШЬ) «мротАт, 

вкрйтцЪ, ааѵ. Ьщ, щ Гііфт. 

° Іпасіт.* 0 * *’ ~~ Ла " ,ь ’ ол ЯРо«ц{ть, |«і Гмг| 
окороченный, «ф. *ц Гиг* зетафе. 

»рекр.«г, е ’ 1_ Ьв 11“' и, * швфт - 

(иѵ^п. Щъпіъ , лрекратАтъ , $<г- 


прекра. 


лго. 


131 

ирекращёніе , м. 2- Ьіе $1'егТиг$іт$С 

прекратйтель, т, 2» Ьег -Ь'Діифі» 

♦окращАю, і •-йігии|І»ттеп і іе( > і,и 

сокращеніе, «. 2. еіп Мод; сіпс ЭІЬЬгсшшг и« 
©фгеібеп. 

со кра и 1 ' ч но .писать , ШІі ЗіЬбгсЫйШГеіі (фі'СіЬей. 
укорочніо —чать , улоронпіть , ѵі<і. окорачиваю* 
укорачиваніе, ". 2. ѵ/Н. окорочёаіе. 

Корпаю, і. — патъ . с корпишь , Іфісфі пфіі* 
КоршикЪ, /я. 2. сіп фігрГпасі’. 

корпгачёкЬ, ». 2- іі« Шпсг фсГФГ«И0СГ. 

Корчага, /. і. СІПС 2(й §&рРе. 

корчажка, /". і. сіи Исіпсгег З^орГ ьсп (сКн^сг 2(гс. 
корчажный, «<//. ?ШП вго|?сп ХсрГе 

Корчма, ?. г. Ьсѵ Ьіе @фсп?с ; (либ Ьст 

^о^тТфеп.) 

корчмйшка, х- сіпс ГФІсфес вфсп^С. 
корчёіѵгникЪ, »«• 2- Ьсг Іі’ПІДСІ*. 
корчёглническій , яф. Ьспі Іігидсі' ЗС^огіЗ. 
ко^чёмсіпво , ». 2- Ьіе ^иідсгсу. 

корчёмствую, ь — лонать, еіпеп ЛгиЗ; оі»е 
вфспСс І'аіссп. 

кор;чёмничаю , і- —• чать , хі. 

Корчу, 2. корчитъ , скорчитъ. , 511}СШ1ШСП 5ІС0СП. 
корчь, /. 4 Ьсг ЯгатрГ. 
корчеватый , осі} ГѵапфГіфС, 
за брчиваю , г. — — ?гипші СофН. 
закбрченхе, «. 2- ^*мшшЬси0сй. 
аакбрчиваніе, «. 2. М* 
скорчиьаюч'я, ГіФ $иГаттсп Ьіе0сп. 

КоршунЪ , т. 2 . І5сі* (^С1)С1‘* 

Корысть , /. 4 Ьсг ©симіШ[1, 5ііф<П. 
корьіетный , я^/. інп'феіфаіс. 

вескорыстный, <нЦ. Ьсг піфі Го*псп еі^спеп 53огфеЦ 
Гиф се. 

лекорысгпный , «ф*. ШІІЛІ19І1Ф / ШІПіф. 
корыстѵюся , і« —<? піона то л, (чЬмЪ, 4 ) ІШІЗСП. 
корыстолюбіе, п. з. Ьіе ^сюіппГифі, Ьсг ©дсппи$. 
корыстолюбивый , яф. ^сіѵіппГифНб / Сівеппи^ід. 

О 4 Корьі- 


Корыто , П. 2. &<•* 

кор&тцо , 7і. 2 . (іп ((еіінг 
«срмшникЪ, а . еіпа ь „ Мв1 тЛ)) 

Корю, 5, — рнть, Гфсіісп. 
покоряю. I.- Г)Ать „ ' 

г** ***** *»» вТ4:Гв гі „тг еггт '“* 

покорлюся, і. — ■— ^,ф иімтегкп 
окори'ле.^, ю. 2 . ьег Щпщп. 

ПОКбрньти , ай]. шпт1)&т$. 
покорнѣйшій, ли]. Ьег ииітъ&піф. 

укор5ю ОСт ? ’ ^_ 4 ’ Ьіс ипт,, > іп 'йІ'іІ. 

«»Г«т Іащтгф,Т тт ’ тШ ‘ П! {Фт ^ т ' 

ѵ'-оішГа’ 7 *' Ш ®* ГГО<ІГт ' ©«№». 

> 1 ^на, /, X. еш ©фсігшогг. 

укоритель, т. 2 . ь е г емки аиЩі((. 

) признанный, ай]. ериппфпд. 

Ко' рюха, /. і. ^'с 

корюшка, /. ,, ц. 

Корячу, -иям, Ьіе Ыне ШетпЬа- Ш» 

корячуся, а . _ (іф 6ГЙ( | ОТ , 1 " сп - 

раскорлчиааюся , і. — петься , Ы 

**№’** ь ті ‘ «***« й ф,тт 

Коса, /. і ыс еще; &« ф лодор е 

аосірь,’ Г г'. 7с‘“Ѵ 

ши Хісиі Ыф. ' »•««•* 

'^ *** Г(і " г,1 "3 “"Ь ем «а Мм ІА 
(еп (іпЬ. ’ П ^ е ^ йагс / Ьіе діи >и Рсф 

треп , аЬтгреш^ Снть > скосЛть, Щтп ( 
кошенный , рлк/. а( устерег. 
кошеніе, «, 2 . 1>а^ Штерт. 

*скі- 


/го. 


2 33 


вскішиваю, і* — пять, покосить , йбшереп. 

вскбшенный , рл?'?. абдете^. 

выкашиваю, I. —, пЬіхосюпь , ѵій. вскйшиваю. 

выкошенный, ѵій. вскбшенный. 

докйшиваю, і. —, докосить , $нт 0іЪе Мфц. 

докбшиваніе, и. 2. ІйЗ і>6ГГіде 93 ?е 0 еа. 

закашиваю, ь *-ліфапдеп $и теГ;еп. 

закбсЪ, пн г. (#. у,) Ьев* 2/пГапд Ьсб 50 ?фп$. 
накДишваю, і. — — ЫеІ тереіт. 
ошкДшиваю, і. —- — аифогсп рі шфп. 
откДшиваюся , ь — —• тіі Ьет 9 )М;т ^еі-(ід 
ëЫ 

перекашиваю, і,-по ф сішийІ й&сппе&еп. 

перекосный, ай]. ичн? поф еіпшйі й&дсшфс* і(?. 
Ш^ргхоеибе сіио , Ьй$ @НШШІС(. 
подкашиваю, і. — —• йЬшф’П. 
покбсЪ, т. 2. (я- у,) Ьіт Дрси,фІйй. 
прокДшиваю, і. — — Ьн;'фтеГ;сп. 
раскашиваю , і. — — ѵчі- кошу. 
скДшиваю, і. — — йІ'шеЬсп, 
скошенный, рпуг. й6дсшсІ;сі:. 
сЪнокбсЪ , іи- 2. ($. у,) Ьіс феиспие, 
сЪнокбсецЪ, т. 2 . ѵісі. косецЪ. 

укДшиваю, і.-- обШд абте^еп. 

укбшенный , рап. ѵМід абдсте!;^. 
укбшиваше , «. 2 . ЬйЗ ѵо'!ідс 21ЬтсГ;е»П 

Космы, т. 2. (свЪ,) Ьай Эиііфс. 

космДшый, аіі]. шіф. 
космйшосгпь , ]'■ 4. ѵгЛ. космы. 
косматЪю, і. — тЪть , захосмсппЪть , гйпф 
ірсоЬеп. 

Косню, 2. косннть. , залоснить 3 ^анЬсш, УСі'ШСІ- 
Ісп, |М) аи^оігсп. 

косн-ью , і. — н-іть , захоои%'ѵ',ь , М. 

онЗ закоонЪлЪ пЗ лъЛнсти'Ь , ЬйЗ 0 йП^’П І(! 

?иг апЬсгп Эійіиѵ дсшогЬеп. 
воснѣн.іе, и. 2- Ъіе Зіепоейипз. 

О 5 


закО' 234 


КО. 


яакоспІ5вйю , і. -— патъ , — ѵі/і. копію* 
аакоснѣше, п. 2 * Ш $<шЬсгп, йсгюсіісп. 
закоснѣлосшь, /. 4 . Ы. 

закоснѣ'льій, а,Г,, сіпег Іеп пкш іп Ьес 23сГогЬщ«і« 
*ог 6 едос$«пвсп і|І. * 

укосн'йпйю , ѵіЛ. закоснѣваю. 
укосиѣніе , п, 2 . ѵіЛ. закосиѣніе» 
неукоснительно , асіѵ. п с ЗЗсг^іій. 

КосшврЪ, т. 2. (д, стра,) СІП фо/$Гаі!р!П. 

косгаербкЬ, т. 2 * ($. рка,) сіп Мшѵ #сГфй«[ е «. 

Косшь ’/го^, Ь ч »« (Шфк 

1*1 Дшфгеп; Ьіе 1 Ѵі[фзгоіе. 

Кбсши', рі. Ме «ШіігГсГ. 

ьбчта, у. і. сіп Иеіпег ^пофеп; сіп Йеіііег 5уг%л»г 
косточка, /* ь ^пофеіфен. ' 

костяк ъіи, ас!}, поп 5І’иосГ)Си. 
костлйвый, «с]. ооЯсс Янофси, ©іЖе, ^ С1 * егсіпе 
костовйшыи, *$. №<і* сига* Тиофен©пие 0 Ьег 
е*ете (,дг. ' ооес 

кострёцЪ, *». а. (я* еці,) Ьаё ХгиЦШ т ШЬ 
косиДрь, т з. .( си], і,) сіп ЯВйфІ&>кГег. 

КОСП.'ДрНИкЪ , Ю. 2* /Л. 

, “кйГ ый ’ (кос "‘^“ ій >) »« мшг&тгрм 

костйрсгшю , я. 2. М Й?ЛгГсГГріеГ. 

КО шад«™п"°’ '' ~ "«» #М 

бескбстнмй, а,]. <фпе Япофеп, оГте е»сіпе 

в Т«Г»«ь«.*’ ~ лсішь ’ олоепіен ^" ь > «» *»* 

окостенѣлый, л#. » а * щ ОДсп б <гтФеп ІЦ 
Костыль, г», 2. Осг (ВшО. 

костылёкЪ , т. 2 . <іп Нйтѵ ©ед&, 

Косый, дф Сфіч^с, ГсГ>ее(. 
косьіня , у: I. Ь/е ©фг%. 
косынка, /. і. сш $аШиф Ье г Ш^ссбег, 
коею, 2 . лос 4 т Л , елоеііяі», |фг% шфен. 


коею- 


лгс?. 


23 5 

косюся, I. — — Іфкі м(фп, сіп 1‘фесІ ©е/Іфі 
тяфеп. 

косогоръ , Ьеп Фсгд ГфічТд а&гсен*. 
вкось, лй{/. Сфгпдс. 

высокбсЪ , т. 2 ■ (я- у,) ©фйГффг, 

высокбсный , ас]. цііт 0фдІг)а^ дерыа'д, 
наискбсь, асіѵ. Сфгай"- 
прйкосо, асіѵ. енм$ (фіф. 

Прйкосый , ас], иі. 

раскбсЪ , т. 2 . (я- а,) еінег Ък (фее! і|Т. 
раскосая, аЛ]. /. сіпе Ыс Сф«( ірг, 

КосякЪ, т. г. ст (Вше? ѲеФспѴтъ 

КотёлЪ, т. а. тля,) Ьсі' ІѵС)ТеЬ 
кбшликЪ , т. 2 . Л'сПГі’Гфеп. 
котлище, «. 2 . ст а^феиііф дгофг Яфі 
котельный , ас], щт &ф\ 
котёльникЪ, >». 2 . сіп лсЦсІшафсг. 

Кошома,/. і. іХЧ' ОЗюЬфШ'?. 
котбмка , /. і. іі. 

котбмочка, /* і. сіп ?(еіпег ®гоЬ(Гас?. 

Который , ргоп. теіфсіЧ 
нѣкоторый, ргоп. еіп 

КотЪ, т. 2 . ($. к,) Ьеі' іиНСІ*. 

коты, рі. (я* тбвЪ,) сіпс Ш 6фиі;с оГ;пе Шб^с. 

кбтикЪ, т. 2 . сіп Йеіпсг Яагсг. 

котёнокЪ, т. 2 . (я* нка,) сіп Я'ффеп, 

кошка, /. і. Ьіс 

кбшечка , /. і. еіпе Яеіпс Я'іфс, 

кошечій, ас], ггд^ »оп #а$еп і/Т. 

КочаііЪ , т. 2. (%. а,) сіп ^ч0[)1?0р?. 

кочень, т. 2 * (я* чня,) іЛ. 
кочерыга, /. і. Ьег 
кочерыжка,/, і. сіп Истсг 5ѵ\фІ!?і'іт?, 
кочйнный, Я А]. ^с'рГ е 


вкоче 
23 в 


КО. КР. 


окоченѣваю, і. —- патъ, олочені ѵіь , 5ѵ орГс Ге^гп 
ЬсГімшпсп; (іф (фіі сЯоп. “ ' 

окоченелый, а<1). Сфоп Зѵсрре де(е{з« 1)аі. 

Кочерга, /. і. Ьіе СГсПбй 6 с(* 

КочетЪ , т. 2 . Ьсс ффі. 

Кочка,/ і. сіи Псіпеѵ фидс I, фйпщі. 

кбчечка , / і. и/, 
кочковый, ар. (пипрсПфе. 

Кошёль, т. 2. (§_. «О сіи ©сісР; сіпш. 0 гпсГт ас- 
роФгспсі* фіфй Ьсѵ $ііЬй«ік. 5 ’ 

кошелёкЪ, т. 2. (%. ЛКІ; ет ф<ш« - оЬсг ©сІЬбшеГ. 
Кошу 9 ѵШ. /иЬ коса. 

— • кощеийть . , о// 

КОЩунЪ, 2 . * ) „„ <р о№ш . еіга . рЛ(И ,. 

кощунникъ, »«. 2. Ы. 
кощунство, ». г. Ьіе фо(]ет-сфегсщ 
кощунсыи, ар. рорфарг, Рфсѵфаф. 
кощунствую , і. — подать, фоЦсп геі 0 вп. 

Кравчей , ѵиі. /иЬ крою. 

Криду, 2. красть, покрасть, украсть ЦсИсп 

■» д ? га І >• —. ^о^а-ться, ЦітШ, цфт. 

крйжа, /. I. Ьсг 2чеЬ(?,фГ. * ' 

крадунЪ, т . 3 . Ьсг ©іеЬ. 

крадунвя, /; і. Ьіе ©іеЬііт. 

вЩдмаюся і: -«,««, пхр&тъм, МЫп. 

етіКфКп, ІипсшГфІеіфеіі. ѵ * 

выкрадываю, і. — — (сОДГеп, 
выкрадка , і. Ьіе 53е(?еГ;11шд. 

йакрйдываюся, — — (ісі) ьегЦсеГсп. 
накрадываю, і. — —оіеіе ©пфен /УфГсй.' 
обкрадываю , і. — •—. Ьс|іс{)(ен, 
окрЗдываю , і. — — і 4 . 

подкрадываюся , і.- Щ ГщтщГфГеіфеіг. 

покрйдываю,- ф еіц шспід (іеІ;Іеп. 

покраденный, рап. (чДо^ісй, 


'» г 


покрі- 


КР. 


337 


покража, / і. Ьа$ зс(?<ф(еме Ѳій. 
раскрадываю, і • — — (Ьфіеи. 
раскраденный, рап. де(Ы)Іеп. 

скрадываю, і-- юсвИфГси, аЫТфіеп. 

слі'л слоистъ, пмфсп, Ьсф шап Ьіе Ѳриг ьегііег*. 
скрадка, /• ь і'Лб ЯСсз(М)Іеп. 
украдываю , і • — — ѵи - кряду, 
украдкою, аіѵ. рег(І<фІепег Ш3сі(е. 

Край, т. 2 . (/г. іо,) Ьсѵ ЭѵСШЬ; ЬІС ©С0СП& Ьсі* ЗВсй; 

К ре г. 

кра бха , (\ ь еіп лбзерФпішпеЗ ^гоЬс. 

крз ыпка , /- і. еіп лбдеГФпішпе^ ©іцЛфеи 25гоЬ(. 
крі' . пли , а А). йл§?г(Т. 
крайность, /■ 4. Ьсф Зіеіфегііе. 

Кракаю і. — кати, {'гостей , (\Ш СІПС &Ыі)е,) 
кр А камке , «. 2. Ъа$ ЗІісчІЩ’П. 

Крамола, Л 1 . / і. сіи ©;і’ ирі); сіи 5(ирш(д*. 
грауголникЪ , 5 1 . т. 2 . сіи 21иргй^гсг. 
краѵгблный , ар. аирпфгіі'ф. 
крамолю, і- і'. —лить, еіиеп 2(ирічфс Щйфеіь 
к[)амблничаю, і. 5 1 . -— чать, М» 

Крапива , /. і. ѵиі. кротша. 

Крап пи а , / і. СІИ ^ГфрН» 

крЛаинка, /. і. еіп Хиррі'іфеп. 
крапиноватый , ар. ЦфреКфС. 

хрйнлю, і. пить, — .питъ , локпалнть , (ріѴП^СП» 
нак| амію , і. — латъ , ЬеНчпіреІп. 
на. р&плешшй , рап. ЬеИчнірсй- 
Крас :ный , ар! гой). 

красно, аііѵ. гсф. 

краснѣе , асіѵ. госІ)ег. 

краснѣю, і. — нРть. гоф шесЬеп. 

краснлсшь, /. 4. Ьіе 9ѵ6фе. 

красота,/, ь Ьіе Ѳфоіфсй. 

кра 5иецЪ, т. 2 . (щ вца,) <ІП рфсміеі* Ш?еирф. 

красавица,/, і. еіпе ГФоФе $Шеі6^регров, 

красиво, аііѵ. Сфсп. 

красуюся , і. краситься. |іф 

кра- 
238 


. КР. 


^лсоул^ / *. <іпс фсгііоп ®гаиЬ»гіп, Ьіе еіпем 
І^сп €0?5пфеп Ье|?апЬеп ід>ігЬ. 

крДска , /. г . Ьіе §ді’Ьі‘. 

ьрашѴ, ( 2 . р. сйшь,) краойть, окрас йть , пА,. 
-краситъ, фгЬеп. 

красильня,/. і„ Ьіе 8&6ег«р, Ьа<< $яг*с&йи*. 

крашенный, рап. ^сригі>Г» 

крашеніе, «. 2 . Ьаі? §аг6еп. 

красйльнинЪ , т- 2 . (красйльщикЪ), Ьсг ШчіѴ 

красильщица , / ь Ьіе ^Дгбегіпп. 

красйлышчій, Ьеш ^огЬег дф$п#. 

крашенина, /. і. де|‘4еЬсе РепигапЬ. 

крашенинный, «<//. гои #фігЬіег ічІШгапЬ, 

выкрашиваю, і. > патъ , выкраситъ , йтЫекеИ, 

вь:краска, /. і. Ьіе Зін^іешп#. 

выкрашиваніе, «. 2 . иі- 

докрашиваю , і.-шйГепЬё #г6е». 

ЭаК «т. *• Лад ' ра1 ' Й№Ь ’ < Шп ‘ I 

скрашиваю, г. —. — шп шіЬ нт (агкп. 

перекрашиваю, і. — *— неф еіптаі {агЬеп ; ш I 
уісі {ягЬеп. ® I 

подкрашиваю, і.-сіпе $агГ»е #е&*п. 

пино подкрашивать , «Шеіп яптяфеп. 

прикрашиваю, і.-поф еіп Пчпі# ^асЬ? ь«ш 

фнп; ап|г«іфеп, 3 

раскрашиваю, і-ті* ЫеМеі; $яг&сп япргеіфт, 

скрашиваю, I.- ѵйі. закрашиваю. 

украшаю, і. тать, украситъ , тип, 
украшіше, «. 2 . Ьіе діегЬе. 

Краткій , ѵШ. короткій. 

КратЪ, Ьіе 2Шіѵсф|е(ипз. оЬ/. 

многократно, аРѵ. те$г а№ іітпаѴ 1 

многократный, о(і]. ше{;‘яШ#, 
десятикратный, ші]. $еі)П|йШ#. 

Кремень, т. %. (д. мня,) Ьсѵ $еисфіп. 


КР 


2 39 

кремошбкЪ, ѵк 2 . еіп ? 1 еі пег ^еікгіТеі». 
кремённый , о( 1 ]. $шп ^еішішп #е(н'і’і#. 

Кремль, т. 2. (д. я,) Ьіе ШІГГСі|ГС $С|Кш<) 

кремлевской дпорецЪ . Ьсг #йі(М. фйШ»/! ІШ $ГСШІІІГ. 
(Ьег Зійте Дгсті і|г ЗЧнаі'і|ф). 

Кресло, п. 2. рі. крёслм, СІП 8фі|Ы()І. 

крёслицо, «• з. еіп ГІсіпег іМ;п(М;(. 

Крёсну , оЬ/, 

воскресаю, і. —сітъ , воскреснуть , ан(ег|ІфеК* 
воскрешаю , і. — шать , воскресить , пирсі** 
іюссРеп. 

воскрёсный, г.^]. Ьег 3 (и(егі?е&иИ 0 #тчфсе. 
воскреситель, »». 2 . Ьег ѵ'ініСгтссГсг. 
воскресеніе, «. 2 . Ьіе $1и(ег((е1)ип# ; Ьег воплей#, 
воскресный день , Ьсг воппій#. 
нервное воскресеніе , Ьег $ра{т(оПП*а#. 
сігЬтлое лерчетбио воскресеніе , ОІСЯ'П. 

КрестЪ , т. 2. Ьфо $ГС 11 $. 

крёстикЪ, т. 2 . ЬаЗ $ті]феп. 
крёстный , аіі]. крестный отец 3 , Ьег фйфс. 
крестный братЪ, еіп 5 ѵГСЦ$впіЬег, Ьеі’ Ьнгф 25 еГг 
пчфГеІнп# Ьс^ іѵгеіце^ ЛешалЬс^ $піЬег #еп?огЬсп. 
крестной лодЪ , еіпс фгосеГГісп. 
крёстникЪ, т. 2 . еіп фафе, еіп йіі^ Ьег 5ійіі[е #е* 
І>о6епс^ іь'іпЬ. 

крестовый, ші]. крестовый лолЪ, с;» ^ГІе(ІСГ, 
Ьег Геіпе ЬеіопЬеге 0 епіеіпе \)лі. 
крестовая, {$. ой,) Ьа^ Шогрштеі* Ьег ьотс^тсп Ссн^ 
гс, то ©онс^Ыспіг біфайсп пчгЬ. 
к Р е ЧіУ -> (2 • р, — стй.'нь,) кресѵтть, окрест пті, 
ІйНГеП , лерекрестііть , ШіЦйН^т. 

креститься, |іф Гйіфеп ІйЦеп. 
крещённый, рап. #есаиф 

*1 )е ЩУ с « , 2. —, лер* креститься , |Іф тіі Ьещ 
Ягеп|е ^еіфпел; |Тф й’епрйеіь 
крещеніе, п. 3. Ьіе $йіфе. 


крести- 
КР . 


крестйптель, т. 3. Ьег $яиГег. 
крестины, рі. ($. йнЪ,) Ьіс ^іпЬілирг. 
крестинный, ай). $цг ^тЬшфе веЬ&гід. 
крестьянинъ, т. 2- Ъсі* ф<шсг. 
крестьянка , /. і ьіс фсцтш. 
крестьянскій, ой). Ьаигйф. 
крестьянство, «. 2. Ьег 5 >йиег(ТяпЬ. 

на крест і , іп^ $гещ, Еічшщч'іГе. 

некрещённый , ай). еіп Ипдеш(т\ 
новокрещённый, ай), сіи Э^идааіфсг. 
б крестЪ, айѵ. ішфег, уоіі йПсіі всіссіг. 
окрестный, ай). ітфегІіедепЬ* 
окрестность , /. 4. Ьіс шіфсгІіедепЬс ©сдепЬ. 
окрещённый, рпп. дсгащ'г. 

ошкрёщиваюся, і. — — Ьаі? ЯгещГФГлйеп т 
5 ?»<эеіг* 

перекрещиваю, ь •—- — сшсіп япЬсгп сіи $ген! 

Гфіядеп; ьоп пенен гаи^еп. 
перекрещённый , рпп. ишдегтф. 
перекрещеніе , п. 2 . Ьіс ©іеЬтвпГе. 
перекрёстЪ, т. 2. сіи ЯШеЬегсёиГег. 
перекрёстокЪ, т . 2. (#. тка,) еіп Ягеіфічд. 

КрёчетЪ , т. 2. «ПС Ш ЬсѴ Ьс|Ьі $й(ГсіП 

Кривым, а<#. йѵтт; сШидід. 

кривизн /. I. (/; 4- кривина, кривого?!, кривость,) 
Ьіе 5 Ггштие. 1 

кривлю, (2. р. вишь,) Хрипитъ , лохрипАтъ 
С.крипитъ , ЪГіШІПСП, бІСдСП. 
кривда, /. і. Ьай ІШгсфі. 
криво , айV. Ъш пт. 

хрАпо ѵа лого ожотріть , сіпеп ГфссГ дп(феп, 
кривоногій, ай). Ьег Ъшитс ®оіпс Г;яг. 
кривошёя, /. і. ьег еіпеп ігшитеп .гра№ §(ц 

выкривляю, — п лАтъ у п'ыкрипить , Ы- 
медей. 

выкривлёніе, я. 2. Ьіс ШЫевипд. 

- зак Р ивл * ю , ь - п «'»ь Ьщеп, Ггтпт тафеіи 

закривхёше, «. 2. Ья^ Омедеп. 

искривляю, I- —■ — Ъншш ШйфсП» 

ИСкрИ- 


КР. 


341 

искривленіе, п. 2 . Ьіс дяпффе ^гишшипд, 55 іедтід;» 
накривляю, і. -— — ѵій. кривлю. 

перекривляю, г--яПщ віс( бгшитст 

локрипить душ? со , ІІпгсфі фіт. 

прикривл/ію, і.-еіп пчпід Ьісдсп. 

раскривляю, і. — — ѵій. кривлю. 
схрипАть салог и . Ьіс Ѳііе^еІ (фіс^ дефеи.' 
скривлёніе, «. 2. Ьіе Кгйпшшпд. 

Кринка, /. і. еіп §ор|\ 

крйночка, /. і. еіп Шіпсѵ 2:ср(; 

КрикЪ . т. 2. І 5 й$ бсІсЫ’СІ), 

крикливость,/. 4. Ьіе 3?еіашщ щщ Гфесрен; 
крикливый, ай). Ьег дет Гфі'ерсі. 
кричу, 2 . кричатъ , прокричатъ, Гфгсрсп. 
вскрикиваю, і. — патъ, покричать , пскрАк- 
путь , (фгереп, еіп ѲсГфгер птфеп. 

окрикиваю, і.-аіффгереп. 

бкрикЪ, т. 2 . ($. у,) ЬаЗ 9(п(‘фгсрсп; Ьег Зегюсі*, 
Ьег -ЗІнЗріфег. 

покрикиваю, ь- 0 /( (фгереп. 

прикрикиваю, I.-Ьящ ГфгсрСП. 

прикрйкиваніе, «. 2. Ьяе> 2 )<фі(фгереп. 

прокрикиваю, I.-еіптаі (фгереп. ©, 

Ьег §аІ)п ипЬ япЬеіс ЗЗодеІ). 

Крйшберсень , 0/афсІЬссгсп. 

Кровать , /. 4. &іс 83сй(!сПе. 

кроватка, /. і. еіпс !(еіпе 2?е«/7е^е. 
кроватище, п. 2. еіпс ипдеЬеиге Ъсй(!сКе.' 
кроватный., ай), ріг ЗЗейреПе дерогід. 
кроьйтникЪ, т. 2. еіпег Ьег ФегфеЦеп тяфі. 

Кровь, / 4 . ОЗГие. 
кровавый, ай). бІНіід. 
кровйстый , ай). поШиіід. 
кровлный , ай), ій. 

кровавлю, (г- />. — взвить ) — пипить 7 охра- 
доспитъ, Ыіт’іпіііід тяфеп. 
кровоядецЪ, т , 2. еіпег Ьег 2>інс ійег, 
кровопйца, т. еіп Ріиідісгідсг 2фгапп. 

П 


крово- 


кровопролйгпіе, «• Ьд$ ЗЗГшгъег^іс^сш’ 

кровоплевйніе, Ьд$ З.Чій(рсреп. 

кровохарканіе, я. 2. іА. 

кровосмѣшеніе, Ьіе ЗЗІШ-ГФдпЬе, 

кровотеченіе , Ьег 35ІиіР:і§. 

кровавлёніе, «• Ьіе ЭЗегшипЬішд.' 

кровный, аА). ЫигёпепоапЬі. 

хрбппо ллакать , ОЗІІП ІОСІПСП. 

крбвность, /. 4 . Ьіе $Ііи$оег№апЬГфа(^ 

кровавйкЪ, т. Ьег ЗЧифеіп. 

бескровный, пАр оЪпе 2 Мш. 

единокровный , с.А), еіп 5 Ыпп?оегшапЬ*ег, 

многокрбвный , а А). теІ %{ цг { ;а ^ 

окровавляю, і. •— илЛть — п бинтъ^ ЫЫиіІП. 

окровавляюся,-ті( %1иі ЬфсНі юегЬеп. 

окровавленный, рап. ЬеЫіиеі. 
окровавленіе, я. 2. Ьіе ФеЫимпд. 
сукровица, /. і. (ёіісѵ. 

Кровь , кровля /. 4 . Ьй$ ®аф, ѵШ. /иЬ крою. 

Кроликъ, т. 2 . еіп ЗѵапіпсЬеп. 

Крома, /. і. еіп егйсе ОЗго&г. 

кромка, /. і. еіп ©іисСфеп фгоЬг. 
аакромЪ, т. 2. еіп 5 ѵогшреісГ)ег. 

покрбмь, т. 2 . (*. у,) Ьіе Сей: ат гиф, Ьа$ ©алѣ 

ФапЬ. 

покромка, /. і. іА. 

Кромѣ , ргаер. аіфсіЧ 

кромѣшній, аА]. оіфегГіф. 

Кропаю, і. - пати , сіпіс\егпіа§еп іІісРеп; Шефепейен 
кропанье, п. 2 . Ьа$ Гфіефге адеп* 
кропуха, /. ь еіпе $ПсГегіпп. 
кропотливый , аАр запйрф. 
кропотунЪ, т. 2 . (*. к.) еіп ЗЛпГеі*., 
кропотунья, /. і. еіпе ^йпГеппп. 

Кропйва, /. і. Ьіе 

кропйвный, аа\р поп Э}еі|еІП, 

Кропкій, аА]. 5егЬгефІіф. 

кропкоешь, /. 4, Ьіе ДОг*# ЩН\и 

Кроплю* 


К Р. 


* 43 

Кроплю, (-2. р. пить,) — пить , накропйтн , 
покропать , йчиі^іп, Ьспчиіфп, ЬсГргеизеп. 
кропленіе, п. 2. Ьд$ $г«игсІП/ ічп? ЗЗеГргепдеп. 
кропильница, /. ь Ьа$ ферѴф тіе Ш 3 ефгоа 0 е*‘- 
кропило, я. 2. Ьег 0 іт)? тот!* пит Ш ЗВефшаірег 
тфіргепдг. 

накропляю, і. — ллЛть, нахролнть, Ьесгац^сГи, 
ОсГргепдсп. 

накрапливаю , і. — патъ , —■ хролнтъ , Ы, 

накопленный, рап. бейчшгеіі. 

накроплёніе, в. 2. Ьіе 23 епѵ г н?сіипд. 

окропляю, і. —ллАтьу — шп шіЬ шп беіргепдеп. 

окропленіе, я. 2. Ьіе Ээефгепдипд ит ипЬ иш. 

'покропляю, і.- берогепдеп , шіГргіф.'п. 

КропЪ, т. 2. (§.у,) укропЪ, Ьіе ®і*»е / ^(С §епфс(. 
кроповый , аАу. іг>л$ поп Ьег 2 )іЯе і(і. 
хролоппе семя , Ьег ЗЬіКепРаате. 

Кросна , /.' сіи 9 * 8 сЬег)Ги[)І. 

Кроткій, асу. кротокЪ, ШІіЬс, дсІІпЬС , ^Г)Ш. 

кротость,/: 4. Ьіе ѲеІіпЫдКй:, ©апргтпф, ЗЭепшф, 
кротю, 2. хротнть , сохроѵіііть , $оіІ;теп, Ьепш-» 
ф'деп. 
крощ,у , іА. 

кротѣю, і. т'ітъ , $аі)т юегЬеп. 
прикрочаю , і* — чатъ, лрихротитд, Ье^а^ШсП, 
ЬдпЬідсп. 

сокрощёш'е, я. 2. Ьіе Эеитф'дппд. 
укрощйю, I. — щаѵіъ, ѵіА. лрихрочаю. 
укрочйю, т. — — іА. 
ухротіітъ Ярость чпо, еіпеп Г'СрлпШдсП. 
укрощёніе, ». 2. Ьіе ЗлИипд, ф.іпЬідішд- 
укротитель, т. 2. Ьег ^е^л^тег. 
неукротимый, аА). ипбДпЬід. 
неукротимость, /. 4- Ьіе ШіЬппЬідГей. 

КрошЪ , т. 2. (§. а,) ЬСС ЗЙаіІІПМІГ^ 
кроточина, / і. еіп ?Р?диПг»г^^аирсп. 

КрохмалЪ , т. 2. (^. у,) Ьіе вКІгГс (ЬІС Й1ЙП 
'ѵХВаГфе Іччшфг). 
крохмйлю, 2. —лить , |Шей, 

П з 


іерохмі- 


244 


КР. 


крахмаленный, рап. де|?пф. 

крохмАлыцикЪ, т. 2 - сіпсг Ьес им ©Саг?с Г)йпЬеГ^ 

Кроха, /. сіис ЯЗгоЬйгшпе, 

крошу , — шить, — шить , скрошить 

ЬгосСеп. 

крошенный, рап. деЬгос?^. 
крошёніе , я. 2 . ЬаЗ 35гос?'сіТ- 
крошйшель , іи. 2 . Ьсг $госГеі\ 
крошка , /- і . (крошечка), сііі 2$Ѵ0С?С». 
крбшешный , ші '}. (еЬг (Шп. 
крбшиво, я. 2 . дфасіесг 
крошня , /. і. еіп файсЬгШ. 
вкрбшиваю, і. — •пгапіь, шсрош Атъ , сіпЬгосГся.* 
вкрбшенный , рдкл сш$е6го(&* 
вкрбшиваніе ,■ я. 2 . Ьа$ (ВіпЬгосЕсп. 
наьрбшиваю, і. — датъ, накрошить , ѵісі йі\е 
ЬіссГеп. 

накрошиваніе, я. 2 . ЬаЗ (^тбуосісп. 

перекрбшиваю, ь -$ц ЫеІ еіпбго&п. 

раскрашиваю, і.-5СГЬгссСсп. 

укрбшиваю , і.- ііпЬѵв&п, 

Крою, 2 . кроить, скроить , 5и[фпсі&сіп (с(п $(сіЬ) 
крбенный , рап. $цдеГФтйсп. 
кроеніе, «• 2 . Ьа$ 3 1, ГФпеіЬси. 
крйвчій , крайней, — чяго , (о 1)іс0 С $т<іИ Ьес 

ЯЗог|с()пеіЬег Осу фо(с. 

вкраиваю, і. — патъ, лкроиѵіъ , еіи @(и$ сіп^ 
рл|7сіь 

вкрбй, т. 2. (#- къ) Ьа$ ©правей, 
выкраиваю, і. ■—- — $иГфпсіЬе»П 
выкройка, і. Ьа$ ЗиГфпеіЬеі?. 

докрйнваю’, і.- УоКспОЗ ^фис/Ьеи. 

закраиваю, і. *— — ап^апдеп $ирі(фпеіЬеи. 
закрой, т. 2 . Ьеі- ЯпГ<ш0 Ьсб Зи(фітЬеи& 
закройщикъ, т. 2 . Ьег Зіі(фпеіЬег, Ьес ©фпсііе^ 
шсі(!сг* 

искраиваю,-$іі(фпсіЬеп. 

ОНЬ пев сукно НДХрбилб , СУ Ьа$ дсМ^е ^СН 
іидсГфпійси, 

искрой , 


КР, 


245 

искрой, т. 2. Ьа$ ЗііГфпсіЬсп ЬеЗ дм»$еп ХнфЗ. 
накраиваю , і. — — УІСІ }и(У)ПСІЬсп, 

открываю, і--[тід юсгЬеп тіе аиГФпсГЪсгт, 

перекраиваю, і.- уои пеисп зиГФпеі&сіт. 

подкраиваю, і--Ьа$ $іМег $иГфпсіЬсп. 

подкроенный , рап. $шп ?§іМеу ^идеСфимен і|?, 
прикраиваю, і- — — $иГфпсіЬеп, 

скрДиваю ,- ѵіЛ. выкраиваю- 

скройщикЪ , іп• 2. ѵЫ. закройщикЪ- 
укрйиваю, і- — 1 — уойспЬ# зиГфпеіЬсн, 
онЗ ето сукно псе пЗ один 3 кафт&п 3 укрб- 
илЗ, сі- \)ЛІ Ьа$ дап$е 2 иф іи еіпет ЗіосО ьегфаіт. 

Крою, і. (крыю,) крыть , Ьесйт; іш ^аіісп(ріе(е 

|ісфсп. 

крытый, рап. деЬеФі. 
крытьё , я. 2- Ьа$ ©сФен. 

крышка , /. і- Ьа$ 5 }аф; Ьсг ©сс?еІ, Оіс ©пііре. 

крышечка, /"• і. О а» д)ссОсіфсп. 

кровля, /. і. Ьа$ 2 )аф. 

кровельный, аі\]. зип* 5 )аф деГдч’ід. 

докрывйю, і- —, докрытъ , УоШд ^иЬсЛеШ 

закрываю, і. — *— $иЬсФеп. 

закрытый, рап. ^идеОесіе. 

Закрытіе, п. 2 . ОяЙ З и ^сС?еп, 
закрываніе, п. 2 . М. 

Закрьгшка , /. і. ѵіА. крышка- 
пЗ закрой, і'й еіис^ опЬеѵс ОеЬесй. 
накрываю, і. — — ОеЬесОеп. 
етгголЗ налрыпить , Ьеп ^.і|ф Ье^еп, 
накрышка , /. і. ѵісі. крышка- 

©крывйю, і.-иіп ипЬ шп ОеОеЛт. 

окрываніе, п. 2 - окрытье, я. 2. Ьа^ ^еОесГеп ШП 
ипЬ ш», 

открываю, і-- йп^ЬеФе » , оиГтйфеп. 

открывйніе, я. г. открытіе, я. 2. ШиСОссГе», 
ЗІіфшлфсп; Ьіс (?йіЬеФшіз. 

открыватель, т. 2. Ьсс еіпм$ аи/ЬсФс , йи(ш«ф{, 
откровеніе , п. 2. Ьіе (ІіиЬссОішд, 
откровенно, аАѵ. і}(р'ПІ;егрд. 

П 3 


откро- 


КР . 


откровенность, /. 4 . Ьіе іОЙафемШг 

,іе^ ** «»'» — 

лерекрьпика, /- і. ет тисѵ Побегут. 

»о^‘Х‘- ~ ь«2Т п Ш( ' тшп ы<ті - 

покрытый , рап. ЬеЬеФи 

покровённый , а Лр. и. 
покрокЪ, т. 2 . (бва,) Не ФсФе. 

- п Х%ш т - 2 ‘ { * л *' Ч) Ш Ші * вФ«$ тЬ 

покровецЪ, ѵі. 2 . ( г . вда,) ете Пам ФесГе. 

покрыло, Я. 2 . Не $ЙЯе, ®ссГс,- Ьег ейіакг* Не 
5><*е Ьег 3-оНеп(іфе. ° [< 

покрышка, / ьег ШЬсцщ йбсг степ ШеІ< 
покровитель, я». 2 . Ьег ЭД;пбсг, ЗеГфіппег 
покровительница, / і. Не $еГфц(зетл , Щфіѵптіпп 

прикри 7ГТ°' 2 - е ^' ^ 

прикрытый, рап. шеьсаі. Щ ‘ 

прикрытіе, я. 2 . Ьаё ЗиЬвсГмі. 
раскрываю, і. ■— -— тіГшасГкп, йиРЬеФеп 
А ° ж ; Р ас крыпь , еіп #аш? абЬеФеп 
раскрытый, рап. аи^тафі, аи&еЬеск 

с“рГв^я/'^ М ~ м Д" (Ш ' *■**«» •"*«** 

скрытый, рагг. *>ефГеп, ьегбомеп. 
скрытіе, я. 2 . Ьй^ ®ег$ееГеп. 
скрытный, л$. оег/фимедеп. 
скрытность,/; 4 . Ме ЯегГфіИедеіфеіе. 

уХ“»Ѵ 2 ' Ые «ПЛ№ 

укрьвіюся і- т г теаеп - 

ѵкін'гг : ’-^ 

укрытый, рдгг д т т еЬеФ(. 
укрытье, я. 2 . Не диге ЗиЬеОип^ 

Кругъ, ,„. 2 . балкй; яп гапЬсг ®«Ы; еіпе ем е 

кружё- 


АГР. 


247 


кружёчикЪ, »»• 2. 2 к/. 

кругѣ 'коло солнца . около луны , ЬеР ШИ 

Ьіе ©оппе, шп Ъеп ЯЯопН 

круглый , аЛ). ПШЬ. 
круглость , /• 4 - Не ЗѵииЬе. 

кружйю, і• — жать, (кружу, 2 . — жить) ПНіЬ 
шафеп; іп Ьег ЭѵітЬс Г)спіт ігсібеп; (іф ппггіГФ 
кружуся, — Щ Щ ипЬ Г>ег тепЬсп; (ІФ яилісп. 
гопоас} кружится , Ьег &'орГ Дефеі ит» 
круговый, аір т$ іт ЖгсіГе 1;егшпде^ее. 
игра кругопая , е(ц ©ріеі, Ьа$ 1>ол сіпет $ит <т« 
Ьет де^ее. 

лорука кру гопал , сіпе дстеіпГФфІіфе ЯегЬйгдипд 
ітеег ѵіеісп. 

круженіе, п. 2 - Ьа$ ЗѵітЬтвфсп. 
круживо » и. 2. брі&сп. 
круживый, т] {иіи ©рі^еп де^нЧ’ід. 
кружит, ій рядъ, Ьег ©рі^етиаг^. 
крошка, /. і- (кружка,) Ьег $ѵиѵ), Ьіе Лаіше^ 
кружечка, /. і. Ьа^ ^аппфеп. 
кружечный , л А], ^т* Лаппе де^огід. 
кружило, п 2 . Ьіе ©феи^е. 
вкруіЪ, аНѵ. іп еіпсп ^геій 1;егит. 
выкр^жикаю, і. — патъ , пыхружнть } 
ѵипЬ тафеп , ет'й$ гипЬсп. 
выкруженный , рап. птЬ дешйфі. 
в'ыкружка ,і. Ьіе ЭѵииЬипд. 

закруживаюся , і. — ѵоп Ріеіет ЦшЬ^еІ;еп (фшіпЬ* 

Пфс гоесЬеп. 

закружилась голо па , Ьег ЛорГ де|)еІ нт. 
округляю, і. •— глЛть, окружить , ИШЬ ОІйфеп» 
округлённый, ас\]. птЬ дстафе. 
округлость, 4- Ьіе ЗѵииЬе. 
округЪ, т. 2 . Ьег ^геі^, ^і(?гі^. 

окружйю , і.- жать , — я. жишл, іітгіпдеп , 

ииціпдеіп; а^іг^еіп. 

окружёніе, я. 2 . Ьіе Цтѵіпдішд л Іішііпдіішд. 
окружйтель, т. 2 . Ьег Шпріидер. 
окружный, аЛ]. «т|>ерІіедепЬ. 

П 4 


ОХру- 


охружнал річь , !1тГсГ,.«і,< іт Ш( „. 

;т "*■ *-•» 

полукруге, 2 . ^ ге(г о іг| 

прикружйю, I. . жс !„ і7 

піп&ег шйгОсіі. ' '* х »пь, 

прик Г у Ж! . а , /. Ьіе , Щт( ШпЬшя: 

Кру ™: / *■/'• 'ФЯіы, йіе ©пфе. 

к Рупка , / і. # т 9 

крупица, і ій 
крупный, п^'т, тнЫфі: 
л ° •хрулнЛе , Ьіі’Рсг. 
крупность , /: 4 . ь/е 
крупяньій, аА}. п> а $ Уо „ 

У У «ѵапшл мухЛ , зе(1Мй(( 

^і’спфіЦ™ 9СіЧіГ;С( ’ зА{> >№‘; ОМ, т\ш$ 

крутая хсіша , сіп ЫсГеѵ Яш: 

крРшо’ст,' Т: ы! ГС і" ; 9%С ' 3еЛп ; Ш «- 

Ыѵ, Ы( ЭІА *’ , ' т »"*>"'•' »« ©<«%. 

%гь:хіязг‘ - 

%тг с ? в 4! іе ь *ѳ':г ю| ' м «"**»' «* ** 

кручинный, л#. ЬЛйттеѵе. 

2»,* И ^Г т *»■'« 

^ЬеГІттегТгерп?’ ** Ла? " ЬСл * сіп «><*% 

*Р^ ч и, ей,) іТеіГс Нрсіѵ 
ірутикЪ, гс. г, $?ст% 

» к р^чиваю, і. ~ дата, п лрутйть, «пЫф«. 

вкручен- 


249 


ЛГР. 

вкрученный, />«>*. еіпдсЬгефее, 
вкрутка, ^ і. І'йЗ (?іпЬге{кп. 
вкругшный, аА}. ігл$ (ісГ) еіпЬге&еп Ів$і. 
выкручиваю, I. —, иыкр\ тнѵпъ , <Ш$Ьгф», (йЬ* 
- 53 (і ГФ С) 

вычручиваюся, і- Гіф &сгаи$ ппсМіг. 

выкрутка, /. і. ЬаЗ Зіш&гфеп. 

вы крученіе, «• 2 - йі. 

выкручиваніе, «. 2 . ?(/. 

выкрутный , «4 М$ ГІсГ) виЗЬгфеп Іоре. 

докручиваю, і. -—, дохрутіітъ , $шп€п1>е Ыфп. 

докрученный, рлгг. $шп €п&с деЬгеі;еа 

закручиваю, і.-$иЫ‘сІ;еп. 

закр^чиваюся, г. — — рф гппЬ $егшпЬгфп. 
закрутный , аА) $иде&ге{)«: і[и 
наіручиваю, і. — — еш'й$ гои сбей ^иЬгфеп. 
накрутка,/, і. Ьа4 ЗііЬгфп Гоп .обсп. 
накрутный , аА]. іга^ Гоп еІЧ’П зидсЬгеГ)?* і|?. 

откручиваю, і.-яиг'Ьгфи, аигйс^Ъѵс^еп. 

перекручиваю, ь — .— §ш>іеГ Ьгфсп. 

подкручиваю , і -поф еіп гоепіа ^иЪгереп. 

прикручиваю, і.-йпЪпфеп. 

прикрутый , аА /. епга$ $><т деЪге^ег ; еіт$ (ісИ; 
епгаЗ Ш. 

прокучиваю, і.- ЫігфЬгфеи. 

раскручиваю , -— — ѵіА. откручиваю» 
скручиваю, і. — — $иГаттепЬге|кп. 
скрученный, рап. ^иГатшслдеЬге^ес. 
скрутйтель, т. 2 . Ьсг епгй^ зиГатшспЬгсГ;с(. 

укручиваю, і.-гсфе ^'(1 Ьѵфсп. 

укрутый , аА). ѵіА. крушый. 

Крушка , ѵіА. /иЬ кругЪ. 

Крушу, 2 . крушнтѣ , сокрушить , ^СІІЧЧ'фСП ,* 

ріадеп, диаісп. 

крушеніе, «. 2 . Ьаё Зсѵбгефец; Яс Зйфефшпд. 
крушина, /: і. ^аійбяшп. 
сокрушаю, і. .^е^сісіо йпфші; зегЬѵефеп*' 
сокрушеніе, и. 2 . Ьа$ %*гЬѵ<фі\и 

сокрушенный, аА). зеіЧті’Сфе. 

П 5 


сокру- 2$Э 


КР. 


сокрушитель, т. 2 . еіп ЗсгбгсЛег. 
кораблекрушеніе , я. 2 . Ьее еф'фтф. 

Крьтлб, п. 2 . Ьсі’ $Іі\деГ. 

крыльцо, Я. 2 . Ьіс Хгеррс Ьег фаигфіке. 
крыле «ко, я. 2 . ЬаЗ Зіидеіфеп. 
крыл;' гтыЙ , ай}. дс^Іп^еІП. 
крылйогаый, ай). Ьег дго^е $Гііде1 1)аі, 
бесьроільный, я Л /. с{;ие дійдеі, 

Крыса , /. і. Ы’с Эѵсфе. 

Крѣпкій, псір 1)№, Ш. 

крѣпко, айѵ. Ьаѵі, (е(і. 

Крѣпі О'іравный , ай]. ПОП 1)№і\і <5і((СП. 
крѣпче , сотр. Інігссг , (с{1п\ 
крѣпость, /: 4 . Ыс$ерід!еіг; Ьіе $е|Ьпд; ет ЯанГбтГ. 
жрѣпостнйй, ай). ша$ еіпет дегіфПіф знег&тпе і|Т. 
хр~Ълостнои. челоиРхЪ , сІП йеіОеІдепео. 
кр*плю, (2 . р. шіть,) хрЪлЛтъ, захрЪлАть. 
6'ГсПідеп; ті( («с ПішГФпГі Ь«(1«іі в пч (отшіЬсп ішп 
ЕсФеідепеп тафсп. 

крѣплюся, (окрѣплюея) г. — лйтъгл , Гіф Ьап 
ІНйфт. ; 

вкрѣпляю, і. — лллть , пхрЪлнтъ, Г;іпеіп ЬфЦіаеп. 
вкрѣплёніе, « 2 . Ьіе $е г е|%тд іп еіпс віфе |)іпеіп. 

досрѣпляю, і.-УоНепЬй МеГпдсп. 

докрьпа , /. і. Ьіс УЙШде ФсгеГидилд. 

закрѣпляю, і.-ЬсГе(ічдепі д егіфПіф гит (Всіа* 

ѵсп тафсп. 

закрѣпа, /. і. Ьіс 1!п?ег|*фгір Ьс$ €есі'е(йіг$, 
закрѣпленіе, п. 2 . Ьіс дегіфйіфе (Цгбпмфітд. 

закрѣпитель, т. 2 . Ьсг еіпм дегІфйіф ши бсГаут 
іи ас!) г. 

«« хрълхо , лЛ>. сгп|Ніф/Іе. 

окрѣнлый , ег(!агт; ГФгоіеІіфе. 
подкрѣпляю , і. — — ішсгЦГфеп; егдиіФеп. 
подкрѣпленіе, «. 2 . Ые ипт/Шипд, ©гдшФтт. 
подкрѣпйтель , т. 2 . Ьео 11пгегЛ»$ег; (Ггдш'Фее 

■ ? ~ - т еіт * мв *» 

онЪ 


КР. КТ. КЪ. ку. 


2$ I 


онЪ рго с^Ь лрнхрКлйлЪ , ег \)м фп (іф дсгіфе; 
ПФ іиСфгсібен [а(]сн. 

скрѣпляю, і.-■ зфттсп беГф'дсп. 

дЪл.0 скрЬлйѵіъ , еіпс Ѳеѵіфсффе шпегГфгеібен, 

укрѣпляю, і.-бе^еійдеп. 

укрѣпляйся, і. -— — (іф 0 лгс та феи. 
у хохлиться тѣло л? г , (еіпеп і!еі 6 аЬ^апст 
укрѣпа, /. і. Ьіе 2 $е(Ѵ(іідипд. 
укрѣпленіе, «. 2. Ѣ/. 
укрѣпйтель, т. 2 . Ьег ОЗеГеДідег. 

КріокЪ, я». 2. еіп $сіат = оЬсі* вфідадт. 

крючёкЪ, т. 2. (я- чка,) еіп #аГфеп; еіп #ип|*дгі(Г. 
крюковый, ай). зит %акп деІюѴід. 
круков^тый, ай), ѵіек $акп Іш. 

крючник Ъ , ѵи 2. ет .^а^ептйфег. 

КряжЪ, т. 2. (§. а,) еіп ^ЗаіГеп, ®мтт сіисй 

^ЗлітФ; еіп |ЬгеіфспЬсй ©сЫгдс. 

Кто , ргоп, ( хто ) ѵсеі\ 

хто лис Го , е^ лтд руп , №еу е^ іѵіСІ. 
ж то н исГудЗ , ѣ/. 

никто, рго?;. піетаиЬ. 
нѣкто , рт;. Деталь. 

ктоіѵгу , ктомужЪ , йбегЬет, ѵЫ. /иЬ тотЪ. 

КЪ, ргаер. (ко,) 

% 6 Ъ, т. 2. СІП ОЗміЛіпстсЧсЦсі: с іпе Зісссис сіи 
9 і’о|}іч* ОЗефеь. 

кубикЪ , VI. 2 . ій. 

кубокъ, т. 2. (^. бка,) еіп і?с(ф, Эсфег. 

к^боченЪ, т. 2. (я. чка,) еіп Яеіпег Деіф, еіп 05 е* 
фегфеп, 

хубопая ѵіруба , Ьіс ?ѵо(;гс ат ЖгппЬшсіпг^еЦеѣ 
хуооасія хрйсха , ЗпЬідо. 
кубьішка, /: і. е:пе §ІаГфе. 
кубышечка, /*. і. еіп §іаГФфеп. 
кубышечный , ай], §(п|фе дсЬбп'д. 
кубарь, т. 2. (д. л,) еіп ЛЧ’пи|е(. 

КувшйнЪ , т . 2. еіп ІСіЧід. 

кувшйнецЪ, т> 2. еіп Неіпсг ^»д; 


кувшин- 


кувшин чикЪ , т. 2. ій. 
кувшинный, ай]. іѵа$ дщ Япі0С І(Т, 

Куда? ш/у. пчфіп ? кудм, Ы. 

Докуда ? л//у. іѵіс шей ? 
никудД , <и! ѵ . пшделЬЗ 1;іп. 
ниоткуда, айѵ. тг^спЪ^^сг. 
откуда ? пііѵ. шорог ? 

Кудахчу , і. К упахтать, закудахтать, л[ и АЛ» 
Куделя , /. «ЗВоІІе* " 

кудельный, ой]. ишШфс. 

Кудель , / 4. сіи ^а|рс[. 

Кудри , у.;/, фоШоС^СП, ?ГПП|С$ 
кудрявый, а(і] % Ггаи^. 
кудреватый , ой]. ст’й^ ?ми$ , Ыиёііфі. 
кудрявѣю, і. — пѣтъ, іреѵЬеп. 

КузнеірЬ , ѵі А. ^цЬ кую. 

КузовЪ , га. 2. сіп &оі’К 

к^зовокЪ, га. 2. вка, «ч'п Шрфеп. 

Кукую , ку копать , пфеп тіс сіп Ши?, 
кукушка , у: I. Ьеі‘ Ши?, 
кукушечка,/; і. еіп іиидег .Ши?. 

Кукла, /. і. ьіс фцрре. 

куколка, у. і. Ьа 4 ЗЗиррфсп. 

куклюшка?, /. і. &егЯпйрре! юотіс таи 6рф<п Ші. 
кукольный, ай]. $цг фирре дфогй). 
кукольник Ь, га. 2. еіп фирреп?гдтсг. 

Куколь, га. 2 . ипйЧШЬ 

КулакЪ, га. 2 . а,) ЬІС $ті|Т. 

кулачекъ, га. 2. ($. чка,) 3<пі|М)еп. 
лула.каліи Житься , рф шиегеіпапЬсг Шіі ХаііЦеі) 
(ФЩеп , (?ф баійеп. 

кулйшный, д$. лузганый (Гои, Ьд$ ШргМіСП. 
Куликъ , га. 2. 2)іе ефперрс. 

куличекЪ, га. 2 . ц, чка,) Ы ©фперГфеп. 

куликам , I. — лвніь, Гфѵсреп пне еіпе ©фперГе; 
*не( тп?сп. 


Куль- 


/О г . 253 

Кульшявый, о л. ГаГ)іп, Ьеі* Гент тс ОЗсіпс Гт?, 
кулыпявость , /1 4. ЬІС 2 «Г;тс. 
культявѣ'ю , і. —піть , ІдІ;т ірсгЬсіі. 

Куль, га. 2. (#. я,) сіп 0 аСР ьоп 50 ?аксп. 

кулёкЪ, га. 2. (у. лька,) сіп ©дсГфеп поп ЗЗФеет,' 
кулёчикЪ , га. 2 . га. 

Кумачь , га. 2. СІП Ѵ 0 ?Г)СѴ ПЮІІСПСѴ Зиід. 

кумйшный, «Ф пшеі иош (Ыфепі рси^е «|Т. 

КумйрЪ , га. 2. СІП Ѳо^СпЬІШ. 

кумирный , <га//. Ьеш ѲѵбепЬіІЬе дерспз. 
кумйрница,/• і. еіп СифсшешрсІ. 
кумирослужёніе, н. ьіе ЗІЬзопсгер. 

КугіЪ, га. 2. ЬіТ ( 3 )СІЧШСѴ. 

кумовый, ой]. Ьеш ©суйССсі* <рфоп<}. 
кума, /. і. Ьіс ©еракегіпп. 
кумушка , /'. і. ій. 

кумовство, я. 2. Ьіе ©срапеффа^, ипЬ Ьіс ьдікѵ спе-- 
|М>спЬе &сѵш«іпЬффдф. 

кумюся, 2. —• лійтъея , лолуліітьгя , сіис 
ѲсьшсгѵетшпЬффай шафсп. 
кумуха , /; і. Ьаь 5 Раіге ^ісічт. 

Кунь, рі Куни, Ьіс ЭДаѵЬсѵ ; рін’ Шеѵв Ьсѵ §ѵіЬиі, 
н>сіІ (оіфсѵ іп ^аѵЬсѵ^сІісп Ьсзаі)ісс ііпл’Ьс. 

куница, /; і. сіп 3 );дѵЬср, 

Купа, /. I. Ьсѵ фтфсп. оь/оі. 
лЗ лулі\ рйіфспач’і(е. 
купно, пйѵ. рідіеіф. 

совокупляю, і. — ллАть , -— лить, 

Гизсп і с(;с(іф рфаттспдсРсп. 

ЛЛ 07 ПСЛИ соаолуллАтъея , ь — — феііф Ьсра 
ІѴО^ПСП. 

совокупленіе, «. 2. Ьіс 3 »Г‘йптсп|'иѵ}ш:а. 
совокупно , яЛ>. купно, гг. ііі СШ5 ШС^. 
совокупный, ой] дстеиффайМь' ап сіпйпЬег ^о^спЬ- 
Присовокупляю, і. — — ЬерЙбКП, (фпуфіізсп. 
присовокупленіе, «. 2- Ьіе ^іп]игфішід. 
присовокупленный, рв»ѵ. фіп$іі0фи$(» 


Купа- 


К У, 


254 

Купаю, і. купать, (фгостшт, 0. ЬІС ФЯйФО * 
пчгГфст * 

гуп&юся , і. — (іф іт ЗВйОсі* бйЬеп. 

купанье, я. 2 . Ьй$ ®йЬеи іт ©й|Гег. 

купель , /; 4 . Ьйб $аЬ. 

санд ал кулель , Ьае’ 35 йЬ Ьег ^>еіР. ^тфе, 

купёльный, аА). $шн ЗЗйЬе де^огід. 

купанный, аА/. (выкупанный, окупанный,) деЬйЬег. 

Купую , т. оЬ/. купать, (/иі. куплю,) ^аирсіт. 

купленный , рап. дсвшГ*. 
куплёніе, я. 2 . ЬйЗ 5ѵаи^ет 
купля, /; I. Ьег ЯаиГ. 
купйлище, я. Ьеі* ЭДаг^. 
купчая, ($. чей,) Ьег $<ш№ѵіф 
купецъ, т. 2 . (#. пца,) Ьег фшГпишп; Ъег #оигег. 
купеческій, а А), (купецкій,) Ьеш ійшршйпп деГ)огід. 
купечество, я. 2 . Ьіе ^йіфтаппІфйрЪ 
купечествую, і. — попатъ , фйпМипд ігеібеи. 
выкупаю, і. — латъ, пыхулнтъ , егЬТеп , (о& 
Ш(еп , «и&аиГеп. 

выкупленный , рап. егРб|Т, Ьфергі. 

вы.упЪ, ѵі. 2 . (я- у,) Ъіе2оМ<шЯт $, Ьіе ЗЫІафод. 

выкупный, а А], ^ит Ы&Шр деР;бгія. 

докупйю, і. —, до.кулнть, аГРе$ ігедРаіфеп,. 

до у пленный , рап. пчдде?аи(Ъ 

докупка, /: і. Ьіе т>иіде ЯБедРаиГипд. 

за упйю, і.-іп ЗЗотт) Гаиг'ет 

за упленный, рап. деРаиГе. 

закупчивый, аАу. Ьег дегп ?йіі(Ъ 

закупщикЪ , т. 2 . Ьеі* 2!>огГш^ег. 

искупляю, і. — ллЛтъ , —- литъ , [еп, 

Щеп, 

искупленный , рап. еѵЫи(і, 6е(геі;ее. 
искупленіе, «. я. Ьіе €гІфпд, ?о&аиГип& 
накупаю, і. — латъ , — литъ, (іп 3)?енде) йш* 
[ен. 

накупленный, рап. іп ЭДепде де&ш^. 


накуп' 


накупный , аА/. Юа$ дебпф* і(?. 

окупиться, Ас/, дц (Г;ст* Рйиц’И ; (гф ЬцаЩ тафеп, 

откупаю, I.-— рйФіСП. 

откупленный , рап. дерйфеее. 
ошкупЪ , ѵі. 2. («•. у.) Ьіе фаеРц. 
откл пный , аА/. (ряфе де(>оі'ід. 
откупщтЪ , ѵі. 2 . еіп фяфШч 
перекупаю, і. — — ііЬегЬіефеп; ди» Ьег доеікп 
фапЬ (аіфеп. 

подкупаю , і. — — Ье|ТесР)еп. 
подкупленный, аА]. еіпег Ьег Ье|?офеп і{І. 
покупаю, і • — — ѵіА закупаю, 
покупанный, рап. деРйіфі. 
покупка, /• і. №а$ деРтфС і|?. 
покупщикЪ, ѵі. 2. Ьег Ялирсг. 
раскупаю, і- — — лРРей шсдРчшреп. 
скупаю, і.-аирЪифеп. 

Купина, / і. сіп 35и|*ф , ©сіЫифе. 

нео лалимая хулинсі , Ьег ЬгеппепЬс $иГф» 

Курка, / і. Ьіе фиге. 

курвинЪ, аА/. Ьа’ Урш’е де|)огід. 

Курганъ, т. 2 . (§. у,) сіп фіідеі, сіпс ©гаЬ|Ыке. 
курганный, аА). рйцеііфі. 

курганщикЪ, ѵі. 2 . еіпег Ьег Ьіе аіті Ѳі‘й6Р;идеІ 
№іп|Тс^ ^аРОег йиг'дгаЬі. 

КурЪ, оЬ/. Ьег фаГ)іі. 

курица,/, і. Ьіе феппе. 

куря, курочка, /, і. (курчбнка,) сіпе ртде феппе* 
курячій, аА). ппц$ уоп фітем і(і. 
курятникЪ, т. 2 . еіпег Ьег шіе ^ииееп ит^И» <іг * 
^ипефйи^. 

курятня , /• і • Ьй^ ^ипег^йи^. 
курятина,/, і. ^ипеіфеіСф. 

курокЪ, ѵі. 2 . (^. рка,) Ьег фйГ;и йл еіпет 0фіс0і 
детср;г, 

куропатка , / I. Ьй^ ^СІЬГ)иР)П 
куропаточка, /. *, Ьй$ §е(ЬР;«ИФ«п* 


Курю, 


К У. 

Курю, 2 . — рйть , закурить , гтіфеп; ічіифеш ; 
гошЬтет Ьгсппсп. 

куреніе, «. 2 . Ьа^ 9?аисГ;егп; Ьл$ ЗЗгстісп; Ьіе З/ш?- 
Ьйи(Ът0. 

куреный, аА]. дегоисОсг^. 

курительный, аЛ) паё тп глифе; юошіе шли ганфеге. 
курево, п. з. Ьсг Эілиф. 

курёпь, т. 2 . еіпе ШМ;пипз Ьср Ъсп 6лрогозі(феп ^оГаГеп; 
курйшель, т. 2 . Ь(Ѵ 9?аифсг. 
бЪлокурый , аі\). Ьег Ыои^ фааѵе І)й(. 
винокурня,/, і. ьіе фгап&госіп^біч'ішсгер. 
винокурЪ, т. 2 • еіи фгапЬпч’іпЗЬгеипеіч 
вскуриваю, I. — патъ, искуритъ, Зіщіф тафеп„ 
вскуреніе, и. 2 . Ьд$ Эищфсг». 

выкуриваю, і.-лиЗглйфси, лш»і«ифем. 

докуриваю, і. — •— $ши 0іЬе пшфсп. 

закуриваю, і. — —. лиіапзеп ріганфеп; (сіиеШГеіГеА 
аиршЬеп. 

закуриваюся, і. -— •— |е|)г бегаифегС шсіФен. 
накуриваю , і. — — Ые( ічшфет. 

окуриваю , і.-шп ипЬ иш Ьепшфст. 

окуриваніе, и. 2 . ЬаЗ ОЗептфті ши шіЬ иш. 
перекуриваю, і. — — *аЫе1 ічшфегп. 
перекуриваніе, к. 2 . Ьаб й6ег|Ти|'(?зс Эіаифегп. 

подкуриваю, і.-ооп ітгсп г<шфет. 

подкуриваніе, я. 2 . Ьа^ Эіицфегп ооп шиеп. 

покуриваю, і.-о(Ч гаифегн, гаифсп. 

прокуриваю, і.-Мігф лиі) Ьнгф ѵй'ифсм, 

^хХ?) 10 ’ 1 ’ лпресГеп (еіпс <р(сі(е 

КусЪ , т. Ьср фіДеп. 

«У^п 1 * лус< * ть ’ 'ухусйтъ , (/ил укушу, у С ишь,) 

кусіюся, і. — шп (іф бефеп. 
кусаніе, ». 2 . Фефсп. 
кусбкЪ, т. 2 . (#. ска,) Ьег ОУЦеп. 

кусочекъ, «. 2 . <*.««,) Ьаз Я5і0с©е», т (Міт 
ідфеп. 

кускй, рі. (%. і боѣ,) Ые €фт'.еЪс}(шдс. 


вкусЪ , 


ку. 


вкусЪ, т. 2. С#, у,) ьег &еГфпиіс?, 

вкусный, пА]. (фтаФ()лГпз- 

вкусность, / 4. Ьіе ©фшаФ(>ф'^еіе. 

невкусный, ай). ипГФшайффсіі). 

невкусность, /. 4. Ьіе Ци(фтлсфф'а?еіГ. 

выкусываю, і. —- патъ , пыхустпь, (Шё&еівеп. 

выкушенный , у ап. аи^фііісп. 

докусыпаю, і. — —■ $ит (ЗтЬс Оеі'^п, 

докушенный , а,і). $цт <?иЬе всЬфеп. 

закусываю, і. — -— зіФсфеп. 

закуски , у/. @оп(есі. 

откусываю, і. — — аббефсп. 

перекусываю, і.- спишем 6еі(?еп, 

перекушёніе, п. 3 . Ьиё (і'іЩішрЬефеп. 

перекусываніе, я. 2 . ій. 

подкусываю, і. — — Рои шиеп аЬЬеіЦсп. 

прикусываю, і.-«оф сіи нчт'з ЬеіЦт, 

прокусываю, і.-- ЬлгфРсфсп. 

прокусываніе, я. 2 . Ьйё 3 )шфбе$сп, 

раскусываю, і. --$еіф<і(?сп. 

раскушенный , рап. $ыЫ(}'(П. 
раскусываніе, и. 2 . ЗегЬфп. 

ь — “»”■». отхушать, ках^яатмл , 

кутанье, «. 2. 0?(Геп, еіп ®тфі. 
докушиваю, і. — ап (Г»Фе е0е« , аЬе([аи 
закушиваю, і- — патъ, закутать, а\Ш «лей 
«іТ«п о&еі* пйфігіпбсп. 
накушаться, Ае(\ (іф ('«(4 фп. 
откушать, Л/. <іЬГреі(сп ; осгДіфел у ЗДп 
прикушиваю, і. — — Го(!сп, ъеѵ(цф т ’ 
прикушиваніе, п. 2 . Ьа^ ^о(Ісп, ЖегГифе». 

КустЪ, гп. 2. еіпс вгапЬс, СІП еачиіф, 
кусгаикЪ, т. 2 . СІП ©{диЬфсП. 
кустбчекЪ, т. 2. Ы. 

кустарникъ, ѵі. 2 . Ьас? ©с(ТгоисГ;, Ь<і$ 0 с 6 »Гф. 

Кішаю і . кутать, охутать , Ьс(Рт, сішѵіШп 

»еіфи11т; ^итафеп. ' 

Р ку. 


253 


ку. 


кутаніе, «. 2 - Ьй$ 2>ег|шЯси. 

закутываю, г- — ѵаѵ<ь, за.куѵіать , ѵііі. кутаю, 
закутанный, рап. ьефйЛее. 
окутываю, і. — — ѵісі. кутаю, 
окутанный , рап. ѵісі закутанный, 
окутываніе, п. 2 • ѵііі- кутаніе, 
ошкутываю, і. — — Ьіе фцЯе іѵс^пс^тт , йй^ 
Ьееім ; тфтафеп. 
откушанный, рап. йіфяеЬес^. 
откугпываніе , п. 2 . Ьдй ЗІи^ЬсФеп. 
раскутываю, і. — ■—- ѵііі. откутыяаюі 
окутываю, і. — — ѵісі. закутываю, 
укутываю , і. ѵііі. окутываю* 

Кушня, / і. сіп 33иф<т(фсі’ 

КушЪ, т. 2. (%. а,) ІХЧ ЗШиГеК 

куптокЪ, ѵи 2 . (д. тк-,) Ьй$ ЗШпГеІфеП.' 
куточикЪ , т. 2 - С К" чка) ііі. 
кутаный , асі]. П>ІПіСІІсС)(. 
кутни, (#. ей,) Ьів 55й^а(;пе. 

Кутья, /. і. дс?офісі‘ ^Шсс^сп ші( *&от’з, Ьсп пш 
аіф ЯЗсдо<іЬт{|сп Ьгаифг. 

кутейный, асі). іи еіпст (Ыфсп ©егіфге 
Куча,/ і. Ьет фтфеп. 

кучка,/, і. Ьй 5 фаиіфегт. 
кучами, асіѵ. Ьспфешгегё. 

кучу, 2 . — чить , получить , еіпеп фаиГеп та* 
феп. 

докучйю , і. — чаш ь , дохучитъ (кому,) СІй^СП ; 

ЬеГфюегІіф Я*йеп, апійіфеп. 
докугка , / і. Ьй$ <)Наяеп , 9)?иГ)етафсп. 
докучливый, а<у. еіпег Ь'сг еіпеп теі ріпде. 
докутачикЪ, іи. з. Ы. 

скучаю, і.-ЯФ %даве», &еГшптс« (<щ 

скука, / і. Ьіе (лпде $ШеіІе. 

скучно, асіѵ. Ьіе Зеіі тігЬ Ійпд. 

скучливый, аі) % Ьет Ые $еіі Ілпд гсігЬ, * 

наскУ- 


К У • 259 

наскучиваю, г. .— г тать, "наскучить (кому,) 
Шйфсп ЬйЯ іетапЬ тсіпег ибеі'Ьічфіб имгЬ. 

прискучиваю, і.-еіп тст'д »егЬт{Шф тафеп. 

мнъ уже лриекучнло , е^ тіг етт$ пегЬпе|ЭДф. 

Кучу, (2.7л тишь,) шить ., накуптть ., реі’; 

пжчеп. 

КушакЪ, т. 2. (§. а,) Ьег ©йі'ГСІ* 

Кушаю, і. — шатл , с||еі1 ѵісі./иЬ куса'ю. 

Кушаю , оЬ )С 

искушаю, і. — шатъ ч искуситъ, »ег(цфеи» 
искусЪ , ?«. 2- (#. у,) Ые фгоЬезеіг. 
искушёніе, 7і. 2. Ьіе 25сг|ифгт#. 
искуситель, ѵи 2 - Ьеі’ 3?ег(ифег. 
искусство, 7і. 2. Ьіе (Рі/фпшя, 6е(фіФ(ісГ/еі>. 
искусный , сиі]. сфі/еи , ясГфіФі. 
неискусный, а,і). ипде|фіс&. 

неискусство, ». 2. Ьіе ЦпегЭДгсфй , ««звГФісКгфГеіг. 
покушаюсь, і. иеі'(ифеп , еіпеп 5>ег|иф Шйфсп, 

Кую , і. копать , скопать ., (фшіе&еп, 
кованный, рлгл де(фтіеЬег. 
ковачЪ, 7п. 2. Ьег ѲсфпіЬс. 
ковка, / і. і>еі' (?і|еп6сГф(йд. 
ковйніе, 7і. 2 . Ьл^ вфтіеЬеп; 
кузнёцЪ, ѵи 2. Ьег бфтіеЬ. 

«узнечйха, /. і. Ьіе ©фтіеЬііт: 

кузнёчикЬ, т. 2. Ьіе .^еиіфресЬе. 

кузница, / і. Ьіе 0фтіеЬе. 

кузнёчный, асі). Ьет вфтіеЬі дФ^еід. 

вковываю, і. —- дать, икопсііпь , еіп|фтіеЬеіТ. 

вкбванный, рап. сіпдсГфтіеЬеі. 

вкбвка, /. і. Ьіе ©пСфтіеЬипя. 

доковываю, і.-поІТепЬ^ іи 0фс ГФшісЬеи, 

заковываю, і.-іп ©Геп ГФшіеЬсп ,* вегімдеГв* 

закованный, рап. іп @і[еп яеГфшіеЬег; пегпййеіг. 
заковка, /. І§ ьіе $еЦеІ; Ьіе %}ешде1щ. 
наковальня, /. і. Ьеі* 2(т6о^. 
надоваленка, /. і. (іп ^Геіпег 

Р і 


око- 


2бО 


КЪ. л А. 


оковываю , I. — —, ЬфІйдШі ІП ©Геп ГфтіеЬс». 
окбванный , аі\). іп Щеп деГФшісЬсі; ЬеГфІласи. 
овбака, /. і. Ьег іВДГад; Ьіе §е(К 
оковы, рі. (#. кбвЪ, ) Ьіе $е|]еі. 

отковываю, і.-ймф&еп зи (фитЬеп. 

перековываю, 2 • •— —- ишСфтіеІеп / ѵоп ценен 
(фтіеЬеп. 

перековка, у. і. Ьй5 Ші(фтіеЬеп. 

подковываю, і.-ЬеГфІддеи. (еіп ^егЬ) 

подкованный, рагг. Ье|*ф(йДеи. 
подкбвЪ, т. 2 . (#. у,) подкбвка,/. і. Ьйб 
ГФІйдсп Ьег ДО^егЬе. 
подкбва , і. Ьй$ $и{ЫГм. 
приковываю, г. — -— <т{фтіеЪеп. 
прикбвЪ, га, 2 . (^. у,) Ьіе ЯпГфтіеЬшід. 
лрикбвка, /*. і. Ы. к. лй$ андеСфтіеЬеі і(?. 
расковываю , і. — — Ьіе ^ц^іД’П й&пфиеп. 
раскованный, рагг. Ьст Ыс ^цг'еф’п йОдеиоттеи ЦпЬ 

раскбвЪ, іп. 2 . (#. у,) ЬаЗ 2(6пеІипеп Ьег Л">іфеі|еп, 
расковка , /. і. Ы. 

скбвываю, і. — — анГйштеп (фтісЬеп; іп Шп 
ГфтіеЬеп. 

скбванный, рагг. зи(Нттеп де|У)тіеЬес; іп Шп де* 
(фтісЬег. 

укбвываю, яегСфщіеЬеп, йЙе$ (?і(еп берт ГфішсЬси 
ѵегфип. 

КЪ , ргаер. ѵиі. ко. 1 

Л. 

Лава, /. і. сіпе 9 ГО 0 С 03 ап?. 

лі^ка, /. і. Ьіе 25иЬе, Ьср ЛѵглтГаЪеп; еНи «шленд* 
деГье $йп?. 

лавочка, /. і. Ьй$ ФпЬфеи, еіп Неіпсѵ ВдЬсп; еін 
фйПіфсП. 

лавочный, а,і). $пЬе дсГ;рпд. 

лавочникЪ, га. 2 . Ьег Ягйшег. 

ЛагунЪ, т. 2 . (§. а,) еіп ()о($ет$ ©*$$ т Ьс г 
2Ш, а(б тогіп ЫФ ^ВадспСфтіср аи^Ье!;аЦсп тіі’Ы 


Л А. 


2,61 

лагучншкЪ , іп. 2. сіи Ьшдіеіфеп Йеіпе$ (Ве(й|е. 

ЛаданЪ, га. г. (§. у,) Ьеѵ ЯВефгаііф. 
ладанецЪ, т. 2 • (нца,) ісі. 
лйданица , /і і. Ьл$ ЗевцфГй#. 

Ладонь , /. 4. & длань , Ыс фкГ)С .фапЫ 
ладбнный, йф‘. 5ш.* ффеп #анЬ дфогід. 

Ладья , ѵісі. лодья. 

Лажу, (2. р. дишь,) лііуить , ^'что) раЦсй С/?а- 

(сЬкѣмЪ) і«ѵсфее йишпеп. (тігсіпст) 
лйженіе, «. 2. Ьй$ фаЦіи. 
ладЪ, т. 2. {§■ у,) Ьіе Це6еі'еіп|?іт>ттд. 
па -*адЗ не ид 4 тЪ , (б ІѴіИ піф( [оп. 
лады, (#. дбвЪ,) гаѴ/. ладЪ. 
лйдно, гай/. |іірй(ТеиЬ; еіпід. 
налйжипаю, і. — патъ, наладить , |Тіпшен. 
налйдЪ, га. 2. у,) Ьй^ вііттеи. 

перележиваю, і.-5» ріеі |Тіттен. 

подлаживаю, і. — *-— еіиЗ'п(?гитепі идф еіист ди* 
Ьегн (ііттен. 

прилйживаю, і. — —- еагдЗ ш еііісе йпЬет ©лфе 
ра(|еи. 

разлаживаю, і.-Ьіе ©аріей № Іл|]еп ; ыиеі* 

иід шлфен. 

разлйдЪ, га. 2. (я- у,) еіп лнЬпдеі- Хоп; Ьіе Цпей 
піб^еіе. 

слаживаю, і. — — рігефее Готшси. 

улаживаю, і.-гефі дн? ра|Тсп. 

улаженхе, п. 2. і>йі? дпіе ^й)Теи. 
уладчикЪ, га. 2 - еіиег Ьег Ьа рйіУее. 
неулйженный, а Л/. П'лс? шфе дік дера^С і(І. 

Лажу, (2. р. зишь,) лазитъ ., полѣзть.) ѵЫ. /иЬ 

лѣзу. 

Лазурь, /. 4. Ьіе Я'огпМише. 

лазоревый , аН). ^іттеШІй». 

, лазера, /. і. еіне 2(гі білиеі* ^і;*фе. 

Лакомый, а$. мЩа(і, тт,фг; Ьсзісѵі'з пасб ©е* 
[фспГси. 

Р I 


Лако- 


Л А. 


2 6г 

лакомство, л. 2 . Ьіе ЭгасЭДфідГсй-, ЯйГфегер; Ьі« 
дісгЬс Лйф беГфсп? еп. 

Лакомка , /. I. Оег 9?я(*феі\ 

лакомлюсь, ( 2 . р. мніися,'» лЛколінться , пй(фт 
лропсЬеол*и?цьел , Осі'ПйГфсп. 
разлакомиться , Л/. іи ^СП беГфодСЁ Г;іпсіііГопішегс. 

ЛалЪ , ю. 2 . (#, а.) сіи €ЬеІде|Мп. 

^алЗ черпчсітшй, (лрсіеный,) «п Эцфіп , 
ртГеі. 

лалЗ синій , сіп 0йр|фіг, 
лалЗ желтый , еф фрасіііф. 
лалЗ пишнепый , сіп ' 2ітсфі|?, 

Лампада, / і. ф’с (?Лтрс. 

ЛандышЪ , т. 2 . ЭДарспЬішііСИ, 

Ланита , / і, 5. Ьіс $ас?е. 

Лань, / щ 4 . сіи С фііффріф. 

Лапа, / I. сіис $а6е, $рз*е. 

лйпка,/. і. ЬйЗ Зфбфеп, *р|9іфе». 
лапочка , /. і. ісі. 
лапйстый , ші}. дго|?ій$іфГ. 

лапчЛтьіи а А) . (лі^З,) сіи Щ&ИЮ, Ш 

8-іфіШ'еп ЬфГ/ес. 

лапушникЬ, ѵі. 2 . Ьсг Жешіфацф. 

лйпоть , 2 . ( я . птя ,) рі. лалѵт, ЗЗтісг* 

(фіфе іа?» йа||. 

лапотокЪ, т. 2 . ($. тй,) сіп Штег 6фиГ; оои 

лаптйшки , рі. (фкфіе @фцГ;е осп $а|?. 
лапотный, дф. $ц (ЬГфсп ®л|!Гф»&еп’де&Л-»$. 
лйпотникЪ, г». 2 . еіпгг Ьег $аффіфс осгГаий; Ьсг Гіс 

Лапуха, /. і. сІПС Ш МП 
Лапша, /. і, ЗЯіі&сГп, 

Ларь, 


А А. 2 б.з 

Ларь, т. г. (§. я,) сіис фШе; сіи 0фшп, сіп 
9го§сі? ^а(іеп. 

лйрчикЪ, т. 2 . сіп ефтпфеп, &а(М)сп. 
лйрешный , ас//. $цт бфѵст деДО'гід; Рсс Воікіт 

ифпеѵ. 

Ласка, /. Ыс фиипМіфГсіЧ. 

ласковый, ш!). йеГрѵафіЗ/ Г«ИйМіф, І«ИГ(1‘% 
ласково, асіѵ. (гсішМІф. 

ласковость, /• 4- ЪІС $гсітЬЙфЙіі, 5т|с!і^СЙ. 
ласкаю, і. —- .к«ѵіь, |"ф:пеіфс1п. 
ласкйніе, п. 2 . Ьй$ ©фтсіфсіп. 
лаіп,у , 2 . (з. р. летишь) — отЛть , ПсбІо|е«.’ 
ласкйтель, ?«• 2 . сіп ©фтеіфіег. 
ласкйтельница, / с- сше @фи:сіфішнн. 
ласкательно , асіѵ. (ф;:к ф(-.гі(сЬ. 
ласкательный, сиі) (фтсіф|сгі[ф. 
ласкательство , п. 2. Ріс 0фіЛ?;фсГеу. 
ласкательсглвую , і- попаяй?, ѵіа. ласкаю» 
подлйщиваюся , і. — патъел , лодласіийтьел » 
(Іс!) еіпГфтсіфеІп. 

прилшциоаю, і. — — йПІос^сп. 
прилаш,ёніе, «. 2 * Ріс Зіпіс.сіипд. 

Лаетина, /. і. СІИС ЙСІПС 5ІІ’( РОИ ^СППСКІИеИ* 
лЗсіт а , /• СІпе Шсс ©фіРйІ&еП'. 
ласточка, (ластовица) Ы. 

ДатйнЪ , 2п(сіи. 

латинскій, дф. ІйіСіпіГФ. 
ло латйнсхн , асіѵ. аіф (йІСІпфф. 
латйнщикЪ , »». сіп Ысіпсг; сіпсс Ьсс Рсс ЗФспЫоп^ 
Ы|'фсп Дісфс зидссГ>ан 

Латы , $. латЪ , Ьсі’ фап^ег, ^йічф, фагтТф. 

латникЪ, VI. 2 . сіпсс Ьсс дсращсгс, афатіГФ* і}?. 
Яахань, /. сіп ЭДіфсі’віис}. ѵЫ. лохань. 

Даю ,і. — ять ., Ьеіісп ; (фсіГеп. 
лаяніе, п. 2. Ьй^ ЗЗейеп; 0фс(иа* 
лай, т. 2 - (#. щ) М. 


2 64 


Л А. АТ, АЕ 


лЯяггпель, т. 2. Ьсг 

деятельный, я А). (ч'ПспЬ. 

л^йка, /. і. <шё<}с,ігЬсікгс$ фіпЬЯЛсг. 

лайковый , аАр ійоп фипМКЬсг. 

облйиваю , і. — патъ , — ос ІлАлщЬ ап&сГСсн, 

прилйиваю, і. - Щи ЬсЯеп. 

разлйиваюся , і. -П’фПпЗ ЗДеп $теіп(опііпеп. 

Лгу, лжешь, лгать, солгать , • Ін^си* 
ложь, /. 4 . (*. ы с 1 %с, 

ЛбЖНЫЙ , яф\ ^((ф, 

лживый, <?</;’• Ійдсп(>й^. 
лживо, айѵ. Іядсіфп^сг 
лжецЪ, 7 п. 2. Ьег ОДпея. 
лжйвецЪ, т. 2. г>/. 

ЛгунЪ, т. 2- іА. 
лганья, у. I. Ъіе Сидпегтп. 

вылыгДю, і. — -гитъ, пылгатъ , ейРйё Шй і'ййт 
«•(апден. 

вьілганный, рлгг. П'й$ ті( Щеп сгГлпде і|Ъ 
лжепрорбьЪ, 77 /. 2. еіп (вГГфсг фгор^сі. 
лжесвидѣтель, т. 2 еіп {аІ(фіѵ с. 
нелбжный , о А). йи[гіфіід. 
обліягію, і. — гитъ, оболгать, Ьеіи деп, 
оболгйтель, 777.2. ( облыіашель ,) еіп ЗипдепЪгсШг, 
ЖегІешпЬег. 

отлыгаюся, і.-Гіф Го$ Гйдеп. 

подлыгйю, і. *-сіпет Г)сГг'сп $н ійде». 

пролыгйтся, і. — — іщ Ііідсп [іф Рсі/фпярреп, 

Лебеда, / і. ЬІС ЭДсЮе. 

Дёбедь, я». 2 . я,) ЬсТ @сГ)Шап. 

лебёдушка,/, і. лебёдчнкЪ, 777.2. імеіи ѲсГйРіШфсп. 

С іШоіітд$ Шопе ) 

лебёжій, аА). (лебяжій,) рот вфіѴйП, 
лебединый, я А), 77/. 
лебАжзй лузсъ , ѲфШйиепЬйіиіт, 
лебедядшна , /. і. 6фіРйПт(ісіГф, 

ЛевЪ, от. 2 . (#. льва,) Оа 2 &ІК, 

лё- 


АЕ . 


265 


лёвиьЪ, львокЪ, 777. 2. еіп )’индег 2 *> 5 Ре. 
львица,/, і. Ьіс йоіріип. 
львбвый, аА). шйй »от Е&гсеп і|Т. 
львиный , о А), 7 А. 

Де гаю, і. (лягаю,) — гать, Г)ІИГСИ ШКффІОЗСИ. 
леганіе, «• 2. Ы Зіиф'філдт Роп Г;ІПКП. 

Лёгкій, асЦ. (лёгокЪ,) ІСІфГ» 
легко, яАѵ. Ісіф(. 
лёгче , сотр. Іеіфіеі*. 
лёгкость , /• 4. Ыс 
лёгкое, яА). йіе 2 ин$е. 
легчлг, 2. — китъ, (ГІсіфіШ?. 
легч^ся, 2. — |еіпе Э?офЬтД( рстфіеп. 
льгота, /. і. Ьіе ^еіфйд^ей. 
льгота , / і. Ые 23 е|Ѵеі)пп<) ррп ЗІбдйЬеп. 
льгбчю, лготитъ , Ро» йГГеп ЗІЬ0й6еп ксерен, 
льготные гблъі , Ьіе §гер]й()1Ч, 
льгбтный, аіі]. егІсіфшпЬ, 

облегчаю, і. — чатъ, — питъ, ѵіА, легч/, 
облегчёиіе, п. 2. 5 ?іе (Етісіфішіпз. 
слегка , асіѵ. о6еп|)іп. 

ЯедкёцЪ , т, 2. ‘ЗБІС 0 СП* 

ЛедЪ, т. 2 . (§. лду,) @1$, 
льдина, /. і. <іпс ^і^ГфсЙе. 
леднйкЪ, 7/7. 2* еіп 

ЛЬДЯНЬІЙ , ші]. реп 

ледовйтый , ледовйтый, а<і еі^аійд, 
ледопитое море , Ьй^ (Штеег. 
льдистый, осі). п'о Ріеі (?і^ і(Т. 
леденѣю, і. —иіітъ (?ір’ ШсгЬсн. 
леденёцЪ, 7/7. 2. (я- нца, ) ЗиДегГапЬ, 
голод ёдица,/. і. Ьйё (Зіаиеі^. 
оледенѣваю , і, — паіиъ , оледенишь, іи 
ачгЬеп. 

оледенѣлый, «А). 311 дешегЪеп; еф-огеп. 

Дежу, 2. лежать, полежать , лечь, ( /ні. лягу, 
ляжешь,) іісдсп. 
лежащій, рпп. ІіедепК 

Р 5 


лежа- лежЯяіе, я, 2 . Ьяё 5іс0сп. 

Ле3 ОГвіТ * ^' ,І * СІПС ^ 1:І)С,?сГІС Ь(і)т > с, ’ п пкЬп'зес 

лежйлый , ай]. іяаё яеісясп Ьлі. 
лежень, т. 2 . ( я . *ня,) еіпег бег шит* Щі, 
возлагаю, г. —гать , позложйть , йф$т. 
Вылёживаю, і. — патъ* пшлёжатъ, Цшп, бсніа* 

Зспс} (суп. 

Л четыре недѣли пклежалЪ , іф $ а &С ѴІег Жо* 
феи дсіезеіт. 

вылёживается, і. — — йштфеп. 

вылежалъ] й , ай]. *т№, Мцсп ; Ьшф Гіеасп гсі/ 
беанч-Ьеп. ** * 

вылежка, /*. і. бйё 9СШі$(Ъще Ѵіедсп. 

долёживаю, і.-- ьі* іи еіпег $с»і0*п Зей Гісйс». 

— > ь гатъ % зале гнуть, ѵеі^ор^ юег* 

■топар 5 залежался, Ьіе Жййгс $ф піф <ф, 
залёглый, ай]. йпзебпаее. 
эалежйлый , аа']. оегк^еп. 

надлежйп*, ітрсг/. сё аФ*М Пф, сё 3? 6%* г,ф. 
яадлеж&ш, й , рдгл дфогі^, §е6и^гспЬ. 
принадлежу, 2 . —жать, іизфбгеп. 

«аллгйю, і — га'ть, наложить, Г на ,) йу(Тсйеп: 

(шет еПУйё <шфцгбеп; ешеп р еигйё йп&йіісп. 3 
налогъ, ?«. 2 . (я- у,) Ые 2іи?й»е; Ъен ІКСегріІГ. 
належу, 2 . жат г, , (на) йгфйІКй ці е.Шйё. 
о лехаю I. гать, обложить, ши ыиб ші» 
іедеіі; Ьсійбсгп. 

облёглый, лф\ п'йё ит цпь ит Ііея*. 
отлеживается, і. — патъся , отлежа;т]ьел , ѵій. 
вьілеживаюся. 

СШ Тм\1%Ш Ш - вылежілый - *• «»^ГФІ»ГШ. 

перележалый, ай]. п?йё Ьигф Іап^2щсп ѵгѵЬоѵЬт Щ. 

подлец, 2 . жать, мфогеп; «тег еіпет Щеп. 
^одлогЪ , т. 2 . «те ішісгбеГфобепс ^ифе, 
сезі подлогу , о$ше (й((ф. 

НЭДЧК^ет, I/ —) положить, к$е# 4 

яред- 


2б? 


4Е , 

предполагаю,-иоічшёСфсіі. 

предлагаю , I. —гать , предложенія , 13 огГсдсіТ. 
лрилЪжу, 2. — жатъ , (Іф ЬсРсі^СЦ, $Ф «И*Г Ф 
П'йб Ісдсп. 

прилѣжішіій , рап. (Гсі|ііб. 
прилѣжно , айѵ. (ІеіійЯ. 
прилежный , ай) ф’і|?і$. 
прилѣжносгаь, /. 4 - І>С 1 4 
прилІЗжаніе , я. 2- я/. 

противополагаю, і- — гать. {П^сдсп Гфпі ШіЬеНедсй, 
противоположёнхе, «• з. сіп @еяеп(й(}. 

разлёживзюся, і.-гефі Ь$яивт йсдсп. 

слег&ю, I. — гать , слегиутъ , Ьсгййбепб 
слёглый, ай], ьсг беШйбсп'а бспюгбеп і(г. 
улегёхюся , і, — — Эійшн [)йЬсп. 

■не улежится , (& $аі бсіпеп Зійііт. 
улёживаюся, і. — патъся , улежатьсл, Ьигф 
Ікяеп гсі^ іусг&еп. 

улежалый, ай]. уеНсдеп. 

улёглый, ай/. 'Щё (іф Іуи сіпрасгсп (а(|сп. 

Лезьё, п. 2. (лезвеё,) ^‘'с 0 фпеІІ)е; ЬІС ^)С6СПІР(ІП9^ 

Лента , /. і. Ьйё ?ВапЬ. 

ленточка,/! і- (лёкпшшка,') Ьйё 53 апЬсі)е»І. 
лёнтошпый , ай], цщё ест ййпбс і(І. 
лёптошникЪ, т. 2. сіп ЗЗйіФипі^ег, сбей ѣср ші^ 
?Ы)ІІ>СГЦ (ушбсіі. 

Лен'Ь , т. 2. (/ г . льну,) Ьсѵ ^(афё, 
льняный , ай]. ѴОП §{афё. 

Лепечу , ёчешь , — тать , (аКсі/. 

лепешунЪ, т. 2. (%. а,) сіп ^йіГспЬск. 
лепетунья, і. (лепетуха,; еіпс #йй<й.Ь<ѵ 
лепетйиіе, «. 2. бй^ ^йПси. 

Леплю , ѵісі. лѣплю. 

Лесть , /. 4. ЫС , ^аІ|сГфсі(» 
лёстный , ай]. (фт?іф?ІиЬ. 
лестныя слот і, ©фшсіфсІіФОГіе. 

ЛЬ %У 5 (2. р. льстишь,) (фшсіфДіг, 


льстя- 


ЛЕ. ЛИ . 


льстящій, Ѵ ап. еіпсг Ьсѵ Ьа ГфтеіфсП. 

льщуся, 2. - (іф (фтеіфеіп Ьсѵ #фтм Гебе» 
льщёніе, я. 2 . ь,-в (Вфтеіфі'іер. 3 

льстецѣ , т. еі» ©фтеіфГег. 
льщунЪ , іЛ. 

льщунья, сіпе ©фтеіфГспті. 
льстивый, си]. ГФтсіфефлГ?. 
льстйвецЪ, 2 . ц, , (Ш е 

льстителио, «Л. Гфт«ф(«гіГсІ). Ф ‘ - 

~ * ат '‘ ол ' 0 ф 

Ш ѵ!щт Ю ’ '- "**"**<•. ь„ гф ефи(аде( „ 

безлестный, аЛ]. Ь(ѵ с$пе Щ 
безлёстно, <пк>. сГ>пе $йфф. 

° 6 “.“^ 9 7„."“ тб> «М*., 

обольщенный, раг,. Йба(і|?й, Шаг, Ьтмси 
обольщеніе, о. Не МеЬЛт, , %Шиц 
обольститель , 2 . Ьт йпЬ(г „ йш , ( 

Ита Ю ’ '• “ > **™«*тъ , кк 

прельщеніе, «. 2 . Ые Ш(Сфптд, 

прёлесть , /• 4. Ьеі* Зіец, Ые 9 /лзид ГГ сОГеіг. 
прелестный, асі]. геГ^епЬ, ащщфф. 

" Г ЙИ7 ’ “• *• ( Ч й ^'"ель, 2 .) л 

улёщиваю, --йбеігеЬеп, оегГ»Г>ге»; 

УЛ ад«г.’ "" 2 ' Ьа и " аШп ІЬ ****, <» 

- е « ъ > *• *• (е- к,) Ьсг ОкафГад. 

поллещннЪ , 2 . ,і„ Шаа 3і . йфГе „ ; 

іи? Ьлй аі/а. тошіі тші рюді • еЬ. 

“* ■*>***?» 1 ті Іи мт ІЦ ы Ш) ИФ! 
ежели, соп]. Ьа(ітп, пт(чтп , п>еіш. 
нежели , айѵ. аГ& 

******* < а » ,с тм: «** 


Лія- 


ЛИ . 


269 

Ліяніе, ѵШ. лью. 

Лижу , жешь, — зс'ппъ. , ГссГсіЬ 

лижуся, і • —- Г*ф оГ* ІсФе» , Ги(Г««. 
лизаніе, и. 2. Ьй$ ?есГеи. 
лнзупЪ, т. 2 ■ Ьег ЕесГег. 
лизунья,/, і. Ые ЯесКі'ігт. 
блюдолйзЪ, ѵі. 2. Ьег ХеГГсгГссГеіч' 

взлйзываю , і. — патл, излизать , т Ые фо()С 
(гѵеіфсп , ($. © Ые файі’е.) 
взлизАніе, п. г. Ыи$ бгѵеіфеи і» Ые фб^е. 

взлизы, рі Ыс ЩЫ ©гейм а» Ьсп ЬеуЬс» ©еісеп Ьег 
©ІІГП. 

вылизываю, і- — пять, вылизать, тпгІесГс». 

облизываю, і.-мт мп& мт бсГеФеи. 

подлйзываю, I* — — 1)0» МПіе» ІеФс». 
полизываю, і* — —• оф ГссГе». 
прилизываю, і. -- - І>йі'Г йПрсгеіфе» ШіЬ 
йФ іѵепп^ ѵзеГссГі таге, 
слизываю, і. — — йЫесГсм. 

ДикЪ, т. 2. а, у, ЬСѴ ЭѵСфСП, 

ликую, і. ~ лопать , гап^сП/ (ергеіг. 
ликованіе, я. 2- Ьй$ ^ерссП/ ‘ійЩСП. 
ликовств^ю , і. —• пипсіть , ѵіЛ. лик^ю* 
ликовешвованіе, *. 2- ѵііі, ликованіе- 

ЛикЪ, т. 2. Счѵз тіф(. 
лице , «. 2- (лицо,) ісі. 

ЛИЧИКО, «• 2 - Ьй^ (ВеГіфііКіІ. 

личный , <і 4 ). рег(о»Ііф. 
безличный, асі]. шфсі/опііф. 

двуличный, ті). і\ѵсі) (Зсрфиі* Ъ,и; сіи Зсіщ { 

5 )ес лиг беіфеи ©еітг ифі і|і. 
однолйчный , ай]. »'й^ п«р сіпе ®сііліі 1 )аі. 
лицемѣрѣ, т. 2 - СІ» іреііфіСѴ. 
лицемѣрка, /. і* сіпе фсифіегііт. 
лицемѣрный, аЛ]. Г;с»фІсгцф. 
лицемѣріе , я. 2- Ъіс фспфеіеі;. 
лицепріятіе, я. 2. І'йб 2І»(е()еіі Ыр фег|о»- 


ѵа 270 


ЛИ. 


■на лицо , благ. 

наличные дети , бллгс^ @е(Ь, 

налйчникЪ, т. 2 . еіуе 2еі(й;. 

“7%™.’ ЬЩШЩт-, йЬа: 

обличенный, уаги Ьс(фиІЫдсі; йЬйЩп. 
обличеніе, я. 2 . І'іс 2ч'ГФиИ>і<Шпя ; ШоегГи&гшм 
Обличитель, т. 2 . Ъсг 23сГсГнйЬІ 9 ег; ШІефЬт.' 

изЪобличію, і.- д$ЩЦф ибсгГй^гсп. 

ошличйю, і.-шттГфсіЬеп. 

отх мф ^ 9 1 - тфП/ ХЩШ} Гт ' М 

° т %тѵфи Іішткш ' «**Ч*Ф«, те <іф 

отличный, ай). ШсгГфіеЬПф. 

плосколйчка, /. і. Ьіе еіп ШІтиФі(ф @ейфг Іш. 

поличное аі] и ь й 3 деОДіепс (Зиі, шоіпіі Шйп ііе 
тп 5>.е6 иЬеѵ^фгсп Лтп. 

приличію, I • — — ѵііі. обличаю- 
приличный, ай). йП^опЬід. 
приличность, /. 4 . Ьіе Шп(ІсіпЫд?еіі. 

приличествую, і. — поп атл, йП(ІапЬі<) (фи* 
неприлйчный, йф‘. ішйп(гіІпЫз. 
неприличность , /. 4 . Ьіе ИмпЦлпЫдкіі. 
различію , 1 . — ѵііі, отличаю- 
различіюся, I» — — ѵііі, отлича юся- 
разлйчный, ай), усгГФіеЬе». 
различно, айѵ. йиС уег(фісЬеус 9Всі(с. 

разлйчіе, п. 2 . Ые %й[фкЬсіфеіі, Ьй ип(с№еіЪ 
различность, /. 4 . ій. ' 

многоразлйчный , ай), рфг уегГфіеЬеп. 
разнолйчный, ай), уоп уег(фіеЬеуеі' 0е|?йГг. 

сличію, і.-бсдспеіпаііЬсу Ы>йеп, уег$Геіфе», 

сличёше, и. г- Ьіс ©езепетауЬефйтпд. 

САЙЧНЫЙ , ай), бісіф^огтід, 

уличаю, I.-иЬ^г^еидсп, йЬй\Цт. 

улика, /. I. Ьіс ШЫздзшіз, Ш&сгГи&пш, 

^ли й а,/. ь Ые ^ійіГс. 

Линь , 


ЛИ. 
Линь, т. 2. я, ЬІС 0 сГ)ІСІ)С. 

линёкЪ, т. 2- сіи ?1еіуе Ѳф(сі;е. 

Линяю , і. — пять , усѵЬісіфсп, &сѵГфіе{?сп; <Ш& 
{йПеп. (ай $сЬеги) 

полинялый , ай). усгЫеіфс / усгСф0|^ел. 

Липа, /. і. Ьіс ШпЬс, 

лйпина, і- ій. 
лйпозый , ай), уоп ЙИіЬСУ. 
липнякЪ, т. 2. а, СІУ 2 іиЬсіУѴйІЬ. 
липёцЪ, т. 2. у, ьіс 6е|Іе21и ѵоп $от'з; Ьер 
иіГфс Шеф. 

Липкій , ай), ѵій. ]иЬ льну. 

ЛйстЪ , т. 2. у, Ьаё ОЗІак* 

листокЪ , ю - 2. тку-, Ьа# ЙЗШсфсУ. 
листочикЪ, т. 2. чку, ій. 
листовый, лф‘. Ыдесегіфі:. 
листопбе долото, ЗМаСССГЗОІЫ 
дірилйстникЪ, ѵі. 2. $(Сі*. 

.полулистопал лни га, еіп 25 »ф іп 4 Со. 
многолйспгвенный, ай). іуй$ Уісіе ЯМйШг $я(. 

Яись, /. 4. Ьсс 

лисица , /. і. ій. 

лисёнокЪ, т. 2. нка, СІУ §иф& 

лисичка , /. і. ій. 

лисій , ай). (лисйчій) П?й^ УОШ 5 «ф|С 
лисья шуйа , СІУ 5 «ф^рс 1 {, 

Литавра , /. і. ЬІС ^Заі^С. 

литаврщикЪ, т. 2. Ьсі* фаійспГфІадсг. 

Дйхва, /. і. Ьсг 'ЗВифсі *, Ьіс ©еІЬііпГе; Ьіс 05 <- 

рсфіт^зеГфсп^ 

лихойіѵгецЪ, т. 2. мца, Ьсг ©сГФсп^е уішшг. 
лихоимство, «- 2. Ьйй Э^фтсп Ьсг ^>сГфсу?с. 
лихоймствую, і — поп ать, ѲеГфсу^с уфШС^, ‘ 
Лцхш , ай). Ь6(С , 50ѴПІ9, 
лйхо , айѵ. ІСіЬсГ. 
лйхость, /- 4 . Ьіс ЗЗо^сіС. 
лихорадка , /• і. Ьй$ ?ййс 55ІсЬеУ, 

Дииай, т. з. ( е , я,) 5 І« 8І(ф«, 


ляпе* 


ЛИ. ЛІ. ль. л о. 


лишевапгай , аА). еоЯег §[ефееп. 

Лишаю,-— тать ., — шить, (кого чего,) Ьсі’ШіЬсп. 
лишаюся, — —- ЬегшіЬег Ге»;п , сгтапзеіп. 

лйшекЪ, т. 2 . (я- шка,; Ьй$ мбгіве , Ьй$ ігл^ Ьгй* 
Ьег і(Т. 

сЪ лАшлом 3, шіЬ йосГ) шй$ ЬгйЬег. 

лишечёкЪ, т. 2 (%. чка,) еіп Ют$е$ 1»а$ ЬгйЬег і#. 

лишеніе, я. 2 . Ьіе 2$сгацЬітз. 

лйшный, аА]. иЬегЯиЦГід. 

лшино , яАѵ. }Ц ІЙСІ. 

излйшный , а А]. ѵісі. лйшный, 

иялйшекЪ, т. і. (^. шка,) ѵіА. лйшекЪ- 

излишество, я. 2 . Ьег 11е6сг(ти§. 

Лію, ѵ'иі. лью. 

Лишь, аАи. &шт , |Ь ЬаІЬ аК 

Лобзаю, I. (лобызаю,) .— зать , ИеЬГо(оп, ?и||еп, 
лобзаніе, к. 2 . Ьй$ СісбРоі'еп. 
лобыз&пель, ѵі. 2 . еіп $Шо(іѵ. 

ДобЪ, т. г. ($. лба,) Ьіе Ѳ.ІШ. 

лоббкЪ, т. 2 . (я- бка, ) ЬйЗ ©ЙГПфеіІ. 
изд шодлб^ьл смотрѣть , еіпеп йп(Ы)іеІс», 
лоббчекЪ, т. 3 . ($. чка,) ѵіА. лоббкЪ. 
лобастый, аА]. Ьег еіпе $ѵо$с ©Нгп ЬйГ. 
лобйнЪ, т. 2 . (%. а,) іЛ. 
лобный, аА}. ©Нт де[)эѵід. 
налббникЪ, т. 2 . еіп ©НгпМаи. 
лобное мѣсто , Ьег ЗііфгрЬф. 

Ловкій, аА]. ЬсЧЦЮПП 
ловко , пАѵ. Ьедист. 

Ловлю , вишь , — пить , накопить , (яодсп. 
ловящій, рап. Ьсг Ьй Сйпдн 

ловъ, Ш. 2 . (я- У,) ловля, /*. г. Ьег §аі»а, Ьіе Заф 

ловлёніе, Я. 2. Ьаіі $йпзеп , Зй^еп. 

лопленіе зпѣреи , Ьіе ^й^Ь. 

лопленіе лтиці , Ьег Шо0с^аіі0. 

лопленге ршбд , Ьег ^ІГФГйПй. 

ловёцЪ, ловитель, т. 2 . Ьег ^аи^ег. 


ловчій, 


АО. 
лбвчій, ѵі. (%. яго,) Го Г;іе|і фша($ Ьег 3 ?«зегтеі|іег* 
ловчій, пА). $иг 3 (1 йЬ вс^гід. 
лопнал сорила , еІП ЗйЗЬ()ІШЬ. 
ловушка, /. і. Ьіе а)»аі»ГеГйІГе. 

вылавливаю, і. — патъ, пылопнть , Мі^(йпзеп. 

вылавливаніе , «• 2. (выловка, /. і.) Ьй$ 

Гйпдеп. 

долавливаю, і. —, /Цолотіть , йСТе$ Ш |ИШ ^пЬ( 
Гйпдеп. 

излавливаю, і * —--Г й,1 9еп. 

налавливаю , і.-Ыеі (йПЗСГГ. 

подавливаю, і.-ф (ап^еи. 

птицелбвЪ, т. 2 . еіп ЗЗоде^апдег. 
рыболбвЪ, ѵі. 2 еіп ^і|'фег. 
рыболбвный, аА}. ріт $і(ф{дпзе зеф'/д. 
слбвливаю, і. —- — еггарреп , еіфйГфеп. 
уловляю, ь-- ЬеІІгісГеп, беічіФеп. 

улопйться ухлбнНостги) чьею , |іф ЬрІІ /<ШЛПб 
еіппеГ)теп Іа(Геп, 
уловленный , рап. ,деГап<}СЯ. 
уловленіе, п. Ьег ЗЗейчід. 

Лодыга, /. і. Ьаб ^піе; Ьег ^пофсі, 

лодыжка, /. і. Ьег $гМе?пофет 

Лодья, /; і. еіп дпЦм юопШ тап сГ)^ 

шаіз 5ііі’ все деГпЬі'еп і|{, /е$( еіпе Ш ^аі)і 4 -- 
5сіше аіф Ьее < 2Воіда 511т ^ічпп^еіч Ье^ 
ваі^с^ 

лбдка, /. і. (лбгака,) еіп ^йЬп* 
лодочка , /. і. еіп Исі пег іТйЬп. 
лодчонка,/, і. еіп ітгйіійііфег ^дГ;п; 
лодьйще, п. 2. еіп іш^е^еиге^ §<фг;еи&' 

ловимое Лоле , Г» №8 фпыіё Ьер ОГрп<§ Ьег 
, п*о тап Ѳс!)іі]Гс Ьйііеіе. 
лбдошный , аА). Шй^ ЙПІ і| 1 . 

лбдошникЪ, т. 2. еіпег Ьег ^оі^пе іпафг. 
лотбкЪ, т. 2. еіпе Гйфс 9Э?пП?е, іп Ьег @е|М* еіпе< 
іѵогіп бдфен ^йис’е зеп^еп ірегЬеп. 

С Дожа, г74 


275 


АО. 

Ложа, /> I» ітфК 
ложка , /'• і . Ьег 
ложечка,/, і. еіп І'бфсІфеП. 
ложечный, яг//, дот 13 іЩ дфй%>' 

Ложуся, 2. —- житься , |*іф іссісіт, 
лбжница, /, і. -еще вфійфтікег. 
ложе , $. я. 2« ЬйЬ фсйс. 
л 6 же Мрачное , ЬйЗ 25 г<ш 6 сПе, (ф'бсШ. 
лбжесна, /. і. Ьіс ©сЬофгишпег. 
ллаг&ю, і. слагать , сложить , (рп еіп (едет (/иг, 
вложу ) . 

вложенный, л-//. |)іпетдеІсді. 

возлагаю, і. -тфег/едся. 

возложеніе, я. 2. Ьіс 2 (и| 7 е,<допд. 

яозлагатель, ял з-. Ьег Шіфісдсг, 

залаг&ю , і. — — УСфійПЬен. 

заложенный , рап. всгр|чгпЬеП 

залбгЪ, т. 2. Ьй$ ф^чЬ; еіп 0 (;г іт $«фс. 

заложеніе, я. 2. Ьіс ©гшіЫсдипз. 

излагаю, і. -- йшИедсп. 

налагаю, і. — >— тфіедеп. 
наложенный, рап. аіфдеіедг. 
наложеніе, я» 2. Ь«$ ЗІіфіедеіи 
налаг 5 гпель, т. д« Ьсг ШіП'Іедег» 
налбжнтЪ, т. 2• еіп 0>ерГсЪЬз/сг. 
наложница, /. г. еще $ср(фІаГегіпп. 
низлагаю, і. У. — •— аЬОДеп ,* ег(сдеп. (\. (?. Ьсп ^еіпЬ ) 
низлагагаель, т. 2- Ьсг ©гіедег* 1 
облагаю, і. — —• шиісдеп; ЬеГфІадеп ; ЬеШп, 
(І. 0. еіп ЯІеіЬ) 

обложенный, рап. итдсіеді, Ьф%(. 
обложеніе, я. 2. Ьсг 1 ФсГфІад гай ©е(Ь и. (, «*, 

■отлагаю, і.-лиГГФйбсп. ѵ 

отлагательство, 5 *. я. 2. Ьег ЭДиффиб. 

отложеніе, я. 2. Ы. 

отлагйтель, т. 2. Ьсг Ьеп ЗІП^сГдоб тафи 

перелагаю, х.-ььп еіпет От дот йпЬег» 

іедеп. 

'отлогое лііето , еіп ГФгадс абІ;«пдідег Охи 
подлагаю, і. — — ипіег еп»в$ Іедсп. 

пб- 


ЛО. 

подлогѣ > »». 2. ($. у,) Ьег 5>ьгшапЬ; Ьег ОЗстцр 
-не іГе.з? подлога , (ІеФ? П'йЗ ЬаірпСег* 
подлежащее, я, (^. аго,) ^иЬіесіит. 
полагаю, I. —ч — Іедеп. 

полагйюся, і.-— (іф ѵеіІаЦеп.' 

лол( ужимЪ , деіШ. 
положеніе, я. 2 . Ьсг ©а(з. 
полбпй , йф. (фгсде, абіитдід. 

противополагаю, і.- смдедеп (фп ; еііІСП 

0ІППНІГГ тлфеп. 

Противоположеніе , п. 2 .* Ьег ©іПИШф. 

располагаю, I.-СІІІГІфГСП, йПОгЬпеі», 

расположеніе, п. 2 - Ьіс ©іпгіфшпд. 
нерасположенный , а<]. пісГ>с сіпдегіфіеі. 
рукополагаю, і. -— — Ьіс фапЬ йіфіедеп. 
рукоположеніе, ». 2 . Ьіс ©птсфнпд еіпсг деірііфт 
рефп. 

предлагаю , і. «-- уогГгсКеп, 

предлагатель, т. 2 . Ьег Ьіс 2н'Г{іеПШід тафг. 
предлбгЪ, ѵі. 2 . ЬаЗ ЯФгшт ьа$ Ггонотеа іп ЬсГ 

Ѳгйштйііб. 

предложеніе, «. 2 . Ьіс 25сг(Мипд, Ьег 3(пегад к 
прелагаю, і, & — — ге.шапЬеіп; ибег(е$еп. 
Непреложный , 5 1 . аЛ). іІПІЧГепЬсгПсГр 
непреложность, 5./: 4 . Ыс Цгич'гтіЬеіЪфГеіг. 
Прилагаю, іч ч—- —^ бспфдсп , ЬсрІедсп. 
приложеніе, я. 2 . Ьіе Феріййе. 
прилагательное , ші). Ъо5 Ъс|;И'сг{. 

Пролагаю ь і ь -ЬпгфСфіс^сп. 

лроложііть бумагою, Пій фйріеГ ЬШ’фіфіе^СП. 

разлагаю, і.-ті?сіттЬсг Іедеп. 

разложеніе, я. 2 . Ь«ф л Зім^сігыпЬсгІсдсп. 

слагаю, ь - аЫедеп ; до(ІтщіСіі(е0еи 1 до(аштсп* 

4 йдсп, Гй^сп; йЬЬіегсп іп Ьсг Эіефспііті?. 
слогѣ і, і)і. 2 . Ьіс ©рИбсі Ьсг егіГ, Ьіе ефгеібйгі. 
сложеніе, и. г . Ьіс ЗШедипд; Ьіс ЗмГйПипспісбшіа і 
Ьіс ЗІЬЬйіой. 

сложный, аі}. доСйптісіідсГе^. 
односложный, а А], сіпфіфід, 
улагаю, і. —і- — стай аСтебтеп ; бскдсф 

С э 


у л о- 


2^6 


АО. 

уложить столЗ книгами , Ьея ТіГф ШІ( ЗЗяфеПІ 
Медея. 

уложенный , рап. ЬсІсдГ. 
уложеніе, «. 2. Ьіе ©й§ш»д; сія ©е(е(Фиф. 

Ложь , ѵЫ. лгу. 

Лоза , / т. д\СІ$, Ыс Эѵііфе. 

лбзка , / і. (лбзочка , /. і.) Ьй$ Эіііффсп. 

Локоть, т. 2. ЬСГ ©ІСіФоЗСП ; ЬіС 0 ІС. 

Ломаю, і. — мать , сломать , Ьі’Сфм, йСіФгефеи, 
ломлю , •— мишь , — жить , Ы. 
ломйюся, і. — жаться, Ьгефея (яшп); (і’ф Г с Фе К. 
лбмка , / і. ЬйЗ 2І6Ьгефея. 

домовый, ай). ложопая лошадь, еія ЭігбеЯіір^егЬ, 
лом Ъ, т. 2. ($. у,) Ьсг 53 гиф ; Ьіе ЗЗгеф^яядс; 
Ьіе (Уіфг, 

ломбть , т. 2. {%. мптя,) сіи йОдсбгофея ©п'іф 
ФгоЬг. 

ло ложтю , )|сЬсіп сіи ©гйФ. 
лбмкій, ай). бгйфід. 

взламываю, і. — патъ, пзлоліатъ, изложатъ, 
ои^п'Сфеп, (/‘кг. взломйю.) 
взломанный, ай). яи|ч}ебгофея. 
взлбмка, / і. ЬйЗ ЗІііфгефеп. 
влймываюся, і. — — еіябгефея. 
илбмка,/. і. Ьсг (*;іяЬгиф , Ьа$ @іябгефея. 
вылймываю, і. — — ті^Ьгефея. 
выломанный, рап. (выломленный,) йіп?дс6гсфеи.’ 
выломЪ, ш. з. (выломка, / і< выламываніе, я. 2.) 
Ьйі$ ЗІи^Ьгефея. 

п'ыложлен іе ноги , СІЯ ОЗеіябпіф. 
вѣроломный, ай). бипЬЬгйфід, ияігеи. 
вѣроломно , сніѵ. бииЬбгифідег ЗйеіГе. 
вѣроломство, к. 2. (вѣроломность,/. 4.) Ьіе 1 \п* 
сгеис. 

вѣроломствую, і. —- попатъ , Ьея 5 >ияЬ бгсфея, 
и я гг ей ячтЬея. 

головоломный, ай). ^ср^гефсрЬ. 
доламывОю, і- —- —• Ьгё |ит фіЬе Ьгефея.' 


зала* 


А О. 


277 


Заламываю, і.-йп{чіпдся $и Ьгефея. 

піалку залолиітъ , Ьіе $Ѵй(5е ли^ сія Сфг (іфеп. 
заломленный, рап. еіпде^ЯІФГ. 

изламываю, і.-дая$ и«Ь аегЬгефея. 

изломанный , рап. $егЬгофся. 
мозголбмЪ, т. 2 . (я- у,) СІЯ Сіе((І'ПЯІ 5 }ег. 
мозголбмный, ай). Ьор(Ч>гефеяЬ. 

надламываю, і.-аяЬгефея. 

налОмываю , і. •— *— яіеі Ьгефея. 
наломанный , рап. деЬгефен. 

оолОмываю, і.-- ши яиЬ шп Ьгефея. 

обл«Омывайся, і. — — еіибгефеп. ($, (?. шфпОгіГе) 
ошлЛмываю, і. •— — аЬЬгефсп. 
отломанный , рап. йЬдеЬгофеи. 
отломка, /• і. Ья$ ЗіЬЬгефея. 
ошлбмокЪ, ѵі. 2 . сія йЬдеЬгофеие^ ©п*Ф. 
переламываю, і. — — $егЬгефся, еіщшер Ьгефея. 1 
переложитъ діло , Ьег Ѳафс Ьшѣ сія @пЬе піафея. 
подламываю, і. ■— — роя «ясен $егЬгефеи. 

Проламываю, I. - —• - Ьигфбгсфея. асі. 

гцюлймываюся, і. Ьигфбгсфея. пешг. 
пролбмЪ, 7п. 2 . Ьіе Ос^яияд ія еіяег -ЭДаиег, Ьіе ті{ 
©сшйіг дсГфе(;еи і(Т; Ьіе ЗЗгеГФе. 
проломйніе, «. 2 . Ьа^ ©иѵфбгефеп. 
пролбміи,нкЪ , т. 2 . Ьег іЭигфЬгефег. 

разламываю, і--— |егбгефея. я к 7. 

разламываюся, I. — — {егЬгефСЯ. птг. 
сламываю, і. — •— — оЬЬгефея. 
сломанный , рап. йЬйебгофСЯ. 
слбмка,/ і. Ьа^ Зіббгефея. 

уламываю, і.- йЬЬгефся. (еія кѵеиід) 

улбмленный, рап. сія ірсяіз йЬ^сЬгсфея і(Т« 

Лоно, п. 2. Ьсі’ 0фоо(;. 

Лопата, /. і. Ьіе Ѳфті^І. 

лопйтка, /. і. Ьй^ ©фліфсіфея ; Ьй^ ©фнГгсгб(йі^ 
лопйтище, я. 2 . еіпс аго(зе 0фйи[еІ. 
лопатный, ай). $щ- вфйи|'е( ^еірогід. 
лопашникЪ, т. 2 . Ьсг ші( 0фйи(е1и йгЬсі(еГ. 

Допаюся , і. — паться , — пнуть . , Ьсі’рсп, 

С 3 лбпа* лбпанье, п. 2. Ьп$ 2)еі'|?сн. 

Лоскутѣ , т. 7. СІП &ф|)СП , $(сС?. 

лоскутокъ VI . 2. (шка,) еіп Саррфеп, МеЯсйсп. 
лоскушбчекЪ, т. 2 . ($. чка,) Ы. 
лоскутье, п- 7. /тЬеріитрсп. 
лоскутный, ай). $нп і'прреп дсГ;сі% 
лог хунтой рядъ, Ьео ІЧітрсптаг^. 

т ' 2 ' (лоскушчикЪ,) сіисг ЬемшШр- 

ДоскЪ, т. 2. Ьсг 

*°%Ігі%2%*і тЬ ’ п ' шлощнтъ » <™о) «(пт ©Га«і 
вылощенный, роНсѵ(. 
вы лощеніе , и. 2 . Ьіе фоііегипд. 

^ Ь ^ Г “ ПМ ШІІ ®*&в« 

Лосось , т. 2. Ьег 

лососёкЪ , т. 2 . сіи Г/еіпео ?аф$. 
лососина, /: і. 5 ас [^ р е |рф. 

Дось, ж. 2. сІП @Ш, €ІСІМ)ІСѴ. 

лбсикЪ, ж. 2. еіп {ипЙ еспЬфісг. 
лосинный, аі). тай оош вепЬфіео і% 
лосина , /, і . @г{еиЬ$(Іеі|с() ; (?ІепЬ#еЬег. 

ДогпокЪ , Ун/, лодья. 

Лохань , / 4. С ( п ©ф^Ц 511т ( 2 Вй|*ф^П. 
лоханька , /. і. /V. 

Лошадь, /. 4. й аб 

лошадка, / і. еі п ф^Ьфси. 
лошадёнка , /. і. еіп ГфіефгеЗ ф&гЫ 
лошадиный , ай). ООП фрегЬеП І/Г.' 
лЬіпадъ персонал , еіи ^ейр^егЬ. 

■ — дрыхли пая , еіп фрегЬ Ьй$ (фІадЬ 

— ырлсхйя , ^йтмЬіфе. 

- ——• слотыхная , еіп фГегЬ Ьй$ (?рГрегі.' 

- лодо^кіл, еіп ф<мЬр^егь* 

лошадь 


лошадь туга пЗ голоп*, еіп Г;лти<Ыіф^ 

ЛОШІкЪ , »»• 2- (я* «*») СІИ §?ІЙІі(е(сГ. 

Дубъ, т. 7. У, ЬІС ЗПЧІ^С ЭѵІітЬС С?!К^ 'ЗЗйШИ'о ; Ьіе 

2іпЬспгіпЬс. 

лубокЪ, т. 2 . (бка,) еіпе Неіпс ?ГСіпЬе. 
луббчекЪ, ?«• 2 . (чка,*) ій. 
лубяный , «4 юа$ осп Фйшт'іпЬсп депівфі і(І. 
пІлуба, /. і. еіп ЬеЬес&ег фаФіойдсп ; Ья$ &егЬес* 
тфп ®фі(Те. 

палуббкЪ, г», з- еіп Йеіпее фйФюадеп, 

ЛугЪ, т. 2 . (§. у 3 ) Ьіе ЗВіеГе. 
лужёкЪ, ». 2 . еіпе ?іеіпе 2Ше(е. 

луговый, аЛ). гсй$ йиГ Ьег Ш3іс(е шаф(Т; тб піеЬгід і(Ь 
лугопая ШіЬ нагорная сторона, Ьй$ |пфе ШіЬ 
піеЬгіде 11|ёг еіней 8ІніГе$. 

лугопіие ипЬ нагорные черемисы , Ьіе (Г$еі‘еті(]Геп, 
Ьіе сішосЬа* Ьіе піеЬпдеп оЬсе 1;о|)еи ©сдепЬеп Ьс* 
»ѵсІ)псп. 

Лужа , / ь СІПС 

лужица, /• і. еіп фГй&фс». 

Лужу, лудишь, — дімпѣ , л ъілудцть , полупить. , 

№г$шпіп* 

лужённый, рлкг. оеойппі. 

луженіе, ». а- Ьіе ЗЗегйппипд. 

лудйльщикЪ , т. 2 • еіп 93сг$іппсг. 

полуда, /• і. ЬіеЭДег$іпштд, шіе (?ейпГЬет ©е^е ф. 

Лука,/, ь сіпс ^ѵйпшшпд» 

велйлгге лук и , сіиг бійЬі іп ЗІіфіапЬ. 
излучина, /: і. еіп Птіоед. 

Лукавый , о /. [фіап, ІС|Кй/ ін'і’Гфтііс, (оГс/ 

лукавство, «• 2 . Ьіе ВіЦ, Ю«г(Ф»і^Л/ еф(аиідГсй. 
лукйвлю, ( 2 . Я- вишь,) луяааить, осг|фшфі 1;ап* 
ЬеІп. 

лукЗвецЪ, ѵі. з. (вца,) сіи И(ііб'СГ 

С 4 


лук&шца,/ г * (іпс Шве ЭВеібйрсгГеп ' 
вылукавишь, Л/; шіе щ 

Лукошко , Я. 2 . С(п ^ Р1 ,^ 

лукошечко, п. 2 . еіп ^бгбфеи, 

ЛукЪ ’”\ 2 - а >) «* ОЗоаеп. 

>ч(^кЪ, ю. а. ($. чкі,) Сіп ГУеіпег йове». 

• учный, ай). $ит Я)одеп дфоѵід. 

ЛукЪт - 2 < у.) Мс Згоісбсіп. 

луковица, / і . сіяе ЗМебеГ. 
луковка, /. і . 

луковникЪ, а. бег ЗЫеЬеГп пегбаи*.’ 

Лѵіго У К ° тиіі * ’ ^ *’ С1Пе *>‘ е ЗЮіеЬеІп ѵаіаир. 

Лупя , у. і. ^ 

лунный, ай). $ищ ЗЯепбе дфіѵщ 
-лунное уще^Ыцге, Ы е тШ«фті& 

Дунь, *, 2 , і,) еіпе шефе ЖафШе. 

УПЛЮ ффп. ПИШЪ)) лупйт *> «ЬГФсГсп, Ьісфсшг 

луплёніе, п. а, бай вфеГеп. 

^т^сп, 1 * рулишь, ШЬиЩ, 

вылупйю, г, _ гѴЛ 

м Х7-Ѵ. і ».7гйм." ,, " 6п ' ) ті> (Шт **•' »* 

'■ ~ ?аті ’ л ^лулАпь, 1.Ш-Ф 

еб 7ь7гфп, «6№Іг ( Г' ІгаЬ ’ ~ М * < ’ <гаі “ т га ’ 1 ’ т » 

К&, ' «*»*, „. 

а <?. т ею. ~ ° ш ° КФЙС "' 

скорлупа, /. г. Ьіе ©ф„Г( (, ощ ©Ь мл-.» „ г м 

скорлупина,/ і. а, ѴІ ' 1 и * N ГО* 

Скорлупка , / і , 

Лучше, айѵ. ЬеЦеѵ. 

лучшій , дф; бес береге, бен бе (Те. 1 
«*уѵлдге л/ади , б/с ррмфт|?еп 2Ше, 


лу. 


281 


ло лучше , емѵай бс(]еі*. 

пЗ лучшее соетоЛніе лритяій, (Іф ЬеОГегн,’ 

ив, т. 2. (^. я,) б*С1' 0бі\б(« 

лучина, / і. еіпе $асбеІ; бай 5біе»фоб|, біе 
35 аиі*сп ап |ба« бег іііфісг дебганфеи. 

лучинка , ій, 

отлучаю, ь -аб(бпбегп, ігеппсп. 

ошлучйюся, і.-Г»Ф пч'й бсзебсп, абде^сп. 

отлучка,/, і. біе ШбіГсГспбсК. 
отлучёніе, «• 2. біе Зіб/бпбегипд , біе ©пфсгтіпд; 
біе Шфі, бег $аип. 

безотлучный, ай), бег п/е абіие/епб і/Т, 
неотлучный, ай), ій. 

неотлучность, /. 4- біе бе/Нпбіае 2(ппЧ’ГепГ)ей. 

получйю, і.-ег/апдеі/ ефаіееп, бс^оштсп. 

полученіе , и. 2. біе @?/апдипд. 
благополучіе, «. 2. біе 515 оГ)І(чфі 4 . 
благополучный , ай), діііс^ііф. 
злополучіе, п. 2. бай Шісфісб. 
злополучный, ай). ыПЗІГісНіф, 

прилучйюся, і.-ЗС(фсГ;еп, 

приклучйюся, і. ачіы>л, иты?л, ій. 
приключеніе, «. бег ЗиГай. 

разлучаю, і.- поп еіиапбсг аб/опбет, й'еп* 

пеп, 

разлучЯюся ,2.-/іф поп еіпапЬсг (феібст 

различный, ай). деШ'СППІІф. 
неразлучный , ай). шцті’еППІіф» 
неразлучность, /. 4. біе Ш^ст'еппГіфбеЙ. 
разлука, / і- біе вфеібипз бон еіпапбеі*. 
разлученіе, «. 2. ій. 

случйю, і. }иГаттеп боттеп , (гф пегеіпійепі 
слученіе, я. 2. біе ЭЗепсіпідип#. 
случается, ітрег/. ей Ла’йб Г>Ф ей беусбі (!ф, 
случай, ѵі. 2. бег $а(1, біе ©еіезеіфей. 

Ло случаю , айѵ. бШ*ф СІПСП 
случаемЪ , ій. 
случайный , ай). іи^аЙід. 

С $ 


случаи* 282 


лу. лы. ль. 


283 


случайный ѵ?лопЪх5 , еіт, ічігф 1>сп шап сигай 
еЛапдсп ?лпп. 

улучйю, і. —• — опюеЙт; і«(Гсп. 

Лущу, 2 . — щитъ . , 9 ?й|Гс т Ьсг 4 и|?ег|!еп Ѳфа= 
!с тифГіі(еп. 

лущеніе, «. 2 . Ьаё ЗІнЭДй^сп. 
лущенный, асі]. шіёдфіф*. 
вылущиваю, г. *—пять, — Ы. 
вылущеніе , и. 2 . Ьаё ЗІнё&йі^п. 
долущиваю, і. — Ыё щш 0 іЪс аиМ)йІ(еп. 
налущиваю, ь- Ысі тіё(>іІ((еп. 

Лыбаюся , оЬ[. 

улыбаюся, і. — бітъсл, улыбнуться, Гафе&і. 
улыбка,/, і. Ъаі? &іфеіп. 

Лыжа,/ і. сіпе І)оі,у'і'пс Ктае ѲоГДе, шмт’мист йЬсѵ 
Ьсп ефпсс йс!)сг. рі лыжи, 0фиссГфі‘ігг|*фи()с, 

Лыко, а. 2 . ^іѵГеиЬпр, ішоп .Ые фшхп фгс вфіфе 
тафсп. 

ЛЫЧКО, и. 2 ІІ- 

лычный, си/ іюіі детафс. 

Лысый, а А]. {чф(* 

лысина,/, і. Ьіе ®1ф; Ьіе 25 г і'(Ге йП сіпет $№& 
лысѣю, I- —*е#ть, Ы)І ШсгЬеп. 
облысѣлый, асі). Ьег Ш/ деюосЬсп і|?. 

Лысгпо , 91. 5. Ьгф 0фіСпЬсІП. 

Лышию, і. — тать, [іф ^еі'ШіффІсрреПх 

Льля , ітрег/. сё &ШП 

нельзя , сё №І)і піфг <т. 

Льну, і, — путь, апЙсЬсп. 

липкій , асі]. , ІкЬѵіфі. 
липкость , / 4 . Ьіе 3«()і<ф ей. 

лйпну, з. — лнуѵіъ, пмс пп сіпеш ; 

Зсп. 

Прилипаю, Ьглп Иевеи. асі. 
прилипляюся , Оф яіфспдгп» 
прилипчивый, ап|іеФепЬ. 

прилй- 


АЪ , 

прилгіпчивоеть, /. 4. Ьаё 9 (п(ТсФсп, 

Льщу, 2. р. льстишь, льстить, (фшсІсбоІП. 
лстёцЪ, (лсщунЪ,) т. 2. сіп ©фтсіфісг. 
лсщ^нья , / і. сіпс ©фтсіфіегііт. 

Дыб, (лію,) і. лить, ф(фсп. 
литьё, « 2. Ьаё <Віс|5сн. 
ліяніе, п. 2. Ьаё ©іе§сп. 
лейка, / і. Ьіе ©іфлипе. 
леечка, / і. Ьаё ©іфлипфеп. 
взливйю , — пать , пзлйть , шфдіс^си. 
взлйтье , п. 2 - Ьаё. ЗІіфдіфеп. 
взливйліе, 9 і. 2. гИ. 
взлйвка, /. і. птё тфедоЛеп тігЬ. 

вливйю, і.-1)іпсіпдіс|?сп. 

водолёй, т. 2 . ёя,) Ьеі* ЖлЦЬгишт іш Зфіеей'еіГс. 
выливаю, ь — — апёзіерсп. 
выливаніе, п. 2. Ые ЗІиёдіе|Ьшд. 

ДОЛИВАЮ , I. - - ѴОЯ ЙІС 0 С 1 Т. 

долйвЪ, т. 2- (<?. у,) Ьаё ЗЗоЯдіе реи. 
заливаю, і. — — Оеуіе^сіі; акёІоГфіп. С ліё ^сігсг / 
тіе ЗЦфдіфп Ьеё ЗВаЦсгё) 
залинйюся, і. — — йф Ьсффсп. 
залйвЪ, 9 п. 2. Ьег ЗЙеег6«Геп. 
залгівный, асі]. $цщ 30 ?ссѵЬи|і’П де()оѴід. 
заливный, асі). залипнал трубсі , сііІС ^СНефгГфГ. 
изливаю, — изліАть. яиё$іс0сі1, 
изліяніе снятаго дулса , Ьіс ЗІнёідіс^ітд Ьсё ^СІ?. 

©сі(ісё. 

кровопролйтіе, я. 2. Ьаё 55(іі{1чгйіс§ещ 
кровопролйгпный , ас]. Ыійід. 
наливДю, і. — -—< лить аіфзісЦси. 
налив/іюсь, — — ѵоН ігсгЬс». 
налйвЪ , 9 п. 2. (я* у,) сіп ©с(а(}, П)ощй шап ли(^ 
діе^е,* Ъаё Зіи^іс^сп. 
налйвы, сіп Шгі ЗІсрГсІ. 
обливаю, і. — — ит шіЬ ит Ьсдіс^сп. 
облив^юся, і. — — ОФ Ьсяіс^еп. 

ОбливанецЪ , т . 2. СІПСГ , ЬСГ ІП ѢСГ '^ЛПІ’С ІШГ ШІС 
®«(Гес бсСргспдщ ипЬ піфс ипйтдстифі і(?* 
отливйю, і. — (фдіфеі?, 

о тли- 


«84 


ЛѢ. 

отливіюся, і.- йЬЩфп. 

ошлйвЪ, т, 2. (#. у,) Ые @66с. 

переливаю , і.- іп еіп тіЬег $<$(* $ 1 фп і 

иЬщіфп; шп0Іс?еп. (*. е <м* еіпег ©фйШ сіпсл 
^еОсг йіе§еп.) 

переливки, — пояЗ, «хгё шгё еіпещ @еГ«?й іп$ апЪеге 
ЩФп і( 7 . 

подливаю, і.-ЬгшіКгзісЯеп, ЪсффЦгп. 

подливка, / і. \Ш ЪлтъоЦЬ і|7; Ш & іаіфп. 

приливаю, і.-$ііЗ'е$еи. 

приливаюся, і.-$иЦіс*еп. 

прилЙвЪ, т. 2 . ($. у,) ЬІС §Піф. 

проливаю, і.-ьегдіереп. 

пролйвЪ, т. 2. (*■ У,) ьіе «огсегспде. 
пролйшіе, и. 2. Ьай Феічре(?еп. 

Щ'Ополролитіе , Ьй$ .ШиЮсгдіереп. 

разливйю, -ріі? нпЬ рег діе^сп. 

разливйюся, г. .— — ||ф с ѵдіс^аі. 
разлгівЪ, т. з. (*. у,) Ьіе <?Г 3 іфшя. 

сливаю , і.- йЬ,«е|?С«. 

слйвки , вок 7 з, №йр’ й(нзеяо(Теп і|7; Ъсг ЭІорпт. 
слйшокЪ, іп, 2. еіпс Ѳійпае. (*. (?. ©Щ,ег и, Г. ш.) 
серебро иЗ слнтхоихЪ ©мпдепГМег. 
слйшковый , ад), іц @(апдоп ф. 
словолйтецЪ, т. 2 . шца, еіп ефі іщфг. 
словолйтная, / і. Ьіе ©фп^іс^егср. 

сулея, / і. (сулейка, / і.) сіпе Фо иШЯе, $ШГфе. 
сулеечка, еше Пете фошеіІГе. ® ' ' 

сулеешный, ай), $иг &ошеШе аер$гі ід, 

' У ли ^ю, і. —- — гефі дне 6есре(?еп. 
улйта / г. (улйшка,) Ьіе бфпеЛі, 

Лѣвый , аА]. И и* 5 , 

лѣвша, /*. ь Ьіе ГіпГе фйПЬ. 
лѢвшйкЪ, т. 2. Ьег Ііп^ і|{. 

, и5 1 « а ліио,) |цг Пп&И. 

ЛѢ гаю , ѵгА, лягаю, 

Лѣзу, лість ., полЪзйтіХ) Ькфсп, /Тсі^сп 

лѣстница, / і. (лѣснида) Ьіе ^с’ігсг, 2*ерре. 

ЛѣСІЩ- 


АѢ. 


лѣснишный, «$• диг Сейег, Хгерре деро'п#. 

влѣзаю . і.- ріпеіп(?еібсп. 

вылѣзаю , і. — — реічигёІЪ’ізеп. 
вылазка , / і. Ьсс ЗІифйЙ. 
вылазчикЪ, т . 2. Ьсг сіпеіі ЗІи^йІТ ірие. 

долѣзаю, і.-Ьі$ ріпап (іеідеп, оЬсг Егіефеп» 1 

залѣзаю, і. — — рітеі' еполЗ Ггісйіеп. 

облѣзйю, і.-шп спѵйЗ регшп йіесреп. 

облѣзлый, асі). шй$ йбдедайзсп і| 7 . 
у иепо ложа облізла , Ьіе фмй і(! і^т йбде* 
Йййяеп. 

отлѣзаю, і. — — ьоп сйм$ пчз^гісфеп ; шс^ 
Зерен. 

отлѣзка, /. і. Ьй^ «Шед^іефсй. 

перелѣзйю, і.- лЪстъ, ріпибс^гісфеп, ріпиреі’* 

(Ъ’ійсп. 

перелѣзЪ, ш. 2. Ьй^ ^)іии 6 еѵ 4 гіефеп* 
перелѣзка , /. і. ііі> 

перелѣзокЪ, т. 2. я* зка, Ьіе іѵо шйп ибег^е* 

Гсіедеп і| 7 . 

подлѣзаю, і. — рітітегігіефеп , ѵ>оп «теп ріп^іи 
^гісфеп. 

подлѣзка, /• і. Ьй$ ^ітипеі'^гіефеп. 
пролѣзаю, і. —. — Ьшфігіефеп, Ь«гф(Теідеп. 
прилѣзаю, і. —• — ріпрйгіефеп. 
разлѣзйюся, і. — — іп Ьсг ,©гШс йи$ сіПйпЬес 
береп. 

слѣзйю , і. —■ — рсгйЬ(Іеібеп , оЬес Й'іефеп. 
лажу, зишь, — зиѵііі , излазить, ріпй«ііссібси, ( ип< 
Ье(!ітт() 

Лѣкарь , ѵЫ. лѣчу. 

Лѣнивый , асі). (чШІ , (га^С* 
лѣниво , (іАѵ. |чги(. 

лѣность, / 4- (лѣнйвство, «• 2.) Ьіе ^аиІреіС/ $ГйѴ 
рей. 

лѣнюся, 2. — питься, (аиі, ігаде |еі;п. 
лѢнйвацЪ, т. 2. (^. вца,) еііі §(шКеп|ег, 
нелѣнйвый , с и). (!ефі0. 
нелѣностный, ос). Ы. 

Лѣплю ) 


286 


АѢ. 

Лѣплю, ( 2 . р. пишь,) — пить ., ШбсіТ. л$. 

лѣплюся, 2. -- ЙСЬСИ- ЯСйГГ. 

лѣплёніе, и. 2. йаз ДІе&сп. 
лѣпка , г. 
аі'пкій , л#. (ІебгісГ)^ 
лѣпЪ, т. 2. ($• у,) Шсдейсім* 
лѣпёшка,/', і. сіп рЬшсѵ #опідйісГ)СН. 
вылѣпляю, і. — л л Атъ , -— пылѣлитъ, іиюсп* 
Ьід тгёНе&еп. 

залѣпляю, і. —, —— линій, ѵегНе&еп. 
залѣпка, /. і. Ые ЗЗегНс&шід. 

налѣпляю, і.-ои^ІсЬеп. 

налѣпка , ,/і і. п>д$ аи&еНебі і|Т. 
кялѣпщикЪ, г». 2. Ьсг ЗіиГНеІчт. 
облѣпляю, і. — — иш ипЬ ши бейебсп. 

ошлѣпляю, і-- Ьйі? ЬеШЬіс Ы тафсп. 

подлѣпляю, і. — — исп ипгеп ПсЬеп. 
подлѣплёніе, «• 2. Ѣай ШпегНсбен. 

прилѣпляю, і.- апНебеп. (асі.) 

прилѣпляюся, і.- шШс&сп; ЬсНсібси. (нем.) 

прилипчивый, аіі]. йпШЬепЬ, йпіісФспЬ. 
разлѣпляю , і. — — ѵііі. ошлѣпляю. 
разлѣпка, /. і. ЬйЗ Ышйфеи Ье$ ті&еЙе&іеп. 
разлѣплёніе , я. 2* іА. 
слѣпляю, і. — — ріГаштепПсЬен. 

Лѣпый, авр. ап(Мпйід» 

великолѣпіе, п. 2. Ыс $|)гйсГ)Ѣ 
великолѣпный , аЯ]. ргйфіід, 
раболѣпный, аА} ?пефіі(ф. 
раболѣпносшь, /. 4. Ьіе #ітЫЬетиф. 
раболѣпство, я, 2. (раболѣпсшвіе, 3 іА. 
раболѣпствую, і. —попита, (<фг ШфЩ 1$ІМ, 
еіпе ^ітЬ^Ьешиф &е$сідсп. 

ЛѢсЪ, т. 2 . (%. у,) ІЭСІ* ЗДЗаПХ 

лѢсбкЪ, т. 2. (ску,) Ьй$ ЯВаффен* 
лѢсбчикЪ , т. 2- Ы. 
лѣснйкЪ, т. 2. Ьег $о'г|?сг. 
лѣшей, яго,) «іи ШМЬісіфеІ. 


пере- 


287 


АѢ. 

перелѣсокЪ, т. 2 . сіи {Гсіисг 9 ВйП> іи еіпсг |тс»;м 
< 23 С 0 СпЪ. 

Лѣтаю , і. — тать , Щсдси. 

лѣчу, ( 2- р- тйшь,) — тсіть, лолЪті'тъ, іА. 
лѣтаніе, и. 2. Ьй^ §Педеи. 
лѣтучій, рпп. ріедеіФ. 

взлѣтаю, і. — пзлЪтЪть, іп Ыс %6()е (Тіедеп, анОТісдсп: 
взлѣтЪ, ѵі. 2. (". у,) ЭіиС'ріСі)Сіі. 
взлѣтйніе, я. 2. я/, 
вылѣтаю, і. — •— йи^ісдеп. 

'вьілѣть, ѵі. 2. (вылѣтйніе, я. 2.) Ьй^ 2(н<>|Пвдс»и 

долѣшаю, і.- ЫЗ 5Ш» О^ЗСП. 

долѣшывйніе, я. 2. (долѣтёніе,) §ПсдСИ 6і^ 
аши Зіеѣ 

недолѣтЪ, ѵі. 2. бпЗ 9?іфіРісдси Ыр рпи $Ш. 
ЗалѢшДю, і. —■ — П'о (фіріедсп. 
налѣпкію, I. — — Ьгаи$ федси. 
облѣтываю , і. —пашь, — —- (кпшіріедеН. 
ошлѣгааю, і. —шшпй, — ѵѵѣѵіъ. ѴОП сигни? Ііѵд Федей* 
перелѣтываю, і. — патл, —■ — ЫтіІчгріедеи. 
подлѣтёію , і. •— тать, — |>в^Ц|ІІсдСИ. 
полѣтЪ, т. 2 . Ъсі* дііід. 

-на лолічп'к , іт § 1 идс. (ѣ (г. |Ѵ 0 іс§еп) 
прилѣшаю, і. — — ^іизифсдсп. 

пролѣтйю, Ц.-боі'1'Сі)(Тіс4сп / Ьиѵф(Тісдсп, 

разлѣшаюсь, і. — — йш^сііптЬсг (Тісдсп. 
слѣтаю, і. — — |>егй6(Тіедеи, 
елѣшйюся, і- йіі сіпеп Оіч ^и|атшеи (Тісдеи. 
улѣшаю , і. — -— пзсдфедсп. 

Лѣто, п. 2 . Ьсг 0отшсі’; Ьай Зйі)г. 

лѣтній, ші]. іѴй^ іт Ѳотшег і(г; )аГ;гід. 
лѣтошный, аіі). іѵ а $ вот оогідеп За^ 1 ’ е *(!• 
лѢтомЪ, аііѵ. ра' ©оттегрріѣ 
лѣнюсь, аііѵ іт ѵспі'іфеит З’а|)ге. 
лѣтую, і. — лить, ЬсП 0ОШІ11СГ рібпіусіг, 
лѣтопись, /. сіпс С|пчміі?. 
лѢтопйсецЪ, т. сіи ^(;гопіГспГфгсі6сг, 
безлѣтный, асі). Ьсг оЬпс 3 Й *) 1Х і|Ѣ 
бездѣтность, /. 4. і»іс ©ѵід^сіг. 

дву- 

288 


ЛѢ. ЛЮ. 


двулѣтный, аА). доеррфгід. 
долголѣ'тный, а А), (многодѣтный,) Ыс()а(;пд. 
долголѣтіе, п. 2 . (многолѣіпіе, многолѣтсшво 
сіпс Зси ион Ыеіеи ЗФ’Сп. 
равнолѣтный, аА). дісіф ап 
столѣтіе, т. 2 . еіпе Зсіе ооп і)ітЬег* 3'аГ;т?. # 
столѣіпный, а А/, {итЬсгффпд. 
малолѣтіе, п. 2 . Ьіе ЭДіпЬегІа^гід^сй:, 
малолѣтство , п. 2 . іА. 

^ѵгалолѣтный, аА). шіиЬсіѣфпд; |ітд. 

Лѣчу, Лѣчишь, —чнть , пы лѣчить , ЬсІ(СП си- 
псѵсп, зфпЬ тлфеп. 

лѣч^ся, 2 . — ШгріСр Гичшфеп, (?ф сигісгсп Іа(]ёп. 

лѣчёніе, н. 2 . Ьіс (Йіг. 

лѣчёбный , аА). (Уцу дсГ)сгід. 

лѢчёбникЪ, т 2 . сіи ЗІпнсрЬиф. 

лѣкарь, ѵі. 2 Ьег 21 ; Ьсг ЯШшЬйф. 

лѣкарскій , аА). Ьсш Щі де(нн% 

лѣкарство, и. 2 . ьіе 21і’ріср. 

лЪхарспша служатъ. Ьіс 2ігркрсп (фйідсп ай. 

лѣкарственный, аА). $иг 2(^пср де!фгід. 

вылѣчиваю, і. — пат®, вылѣчить, РоЙід сипсгеи* 

вылѣчиваюся, і. —■ — ѵіА. лѣчуся- 

неизлѣчимый , ап '). шфеіІЬаь. 

Люблю, ( 2 . р. бишь,) — вить, НеЫп. 
люблюся ,2. — 0с() сіиаиЬег (іеЬ |)аЬсп. 
спб сд нею любится , [к ііеЬсц еіиаиЬег. 
люббвь, / 4 . (г. бви 5 Ьіе 
люблёніе, п. 2 . іА. 
любовный , а А), уегііебі, 
любовникъ, т. 2 . еіп ійіфГсі*/ веіфа&сг, 
любовница, / і. сіпе ЯЗіфГешп, 
любймый, аА]. еіп (ЗеІіеЬт*. 
любймецЪ, ѵі. 2 . (#. мца,) сіи 5іе6(іид. 
любйтель, ѵі. 2 . (^ ля,) еіп Еіеіфабег. 
любйгпельствую, і. іф ІісЬс. 
любёзный , <іА). и еб , дсіісЬе. 
любёзно, аАѵ. <ш( сіпе |чеітМіфе ‘Шеі(Ѵ* 
любезнѣйшій, а А). Ьег аШЩь | 

любо, Ьа$ і(І еіпе $ф{?. 


ч 


ЛЮ(Го- 


лю. 


289 

лю<?о - ли? і|? енф Ьа$ Псб ? (апе? любо, і(І либо 
ст(ічтЬси 

любуюся, іі — опат&ол $ (чѢмЪ) (*і ф ай ІШйІ 
сгдойсп. 

любодѣй, ѵі. еіп ^бсІ'гегЬеі 4 . 
любодѣйца, /• і. Ьіс (ІЪеЬгсФтпгІ. 
любодѣяніе, п. 2 . Ьеі* (?(;сЬгиф. 
любодѣйствую, ь г, о патъ, еГ>сС'гесГ еіЬ 
любомудріе, Ьіс ЯБеифсй, Ьіс ^фіІсГорСпс. 
любомудрствую, — лопатъ , р[)і(о(орІ;;СГеіЬ 
Любопытство, т 2. Ьіс ЭДсиЬедіеѵЬе. 
любопытный, аА]. иеиЬедіегід. 
любочёстіе, п. 2 • Ьсг Сёѣгдсі$, Ьіс < 2 фг(ифЪ 
боголюбіе, п. 2. Ьіс ВіеЬе @уйс$. 
боголюбйвый, аА). сіпсг Ьег (Чей ІкЬ Г; а б. 
братолюбіе, п. 2 . Ьіе 23 иіЬегІіеЬе. 
властолюбіе, и. 2 - ЬІС ^СП'ГФГпфС. 

Властолюбивый , аА). (;С1т|с()|ифйд» 
влюбливаюся , ь — патъся , ял/ос Житься $ 
ѵсгІісЬет 

возлюбленный , раѵі. Г)оф(!дс1ісЬ(. 
лозлгабленншЪ , т. 2 . еіп іііеЫіпд. 
возліобленница, / і. сіпе 1;бсЬ(ідеПсГ>^.' 
й елюбёзный , а А), (нчітдеііеьр аІ(сг(ісЬ|Ъ 
дружелюбіе, п. 2. Ьіс (ЧмеіиГФаГйіфіеіі:, ^сгЪйиІісО^іЪ 
Дружеліобный , аА]. (дружелюбными) дсш?іп|'фа^ 
Ііф , іптешШф. 

Дѣтолюбивый , аА]. ГіпЬсГІіеЬспЬ. 
дѣтолюбіе, п. 2 . Ьіе іііеЬе 511 5 ѵіиЬет. 
миролюбивый , аА). (ѴіеМісЬепЪ , /гісЬГссй’д» 
миролюбіе, п. 2. Ьіс &еОС іііщ 5 (іеЬсй, Ьіе 
Геіѣідіей. 

сластолюбивый, аА). нчйіиіп'Ъ 
сластолюбіе, п. 2- Ьіс 
Сребролюбивый, аА). деі$ід. 
сребролюбіе, п. 2. Ьсг Ѳеі$* 

страннолюбивый, аА). Ьсг Гіф Ьсс ^гстЫіиде йпишшіб 
страннолюбіе, п. 2. Ьіс ѴісЬе рі §гещЬсп« 
п^рудолюбйвый , аА). аѵ6сіе(ЛЩ. 
трудолюбіе, н. 2. Ьіс ЗиФеіфт^/ 

Т 


■%е,чоьѢ-- 290 


ЛЮ. 


человѣколюбивый , ай). шслГфспПебепЬ." 
человѣколюбіе, п. о. Ьіс ЭДспГфспйеЬс. 
честолюбивый, ай). ф^сфд, фТифСід. 
честолюбіе, «. з. Ьсг €$>гдеі|, Ьіс (фГифС, 
нелюбый, ай). <ісГ>*»С(і$. 

ПОЛТОббвНИкЪ , Ш. 2 - СІП $фсГ. 
полюбовница, ь сіпе фіфісппп. 
полюбовный, ай). ОіфІеі'іГФ. 
самолюбіе, я. з. Ьіс (ГфепІІебс. 
самолюбивый , ай). сідспіісбід. 
самолюбецЪ, т. ч. сіпсѵ Ьсг сідспПебід і(г. 
самолтобствую, і. —доаашл, сіЗСИІІеЬіс) (суп! 

Людь, /. оЬ/. Ьа*> ОЫГ. 

люди , ,рІ (§• ёй,) Ьіс Ьиіе ; ЬаЗ Ѳс|шЬс. 
людскій, ай). Ьет ©еГіпЬе деітгід. 
людскія, ай). /. сте ©шЬе (зігЗ ©е(!пЬе* 
по людски, аНѵ. паф ЗЯепГфсп ©ебсаиф. 
людный, «ф‘. поКгеіф. 
безлюдный, ай). то ?еіпе $?еіие (шЬ. 
безлюдіе, и. 2 . Ьег 07 ?апдсІ ли 
малолюдный, ай), то тспі$ 2 еме (тЬ. 
малолюдство, я. г. Ьіс дегіпде 21 п$аІ)( 5 Ы&.' 
многолюдный , ай), ѵій. людный, 
многолюдство, я. 2 . Ьіс ЗЯепдс ЗМ& 
нелюдймЪ, ай), (нелюдимка,) еіпеѵ оЬсгЬег, сіпе Ьіс 
ІшеГфси і(|, 

разнолюдный, ай), ооп регГфіеЬепеп 2 степ ЬеГфС. 
простолюдймЪ, т. 2 . сіп детсіпсг ЭДепГФ; сіп ЯЙспГФ 
Ьсг ГФІсфе шіЬ і-ефе і(Ь 

Люліо, Ьсг $тк Ьст *, Ьіс Ьіс ЗчіпЬсѵ іп Ьсп Ѳфіа^ [іпзеіѣ 
люлюкаю, і. — лат л, іп Ьсп ©ф(яГ (т^еп. 
люлька , /. і. Ьіс 5 Віезе. 
люлечка, /. і. еіпс Нсіпе $Шіеде. 
прилюлюкиваю, і. — патл, лрилюлюлатъ , СІП 

тспій Гіпдеп , Ьа 0 Ья$ ЗІіпЬ еіпГфІяГсп (о Я* 

п.рилюлюкиваніе, я. 2 . ЬяЗ ©іп^еп $шп ФпГф&Гсп* 

Лютня , /. і. Ьіс &Ш(е. 

лютный , ай). $цг &ше дс 
лдошнйстЪ, т. 2 . Ьсг 2ацссп(ф(язеь. 1 


Дющьш з 


ЛЮ. Ал. МЛ. 


291 

Яюшый, ай). іхм’іЬ, дгаиГат. 

лютость, /. 4. Ьіс (Зші(ат[(і(. 

Лягаю , ѵій. летаю. 

Лягушка,/, і. Ьег $соГсГ>. 

лягушенокЪ, ѵі. 2. сіп Неііт* $гоГф. 
лягуь-іешный, ай). ят ^го ГФ с і|Ь 
Лядвеі , /. і. ьіс Лэи|^с. 

лядвёйный , ай), поп Ьсг .Онйч*. 

Лядунка, / і. Ьіс фсМгоМйі'фс. 

ляд^н очка, Г. і. сіпе Псіие <р я гг о ПШ [фс. 

Ляпаю і. — пит;, , заляпать . , ГФиііеі'СН , ГФісФ? 

^сіуп; ЬсСфтісгсп. 

ляпанье, п. 2 . Ья^ ©фтіеген, ®е[фтіет. 
лянунЪ, т. 2- сіи Ѳфпііегсг. 


І'гаваю , — о!)/. ѴѴ>ІП^СП* 

мйніе , (мановеніе, помааяге, ) я. 2 . Ьег Жіп?, 
маніемб слышал?,, іф ЬйОс ей дс&4т. 

помавйю, і. — псітъ , Нч'пГсп. 

| , помавйтель, т. 2. сіпсг Ьсг ач'ніег. 

I Маасу і. — зать 3 ц-тіёічп , !йіЬеп, Ьсііі’сіфсіи 

1 мазанный, ай). йсГФшіеге, зе|аФг, бс.ѣ’іфсп. 
мйяаніе, я. 2• Ьіс ©яІЬітд, 
мазка,./: и Ш ©сГрпісгег!; Ьіс ХипсГкч 
мйзанка, /1 і. сіп ^вн<? оои Гсішт дстафс. 
мазалі а, / ь Ъа$ &іщ г топке ниш Ьсп ЗДссс 
ші/тфиііеге. 

мазь,./. 4. Ьіс^йгбС/ тошіі шяп лп(Ь*еіфе; Ьіс ©яГ^с. 
вмазываю, і. — патл, ожидать, сіп'фтісгсп; 
сіптаигеп. 


вмазка, /. і. (вмазываніе, вмАюніе,) Ьй^ ^іпГфтісгсіт. 
вымазываю, і. —, ь ы м а г а т ь , йп^геіфсп. 
домазываю, і. —, дожигать, ^ци (?»Ьс [фткт. 

замазываю, ь -РсгГФтіеѵеп, |и('ф ішЧтсп. 

намазываю, і. —г — ааГіФшіегсп. 
нямйзываюзд, і-|?с6 ЬеГФшіегеп; ГФ ГФшіиГет 

а мазка, /. і. тя^ йцідечѣтіегг і|Т. 

обмазываю, і. •— — шп пііЬ т Цфтнгсп, 

Т 3 отмі- 


МА. 


отмазываю, і.— — тісГфтісгсіі $шн ФнЬе Ро»Тісгг<. 
перемазываю, і• — — $и уіс( рфшіегсп; неф сии 
шл( іібсгГфшісгсп. 

подмазываю, і.-іч'п шиеп рфшіссеп; Рсіусгй 

реп ; ГФшісгсп. 

помазываю, I*-(аГЬсіІ,* РфшкТСН* 

помй. анникЪ, т. 2 . сіи дфіРісЗ .фіірг. 
помазанница,/, і. іА. 
помазаніе, п. 2 . Ьіс ©а(6иф. 
помазатпель, т 2. Ьсг Ыс ©«Мят# УСШфКР* 
елеогюмДзаніе, 5. я. 2 . Ъіс Іфе 5Мітд. 
примазываю, і. *— •—• Ьйрір:!)тіеі‘сп. 
промазываю , і • —• — ЬигфГфтіегеП. 

размазываю, і.- аиЗейктЬег Гфтісген.’ 

розмйзь,/. 4- Ъаз5 ЭІиЗсінанЬсгрфтіеіт 
розмазня ,/'. і. сіи Ьипнес ЗЗсср* 

смйзываю, і- ■-- $иРашшепГфтіегеп. 

смазь, /. 4. Ьй 0 іѵошіг ниш сигай (фтШ. 

Смазный , пй смазные ^ашмахи , НтдСМШЬ(С 
©фіфе. 

умізываю, ь — — Ѵіфі дне Гфіпісгси. 

Макаю, і. —катъ , — кнутъ ., Шфсп, Шпгсп. 

зѵі, 2* - ѵптъ , іА. 

маканье, я. 2. Ьай 2аифси , ©іПШіфеи, $іт?сіь 
маканные сиЪчи , д^едспс ШфбСГ. 
вмакизаю, і* — патъ , п махнуть, СШШИрсіТ. 
вма -иванье , я. 2. ЬйЗ ©ІПШПРсП. 
выманиваю, і* —, пшмахнутъ, шіі ФііШіИрсН 
аийіесгеп. 

вымакиваніе , я. 2. Ьа$ Зіпйіссгеп Иііі ©іШіиРсп. 
домйкиааю, і. —, домахнуть у [о уісі аій по* 
фід сшшпРеш 

обмакиваю, ь — —* сіпШп&М» 
разманиваю, і. — — ѵіА. вымйкитаю* 
умакиваю, і • гефс дій еіпшіфсп. 

МакЪ, т. а. (§. у,) Ьсі* $М)п|с№теіі. 

мачбкЪ, ѵі. 2. (#. чку,) сіи ^огпфен $»<фп|<Шіеіт. 
маковый, аАр. гоай уоп С0?о!)П і(Т. 

м5гоі- 


МА. 


293 


маковка, / т. сіи ЭДофРорр. 

маковица, /. і. Ьеі* ,$порр аир еіпсіи ЗДідонс* 

макушка , / і. Ьсі* ©іррсі. 

Малина,/ і, Ьіс ^ітЬссічч 

малинка, / і. сіие Иеіис #іт6ееге. 
малйнникЪ, ѵі. 2- сіпс 5 /пФеегеп|ІаиЬе.’ 
малиновый, аА]. вой ^ішбссгеи. 
малиновка , /. і • СІИС 2 ЙС і{с і еіис Ш'( ЗВеіи УОЙ ^ііа» 
Фссі'сп дсшафг. 

Малый , асу. Псіп, 901411 $. 

мйло, пАѵ. госпід. 
меньше, сотр. (мѣнѢе,) ІУепідс*. 
наименьше, аАѵ. от іѵепід|геп. 
маленько, аАѵ. сіи іУспід, 
маленькій, аА). ГІеіИ. 
малость, /. 4. Ьіс ЗИеифей, 
м5\ьчикЪ, ѵі. 2 • сіи 5 ч и а Ре. 
малчйшка, /. і. сіп Псіікг ЯпаРс. 
малѣйшій , ы]. Ьсі* Неіп{іс. 
малѣ'ю, і. —лѣтъ „ Рісіи іУСГЬеи* 
малю, 2. — лить, йсіпег ШйфСИ* 
малюся, 2. — ІІеінег ичгЬсп, 
не міло, аАѵ. піфс іуспід. 
не мйлый- аА]. иіфС йеіи, 
ни м.іло , аАѵ. дас иіф(. 

ЛсазсЭ ни малЪ , я А), 1$ рср рО Пеііі №0 іІІС. 

на м 5 лЪ , аАѵ. рСІССИ. 
по мблу , аАѵ. лІІтаГ) 1 іф, 
по малёньку , аАѵ. іА. 

умаляю, -- лАтЪу - — литъ, ѵеітіпдспг, 

умаляюся, і. — * абиеОшеп. 

умалённый , рап, УСИ’Іпдсгі. 
умалёніе, п. 2. Ьіс Шсітіпдегшід, ЗЗесРІсіікпіп0. 
умалйгаель, ?». 2- Ьсс ЗЗсгПсіпеічу. 

Маліово,-і. —лепатъ , ШСІІСП. 
малеваніе, «. 2- Ьай 9 )ча 1 си. 

мал ёвка , / і. іА. 
малярЪ, т. 2. СІИ ЗЙфгсіфСУ. 


Т 3 


мал4р- 


МА. 


-94 

малярскій , ас!). Ьст ШглГсг дф&ід, 
вымалевываю, ». патъ , ЙІІ^ІСГСІ!, бМйГеП. 
выіѵга\ев-а, /! і. Ьіе ЭГиЗДепіпд / Ьа$ фсшакіт; 
перемалевываю, і. — патъ, коф еіипмі ибегШйГен, 
перемалевывайте, «. 2. ( перемалевйніе,) Ьй$ посГь 
іипііде Псбештіеп. 
йере-малевка , /. ь іА. 
подмалевываю, і. — МПСПімісіК 
подмалеванный , рпп. ишшпоГі. 
прималевываю, ь — ЪаЦи пміеп. 
раэмалі вываю, і • — шіе оееісбіеЬспсн ^прбеи шдкгп 
смалевываю, і. — пбшпіеи, соріеі'сп. 

Мама, /, т. іг»іс іѵіііЬсшйі/еі’йт* 
мамка, /. і. ы« Штте. 
мѣмушка , /. і. г А. 

мѢминЪ , о(і). Ъег ідіпЪеі шаггсгшп дф&ід. 
мамкинъ, г А]. (мймушкинЪ,) Ьсг 2 Ітше дс^гі^, 
Манишка, /. і. еіп Г;аІЬ ОЬсфстЬ. 

Мапіо , і. — нить , Гос^сп ІчП’йдсіТ. 

взманиваю, і- патъ, пзмаѵйтъ, Іосбсп, ГСІ$СИ* 

вмвпиваю, і. — пать , имапип іь , [)іпсш ІссГеп, 
вмѣииватель, и». 2. (вманйпіель,) етег Ьес Ьіпсі^ 
ІссГе, 

выманиваю, і. —, вы^пиить, Гкгоийіосбеп. 
вымѣна, /. і. (вымѣнка ,) Ьіе феічшЗІосГітд. 
вымаливаніе, и. 2- іА, 
заманиваю, і.-івсфіп Ьсбсп, 

заманеніе , п. 2- (заманивая .е, ) Ьл$ 2ос?еп йП еіпе» 

С гг. 

заманчивый , аА). Ьег ф (с#еп осг|?е|)г, 
замйдиватель, Ьег инфт [осСе*. 
заманкаі, /. і. Ьа$ 2оФп Ьеріеіс#. 
обманываю, і. —, о{.наѵ утъ , бей'іідск, 
обманЪ, ш. 2. Ьег фсгпід. 
обманчивость, /. 4. Ьіе ’Зсегидегер, 
обмінщикЪ, т. 2- Ьег Зе(г%ег. 
обмйнщица, /. і. ьіе ЗЗМгйдегііщ,' 

0бм1ни,пческ1Й , оА]. 6ейчідсгі|*ф, 
обманчивый, в А]. Ьег^Гфгсп'Гф, 


обм^н* 


МА. 


295 

Обманный , лг//. іА. 

отманиваю, і. —, отнмпннтьц йбіосбси г згчдісс^еіг. 
отмѣнка., /. і. Ьа$ 2Всд(сс?сп. 

етмѢнщиіЪ, а. (отмѣни в агпельЬег ежен іі?едГос&» 

переманиваю, і.- «он «тешантйпЬет(ос&т 

подмѣниваю, і• '—- —• Ьечпііф Іос?еи. 
поманиваю, і* —■ о Г* 1-сѵеіт. 
помѣика,/'• і• Ьіе Ёсс&шд» 
приманиваю, і• — — рв^иГосбей* 
примѣнка, /■'. і. Ьд$ фсгрйоЛч'П * ШОШІС 

шап сіпеп Гуег^пІссСеі, ьіе Ѵосс|>еіГе. 
промѣниваю, і* — •— Ьеп’йдсм , гседебеш? йиГ6йіісіт» 
размѣниваю, ь — Зцтд, Си|? «П>й$ Шйфеп. 
смѣниваю, і. — юедіосбеп. 

Мараю, і. — рать, помарать , беДіЬеІП, <Шв(ІГСІС$СП. 
марѣюся, і. — |Тф беГиЬеІп , Ьеіфшіегеп, (іф ипгсііі 
шафен. 

марѣніе, п. 2. ЬдЗ ФеГФіПІегсп. 
мпральніи.Ъ , '• (маратель,) еіп вфтісгег. 

марева , /• і. еіп Оѵі то шйп (і 'іф (сіфс 6е(с()ШІегсп (лип. 
вымѣрываю , ы — по іи ь , иыліа^ать Ье(фтіеіеп; 
аиі|Ь*еіфей. 

вьтарка,/: і. Ьлі? 23 е(фтіеѵеп ,* Ьпз Зіи^іТгеіфеп; Ьа# 
ЗІи^е^і'іфепс. 

домѣрываю, г. —, доліаі&тъ , бі(? 311т (ГпЬе (фтіест* 
домѣрка,/, і. Ьпе’ Ѳсбті.геп Ы$ $цт 0 іЬе. 
домараніе, «• 2. (домарпвѣніе,) іА. 

замѣриваю, г.-Ьфйсіп, беГФтісгеп. 

замѣрка , /• і. (затариваніе,) Ыс ^е;иЬе(1Шд, 
измарываю, і* — —* ййИ^ беГиЬеіП, 
обмѣрыьаю , I* — — іп/. замарываю, 
перемѣриваю, і. — — е.П.'й (ч*)"фтісѵсп. 
подмѢрываю, і. — — ею ірлгід 6е|'фшіссеп. 
помѣрачны, рлп. 6е)1іЬеІе / (Ш^зер'чфсп. 
размѣрываю, і • — — (Ш^еіпппЬег і'фшісген. 

смарываю, ь -сгшй^(ЗсГфгіе&епсЗ шіе ьст <ік* 

теі и. (. т. йиоІоДфеп. 

Мартышка, /. і. Ьіе ШіСа’РефС* 

Масло, п, 2 . Ьаё іОе(. 

Т 4 лоро- 


М/К 


уКОрОПЬР ЛІПСЛО , $ЗііНег. 

<ко»о гтлАѵое масло , флпрееі, 

АуепЛнѵ ое Мл 'ю ,о , 25 ,;н Ш реГ. 

Л'^ ’ллиный, а/и оеііфі, Ьітпъі. 

*’ ~ ШІІ ^ <*« 8и«(( к, 

М.ѴАяпикЪ , то. 2. СІПС 2 'і’Г <рЦ$?, 
мЗслянира , /. !. Ьк фиксмсфс. 
ли: 'ли у нал пеѵтъ , Ьсг ОсйШсіа. 

<'чк ^ ПВаК>5 1 * ” ЛЙ,,!Ь ’ п^ліаслитъ , тоУ, ЛТ а„ 

вамЗсАиваю , і. _ __ ^ 

?аЛ Х; НЫЙ ’ ь оЬсг Шгсг ^ 

перемыливаю, і.- 3 „ ЫеГ Г>еІ йнГ<Меп 

подмыливаю, --стай ЬсГ *и<№еп. 

Э (ев«в. ’ ~~ " оЛ С| " »«"» і»( да 

Матеръ, то, 2 . Ьсг $)}сі|1еі\ 

мастерица, /. і. ы е ЭДсіЦсИип. 
мастерю, 2 . — /И Ч Й , т#ст. 
мастерство, я. 2 . 45 йиЬП'егІ; Ьіс ШЦа-Май 
мастерск и, «0. «астрах*' ^о, еш ІС« 
ѵгастерскйя, <* ой,) Ые ЯВсгГ/тОе. 1 1 * 

• яо •* ое Ф/ , />с#и щ тсіЦсіІіф. 
мастеров ый ( челоьЪіЪ,) сіп $спіЫѵеФ г 
подмасли^, (, я,) сіп 1іп(списі|!сс ѳігсй. 
матерый , вф дю§ / аН, 

Ма ?2/ Ъ ’ ?// ’ 2 ‘ Смат(? т земля,) ГФс 

матёрость,/: 4 Ьі е 

матерію, і. — ,,*„«* , агс іѵеіЬсщ 

выматерѣлый, вУ> піі 5 спіі 3 . 

замаіперѣлый, асіф (ф а (с. 

9 маше Р ь > /• 4- (я* матери,) Ь/с 
"‘™’ Г Л ь 1,16 ь,е ®«гц«йівіті; Ьіс фіЬ 

^т/щка, /і і, ЛЙуіКіфеп. 


матущ- 


ДГЛ, 


597 


матушкинъ, пф. Ьсг 93 ?шсі‘ 

мЛтерній, а/), шай осп і?ег Шеітсі- кі’Гстшр 
іѵ.йгпица, /. і. Ьсг ПисегЫГси. 
матошникЪ т. 2 . Ьсг Ом, Л’о (іф Ьіс ЯЗішпЙпі* 
діпп ацфсШ. 

мйчиха, /: ь Ьіс ©Гісфинсг, 
богоматерь,/. 4. Ьіс ЯлШісг Ѳо^ей. 
бого.мЫпершй, ші). Ьсг €Г-?і*ГГСГ баней З'фйпср 
единомйтерній , <:сі]. У о И еііПТ іШіПСІ'. 
праматерь, /. 4 . Ыс ШчііГтчтШеі*. 
прамашершй , я а]. Ьеі* Шѵ (ГстиНСГ ерфёгід. 

Махаю, і. — хагпь , — хнуть, (іп ітЬ \/л 
Ьсшссзсп, |*фп?ітзст 
машу , ( шешь, 'і •— /У. 
маха іье, «. 2 Ьай ѲсЫілпдеп. 
махало, «. 2. Ьіс йі^гсУфаирІ; Ьіс вфіѵіпзв; Ьес 
Зсфег. 

махЪ , то. 2. ($. у,) Ьсг ѲсЬппт.р 
пЪ ма.хЪ сЪлшиѵу, шіі сіптаі , і;г еіпет фш> 
взмахиваю, і. —пать, —•, іи Ьіс і?6()с (фшіпден. 
выміхиваю , і. — — — ЬегаийіФа'іпдсіг. 
вымашка, /. і. Ьай ^сгацйГФшіндсп; сіп орГепее Іѵор^. 
домахиваю, і. — — .— Ійй 3ШП ^пСе (сЬшіядсп* 
замііхиваюся, і. — — — тіг Ьсг ^>аиЬ аиЫ)с()Ісп. 
замахЪ, То. 2. (%. у,) Ьай 2 (іі-'ЬоІ)/сп щіі Ьсг -^ДНЬ. 
?амйшистый, аН]. сіи фвпЬс/шафсг. 
намахиваю, і. — —• — ЬгаиПФпппдѵ’іп 

обмахиваю, і. —-^сгишГфіьіпдсп; шп іт& 

ШИ тіе сінсш §ІидсІ лО| 1 аиЬсгп. 

отмахиваю, і. —-— $тшсС(ФюіПіКП- 

отд муихб отма^сипатьсл , |іф Ьіе ^Іісдси 
пчЬгсп, 

отмйшка,/. і. Ьай ЗіігиёРрЬшіпдеіт. 

7 ісі 0 7іі мат 5, щіі сіпеш 0фіѵішдс йп'исГ. 

перемахиваю, і, —--$ітФсг(фп>іпйСП. 

подмахиваю, і.-•— сіи іуеиід Ьйзи(фшіпбсііі 

(евеп* 

помахиваю, і.-ГФіппдеи. 

пр)имахи*аю, і. —- Ьй^а Гфіьіидси. 

Т 5 


про- МА. МТ . МЁ. 


• гГромДхиваю, і. — — — |?ф іщ (сГ;шіп0сп тк; 
і?сп г етеп $е(>Г!Ь-еіф фші. 

промЗшка, /. і. сіп ^ѵ^ііігсіф; Фшф&ѵіплсп &ср 
Ѳйгсг. 

прбмалЪ, т. 2 • ѣеѵ сіпсп §с()((1гсіф фиі. 
размахиваю, і. — — — 1 >ІС ^опЬе <ш#сіПйПЬев 
(фіазеп. 

рбзмахЪ , >о, 2. (#. у,) ЗІи^еіпйиЬа'СфІазсп Ьее 
фаиЬс. 

раамг'ипка , /. і. ій. 
размашистый, л*//. ипдс(?итт. 

Смйхиааю, I. - - - й&СфПМПЗМ, 1 »СЗ(ф 1 ЩПЗСП: 

Махровый, ай], дф'іііс. ($. С*. 5 (С 1 ?СП) 

Мячу , ѵШ. макаю. 

Маюся , і. —ятьс &, |Тф иЬсг ОЗешо$сп аи^ѵсіТси* 
мйянье, я. 2. Ы 9 (п 0 гс^сп «бег Шсишо^сп. 
маякЪ, т. 2 . (%. а,) сіп Зеіфсп / еіпе ^ешФалГс. 
мйетникЪ , да*. 2. біе Іітчфс іп Ьсг Ш;г. 
маетность, /. 4. сіп 9 ?іпсгдиг. 

Маячу, 2 . Мс ^сіс тй|)із зиЬшдет 

Мгла, /. і. Ьеѵ ІУіеІсІ. 

Мгновеніе , п. г. ѵШ. мигаю. 

Медвѣдь, т. 2. (§. я,) &сі’ $ 54 ’. 
медвѣдица, /. і. Ыс 2?«ППП. 
медвѣѴенокЪ, т. з. (р- нка,) сіп ^пдес фаг. 
медвѣжш , аф. іѵпё ѵот ЗЗйгсп і(?. 

.по медпіжьн, паф ЗІге Ьег 35 Лгеп. 
медвѣдица, /I і. сіпс 25 агспі)дис; $агепф’і(ф.і 

Медлю, 2. — литн , |І'сІ) оттч'Іеп, Мидс шафсп* 

медлящій, /><нл Ьег (Іф оегпчйес. 
медлѣиіе, іі. 2. Ьа# Знтшсііеп. 
медленность, / 4. Ьіе 2шіз(лт!еіЬ 
медленно , л//ѵ КапзГлш. , 

немедленно, айѵ. ппгегфзйф. 
медленный , ай}. (апд(ат. 
немедленный, ай], и і>еі$йдІіф. 
медлитель, да*. 2. Ьсг ^епгсйсг. 
медлительно, айѵ. Іаіі$іЪт, Іапдіѵеііід, 

медлй- 
МЕ 


2 ^) 


медлительный, ай}. кп^ѵеі(щб 

безъ замедленія » іфпс Шегрнр' 

МедЪ, т. 2 . (д. у,) Ьа’ фош’й * 7 &<С ЭЖ'ф 
медбьЪ , я. 2- ій. 

медовый, ай], (медяный,) ІѴйЗ роп фопі*} і(Й 

Мёжь, ргаер. , $ѴІЧТФСИ. 

между, (промерь,) ій. 
междоусббный, ай). іШ)иті(ф. 
междоусобная брань , СІП іШКѴІіфсг ^Гій#. 
межа , /. т. Ьіе ©Ѵ*Іп$с. 

меигумо, і- —жешгть , онгмезкепссть , разАв* 
жепсіть , Ьйб ЯапЬ тфп, ипЬ о&дсапуп, 
межеванный, /'<»*. дгшеіісн. 
межееАкіе, я. з. (межевка,) 1 >й# ?<иіЬтеЦсп. 
межевый > ай}. 511т 8йпЬшс(]Гсп дфогід. 
межевщйЛ) . ш. г. а , 'Сч’г ^иФтс^г.. 
ошме^ гьатіый , рпп. йЬ&чмфн , й6.<іе.зг«пб(» 
промгж-н, (ковЪ,) Ьеі діоііфснгашп. 
проіѵіеж^тг.и ,т. ій . 
промежность, /. 4. ій. 
ризлгежбаанный , рап. ій. 
смбѵі.чый, ай} апзгсщгнЬ. 
смбжноешь /• 4 ЬйЗ 2Гп0ге?п^еПг 
Мекйна , ѵпі. мякина. 

Мелю, (з. р. лешь ,) молоть, смолоть , та^(СП 
(аіф бсі* ^ійЫс); рІаиЬст. 

что ты мелешЪ } . рГа«Ъег|І Ьи, 
мблошьиі, раге. дстаЫсп. 
мёлгитда,/. і. Ьіе 50’иГ>(е. 
кофейная мельница , Ые 5 ?й^еіміф'(г. 
п ртреная ме. ьнчца , б:е 5 ГіпЬпиі()(с. 
по дяѵая мельница , Ѣіс *!!♦ аіТсгш«І>Іе. 
мель ишчый, ай}. (мбліничій ,) ріг зфнч'з, 

мёльни'Ъ, іи. 2. бег ЗКйЯег. 

вымолоть, йе/. іі от і')і'аі)(сп (о ш-Ь (о ічеі Ье?от< 
теп. 

он Ъ ичЗ оомлічы .7і о л та/іи тіымололЪ^ сѵ $й( ѴОП 
шѵ ерше йіФе*фаШ ^Стіпеіі Щф 6е(оттсп. 

иамё- МЕ. 


500 

намыливаю, і- іил^сп. (еіпсп ді'О§СП 

огпмолбть, сіе/. щіф&еп $и та&Іси. 

перемыливаю, і.-<шГ$ пенс пмЫсп; т Ш 

тріеп. 

пустомеля, т. і. сіи ф&шЬегпишГ. 
разме'лнваюся, і. — -— іи*? ^ЗГтіЪст ОшсіпГоштм. 

умсливаю, і.- дне та()Ісп. 

умолблось, ев і|с іт теплее ігоі'Ьси. 

Меньшій, си/). і)сѵ Штс, 11РСтЧ)Сі’С* 
мёньше, лЛ>. іѵепізег, Неіпсіч 
наименьшій, аА}. Ъсг «сш|Іс, пч'тфге. 
наимёньше, псіѵ. (о теній шо#Нф. 
по меньше, псіѵ. с иѵай госиізсг. 

умеюшДю, I. — —шАти, ѵпПшт,,, 

тшійес ішіфсп, ічтпзет. 
уменьшенный, рап. осгпт'сгі. 
уменьшеніе, п. 2 . Ьіе 2'еітіт]ептд. 
уменьшительный , си!]. РсгШіПСі'пЬ. 

МеренЪ, т. 2 . СШ ^ЕаіШф. (МП ^рсгЬсп) 
меренбкЪ, ѵі. г. сіп Шіпеѵ йЗеФсіф. 

МёркііетЪ, (смеркаешЪ,) с*? Ш’Ь 9?афЬ ( ргаФ 
померкло , смерило ,) 

сумерки, рі. і>іс .©аттсгішй , Ьл е* (У)сп № ЫйсІ 

і|г, 

мере щит ел мнъ, (фіттт ті г ѵсг Ьеп 5ііыеп* 
сверкйю, і. сверкать , сверкнуть , Ыі§сп, 

Мерзкій, асі]. ГФФі&ііф, щп'йф , аЬГфеиІіф. 
мерзость , /. 4 , Ыс ЗЛ'ГФеиІіфіеіі. 
мёрзостно, псіѵ. СфяпЬііф. 

ме]зю, 5 1 . 2 . знть , сіпсп ЗІбГфеи ѵегшіафеп, 
мерзѣю, і. — з'Ьть , пбГфсиПф ШсіЬсн. 
омерзѣлыЙ, а,], ѵісі. мерзкій, 
омерзѣлосгпь, ./• 4* ѵісі. мерзость. 

Мерлушка, / I. сіп 2аттсг[еН, 

Мертвый , тф. (оЬГ. 

мертвёцЪ, 2 . (#. $,) еіис 2сіфе; ет ©еІрспіТ, 
мертвечина,/, і. сіп 3(<П?. 
мертвѣю, і. — ціщь , 


омер- 


МЕ. 


Зоі 

©мертвѣлый, аіі]. ег|Іап(. 
полумёртвый , а/І]. ІусіЬіоІѢ. 
помертвелый , ас] Мп$ іѵіс сіпс ?сіфс. 
умерщвляю, •— плЛти , умертвить , ІСЬічІІ , 1111!“ 
Ьгіпусп. 

умерщвлённый, рап ипізебгйфі. 
умерщвлёніе , «. 2 - Ьл*? ХІтЬгіпдеп. 
умертвйтель , »‘- 2- Ьсі‘ 'ХоЬ("с()іа^СГ. 

Месть, /. і. ЬІС Эѵафс, ѴІСІ /иЬ мщу. 

мешу, і. — стй , замести , ?іфѴСП, {х’ЗСіЪ 

мегпёніе, и- 2 - ^фѵсіі, §езст 
метліі, /! і- ЬіТ 25еГеіі. 
метёлка,/, і. сіп ІК’іисі* 35с(сП. 
метелица, /• і. Ьлз Ѳе|ЫЬсі*> (0л*5песзс(Мбсг. 
выметаю , і. — тать , вымести , 

Зет 

дометаю, і. —, до./иеетй, $шп €пЬс {ч^еп. 

заметаю , і. —— — гссфіп (Ѵбсп. 

обметаю, I• — — пИцсдсп. 

отметаю, ь — тать , отмоет А , тсд^еп* 

переметаю, і.-ПосО сіитйі йдсп. 

подметаю, і. •— — тф^сдсп. 
пометою, і. — — еіп пч’ііід ^сдсіг. 
помело, п. 2 . сіп ;0(ч'ПС|ца(!. 
приметаю , <. — — йіпщ^сп. 
разметаю, і. — — ап» еіпапЬсг ^сп. 
сметаю, і. — — лС^СуСП. 

Мечта, / ь сіпс ^М)апга[іс , сіпс €іпЫПпш$* 

мечтаніе, п. і, иі, 

мечтаю, і. *— тать, (іф сіпЬііЬси. 

мечт^емый, асі). усппсіуіиіісі ), сіпдсЫІЬеі» 

Мечу, мечешь, —тать, Шсіфси. 
жреФіп метать , (о(сп. 
метаніе, «. 2 - Ьлй *Шсі(еп» 

взмётываю, і* —пять, взметать^ Ш Ьіс §сі)1 
івеі’йп. 

взмётчивый, асі]. |^огп(0« 


«ыме» •ымелшимо, ,- 

.ммегаЪ, т. *. м Ѣчшпьп. 
замётываю, ,- 

намётываю, , -ЬгонГ »«•*». 

намеіпЪ, т 2 . Ьі; ©,* ,, й 

намётка, /. х. егп л,..* іС ^ 

сГ^гі* * **** 

«ппе&тсп юоЯм. 3 в “*ГфІвяец, піф 

ошмётЪ, от. а. „ай юсд в тог*.і Щ. 
отмените, я. 2 . йВеціѵегГсп. 

перемётываю, і _. ' „ . ^ 

ЫпйЬатгГт. № ' ст0к рт «Мет 

перемётываюся, _<>«• *. <■, 

ігйппід ісегЬет " * ^ шЬс и6ег ^«/ «6* 

перемешчикЪ, я», а. еіп ІІебегГааГеі-, ЗІбтиітаег 
перемёшчица , /. і. еіпе ШбегМиГеггіт. 3 ' 
подмётка,/, х. еіпс пеие 

подмётный, аі). іадіі шікід.ГФі'інпѴг 

по~Г“% Ь у~ ьТе К- Г,- V*** 

примётываю , ,-»,т а ,„ Ге „. 

ѵлром.тчипы, глаз,.!, звктааде». 
разметываю , ,- {с ф. с1(т . 

разметываюся, ,- З е№- ел 

Р}ДОМС:пЪ, т. 2 . СЕІІ ЭІ>,Т(.|(Г«' 

рудомёшка, /: гіпс аЬегМіЭпш. 

рудомётный, ті). рщ ЗгЬсгІа№п ссйА-ю 
сметываю, і. (кмІчсегГт; ріаттт ІгсеГсггУ 

Шчь > -• =• (в. я,) ь.« всйшеме. 

меченбсецЪ, от. ст ефюегЬмг&сг. 

Мзга,/ і. мжа, — ЯЗ»И«і тіг Ьсп $Гвдсп. 
Мзгну, і мзтутъ , проштнуть ., » е № Ш 
ше^сп; Ьсп @е(®тасГ х>алсѵс«, ' Г 

прбмзгдфй, от{/\ гапрфі. 


Мзда, 


М 3 . МИ. 


3°3 

Мзда, /. і. Ьіё &еІо(міиоді , 95 ач}сШт<ъ 

мздодаяніе , «. (мздовозда/шге,) Ые ЗОДвфШшд, 
мздовоздаятель , от. з. Ьег 35 еідейег. 
безмёз шый, от/ оГріе ЗМобттд. 
безмездно, лЛ. о(?пе ©идей. 

Мигаю, і .— тать, — тутъ ., ті’Г Ьеп 

юіпРеп. 

мигйиіе , п, 2. Ьай Ш3іп?еіт. 
мигунЪ, От. 2. (я- а, Ьег ЗШп?ег. 
мигунья , /. 2. Ъіе ЯЗДпЕсгііт. 
мигЪ, от. 2 . Ьег «Шгп?. 
пЗ мигЪ іш ШдепЫісІ, іп еіп ст йир, 
мгновеніе, я 2 . Ьег ШШ, Шй. 

подмйгиваю, I. —патъ , -(КІш(ісГ) пппГегс: 

Мизинецъ, от. 2. (#. нца,) Ьі’г Шп} 1 с §шда\ 
мизйнчикЪ, ю. 2. Ьай ИтЦе §ш9<іфеп. 

Милый, ас]. ЦсЬ , тоггі;. 

мило, аЛѵ. СгеітЫіф; апа?яеГ;щ. 

миловидный, п<1). ьег еіп ГгсітЫіфсй ѲеГіфе Г;а* 
миловидность,/. 4. Ъіе 
милость, /. 4. Ыс ѲпаЬе. 
мйлостивый 9 асі]. дііаЬі^. 

мйлостивецЪ, от. 2. вца,) еіп ©опііег , 5раігоп; 
мйлостичица , /: і. еіас ©оппегіпп, ^й(Г0ПІіиі. 
мйлостыня, / і Ьае? ЗШшоГт. 

милую, і - лопать. |}ф ег&агшеп. 

милованіе, «. 2. Ьіе ^гЬлптшд. 
многомгілостивый , яЛ). ^офдепеізг, 
милосёрдно, асіѵ. Ьагпфе^ід. 
милосёрдиый, аЛ). багпфег^д. 
милосёрдіе, я. 2. Ые ОЗагпфегіі^еі/ 
немилость , /. 4. Ьіе ПпдпаЪс. 
немйлогт 'вый , ы// шідпаЬід. 
помилованіе, «. 2. ѵіЛ. миа\ов5ніе. 

умилостивляю, і. — алЛтъ, у~ѵилост ииить ѵеіѵ 
ГЬфпеп , беГдпйійеп. 

умилостивлёше, я. 2 . Ые ЩЦпипд, ФеГапГііаипа. 
умилостивйщель, от. 2. Осг і6ег|*оІ}пег. 

умилосёрживяюсд, ь * Днпьсл , ірсісіфегр'^ П'егЬет 

уми- 


3 04 М И . 

умил/юея, г. — лЛтъоя , — лАться , иІ. 
умилён іе, «. 2 Ьіс ^сгГпігГі'Інт^ ЬеЗ фсг'еіиФ 
умильный , аЛ/. Шдііф , (іеМіф , ИФгеіф; 

Мимо , ргаер. ЬіЧ'Ьсі). 

МИМОХОДОМЪ, аАѵ. іт ЗЗбг&еЭДсбеіІ, 
мимоіздомЪ, аік. іш іГоіФеіурфшг. 

МИмОШёдшІЙ , а А). ІЧГЗЙИЙСП. 

Миную, і. — попитъ. , (минуюсь, і. —) Ь0ѵЬсі)<5СІ)СгЬ 
минованіе , іі. Ьсг ЗЗогГердапд. 
минувшій, аА). оегдапдеп , оегпмфеп. 
неминучій, неминуемый, аА/. шшсгшсіЬПфі 
непремиьуемый , ас). йі. 
лрежинуть , {л/ожииутъ ,) УОГве)/й(ГеП. 
л не л/еМину, іф шегЬс піф{ сгтапдеіп. 

МірЪ , т. Ьіс ^ШсК* Ьа$ ОВоІв 

мірожЪ писать, тіі (2гіп|іітшшід ЬсЗ длі?$еп23оН# 
ет>аГ>Гсп. 

мірскій , аА). ЮеШіф. 
мірянинЪ, ѵі. з• еіп «ЙМШфег» 
всемірный , аА). Ьигфб^пдід. 

лб-жі/у псодАть, мірожЪ лититьсА 5 ЬсССеГіі 
дсГуеИ* 

МирЪ, т. 2 . (§. а, у,) Ьсі* §пеЬС. 

мирю, 2. - рить , ^ГісЬе (ЬГОДЬ 

мирюся, 2* — (іф ‘оеШ'йусн. . 
мировая, (патІіф челобйпіная,) / ($< ой,) Ыс 
2>еіШд(фгі(п 

миротворецЪ, ш. 2 . Ьеі 4 $ги'ЬепЗ(Ъ(пч\ 
мировыя, асі). ріт $гіеЬсп дфо'гід. 
замирю, 2 - —рнть і $гіеЬси тафеп. 
замиряюся, і. — рАтъсл , — уитьсл $ §гіеЬС 
тафса (Іф псгігадет 
замиреніе, п. 2 . Ьег §пеЬё. 
перемирю, и. 2 . Ьег 21чф' пГйфІдпЬ. 
перемй 1 ный, лф ■ 4шп ЗЬ'а(Геп|Щ(іапЬ деГ;5п<р 
примиряю, і. — — і'сгрфпст 
примирённый, рдг?. ічг(с()іИі 
примиреніе, «. 2 . Ьіе ШегГфщгід, Ьеѵ ЗЗсгдІсіф* 
Примиритель, ?/ь 2 * Ьср &>еѵ(о&пеі% 

ІІрИМЙ- 3 


3°5 


| Л/Я. МК. МА. 

примирительный, асі) $ит $шЬеп депсідп 
смиряю, і. — — Ьстііфідеп. 
смйрный, аА). (іійе , пфід ; Ьетифід, 
смирённый, рап. (апСптіфід. 
смиреніе, я. 2. Ьіе (ШГс ШифГфгшід; Ъіе Фетиф. 
смирнѣю, і. ні-ть, (іійс гоегЬеп. 

Миска, /. і. еіпс ®фаіе, ®фй([сК 
мйсочка, /. і. еіпс Ііеіпе Ѳфаіс. 

Митра,/. I. ЬІС $Зі|*фо(йтіфе. 

Митропблія, /. і. Ьіе ? 0 ?еігороІііеп№цгЬс. 
митрополйтЪ, т. 2. еіп Я)?ст>ро(Н іп ЭІи(?ГапЬ* 
митрополйтскій, аА). Ьет ЗКсігороШсі! дфёпд. 

Мишень, /. 4. ЬсѴЗ ^ІСІ. 

обмишуливаюся , і- — пяться , обмишулиться , 
сіпеп $ер!ег Ьедфеи. 

Мкну, оЬ/. ^и[фііс(}сп. 

замыкаю, і. — хатъ, лажхнуть , іиСфНсІіегс, 
лЬ(фІіе$еп. 

замыкініе , «. 2. (замкнугпіе,) Ьд$ 3 1, ГФ1* { ^ €| й 
замбкЪ, т . 2. (я- мка,) Ьй$ ѲфІо#. 
замбчёкЪ, т. 2. (Я- яка,) Ьт? ѲфМ^феп. 
замбшный, аА). $шн ѲфІо(Уе д«()огід. 
замбчникЪ, т. 2. еіп ѲфІёПеі*. 
з^мокЪ, т. 2 . (%• мка,) Ьа^ Ѳф!о |, Ьіе Йигд. 
замковый, аА). ^шп Ѳфіо^е де^огід. 
отмыкаю, і. —, отожхнуть , <пф(ф{ІС§еп. 
отмыканіе, я. 2. Ьаё Ши(Гф(іе§еп. 

примыкаю, г.-апЬгіііІеп ап^ ѲфІо|і. 

лрижыкать штыки у Ьіе Жфопейе ац(р(ТйП^сп- 
Младьій, 8 . аА]. дшд. ѵіА. молодьш. 
млйдоешь, /. 4. Ьіс 

младёнецЪ , т. 2- (нца,) еіп 5>п*іЬфеп, 
младенческій , аА). (ндепЬІіф. 
младёнчестьо, я. а- 'Ьіе ^идспЬ. 
младёнчествую, — попять , (ипд фиП. 
младѣю ? і. — дітъ , (Іф реі‘)ипдеѵп. 

Млеко, 5 . Ьіе Шф, ѵіА. молоко. 

У Млѣю, Млѣю, г. мпіть, по млѣть , ш СфпиіасГ;* ркПеи* 

обомлѣлий , а А), іп Оршмфі дфКеп. 

Много , лЛ\ ^ееГ. 

немного, аііѵ. еіп пч'під. 

немножко , тіѵ. еіп Неіп №епід. 

ото ѵі-.пѵожху , еіп Неіп іѵепід лир еіпшлѢ 

премнбго, асіѵ. Цфг Ысі 

мнбгій , аіі). р|с(. 

немногій , аА). ігет'з. 

мнбжество, п. а. Ыс ЭДепзе. 

премножество , я. а. еіпе дго|?е -9)?еп$е. 

множественный, а А). Ыеірлф. 

множу, 2. жить, ломнбжить, ЬСГЬіеІрлМаеп; 
пшШрГісісгеи. 

примно» Ію, і. (пріумножаю.) —- жсітъ , — жить, 
ьегтфеп. 

пріумноженіе, 2 . Ьіе ^егте^итд. 
размножію , і. —■ •—. ѵіА. примнож^ю. 

умножію , і.- пегте&гсн , рогфрдп^е». 

умноженіе, я. а. Ьіе Я?егте()Гітл. 
умножитель , от. а. Ьег ЗЗегшеЬгег. 

Мну, і. мять, Апогеи , 5іі|аттеп ГпоГеГіт. 

млтый, аА). $и(лптеп зеіпсгсг, зеГиоЫг; »цр (5*еЬиГе 
Йебглфг. 

мятьё, я. а. Ьл$ ЗнГапішопРпоМп, Ьл^ Япсгеп. 
выминію , і. — несть, піажятъ , йпйгеібеп. 
доминію, —, дом Атъ , $ши 0иЬе гефеп. 
заминію, г.-|еи?с*еп. 

♦ А ^ го золЯть , еіпе €йфе нпйгЬгбсГсп, ьегшрфепС 
заминіюся , і. •— — (іоііегп. 
замятый , рап. ипГегЬгйсН, ЬсГШрфг, 
переминаю, і. — —- поф еіитгЛ геібеп. 

ЛОа«А"-ь лодз себ'л, ипгег ріф Ьгіпзеп, шиег Ьм 
©гре Ьгілдеп. 

подмятый , реп. ітгег Ьіе $іі(?е де&ГйфГ. 
промикію, і. — —. еіпгшеп. (еіп фрсгЬ) 

разминію, I. — — Юі’іф ЪгіісГоп, $ег<ріе*Гфеп. 

сминаю , /.-ЗИіЛтшеп ЬімсГеи. 

шиьаюся, х. --іп Ьег Эі,еЬе іггс юеФеп. 


МП. 


З с 7 

яйцо пЗ ем Атку , еіп П'еіф Щ. 
сыромятникЪ*, от. а. бег ЭДсф.тбег. 
сыромятня,/: і. Ыс ©снеге;;, 
сыромятничій, аА). Ьст Жефогбег дф$гід. 
сыромятная лбжа , пчіічзе.легЫе# геЬег. ’ 
уминаю, і■ — лиг афишей ЬгйЛсо. 

^уминйніе, я. г. Ьиі< ЗііГаштспЬгіісГсп. 
шо, 2. мнить, тсрпсп, афісп. 

мнится мнѣ , (ргап. мнилось мнѣ, ) шіг ЬспсГ)^. 
мнѣніе , я. а. Ьіе ЭДерпшіи. 

мнительный, аА). ЬеЬепНіф , Ьег ш'сі ^ігеіреіе. 
мнймый, аіі). Истерт. 

помню, з. —нить (И) егтпегп, піфе тое/еи. 
ломпитъся леи*, ев Ьенфі: тіг ітшег, іф егіітеѵе тіф, 
память, /. 4. Ьл$ ©еЬлфмі!;; ног ЭДсса еіп 35 ф 1 ) 1 . 
на леем ять , йи«(№епЬі#. 

лсімяти , оГ)пе віппе ппЬ «ЗегфпЬ. 
пѣнечная ламять , сіи Іі лн'ІІкт. 
памятный , аА). ріш ©еЬіІфПіір лфлгіл. 
па.ѵглтлизый , аА). Ъеп ет сцпе$ ©сЬлфмі# (>лг. 
памятую, г. — топать , шфг ѵеглереп. 
непамягпозлббіе, я. 2. ьі^ 2!тпеіие , 23 еРле(Геп 
бег ^еіеібілипд. 

поминію, і. — нсіть, (іф }’ешапбе^ егтпегп; рис 
2>ег|ЬгЬепе Ьеееп. 
поминаніе, « 2. Ьіе 

. поминовеніе, п. а. (поминки ) Ьіе ЗзогЬіпе рг.г 9 }ег* 
Ііогбспе. 

припоминаю, г. *, лриломянуть , Ье\) ©еІеаепс 
Ьеіі епппегп ; лпрш)геп. 
упоминію, X. —- — егячфпеп. 
упомянутый , рте. сгШаЫн. 
безпамятный, аА). Ьсг еіп рфіефг ©еМфтгЦ $ли 
безпамятство, «• а. Ьл^ |с(;!ефее ©еЬйфгпі^. 
Достопамятный , аА). шсгІшигЬіл. 
вспоминію, і. — ріф ли ешэлй» епппегп. 

вспоминініе, п. 2- (всі|омянушіе) Ьіе ^гіткгшій 
йп егыл^. 

всломиніщель, т. 2. Ьсг (іф ли егіглі( егіпиегі. 
запімяшываю, і. — ватъ, ьсще 

У * 


запі- 


308 


МО. 


запЗмятовалЪ, е$ і|! шіг еіи[а((еп. 
напоминаю, і* чать, палбмнить (о чѢмЪ ) 
;сіпаиі) (Ш еітё (Ѵіткі'П; апЬгіпдеп. ” 

припоминаю, ІА . 

сомнБвЗюся , і. - пат юл , усумниться , 

ГсІ», ап(іфеп, ?^>еЬсп?ел (щеп. 

сомнѣніе, я. 2- Ьег ЗпчіГеГ. 
сомнительный , аА]. ^ѵсіГс^а^. 
несомнѣнный, аА]. 

Могила,/, і. сіи фйдеі; сіи (УмОДйде/ ; ©ічіЬ 

могйлка,/. і. еіп Шіпеё (ЗгаЬ. 
могильный , аА). щщ ©ГйЬс яеГщф. 

гйльныя пещи , ©лфеп Ьіе іи @г<?6егп агГшіЬсп 
пчгЬеп. 

могйльникЪ, т. 2. Ьсг ^оЫепзіпбег. 

Моіу , можешь , мочь, у ПОЗ МОЧЬ , смочь , копией { 

бе/ипЬ Гсі;п. 

могущій , рагг. тпсГйІд. 
всемогущій , йОтлфП#. 
всемогущество, я. 2. Ьіс ЗШптфі. 
можетб іГыть, ЫсЯеіфе. 

Мбжно, ітрегі ^ і(і тбдііф, её (апп де(ффп. 
можетЪ ли? і|І ее <з«ГітЬ ? 
мочь,./. 4. Ьіе ^гаГг , ѲіагГе. 
мбчный, а А]. Яйіѣ. 

мощи, ей , Ые Эіе(кщігп Ьег феііідеп. 
возможный, аА], іт^Ііф. 
возможность, Г. 4• Ьіе ЗК^ГіфГеіС. 
домогіюся, і. — гатъел , (чего; (іф Ье|ггеЬеп. 
недомогаю, .— ипра(?(іф Г<і;п. 
домогательство, я. 2 . Ьіе 2 $е|?геЬітд. 
маломощный, аА]. ГгшіГ; ад, ит>егшо<}еиЬ. 
многомбщный, аА]. віеі вептфпЬ. 
немогу, і. немочь, Ггйп{ |еі;п. 
немоществ^ю, і. -— попать , іѵапі |е»п. 
я^мочь, /. 4 . Ые Д'гапфеіі; Ые (аііе пЬе ©иф(. 

нёме- МО . 309 

немощный , я А], ГглпГ. 

ивнемогаю , і.— гать, изнемочь , дмц рои ЗЫГ- 
іеп Гош теп. 

изнембгшій, аА]. (ивнембглый,) спіЫГіее. 
изнеможеніе, «. 2. Ьег ШЬ^йін} Ьег 51 гайе. 
разнемогйюся , і. — ГФ’ ГгапГ ичгЬеі?, 
обмогЗюся, і. —• (М) еіфоГ)Геп; депеГен. 
перемогйю, і. — шф регшіфп Ш еін аиЬегег, 
к$>аиріеп. 

перемогЗюся , I. — ■ ѵіА, обмогЗюся- 

подмогаю, і.-5іі фиІГе Гоштет" 

подмбга^ /. і. Ьіе фіІГГе. 

полномбчный, аА]. деооіітафеіді. 

полномочіе у и. а- (полномочность/. 4.') Ьіе ЗЗоЯтйфЬ 1 

помогаю, і. —гать у ломбчьу (кГ/еи. 

помоществую, I- — попать, іА. 

пбмощь, /. 4. Ьіс фй(Ге. 

лбмощъ у л-усницы, Ьа$ ©еІапЬег ап Ьег ^герре, 
пбмочн, чей , ЬеФ ©ЗпзеІЬааЬ. 
помбщникЪ , т. 2 • Ьег феІГег, ©фиІГе. 
помбщннца, /. і. Ьіе феІГегіпн, @е^іі(Яіт. 
Сеспбмощный, аА]. &йІЯо$. 
беспбмощность,/• 4- Ьіе /ШроГя^Ф 
вспомогйю , і. —- гать , пеломбчь , ^«Грет 
вспомоществую, і. —попать, Ы. 
вспоможеніе, «. 2- Ьіе фГЯГс. 
вспомогітельство, п. 2 . іА. 
вспомоществованіе, я. 2 . іА. 
вспомогательный, аА]. П'йЗ $и .фцІГе ГоттГ. 
пеломогательное пойсло , фііІГЗіФГег. 
вспомогателъ , т. 2. (вспомоществовітель) еій 
ІрсІГег. 

премогію, I- ѵіА. перемогаю- 
равномбщный , а А], діеіф 

равномбщность, / 4- ( равномбщіе, я. 2.) Ьіе аіеіфе 
©ІогГе. 

Можжуха,/. і. «ЗВафоІЬсі’Ьеегси. 
можжевёловый , аА]. воп 2 ВйфоіЬеѵ« 
можжевёльный, аА]. іА. 

У з 


МО Ж" 


МО. 


3 ю 

можжевельникъ, »/. 2 . Ьсг «ШафоГ&еіГТглиф. 

М зг7), ш. 2 , ($. у,) Ьаб ©ф'і'п; $\'агі\ 

мозжечёкЪ, *Л. Г Я . чка,) М ©фгпфсп. 
мозговый, аф. іит @е(>іѵп вфогів; пае Шаѵі Ы. 
шЛіОЛгопил хосѵіъ, СІП ШШтфеп. 
мозговитый, асі]. ша? пісі аО?яі*^ |>аг. 

лт< 2. ліо жж и ш ь , рая*иожжнтъ , Ьсп (?сгГ 

е;піфіа,асп. * м 

безмозглый, а,у. о&пс @сГ)іщ, о Г) пс С0?агГ; ипм* 
ітпоід. 

Мозоль, /. 4 . сіпс Ѳо!)шіеІе; сіп фішачиізс, Яеісб&от 

мозольный, си]. Гфго;;’/|фО 

мозблислшй, а/. ц ѵ СфшіеГіфі; и с Я ^Йнсгаийсіт. 

*°\ьн"^ л 11 0 ‘Т !Ь ' ^ с, ' ш,еІе " / ^йпегвндсп Нопітсп, 
|іф &(а|сп дфп. 1 

Мой , моя , мое , ргоп. иісіп. 

Шкп У’ >• — путь, псф пкг&еп, гое/фсп. шаг. 

мбкрый , аіі). л а <?. 

мокрбгпа , /. X. оіг З^ііГс; Ы< Цеифііфі( Ьсс <ЗФШ 
мокрбшный , аа] (фК'ІГПІСІЧ. 
мокрѣіо, і. —хултъ , ісііфг ігегЬсп. 
мо"л/, чишь , — у ишь , ім# итфеп. 
лючуся, 2 . — па# іѵегЬеііі игіпйгеп, 

моча , / і. Ьсс «сіп. 
мочка, /. х. /і. 
моченный, аа]. ещепеіф(. 
моченіе, я. 2 . Ьа^ (і'йщіеіфсп. 

ВЬ1 апГ/Й. Ь ~ Ла, " Ь> Ш ' иЖ0ѴИШй ’ ”<* 

замачиваю, і. - $иш <|иеЯеи Ш ШМѵ іеаеіі. 

вамоглый, №ае па# йсірсгЬсп, 9 с<|Ц 0 ГГсп 
намачиваю, і. — — еіпюсіфеп; (ф „а# тйфсп. 
ін.іѵгбклыи, а<]у. )ѵа$ Жа#сг еіпдс$одеп #аг. 
сгмс.иваю, 6ПП) па# інафсп , еішѵсіфси, 
отмачиваю , х. — •— йіфп.'еіфеп. 

перемачиваю, і.-даг т $ ШйсГ)Сп 

подмачиваю, -- Уоп ишп пд§ т , 

подмбклый, ас]. т $ Ш(п п< ^ в<й>оЛеп ^ 


ПрО- 


мо. 


3 х * 

яромйчиваю, I • — •— Ьіісф ітЬ Ьнгф Ий# тйфсп. 

размачиваю, і* — — ацГжіфсп. 

размокхый , оЛ]. им$ 4 Ц#д:іѵсіфС і|г. 

смйчиваю, і. — — ащ'сифгеп. 

умичиваю, і- — — гефс аи#еифіСИ. 

Молва, / і. сіп ©еічіфс, сіпс йстсіпс ЭШ; сіи 
?спш. 

мбѵвить, А/. сіп ЯЗоге фегоогбгіпдеп, Гр^феп. 

безмбльствую, I • —попаыь, ІШШСС |ІІЦс #фП 5 СІ 9 <П, 
безмолвіе, «• 2- Ьйу 0ІІ(ТСф№сі 9 СП. 
безмолвный , си]. Ьсг Іеіп ШЗсгі (ргіфі. 
размблвиться , сіе/. (Тф ^шерсп. 

Молнія , {. I. І>СІ’ Ф(І6. 

Молодый, сиі]. (мол- дЪ,) ѴІІ і, младьій. 

молбже, сошр. )ііп 9 ег. 
молбдшій, аЦ. Ьес іипдеге. 
імолодбцЪ, т. 2. ([;. дц'і , 1 сіп |ип 9 сі‘ ^тТфе. 
молбдчикЪ, «>• 2. сіп 25 йс(ффсп. 
молбдка*, /. і. (молбдушка,) еіп |ип 9 сй ОВсіб; еіпс 

)ііп 9 с ^ѵи#; еіпс фи# ^<ппе. 
молодйя, п,]. /: (молодуха,) сіп о(;пІвпд|! 9 еігй«(еі 

«ШеіСч 

молбдкинЪ, аЛ]- Ьсш )і»п 9 сп 5 Всі 6 с діфогід. 
молодёческій, аЛ). сіиеш ФигГфсп йФогід. 
молодость,/. 4 - (молодёчёство, ». 2.) ЬІС Зидспі. 
молодѣю, і. — А'Ьть , |иП 0 ШСгЬСП. 
моложу, дишь, —ДЙШЙ, )ИП0 ШйфеП; »сг)ші 9 егп. 
моложуся, 2. — Гіф )ипд ашІсПсп. 
замолЗживаюся, I- —патьел, сіпс пене ©ѵфшпб 
І'СІСПШН'П. 

Молоко, п. 2. (чко,) ЬІС ? 9 Шс 1 ), млеко. 

молоки, (ковЪ,) Ьіс С 0 ?і 1 ф іи §і|'феп, іп йФсгп. 
молбшный, <и]. №Л8 ѴОІІ 3 )?і(ф і|і« 
молбшникЪ, еп. 2. сіпс 93?і(ф?лпис. 
молбшница , /• і. сіп Ш?еіЬ / Ьіс Э)ІіІф ѵссІаіі(Н. 

МолотЪ, т. 2. Ьсі* фэаттсг. < 5 . мляшЪ. 
молотбкЪ , т. з. (^- шкі,) 
молошбчекЪ, т. 2• С чка ?) фаштсѵфеп. 

у 4 молвш- 
Зіз 


МО. 


молоптпбввій , ай]. $( 1 )аптш. 
молотовый , ай}. т % Шпт 

М 0 \о^ Л01 |7тщь Г ' *' ПП ' ' б ‘"" ,Іт '^ ие “і> »«• @Г«і*и*п. 
жолочу , тишь , — шить , ЬгеГгЬги с 

молоченный, рап. деЬго)*феп. ‘ ’ Ла ' іу ' 

молотьба, / х . (молбчеиье) «. 2 . Ы 

молотило, «. 2. ст фгсГ^саіГ. ° 1 * Гфсп - 

молотильный, ай}. іт © г< сф«п й еЬ$пд 

молотильщикъ, ». 2 . Ьег 5^1’гГсбег 

вымолйчиваю, і _ 

вымолоченный, *“*«»«■ 

ІоЗІ/ ;• I м8 *»*•№«! «. 

Лмолітамю,’, _'"™ &,|Ьс Ьи Г««1. 

> 1 - "ісГь'Х. 

. ( ~Пл> - - *«ГФт. 

перемолачиваю, 

еГСГ *, 'іГ ~ ГФ№ - 

умолачиваю, і. _ 

а ’ **“• молочу. 

Молчу Ѵ П ’ т ‘е 3, Ш "** Ы * ® ѵе №* п м*вш. 

№шф.’ ' с ~"*. ГФюйвм, № 

молчініе, и. з. М вййГфѵе/аеп. 
молчаливость,/. 4 . Ьіе 
молчаливый, і>егГФтіе 3 еп. 

молча, (молчкбмЪ,; айѵ. | 1 Ш|ф №е фп<?. 

Ж;- аа ~~ м ьш**1 ь № ( тгіа,п - 

*>» «ш еафс Ьф ѴІ „ ф всад*еів«п |М, 

г й г:;;: ю ;. ***■ 

ЫПФ Ьіе }ща № „. ^ ГФ в< " 

умолчивак», I.-. осгГФшс.дст 

умолчаніе, «. 2. ЗЗегГФірсіаеп. 

Моль , / 4. $!<? 

Молю, 2. — янпіъ , ЬсГси ; ІШеіЬ 
молюся, 2. — лйтьел, Ьегеп. 


мольба , 


Л/0. 


мольба, /. і. (молёнхе, и. 2-) Ьй$ ЗЗсгеп. 
молёбенЪ, т. 2 - еіп ©сбое іп Ьег Уѵігфе , той» таи 
©о» (Тіг емт$ Ьаійс, оЬег іГ>іг иш см>а$ бит. 
молебствіе, к. 2. нА 

молёбенный, ай]. щ сіпст Гоіфсп ©еЬеі дф'пз. 
молйтва,/. і. Ьа$ ©е&ег. 
на молит п%' атоАть , Ьеіеп. 
молйтвенникЪ, м. 2. еіп ѲебеФнф. 
молебствую, і. —полоть, еіп фап?* оЬег апЬег 
©сбее іп Ьег $ігфс &а!кп. 
богомбльничаю, і. — чатъ , (еіпе ЗіпЬафе Гфеп. 
богомбліе, я. 2. (богомбльстхю , ?і. 2.) Ьа$ ^ІеіОДе 
25 есеп. 

богомблецЪ, т. і. (#. лца,) Ьег еіпе ©аВДи фи(; 
еіп ЗйгЬійег. 

богомбльщикЪ, т. 2. еіпег Ьег ѵісі 6с ш. 
богомбльщица , / і. ( богомбльница ,) еіпе Ьіе ЫеІ 
бегеі. 

богомблный, ай]. Ьег І^еі^ід Ьегег. 

отмоляюся, і.-* йііфЧчп |и беіеп. 

отмолбнный, рап. егЬсееп. 
умоляю , і. — — егбіггеп. 

( умолёніе, п. 2. Ьа$ ©гбійеп, 
умолймый , ай}. егЬіЙІіф. 
неумолймый, ай], ипегбійііф. ' 
умолйтельный, ай]. егЬіиепЬ. 

Монастырь, т. г. (§. я,) Ь>аб 

монастырёкЪ, т. 2 . рка,) Ьа$ 0 о'|Теі‘феп* 
монастырскій , ай]. $шп 5 ? 1 о| 1 ег де^о'п'й. 
по монастырски, айѵ. пйф ,^(о(іег 2(«. 

МонахЪ , т. 2. &сі’ ЭДбпф. 
монахиня, / і. Ьіе О^оіше. 
монашескій , ай]. Ьет Э)іопф де^гід. 
монашество, я. 2. Ьег 9)іОПффТапЬ. 

монашествую, і- попать, іт 3 )? 6 пф^(ТйПЬ< (сбей. 

іеромонахЪ, т. 2. еіп ^ГІеЦСГШоиф. 

Моргаю, і. — тать. , шіС Ьсп 2 (іідсп Мт^еп. 
моргунЪ, т. 2 - ($■ ^,) еіпег Ьег ріеі ЬГіп^г. 
помаргиваю, і. —пять, — еіп Ірепіу Ьііщеп. 

У 5 при 34 


ко. 


примйргиваю, т.-»*,„ Иі „ ((т 

Ьорлл , /. і. Сіе ефпаиас; смс 8іТфгеи|Ь. 

адордка, /. і. Ьй^ вфіи.щфсп. 

Коре, и. 2. Э)?есі ’, Ьіс <0сс. 

шорскій , аі). п?йр іи Ьсг 0 сс і{і. 
за.ѵгорье , п 2- Ьа$ і^апЬ /імі|еіс Ьег ©се. 
заморскій, аі). ігй* Ыпт> Ьеш ЯЯесг і(?\ йуЙдпШ 
поморье, 2. Ые ©едепЬ ап Ьсг вес! Ф ‘ 

приморье, п. 2. Ьіе &и}ге. 
приморскій, а,), шйё а» Ьсг ©ос Іісдг. 
мореплй‘>агпель, т. 2 . Ьеі- ©??(феі\ 
морепліван.е, я. 2 . Ьіе €«ЭДи. 
мореходецЪ, т. 2 . (ца,) <іц ® С еШег, 

Морковь , /: . { . дсІЬе діііЬсп. ■ 

морковиЫй, л#. щ дс/Ьеи *Шеп деЬ&іл. 

Морозъ, т 2. у.) Осг §Ѵ0|!. Л мрязЪ. 

морозецъ, ю. ?. ( ^ зца,) сіа Исіпср ЙгрЛ. 
морбзно, рфг (а({. 

морожу, ( з. р. зишь,) — зищь, {ѵіегсп ІаЦсп.' 
мсрзиу і. — з'іуть % Гпсгсп, дфіемі. 
мерзлый, ті). делосец, 

мерзлякЪ, м. 2 . еііісг ь«с Геіфе /Ѵіт. 
вмморйживаю, I. —пат», пкжорпзмпь , ті/. 

п. Гв 4 '?;'; *• е гшга ' ®і«г, Ьвтіе ЫйЬсг- 
ЫеіЬиіЬе (І&ііеѵ шіЬ Ьфѵ ігсгЬс. 

вымороженный, ра»ѵ. йи^яфогеп 

ВІ, Ье°Гд,;Ѵ ХпТ Ъ,) Ш Й ‘ аеШ ' ****** 

замораживаю, і-- «*<,<} ^іегеи (вЯеп. 

замерзаю, ь затл, Замокнуть , ргіегеп , а&» 
Гтгсп, іирмеп. у 

замерзлый , асі). дс(гогсп. 
зйморозы , С зовЪ,) Ьсг сг(?с §г 0 |?. 

ЛЛ ІѴ? ??** Л 1 Д0Л ^°^ 0Л0П *. г* Гапде аиГ Ьст 
5 Гц( 5 е Г<феп, Фгё шдп смі(Ѵісі’С(. 

йзморо ь, /: 4- сіп ЭЪіфпеі'Г. 

обмерзаю , і--- ши шіЬ ит ^гісгсп. 

обмерзлый, аі). ит іть ит $фтп 

°ТС) с ф„: *• л 


ОНШО*' 


ЛГО. 


зн 

огпморбженный, рап. ШйП $>д( <ф|тісѵ<и 
отмёрзнуть, іер. а&(ѴіСГСП. 
отмёрзлый, аі]. «ЬдсГгогси. 

перемораживаю, і• — — Ыгіс т’Ггісгеп (й^сіп 3» 
іясі (гісгеп Ій^еп. 

перемороженный, рап. шй^ шап 511 іж{ Г;йі (і'ісѵсп 
ІйЦѴ». 

перемерзаю, ь — латъ, лерчмгрлнутъ, 311 шс( 
(тіегси. 

перемерзлый , аі). Шй$ щ імс( дсГшсп і|Т. 
подмораживаю, і. — петь, лодморбзить , еШ'й^ 
сіп пчіііз Сііеічп 1 й|]йгіі, 

лод.-но.ражипаетЗ на дпорі', ГГІСІ'Сё Ьі'йіфсп. 
подмороженный, рап- іѵй^ таи іѵіс&сс (;ас Ъ'ісіен 
Іа(Тсл. 

подмёрзнуть, Л/. шіеЪсг сіп ігсііій ^гіепе»?. 
подмёрзлый, асі]. ІѴЙ^ юіеЬсг сіп ачпіа де^гогсп і|Ъ 
примораживаю, і. — паігіь, лриморблпть, йП< 

(гісгсп !й(Тсп. 

примороженный, рап. паі пійи ^йс йП|Ѵісгсп (й(]си. 
примёрзнуть, ‘Іе/. йп(І’ІСГС!Т. 
примёрзлый, аа). йПй«^гогеп. 

промерзаю , — латъ , лромеулнутъ , Ьигф ЦП& 
Ьшф ^гісі'сп. 

промёрзлый , аі). Ьигф ипЬ Ьигф дегсогеп. 
смерзйюся, і. — заться , смѵулнутьгя , (Ѵіе* 
геп; ^иі’йштспГі'ісгсіт. 
смёрзлый, аі). ;и|і»ттеп зеГгсгеп. 

Морокую , ѵіі. мракЪ. 

Морщу , 2. — щитъ. , сморщить. , ПШ^СІИ. 
морщёніе, «• 2. Ьй$ 9 ѵиИ}СІп. 
морщенный , рап. дтт$еІс. 
морщина, /. і. (морщинка,) Ьіе Эіип^сІ, 
моріщиноваіный, аі). гип$е(іф*. 

наморщиваю, ь — патл , ■наморщитъ , ГШ 1 $еІИ* 
намбрщиваніе, «. 2- Ьй^ ЭІшіэСІп. 
сморчокЪ, т. 2. чка,) Ьіс 9 )?оГс(}е(. 

МорЪ, т. г. Ьа$ 0 гсгЬси шисѵ ФІепСфеп шіЬ ОВісІ); 
і)к 


морю, 
МО. 


морю. 


А 7 - -ритьі у —. э Я _. ~ л 

лримирипать , (гсі’&еп Гййеп. ’ ‘ ’ 

морит* лого глгідо.пь , 1Ч'фт 3 ст № 

моровый, лф. ре|?ІГспеі<ШГф. 

-моропбе лоаітріе , Ые фе# 

■ . м 2р«2,’Ѵ~ "*"*“«« «*««»ад, 

Й&Г*»««*«» 

-г;г;: » в %5г ы *'»* 

ик ят) 7 і,і,т' Іфп> Щфт СМ 

ГЗ^Г^Г Мтаы с ' фм 9«» т и; *. 

мухоморЪ, т. 2. у, Ьп ЗКгдслГфмтт. 

МостЪ , га. 2 . у , м< ЗДгйЪс. 

мостбкЪ, т. 2. тка, (мостбчекЪ чка Пт? 0м7 *л • 

мосгаовый , «Л). „, г ад* „адЫ • ’ М 3,№ ^ т - 

мосшовйна, /: сіп ЗлІГга о,,„ шст 8А - 

мосшовбе , п(і '). мостбвщина /' т а'.'-е 
мосппо, (тощ* ) 2 . ъ ” ^гиЛлявЛ. 

сГеп ШйфспГ'біѴкРеч/рРа^чГ’ с "'" ть ’ # г « в 

мощеніе, «, з. Ьа* $гпФеп. 

М ифпшГ ’ Ь ~~ ст>а<? а ' іа ‘ ® гйсГе ^Ьег 5)іе(< 


вымащиваю. 


феи. ■ алісг ' о 6 '»- 2>іі(е юл- 

ДО е2 И Г Фт . Т - Ьіс •** »* „„„ 

*- 

иамДшиваю * і. -_. _. г ' * 

» г ’ 4;/ “* вьтіщиваю. 

— *• *** *« »*«. 

подмешиваю , - -@ (ги - ( } ,, ш 

размащиввю, - Ме ад*' 

У»%и. аю , --Л. ®Мг «*к»Г 

’ '• - т “ ті = «МИп, п)іп6йі ; «п'і'фгоспіѵп, 

моті- 


мо 


317 мошйніе , «. 2. (мбшка,) Ьй$ ШЗіФеІп, ЯВіПЦчі. 

мопгоішло , и. 2. Ьег Х?йГрсІ. 

мотушка, і • сіп $п«ие1. 

мошЪ, т. 2. сіп ©фісшшср, фспіТсГ/ 23 ег(фтеФег. 

мошйшка , т. і. сіп Исіпсі- ©фіетшег, ЭЗсіІфпччЬег. 

мошбкЪ, ѵі. 2. сіп ^Ііпѣс1)еп ваш. 

моторный, а/]. (ісЬсгІіф. 

мотовство, п. 2. Ьіе вфГСеГзеРср, Ъіс &сгГф№епЬиід. 
мотьіга, ѵі. і. сіи ©фіеішпег, ѲфШсІзег, фміТог. 
моігшка, /• і- еіпе Х^йФе. 

вм&птываю, ь — иать , п.йотать , ЫпсішічФеІц ^ 

^іпсіпшіпЬещ 

вмотанный, рлге. (шкіпйспмфсіе, (;іпсііще№шіЬеп. 
вымйшываю , —, ш'амотать , І)тцібП'ІФе!п. 

доматываю, і.-- 511т ®іФе тісісіп оіег шіпі)еп, 

заматываю, і. — — шішііфеп, итшіФеІп. 
замйтыиаюся , і. — — ІісЬСГІіф ПччФсп, 
тматываюся , і. — — ісі. 

наматываю, і--ПП^ШіФсІП. 

обматываю, і- •—• — итіФІсЗДп. 

огамйтываю, і.-аІ'ШІФсІпті^огсп »іп^ 

Ьсп сѣес шіфсіп; аи(Т;огеп аи иеі*ГфИччФеп. 

перематываю, і.- поп «<исп ІРтЬсп; аіф сій 

лиЬср Япписі тіпЬеп. 

подмйшываю, і. — -—- ШіГп* сМѴПЙ тіФеіп. 
приматываю, і* — — иосГ) Ьарі тісрсіп. 
проматываю, і. — — 1 )Сг(фМ?епЬсп. 
промДтываюся , і. — — &т‘с(> ЗЗеіІфіѵчпЬшіа іп 
Шптіф зеглфеп. 

разматываю, і.-ІоЗшіФеІП. 

сматываю, і- — —йінвііфеп, йЫг*іФсГп; ^(пштеп 
пчпЬсп, ві)ср тіФсГі». 

уметываю, і. — — ѵефс ^с(І іРіпЬеі», 


МохЪ , т. 2. у, Ьа$ ^00^. 


мошбкЪ, т. 2. шка, иі- //• €І11 ^ІйфіФйІЧ, 5 )іі(сі) 6 аг{. 

мохнатый, аіі]. Гйіф. 

мохнатѣю, і. піть , гаіф пчіЬеп. 

мшу, 2. ліітітъ , шір Ьскзеп, (йГ^аеет. 


мшеныйр МО. 


318 

мирный, йсі}. п'пй і>іеІ Юпн'і рли 
з4мша , /. г. есшіГФ &Ьсг. 

«імпіевый, ас]. поп ©еші|ф ЕеЬег, 

Ночі, /. т. Ьсі 1 Ш’Ш. ѵШ. /иЬ Моки/, 

Мочіло , И. 2. Ьсг 

МОЧІЛЬЦО , II. 2. /У. 

мочіѵка, / і. «іи «ШіГФ іи Ъп Жифе. 

мочальный , я/ реп Й5й|і. 

мочалю, 2 . •— -литъ, измочалитъ, $еі*(рПМсМ. 
размочаливаю, і. — патъ, размочалитъ , і<1 
Мочка , /. і. &й$ ІМ)і’Ыррфси, 

Мошка , ѵШ. /иЬ м ухл. 

Мошна,/, і. (мошня,) Ьек ОЗсіКСІ* 

мошонка, /: і. (мошбночка,) Ш ©яффси, ФсиКІфеп; 
&«* фоЬеп(аФ. 

мошбношникЪ, ѵі. 2 - еіп фсміег. 
мошенникъ, т. 2 . сіп 23ешсІ(фнсіічт. 
мошенница, /; і. сіпе ЗЗеійеІіфпеіЬсгіпп. 
мошённичишка, /. і. сіп Ші пег 23ш<І|фп«іЬег. 
мошенническій, бешеГГФпеіЬті'ф. 
по мошеннически, я,Л>. паф ОЗеніеІГфпсіЬег -Зііч. 
мошенничаю, і. — чатъ, еіпсп ЗхиіеІ(фпсіінт йЬ$(° 
Ьт , смошенничать , іѵе$(!ф(сп. 
мошенничество, ». 2 . Ы ЪсппффпсіЬефйпЬітГ. 
Мощи, ей, Мс ёХсіциісп Осі* фШзсп. 

Мою , I. мыть , пчффсп. 
мбюся, і. — (іф імГфсі?. 
мытый , рап. $еп>й(фсп. 
мытьё, «• 2 . (мывка,) Ьй$ 5Ря(*с(;еіТ. 
мыло, п. 2 . (мыльцо,) Ъіе ©сі(і\ 
мыльный , а<\]. пп?$ пои 0еі(е і|і. 
мылкій, ас]. \ѵа* (іф йие (“«Теп (<?0ь 
мшльншЪ, іи • 2 . сіп ©сіТсп(іёЬсг. 
мыльня, / і. Ъіе 23яЬ|?ц6с. 

мылю, 2 * лить , нам тлить , (еі/ел 7 (ій(сі|ѴіЬ 
мылюсь, 2 — — (іф еіЩефеи. 

^ныло не мылиться , Ы< ©ефе (фоишс піфс. 
вымывйю, і. — патъ, птмттъ , <иФйчі(феП. 
вымытый, />ягл іш^ей>в|ф«і. 


вьшьі" 


МО. 


319 

вымыливаю, і. *— патъ, пшмылить , дГГе^ ©еі|> 
№я(рег уегбгтіфсп. 

домыливаю, г.'—■ , дом тлить, ріт @п&е е!п(еі(еп. 
домываю, і. — патъ, домшть, опІІепЫ іѵаіФеп, 
замывйго, і. —• — еіие аспм(Гс ©геКе тт С тещ 
©ФФс $Шя(фе и>я(феп; тіе Ш'<і(феи оеі’Ьіенеп. 

измывйю , і.--— йПс ©с (е »сг6гйііфт. 

намываю, і. — — ѴнІ П’й-'фсп. 
намыливаю , і. — — етГецсп. 
намыленный , рап. еіпбсГеі((. 
намыливаніе, «• 2. &іп(«і|"еі?. 

неомытый, си], (неумытый,) ипдсП'аСфсп. 
обмываю , і* (омываю, ^ - ілатъ э обм.ш.тъ 

ит ипі> шп кт ГФ сп. 

омытый, рап. ит ипЬ тп зсгояГфеп. 
омовеніе, «. 2. омьнпіе, и. 2. і>я$ Жя(фси. 
■омттге но?. 6 Ья$ §и(?Шй(фсП. 
обмылки, ковЪ, ПйфйсМісбсі* Шіпе ©Н;с?;!)сп ©еі(с. 
отмываю , і — — яііфогеп 511 №а(феп. 
отмытый , рап. )ѵай (сі)оп дешйіфеп і(Т. 
перемывйю, і. .— —- іга(ф<п. (ѵоп оіе(еп ©афсп) 
перемытый , рап. дек>а(феіт. 

перемываніе, я. 2. перемывка, /. і. 5Шй(с()Сй, 
подмываю, і. — — поп ттп йЬСриК’п. 
подмытый , рап. усп шйсм аб^сГрГйс. 
моАмытши берегъ, сіп Поп шпеп абдеГрГі^ Ц(сг.' 
помои, т. 2. (помывки, Ьйіі ©рнііфі. 
помбйникЪ, т. 2. Ьй^ ©рн((й)?. 
портомбя, /; і. сіпе 5 Шо|сЪегінп. 
портомойня,/ і. Ьііі^ 2Вй(Уфа«<. 

промываю, і.-еіп і'оф т стч^ ^іисіп Грпісгт, 

промытый , рап Ь>тфс]сй иіс. 

Румынію, і. —• — яи^ еіпяиЬег (риіеп; си^ачр 
шя;ф:и. 

рукомбйникЪ, іи. 2- сіпе ©іс^йипе «пш ^йіФеп?а< 
(фсп. 

смываю, і. — •— йОтя(сГ)сп. 
смыьйше, «, 2- Ш'іінффсп. 
судомойка, /. і.еіпйЗіСфу №оті( тап Ые^еКег ір.'ТФГ. 

умы- 


320 


МР. 


умы пІю , I. -пт (фен. 

умывальникъ, т. 2. еіп *Ш<і|ф&С#еі 1 « 
умывйльщиіЪ, т. 2. Ьег 5 ШоГфеі.% 

МракЪ, т. 2. Ьі'с ®иііГсІ^СІГ. 

мрачный, яф. ЬцпйсІ. 
мрачность,/. 4. ѵісі. мракЪ. 
морочу. 2. — чить, оіпеп Ыхшеи $цп|? тдфсп.' 
морокою, і. — спать , рф(фсн, 
обморйчиваю, і. (оморйчиваю,) —п ать 9 осГлсо- 
рвчнть , еіпеп Ыаисп тлфсн. 

обморбченный, рап. &стсіп Маиег ©ип(!уогдстофі 
обморочиваніе, я. 2, ЬаЗ ЗЙафеп сіпсг Манен $іщй 
, Ъсг №сіпід, 

об.ѵгорбчиватель, т. 2 . і>ег «іпен Мд йен ©шіЯ гог* 
тдфс. 

помрачаю, і. — чатъ , —ѵііпц , негЫтЪ’Гп. 
помраченіе, я. 2 . Ьіс Ссі'ЬішГсІітд. 
помрачйшель, »». (помрачйтель,) Ьег ЗЗегЬиМіег,’ 
померьйю, х. ЬиМЫ госгЬсп. 
помёрклый, яф. ЬтіМ дегоогЬен. 
сумерки , ковЪ , Ьіе ЭІбгоЬЬсттттд. 
сумрачный, яф. ЫГфГСогГеи, шіе ШЗЫГен МЬесГс, 
Мрежа, /. і. С Ш ^ффеШСбС. 

Мру , і. мереть , реѵЬсп. 

СЪ \)аЬт АУ Жер4ть ' Ш)І * I" Ь(і ^ п П °Ф 4» Ы’сфм 

вымирйю, г. • рать, пымереть , (Шё(1сі Ь(П. 
выморочных! , лф. пыморочная деренъ я еіп 

5 )огГ, ЬеЦі'п іреп'іфдф аи^фгбел і(|, 
замереть , (Тегбен дпрапдеп. 

его имРиіе у менЛ замерло, (т %1т6т Щ 
шір $изе(?огЬеп. ’ 

обмираю, - іп еіпе €)ртмфі ѵефЯаі. 

ббморокЪ, м. г. Ьсг бкмпЬеГ, Ыс ОЫиндфр. 

помирйю, г. -- (сЪ голоду,) фнпдер* (ісрЬсп, 

ломирать сб см-Ълсу , нор $дфт Мг|існ шоГІеп. 
умирйю, і. —. — |?ср6сп. 
умершій, рап. нег|?рр&еп. 

о 

умер- 


I 


МС. А 1 У, 5 21 

умерщвляю, іі — юлят ь, улібріпаііть 5 (о Мен, 
нтМ-іидсп. 

умерщвленіе, и. 2. Ьіе ?о'Ыші0. 

Мстить, і’афсп , ѵісі. месть , ИП& мщу, 

Мудрый , ту. ( мудрЪ,) П)сі|с* 

мудрѣйшій, яф. Ьег ЬеІТфе. 
мудрость , 4. Ьіе Ш$еіМ>ей. 

мудрецѣ, т. 2. еіф , еіп 2Веі(ср; сіи ЛЙйКііД; 
мудрствую, і. — поаатъ , |еіне «ШеіЭДсй (чЩ 
ЫЦеп , рШіо^Р^срсн, 

мудрю, 2, — дрнть , йГГріГГий фші} (іф ШП тф№ 
рс$ Счѣйтіпет, діб еіпеіп БсГоДОт і|Т. 

мудрую, і. мудро ни чц, , ііі. 
мудрованіе, я. ,2. Ьіе ЭйфеИЧі^Сі*. 
мудрѣю, і. .— дрі'ть , Ннд «кгЬещ 
иерелтудряю , і. —дрАтъ , —дри'шѣ , сіЮй-^діг# 
9 ?фСШсі^Г;ей нсРбеЦёРП. 
премудрый, яф. (“фр Юеі(Ѵ, 
премудрость, /і 4. гѵ<і. мудрость, 
смиренномудрие , я. 2. Ьіс &сітіф>; 
умудряю, і. •—- —. шсіГе тафеп. 
цѣломудренный, яф. Ъ’нГф. 
цѣломудріе, п. 2. ьіс 5 ?еиГфГ;еіС. 

Мужѣ , т. 2 . сіи 5Йшт; €І;сташп 

мужній, яф. ьет Шаппе 

мужькЪ, т. 2. (мужичёкЪ, чка,) Ьсг ^ЗйиФ, Ь*Г 
ІІсгІ. 

муженёкЪ, ѵі. 2- нка, ЗКДтіфс». 
мужнчйна, т. ь (мужичище, я. 2.) еіп дгеЦеѵ, ЫсІе г 
$сК. 

мущйна, то. і. сінс СО?дпп$>ег(он» 
мужицкій, яф. ЬдигіГф. 
мужиковатый, яф. спѵлй Ооип[ф. 
мужаюся , і. - жегтьел , ШйНпПф (ерП. 
мужество, я. 2. (мужносгпь, /. 4.) Ьіе 50?йпн(;сіі , 
^йр^сгГеіг. 

мукескіи, яф. ЩйШіПф, зищ ЩПГШІіфсп ®сГфГефіе 

в^Ші. 


Ф 


муже* 

32 


му. 


лі уж* с. кій лолЪ , Ьао піанпНфе ®е;*ф(сф{. 
мужески, тіѵ. шаппііф. 
мужественный , ай). шаппііф , тр^іч 
мужественно, айѵ. таплііф, мр<чт. 
возлтужйю, і. — жат г;, $цр Эіеі|ч* Ьсі’Зф’е Тоттен, 
возмужалый, ай). еітт Ьсі* ііц- ЭСсіге Ъег ПГаЬге ас* 
Гоштсм і|Ъ 

возмужавшій , рап . ій. 

замажь иытти , сіпсп ЗЕ)?тт пеГрисп , (іф рефсі* 
гафеп. 

замужняя, ай). Ъіе еіпт $?апи $аі. 
незймужна я, ай). (,незйму ж емЪ) Ъіе кЫд і)Ь 
Музоль, ѵШ. мозоль. 

Мука ,,/. і. і)іс СшаГ, %Ччп, ЭДаѵесіч 

мучу, і. —чріть <|иаісіі / реіпісеп , тагкги. 
мученный, рап. де^иаГ': 7 дсреіпіде, $стагкгг» 
мученіе , «. 2. ЬаР Ьиаісп , ^сіпідсп. 
мучитель, т. 2. Ьсг ^еіійдег; Хргашг. 
мучительный , ай). реіпідспЬ. 
мучйгпельскій , а А). Ьет фсіпіфсг дфопд. 
мучйтельски, айѵ. фмшіііф. 
мучительство, «■ 2. Ьіс Зфгашіср. 
мученикЪ, т. 2• Ъеі‘ ЗЗіагфгег. 
мученица,/, і. Ьіс ЯЙамрпт». 
мученичество, п. 2. Ьа$ ЗЯагт-фит. 
мученическій, ай]. Ьеш ЭДагфгсг дфоп'д. 
вымучиваю, і. —дашь, пыліучи шь, яш5річ||“еп , 
<грге||сп. 

вымученный, рап. сгргсрі. 
вымученіе, п. з- Ъіе @грге(]ітд. 

Замучиваю, і. *— патл, замучить, сіі^га^т. 

измучиваю, і.- ііі. 

перемучиваю, і.- Ій. (ірігЬ Роп ріеіеп дфгйііфО 

Мука, / і. ЗД(. 

ліукА лрулйчеѵіам , аебетсіг *Шеізеитф(. 
ліузп) леллѵпсінпал , деЪсіиеІР ЗіоддсіШіфі, 
ыучка, /. і. ѵій. мука, 
мучный, ай']. $ШП ШЬІ 8 $оѵід. 
ліучиыа липли, Ьіс ШіфИніЬеі?. 

мучнйкЬ* 


му. 
І мучнйкЪ, Ы. 2. а, еіп ФгффлпЫег. 

Муравей, т. 2 . вьі, Сіе У. мравеіі 

мурашка, /. і. СІПС {'ІСІГІС 3^0 \ 
муразйсптый, ай], уоіісг ШтеіГеп. 
мураяёйный , ай), у он ііиісіі'сн. 
лтуравёйникЪ , да. 2. еіп 51 тсі|еіфаиГеіт. 

Муравлю, — вишь, — типъ., і}(й}*иіт 
мур Пленный , рап. рДаГщ'й 
муравленіе, п. 2. Ьаб ©іаіп'сп. 
замуравливаю , і- — пащъ , лаліу решить , иердІ4»- 
[іігеп. 

замуравленный , рап. тдІа[іиЪ 
рурза , т. ]. еіп гаі’гаііу'фсг 
'•Г рипЪ , т. сі II 
іѴГ/рья , / і. сІПС ф6і)(С. 

ЧусапіЪ, т. 2, у, СІП 0 КфІ,ПѴ>тІе Шап СГШ'З (фаі|сГ» 

Ѵусолю ,2. — л ять , шнччп тафеп. 

замусоленный , (намусоленный,) а а), цпгсіп дстлфС. 

( мусолс ніе , />. 2. Ьа$ іітсііішйфеіт. 

Ь'ха, . Сіе (Уііе,і)с. 

мушка,/, і. сінс ІІеіпс еіп бфтш^ррДЦсрфсц* 

мошка, / і. сіпе Зігг поп $ап$ Пеііісп $1 іедеп. 
мушій , шья, шье, іѵай ап Ьеп 3(іс9сц і(І\ 
мушйсгпый, ай]. ооКсг дНсдеп. 
мухоморъ , т. Ьер ЖІіеаепГфшатт* 

Ц Ч У , ѵісі. мука. 

^Учу, 

(мугпю,) 2. р. — шишь, — тптпь .5 ѴСР* 
и'іітсп , 03 ?сіпеі’сі) аіш'фесп. 

пЪ мутной по да ріпУу .іодйшь, іш Хпібсіі ^рфец. 

мутный , ай). тіі'С. 

мутность, / 4. Ьіс ^ічііфеі*. 

мутовка, / і. сіг» ШЗіГрсфо^; сіи Нппфіде^ 5 Всіб. 

взмущАкі, і. — щаюь, пзжутить , ШФс Щйфсі?. 

пзліутіітъ ѵа АушЪ , Ы'ефеп Шйфеіі. 
взмущённый, рап. тібс детафг. 

«озмущАю, і. —. і цатъ, — ІШпфе ф/іеп, еітейсПі 
«мГіРіедсГп. 

Ф д 


воз- 


324 МЧ. МШ. МЩ. МЫ . 

возмущёніе, я. г. Ьес $[и(ги&г, 2 Пі(|ЬпЬ ; Ьд» Іп'іСчз 
, шдфсп. 

возмутитель , >«. 2. Ьсг 2 (и(пмсМсг. 
возмутительница , /. і. Ьіе 2 Ш(ПмейГегіпп. 
омугпЭЬ , »». 2- еіп ©ігиЬеІ. 

смущаю, і.-вегиптіъ* $и(дттсп рецм; Ы 

(ііштем. 

смущЯюся, і.-(о чемЪ) шп етпгё Ьсінтшт 

інчіезеп (суп. 
смучіію , і* — — ІД. 
смущё шый, рап. рстчгш. 
смущеніе, п. 2. Ьіе 2 ]сгшіттд. 
смутитель, т. 2. (смутникЪ) Ьес ЗЗіГИ'ііТСР. 
смутно, пНѵ. тібе , теІапфЫіГф. 
смѣтный , аД). т'ібе , піеІдпфоІі(ф, 

Мчу , 2. мчать . , зашить , промчать , (ІН'Ц’СІ^СН» 
мчёніе , «. з. ЬаЗ $оте$ет 
Мшить, ѵиі. мохЪ. 

Мшйпа, /. сіпс Эѵпирс. 

-Мщу, мстишь, мстить , (кому) СІПСШ ѴСІ'ЗСІГСП, 
(ісі) ап сіиет ічіфсп. 

месть, /'. 4. (мщеніе, я. 2.) Ьіе 9 іафе, 
мститель, »«. 2 . Ьес Шфес , аіегзеігсг. 
мстительный, аД). гафдісі'у. 

вымешиваю, і. —■ патъ , пыместитъ , РПЧісПеч. 
отмщеваю, і. —хиітъ , отмститъ , ѵіА. мщу- 
отмщённый, рап. дігофсп. 
отмщеніе, ». 2. е/ 4 . мщеніе, 
отмщевагаель, ///. 2- (отмстйтеліИ ѵ»Ѵ/. мститель- 
етмёстный, а А], (отмстйтельный) і'дфспЬ. 

Мы , /н'оя. ѵоііч 

Мыльня, Ьіе 55 а&|ЪіЬс, ѵШ. /иЬ мою. 

Мыло , ЬІО 0 СІ(С , ѵиі. /иЬ мою. 

Мысль , / 4. Ьсѵ (ІЧ’Ьаі^С. ѵиі. /иЬ мьішлю. 

МысЪ , Ш. 2, і?а$ ФоадсЫедс , сіпс ЕапШбе. 

Мытб, «. 2. Ьсг ЭДтіг, Зон. 

мытный, « 4 / |пт Шт оЬес деГ)іѵід. 

жкыщникЪ, ѵи 2 . (лштДрь,) Ь«с ЗоЦпег. 


МЫ" 


МЫ. 


325 


мытЯрка, /. і. Ьіе З^Ппашт. 
мытйрскій, аД}. Ьспі ЗёИпес Яф 8 п#. 
мытарство, «• 2 - Ьіе Оидді, 'Шагісг, 
мытарю, 2 . — рить, «тдегефс ^апЬеФ , ДбегЩеіі 
іш фдпЬсІ, 

мытпои даорЗ , Ьег 5[сі(Фтдг?е, юсН Ьд(еП>|^ рс* 
ШГкгЗ дцф Ьег- ЗоП еіпзспотшеп іросЬеп, 

ЗУГыть , / 4, Ьсг ©іігфГаП* 

мыться, —Ьс« финфГаЙ Одбеп. 

Мычу, 2 . — чнть , Ьі’ііІІСП IVіС сіи гОфі 
мычЯніе, и- Ьді? ЗЗгйОеіь 

Діьікяю ,і. — Г)сфсІП. 

горе мыкать . іш (^ГепЬе (еря, 
мыканье , и, 2 . Ьд$ фсфсіп. 

мычка, /. і- Ьді? Ьлі 5 нт ЬсП Ѳрі'ипмсГсп з<" 

йчтЬеп і(г. 

перемьікипаю, і. —• дать, перемыкать , дне*? (><* 
сГ>е(п. 

перемычка, /. і, Ьд$ фефеіп; М бфіо^ 6е|> 

Зіпітсгісніеіт. 

смыкаю, і- —* хатъ, }ШП 0пЬе (ефе(П« 
смычёкЪ, ѵі. 2. чка, Ьеі* §Фс16одсп. 
пресмыкЯюся , г. — асаш ьол , (ѵіефСН- 
пресмыкЯкщіеся, рі. Ріе 3 11 Г С ^ СП * 

Мьішлю , а. — с лить , ЬспГсп, 
мысль,/. 4 . І'сг @еЬдп(е. 
мысленный , аа у. деідфс. 

вымышляю, і. — ллть , пымыслитъ , діііѣсна 

(еп , егЫфееп. 

вымышленный , рап. еѵЬіфіеі , пнЗдеЬдфС. 
вымыслЪ, ш. 2- у, еіпе (^гЬіфшпд. 
вымышленникЪ , »«• 2 . еіп €гЬіфісг. 
высокомысленность ,/. 4 . Ьіе 23егте0спІ)еи , (?іпМ(* 
Ьппд рои (ісі) (еІЬ|і; еіпе йс(е < 2 іп(іф*. 
высокомьісленный, а< 1 ]. репнеКеи. 
двоемысленный , аД]. |П>ерЬеиНй- 
двоемысленность, / 4. Ьіе Згс'еуЬешідісіі:. 
доммщляюся * і.- еггдфеп, ди^Гіппеп. 

ф д дё^ыслЪ, 


мы. 


ДбмыслЪ, VI. 2- у, Ьйі> ©Тйфсп. 
единомысленный , аЛ). еіптііфід, сіпп'афй#. 
единомьтслениосшѣ , 4. Ьіе егіттіфідГеі/ ©іигае& 

единомышленникъ, ѵі. 2. сіп 2(гфяп#сг. 

замышляю, і.-лщ?(тпеп. 

зймгыслЪ, Ш. 2. у, Ьіс (ЬфпЬипд, 'сіе 2 (и$Гшші«; («• 
@т(йЙ. ѵ 

замысловатый, аіі]. Ьсг <\пгс 0 п|о{Ге рае. 
зло мышлении й , <иІ]. ііЬсІдсГіипг. 
зломысліе, п. 2. Ьіе іФіе @с(штт$. 
зломышленникЪ, »». 2 . сіп НеЬейфйпшчт. 
легкомысленно, т/ѵ. Іеіффтідсѵ 2Всі(ё. 
легкомысленность , / 4. ( легкомысліе я. 2 О Ье* 
&'іфг|шп. 

легкомысленный , а,]. (еіфі(іппід. 
помышляю, і. — — сіпдеЬсп? (епи, ЬсЬепРеп. 
пбмыслЪ, ѵі. 2 . Ьсг ©«ЬйпЛс, Ы іш вітіе Г>аЬсп. 
промышляю, і. —, яром шалить (іф тГфаіъп 
спгегЬеп. ; 

промьшхленникЪ , т. 2. Ьсг (сіт ЭДптд пасГкдсЬсг, 
промыслЪ, т. г. у, Ьіс 43<ты&іегііп0, Ьш? ©еюегбе. 
Звѣри о и .промыслЪ , Ьіс Зй.^Ь. 
ры&ѵ ом яромыслЪ, Ьіе 5'ГФеѵср. 

размышляю, і.-пафЬепГсп, (іф ЬеЬсиГсг?. 

размышленіе, я. з. Ьш? ЭійфЬ«пГеп, ЗЗсЬспГе». 
размышляшель, т. 2. (разммслйпгель) Ьсг яафЬеиГе. 
смышлю ( смыслю) 2. — лить , »ег(ЭДсп. 
л сЗ 7?!пое сла'пшлю, іф ѵеѵІіе$еп еЬеп (о Ш Ш си 
смыслъ, т. 2. у, Ьег еіпп, Ясг|гйпЬ. 
смысленный, аіі). »ег(іо»Ыз , Шід. 
несмысленный , аЛ). Ьипші. 
умышляю, I . — шлАтъ. атаі <в№ іт &,т 
уміяслЪ, Я. 2. у, Ьіс ЗДіфі; сіп М|сг йспап, 
сЪ умыслу шй еіпеш 6о|еп Загребе. 
умышленпикЪ, т. з. сіп ШМвс(Іпмег. 
умышленяица, /. і. еіпе 11е6сіде{й»пк. 
у мышленіе, я. 2 . «Л ^мыслЪ. 
умышленно , асіѵ. ѵЦ. сЪ умыслу. 

3 ' М ш!^Г Ш с,’' /’ Шші ‘ <"іт іі«« 

я>сг(абе 

Мыш > . 


МЫ. МТ>. 


327 


ЭДГышь , /. 4. Ьіс 

мышка,/- і. Ьпй 9)Мігефеп. 
мышснокЪ , ѵі. 2. нка, еіпс ршдс 
мышій, іи!), (мыш^чій,) Ьси €0?оиГ«П 
мышастый , асі) ГСІІСГ ?}?ёи:*е. 
мышца. /- і. 5. і\ег аМиГсиІ; Ьсг 2(гт. 
мышьякЪ, ѵі. з. у, Ш'і’спЙ, 0ѵа.)сп|Мі1исг. 

Мыю , мы юс л , ѵі(і. мою. 

Мѣдь , / 4. ‘оа^ УѵІфічТ. 

зеленая мѣдь , €іЗ?С^іпд.' 

красная м Ъдь , .Я цр | сг. 

мѣдный, а/Г], (мѣдяный) Нір(сГП , ШС(]"і»ідсЛ. 

мѣдный гаабдЪ , еіп 5с п р ре г Ь е 1*3 т е г Г. 

мѣдникЪ, ѵі. 2- Ьсг &іірГег|фшісЬ. 

МѢісаю , і. (мякаю ,) о// 

это мнЪ не пЪ домІ'лЪ % іф ^йбс ПІс()е ЬСШСІ'ГС. 
намМію , і. — лить , — лнуть , йЛі Ьіе Ѳриг 
ЬеІГеи, сіпГ)е[(сп. 

смѣ' йю, і. — — ііЬсгіедеп , сіиеп НеинФіад твс 
ф<п. 

смТзканіе, «. 2 . Ьсг ПсЬсг|‘фІйд. 

Мѣлкій, агі/. Пет; (сіфе. 

мѣлкота , {. і. (мѣлочь, / 4.) Пеіпе (?афеп оЬеР 
ШЗййгсп, 

мѣлочный , аИр йш> Исіпеп Ѳафсіі Ьс)Те^. 
мѣдь, /. 4. Ьіе бппЬблнР. 

мѣлькаю , г. — латъ, — лнуть , ігіс Ьсг 5ЙІі$ 
ішгЬер (фіеііеп; Гфітшеги. 

мѣлю, 2. — ли 7»ь, ГеЬг Нсіп (фпсіЬсн оЬег ^йсГсп. 
мѣлѣю, (обмелѣю) і. — літъ, сш) 7 сіпе ©йпЬЬйпі 
ЦП |Іі|сп Еоттеп. 

суд чо о/яѣы іыо, Ъа$ 5 а ѵ 1 '5 СІ! 3 (ш пи( Ьст бгшфе 

(ере. 

отмель, Г- 4- сіп (еіфіег С)іс, Ііе ©йпЬЬйпР. 

МѣлЪ , т. 2. у, Ьіе .^і’СІЬс* 
мѢлокЪ, т. 2 . лку, йй 
мЪлбвыЙ , (НІ]. рои іігсіос. 

мЪлю, а. — лить, замі'мі ш& » іпіі <ѵгеіЬс Ьс* 

Ыфсп. 

Ф 4 


гам**- 


Мѣ. 


тл 

замѣленный, рап. шй ЯміЬе ЬеЦМфсіт. 
намѣляю, лЛть , — лить, ѵіА. мѣлю. 
намѣленный, реп, ѵіА. замѣленный. 

Міішо, I. — пять, КшГфм* ШСфГсГп. 
мѣна, / і. Ьег 2йііГф. 

мѣнопщйкЪ, т. 2 . к, еіпег Ьег ста* штамГфсі, Ьеі* 
ЗВсфЯег. 

вмѣняю, — пЛть, — ѵйтъ , |>пГесп. (Яи* еаѵф 
пмЪпптъ пЗ пину, иЬс! ифшеп. 
ѵняжх о нм'Ъѵ Атъ , ибсі йи$ІС$сп. 
вмѣнённый, рап. (лЗ пину) і'ібсі дспсттеіт. 
вмѣненіе, я. 2 . (пЗ пипу) Ьи^ ІІсбсІпфшсп. 
вымѣниваю, і, • пать, — — віи?с<ш(феп, ѵеппи(сГ)сп, 

намѣниваю, і. —--<М рап сінег апЬсгп баейе 

Ьісиеи, а/е/кн. 

замѣна,/; і. Ьа$ @г(Ѵ6сщ 

измѣняю, і, — — ѵепѵеф(Н*і; еінси йофщішб 
Ьсдфсп. 

измѣняюся, I. --ЯФ іт @еЯ фі »егй«Ьег«, 

измѣнный, пА]. пщЬсІбаг. 

измѣненіе, п. 2 . Ьіс Шеі-йПЬсгцпз , 58егЮйПЬсГш?д. 
измѣна, /'. і. Ьіе ЗЗеггйфсгср. 

«змѣнникЪ, т, 2 . (измѣнщикЪ) М* ЗКсіТйфсг. 
измѣнница , і. (измѣнщица) Ьіе 55сп-ёфегпт. 
измѣнническій , о А]. ( измѣниичій ) ічтиі;сп(ф. 
зизмѣнхітель, ѵі, 2 . ѵі<1, измѣнщикЪ. 

намѣниваю, і. —г пата» —~-пАть, Щс1е$ сіпичсб* 
Геііь 

замѣнённый, рап. еіпйсП'сф|сЯ. (пои Ыеіси ©афеи) 

обмѣниваю, і.-- тти/феи. 

Обмѣнённый, рап. иш(]еЩц(фг. 

обмѣнъ, ѵі. 2 . Ьсі* ІлиГф. | 

Обмѣнщикъ, щ. 2 . сіи 2ші(феѵ. І 

отмѣняю, і. —■ нАть , — т'ппъ, й Ь(ффп, т* 
аііЬеіп. 

отмѣнённый, «А). 6Ь$1(ф(і№, 

отмѣна, /' і. Ьіе ЗІЬГфйДітв; Ьіе )?п;7б іи Ъсг ЛгйПЙеіі. 
отмѣнный , г,А]. ѵегГфіеЬеп , тчінЬегІіф. 
неошл^ѣнныи, аАр : шпчічціЬегЯф, 


иеот- 


МѢ. 


329 


неотмѣнно, аАѵ. иПУСГЙиЪегІісГ)/ иііЯфГЬлг. 
отмѣни ость, / 4- Ьіс 9 ?ег 4 пЬегІіф{еіС. 

перемѣняю, і. —-щпвйпЬеІи, ічтчф(с(п. 

перемѣнённый , реп. успѵйпЬсіі , Ь<ѵп?сф|сІі. 

перемѣнный, аА]. лб№ссЬ|сінЬ. 

по перемѣнно, аАѵ. сіи# иш$ апЬсѵв , ИЧ’ф|е(#шеіГе. 

перемѣнёніе, «. 2- Ьіс 23 сѵіолііЬе(ітд. 

перемѣна, /. і. Ьіс 2 Й>К>еф|еЯіпд. 

то л^рчм'ЬпкажЪ , аАѵ. ѵіА, по перемѣнно- 

бесперемѣнный, аА] шичі'апЬсѵІіф, сфие ЗІЬіѴСс()|с(ішз* 

бесперемѣнно , аАѵ. іа. 

непремѣнный, а<і]. штегапЬесПф. 

непремённо , аАѵ. ип/фЯни*. 

иепремѣнность, /. 4. Ьіс ЦтжсіпЬеИіфЪ’іі. 

подмѣниваю, і.-()СІт 1 іф »еги>еф(сЯі, т* 

еомГфеп. 

примѣняю, і. *— ѵАтъ , — нить, С К> Ь чему) 
іхгдіеіфеп. 

примѣняюся, і. —• «— (кЪ чему ) ЯФ ій соей# 
(фісСсп, ЯФ иаф ейѵчгё ѵісщеп ; пафЯчідсп, лпе еь 5 
йпЬегс тафен. 

Промѣниваю, і• — патл» — ■— ІЧѴійіффсй. 

промѣнённый, рап. вегіанГфг. 

размѣниваю, і. — — — юсфй’ІП. (ій# @с 1 Ь) 

смѣниваю, і,-* ПЧфГсІи ; й&(о|еп. 

смѣниваюся, і. — — — йЬзс!ё|ес іѵсѵЬсп. 
смѣна , /. і. Ьіе ЗіМоОтд. 
безсмѣнный , пА). іѵл^ оініе Ш6(ёЯ ,п Я ЯЪ 
веэсмѣнно, аАѵ. оІ)ііс ЗіМоГиня. 

МѣренЪ , т. 2. І)сі‘ < 20 аІІаф. (ьоп ф^сѵЬси) 

Мѣрю, 2. — ршпь ., шс([сп. 
мѣренный , реп. дсшс^п. 
мѣримый, аА). яте! 8«тс|]сп ігегЬсн ?йпи. 

мѣра,/*, і. ЬйЗ 5 )?йаЯ. 
мѣрка,/, і. Ьи$ ?Л\'Ф/еи. 

то .косит ой мРрР , то тоопѣднеѣ і ^ёф*- 

Яс>!^ ; пчпійЯеп^. 

мѣреніе, и. 2. (мѣряніе, 5 ) ЬаЗ 5 )ѵС|Тсн, 

Мѣ'рноій , аА). ШІПСІШЙ 0 ІЗ / ГрйГГдШ. 
мѣрно, аАѵ. шіі І'оПсш ?)і«оЯ, 

Ф $ 


мѣргіло ѵ 


Ззо 


Мѣ. 


Мѣрйло, я. 2 . М 
мѣритель , т. 2 . &сг а??е)|іт. 
безмѣрный, а, 1 ]. иптЛЦід. 
безмѣрно, аАѵ. иітіа$ід. 
безмѣрность , /. 4 . Ыс 

пребезмѣрность, / 4 . Ьіе «псгтсШГеіг. 
всемѣрно, асіѵ, аИсгЫпд& 

, — овя ‘’ 

двумѣрный . аЛ]. ргчч;ша(?(<і. 

Домѣриваю, і. — __ _ 1 и;,і „ 

недомѣриваю , ,_- ^„г ^ Ф> ' 

«ЬМт. т т тфп > »“> 

недомѣреніе, и. 2 . Ьй*? Шу'ефм ѵспг Шавс 
.-.емлемір.е, ». 2 . і?.іе &піЬше|]еі.ч»). 
землемѣръ, т. 2 . Ьег йтЬте/Гег. 
землемѣрный, а А]. т ГапЬшфі аеШа 
измѣрю, -рЛть, -рАть, йігётеіГен. 
неизмѣримый , тіеше(Шф. 
лицемѣрю, з. —рить, ЬеифеГп. 
лицемѣрствую, г. — подами,, ,Ѵ/. 

лицемѣріе, ». з. (лицемѣрство) ім'е .бснфеГеь 
лицемѣрный, я# Г;еиФ!спТФ. Р Ф 1 * 

лицемѣрно, «Л. о«Г еіпс ЬгифШШ ШгГ. 
лицемѣрЪ, яі. 2 . Ыт феифкт. 
лицемѣрья , /: і. ьіс феифГсггпп. 

нС^юс’я, 1 ' Г-и Ь ' еіш3 <**' № 

намѣренЪ, « 0 . т(ф'о,}* п , зе р оппеп# 

намѣреніе, «. 2 . Ьсг ЗігеЛ, ЫеЩфг, Ые Гіі&іяшм 

обмѣриваю, і. (омѣрнваю,)_ Сй; ' 

Гй.'ГФ ме|Гсп. 

обмѣрЪ, Ш. 2 . Ын? ^а!|‘фс « 0 ?с/Гсп. 

отмѣриваю, ь --п&тс/Гм. (еіпе дтіДі З(ШйЫ) 

отмѣрЪ, т. 2 . Ьй^ ЗФт.феп. * ^ 

перемѣриваю, --- ,фептк 0 т. 

перемѣрЪ, т. 2 . Ьв$ ИебетеЦсп. 

примѣриваю, і.- тірфп. 

примѣриваюся, і. -—. $іе[сп 

приміфЪ, « м е/ст,«г ; йв|і№да 


ЛГ®. 


33 » 


ѵа .примѣрѣ , $іш бчстрск 

примі'ривзніе, я. з (примѣрете) Ьш? 9(нтс(|сіЪ 
примѣрный . де//- едчтѵІтчГсО- 

промѣриваю, і.-іт ЯКсЯГеп Ьегсісдсп. 

промѣ'риваніе, я. 2 Ій в (й1)с(;с 5)??([еп. 
разномѣрный, ап). $[сІфШс| 5 ІД. 
равномѣрность, 4* Ыс 0 ісіф!)< 4 . 

размѣряю, — рА'пг*. -- иЪрить, осп еіпліФсі* тсЦѴй, 

размѣрѣ, »«. 2 • Ыі$ ?)іС<]С!Т. 
разномѣрный , аір ІЮП Ші(ф:ІфеШ 0ІЛЛ0С. 

Смѣриваю , і. — патл, смѣрить, йЫиеіГеп. 

умѣренно, асіѵ- Шй§І$. 

неумѣренно , аАѵ. иппгД( 7 ід. 

умѣренность , /• 4 Ыс 3 )?о{*!Якй. 

неумѣренность,/. 4- Ые ІІптфиейсіР. 

умѣренный , оА]. тс/нр 

неумѣренный, аі\). нпта^д. 

чрезмѣрно, аАѵ. іібег Ые шсфеп, шг.ясшсш. 

чрезмѣрность, /. \. ѵіА. безмѣрность- 

чрезмѣрный , аіі). ипбстеіп. 

Мѣсто, я. 2. &сг Оге, 9 Ма&, Эишт; Ые вгпЫ; 
Ы; ЙрсгдсЬШ, ^асЬзеЬтЧ. 

мѣстбчко, п. 2 ЬлЗ ^Ия(?фен; Ьй$ Ѳб'Ыфеіі, 
мѣстоименіе , п. еін рптотеп , ^ііги'ОІѢ. 
мѣщанинѣ , т. 2• ‘ССГ ^чгдасг. 

мѣщанка, /• і- ^іе фпгяеппн, 

мѣщанскій, ап). ( йгЯ'Лйіф. 

мѣщанство, п. 2. Ые ^шчрч/ффЪ 

мѣхпілый , аА). Ьй^ 511 сіпеіп Опс зе()ігеі. (шііЪ «ст 

2>;(Ьегп Ьег .^еііізен дс&глнфО 

безмѣстный, аА). Ьсѵ с^пе ѲісЯс і$. 
вмѣщаю , !• -— таѵіь , вмѣстить , итфдиеп; 
іп (іф бввгеіІѴп, ^й^сп. 

вмѣш аюся, і.-фѣф Г)сіЪсп, фѣф «:Г;тсн. 

смѣщеніе я. 2. Ыс ©п'фйітпд. 
вмѣстйтельный, пА). 

Вмѣп, йтельная , аА). еіпс рагетіісйі. 
вмѣсто, рпер. оп|ІаН. 
вмѣстѣ, аАѵ. іидкіф, 

ДОКА- 


33* 


мъ. 


ДокімѣстЪ, аЛѵ. Го тіі, Го Ыі, 
покаѵгѢстЪ, пАѵ. Ы. 

А° стѵд мѣст Ъ , Ьі$ біеніи. 

’"• *• *' е^Ф««г, *«,!. 

намѣстница, /. ь Ьіс &Мф<іГ(сгіпп 
намѣстничество , *. 2 . ъгс ЗПмЛеггмйіт^ 
помѣстье, «. а . Ьа* ^тЬдие, * 

пом ѣш^'ю, ,- } — опіить, Сіпст «іи рдпЬдне лсЬ<» 

°ТигТ і;Ъ ’ ’* 2 ‘ *" *Ш ІщЬ* 

помѣщица, / і. Ьіс 53е%гіпп еіпе<* еапЬдо* 
повсемѣсшвенный, аі). аЦдтсіП. 

И 7^нТ’ Ы) - Ъа Г ™ ®“ *»» <іп<« 

предмѣстіе, «. 2 . Ьіе ЗЗог(!аЬе 
предмѣстиый, «д. , ЦР *огМ« 3 сГф% 

Мѣ " т ^ аЮ ’ ь ч ' шафсп , ЬсЛ спрй^ ш/йй йд. 
Мѣсяцъ, а. Ьсѵ ЯМ>; Ьсг Жопаг. * 

мѣсячный й# п>«4 іш оЬег ост СЮо«Ь і(г; пюлаШсб 
мѣсячникъ , », 2 . еіп ЭДшіЬ( 8 фгі в ег. Шф ’ 

МѢ гелГ^’ /: Г * Ьсг топагй # с ^гоЫлпе,* Ъ/с шеищ, 
Нс ЯГетедимв Ье* ігеівПфсп СЭДксШ. 

мѢсяцословЪ, VI. 2 . Ьсг Л'йѢ’пЬсг. 

полумѣсячный, йф. ШЬтсмМф, 

двумѣсячный, «й)\ рѵеіииспафф. 

новомѣсячіе, «. 2 . Ьсг Э?сшішЬ, Ьй* «сие 

полный мѣсяцъ % Ьсг ЗМтопЬ. Ѵ Р 

по всемѣсячно, асіѵ. тошііф, 

Мѣтя , ,/. і. Ѣ'й/. у?/і6 мѣчу. 

МѣхЪ, я. 2 . ъ«г Ѳас? МП $Й 0 МЙ* <гз(пГсІчіГ<т 
мѢшокЪ, ѵі. 2 , шка, Ьег ©асГ. ° 1|иіи ^ 

мѢшечекЪ, ю. з. чка, Ьа* ©ссГфеп. 

М >Х0 '^ Я ** 1 ' ф ' ^ мѣшковатый ) Го П'ей іѵіс сіи ©ас? 
Мѣчу , 2 . ■ тнть , эамітнть , теій’П 

мѣта, /. і. Ьл* ЗіеГ. 
мѣтка,/, і. Ьд^ 93?«гГтййГ. 
мѣтныи, л#. дстсгГс , дцеіфпес. 
мѣтко Л .ВДЫ». лко 9(„ л „ ЗІ(Г „ , 
мѣшки*, *$,. Ьа (и, і Ле( { „ (йІ№ _ • , с| п '"“- 


зам'А- 


Л 4 Г®. 


333 

Замѣчаю, т. — чатъ, замѣтитъ, |«іфпеп , шеі^ѵ 
ки , аііГГфгеіЬсп. 

замѣ'чанный , рап. де^еіфпеі , дспіеіѣъ 
замѣтка, / і* ѵіЛ. мѣтка, 
йамѣчйтель, т. 2 . Ьсг З^іфпсѵ , ЗІИПКіѢсг. 
замѣ'тный , ші']. ѵіЛ. мѣ'тный. 
намѣчаю, х- — — детш а^еіфш; $Шеп. 

отмѣчаю, і.-(феіфпсп ; апшсіі'сп. 

подмѣчаю , I. -— 0СШй()Г ПЧЧ'ЬСП. 

помѣчаю, і. — — шкегдеіфпегг. 

помѣта, /. і. Ьл^ ртфпипыт сіпсг Ѳфі'іГі іп сіпег Яаи» 
ЗеИсі>, оЬсс ит^ Г 01, Гс Ьсг Иш-сіпіге Ьагаиг Гфгсібг. 
примѣчаю ,і. — — аптсіѣеп. 
примѣчаніе, п. 2 . Ьіс Шпшегіипд. 
примѣтный , асі). Гепибйг. 

примѣтливый, асі]. Ьсг Ісіф( сііѵай пісгГг ; Ьег агГ 
аІТс^ Шфі діеЬе. 

размѣчаю , — ■— ѵіА. намѣчйю. 

смѣчйю , і.- 31 фі йебеа; гефпеіп 

смѣша, / і. Ые 9?сфпипд. 

Мѣшаю, і. — шать., помѣшать,' ші^фси; ШПГІіГ)- 

гоп ; |г5ѵсп> 

мѣшаніе, «. 2 . Ьа^ ЭДффеп; Ьл^ ІІтѵйГ;геп. 

мѣшу, сишь, — оптъ , Гпеіеи. 

мѣшенный, рап. дчЫсШ. 

мѣшаніе, «. 2 . ЬаО 51псгсп, 

мѣшім.а , /. і. сіп ©еосѣ шотіі таи итгГфгсс. 

вмѣшиваю, X. —патъ , пмѣіи&тъ . сіппііГфсп. 

вмѣшиваюся, і.- Г»Ф Ьгипгсг тепдеіі» 

вмѣшиваніе, «. 2 . Ьіс 0:іт>иГфітд. 
вымѣшиваю, і. — пять, пшмЬ'сиѵ іь, гефі ЬигсІ)^* 
Ъісгеи. 

вымѣшиваніе, «. 2 . Ьл^ ©цгфГпесеп. 
домѣшиваю, і. —, домѣситъ, дШИ ОгпЬс Гпегсп, 
замѣшиваю, і. —пать, замѣшать , оеіЦнггеп; 
Усгрфіадеи $. €♦ еіп 53 (ап іт 25нфе, то птп деііѵ 
Ген {)ап замѣсить, Гікіеп , еітчфгсп, еіиГсигсп. 
яамѣсЪ, т. 2 . Ьа$ (1 : іиг«|иеп. (}. С*, пш 33?ііф оЬег 
ЖЗа(Гсг хс) 

аямѣшйщелктво, ». 2 - Ыс 53<ГІѴІШІПд, 


«уле* 


334 


М Ѣ. МЯ. 


кулем ѣшу , а. —- ситъ , «[(ой Мігфе'ПйпЬер пфгел. 
«смѣшанный , счІ]\ илпшдепфге , ипдсіішсг. 
подміашвак» , і. — патъ , лодмй':иищь , Ьшш.* 
шепдел. 

пбдмЪсЪ , 2 . іуй$ ЬпіпГср .дстеиді І(Т; Ьсг Зав-« 

(4 & дот бсІЬ оЬсг еі(бсг). 

помѣшиваю, і-- йЙшпіфф шигіфгел; уе»фі>Ь ітл, 

помѣха, /. і. Ьіс філЬепинГ. ’ \ 

лом к де у учинитъ, УеіфіпЬеп», сілелі ѵчнѵ.і іц {-п$ 
!Шед Кч}еп. 

помѣшка, /; і. (помѣшательство, и. 2 .) Ьіс 4 1'егЬіл* 
Ьепшд. 

примѣшиваю, г.- ЬйДО шепдел. 

пепргтішанный, рап. (несмѣшанный) ипошшТсб* 

ІЙИКГ. ' 

ПрИМѣіЪ, VI. 2 . у, Ьсі* 3«Г«6. 
размѣшиваю, і. —• — йл$сіпйпЬрг пфгсл. 
смЬшмыаю, і- ■ — Рсплі|фсл, усіЛпслдел. 
смѣшанный , рпп. усші'фг. 
смѣсь , /. д. сіи іЮіГФпійГФ, <2фйо$. 
смѣшеніе, я. а. Ьіе Жсгоп'Гфипз. 
кровосмѣшеніе, к. 2 . Ьіс ©ГиіГфтЛе. 
умѣшиваю, і. — — ѵефі дне пиТФсл. 

Мѣшкаю, I. — катъ., доиЬет, тіѵсііет 
мѣшкотный, ас). (ллднчііід. 
мѣшкотно , аЛѵ. /йлдпчШд. 

мЪшкохпа, /: і. (мЪшкйиіе, и. 2.)Ьа$$<шЪт, ЗЗстчіГс». 


Мягкій, сісі]. С мягокЪ) ШСІф. 

мягко , асІѴ. Ы. 
мягче , союр. ачіфег. 
мягкость, 4. Ьіс <Шеіфе. 

мягковатый, ас). (мягкбнкій) ем?й$ іусіф. 
мякишь, /■ 4. Ьа$ 5 (еі|фіфес ат ЫЬг, Ьіс Э)?йш? іш 
г^йіГФс; Ьіе Дгшие ушл ФгоЬес; (фК'фссгс Щ>ааге. 

мякоть, /. 4. Ьй$ §(сі(фіф(е (мл ^сіЬс, іѵо Сели 
ІѵЛОфСЛ |ІпЬ. 

мягчу, 2. — унтъ, пчіф лійфел, егюеіфсл. 
млгздшелный, асі). спѵеіфеідо. 


мягче^ 


МЯ. 


335 


мягчёніе, «. 2- Ьіе (Гпѵеіфіш#. 
мягчѣю, —чРт ь , іѵсіф іѵсгЬел, 
мякина,/, і. Ьіс Ѳргеи. 
мякйнный, асі). Шй$ уел Ѳргсл і?г. % 
мякйнница, /. і. Ьсг Огі »ѵо Ьіе КГсідсп (лпдеСфнмес 
пчгЬсл. 

пересмяглый, ас). дсбоИІеи. ($. (?. Еірреп) 
размягчиваю , ь — патъ , размягчить , СіЧУСІфеіГ. 
смягчиваю, і. — — йбшсіфеп, стчіфсп. 
сердде смягчить , Ьсп рОПі |гФсп. 
умягчДю , і. -— чатъ , — нить , (гиЪвЪ) Ьсп 
Зогп |Мел. 

умякнуть, сіе/, йіфИЧІфеЛ. жиіѵ. 

Мясо , п. і. Ьаб §Ісі(ф. 

дихоа мЛсо , іуіІЬ 5 (еі(с(). 
мясцо, «. 2. ѵісі. мясо, 
мясный , си). дот #(ефф дфогід, 
мясной рЛдЪ, Ьсг ^(сіГсЫлііГЙ. 
мясистый , асі). {ТеіГфіфі. 
мяснйкЪ , т. 2. ьеѵ ЗіеіГфсг. 

мяснйчаю, і. — чать, сілсл §(еі|фег лОдебсл , 
Гфіафеел. 

мясоѣдЪ , т. 2. Ьіе Ьа тйп $(еі)*ф і/]е(. 
мясопустье , и. 2. Ьес З'йіІсл Шл^шд. 

'Мята, / і. Ій’аиіспііице. 

мятный , ас), уол ІЬгйиГсші'ицс. 

,Мятежъ, т. 2. Ыс Ніші^с, ^трбѵітд, Ьсь Яи{ѵіфѵ, 

мятёжничаю , і. — чатъ , СІЛСЛ Зіиі'пфг Шйфсл , 
йіфіѵіедсіл. 

мятёжникЪ, ѵі. 2. сіи ЗІпігГфгес, Зйфіуіедісг, 
мятежница, /. і. еіпе Зіл^ги^егіпп , 9 (пруіе,д(еп'лп. 
мятежный, ас), (мяшёжливый) йИфііЬгсіфф. 
мятежно, асіѵ. (мяшёжливо) й«С' еілс йЛЙ'йріегіСфе 2іге. 
безмятёжный, асі). пі()ід. _ 

безмягаёжность , / 4. Ьіс Зѵіфе. 
смятёнхе, ». 2. Ьіс ЯЗеі’НЧіТнпд. 

Мяукаю , і. — кать , тшіф|вп* 
мяуканье, и. з. Ьй^ ФйдофГсл. 

Мяѵь , 


МЛ. НА. 


33 * 

Мячь, і>к 2. я 5 Ьег 03 а іи 

млчнкЪ, т. Зі Ій($ ЗЗ&ІфсіП 

н. 

На , ргаер. тф. 

нй, Ыѵ. рер Ьч Г;йр Ьіі. 

НабатЪ , іл. 2. у, ЬІС $СІІСІ'фс?С , 0 ПІІ‘тдГосй. 

ла паЛппЪ іГить, Ьіе $еи«г*оЬег Ѳпі'пияіофё ГйШі, 

Наглый 3 я#. Ьфф), шідс|!йт; зсшіфат, ипмфсрсп*. 

нйгло , д/й/. ііидсрит. 

нйглость, /: 4- ЬйЗ ипдсЦііте, деіѴйІПаіпс Ш’рфті, 

Нагш , сиу. (нагЪ) пасРй , пасГспЬ. 
нагота , /. і. Ьіе ЭійФфсіК 
нагогпую , і. -—тать , ПйФепЬ |сі;Л. 
пажу, г .—-жить, (обнажаю ь — жать, — жіітѣ) 
смЫбрс»; КтаиЬеп. 
обнажённый , рап. епФІсрё. 
обнаженіе, «• 2. Ьіе (ГпФІбрііпд, 
обнажишель, т. з. Ьег ОйиЫёрсг» 
полунагій , ай). Г;а(ЬпйС?ёГ. 

Надѣюся , і. .— ятіхся , рофсп* 
надѣжда, /. ь Ьіе форшт$. 
надежно, дЛ/. 5ш?егПтГЙ«3. 
надежный, д/і/. ^цусгійрів* 
безнадежный , ай). шфіУСЙаірі#. 
безнадежность, /. 4. Ьіс 11 пии>еі* 1 п?сі 
благонадежный , д/у. ѵій. надежный, 
благонадежность, /. 4. Ьіе дсюіре фориші^ 
ненадежный , ай), ишееи , ипзиусг1а|}% 
обнадеживаю, і. -пащь , о^н а дожить у $0 [[111111$ 

$и сиѵаё тафеп ; ЭЗегрФегнпу дебет 
обнадеживанный , р ап. (обнадеженный,) уегрфеі’ё. 
обнадеживаніе, п. 2. Ьіе аЗегрфепшд, Ьа$&егГріч*фт. 

Надобный , ѵій. ]иЬ доба. 

КадЪ, ргаер. й6еі\ 

Наи, СІПС 0 >аш'йі(, Ьіс Ьсп ЗирегЫітт ЙН^СІ^Г. 

ІімшЪ, т, г. ЬІС &МРРС, 


налгі- 


НА. НЕ. 


3 37 


налйіѵіецЪ, »». 2. мца, еіпе Яеіпс 0ш»рре. 
налй:иовый , ай). уоп Сптрреп. 

Налой, т. 2. я , сіи 2 с(сриІг іп Ьсп ^ігфсп* 
Напасть, /. 4. ѵісі. ріЬ падаю. 

Напрасно , айѵ. &сі#сЬеп 0 , шп,оп|г. 
напрасный, ай). уегдеЫіф. 

напрйслина, /. г. еііі Индіи#, Ьйічт ШйП піфё (ЗфиІЬ і|?, 
Наро'дЪ , т. і. ѵій /иЬ раясдаю. 

Нарочный , ай), ѵій. /иЬ реку. 

НаслѣгЪ, т. 2. у, Ьіс 9 ?аффсг 6 сгдс. 

наслежу, 2. — жить, іп Ьіе 9 ійффеі‘ 6 егде еш&ргеп. 

І насле'жникЪ , /». 2. еіпсс Ьег йбетафке. 
наследный, ай) $нг УІлффегЬегде зе^оіід* 

НастЪ , т. 2. у, СІПС ЯВіЯтіПЗ, ГОСПП Ьсі* 0 СІ)ПСС Гі’СідГ, 
ненастье, п. 2. подерите*? ЙВемег. 
ненасшливый, ай), и ,<3ерши гот Зіедеи сЬег вфпее. 
Нахальный, «///. ргсф* 

нахальничаю, I. —чдть . (геф |*е»)П. 
нахіѵюсь, і. —рф гоаб регаиб першеп, ргсф рапЬеІт 
нах^лЪ, ///. 2. еіпеу Ьег рф ш рсгаив’ пішщг. 
нахальство, п. 2. еіпе апдешарёе §геррей; §геф^ейѵ 
Начало, п. 2, ѵій./иЬ чиню. 

Нашатырь, т. 2. я, 0 аІШІа?. 

НашЪ , ргоп. ип(Ѵ.С. 

то нищему, «йф «Прет* Шь 
Не, айѵ. ПІф(. 

ДсиГлі не , ЬйШЙ ПІфС. 
чп’осГд не , Ьйр ПІфё. 

4 кеяи не , ЬйріГП Піф(, 
нежели , со/у. аі^. 

Нёбо, п. 2. рі. небеса, Ьсі* фІШШЙ; ЬС1‘ баШПСИ, 
небесный , ай), рішшіі'ф. 
поднебёсный, ай), т $ шпсг Ьсш .^іпшіеі ір, 
вышенебёсный , ай) иЬеіфіштфф. 

НеводЪ , т. 2 . сІП ^ФФйаі’И, ^Сб. 
неводб.Ъ, т. 2. дкд , Ьд$ ЗіСОфСП, 
неводить, щц сіпсш Ш.§е рГфеп* 

X 


Нев'І' 3 38 НЕ. II Ж. НИ. 

Невѣста, /. у. ЬіС ОЗмт. 

невѣстинъ , ас). Ъсі' 25 г<т $е()<!ѵід. 

& ,е ©Фіпи’/ ©фпж$егГофГег; бфігіе* 

уневѣщйю, і. — щаѵіь , $ Рсгщаркп. 

Неге д уіо , ѵ'иі. І'иЪ годный. 

Недѣля , /і і. ѵісі, /иЬ дѣлаю. 

Нед_угЪ, ѵ'иі. [иЬ дюжій. 

Незапно , скіѵ. ѵиі. СиЪ пинаю. 

Не-у , ѵісі. ]цЬ нсшу. 

Нжу , о/у: 

вонзаю, і. зсіть , —."ишь, ртеіі?|?ефсп. 
заноза, /. і. сіп врІШег іп Ьег #яае. 
занйживаю, і. — потъ, занозитъ, еіпеп ©ріійег* 
т Ьіс фаиі Шоттен. * 

пронзйю, і. —зсіѵіь , —зитъ , Ьпгф&оЬгсп. 
проазёніе, «. 2. ЗЬигфЬоргеп. 
пронзительный , а4). ЬигфЬоргепЬ; (флѵ^іфщ. 

Ни , еоп/. шсЬсѵ, поф. 

гд^ іГы -ни было ей |еу Фо ей ігоЯе. 
жакЗ «и /удъ, ей |еі; шіе ей пччіс. 
охблъхо (Гы /аз 5 и и (ГА/.,о, СЙ |ср Г» 0^ СЙ ФсЕГе. 
Нива, /. і. Мс @а<и, іхч Яс?еѵ. 

Нижу, 2. , ^ЛсгГсп степ $аЬсп ѵсіШ. 

низаніе, я. 2. Ьай 9 /и(тсфеп Ь«г фсИсп. 
вынизываю, I. — патъ, г^ Ні . тіе Ьет 

Эштсфеп Ьег ірегіеп 0 ій»мі тафеп, оЬег Ъіе Ѣегіе» 
ш»|Шф <іц(тсфеп. 

донизываю, і.-Ые <рег(сп ѵоПепЬё (ШіѴііЫп. 

нанизываю, і.-«іфгефе». 

перенизываю, і. — — шісЬег нтгеіреп. 
принизываю, і. ■— — Ь(ф» гефсп. 

унйзываю, і.-тіе феѵіеп ЬеіЦещ 

унизанный, рап. щі( ірегіеп Ье/е^, 

Низъ, т. 2. у, &сг штч’с $№§♦ 
енизЪ , асіѵ. Яіпипіег. 
внизу, лАѵ. Ъѵипши 

нйзкі#*, 


НИ. 


339 


ІТЙЗКІЙ , аііі. ПІсЬгІд. 

НИЗКО , асіѵ ПІС'ОГІД. 

ниже, сотр. піеЬпсрч. 

низкость ! /■ 4 - Ьіе УііеЬп'зГсіС. 

низковатый , а<1}. еіП'йу пігЬгі$. 

нижній, «Л). Ьег шисге , теЬгі^еге. 

нижайшій, /прегі. Ьег п'еЬгі^іе, Ьег &етпфі<)|йг, 

нижайше , асіѵ. ЬешГі{Ый(І. 

всенижайшій, /ирегі. Ьег йЯегЬепшфЬ)|?е. 

понижаю, і. — Ж'і’иь. — г'іітъ . сгтсЬп'зеп. 

до низнтъ чииом ?>, Ьсп усптпЬсгн. 

голого .понизить . Ьіе вйтше ('аГІсп Ц]еп. 

пониженіе, п г. Ьіс @Д’іііеЬі*і$ітд. 

пониженіе, «. я. (чипа) Ыс %тѵ,іпЬтщ Ье<Г Эіапдс^. 

пониже, асіѵ. ейгсб пісЬгізег. 

снизу, аАѵ. оон шйеп регаи/. 

унижаю, і. — — егиіеЬгіден. 

унижаюся, г. —- — (іф еѵпіеЪѵі$еп. 

унижённый, рап. етісЬгідь 

униженіе, я. 2 . (унижённость,/*. 4 .) Ые <?шіе!>ѵі< 
рид , Эстифідшіз. 
уничиженіе, ѵіА. /иЬ что. 

Никну , 2. — нутъ. , |с!)сп. 

вниіію , і. —кс іть , — хнуііі7>, еіпГереп. 
приникаю, і. — кЛ- іій, — .кнутъ, Ь.ій ©с(іфі п«* 
рег аіф мѵай рійесп. 

проникаю, і.-- Ьигф;ереп. 

проницательно , асіѵ. тіі ©іц^фе. 
проницательный, ай). Ьег еіпс еіфе С>аг. 

.проннцаѵіалънои. пзглЛдЪ , еіп 2511*1, Ьег еіпеп 30 ( Ѵ«- 
(с(>еп ЬигфГпфе. 

непроницательный, ас). Ьег Гете ііе/е (і'іпі'срі Ь?,і. 

Нить, / 4 . (нйтк«г , /. і.) Ьсі’ ^тігп* 
нйточка, /• і. Ьег §аЬт. 
нйтный . ас), (нитяный) ион ЗіРІгМ. 
по нйточкѣ, асіѵ. |еЬен ^аЬсп Ьс/опЪсг^» 
шроеайшный, ас). ЬгерЫапд. 

Ничто , асіѵ. пІСІ) 5 . ѵісі. /иЬ что. 

Нии,Ъ, аііѵ. {й&Іпд*. 


X и 


нігч- 


340 


НН. но. 


ничкбмЪ , айѵ. ій. 
взпичЪ , асіѵ. (навзнйчЪ,) ій. 

Нищій , ай] еіп ЯЗеМсѵ, 

нищета, / і. Ыс Ьітг(?е Штиіі), Ьеі* ЗшеГМ, 
нйщегаскій , ай] 6 е(КІ$а(«'з» 
по нйщетски, асіѵ. паф Зекіег Ш(. 
нйщегаство, я. 2. ѵісі. нищета, 
нйщетствую , і. — поп атъ * іхіпіп дсІ)сп, 
обнищеваю, і. —- пета, обнищать, ап Ьеп 
ШІіаЬ деѵафеп. 

Обнищалый, ай]. Ьег <т Ьеп 2 $епе(|іа 6 бсі'йфсп ЙГ 
Ьс«е(агт. ' 

обнищаніе, п. 2 . Ьа$ ЗІгттегЬеп. 

Но, соп]. аЬсі’, {опЬспі, аііеіп. 

Новый, ай], пси. 

новенькій, ас], дщ пси. 

новость, / 4. Ьіе Э?сиідРсіе. 

новйѵЪ, ѵі. з. (новичбкЪ, т. 3 . Ч ка) е ( п діюіта, 

заново , асіѵ . |-цс пей. 

обновляю, і. — и.іЛтъ , ойноайть , сПгаЗ піщ 
< г)іеп та! Ьгаифеп; егпсиегп. 
обновленіе, я. 2. Ьіе (ітпеищищ. 
обнова, /: і. еіп «еие$ $ІеіЬ. 
сбнбвка , і. ій. 
обновитель, т. 2» Ьег @:гпсіісгег. 
обновйтельница, / і. Ьіе Сггтнетчпп, 
возобновляю, і. .— — егиеиспт. 
возобновленіе, я. 2. Ьіе Оггпсиспгіщ. 
возобновителъ, ш. 2. обновйптель. 

поновляю, і.-е(М тісЬег ней тафеп.’ 

снова, дЛл поп пенен. 

сЪйзнова , (снова, вновь, ) айѵ. ій. 

Нога , / і. Ьсі’ $и#. 

ножка, /: і. Ьа$ ^іірфеп. 

ногйвка^, /•. і. еіп Зеіфеп, Ьа* таи Ьеп фЬемі ли 

сіе »и(іс ,пеГ;ес; еще еЬег $итгаІ Ьсг Шп- 
феиеи. 


без- 


но . 


34 1 

безногій, дЛ/. Га&т. 

колченбгій, ай] Ьег еіпеп ^ЭДегпт р0 И; Ьи №* 
(е 23еіпс Г;аі. 

косонбгій, ай] (кривонбгій) !гцтт|і40і0, !гши« 
те 25еіпе 1 ?а*. 

мохноногій, асі]. гаифГ и 0 іЗ* 
подножіе, я. 2 . еіп $и§ГФ«псГ. 
подножки , рі. ковЪ, Ьа$ ©еііей. 
поднбжникЪ, ѵі. 2 • ѵій. подножіе, 
подножный, ай], тай «пт* Ьеп §и0еп і|і. 
разнонбгій, ай], еіпег Ьет Ьіе $піс аийтагій |М)еп. 
тонконогій, ай] тё Ьііппе $Гфе Г> 0 {. 
тренбжу, 2 . — жить, еіп ф^егЬ (о 
пнг «нГ Ьге* &й0еп де(и. 
четвероногій, ай]. уіегйі 0 І 0 . 

Ноготь, т. 2 . гтя, Ьеіг О^адеі пт Зйш 

3<4>«п* 

ноготбкЪ, ѵі. 2- ткя, Ьа$ 9}а0с(феп» 
пазнокти, рі. тей, $. 9!іеЬпа0е1. 

НожЪ , т. 2 . а, С ІП §ѴО0С$ ®ІС||СѴ* 
нбжикЪ, ѵі. з. Ьа$ ?3?е|)сг. 
нбжичекЪ, ѵі. 2. чка , Ьа$ Женітфеп? 
ножйще, я. 2 • еіп дѵо§ іКеЦег. 
нбжевый, ай]. 511 т $ШеЦег зс^гід, 
ножньі , рі • женЪ, Ьіе ѲфеіЬе. 
нбжницы, рі- ницЪ, Ьіе Ѳфееге. 

Ноздря, /. і. рі ноздри, §. ей, Ьіе ^аГс15фег<. 

цоздреаатый , ай]. Іофеѵіфі. 

ноздреплтый лалень, Ьег ^іш(іеіПо 
Нора,/, і. Ьіе .(ооі)(е. 

норка , /. і. ЬаЗ ^5Г)Гфеп ? 
пористый, дф. то уіеіе ХроІ)(сп ЯпЬ. 
норбкЪ, т. 2 - ріиг. норки, еіп 2БіеГеГ. 
конура,/, і. Ьай і?ипЬеІ)ац^. 

Но'рокЪ , рІеЪ, (нравЪ, ѵі. 2 .) Ьіе 2ІѴІ у ЬІС (55С!ПіН{)^- 
ап; Ьа^ ^етрсгатепг. 

норовлю, вишь, — пііѵіъ, ^«Глттепінзеп; тагіеп; 
іт @?Нф( Ьнгф Ьіе ^іпдег [іфгп. 

X з 


изно- 


по. 


іізнорігливаго , і. — пач.», ирпсропнть аімйгп 
кз;'0(,6ма, / ь а(,ра № „, ’ ** Я *• 

“"ЛГ’ 1 - тГфшп ’ ша > * а* 

П °'ріат ’ /- '■ ы ® сг№ " сп ' еф„ ьотй, ьіе 

приноравливаю, і- , Ш )т лт .„ ф 

І.р.шорівливаюм , -- <й> і„ І И1И1Л ИіЛи, 

НФ п<|ф ІСШЛПЬ ГІСІ)ІСП. 1 

принорйвлиізаніе, /. і. М ЗиГаттсіі)?а|Г<». 
си ору .мигаю, ь — — »М. понорйалиааю. 
сноровка, і. понорбвка. 

уноргЬлітаю, (.-ѵ/А. пргшарйвливаю п. ей 

п:т епг.П' пвф Ьеш €:пп: то фен. ’ 

НосЪ, іп. о. Ьіе о?й{е. 

носб'Ъ, т. 2 . Ічи? ЗіШхп. 

посуй , я ьбьЪ , Ь:е ЪШщг ап етіпг'Гсп. 

Я0 Т*? ' а,>] ' " ег <іпе * Г *Ь ««*> ГйПвв ш* 

?е рііг. 

безносый, л$. г^пе 3?яГе. 
великонбсый , ап). дпфщр'к'*. 
кривоибсый , пА). (пг.ішг,д|іфс. 
курнбсый , а А]. фщщГпянУЯ 
остроносый , аіі}. {ріѵ.гііГ},;•> 
ялосю.чбсый , г/ф‘, р!йШі<»(!'■/;(, 
толстоносый, ас 1 ,;. і}:ф;а[ісЬ(. 
широконосый, ас/). ЬтпъффЯ 

туіюибскв «*, Ьгейиарф», (ЮІ.-& поп Ьніип бфиЬт 
емкія е<(тифі.) ' ѵш 

Ночвы,^4 і'. ея, (іік ефгеіпзс, тсші( топ ы ц п , 
гам віій»р(р«г. 

НОчбы-И , ВОКЪ , ІА. 

ночбзочки, />/. чокЪ, ы. 

Ночь, /. 4 . !ч> д} а ф ( , 

н очный , а А). |ЦГ з^афс деГщгід. 
ночёсъ , аііѵ. іп Ьсг інтдапдепеп Шфіі 

*° ’мТ* ’ ,ѴП< всгййпзепеп Шфі Й «ГФ« 

нбчью, 
343 


нбтяо, лИѵ. Ьсі? 9?лф$. 

иочнйкЪ, »«• 2 . сіп іКйфЛифкг, еіпе 3^асГ;гГа:пре. 
ночую , і. но пит ъ . ііЬс* ПЛ'-.)Ге1?, 
ночезЗпіе, я. 2 . Ь<і;> Ііеьсгпд.іиеп. 
всёнощная , а А], ой, Ьіе 3?«дФсП, 
всенощный , асі). юяЗ Ь*е длн^е йУдфі Ьйііеія ^ 
переночёвываю, і* — патъ, ионе пить , иЬеі** 
пйфіси. 

переночевй.ѵый, а А]. й?й$ Ьіе д^е ШфЬ &тМігф 9<‘ 
іѵді;гсГ Ыі. 

переиочев ініе, ». 2 . Ьй$ ІГебегплфкп» 
пблЪночь , /• 4- Ьіе 3 )іій' птбй» ЭііН’Ьеія 
полунощный, а А), шілеімшфіід, 

равнонбщде, п . 2 - Ьег Хаф/ іеспи . ч .аз З^лфі ЗІеіф і|?» 
Ношу, (носишь,) носитъ., (ОДСіі* (чиЬе|Ь'ттО 
ношуся, 2 - — ГФй'скп. 

несу , і» к?счіъ , сюн 'отъ , (ргасг. несЪ , несла * 
несло,) Я-ед/т, (ЬеЖште) 
ноша, /* і» ет Зігтѵоіі, еше хси-Ьс, 
носкій, аіі). юлб Гі!) ішзе ичгусі» Г§е. 
носилки, іі локЪ, Ьіе ігаде'йрге; Ь-.е ^ЕгапЙе. 
бременонбсецЪ , ?». 2. спа, саі і'аІІЖье’.’. 
взношу, • 2 . р■ сишь, — п й ”і ь і ^нслі^Гй^ей. 

взнесённый, рап. ^іпаиГіеегйзсп. 
взнос!» , /• I. Ьай зріп-иц'Яйцеп. 
внсш7, 2 - —• пѵхь Ьіііепкіыден. 
вноска, Г. г- (внесеніе. «■ 2 .) Ѣи? ^іпеіп*гл;еп. 
водоносЪ, »я. 2 . а, Ьіебишде, іѵоіпК шла е...елШ(* 
(еі^иЬег 

водонб ецЪ , т ‘ 2 • сца , Ьсг 5Ьй‘ііяа^сг. 
водонбсноій, й ^/* Зшп х'За)|еШ'адеп дерон$* 
возношУ , 2 * — еіфс&еп. 

вознош'уся, 2. — Гіф сгі;е6еп, |?ф іп Ые^ефе ГФйМ* 
деп. (/^ѵня. вознёсся, вознеслйся, вознес'бся. 

вознесёніе , «. 2- Ьіе фіттеійфгг ішГе^ ^егѵп,. 
вознесёнскій, а А;, Ьеі* ^ііішіе(|й()іі дешефея 
выношу, ^2 • р- б сишь,) — омыл, пынест и, 
аи^Ѵадеп; феітІіфГсііеп аіФя’адеп, 

X 4 


ВМНО' 
* И Г^ ^ - гаі ' 9 * М «• 

«ішесмнмй , ра„. І,;„а»й щіщек. 

Й^ГТ; р Т аі ***?*■ о- е * «и», 

К *Ч /. ь Ьй$ ^егла^егааеп. 

ДОНОШ'Ѵ" о . « 

^ * * « м ^ #* 

іегГсдс. ш Иветте»; ип* 

доношёніе, •». 2. еіп( итеіЧсдигд. 
донйс-Ъ, ,,,. 2. у, ы, ШПЙПЬС, 

доносйтельниця *> ( ***** 

*Мв«Йпіі. ’ / ' ' ионощнц»; не аи^еЬпгііііі, 

недонашиваю *■ , _ 

І&!%іПз зебагеп* пШ Лгі ’ ^А 0 " 00 * 1 »* * $*« 

недоношенный ?4» и лЬищеп. (егп. 

недоносок ’ ^ Л, ггм ^ в,й Я веіогеп. 

заношГ ? ’ ?/ " Т **№«*' @е6и«. 

««& ^Гсррсп? 6 ’ ІЩ исгЬс,;б ^ е » «»«* «М«;. 
вачот^ся , 2 . — ^ бр^ен. 

Г,- ’ й ^’ ^ ГЙ 9^ ЙГ / і’йб пчдшгайсп і(? 

«тез».’ Ст. яі,а>‘Г*’ ''• 5 " оЫ ’"" > 

изнйшенніій 5 р ,,;. ѵтты- 

т 7 4 Г'э* Ж 4 ’ 4 * ы •* 

произношу, а. Оегоогішшает 

произношеніе, « 3. к, а^гафе. ЗП ’ 

нанашиваю, г. _. , 

«юцгад», " 1Ь) «“х^пь, Ш ;игт, 

ѵаѵогц пп> ж \оліу бгсѵбстге »,’„о т ^ г . 

нзнбшенньш, р„„. Н а ттщ «, щ * САті( т “^«- 

7 тщ ■•■ у ’ сіп< м " **•». ** ьтщк 

овнішимю ■ н * нд ' св * я ВоА ЙИ»,) и. 

’ «и«#лп&егй ЯГеіЬееУсгетдсй. 

ОбНО- 


яо. 


345 


обяошф, 2. — онть , йр«ггеЬеп, &ег1ешп&яп 
обнош<*ніе, «. 2- Ые ЙегІеишЬшіз. 
обнесенный, рчп. *нтІ<шпЬе(. 

обнДшннаюся, і. — патъел , обносіітьоя, «Ж?* 
(ф(е;§еп. 

л обносился , теіпе $Г<Фег ѵсгГФІсі^сн* 
обношенный, рдгг. »еМГй$еіі і(Ь 
обнОс'Ь, т. 2. у, Ь:с ФегІеішіЬііпд* 
отношу, 2 . — сйыь, о і 7 і нес щй , |)нМРв$<Йі 
ошнош^ся , 2. — —• 0ф йфеІ)еп» 
относка, /. і- Ьй$ фіммдеп. 
отношеніе, и. 2. Ьй$ 5)феІ?еп. 
относительный, л<//\ юа^ |іф йіі^ Ші апЬсѵі 6е^е|»е(,5 
к. ѣег Аоічііиш. 

относительно, пбѵ. бе^е^цп^шеіС* йи^ енгаЗ йпЬсг^. 
ртноціикЪ, т, 2 . (относйтель) Ьсг еп»й^ рігшДаі. 

переношу, 2.-ьоп сіпеш От $шп йпЬеиі (гй^сп, 

А# А о лер а ноеитъ лЗ иышнеліу суду, йррСІІІ€Г<П. 

переношуся, 2. -аш? еіпес ©шЬс іп ѣіс а»ѵ 

І>еі’е ибсгзіс^еп. 

Переносѣ, т. 2. (перенбска,/. і.) .^іт'ібеітдсп. 
перенесеніе, я. 2. М. 

перенбщикЪ, т. 2 . сіпор* )ешапЪ^ Э^еЬе , 

еін ДІйі^фер. 

переноіцица, /. і. еіпе $Ш[фегі(т. 
плодоносный , <иі]. (гифФаг. 
плодочОсіе, «. 2- Ьіе ^П'ффйг^н, 
неплодоносный, осі]. цп[!цфФйі% 
побЪдонОсецЪ, і». 2. еда, ©іедег* 
побѣдоносный, лф. (ісдгеіф. 
подношу, 2. — — йіФтеп. 
поднОсЪ , иг, г, і)«г 5ріа(сіціеіиеГГср. 
поднбщиіф, »»• 2- (подносйтель) Ьег «Шй4 лік 
Ьісеег. 

поношу, 2.-Гфітр^еп, Гл(Тегп* 

поносить, бе/, еін шеііід п’лйеп. 

«а осбЛ лонеетн, аи^ |іф пфпеп, п?й^ йпЬеге Ьь 
9й»деп Г;а&сп. 

поношенный, рап. еіп іѵеиій дсігйзсп, 

X і 


лоне 


Понесённый , рап. еттдеіп 

по.чошё не , «. 2 . Ьсг ©ФйіфГ, Ыс МЦтпл. 

поно.-йтель, »/. 2. бег ІаГгелт. 

поносйшельнгща,/. і, ьіс ІЧ^Тсп'ш?. I 

поносный, ай). (поносительный) М(ТсгпЬ, (сГ;т^ 
усп&, 

лояыные ологіі?, €фт$Ь№Ѵіі. 
поносѣ, от. 2. у, Ьвг ©иг.^аЯ. 
поноска, (. і. пит стсік^шіЬс фшЫгЛ. ит <і 
|>егви$гтдт. 

превозношу, 2 . —г — сіфе'еп. 
презозношуся, —, — |ЬГ* ëЫ. 
приношу, 2. — ~~ С'гФЗси, 
принйшиваю, і. —• пать, —. — бгіпдеп. 
приносящій , ай). бгіпдеиЬ, Ьсг епгай бгп-дг. 
при но (ценный , рпп, (принесённый) дсбіѵфП 
приносѣ, т. 2. у, Ьіе ^егбгшдипд ; бдг бч' фепГ. 
иолусить лого лрицбсомЬ , еітп Ьс|?ефеп. 

принбспый, ай). іѵай пт »оп апЬегп Отп Лсп 
бгтдп 

принбщикЪ, м, 2 . бег сггглё? бпѣде. 

промйшизаю, і. — аащъ, - ДОйфОДеіг; аіф 

Гргопдеп, 

лроіі^'ѵіъ ,тѵлуо олапу осГз ло.лЪ еіпеп іп еіп 
бо/сз Сефге:/ Ьі 

слош:! .ггроѵо Я ѵ, -■ , ащ# аи^Фіѵа^сп, 
пронесённый , />«»•* ЪоѵЬс) д. - ■й >с 
проносѣ, Ш. 2. у. бег фцгфрвй. 
проносный ай). $шн і ; а,ііегеп Ыспііф. 
проносное, ай]. %. аГ о, еіп НауіегтіиеІ, Ьіе фиѵдащ. 
ра нот ; /, 2. і и? ѵъ,разнееѵіА (чіцтиддсп; пп< 

им |с!кі,ч'п ; Ц'едрфіерреп ; дибфгепдш* 

разношуся, 2.-(іф оегбгей.п. 

разнбеный, ай). пт 0 бегшпдегглдеп іпігі»* 
разноіцикЪ , т. 2 . еіп Ипнгддег. 
разобщила, /. і. сіпе ІІпт'ядегіпп. 
смертоносный, ай], (ббіііф. 

сношу, 2. (сЪ Ч ЪмЪ' соЯміепіет, дед т с імп‘ 

«і Игеп; (сЪ чегд; бегдбігадеп; (что) ЩШ; 
М&мі, егпддеп, ' 

і сноѴЬ, 


И О. ЯР. ну. 


347 


сибсЪ, ♦«. 2. у . 5 м 0 ^едІФІеррсп. 
сноиіёніе, ". 2. *іе Г'еѵдіеіфипз 
яг? рсог-е , сіпс Згди біе бет ©ебягеп пп(>е і(Т. 
сношенный , »А). сеПдгіошеп; бегабдеП’йдеп і бс|Іо$>* 
ісп. 

сносный , яд/, егП’ддМф, 
неенбеный, ай) ипегнѵдііф» 
нес ’.бсность, ./’• 4* біе Ііпегігпдііф^еіі* 
сношу ся, 2. — —■ соЯапопіегеп. 
уношу, — — гседѣадеп. 
уношуся, 2. —« — (*Ф йч'драс^еп, 
унесённый , рап. шедзійі'ддеи. 

Ноябрь, т. 2. бря, і?сі’ 9 ?е»стЬср, 

НрявЪ, т- 2. Ме 0 іг е; СйстиГІѴоаі'ѣ 

нрйзный, ай). «сгЬпсбПФ пшпбегііф роп ©етйфс. 
нравно, ітрег/. об беііеГй, 

НрйзЛЮСЯ , 2 . р. вишься — питыя % деГсФеп. 
нравоученіе, «. 2 • Ьіс ???сгд (, Э?К(}ДПШСП&ітд. 
благонравный, ай), (добронравный) йРГІд, Ъсі‘ 

дшеіі ©сгаиф І/ас. 

добронравіе, и. 2 (благонравіе) біе 511 ЧідіСІП 
единонрйвный, ай), діеіфдеііппй 
злонравный, ай), бе* еіп №(«$ бЗешпф И 1 ’ 
злонравіе, «. 2, еіп б 6 (её ( 5 ‘етйф, 
ненравлюся, 2. — ті^МсП, 
ненрівный, ай). ті^г^П'Я. 
не нравно , ітрег), еу ші^.дПй. 

принорйвливаюся, ь —•. ішѵіьоя , лрнѵороиіітіея^ 
(Іф паф еіпет Ифіеп , (іф іп еіпеп ГФ^'-- П * 

своенравный , ай). е:д:п(піп;д. 
своенравно , айѵ. еідеіѵшт: )сг ЗШсі|е, 
своенравіе, п, 2 - бег (і'ідегфшь 

«У, Шег). ЭеП ! 

нужЪ , іпгег). пи боф. 

нуте, (нутежЪ) ішег). пи Ьоф. (піе|)геѵп) 
нукаю, і. — латъ, тигеібеп. (^. €. «іп ф^егЬ) 
нуканье, «. 2 . Йтгеібеп. 
понукйю, і. — о[С ДііП’СІбеП. 


Нужда, 


348 НУ. НЫ. 

Нужда, / і. Ме , ЭЕофшспЬідЕЛ.’ 

нудю, 2- - Димій , ИЙффСГС. 

нудюся, 2. о/у: (нужуся,) 0ф ІШІПЗСП: 
нужный, аА). ПофІЗ. 

нужникЪ, ѵг. 2 . Ъсі* ШНгг. 
безнужный, аА). (ненужный,) штофы, 

П0? Іыпзеп. ’ Ь * 9ть 9 лопудить , п&ДОдо; 

Понуждённый, рпгг. зспёфі'зее, йфтіаеп. 
понуждёніе, я. 2 . Ьіс 9 ?офізт?з, Ьег 31шт. 
понудителъ, да. 2 . (понуждагпель) ЬеѴ Чшіпйсг; 

принуждйю, і. -- ш. понуждаю. 

принуждённый, аА). ѵіА. понуждённый, 
принужденіе, я. 2. даЛ. понужденіе. 
с'?зЗ .принуждения , ерпе Зп)йпд. 
непринуждённый, аА). п 11303ипш^сп. 

Нурто , 

ИЗН |и«3» *• ~~ г р ^ тя ’ — лЬтлтп, Ш* 
тегдсіп, тфсібсіт. 

изнурёш'е, п. 2- Ьіе 2 (ш?теі*зсГш?з, 
изнури шелъ, да. 2. Ьсг ЗЫшеі’зеГег. 
из») рйтельный, аА). <ш$тегзеІпЬ. 
понура, с. і, сіпе ©йііеггор^. 

НутрЪ , / 4. Ь (73 Зтѵсп&ІЗС. 

нутрёцЪ, да. 2 . сіп Г;п№ег ЯРпГГпф, 
нутренный , аА). ішѵеиЬід. 
внутри, ргаер, ІШѴСПМз. 
внутренний , (пі\), ѵіА. нутренный. 
внутренности, /1 4 . г>/Д нутрь 
изнутри , пАѵ. »оп іппсп. 

Ньіні , асіѵ. |)сиГС. 

нынѣшній, <т'). ЬеШіз , ѣегмГі'б. 
пЪ нынѣшнее иреліл , репе 3» Удде. 

А0 Л 61 ?’ аАѵ ' (по нйтЪ) Ьей йи Г І>е« $«1%п 2па 
Ьт ЬйЮ. 9 1 

отньтЪ, пАѵ. *тп реме ат' 

Ньфяю, і. — рять ., штапсЬт. 
нырянье , я. 2. Ьп$ Ммегмифеп. 
иырокЪ, да. 2. ркі, сіпе Хтіфеіт 1 . 

про- 


НЫ. НѢ, 


349 


проныриваю, 2. — петь , —ри?п& , <ш$ФпЬ(Ф й ГКИ, 
пи^Српреп. 

пронырствую , I* — лопатъ, (Іф Ьешіфеіі рШІСС 

Ьіс ©фііфе 311 Фттеп. 
поньірливый, аА]. Ьсг ріпт* пІ(с$ (опти, 
пронырство, я. 2- Ьп$ Зііі^Грпрсп. 
проныра, с. і. ѵіА. пронырливый* 
пронырщикЪ, да. 2. *«• 

пронырщица, У* і. сіп с Ьіе рітсѵ й!(с<? Гіміші» 

Ншо, 5. (ною,) ныть, заныть, изныть><с\і фе 

раЬсп; гофс фші; афзсп. 

нытьё, «• 2- Ьп$ 9ІесІ)$сп. 
изнылый , аА). (фіѵіпЬ(ііфіі,3. 
изнытіе, «. 2* Ьіс ѲфшіпЬ(ііфі» 

унываю , і. — псіть , у ныть, ІХІ'ЗОДСП , НеіПШЦз 
фіЗ ачгЬеіі. 

унылый, яяу. рсі*зйз( , Неіптифіз. 

унылость, /"• 4- (уныніе, я. 2.) Ьіс *Ьсгздзфсі(» 

пЬ уныніе ярнпесть , ѴССЗ^З^ шпфеп. 

Нѣга, У г. Ьіс 93 сѵуиЧсІіт 5 . 

нѣжный, аА]. заі’Ніф. 
нѣжно, аАѵ. тф сіпе загНіфе Ш. 
нѣжу, 2. — жить, 3^«ПФ фип. 
ѵі'Жнѵіь лого , сіпеп з«п(іф раіш?. 
нѣ'жуся , 2. -— шеіфііф (ерп, 

вынѣживаю, I. — патл , пыні'жит* , УСІ'ЗяігСІИ. 
изнѣживаю, і* — — уегз«т(п, усгзіѵфеи. 
изнѣженный , рап. уегзлічеіі , реі'Зозоп. 
разнѣжиться, Аер. іуодсп еіпеі’ 5 ( 1 сіПІЗ^сі( 1 ГСІПСП* 

Нѣдро, п. 2. Ьеѵ 0 сГ)ео);. 

Нѣмецъ, т. 2. §. миа , СІП 3 }сііф:Г)сі\ 

нѣмчйнЪ, да. 2- іА . шіе сіцсю ЗПс уоіі ЗЗадфиш»), 
нѣмка, у. і. сіпе ЭеінГфс, 
нЪмёцкій , аА). ЬсшГФ. 
л о нЪмецхи , пи)-' Ьеифф. 

ІНѣмьій , аА]. |Н|ШШ , (ѴЧ’ЛфІО^. 

нѣмѣю, і. - лі кѵль , оХнИмІть , (ІШШП ІѴСІ'ЬСі». 

нѣмота , у. і. ©ципт^сіе. 


нѣлг- 


35 ° 


НѢ. ню. ня. 


Нѣіѵішбірь, т. ?. с;« $ікЬ Ы поф Шп: 

НѣтЪ , сІе/еЙ. сит §т ш сб г)Т ПІСІЧ Ьл. 

нѣ^пты, рі. % гповЪ, (нѣіпчгтО Ьіс ЗібтсіІпЬеп. 
нь'каю, і. —хатъ , іт Гс(ёл аіфо^п. 

Нюхяю, I— хоть . гіефеп,ГфпаііЬсп. ( 3 .3.ЗДчі?) 

нюханье, я. 2. Ьл$ ЭііесОсп. 
нюхательный, аі). Шгф 311т 3 ?іесГ)еіі і|г 
вынюхиваю, і. піинкявтъ, ШгШа. 

вынюханный , Оііг^оегосТкн. 

донюхиваю, і. —, А ои ’ол'а ть 311т ЗліЬс Гфтш&еи, 

нанюхиваюся, і.-0ф с ал гк фса. 

обнюхиваю, г. — — ш« ипЬ 1|!п йегкфсп. 
обнюханный, рг.п. иіп шіЬ нт бегоФм. 

обтохачье, п. 2 . (обнюхиванье) ©егісфеп ш« 

шіЬ т. 

перенюхиваю, і-пѴсГ,сп. (т ѵккп вафа» 

понюхиваю, I.-■ ог* пефеп, о?( (фпаиЬиі. 

подшохиваю , і-ГФ^П , 1;огфсп. 

пронюхиваю , і.-Ьегіефсп. 

пронюхиваю, і. аіі^флреп , Л'ронюлсаѵіъ , Ьсп 
ч>шеп пефеп. 
разнюхиваю, г. ~— -— 

разнюхмваюся , і. — .— гефі іл$ ©фпаибел Ьт 
стготтсл. ' 

снюхииаю, --і>оп еепм* $>сга6{сбп<ш&е«. 

Няня , /. і. Ьіе ‘ЗСлі’іСі’ііт сіпеё 
нянька, /. і. Ы. 

нянчу 2. ■— чип,»,, еіп 5ѵ:пЬ пчпш.’ 
нянинЪ, й$. Ьег 5 ®в«егііт зеі/гіа. 

НЯНЬКИНЪ , й<//. і(і % 

вынянченный, /ш/. гол Ьсг Жягесппл анГегфает 
то ИАнияслу, паф «« і>сг «Шаг^егіалеп. 

то ѵАньхиному , /(/. 


од. 


35 * 


О. 

О, ргаер. 1'ОН. 

бба , обѣ , асі/. С>сі)Ъс** 

обоюдный , ті]. »оп ЬфЬеп веііеп і|Т, іП?со« 

(флеіЬід. 

зп ѵ> ’> о^пюдѵый с:п ЗІтр&ібіит, сіи Хімег іпі 
Жа(]ег ииЪ лиг* Ьет йиіЬс Іебс. 

Обезьяня, / т. Ьсг ?'($<’♦ 

обезьянка, /• 2- Ьо$ 2Ів|Т')ЯЬ 
Обида, / і. ѵбіе фсІаЬісгп.е]. 

осГиду нанори’вв, Ьс'еФійец , Цішфі фил. 
оггідчо, /><1ѵ. $ипі ШаффсіІ. 
обидчивый , пі] ШЦСГсфІ. 
обйдчикЪ, /я. 2- Ьег йекчЬфсг- 
обик^о, і. — ж<[ 'іь, о(Гидб'.’пь , бЛсіЬідеп, илгсф* 
фип , $и пфе фил. 

Обильный, «/• иЬеі/ІІфф , гсиТ) , о Ііфз. 

Обильно , тіѵ. ^аіфетѵсі» , йЬегбиф^. 

обйльность , /• 4. Ьег ПеЬсгніф. 

обйлую, і. — лопать еіпен ЦеЬегфф &лОе«,’ 

изобиліе, я. 2> ѵііі. обйльность- 

изобйлую, і. —лопать , ѵііі. обилую- 

изобйльно , аіѵ. ѵііі. обильно- 

ИЗОбЙ.ѴЬНЫЙ , аі)‘ ѵііі. обильный. 

Обитаю, і, —— тать. , тй. ^иЬ витаю» 

Облако, и. 2. Ьіс ^Н)0Іс. 

Облачко , «. 2. ЬліЗ ЙІЗоЦфсЛ. # 

©блачйстый , ля), облачный, ІѴОІЙфі/ ЬеШоКе / ЬіШ* 

М, Ьи|Іег» 

ОбодЪ, т. 2. Ьіс З^аЬфІдс. 

ОбозЪ, т. 2. Ьа$ 9 ѵеі(сдсглф Ьсу 0 оіЬйФп; Ьіс 
ГСП. 

оббзный, «Ф- і«т Згеі(ейегафс йфогіа; 5 «^/г. т. Ьег 
Жайсптефег. 

Образъ, т. 2. Ьай Ыс ѲсІ^шг; Ые Ш. 

образёцЪ, »». а- зу,а, (обрйзчикЬ, т. 2-^ ЗІѴо* 
ЪеЯ , ШІи(Іег , $і>ѵти 1 аг. 
обрааокЪ, т. 2- Ф»іЬфе»і. 

образ- 


352 ОБ. 

’ **). щсШ&вщ, тб тф Ьеш ^ 

оо/іазцопое діло, с іпе ©лфе, юогпаф еіпе апЪеге 
усг^сшзсе ігегЬси (оГГ. 

• образую, і. — зопсітъ , о&азйтъ , Ьі/Ьсп. 
безобразіе, «. ?. Ьіе ЦпМаГфеіГ. 
безобразно, аИѵ. ипдераілег 5Шеі|е. 
безобразный, ал '), ші#е(Ы*. 

ез°&азны^ъ что зділатъ , егоа* »тіп(Мйп. 
--2? ЖИВаЮ ’ Х * ~"~ пать > оЛзо^лйпи., «>егип» 

обезображиваніе, я. 2 . Ьіе 35егші(Ыеітд. 
благообразный, ай). іѵоІЖфІі. 
воображаю, і. — ж.і шй . __ е і пЬІ(Ьсіи 
воображеніе, п. 2 . Ьіе «іп&іІЬішд. 
злообрізный, ай). Щііф. 
злообрізіе, п. 2 . Ьіе #Д(ШфГе(е. 

изображаю, --МііЬеп. 

изображеніе, п. 2 . Ьіе ЗФЫіЬшщ 

И “Т™. ШеЛЬ ’ 2 - ( И2 ° в г«™.ель) О 9 » 

изображённый, рап. дсЬКЬеі. 
изобразйшельно, айѵ. ряіЫіфсг $Шеі|е. 
изобразйгаельный, ай). рфііф. 
первообразный, ай), игфптз/іф. 
лерао образное слбпо , сіп ѲтіПІШог*. 
предобразую, і. — дотйпя, мгбіЬеп. 
преображаю , і. — жсЬ™, _ лАть ы 
Ьеге @>с|?ай х>егшапЬеГі?. 

преображёніе , «. 2 . Ьіе 23ет>лиЬеГшіз. 
лреображ4нге гоолбднее , Ьіе ШШшЦ ИріЙі. 
преображённый, /шл еегпшЬсК. 

** лрообразить , ро?* 

преобразованіе, я. 2 . Ьіе 8ег&і№ші0. 
про образный, в<0. рогМЫіф , Цфііф; 
равно образный , лЩ ьоп діе.фег ШЬшщ. 
разнообразный, л$. ры* ішдіеіфер дйііетп^. 


сообра- 


ОБ. ОЛ. 


3>*3 

соображаю, і. -— ас«шл, — зить, діеіеі^огшід Шйфеи. 
соображёніе, «• 2- Ьіе фіеіф^гтідіеіѣ 
сообразую , I. — зоасіт и , ^1еіс()^огіі!І<5 тпфеп. 
сообразуюся , і- — (г.Ъ чему) |Іф й^ с *Ф (МІСН / 
(Іф и а ф <(»а$ гіфгсп, Г»Ф іи «им* ГфіЛсн* 
сообразованіе , я. 2 . Ьіе ©ІеіфСбгтізйі*. 
сообразный , лЩ $(сіф[6гті<). 

ОброкЪ , т. 2. Ьіе $іЬ0СіЬсП Ьсі* ЗЗтіГСП ЛИ ©СІЬС. 
ѵиі. (иЬ рокЪ, 

на о 4 р 6 жу 4 іять , Ьіе ЗЗлііегзессфйзйй лп (-ісІЬе Ье$л() 1 ел» 
оброчный , ай), щ Ьен ©еІЬлб$л6еп зе|>опз. 

Оброть , /. 4. і>іс фаі^СІ’, ѵиі. ротЪ. 

ОбручЪ , т. ?. і>сѵ Оѵсірси, 

обрушникЪ, т. ?. ьег §а(?(чпЬег , 25 еііфег. 

Обрѣтаю, і. — тать ., оъріеть , ІіпЬМ* 

изобрѣтаю, і»-еірнЬсіі. 

изобрѣтатель, т. 2 . Ьсг 0фпЬег. 
изобрѣтеніе, я. 2 , Ьіе (ітфіЬипд. 
пріобрѣтаю, і. — — етчтбен. 
пріобрѣтёніе, «. 2. Ьіе $ГО>сѵ6іш$» 

Обувь , п/ф У иЬ бью. 

ОбЪ , ргаер. ѴОП. ()М)СГ ІМН* СІПСШ 0 С(Ь|КМіКі’) 

ббнрй , асу. 01СШСІП , ЙСШСІПЙа^ІІф. 
ббте , а,1ѵ. (вообще ) «ЬсгГ)ОІфі. 
общество, «. 2 • Ьіе @е(*еЙ(фяГО‘ ©ешеіпе; Ьл$ й <в 
шеіие ЪРеСси ; Ьа$ ^оИедіит. 
ойщлощпен нал лорысѵм-, , Ьд$ <]сшеіпе 25 с|Тс. 
сообщество, »• 2- ѵиі. общество, п. ЬіеѲетеіпРфл(К, 
сообщаю, і. —щать , •—щитъ , шііфсіісп. 
сообщеніе, «. 2- Ьіе 3 )Мфсі!иП 0 . 
сообщгітель, ѵі. 2 . Ьсг сагао’ тііфсііег. 
сообщникъ, ?«• 2- сіп 0 сГсЙ, ЗМдепо#, іп 

ЬёГет 2>ег|гйпЬе) ; ей* Э>?іс Гф иГьі^ег. 
сообщница, /. і. сіпс - 9 )гіейі'Пеі]Тшт. 

ОбѣтЪ, т. 2. Оіщ ОЗегіріч’феп, Ьіе СРсіфсі|}шщ; Ьай 
(ФеійЬЬс. ѵісі. [иЬ вѣщаю. 

ОвёнЪ, т. 2. Ьсг ^ЪІЬЬСІЧ (СІП фІШШСІ^СІфСП) 
овца./; і. Ьйв ©фла/; 


овечка, 


354 


ОБ. ОГ. ОД, 


овёчка , /. і. Ьа$ ©фйСфеп. 
овечій , ай). геп ©фйГеп. 
овечій тсл-Ь пі , Ьег ©фа^ІйЯ. 
овчарня, ('. і. ій. іі. сіпе ©флюгер, 

ОвёсЪ, т. 2 . вса, Ьеі‘ $СіЬсі\ 
овсяный, а^. гоп фйЬег. 
овсянка, і. сіп Неіпег 2 ?одс 1 . 

ОвинЪ, т. 2. Ыс $сппе, Ьіе ^оі’п&аі’ге* 
овйнецЪ, т. 2. нца, Ьл$ Хеппфси. 
овинный, ай). }иг Хеппс зе^гід. 

ОвощЪ, іи. 2. Ьаб СЬ|і 

овбщный, ай). $ШП ЙС^ОГІД. 

' овбщникЪ, ѵі. 2. Ьсг тіс 0 Ь|? Г;апЬе(г. 

ОврагЪ , т. 2. СІИС ©ПфГ. 

Огонь , т. 2. гня , і)Ш> 5 СЦСР* 

огонёкЪ, т. 2. нка, СІП ^ШСГфсП. 
бгненный , ай), (ей пд. 
огниво, и. 2. Ьа$ $еищщ. 
огнедытущій , а а). (шфсрепЬ, 
огненбсный , ай). (хчіегЬппдепЬ. 
огнище , п. 2. еіпе $еусг|Іаее. 
огонь пысЪхать , д-сиег аиГі'Ф^дсіі. 

ОгурёпЪ , т. 2. рца , Мс ®иі’?С. 
огурчикЪ , т. 2. СІП бініфсп. 
огурёшннкЪ, ш. 2. Ьег ©ші'сп 
огурёшный, ай), роп Ѳт'іеи. 

Огромный , ай/. (СІ)Ѵ ,ф' 0 §. 

огромность, /: 4. Ьіе ѲіЧ'^е. сап. ѵій. /ічЬ громад*. 

ОдіінЪ , ай), сіп. 

однажды, айѵ. СІШЙЛІ. 
одинокій, ай), еіп(аф ; еіпегіср. 
одиноко . айѵ. йіф еіпе еіп^афе 2 (г(, 
одйннашцашь , ай). сЦ(. 

Однако , со»/. Ьосі), Ьепиоф , «Кем» 
однйкожЪ , сои). Ьепиоф абег. 

ОдрЪ, т. 2. Ме ОЗа^ге; ОЗскс. 
смѣтный одрд, ЬйЗ ХоЬЬеие. 

Озере , 


03. О К. 


355 

бзеро, п. 2 . Ьсі’ 0СС. 

озерко, н. 2 . сіп Пеіпсг ©ес. 
озёрный , ай), іѵаЗ іш ©ес і|Т. 
озерйстый, ай) войсг ©сеп. 

бзимь , /. 4 . ЗКоэдепбѵсю іш «&сг(>|1е. 

озимь пыіѵраалнаать , Ьй$> ЭѵСЗЗ с НЗГй$ РСШ ЗЗіеІ) 
аЬ(Ѵе(|еп ІаіТен. 

Окно, п. 2 . (око'шко,) $СП|Іеі’Іоф. 

окбнчвна, /• і. еіпе $еп(іегга&те сфііе ©феіЬм. 
оконница, /• і• сіп ^еп(іег. 
окошечко, я. з. Ьаь $еп(1еі’феи. 
окбннишкикЪ , ѵі. 2 • Ьег (В(л|еУ. 
окбннишный, ай), зшп $еп|І:сг зсГ)5п’з. 

бко, «У. п. 2 . (рі. очи) &а$ 5(изс. 
очко, я. 2 . Ьа$ Зіеидеіеіп. 
очкй , кбвЪ , Ьіе ЗЗгійе. 

очки кому пстаплАть , сіисш ОЗгіІГсп ЬСі4аи(егс ; 
Ьеіпізеіт. 

оччный , ай). г»с Ьіе Зіидеп і|?, юаЗ ііі Ьсп 3(и* 

йен і|І 

очный .ііхаръ , Ьег ЗШзешщи, ОсцфТ. 

очная (Го лЪзнь, еіпе ЗФзепГгапфеН. 

о чнсія ставка , Ьіе сопГгопгайоп ЬОГ ©егіфіс. 

очевидно , айѵ. йіійепГфеіпІіфег Жсі(е. 

очевйдный , ай), йіійепіфеіпііф. 

заочно , айѵ. ^іпіег Ьеіп ЗѵііФеп; цп6с(Ѵ(;еп#. 

заочный, ай). имЗ |)іпсег Ьеіп ?ѵис?еп зсГфіе^ес.' 

Околѣваю , 2. ѵій. /иЬ колѣю. 

Около , ргаер. шп, ()еіЧІП1. 

околесную нести , йІйтГеі) ЙЯШЬегПф ЗСПЗ ГСЬсви 
околйчносшь, /• 4 . Ьіе ІІшГфйчіГе. 
околичностію говорить , іш ЭѵсЬсп рісК* П»>Гфй)е[Гв 
Ьгйпфсп. 

I Около'шень , т. 2 . ѵій. /иЬ колочу. 

I ОкорокЪ, 2 . рка , ЬСѴ ѲфІП^СП» 

: Окунь, т. 2 . Осу ЗЗаі’3. 

Ок унываю , I. — лать, окунуть , еІіШіфеп, 
окунываюся, і. —. — (Іф ип««аифт. 

Ц % ОК^ЯЫ- 


ол. он. оп. 


3 5 6 

окунываніе, п. 2. Ьа$ ІІімсгМифек. 

Оладьи, рі. сіік Шѵі рои &ифсп. 

Олень , т. 2. Ьсі* #ір(ф , Ьае Эѵеішфісі\ 

оленій , ай]. тай ітт фігГФ оЬсг ЭіеппгЫсг іф. 
олёнина, /• і. ЭѵстіфіеіреіГф; еіпе Эіеппфіегфш, 

Олово , *. 2. Раб ЗІПП. 

оловянный , асі]. ^іплегп , СРП 3”™* 

( ОЛОИЯНИШНИкЪ , т, 2. РОС ^ІПП^ІфѴ. 

Ольха , і. Ыс (?у(е, 

ольховый, ай}. *тп ©гіеп. 
оль.х 6 пое дарено, ©гІепІ)о{$. 
ольховникъ, т. 2. Ъсг (ШсптаГЫ 

Онуча, /. і. Ьйй гооііепе §«ф, Ьай Ъіо ЗЗаигеп т 
|т« Ьеі* ©гсйтр^е шп Ые $іфс гсіс&Іп* 

ОнЪ, она, оно, ргоп. со, |и», Сі>. 
оный, ая , ое , Ьсг|еІ6ізе, |с1Ыдег. 
онже, ргоп. ег лиф. 

Опасный , ай], йогрфйд, дффгііф. 

олисиал грамота , еіп ©іфефеігё&пеГ, ГаКш$ сои- 
йийи$. 

опасно, айѵ. і)0і'(?фгід. 

опасность , 4. Ыс ©ффг. 

безопасный, ай}. (ТсГ)ег. 

безопасность,/. 4. Ыс Ѳіфсфсй. 

опасйюся , і. — сатъся , ЬефгфШ] , ЫГосдеп. 

опасеніе, я. 2. Ыс 25 ерГ®*Зе; $с|о&гііпд, ©ет«с%ш<1, 

Оплошный , ай]. ПйфіЭДЗ» 

оплошно , айѵ. пафОДдег ЗЭЗсіГс. 
оплошность, / 4. Ыс ЗЫфІа(Тід?еіі* 

Опока, /. і. сіи бгорсг вт'п, $еі|еп)Ь'ги 
опочйстый, ай}. (еІ(:фс. 

Опрйчь , ргаер. т$СІ** 

олріічные рі. еіпс %хі ѲасЬс $иг Зеіе Ьсй Загеі* Зюли 

аКаІШстііГФ* 

слрйчнна , / Ьсй Заѵен 3 »ап «©а-іПеюііГФ ©зея* 
фит, іѵй* иіфі ооп Ьсг #юпе л6>іп^. 

ОПШСМЬ; 


ОП. ОР . ос. 


357 

(5пШОмЪ , сійѵ. ііЬсі’Г)йир(* 

Опуіп ка 5 /• 1 • ѵ ^‘ № пухЪ. 

Опять , айѵ. ІРІсЫшт. 

ОрелЪ , га. 2. орла , ЬСІ’ СДОЮ. 

орлёнокЪ, т. г. нка, еіп ртдег 9(Мсіг, 

орлиный, ай}- еот ^ е1 , 

Орудіе , П. г. Ыі* < 26 схцт ; ЦѴОЫ ®С(сИ« 
Оружіе, СІИ ©СГОф. ѵій./иЬ ружіе. 

ОрѢхЪ , VI. 2 . Ыс Э?и|}. 

орѣховый, ай}. гоаі осп Шеи і|Ь 
орѣ'шина, /• і* Ьіе #а(еі(саиее. 

Оріо , і. орать , пзорать , аФсШ, 
взоріо, ітрег. ори) 
орйпіе, я. 2. Ьа* ЭІсГегп. 

добываю, і. —, доорйшь, ЛИП €п&е р№<». 

Оса , /. і. Ыс ЯМре. 

осиный, ой}. Ьсг ?Шс|рс дс^бсіз* 

ОселЪ , т. а. осла, ЬСѴ €*[сі. 

ослёнокЪ, »». 2 нка, еіп |ипдсѵ ^Г«І. 

ОСЛЙнЪ , 2. ѴІіі осёлЪ. 

ослйда, /• і. Ые ©(сііии, 
ослиный, ай}. (ослбвый) тйі? Уст €|еі т. 
ослопасЪ, ?я. 2. сіп ©ГсІегеіЬег, 
ослятникЪ , т. 2- Ьег ©(сІ| 1 аЦ, 

Оселка, /. і. СІП (Ес()ІСрСІП. 

осёлочка , /. і* еіп Нсіпеѵ Ѳфкі^еіп» 

Осень . /. 4. Ьсі’ ^СѴЬЙ. 

осённый, ой}, та^ ііи ірді - 6|(с і|Т. 
осенью, айѵ. іш ^)еѵЬ|І. 

ОсёпіЪ , яг, 2. ЪІС ©І)^СІ» 

ОсётрЪ, га. 2. ЬСѴ 0 г 6 ѵ. 

осётрикЪ , я/. 2. еіп Исіпес ©йч» 
осетрйна, /. I» ©ІРС^сіСФ. 

ОсмЪ , ѵій. восмЪ. 

Осііна , /. і. Ыс €ГрС. 

осйиовый, ай}. та$ йри ©Греп і(?« 
осйнникЪ , іи. 2. Рес (іТрепП’йІЫ 

Ц 3 


Осо'бн , 


358 


ОС. ОТ. 


Особа, у, і, ѵісі, (иЬ себя. 

Осока , /. і. Э\ІС^і)Гае». 

Оспа, /. і. й/(» ^Зосіч’И. 

, Менянный, аЛ). ро&фі. 

ОстрсиЪ , т. 2 . Ые ЗщМ. 

у осга ровбкЪ, т. 2 . вка, сіпс Леіпе ^п|еГ. 

Острый, ас)], (фтф. 

острее^, п. 2 . Ъіе вфщ/с, (ВфпсіЬе. 
острога,/, г. еіпе фтрітс. 

острбгЪ, 2 . еіп Ш Ьеі- тіі ^аШ(аЬеп ишаебт .’/?• 

ей? ѲсГдпдсиЬйи^ 8ГОШ 1,і ’ 

острота /. г . ьіе ©фаг/с; сіи ОДйі/а* 2?еі(гаиЬ. 
остроконечный, л/. 1 ’ 

остроконёчіе, «. 2 . Ьіе врфе. 
остроумно , <п!ѵ. |*флі/|7ппіщ 
остроуміе , я. о. Ьіе Ѳфаг^тпі^Ш. 
остроумный, «4 ІфагГГтпІй. 
острю , 2. остри»,}, (фа г|ен. 

Ь — ^ Ать ’ заостритъ , фОД тпфещ 

изощряю , I.- Шфп. 

поощряю, Г. — , лоощратъ, (кЪѵем^ „ л 
что) апгецеп; лмгеібеп, лкріГфеп, щфейеп 
поощреніе, я. 2. Ьіе Зіитдоид, 21гфе(*цпд. 
поощрителъ, т. 2 . Ъвг Шпгс^ег, 2|іфс$ег. 
поощрительный , а]). ангеі$енЬ. 
пребстрый, аЛ]. (ф рф іП щ 

ОстЪ , т, 2 . Ьсі’ ^)оп7, 

°“' 1 ‘*■ м ‘ ш ; Ьіе ері^е (ш Ьсг Щк { Ш 

Імт фат ят *Мй»«й. ’ 

осйсшый, аЛ]. иоЯ ооп ІЫфеп Гапдси Ыат 
, подосокЪ, я/. 2 . ска, Ьгі 2Мсф тіп Ьег Щ(е. 
Отеі^Ъ , т . 2 . Ьеі 1 ЯкШ’Г. 

отеческій, аА]. (отческій) Ьяеегііф. 
отёчесхій г6ро Л Ъ , Ьіе ШшЦаЫ. 
отечественный, аЛ). т ВатІйпЬ* д( щ д; 

отцов* 


359 


ОТ. ОХ. оч. ОЩ • ПА. 

ошцбптй , .«• »^ йзя0 ы ЩйкгІапЬ. 
6га«есГо,’». *. » аЗом-ГФ»!^ М Э5 ' Ш,< - 

:да;;:: ГМйь 

гій, 

„бппшштЪ, ». *• еічсѵ »« «» «'3'" И- 
отчимѣ , Я». 2, ѣег вііеГоятч 

то отцопелій , аАѵ. ьліегпсо. 
праошёцЪ, »/. а. ища, Ьег ЗІвЙс^а^г, 

ОттодЪ не , сійѵ. Ьиі’фСШЗ ПІфЪ 

отроческій, Д Ф’. йиѣі|ф* 
отрочество , »• 2, ФІ* ІѵіпЭДсйч 

ОтЪ , ргаер ЬОП. 

ОхЪ, гпіег] СКІЬ 

охаю, блатъ , о^путй , «№* 
оханье, *• 2. Н* »еф|*. 
охунЪ, »»• 2. еіпее Ьег тсі «&•<* 

ОчагЪ, т. а. Ьсѵ ^еисЫ)есѵЬ. 

очажбкЪ, х», 2. жка, еіп 5?іеѵЬфеіь 
Очень, сіАѵ. , 

Оиущя.0, х. - ЩУ, °* 


Паветь, /- 4- ЬйЗ —5КІ>- 

ПавлйнЪ, «. 5. (павЪ) ЙСѴ ^ 

. „ /■ т ьіе 5?сппе сот 'ртпн. 

пійній', «Ц- *Л вот Щ» * 

Падаю і. _ аагпь » пасть , ^ЛІІсіи. 

і, А. ь***#**^ 

Ьсй ЭіГеееѣатО 

паденіе, п. а. Ь«г падежѣ» 

й 4 


«яДсжЗ? « 7/1. <-і г'г.г ѵ 

<вшшчи' ' сЬ(1 ' ік №«ч>»«а іи к, 

і:5даАнще, и. ъ. ы >0 

" йГ“ ’ Г ’ ь 3 ™* ( »»« №1? юп амия, 

падуч/л, ,0. Г ф І)Ь 

Л ”»Г ‘ Го -* Ь «. »« *»«к е,,ф (( ь; е №#)(Г< 
™ С дЛю,Ѵ-і1 ШКа ’ * *•> гіпе »*«*№. 

аыпадію У І- Г "“ *' Ми &т, ' !! вш»«, 

»«Жоко ’а ( к.тад Ф ' " ІЩт ЬМт ' «> Й» 

Ж/і I: !^: МЬтс ' *"* 

западный, л///, нччгііф. 
нападіТір 1 ~ лмГвЙвп, ідбег^аІГеп. 

ѴШ? Х>ш!дГаГ СШЪ,/ ' 4 ' 1 ^® гіе,м Л*ив/ 8«Чк 
пакетный, д $. цндегесІ){. 
напйдчикЪ, ». 2 . еііі «еГеіЬі$ег. 
иизпадйю і __. 

«нападеніе я о ьГГѴ Уи ’ 3 ' пс * отъ * (кгШегрМп, 
опадію ’ _ Ьа^ ОепшісгГаІГеп. ' 

а а сші йсгфмг^ г, '" г "'' №п ' « «и*. 

с^лший, веггл#», ШЦІШѢ 

отпаяв; І; - -^Ша, ік ^ П ^Ч кг Миг.' 

*»**» «*І ІО «0.0 


ОШЦЦ-. 


77 Л 


361 

отпаденіе, ». 2* Ьсг ЗРрйй / Эшс^йП» _ 

иереи Рдываю , і. —патл, -1>0П СІпеіП &«е 

пи[ Ъсп йнЬегп {аПсп. 

подпадаю, ь — датъ , лодласть, РФ «ІПГФ««Ь» 

фсіп. 

попадЛю, і. —* — И’ерСП» 
лол<іс?тл пЗ и,іі- ль , І'йЗ ІІ'СпСП. 

попадЛюся, I.-7 &ш«пр»Иеп / &теіпзегйфт. 

лолсіаіпъая иЗ сіпрічу , безедпеп. 

ррипядйю, і. -(вЪ ногатЪ) «и ДО* №». 

жолбяіч лрнл&ло , сз Еошші тіф сте ^езіегЬс ап, 
пршйдокЪ, да. 2. Діа, Ьег Зир»Я. («іиег ЗгапфеР) 

пропадаю, і. - т\от деЬеп. 

ПропЛло , €» Ір РСІ'ІОѴСП. 
пропажа,/- і. *ад «егІОГШ @ій. 

прошжжхй, асір (пропйдшій) 1М* Шоѵт №«** 

ДСП Ір. 

пропасть, / 4- № ЗЮДОЦпЬ 
прбаастпньій , ту. $нт ЗІЬ0і - ппЬ€ дс()#ис}. 
разпадаюся , і • — — ^сгГййсП. 

спадываю, і. •— пеппл, -1;СГЙ&[ЛЙШ, 

ртѵадёнір, я. 2- ^егабріЙШ, 

•. падйю , I. -РШСИ. 

унадёніе, »• 2. ^аііеп, 

■упіідскЪ , Щ- 2. 5 с“ Йсі'С'ай, 

пЗ ул&докЪ лритти , ІП ЭЗ^'рШ дсгафси. 

іъізухя, /\ і. &сѵ 523 и;сп. 

лолежі’і за Л&зулу , рс^ ІП Ѣсп 25 йРп. 

пазушный , а<і). рші 2)Чр’П дс()оп'0. 

Пай , т. 2. паю , І>а$ 

паюіф , »«. 2. пайку , ѣіс фоѵііоп сіпеё 0о^й1СП, 

Паки , псіи. ЙМСЬСПІШ. 

Пакля, у: і. ЬЛ'л ^Бсгр ьот ^кш|ч 
Щкость,/. 4 . оіс ипвеіІйтізРсіг, ІІпИистЬфГеіГ, 
фіі^сѵт'р. 

пікосщиикЪ , т. 2. сіп ІчГфіѵегІіфег ^епГФ / Итчф- 

рірсг. е 

пакосніныѵ'і , па). 6С(*ф№СІ'Лф / Ш 10 С|І 1 ІШ. 
пакощу , стишь , —?етишь, ЬсіиЬсІП, 

и 5 


ИЗПІКО- 


ТІ 


изпІ'--ощенный, рап. »егр/ы(ф*. 

** ® фв№ ' іфмі: ' »«ф»*ф*ег, ва«й, 

палачбвый, ай). Ьст ЯимеГ дфйгід. 

Палашъ, 2 . сіи ф«іі?сдсп, сіп @о!Ьа(спЬсдм. 
ПалепЪ , т. 2. лпа , Ьсі’ , 

большой лалецЪ , Ьег фашиеп; Ые дп>|*е 3%. 
пальчикЪ, т. 2 . Ы $іпдеі*феп. 

. нап« 1 \окЪ, т. 2. лка, Ь'сг ФоитГфд <т еіііет іэппЬГфіф, 
Палка,/ і. (палина) Ьеі’ в(ос^. 
п Ял очка, /I і. ®(:бс(:феи. 
пЯлочье , п. 2. сіис ірі’идсІДіррс, 

Палуба , / г. ѵісі. ]цЬ л)'6Ъ. 

Палю, 2. — лить, Ьгатт, $еіі№ деЬсп, Щ$ т . 

солнце лалйтЪ , Ьіс ©оппс бУСіЩС. 
паленіе, п. 2 . Ы вфіфп. 
пальба,/. і. Ьа$ ®фіе§еп. 
палйшель, т. 2 . еіпег Ьсѵ Ьа (фіе$п. 
зыпаллю , і, лАть , •—лить , ІоЩхфп, 
выпалка, /. і. Ьд$ ^о^фіерсн, 
запаляю, і, — лАщь , — ап^ііпЬеп. 
запал яюся, і. — (іф сп^пЬсп, ^еиег (апдеіи 
запалеше , и. 2 . Ьіс (ічіфтЬипд. 

Залал'ніе тіла , Ые 
запальчйвый, аН] )а«Л)^огпіс?. 
запальчивость, /4. епі Дот. 
пб лалалъчипостъ лриподіітъ , т $ті(ф к'ІЩііі» 
опаливаю , ь •— воть, олаліііпъ , Ье|епден, <шг 
Ьгеітеп. ' 

неопалимый, я/;. ипрсгбгеппііф. 
яео.пали^йял Лунгина, Ьер ЬгеППСІіЬс 55 ц{сЙ* 
спаленный , рлгг. ЬеСепдс. 
огіаленіе , п. 2 . ЬйЗ 03 с(спдеп. 
подпаливаю , і* —. — у$п шпеп (ёпдеп. 
припіливаю, і. — .— сігр а>епід усі/епдеп. 

П№тфт.~^"‘‘ ‘ ~ •*“"'* ’ т(кіщт ' 

распа- 


Л^І 3*3 

— Ы(зід іт'Ьеп, ли^сбгафе іѵсг- 


распаляюся, і. 

Ьсн. 


Память , ѵісі /нЬ мню. 

Паникадило, п. 2. сіп ^ѵопспіеифкг іп Ьсѵ $іѵфс* 

Папа, т. і. Ьсі’ фа(>|І 

папскій, ьст флі'ігс деЬопд, рав(Шф. 
папство, п. 2- Ьй$ ^йО(Іфиш. 

Паперть, /. і. Ыс ЗВоіфЛІІС ІП ЬСІ* 3 \ІІ’ф<« 

ПлпорбкЪ, т. 2 . рка, ЬІС ОДІСІ. 

Папуша, /. сіп ОЗппЬ ^СіЬй^. 

Пара, /. і. Ьси> ^ййі’« 

ло лараліЪ , раагтеі(с. 
пЯренный , «4 дерааі'ес. 

Паралйчь, / 4. Ьіс СІЗіф ^, &СѴ 0 фКі< 5 . 

Парень, т. 2 . рня , СІП &ПСіЬс, Зип^С, 
паренёкЪ, т. 2- нка, сіп і\ПиЬс()СП. 

ПарусЪ , т. а. Ьс\$ ^ 

л&оусы ло д н нм ггтіі ь , Ьіс (&сдс( йіі^кІнп. 
лсірусьі собѴі рсітпь , Ьіс ©сдсІ сіп,ісрс^і. 
на ларусазсЪ №жать , ллыѵ.ъ , ГеЗ с ^* 
пЯрусный, }цт ®сдсІ дс[)ічід, 
парусина, I * ѲсдсПис^. 
парусинный , а<!}. І.ГйЙ ООП ®сдсІШф і)Т* 

Парча, /. і. §С1Ш, 0 Й>|Г. 

парчевый, «4 Ьр» Г^іТс». 

Парзшйкый , об/. 0ѴІиЪІ«3, й’й^і^* 

паршйвецЪ , т - 2. вца, сіпсг ЬсУ УСІІСУ ©і'іпЬ і|?. 

Парю, і. — рйть , |с[>шсЬсп, і)оф іп Ьсг рісзеп. 

пареніе, «. 2. Ьо^ ефшеЬеа. 

высокопарный, «4 ГФ» 4 № 9 / ^фіт.бспЬ. 

Парю , 2. — рптъ , ЬаОсп (ІП &СѴ ^»йЬ|ЬіЬс аЯ.) іі. 
(фтоѵсп. 

пйрюся , 2• *— (Іф ЬлЬеп. 

парЪ, т. 2* Ьег ^іт(і і ^гоЬса , ©Ашр-(1 

лары нелуслать , аиЗЬшфсд. 

парный, йф‘. Ьатррфс , Ьіт(ііА. 
пйреніе, )ъ 2. ^йЬсп. 


»ыпІ- выпариваю, !-- л , 

допірипаю __ Вы *Ѵ>*«'» . 6«Ьад, 

’ Аоларить, офщ ^ 

Пасмо , и. 2. СІИ ©СІМП&С $шіт. 

Пасмурный , псЬсІіфг, тШф, пчібе. 

пйсмурносшь , / 4 . ис6?1іфс Щ)етг 

Пасу , і. пасти , пч’іЬси* 

тсуся, і, — дсіѵеіЬеі тсгЬт. 
пассива, ./. г. Ые 

пасшухЪ, 7//. 2 . Ьсг ^рігІе 
пастушка , /. Ьіе Шпп. 
пастѵшій , а й), Ьет # тп 

дпйсокЪ, т . 2. ска, Ьсг ІІітгЬіпе 
пастырь, 3 . Ьег ©еейіфіИе. ; 

пастырскій, яф Ьет ©Мелеют ^сбсгіа 
выпасываю . т ._ Пл , , мерена. 

«игегБеп. " ь ’ иы71ас нть , ті( ЗБеіЬея 

свинопЙсЪ, 2 . Ьег ©фтепфіт 
^сконтопйсЪ, 7«. 2 . Ьег Ш;1;!ггс, 

Пасу, г. пасЛть , ^ всгша.^гсп. 

> ”• ?• *« »Фгда» 4 ий Ясггайс 

г х °Р м г. 1« Зоимвкгапз. 

~ *»<** 
Г"’ * (г ^' п - 

М*С»Ш0Й лу.пла'ез, Жш.Ьрпнфп. 


сласЛк? ? 


Л А. 


г &5 


спасйю, і«-еггтсп, (Иізтафси. 

спасеніе , я. з- Ьіс ©ггсшіПф / Ьа$ Лсі(. 
спаситель, »я. 2* Ьсг ©ггсіасг, (5г(і)|сг / •рсФшЬ. 
спасительный , мЦ. ОсІІбгіпдепЬ. 
спасЪ, т. 2 ■ Ьсг фСІІлпЬ. 

Пасха, 0{ІСѴП. 

ШіпріархЪ , т. 2 . &СѴ ^(Ш’ісігф. 

патріаршескій , ай). (патріаршій) Ьет фоігілгфеіі 

патріаршество, я* з. Ьіс фйСГіЛГфСШѴінЬс, 

ПаукЪ, т. 2 . Ые 0ріппс. 

паучбкЪ, т - 2 - чка, сінс Нсіпс ©ріипс. 
паутина, /'• ь Ьіе бріптрс&с. 
паутинный, ай) ьоп ©ріншгн'Сч'Іч 

ШхЪ, т. 2 . Ьіе ЗЭйшшид, 1)оЩ 0сік. 

пахало, я. 2- (опахйло) Ьсг $йфсг. 
опахиваю, I- — патъ, ичГ)СП. , ( 

Пахну , т, •— нутъ , ѵіесІ)СП, сіпсп ('і)сиісі) зеІ'СИ. 

ѴУмЪ лсіл?и<>ѵ 1 ?? юогплф ѵіефг с*? 
пахучій, ай) юоЫгісфепЬ- 
зйпахЪ, м. 2 . сіп бійсѵ ©тіф. 

Паче, айѵ 

наипйче, айѵ. пш Шсірсп. 

кольмипйче, ішѵ. Ьс)Тотс(;г, тіе оісІтсЬі* 

шо.ѵе псега , РОГ лНсіі 2 )ІЛ 5 СП, 

Падчерица , /. і. ѵпі /иЪ дочь. 

Пачкаю, і. -— катъ ., иъша г і.катъ , ГиЬсІП. 

запачкиваю, і- — патъ , залачлать, ЬсГнЬсІП, 
ЬеЯеФсп. 

запачканный, рап, 6с(иЬсЙ/ Ьс^сФс. 
запйчкиваніе, я г. Ьіс !Фс|иЬе1іт^. 

Пашу, і. пахитъ, пспахатъ } рри^СИ. (/и! и г кспа- 
хаю , ітрег паши ) 

Пѵіханье, я. 2* Ьйб 'І'ЯіьісіИ 
пахарь, «я. з. Ьсг ^'Онясг, ЗіФсг^піапп* 
пйхарство , я. з • Ьсг ^сІЫйа. 
пахотный, ай). 511 Ш фф'-йсн йсГ)СП'я. 
лимитное тір"~ил , Ьй- 'р(іі;,5ѵЧи-5СН. 


та- •пилотной ѵелоиЪлЪ , й п Міт&л» 
п ^ня, у. х. ш ШѵМь т 

."пТхГаі^/'у;'""'" 

вспахиваніе*, , 2 . 

выпахиваю, і. __ „■ ,р ' М 

допіхиваю I !_’ 1 „ № Ью '‘»»І%и 

перепихиваю, г. -1 ^ 2 ""' ’ ! “ т . ® ,і;с 

припаиваю Л __ '~ь"' Г "Г 
Рвспіхивак,,’, ~С Й ,Г, 
распашньій „і;. га . ла Г*'"‘ , " Ь “' 

« •*»«»« *»» 

"'%$"%*?***'* *"***> *• ** ч 
_ спаиваю, --йбрЦвзс. 

ПаЛ1 °> '■ ЯП//СТ4, (5 (т _ 

лаильщніЪ , т. 2 . ііп Ыііг 
припаиваю, і. _ п 

припой, т. 2 . і,і е шУ*' ‘ 7Гр,, ' Лалшь і «пМе». 
распаиваю, ь ___ V 0 . 
спаиваю, і , . іе Рйшпд <іЬГфтеІ$еп. 

спаиваніе Гг^'Т™ ГАй *- 

^сп^ика , /• і • спой, от, 2 .) Ь/с Ийщ 


ПеКУ печГ7 ’ Т“ ’ ПСг1ёЧк > Ьй *». 

пе , ь ’ '' 4- Ьсг О^е». 

***• 

печной ’ г 2 ' !>а Ормптфиг. 

печ“,Гй (■ ° Гт «'&*«. 
печеный, л ^. й е6,геіеп. 

печенье , 2 . ы - гад 

выпекаю х _ 

басГеп. ,ІЬ > <Ш*ЫсП«, 


допѳкйю , т. . й 

запеню, ,. __ ’ 4 («га ©іЬ* Шт. 

запёчеіЪ, 2 '» “»«< ШпЬнЬя. 

напекаю, ,. __ !!!’„ " ~ >ГІ ♦“«П» ОГш. 

". , -«** “<*"• 


І7Е. 


367 

перепекію, і. -$и Ыеі ксГеп, йЬегблсІч’П. 

подпекаю, і. -1>оп иіиеп бгаип ЬдсРеп. 

подпёчекЪ, гп. 2 • чка, Ъіс фоДОипд иикгт 0 ( сП, 
подпечный, аіі]. шаг? ипісг Ьст 0 |'еп і(І. 
припекою, і* — — лп&гсітеп. 
спекаюся, і* — — дегіппсп. 
стекшаяся хрбпь , дегоппсп ЗЗГпс. 
упёкиваю , і. —• патъ , улехать , у лечь , 
ЬасРеи: юегфіт. 

Пекуся , і. —чёшься , печься ^ 001’ЗС й’СІЗСП* 

печаль, /. 4. Ьіс ХгйигідРеіь 

печ&льно , а<іѵ. шишд. 

печальный, аіі]. тшпд, ЬеітбР. 

лечальное ллатъе , еіп ХглиСгНеіЬ. 

печалю, 2. — лить, бейЧІЬеп. 

печілюся, 2. — (?с& беігйбеп , сгднпд Г«;«* 

безпечный, ипЬеРишшеп. 

запечйливаюся, і. — паѵхься , ѵ'кі. печалюся. 

опечаливаю, і. — — ЬсЦ'иЬсп. 

опёка,/• і. (опекунство, п. 2 -) ѣіс ЗЗогШНПЬСфй^. 
опекунЪ, т. 2* Ъсг ЭЗогтипЬ. 
опекунскій, лф- Ьст ЖоѵтипЬс де^оі'ід. 
попеченіе, «• 2. Ьіс ЗЗогГогдс. ^ ^ 

лолечёнге имЪ'тъ о хомЪ , СІІКП СіОѴде 

й’адсп. 

попечитель , т. 2. Ьсі* 5 >огГогде 
попечйтельно, лсіѵ. тіС ©огд^йс. 
попечительный, а. 4 ). ("огд/аіид. 

Пелены, (пелёнки, нокЪ,) Ьіе < ЖіпЬс(п» 

лслепами ловить , ІП $ШіиЬе(п ІРІЬРсРй. 
пеленаю, і. — патъ, іічпЬсРп. 
распелёнываю, *• — патъ , — !о$ ШІпЬсРп. 

Пень, от. 2 . пня, сіп 0штрС тіі Ьсѵ < ЗВіи , Зс( 
еіпет зс^ііісгсп ^Заите; Ьсь ^бірси 

пенёкЪ, от. 2. нка , еіп Нсіпсі* ©ШіпрГ. 
пёньтюхЪ, от. 2- еіп ЙаисгЫиітеР. 

Денька , /. і. фап^. 

пеньковый, а 4 } % ^йП(. 

Пеняю, 

ПЕ. 


ПЕ. 


302 
Ьсййзеп, 1 ) 0 ГП)егГсп КОГО ° ЧеМЪ ^ Г,СГ; ^ГФИСГСІ?! ПерепелЪ > т - 2 - (перепёлка, / і.) ЬІС ЯВйфГеГ. 
пеня , /: I. і)і с 0 йзе * I Перепонка , /. і. ІХѴо -З^СІ'ф^СІІ ІШ ^СіЬс* ѵісі /иЬ 

ПёпелЪ, от. 9 . Ьф 5 (|'фе* ■ пинаю. 

П \аи<Ышташ.'"”’ МШт ' ш *>«• Щч„ 


отѵтеіп . 

лёлеложд ос кі,паь)ъ 


тіі Щ с Ьфеіші. 


пепелбі.Ъ , от. 2 . »іЛ пёпелЪ. 
пепельный, от//. й(Н;ісГд. 

Первый, агі/. і)еі; 

первѣйшій, ш!}. Ьгѵ аГГещ^е. 

первенствую, ь _1 в ' ^° ГЗ "" в ' ®”Й>. 

ІІ«Мкп. " 0а, ""‘> *«• ®« 9 «»в, ®«, 

пер вина,/. г . еіііег 5а* Ьсп о*п Р л й . 

первообразный, Ы}. ш. „, ,, э ' эЪ ‘ ' ' іѴг ®#Ч 
спетвГ 4 вГ° ’ г йе 

спервд , лЛ’. ^сг(г, 

ПёредЪ, (предЪ,) ргаер, |кщ- 

передкй, ко*, >(, 8„ гЬ „.,.&„ т „ 

■Жі г* с- ::^ ьа ^ * 

перёдникЪ , 2 , ріе ©лйис 

пер ед оный, от//. вдг» ;<?. > <ѵ. 

аЪ асіѵ. ^огпеп. Н 

■на л%е А і[ вЪ п ^ Ѵ \ Л ^ а ^у Ш ' Щ ' Ш{йі №В*і№М 

оЗ лере аА пИ ., Л ^<-М3,) ущй». 

л ~Ан , ааѵ. уопші 

предки, ковЪ, ы с ©огГйбгет 

прежде, */*,. еГ;ег, уофг. 

прежній от//. ші&/ ЬіТ Ьог . 

упреждію, і. __ іа і ^ * , 

ѵогбелдго. " ’ імогіоптші, 

Упрежденіе, «. 2 . Ыс ®ю6«, Й ші« 
предупреждаю, г . ___ _ 
предупрежденіе, я, о ѵ и ’ З п Р е ждаю. 
предупредите, ,, , > № ~Х. 

Пёре- 


пинаю. 

Перечь, от. 2. риу , Ьсі‘ ^рсЦГсг. 
перечный, от//. рші деі/бпд. 

псрешница , / і. Ые $р[е^ерЬоГе. 

Перечень, от. чня, еіп ГШДОЕ $ 5 едоі)й 
Перила , /. і. Ьіе 03 й 11 сі’іс» 

Перо , п. 2. Ьіе §еЬеѵ. 

лерд чинить , сіііс $еЬсг (ФпеіЬш. 
пёрошко , «• 2- Ьа$ §еЬеі‘фѵП. 
перйстьій, от//. ѵоГГ §сЬеі*п. 
пернатый, «*//. §еЬегп Ь<х(. 

переный, от//. Уі>п $сЬсгп і/г. 
пёрье, «• 2- 5еЬш*. 

лерья піилуслать , леръсліЬ о Простатъ, %іЬгѵп 
беістшсп. 

.перьл пьтре^иѵіъ , Ые §еЬет аи&ЧфГеп. 
перина, і. Уаз ^еЬсгЬсііе. 
безпёрый, д.'/у. о[)Г»е §еЬет. 
лгрочйннои нбжилд , еіп ^сЬегте/уіт. 
перюся , з. — ріітъсл , ^сЬегп Ье?отшеи. 
вперяю, і. •— рАтъ, — ритъ, еіпруадеп. 
впереніе, «. 2. Ьіе (Згтргйдцпз. 

оперяюся, і. — рАтьсл , — ріітьсл, §еЬет Ье* 
{ьттеп , (Іидзе ігегЬен. 

ПерстЪ , от, 2. йсі: $іпс)еі\ 

пёрстикЪ, т. 2- Ьа^ §іпдсгс()еп. 
пёрстовый , п( 1 ]. |ііт 5 'Іуйсу 
перстень , д- Ьсс Зіінй. 
перстенёнЪ, ?»• з. нка, Ьай З'ііпсіеГсОеп. 
напёрстокЪ, «• 2- тка, Ьег 3 ?йЫ‘Ш<|. 

наперстникЪ , от. з- сіп ^іебІіпд. 
перчатка,/; і. еіп $іпзегІ;апЬЭДіф. 
перчаточка, /. і. еіп Пешег ^апЬГФіф* 
перчйточникЪ, от. 2. еіп ^апЬГФіфшйфер, 

ПерёгЪ , іпи/ц , 

Ч попе- 


370 


17 Е. 


поперёгЪ , айѵ. іп Ьіе Олеге. 

поперечный , ай). іп Ые Олеге оЬег Щи 

лале^чное (фепнд , еіп ОиегбдІГеп. 

ПерупЪ, т. 2 . Оег ©он Ьсё 33 описію Ьер Осп пИеп $сі)Ьеи 
леручожЪ уМтый, пот З^рппсс еі'СфІйзеп, 
ПесокЪ , т. 2 . ску , ЬіТ 0апЬ. 
песбчикЪ, ѵі. 2 - Ыт. ій. 
пеебшяый , а й) РйпЬіфЬ; ОГФЗГЛЦ. 
пещАный , ай). (апЬіфс. 
песочница , /. і . ьіе ©апЬБйФГе. 
льготные часы ,, еіпе ѲйиЬи(;г. 

Пёсшрый , асу. 6цц(. 

пестрота , / і . Ьіе Ьпте ^аг&е. 
пестрю, 2 . (распещряю) — стрйть , пыле* 
стоитъ, Ьши Шйфеп- 
распещрённый , асу Ьнщ детйф*. 
пещреніе, «. 2 Ьп$ ЙшШпдфеп. 
пешрёный , ( изпещрённый ,) ай}, Ьши зешйфе. 

ПесшЪ, т. 2 , еіп 0г«тррсГ, еіпе &еШс, сіп ЭД&гГег, 
пёстикЪ, т. 2 . еіп Неіпег 6еатр(еІ, еіпе (Геіпе ^епГе» 
ПесЪ , т 2. Осг фипЬ. 

пестѣ, т. 2 . Ьй$ фЬЬфеп. 

песёцЪ »». я. сці, еіпе Шп 3*ф(к, Ые іЩі нкі$ у 
феігё 6Гои ГіпЬ. ' 

песцбвый ай) поп еіпет (Мфеп $иф[е. 
пей.іа , /; і. Ьег «офдггиф. 

Петля,/, і. Ьеі* 0ш’сР; Ьіе 0фііпас; Ьа$ $порЯоф* 

пётелька,/ і. ій ТІ ' 

петельный, ай) $иг ©фПпде &гЩщ. 

запётлизаю, ь — патъ, залетлАтъ, —лить* 
пепоісЫп. * 

распе'тлнваю, і. — патъ, раслетлптъ Ьіе ©ф(іп< 
де Ы тйфеп. 

распетлёніе, «. 2 . Ьіе Со^тйфітз Ьег ѲфПпзе, ѵ 

Печаль, / і ріе 00^, Ьіе 93е&цЬп& сит йегШи 
ѵіл /иЬ пекуся. 

Печать, / 4 . Ьа$ ^еффа^с, Сіе^еі; Ьег ЗЗгисР. - 

печАтка, 


ПЕ. ПИ. 


3?і 


печАгпка, /• і. С печАточка) еіп Неіпе$ ©іедеі* 
печАтникЪ, ѵі. 2 . Ьег @ц , зе16еП‘й|Н'с»‘. 
печатный, ай}. (дворЪ) Ьіе 2>піс?егер. 
печАтошный, ай], $шп ©іе#еІ яеЬс'гід. 
печАшошникЪ, т. г • сіп ©іедеірефее , іреффіег(?ефеі% 
печАтаю , і- — -тать* ЬіисБеп, 
печатаніе, я. 2 - Ьй^ 5Ьп;Феп. 
печатанный, ай]. зеЬгиЛс. 

вгіечАтлЪваю , і. — -патъ, плечатл'Ьть , еіпЬі'И* 
сГеп , еіпет (ЕіпЬпиІ тафеп. 
впечатлѣва ііе, п. 2 . Ьег (^іпЬпіФ. 

выпечАгпываю, і- патъ, пылечатать , йбЬгиФеп. 

допечАшываю , і-- патъ, долечсітатъ , Ь і$ 

ріт @пЬе ЬгиФеп. 

запечатываю, ь -$и|ТезеГп, пегГіедеіп. (еіпеп 

25гіеО 

запечАгпываніе, п. 2. Ьіе 3>ег|іеяе(ііП(). 
напечАтываю , і. —- — йЬЬгисЕеп. 

опечАтываю, --еіп ©іедеі погіедеи; соіф(сі«геіг. 

отпечатываю, і. — — Ьеп ЭДЬЬгисЕ спЬідеп. 
періепечАглываю, і. — — итЬгиФеп. 
подпечАтыпаю, і. — •— ішьеѵ(ісяс(п. 
разпечАшываю, і. — — ЬйЗ ©іедеі еі^Ьссфеп. 
разпечАтынаніе, к. а. Ьй$ ффічфеп, Ьіе <2і'й|рпііПй 
еіпеЗ ^»гіеіс^. 

Печень, /і 4 . Ьіе ^еЬег* 
печёнка, /• і. ій. 
печёночка, і. Ьй$ Йебсѵфеп. 

печёношный, ай). $цр ^еЬес 

Печь , /. Ьеь С^еп , ѵШ. /иЬ пеку. 

Пещера, / і. ЬІС $ьі)ІС. 

пещерка,/, і. Ьй$ .^5Г)(феп. 
пещерный, ай), ріг аеГ;ог*І9« 

Пиво , п. 2. Ьаё 53ІСІ’, ѵій./иЬ пыо-^ 

Пикаю, т. — хоть, ріреп. 
пиканье, я. 2 . Ьа$ фіреп. 

Пила, /. і. ьіе 0адс; Ьіе ^сііе. 

пилка, / і. (пилочка) еіпе Неіпе оЬеп ^еііе. 

Ч а пилю, пи. 


373 

пилю, 2. — ліітъ, лере. пилитъ , (Йдеи. 
пильный , аЯ). $шп ©пдеп де&бѴід. 

ЛііЛЪнаЛ мельница , ЬІС бодсПЦфГе. 
пиленіе, и. 2. Ьа$ ®«деп, $сі(еп. 
пилйлыцикЪ, да. 2. еііісг Ьег |лде* , Гсікі. 
пиловйніе , и, 2* ѵіі. пиленіе* 
выпиливаю, і. — патъ, пылилитъ , (адеи. 

допиливаю, і. —, Аолилить , диш ОгпЬе (ядеп 
оЪсг ГсіГегг. ’ * 

опиливаю, і. — — ШП шіЬ шп Ьфікп. 
опилки , ков Ъ, ©адеіршіс; $еі(|?аи 6 . 

отпиливаю, і.- аЬ(«дсп , а&ЯіІеп. 

перепиливаю, і.-епфкр ^сп; ^еп. (иоп 

»іеіеп ©афеп) 4 ' 

разпйливаю, і* — — спсвШе»> (%н оЬсг [еіГен. 
ПилібкЪ , т. 2. Ьсі* ©(фСі*. 

Пицаю, і. —* нсшіь ., |Го[;сп. 

пинбкЪ , т. 2* нка, Ьсі 4 
пинаніе , я. 2 * Ьаб 6 ю(?сп. 
внезапно , агіѵ. рІо^Пф / шшегпшфеі. 
внезапный, аЛ]. р!б$(іф. 

~ (К0Гб НОГ ° ІО) <( " ет &ія 

залипать лого слбпом. 5 , сіпт іп Ьіе ШеЬе М(||, 
загшнйюся, і, * (Ырегп; (Ъііегп, іп бег ЗісЬс ап> 

ІЮрѵП. 

***•>»* 

зйпонЪ, т. 2* сіпе ©фиг^е. 
запонка,/, і. Ьег фетЬФсрГ. 
нашшйю , і. — сіпеп аир ениа$ (?е^сп. 
опинйюся , I* — Яф Ш)Ш. 
перелиную, і. —* иегтафеп , ьеіфаиеп. (Ьсп *Шсд) 
перепбна /: і* (перепонка,) Ьй<? ЗпжфГ'сЯ ітІЧІ&С, 
попона,/, і. ете ^еіЬеЬеФе. 
припинйю, і. — іп ьіс 0 пдс йч’ібеп. 
нрепинйю , ѵііі. лерепинаю* 
препона, /; і. ьіе .оіпЬегш({, 


лре- 


пи. 


373 


отрелоиу учинитъ, |)іпііШсФе.п. 
препинаніе, и* а* ѵіЛ. препона, 
пропинйю, і. — Феирдеи. 
пропятіе, я. 2* Ьіс іѵгеіфдшід. 
распинйю, і. — ігсіфдеи, йш? іѵгеи? Гфілдеп. 
распятіе, я. 2 * Ьіс ^гафдипз ; ЬаЗ ЗЗіІЬ Ье$ дсФси» 
$ідіси йеіІапЬеб. 

распятый, аА). деФсіфді. 
распинйшель, т. 2 * Ьсс ■Я'ІСІфЗИ*. 

Пііпки , ковЪ , Ьіе $І11ПСП. 

ПирЪ , т, 2. ьаб ©а|ішаІД. 

пирую, і. — ѵатъ , (фтйііГеи. 

пировй.чіе, ». 2 * (пиршество) Ьй$ ©фщаиі’еіТ? 

пиршествую, і. ѵопсіть , д*|1іегеп. 

спиршествую, і* — йШ Ѳй|ішй()І 2{ифеі( ифШСИ* 

пирбгЪ, да. 2 . Ьіе фа|?еіе. 

пирожскЪ, т. 2 . жка , еіпс Нсіпе фй(Іеіс, 

пирбжный, ас{). $и Ьсп фй|1сесп дфбгід. 

пирюжное , псі]. я. @еЬас5епе$. 

пирбжникЪ, VI. 2 . Ьсі ^ифспЬй^сг. 

Писаніе , писарь , ѵЫ. /чЬ пишу. 

Питаю , і. — тать , па()ѵсп , спиртъ 

питйюся , і* — № Піфгсп. 
питаніе, я. 2* Ьлб ЗЪ'фіСП. 
питйтель, да. 2. Ьсг ЭДгсг, 0гпяГ;гсг. 
питйтельница, /• і* Ьіе Ш(;геппи , €гпа^геріші, 
питательный , ѵ(і). сгпаір’СпЬ , паГ)гІ;а[(. 
питбмецЪ , ѵі. 2 . мца. сіп ЗЙітЬеІ. 
питбмка, /, і. еіие ЗЗі'йпЬсі. 
пйща , /. і • Ьіе Эѵсфі’ипд , ©реі<с. 
пйщный, лф. з«ѵ ^іипз зсЬбгід. 
воспйтываю , і* —• п агул, послиѵіать , егреГ;СП , 
«иГеіре{)еп. 

воспитаніе, я. г* Ьіс Огфс^ипд , ^иГсгріфипд. 
воспйтанный , рап. ег|одеп. 

Слаговоспйтанный , а<1]. шоГ)І сГзОдеи. 
воспитатель, т. 2 . Ьег* (гедіе^ег. 

Ч 3 


воспи- 


374 


ПИ. 


воспитательница, /. ь Ме <? цісЫіш 
воспитательный, л#. *н Ш едеі;сн < 1 сЫп$. 
по слитателъныи дом*, Ы $іпЬсІ Ьаи*. 

напитываю, г.-- ^еи, Г«« Ш ф гп , 

напитініе , я. 2 . Ы( Ѳеп^иіщ. 

упитанный , 

упитйніе, я. 2 . Ы $?«#сп. 

Пишу , 2, — сгіетл , ГфіСІЬсП. 

пйщикЪ, м. в- Ьсг ффгсібег. 

пинігй, шѴ]. іит есЬтЬсп іащііф. 

•пищал бумага €фіСІЬрарісг. 
писаніе, я. 2 . ЬаЗ ѲФгеіЬеп; Ьіе @фгіА. 
писарь, /и. 2 . »/</. пйщикЪ. 
пи.^гпель, я/. 2 . (книги) Ьег 6фгфс|Мег. 

И '-СцЪ , ;я. 2. 1«Ѵ/. ПЙШИіЪ. 
писцовый , а,]. ш. питій, 
писарскій, «4 ьет ефгсфег «фонд, 
писмб , я. 2 . Ьег 25гіс/. 

' П>> ' ио лрелпручй щельѵо» , сІІІ (?птй6Гіпі і-Ѵл. „и 

писмецб , Я. 2. ш Фгадеп РГ *"“ИФгеЛт. 

пйстенно , аАѵ. (ф>і^,ф. 

лишенный, асі). (фѵЩіф. 

впйсываю і. — патъ , длие<і»,*, еіпГФгсібет 

м>тгісы паю Ьіе «.Янвт» 

. №. V» “*»'«“» ** 

‘“©„"к.’ У ’ '■ '** 5а,і,и!! ' (т і а ®‘#<Г та 
вйпищикЪ, т. г. 5(, с едгеі6іт. 

№гсі6сп°’ *' ’ Аолиоіть • Шз /ши ЦпЬе 

г -~ - у***». * ты ^ 

записывается’ 1 гЛ • ' ГС Э '"' № 'еі6т. 

6е« »«Ъ «ігпфш, |„Й. “ «№* 

записньій, л# пм* іит ШхЩѵііЬт Щ 


лали- 


пи. 


175 


за.писная хѵи^.ка , еІП 5)сп?Л6иф. 

-запись, / 4. Ьег вфет, Ясьсгб. 
записка, / і• Ь<1$ 33'ее$сіфпі$/ ©ен^ексі. 
записочка, / і- сіп ЭДсіпег ©сп?}вИСІ. 
запищі ікЪ, т. 2. Ьсг 2(иіТФѵеі6ег. 

жйвопись , /• 4- Ьіс ЗЙйіегеу, 
живописный, а<]. $иг іічсіегер $е!)$гід. 
живописецъ, т. 2. Ьсг іОійісг. 

напйсываю , і» —патъ , ѵалиоатъ, йіф~фгсіб€И. 
надписываю, і. — — ЬпФсг (фгеібеп. 

надпись, /'• 4- (надписініе, я. 2.) Ьіе 2!и|ТФ»#. 
ѵа дгщ'бнал надпись, Ьіс ©гаЬГФгііЪ 

описываю, I.-ЬеГФгсіЬсп; сеп^ісгсп, сііціфеп. 

опйсивакіе , я, 2. ( пожйіпковЪ ) ЬІС ^0«п(С4Й0П , Ьсс 
25еіс()1ад Ьег ©цгсг, 
описаніе, я. 2. Ьіс 25сГфгеі6шід, 
йпись, /: 4- ЗДеіфкгё. 

слисъ учинитъ , СІЦ 2>0ГаСІсГ)ПІЦ ШйфсП. 
описатель, я/. 2. Ьсг Ъе.фісіЬсг. 
описанный, рд«. Ьс'фпеЬсп. 
неописанный, а А). ітЬеГФгсіМіф. 
описка, у» і* сіп ес!)Гѵ'іЬ(СІЛ.ег, 
отписка,/, і. сіп ЗЗсгіфС, 

отписываю, і-- а;.|фегсп ^ ГФ«іЬ:п{ аиГ )«* 

тапЬеЗ ѲфгсіЬсл атшргісп. 
переписываю, і* — — пЬ|с6гсіЬсп, иш(с*)> с.Ьсгг. 
переписывания , і. — — (сЪ кЪмЪ письмами) 

^псСс шсфГсіп, соггеГропЬісгеп. 

переписка,/, і. Ьсг йгіс лч'ф,е(. 

лер* л иска пексел/ 1 , Ьіс ШіффгСІЬипв Ьс^ !ШсфГ«9, 
пёрепись, /• 4- Эѵеді^сг. 
перепйщикЬ, »». 2. Ьсг ЗІЬГФгеібсг, €орс:|( 

подписываю, і* — — ип(ег|фгсіЬсп, 

подпйска, /• I* Ьіс Іігиегіфгі^ 

пбдпись, /• 4* и««іТФгігЪ 

пописываю, і« — — ГФ гс ^' е0 * 

правописаніе, я. 2. Ьіс ЭѵсффФгсіЬиПй/ ОггЬозгпр^іс. 

предпйсываю, х.-рог(фгсіЬепі Ьеритшсп. 

Ч 4 пред- 

376 


ЛЯ. 


предписаніе , я. г. Ьіе ЭЗогГФгіЛ , «Вс/Ктгаіш 

Р «“^„7 ~ »і 

ПР « П й шГ Іе ’ "■ *' Спі,нппсін, ' е:) * і( ЗИІ», 3» 

пряпйсм *Т АЬ ’ 3 ; Ь№ еі "' 3*«ГФ*чТ( тифе, 

риписка, /. і. еще 3»я^е іщ «гіе& сіи Р _ѵ 

пропТыГіосл Г \-^ГФтЬеп. 

*еп ММ- Г } тті ^' '«б***! 

решись,/ - . 4 . Не 35ог(сГ)і‘іГ|:. (ЬсЗ 0 фгеі 6 теіЯег $) 
рописнйи, псі}. ю й г іщ ©ег*сіЛт '0 й&емлпаеп ІГг 
•яро^еѵ^ «Г*,.*. да* ЯифіЫсп * ^ I 

ротисыващся, і.- с,иі(іепп. 

расписка , /. і. ь/с Циіішід , Ьа* ©тр&ПйГФе/п 

4> еіп * ЗП.ЙГ 1 * і 
4оп,,о.; 

списокъ , да. 2. ска, Ыс 8ГОГ«Ш. 

} ©(ік'зіаига г ; 7 ~ ГФК,І ’ С "' 14,8 л "^ 

Пишу, г, *-щйть, рГрс П/ р р./р, Пі 

лискЪ , да. 2. у, Ш фірщ , Щеірп, 
пискунѣ , да. 2. у, сія р/еі^еѵ. 

писарь, да, 2. еіп фГегёфег, (еще Ші ГГеіпсг $/ГФ,л 

-т^ъ,/ 4 . 1Ш( апроъетл 9М 

'■ ип ЯіпЬсгйяеІ, мд р^ій 
пищуха , / «не Яи ШиГе. 

Плаваю , __ взть > ш тЬ ^ 

плаваніе, я. 2 . бфіріттеп. 
паыТлГ’ ?/; ‘ 2 ‘ (пл5ва ше л г) Ьег ©фпшптег. 

»«!?«'. плыви ). *> Т к буду плыть 

П,** "***•*• к» вч ГФсп, тт. 

тш ющ" *«*«*^' 


цс илы- 


17 ѵ7. 


377 


всплываю, I. — п4ть, пеллыть, і« Ыс «с 

(фігішшеп. 

вйплываю, і. — пять, пыллытъ , &е«Ш$ГФ»» га ‘ 


выплывАніе, «. 2. ѣа* фегви^юіттт, 
мореплаваніе, я. Ьіе ѲфіГгѴфг/. 
мореплаватель, »я« 2- Ьсг ѲсффіСР. 
ѵаллатгнінй мосѵ і5 , СІПС ^іі/)і'С. 

отплываю, і* —-й&ГФгоіттеп. 

переплываю, ь -^іпй6егГФ»ітіивп. , 

переплытіе, я. а- Ьіе 8«6к «Ьсі* Жеег. и. Г- №. 

приплываю, і.-ИіиГфюіттсп, Ьіпі«М«п. 

йпра&гсп. 

приилытіе я. 2 - Ьіе 2ПіГй(пЪ 
расплывйюся , *• —-— йШ$сіпйпЬсі ^ іе ^ сп * 

сплывйю, і.-рфяттсп фе^еп ; Г)сга&М«!. 

уплываю, і. — — икчра^сП/ №сй!Ф ! т’П. 

г» < ./ж ~ С1 \ 


гѵ Г _ 


сплавка, /*• і • Ьй^ ©фшеІзСП. 

спл^вщикЪ, я». 2 . (плавйлыцикЬ) ѣес ©фтечсг. 

плавный, РиСпЗ* 
сплйвливаніе, ». 2. сплавка. 


Пламя, я. з. Ыс §1атте. 
пламенный, а< 1 ). (Іаттіфі. 
пламенѣю, і. •— н 1 ппь , (ТйіШПСП. ^ ^ 

воспламеняю, і• —нлтъ , - нить, СПізіШѣСО. 
воспламенѣніе , «• 2- Ъ/с (і'іКрпФинЗ. 

Платъ , ІЯ. 2. Ьа$ фапЫііф , ©фпиріЗД. 
платокЪ, т > з • Ьй^ ©фШіР'йісІ)» .^йіі'(исі). 
-носопой ллатбкЪ , ©фпцрГпіф. 
платбчикЪ , я/. 2- еіп 7 ифс(фсп. 
полотно , я. 2 ■ ЙСІПІГйпЬ. 
полотняный , (ііі}. УСП йеіиіУйПІ) , /сііісп. 
полотенцо , я. 2- еіп ЛййЬ/нф» 
плйтье, у. 2* Ьй^ ^ІСІЬ. 
плащаница, 5 1 . /. ь ЙеітгтФ, еіп бКгИЙеіЬ» 
плйтьице , я. 2. Ьй$ 5 ?(еіЬфеп. 

Плаха, /, і. еіп @фс|( «&0І5* 


Ч 15 


ил»- 

» •/ і, ѵі а. пластина. 

*; ,-■ Г шь ’ - ”»•">*, ь Ц ф„. 

I. (пл ЭП „ѴЪ, т. Ь| , 

"’^ный, Ы). Н'а.і з„ 6с}о6Гел іі{ /В 'М ,т * 
плательщикъ, „, 2 . Ь(Т „{ ** * 

выплачиваю, I. г-г~плті . . 

выплачиваніе, и. 2 . (вьтііп^^Т’Г*‘ йш ^ л ^». 

доплачиваю, і, _ Са ’ ь ) Ьіс Щ$$аІ)Іипц, 

ЬцаЩт. ’ А°ллапАть % ѵоІіепЬІ 

доплату і. ь а $ ЗЗе^^Геп Ье<? 

яяплйчиваю, і. - Ыт 

заплата, ,. Ьіе ^Ыщ. 

ааплйтчикЪ, т. 2 . Ьег ЩаЬкѵ. 

неГліГГ/ ~ *Л. ЬМь 

отплЛчвмвіе, ». 2 . ь іе % а у ( іи „' “' фт - 
ошплітічикЪ , *. * сг асг ~ 

распл5чиваю, і._ г 

6е$<фГе«. ' Сдолг ^) Ѵ'Ш.ер вфиІЬеп 

расплата, /! і. ь-е %уаШпд- ѵіскѵіеп (=;<*,«, 
упл^ч -ваю, і. __ ___ Ѵ, и 0< *иГЬт. 

т^ГГі^ ^ 

*■* • 

«пиЛгМки. °"' г ’’ л " л ' !в '*от», т 

заплаканный, а* 

°П'4«иваю , ,-бт-е.'пвм ■ 

оплакиваніе, „. а . Ы Эі ^Г П . 
поплакиваю, і • , 

рропладиваю, і ._ Т №еш ^ мЬ «>Гс Феіпеи, 

* ~~ Ьи *'"** № Ѣ* шсіпегг. 

рас- 


і. 


П Л. 379 

_ — гсфс іп$ Жеіпеп ^іпсіп* 


расплйкиваюся, 
котики. 

іІлащЬ, т. 2. Ьсѵ воІЬайптатсІ. 
плйщевый , аф. 311т 9С|>6гІ0. 

Плева, /. і. ЬІС 0 рі*си. 

плевйсшый, аА) усПег ©ргси. 
плевильный , о.А]. (ртііФі- 
плевнйкЪ , »»• 2. Ьіе ©рѵеійлштеіѵ 
плевелы , велЪ , Ьа$ Ііиігаіи. 

Племя, я. 3. Ьаб €с{сЫефе, Ьіс 3 «А{. 

племянйсшый, аі]. Ьег сіис дго^с 5 лші(іе &<**. 
безплемянный, пА]. Ьеіс Ъ’іпе ЗІпееітапЬші ().к. 
племянникъ, т. 2- а, Ье$ 35 рцЬеѵ$ оЪег 0 фІѵе|Теѵ 
0 о(>п , Ьег Шс тѵ. 

племянница, /'. і. Ъс$ 25 шЬеѵ$ оЬсг 0фіѵе(іеі* Хсфісѵ, 
Ьіе Зііфіе. 

Плена,/, і. Ьсѵ ^ЗѵиЪ іт ©сіЬс, €і|оіі и* [. м>. 

плёнка, /. і. еіп Иеіпсі* 2Йгцф. 

Плесень , / 4, ЬСѴ 0 фІШШСІ. 

плёснѣю , і. -— н ѣть , (фіттеіп. 
плеснЪвѢю, і.— сн'Ъп'Ътъ , |срішшІІфі ІРегЬсп* (Р> с - 
заплеснЪвѣлЪ, і 7 . заплеснЪвѣю) 
заплёснЪльій, «"_)*. (заплёсневЪлый) Гфіпітііс ѵ 1, 
плёсна у ноігі ,/•. і • Ьіе оЬеѵе §и(?(іаеі)е. 

Плету, і. плесть , ^сфССИ. 

плешёніе, п. 2. Ьй^ §1сфШ1. 
плетёный , а А). деРофіе». 
плетёнъ, т. 2. тня, еіп дс(Теф(епеѵ 
^йгЬе. 

плетёнка, /• і. (плетёаочка) еіп іѵогЬфеп. 
плеть, /. 4. еіпе деРофсепе фсіеГФе. 
вплётываю , і. —пать, Ьгеіп (ТефЮН. 
вплетйю, і. —тать, плл^^ть . іАет. 
вплетйюся, і. — — (<ф еіп(Тефіеп; (іф, еіптіе 
ГФеп. 

вплётываніе, я. а- (вплетеніе) Ьіе < 2 ;т(Тсф*шід. 


выпле* ,и таГ' Ю ’ '■ ~ *« ЗІфс іѵмщ 

Доплетаю , і. ——ѵісіпи , 

®пЬс Лсфеад, . Аоллеоть , ЫІШ ціщ 

заплетаю, і. --- рефт*. 

наплётывмо, г. — п отъ щ -_ _ . , 

оплетйю, і._ .таюі / ѴіІ & с 

пщт. ’ тЦф (п; 6с; 

„ 

": Р р е“ нкЪ ' я г- * 

приплетаю, ,.__ уяогпосп 

сіпс вафе тіі еіпрефт вЪ чемЪ) еіпеп «* 

расплетаю, і __ , 

рмплешйниь.й, Ь( , ,0 * 

сплетак) , ай. „плетію, 
сплетеніе п. ? »,,ѵ „ , . 

гттаргтт -г 2 1 иі ’ ВЛА ешенге. 

е“, ь>^ій; ю ‘ ,л ** 

е Л ле,„„„ асогі. ИМ||І] СІПЙ „ 8(й ? 

Плечо, *. № ?(ф(е[, вфиййі 

плечико, «. 2. (плечгішко) Ыё ©йийя-л#»- 
плечистый, „Л). ЬішГфиШѵШ *** 

ПлеіиТ^ГТ’ Ыі ' . (м 4 сше 1 ’ ъ > <® »Ы. 

’тіГа^ИТт. } П4ес ™ ть > й<«ГФсп; ші( 

ллескЪ^Г "т^м* т П Па,№т - 

ллеснініе. / й * Д ГфсП Ьіе «*Лс. 

вплескиваю » ._„„ 

ГФсп. ’ аа ”‘*> ллеадіть, #„ й » „Гй* 

выплёскиваю г. _ 

«итлЛкивио ^^лпт», мгвіе^к. 

6 фпі«т. ’ •’ ема ''' 4 . — *іт», 

наплёскиваю, і. __ __ .. - 

приплёскиваю ь _ _ Й1 »Г .«ИМ* /р*%п, 

разплёскиваю ’ і. *_ €ш . Юепі & №&№* 

“Мышпьег рШ[фт; 

•плё- 


II А, 38 і 

/ 

аілёскиваю, і» —, плеснуть , Ые $«»*>« іт 

Ьсі йи^бгсіісп 5 іи Ѣі^ Фииѣс Нйі|фсн. 

уплёскиваю, і • — еііѵа^ йЬдіс^сп. 

плшпа, /. I. сіп ОЗпіфіІсіп; сіпс ЗДе! ш €*і|сп оЪсг 

плитка, /- і» (плйточка,) сіпс Пеіис 2а|еГ ми Ьес 

т. . „ , 

плитнякЬ , *»• 2 - а, сіи Ѳістім'ііф. 

[ІлодЪ , 7Й. 2. Ыс 

плодйстый, «0» (гифібйс, Ьег гіеіс ЯіпЬсг т< ; 
влодовйтый, аі). (плодный, плодоносный) 

боі’. < мт (ЕгЬгеіф ипЬ ми Фаиго«п) 
плодоносіе, «• 2. Ьів ^піфФйі'Ісіі. 
пложу, 2 . дйшь, — ллодить, Зіф« $• ^ Ф( СІІ?е 
іи Г й\ 

безплодный , Ші^гііфібйі'. 

безплодность , /. 4- Ьіе Цп^мфібагГсіе. 
безплодство , «• 2 . (безплодіе) *’Л- 
плодоприносящій, (піфіЬпИдспЬ'. 

плодородный , яг//. ѵі<і. плодовитый» 
плодородіе, «. 2* Ѵ М‘ плодоносіе- 
плодородящій , <ні/. ѵ,( 1’ плодоносящій, 
злоплбдный , лф’. 1>е(с дпіфіе йяДй ^ 

малоплодный, я^‘ іѵспід ^ѵифіс 

многоплодный, ягі;. ы'іі. плодовитый- 
многоплодіе , /• 4’ ѵ ^‘ плодоносіе» 
неплодный , лгі). ѵііі. безплодный- 
ненлодность,/• 4- ыѴі. безплодность. 
приплбдЪ, т . 2- у, ЬСѴ ^ШѴйфІ ^ 

разплйживаю , і- — паѵіл , радллодишб , ѵіа. 

пложу, Ые Зифі рсгиифгсп. 
разплбдЪ, т. 2, у, Ьіс ЗІ«, »о«п>« «Юй5 ШІеЬсг 
деп іѵіі'Ь. 

на разллодэ остааить , ріѴ Ш іФпд Ій(Теи. 

Пло'скій , асі/. }іаСІ). 

плосковатый, лф» СІШй» 

.плоское (Глюдо , СІПС (ІйСІ)С СгфщТсІ» 

плоскодонный, й'і/- (ІафЬсЬсшіфі. 


плв- «лосконбсий, *). /?ш„ рПмМг; 

ПА ощадь , /. 4 . $* С| . ^ ^ 

плбщадный^' 4 Ь "'Ц- >ІПП **И*> 

Л к : т "%х**** 

;,* >* .■>*“ гг,„, 

2в "" ф - «“•*» 

Плбгпно , аАѵ, Ь|ф^ 

«ЛтЬ Ь* Ш 

плотина’ /; Ьс ' ѵ *° П ЫіШ оЬс * Шіт. 

плотнѣю , і . . „ы _ 

плотникъ * , Г о" Ь ' ФГ ШСгЬс,г - 
плбтничій’ а$ Ът 

плотничаю г. Зипттттп дфс% 

&еІ) сн. 5 іііттѵп, тіі 4>ег цщ» 

"пТотъ’ТГад^ | ітш ^«"Ь»«Й. 

плйтност», /; «*!■•»**« 

сплачиваю, !. ф ‘ агс,г * 

йГаттеп ^сп. а " ІЬ ’ сллоп Ать , уегЬіпЬеп, 

сплачиваніе, и ■> / „ , , 

ГаштепѴщіЩ' * ПА0Чеше ) Ьіе 2?ег6тЬипй / 
сплоченной, . ц г аштеп „ егЬ 
-оченныл &4 ана д ЭДоГ . ф 

Плоть, / 4 . $(еі'Гф ипЬ ОЗГііГ* 
плотски, дЛ. реіСфЦф. 
плотскій, о/ ЦеіГФКф. 

воплощаюся і . ^ 

9)?еп)'ф шегЬеп Щ&тьсл , поялотнтьс/} 9 

воплощеніе, Ьіе ^ГФ-тИт* 

Ш хги, «$. (ПЛОХЪ) |*ф/с С 1)Г, 
плбхо, дД,. (“ф/ефг. 
плоховатый, дд/ ет*ай ГФіефг. 
плохость, / 4 . Ьіе вфІефйдШі. 
лош^ся, з. «яйтьел, Сер#, 

оплб- 


Л 


ПА. 


383 


оплбшно , «Аѵ. 

оплошный, піІ}. ^а^Н*ІлГПЗ* , , 

оплошность, /. 4- ( оплбшлиюсть) Ьіе ЗлИ й п* 3 * 
Геіс. 

сплошь, «іѵ. ЬШ’Ф Ьіе $йп?. 
оплошный , а А]. іА. ^ 

сллошния недѣля , еіпе ЯВофе. офпе 

ЦлутЪ , т. 2. сіп ЯЗиЬс , $ 35 $еачфП 

плушбвга, /*• і. сіпе 35и6іпп. 
плутбвскій , пА]. бй.іГФ , Ьсгпі$1іф. 
плутовствб , «. 2- Ьіе 25 йЬсіср. 
плутую, і* —~ топать у ОЗиЬегср іісібеіт» 

П^ЫЕу , ѴІй. /иЬ ПЛІІЕЯЮ. 

Плѣняю , і. — пять ., — нить , ^іфі’СП * у 

05 си(е пмфсп; еішкфтеіъ 

полоню, а. —иііть % 0е|чіп$еп Гй5**сп. 

ПЛѢНЯЮСЯ , I* —— —— ЗСІЙН 0 СІІ ІРегЬеи* сіпзепоишші 
Герп. 

плѣнёніе, я. 2. Ьіе ©еГлидеппфтта. 
плЪнЪ, т. 2. СполбнЪ, у,) Ьіе ©еГйП0е«ГФй^; 2$еи* 
К 

пЗ толонЗ л зять , деГйПОвп пекшей. 
плѣ'нникЪ , т. 2‘ сіп ©фпзенег, 
плѣнный , пАу. де^апзсп. 
полонённый, (плЪнённый) рап. іА. 
ллі>неѵнын лк)& 6 илю « ооп 2ісЬе еіпзегк>пітей« 

, плѣнничество, «• 2- Ьіе ©е^тйСпГФй^'г. 
плѣнническій, пА). Ьет ©е^андепеп берогіз» 
илѣннически, аАѵ. паф ЗІгі еіпей ©е^апдспеп. 
военноплѣнникЪ, т. 2. еі» 5 Ьсіед!Зй ѵ Г ап 9 епе1 '* 

Плѣшь, /. 4 . Ьіе Ѳісфе. 

плѣшивый, нА), інт сіпе ©Гйбе Г)й 
плѣшивѣю, і. — пі'тъі сіпе ©1й$е Ос^оштсп. 

ПлющЪ, т. з. (ЗДеи. 

плющевый , яоп €р|)си» 

плюш,у, 2. • щитъ , еллющитіі у {и(йшшей 

ГфгитрГсІп, 

Плюю 9 384 ПА. ПО. 

Плюю , і., пяеийть , плюнуть. , |рсі;сп* 

ллепатъ на что, аир еііШ рререі». 
ллюнь , Ітр. |рсре йи& 
плевйще, я. 2. Ьа$ ©ререн. 
плевЪ, м. 2 . у, ь<н* ©еГріспс.' 

плевый , ай'). Юй^ ГРерсп^Шііі'Ьі^ і||, 

выплевываю і. — аатъ , пыллеватъ , п&лл/о- 
нутл, аи^Грсрст ’ 

заплёвываю, г. ~ патъ , —, лаллУонуть , (что) 
ЬеГрсреп, йп|ререіі. ’ ' 

наплёвываю , і. —__^ 

оплевываю, і. - шп ипЬ ит 

поплевываю, - -|>епсп. 

приплёвываю, -- Ьйі» Грсрсг. 

часгаоплюй , т. 3 . Я} еіпег Ьег орг РререГ. 

Пляшу, 2 . плясать, пляснуть , ГйПАСт 
плящучи, *«.. іт рап^си. 
плящущт, рогг. *ап$епЬ. 
плясільщикЪ, »й. 2. Ьег Ха'щег. 
плясйльщица, / і. Ьіс УДі^егіть 
плясйніе , я. 2. ЬйЗ 2 й»$еп* 
пляска, /I і. рег ХйП$. 
плясачка, /. і. ^ап^феіт. 
пляс/нЪ, ѵі, 2. а, і«Ѵ/. плясёільшикЪ. 
плясунья , / і. (плясея ) іяѴ/. плясйльщида. 

Ш ои%и)Тсп/ ~~ Патъ -> п * ялляс апіъ , Ьсп е 1 щ 

вы пляска, / і. ьіс Зффчфгит) Ьсь $\ііі$её. 
поплясываю, і. (приплясываю)-еіп шепіз йшсп 

1 >аС ”оттга. аЮСЯ ’ *'- ,гфс іпе! %ащт Я"»» 

Погода., / і. Ьси> < 2 Втеѵ. 

непогода,/, і. Ьй$ Ііпшсмег, 

По, ргаер. пйф. 

л о одному , СІПІСІП. 
лго дпа , $іѵсеп. 

Поганый , ояу. шіі’ст, 

ГЙ 10 ^ 3 - ни ” і4 ) ологчнитъ , ЬеЫтгсіпійеп, 
поганиыЪ , //;. 2. (пог інецЪ) еіп Іітчтер. 


опогі- 


$ 8 $ 


ПО. 

опоганенный, рлгл ьегши'еіт'зеР, 
оногішіваніе, я. 2 * (опоганёаіе) Ьіс 2?СПіПРСІПі#Ш10. 
Подлинный , яг//. с&ёпШф. 

подлинно, асіѵ. ригіЬй&Г , ШігПіф, ІИ (?ГИ|Т. 
ПОДЛИННИКЪ , #і. 2* ЬйЗ ОГІЙІПЛЬ 
лодлинное лнсьжб , ій. 

Подлый, я#, сшсіи, т'і^стчіфНф 

подло, лЛ>. йи|' еіпс аетеіпс, пісЬсгй'асГдізе 3(ге. 
подлость, /. 4 . Ьіе ЭТіеЬсгггйфсі^еіі; Ьсг дсшсінсЭЛапп. 
лбдлоп -нарбдЪ , Ьег $рЗЬсІ. 
подблЪ, т. 2 . Ьіс 2еі;ие <ш сіпет ЗЗсг^с; Ьсг 6фоо0 
от 0 еіі>с. 

Подлѣ, ргаер. псЬсп. 

Подобный, ШІ]. ѵісі. /иЬ добя. 

Подо'нки , ѵісі. [иЬ дно* 

ПодЪ, ргаер. цпГСГ. 

подЪ, т. 2 . Ьег $оЬт, (^(ггісГ/. 
исподній, ад]. Ѵг МіНегС. 
преисподній, а<]. Ьсг шиег|ге. 

Подошва,/; і. Ьіс ефіф(іф(с; Ьіс 0О^(С сіпс$ 
^3січ)0і\ 

Поздно , шіѵ. ( и ОДНО ) |раЬ 
пбздный , ей). (раГ. 
поздность, /. 4 . Ьіс враес. 

Ноздйю, і. — датъ, олоздапъ , |?ф рсг|рарсіп 
{Е опоздйю ) 

опаздываю, х. —псимь , олоздсітъ , ій. 

Пока , асіѵ. Ьііч 

Покой, т. ьіс ЗДс; Ьай Зіштсгч 
покойник т. 2 . Ьсг 25ег(!оѵ6епс. 
покойница , / і. Ьіс 25сгіІеі’6спс. 
покбюся , і. — и тьол , піЬсіТ. 
спокойно * асіѵ. пфіі] , Шідс(ЫгІ 4 
спокойный , ей], гіфід. 

беспо- йный, ай], ^неспокойный) ніігіі|)ід» 
спокойствіе, я. з. (спо-ойство) Ьіс 9?ій)С. 
безспокбйство , и. 2 . (неспокойсшво) Ьіс ііпгіфі* 

Ш опокб- 


спокойнаго , і. — патъ , олохбитъ . бегиЫаеп 
<і»тіГ)сіт ГйЦсп. 

обеспокоиваю , ь — патъ, о&слохбнть , бсші 
пфідеп. 

обесиокбиваніе, и. г. біе ОЗсштфцшпд. 
обеспокбивашель, «». 2. 1 >сг оіпсп Ічшпчфізср. 
почиваю, і. пость, лочитъ , гиГ>сп, 
почиванхе, н. 2. бйС? Эѵіі^сіт. 

упохбиваю, і. — -патъ, улохбнтъ , бепфідеп, 6 с 
(апф'деп. 

упокбиваюся, і.-(іф іиГгіе&сп дебет 

упокоеніе, «. 2 . біс ЗЗепфідипд, $фпГпдітд. 
успокоиваю, I. — — ѵіА. упокбиьаю бспфідеп. 

успохбиваюся,- Г*Ф аіфп'сбсіт дебет 

успокоеніе я. 2. гѵіЛ упокоеніе. 

Поле, п. 2. $еі&. і 

полевыя, ы/у. пчи? йиГ бет $еЦ>е і(с; ан(Ь. 
лолепбй анйсб , шііЬег Щпі#. 

Ползаю, і. . зать.^ Ичефсп. (шіЬе|!шітО 

ползу , і. л о.і с іи и іА. (бе/Іішші) 
ползаніе, «. 2 . бйЗ Ятфет 

впалзываю, і. —оашѣ , плблзатъ, плолспЯ, 
ОтсшГпефет 3 

■пйлзываніе, ». 2. бт? ^іпетГщфет 
вьшалзываю , і. —, пылолсти , 6 еіЧШ#тФ<П.’ 
выползаю, і. — зать , пылолсти Ы 

допілзываю, і. •— пать, А°лолстй , Ш&ІП й*ІС« 
фет ’ у 

запалзываю, і.-Гіф (ммег еш>я$ оегГгісфет 

напалзываю , I. — пять , нал о лет и, Ьіпй»^ 
шефе». ' 

©палзываю, I.-(кпіпфгіефсіт, 

отпблзываю, і. —• — ЮедГгіефет 

перепалзываю, і.-|>іпмЬег Ггіефеп. 

подплываю, і.- щ еіпГФІеіфет 

пршкіѵзываю, і. — ■— і)іЩиМ(фт. 

пропалзываю, і.-бшфггіефет 

распДдзмваю, і. — — йм$ еіпдпбеі: йіефеп, 

' спілзш- 


ПО. 


387 


спілзываю , і. — — $іѵлЬЫіфеп. 
упйлзываю , — ~ ѵ ‘‘і, оіппалзываю- 

Полка, /. і. рі. полки, СІП ОЗі’Си СШ ЬСГ ЗВапЬ, 
тогтф топ сішаіі Ісог. 

пѳлочка , /. і. еіп Мсіпей ©аде і'оп бег ЭДт 
ПолкЪ, т. і. у, рі. полки, і)ѵс,дітсп(» ( 0 ѲіЬлісп) 
полковый , яі]. $цт Зісдітспс дфопд. 
полкбвникЪ, ы. 2. бег ІЭІчт|Те. 
полковница,/ - , і. Ьіе Обег(Шш. 
полкбвничій, о А) бет 0&ег|іеп дфопд- 
подполковникъ, т. 2■ &ее , Обп(Шсіііепапе. 
полководецъ, т. з. дца, бег феефы&гег* 
ополчаюся, і. — чаться , — чйтьсл, (Іф п'фет 
ополченіе, п. 2 . біс 9 ?и|Ьтд. 

По'локЪ, т. 2. у, еіп ічіпЬ [)ешт [ера* ЗДоіфапд ит 
еіп 25 сггс п>і&сг Ъіс $Пс.дет 

Полный, псі/. (но'лонЪ) і)ОІ(. 
полно, аііѵ. $иг 0пи0е, 

выпАлниваю, і- — патъ, пАх.н олниыъ, йіпіісегеп. 
дополняю, і* —ѵАѵц , долблнишн} рйГі Шйфеп» 
дополненіе, я. 2. Ья$ ЭЗоЙпктфсп. 
ид доло.л-нбч'іе лриа беть , ІП 3(іфий|)ШС Ьгіпдсіт* 
дополнительно, асіѵ. йоПід. 

исполняю, х. — уАіпь у ислбллить , йіфийсп і 
егпШсп , йизгіфгсп» 

ислблненніии циі'шс/ліи , ІП УРЙСГ 5 МифС. 

иелолнЛть полю чью, |сШйПбС^ 36 ІІІСП йІІ^ГІф(ст 

исполненіе , «• 2. ІІС 0і/іііІшід, 

наполшію , і. — — йПрЯІСП, 

наполненіе , п 2- Ьіе ЗіпГніііііід. 

наполненный , ряп. йкде|иЬЧ, 

перепйлниваю , і. — патъ, ларелблпить , іібер* 1 
ІиКсп. 

Приполнхію, і« —-~нУсуіѣ, лрилблнить, СіН?А^ 
&і«і«фип. 

приполнёніе, п. г» Ьіе бег 2іп!)йвд. 

Полоню , ѵіеі. плѣняю. 

Полоса, /. і. Ьсі’ ©ІІЧ’І^СП. 
полосатый, я А;, (ІгеффР. 

Ш » Полотно, 


по. 


388 

Полотно , п. 2. ?с(ИМПіХ ѵиі /иЬ платЪ. 

Поло'хЪ , т. 2. іпи/іі. споло'хЪ, &сі’ ^СІ’ШШ» 

пелолбяЪ Лить, Ые ^ецегдіогіе Іамсп, $сгтеп ГфІйдеп.’ 
полошу, 2* -—шить, пслолошйть , йфѴіфНГф 
ятфеп, ГФ«ифсп. 

полошуся, 2.-ГфйфКгп, ГФ СИ ІѴСѴЬСІІ, 

ПОЛОШЛИВЫЙ , аА). ГФ си. 

Полощу, 2. полоскать ., ГрйІСП. 
полосканіе, «. 2- Ьар Ѳрйісп. 
выполаскиваю, г. — паѵіь ч пылолосхать , йи?(рмІСП. 
выполосканье, я. 2. Ьа$ 51 иЗГйІеп. 

переполаскиваю, і.-псф еіптйі (рйіеп, 

споласкиваю, і. — — лб^риісп* 

Полсть, / 4. Ріс ©фШіопЬссв. 

полстяный, а А). $иг ©фііпспЬсФс зфбп#, 

ПолЪ, м. (шіЬ, Ые ЛЬй^ГС. 

•*ужесхги лолЪ , ЫФ пыппГіфс ©сГФІсфр. 
жёнсхіѵ лол Ъ , ЬпЗ пчіМіфе @еГф(еф(. 
пола, /. і. Ые Г;л(іч 0 еі(с ат бѵіеіЬс оЬсг фсфе, Ьсг ©фое§ 
<т ЖсіЬс. 

половина, і. Ые 
половинный , а А). {;л 16 . 
полдень, /; 4. №ОД/ Ьее @Гфе«. 
полнощь , /. 4. Ьіс ЗКіНСРПвфс , Э?оі*Ьеп. 
ло лоламЪ, аАѵ епфѵсі;, тіяек еп^пчі ;, шф Ые фа[Гіе. 
полтора , аА йпЬеефйШ. 
половйкЪ, ш. 2. сіп рйІЬес 3 »езеІ(Теін. 
половшйкЪ, »і. 2. сіп ©йисг, Г>ен (тещЬеЗ ?йпЬ [иг Ые 
■Г>яІГ*е Ьсг 0 мЫе ЬсйгЬсш. 
полтина, /. і. сіп раЦ?сг ЭЫИ. 
полшгінникЪ, т. 2 . сіп И6 ЭіиИфісГ 
полтйнный , а А). т$ степ (ійібеп ЭЫЬеГ Го(Тсе, 
полполтгіна 3 /. і. 25* @сччіеп. 

. полдёнга, /. і. (полушка) еіп &а№ег ^еиті(фГй. 
преполовёніе, п. 2. Ые СШе деффеп р(?егп щф 
ф(тпз(Тсп. 

уполбвникЪ, ѵі. 2. еіп ЯсфІеіГѵГ 
ПолЪ , т. 2. Ріс 

на лолу , йпг Ьег ЗЫеІе» 


лолЗ 


ПО. 


389 

лолЪ настилать, еіпе ©ісіе Іедеп. 
пбдполЪ, ѵі. 2. (подпбліе, ». 24 і>СГ ЭійШН ШІШ-* Ые 
©іеіс. 

Польза, /. і. &СѴ 9 сІфСП. 

пользую, і. — лопать , ЭЪфсп ГФйіТеп. 
пользуйся, і. — (ч-БмЪ) ГФ іи Э?іфс шафеп. 
пользованіе, «• 2. Ьіс ЭЪфішд. 
полёзно, лАѵ. іій^Иф/ І;еіІ(йіи. 
полезный, л«(/. иіфііф, реіІГпш, 

бесполезный, а А), (неполезный) ШШи( 5 (іф, 

ГІольшь, т. 2. я, ‘ЗБсШІіф. 

полынный, аА). ѵеп ЗВегщцф. 

Полѣно, п. 2. сіп фоІ$Гфсіг. 

цолѣнцо, «. 2* Ьйй> 0феі(фсп. 
полѣнница,/! і. Ьег фоІфдиГ'Н. 
полѣнный, аА]. лол'іннте д_роа^, Гиг$ , Ѳфсі»* 

И$. 

Полю, і. — лотъ., пйяып отъ ., 0сЦСП. 
полбльщикЪ , ѵі. 2. Ьег ©агсс. 
нолбтье , ц- 2• ЬйЗ ѲйІСП, 

выпалываю, і, — пять, ишлолоть , <иФ0й(еп. 
выполотый , рап. йИ^деЗйіС?. 
вьтолошье, я. 2. Ьйі? 2;ц$аагеп. 

допалываю, і. —, дололбшл, Ьі» р;т 0Фе даісп, 
Поиамарь , т. 2. я , Ьсі’ Ь\іі|ГСГ. 

Поне, (понеже) соту. ШСІІ, [ІПГСШСІІ. 

Поползаюся , і. — заться , $ІСІ(СП+ 
роползновённый , аА р (фііірісгід, 
поползновеніе , я. 2. Ьй^ ©Іеііеп. 

Попо'на , /. і, ѵііі. /иЬ пинаю. 

Поприще, я. 2. СІПС 0 ВСІ')ІС, СІИ Пф'|*фСё ФіСІІСП-' 

тай0. 

ПопЪ , т. 2. Ьсѵ ^ГІСрСѴ. 

попадья, і. Ьс^ фгіг(Тсі’^ ^гйц. 
поповскій, аА]. Ьеш фгіеГег 

попбвщина, ѵі. і. еіпе дсші(Гс тіТіГфер бссеіѵег. 
попбзичь , ѵі. 2. еіп фгіе!ІегфоГ)П. 
поповна , /. і. еіпе фпс(ТегЬ;<>ф;а\ 

Ш 3 


про- 


? 9 ° 


ПО. 


прогпопдпЪ , т. г. сіп ОЬегрпе{1ег, 

Пора, /. і. № д С| / 

иѵ,ті] > с * ' 1 * № щ дсГ;ст 
В±) пору, айѵ. 311 гссГпег Зеі(. 
ъа тон л о'Л , о&ндсгф (о уіеГ 
пЗ ту тору, йгёЬйіт. 

Порогъ , Ш. 2. і?іе ^і!і‘Гфте([с ; Ьсг ^ШпЦег^аІ 
запорожный, ай). п?а$ $,-„ (сг * ет ЭДпЦсі/іЯе М. 
подпорожный, ай). им* шпег Ьст &? й |}егМе і(Т. 
одпорбжица, /. I. Ьіс 0 сдслЬ шиег Ьст Ш$й(|ег(ЫГ* 
Порожній, аі]. ( порожжія ) іссѵ , (сЬіа. 
порбжню, 2. — Н* т *, Гсег мафсп. 

ЛОтЬ ’ «*. 

выііорбжняьаніе, и. 2 . Ы ШиЯшп. 
выпорожненный, рап. аиЩекегі. 

“ТДГ’ 1 "Лтл, —нйтл, йіі^ГеегеП/аи$* 

«спражнёніТ ’ 1 ,Г~/ е,п ’ УсЫфееп. 

испражненіе, «. 2 . Біс ЗІиЯетша; Ьеі* вшМййПй 

опоганиваю, ,а. »ыпоп« ЖІШ гаю. № 8 ‘ 

опор«*ни м „іе 2 . ,„ѵ/. , М по р », !ИМ ,„е. 

Опорожненный , «0. „й. выпорожненный. 

Порокъ, и . а. Ьай *Й(Ь(; Но ©фтпЛ. 
порочно, айѵ. диГ тс ргд]Тіфс ЖеіГе. 
беспорочно, л/». шііпагііф, орпе ХаЬсІ 

порочный, «ф ,Ы(Ъф; ьег Шщи ім ШФіі 
непорочный, ай). ип(іга$іф. а;Г< * 

беспорочный, «,<> ішЦыЦіф, ип иЬсІШ. 

порбчу ОЧН Г— 1 ' ( ” ег,0 Г !5,,н “‘-'шь) Ьіс ІІпГгГшІЬ. 

• опорочиваю , - 1 Т,,Т' Ь ‘< ФІШ * п ' 

ММфсп:}« №' Л" Олорочнть ‘ “ "■ 

опороченный , рог*. 8 <(фоШп , дсмМ* ; ъй&пШ 
непорбчный, «пЬеГфоГге.,; 

ПоромЪ, т . 2. еіпе ^>гашс, 

порбмный, ай), зііг ф гвтс й еГ;огід. 


V 


Порвсл , 


ПО. 


Порося, «. 3- «ши, 5. сіп ефшсіп, сіп дѵорЗсѵЕсЪ 
1 поросёнокъ, т. 2 нка, 0сг?сЪ 
поросячій, ай), іга$ УОШ і|Ъ 

поросятина , /. і. §Сі‘ГеШсиФ, 
поіосюся, 2. — <?ичіъ я , ЗегГсІ шпфот 

Порохъ, ш, 2 . у, 5. пряхъ, Ьсѵ 0пшь, ^иіьсѵ; 
Ьаё 0фісй>й№с«. 

пороховым , ай), ашп фиФег дфбпд. 

порошинка, / і* с * п фиЬсНот. 

пброшница , /• і* ЬаЗ ^иІосГрОШ. 

порошокъ, т. щка, Шг$пеі;ри(уег. 

пороша / I . еіп ШШ ©Фпее , Ъсг $ис ^аГепфиг № \Ц. 

порош?, 2- — шить, налорощпть , (Ігеиеп, 

ЬеГн*енсп. 

порошёяіе , ». 2 . Ьй^ 5эе{Ігсисп. - 

ПортЪ', т. 2 . СІП 0 Шт ^сіппчглЬ оЬсі’ ?ШЬ 
„ортйще , Я, ГУ ®ігі 5иф а» «нт ЛГеі&е пофів 
попткй, кбвЪ , Ьіе ШПѵ-фГеП/ ^йФФуЭ. 

портомойни да , /. і- Ьіс^ ‘іСѵѴіфегіШЬ 

портной , ай), бва , ЬСѴ ^СІ)ПСІЬСУ. 

лоршной мистеръ , . 

поршнйя, ай). /. (портниха,/. О ешс вфпеЛеппп. 
лортнбе ремесло . 0фнсФсС|?йпЬіУеѵг. 

Порфира, Г- I. Ьсі’ фигриг. . 

Порчу, тишь, — тишь, испортить, МіШ'ЬСП, 
ЬсГсЬаЬідсп ; ©егйі^еп ; ГфпжЬсп, (фтоапдегп. 

порча, / і. Ьіс Фептфйшпд ; Шйфипд; вфптфиид. 
испорченный , рагг. иегЬосЬсп. 

Порю, і. пороть , (шриеппеп. (СІП ШЬ) 

порошке , «• 2. Ьй5 Зіи^гсппеп, 

выпарываю, I- — пашь , пылоротъ , йиЛгеШКЯ. 
отпарываю, ь — патл, отторо'ть. абйгеппсп. 

распарываю, ь - афіппті аиГГфпефси. 

ПослухЪ, ш. СІП Зсизе* ѵШ. /иЬ слышу. 

Послѣ, віг/. еЬ ргаер. Г)СПіаф, Пс\ф. 

Посолъ, Ш. 2 . СІП ©еГапЬгеГ. ѵШ./иЬ сылаю. 

ШсохЪ , т. 2. Ьсі’ 

посошбкЪ , т. 2. шка , Ьй$ 0(й6фСП. 

ш 4 Поспо. 


Цо “ тя ’ / - У* ЯтШ (Щ !0І ) 

Постъ, "„“Г}"; $ ^ *Ч«М» «МгЦ- 

“’ІІХ ?;г ** 

пощёше, ». 2. Ьаіі $фп. ’ ’ ^ и|- 

ПотодХъ'ГГ’. 'ыТіЯ* Ш "' 

потолочина, /. ,. "" 3 ' ШШСГ * . 

Лотомъ й *. к е Ч/ , '” " ®' Л - 

п°тб„™. *°»Ь , ц е яы/„„, Е „ 

потомство, «. 2 ь,> «ѵЛ,. С * 

по том* чіо, ^Іа* Гттт ®‘*' 

ПошрохЪ , Ш. а. і>ай ©ііжтегій,. 

потрошу, 3 . **, * т *Щ«МЪг ІЦ. 

і>е йибпефтеп. ити > йі^ач’іЬеп , Ьл# 

ВЫ потрушиваю, і. —- ПсШл л , 

®шйе»еіЬе аиёифіеп. ’ ыл0 Допитъ , ш 

ПоіііЪ, И, о. @ф шс/ ^ 
потливый , ай). т еф 1ш - 6 , 
потный, «Л „„„ вфІм . $СЛ ь *™ 31 - 
отошли, а, 1 ). ак»д пе „ Ье# 6( ' ш , 
огч„,с п „ а Л д аі „ 0 - Л , „„ @ ® * 0ЛМ.4-ІФ. 

потѣю, г. _- и , ' ,гиа ^ 

ГФЮІвеп. '* ’ ол “" , *"“ . ■’ѴМомп-ть 

_ потѣніе , 2. Ы еф«,іве,. 

Потчивйш, і. „й /кА чесшь 

Похабный, «,// „„беггфапи. 
похабство « 0 / г 

ГФ<ш»Ги*’ ' похабность, /, 4 ., „„ , 

похйбствѵю. 1 г . л „ 

похабникЪ, 2 ст г ипш Шті фип. 

Почечуй * ; . а : е|П “«^Фадісг Я?сп Г ф/ 

, * **• я ’ Ьіе диІЬепс Шсѵ 
чечуйный у Щ. щі т Нг ^ ^ л 

Ночи, 


І70, 


3.93 


Почиваю , I. ьч'г?. /иЬ покой. 

Почка, /. і. &іс Эѵісѵс ; Ьаб Яидс ап ОѵсЬсп* 
почечка,/, і. ЬлЗ ЭЪсгфеп, 
почечный, ай), пни* ап і*еп 3}іс«п і^» 

Почти, айѵ. ЭДІ, 1 >С 1 >паГ)С* 

Ною, і. пѣть. , (іпбСП. 
пѣніе, п. 2. Ьа$ ©іпдеи. 
пѣснь, / 4. *>а$ 2 ісЬ. 
пѣсенка,/, і. 2ісЬфт. 
пѢвёцЪ , ѵі. 2. вца , (пѣвчій, ай). ) йсг Ѳаіі^сг 
пѣвчая, ай). / Ьіс ©ппуачти 
пѣвческій, ой}. ітфМіГф. 
пѣгпупсЪ, (& пѢгпёлЪ) т. 2- Ьеу фй(т. 
пѣтушокЪ, т. 2. ЬаЗ фа(тфсги 
пѣтушій , ай), рип ф<фи дфн’ід. 
воспѣваю, —дать, ѵоол'І'тъ, ѵій. пою, 

допѣваю, і.- Зит 0і^с Гіпдеп. 

запѣваю, і. — — апіііттеи, воѵ[?П()ш, 
запѣваніе, п. 2. 21п|ііштсп. напѣэйю, і. --Ьсп 3“оп йіідсбеіі. напѣвка, / і. ЗІпдебсп Ьез $еле& 
напѣъЪ, т. 2 . у, Ыс 5У?е(оЫс, Ѳіп< 5 сшеі(*е, 
отпѣвйю, і. — — ЬаЗ ©іП(}еи спЫ$еп. 
отлипать лохбйнила , сіпет з» 0і'а&с (іпдеп. 
перепелЪ, щ. 2 . (перепёлка, /. і.) Ъ?е Ждфм, 

подпѣваю, і.- (“афее Ьгишсі' ('шйі’»- 

попѣваю, і. — — ой смѵаЗ СшД'-'П. 
припѣваю, і. —, — М'сіп(иштсп , тіфп^сп, 
припѣвЪ, т. 2 - сіи 2ісЪ, 1>а^ $пч(с()ш аіфеп? ЗС|іШг 
Зеи Ц'ич\ 

иропѣЕёю, і.-й&|7пзеп. 

распѣвйюся, і. — — іефі іий ©іп^сп ріпеіп Гсттеп. 
5 2 . поить ., ПчіпГеп. 

пбйло, п , 2 . сіп Хічпй (иг Ьа^ 25ісГ>; Ьіе 5ічЬ?е, 
впаиваю, і. ►—-вашь, плоишь , П’іійеи Іс^ссп. 
вьтйиваю, і. —, цылонтъ , а((со' аиёП'іійсп Іа|]сИч 
допйиваю., і. —, долойѵхь, ѵоПси^ ЦаиІ<П, 
надаиваю, і.- ШИЙСП ШйфсП. 

Ш 5 


напой- ПО. ПР. 


ш 

напбйка, /• і. еіпс ^гі|е З'оГа?. 
попойка,/: і. сіп ХгйфдсЫф. 

опйиваю, I.- усгде&сп / шй Ъіт'іфіеп. 

оп екЪ, т. 2. Ши, Ьаб $с11 ѵсп сі пет Шфййбс, 
опойковый , яф. у с и сіи іи |Ыфеп '^сГй детафг. 
перепаиваю, і• Ье^іпси. ііѵіі’Ьуоп Іѵісіси зеЬгяпфі) 

спА'-'ааю, і.-Го Сч’киіГеи , Ьа|? сіпег 

упаиваю, і. — — ьоШЫпіікп Ье(<шГеп. 

ПодсЪ, т. 2 . Ьсѵ ©иге, ©Гиге/, 
поясокъ, от. 2 . Ьай (Віігісіфсп. 
пбясный, яф }ит (Мгсс( «фонд, 
пояснйца,/. і. Ьа$ , Ъіс фіі^е. 

.поясница долитъ , іф Г;а6е ІГгеі^те^с. 
опоясываю , і, —патъ , олоАсать , дііі'ШІ, НИР 
діітп. 

опоясываюся , і. — — (іф дйіЧеи. 
опоясываніе, я. 2 . Ьіс Итдйгшд. 

подпоясываюсь, і.-(іф лтдіітп. 

препоясфюсь, і. —с о питься, — саться\ й А 
йішеп. ^ 

препоясанЪ, рпп, дедшей 

распоясываю, і. —пать , раслоАсать , Ьеп 
ісі вЬпфікп, 

Правый , ас?/. гссЬе. 

я лрапЪ , іф Г'йбе Эіефй 
право, д</ѵ. ЮЛ&ГІІф, й'инчфд. 

■На лр сіп о , ріГ ЭісфКП. і 

правда, /. і. Ьіе Ф'дІпфеіГ. 
неправда, /. і. Ые Шігоффеі*. 

.5а лрсіпду , іт (ІТпГгс. 

лрапду стоАть ьіс ?Шффеіе пегфеіЬідеп. 
правдивый, яф. фііф, шффейІіебепЬ, аи(ѵіфіі$. 
неправдивый, яф ФдеіфйГй 
праведно, ас/ѵ. дегефт- 5Шсі(е. 
это лрапедно и лрапо , Ьа$ іЦ ѵ«фі нпЬ ЬіШл 
неправедно , а4ѵ. ппдегефкг Щ>еі(с. 
праведный , яф\ дегефс. 

Неправедный, яф. пщтфі. 
приведи и к'Ь, от. 2. сіи ©егеф&г. 
правежЪ , от. 2 . у, Ьіе ОДійеМд еіінг Ффи№: 


ПР. 


39 ! 


ѵа лрсіаежЪ лосѵніаить , еіпе ©фф еііШ'еібЯЬ 
правлю, вишь, — пить, гедіеіЧП. 
лошадь ж н Л/, сіа и ѵі ь Ф СII. 

долгй храпитъ- ѲФиІЫп еіп^о^ЪсгИ* 
правильно, яф паф Ьег Зіедеі. 
правильность, /• 4 . Ьіе ЩпЫхфЫі* 
правильный, яф. гедеішфд. 
неправильный, яф. ипѵеде(іпа{?ід. 
прАвильщикЪ, от. 2. (корабёльный) СІИ ѲіеиеШйПП, 
правленіе, я. 2. Ые Эіедіептд. 
правйгаель, от. 2* Ьсг Э'едепй, 
правйгпеьышца , /і і. Ые Эісдспйпп, 
правительство, я. 2- ЬаЗ ЭіедітеШ:, Ьіе Эіедіептд. 
правительствую, і. — подать, гедіеші/ Ьй$ 9 і^ 
дітеие (феп, 

православный, яф. І'еффлФд. 
правосудіе, я. 2. Ыс ©егефііфй. 
правосудный , яф. дегефй 
правописйніе , и. 2. Ьіс ЭіефіГфгеіЫшд. 
впрбвливаю, і. —, пдграпить, еіпгепІСП. (сіп ©ІісЬ) 
вправленіе, п. 2- ЬаЗ ©іпгспІеп. 
выпразливаю, і. -—■ — геф^ЧЙдсП. 
п шпидхн утый сости пЗ пылраппть , СІП УеіТеП^ 
ѲІісЬ еіішфіеп. 

зу$т, щербин ш пылрап пть , Ьіе ѲфдіЧе аи^іѵебеи. 
выправка , /’. і. Ьіе ЗіеффегіійИ.:^. 
допріівливаю, і. — —* еі’.іе СфнІЬ сіийчібеи. 
заправливаю , г- — — ШНГСііфСЛІ. 
заправка, /. і. Ьег ІІтетфг. 

исправляю, і.— плАшь, ислрапить , Ье(Гегн, Ьег« 
Ье(Теіп. 

исправленіе , я. 2. Ьіе 23 сг 6 е(Г<ЫШЗ , Сытесшг. 
поправка, /. і. Ьіс ?!ибЬсГспшз. (еіпе$ Л'ІеіЬс^) 
исправленный яф. усгЬсфпч. 
исправно, асіѵ. гіфйд , паф Ьег Эісйсі, тіе й»' 5 Гіет 
исправный, яф. уіфйд , тіе зсшафг, Ьег 

©афе тіі (Ісі^ тафее. 

исправность, /. 4. Ьіс гіфуійе ЗЗсобафшп^ Ье^ 2 (пй^ 
исправлятель, от. 2- Ьег ЗоеіФеіГеі'СГ, 
неисправленный, рап. мпСегйй. 


пенс 
ш 


II р. 


9 б 

неисправный, «д. Ьсг Ьа<$ веМдс піфі тЫп Ыі' 
нсиспрашос’щь,/. 4 . ьіе штфп'зе Ясебафшпд (еіпс»’ 

направляю, і. лЛтъ , ѵамрапить, аи{ Ът Ш- 
кп ЯЬсд бппдс», $игеф* юефя. 
направленіе, и. 2 . Ьіе 3»«фнрсі(шід. 
оправдйю, і. — датъ, 1’Сфе|-етде)г. 
оправданіе, «. 2 . Ьіе Шефптійшід. 
оправдателъ, да. 2 . Ьеі* Зіеффегфдсг. 
опрацлипаю, і. - по», „ярапитъ (золотомЪ, 
“ Ъ золото) ші( М> ЬеГФГвзсп, іи ѲсІЬ тойшет. 
оправляю, і. — плАть. —и/. сіпсп ѵссОнтіяиі 

оправляйся, -Оф кЦІ-т; (ад сфт у 

геф^етдеп. ? ' ■ 

©проливаніе, я. 2 . Ь<н? <5еГФГа^е«, @іпШп. I 

0П 1 5Йва ’ ь ^ С1 ' іме @пГйЩі»»й. I 

отправляю, і. --«ФИідеп, ттпсЫсщ аш?г«ф*ад I 

отправлять Должность, Ш уегихШеп I 
стлраплАтъ А ц л о сіпс бафе Ретфісп, ЬфПсп. I 
ѵѵыграпллть торги , ^аиМшід {геібсп. 1 

ошправляюся, і.- (зЪ п ^ ть) а6гс де т | 

Рт иСпГ’ "* 2 ’ *'* Щтіт&і ®т I 

переправляю і. п лАтъ , леремрипнтъ , УС Ц К 

псінп тЩт; п&ег^еп, йбеі/фс» іяіГеп. I 

переправленіе, «. 2 . (переправка, / ь) Ьіе и 

т\ъг ©«ФейѴмтд. К 

переправа,/! і. Ьіс ІІебеі/ф’Ь | 

поправляю , і.- ѵ и % исправляю. I 

иопр ва,./. і. (поправка, /. і, поправленіе, «. 2 .) I 
Ѵ1 “‘ исправленіе. ’ X 

припрйвливаю, і. • паѵіь , лрилр&пить, итпси. и 
приправленіе, п. 2 . ( кушанья) Ш ЗГфсп. § 

ПР аіігГ 8 ’ 1 (ВЪ К У шаньЬ) @№’йг^ Ые I 

припрйвленныи, чсір деіриг^і, I 

распрйвливаю , ь — — т’Ьфнсп, мМі'сЫп. I 

рае.пр а ал и а а т ь лрылгм , Ьіе Й »фГ,пеЦ. I 

3 грсчль ю, і. плАтъ , раслрсітппь ѵиі. рас- I 
гразлиааю. ’ 1 | 


распрДза, 


ряспрапа, /• I. ЬйіІ ©СГІфГ. 
справедливый , пгі'). дегефс , ЫШд. 
справедливо , псіѵ. ЫШдсѵ *Шсі|'с. 
несправедливый, аіі). ппдегефе, ітЬіШд. 
справедливость,/. 4. Ьіс ©сгсфіідЪ’й, ЗЗіШдіСІС. 
мо емрапѳдлііпостн , ЫШд. 

несправедливость, / 4. Ьіс Пидегсффеі/ ШЫШд&іі?. 
справливаю , і* — патъ , смрйпптъ , ПйфГфС!! 
оЬ «Не» іччфе і(і. 

спр&вливаюся, і. — — іыфі'і'лдсп , Пйф(ііфеп. 
справка,/, і. Ьіе 9 ?«ф(г«дс, Шп(гаде, 9 »афГнфипд. 
справщикѣ, да- 2. Ьсг (^оггссйН* іп ЬСг ЗЗифЬгиФсгср. 
управляю, і. —• плЛтъ , улрааитъ , гѵѴ/. правлю. 
ему снимЬ не улраниюься , сс іпігЬ іГ)П ПісЫ ^іі 
гссіпе Ьгіпдеп, сі* ішгЪ Гсіпе ©етідфшшд упп іГ>щ 
сгЬйігсп. 

управа, /. і. Ьіе ©сшідфиітд. 
управленіе, «• 2. ѵ/Ѵ/. правленіе» 
управитель, да- 2. ая/. правитель, 
управительница, /. і. .»•'». правительница, 
управительство , да. 2. да’Л. правительство. 

іздный, псу. (празденЪ) тй ^!0 , Оу ПС 0 с|с^а^с; 
ітпіф. 

мриздпымЪ сГьшл , ЗЗііфс ^пбеи, сі)ис (Зс|фй/тв 

Гер». 

мраздныя рѣчи п ііппибс ШЗЬѵіс. 
праздно , а< 1 ѵ. рсгдсЬсп^ ; ши|'’ід. 

празднество, я. 2- ЬаЬ §с|с , Ьіс З'СрегПф&Ф , Г гі, С!^ 
Ифс ^сде^ипд. 

прЗздішкЪ, да. 2. Ьсг ^срсгтд. 

.Праздничный, пі]. і’срсгтдПф. 
праздность, / 4- Ьіс Фііфс , Ьсг ЯѴйШддбтр 
праздно, псіѵ. сфпс ©с(фй(-гс. 
напрасно , чсіѵ. рсгдсЬспЬ. 

праздную, і- —но патъ , ^срсгп , (срсгііф ЬсдеЫіг. 
праздничаю, I. — чать, СІПСП $сустд Г)ПЫ». 
празднетвую , і. —-лопать, оЫГс ОісцФа^С (СрП. 
празднованіе, «. 2. Ьіс Гсрсгіісрс ^сдсГ>ппд. 
прйздновагаель, да. 2. сіпсг Ьсг Ьа (Ѵрігг. 

праздно - 


празднословіе , я. 2 . шшіДО ©еГфіѴ^ 

ПІ ЗГ ВЛК> ’ вишь ’ ~ аипь ' т '"№ 

упрмняюся, I. — ѵЛ-ьоя. (ГФ ЬеГфД(И, ея . 
упражненіе, я. 2 . Ьіе 

Прапоръ, от. 2 . ь/с даГ)пс. 

прйпорецЪ, т. з. рца, ЪаЗ $о^щфст 
п І^поріцикЪ, от. з. Ьег $'.ф»Ыіф. 

подпрйгюрщпкЪ , от. 2. Ьег 8<фпепішіГег.! 

ПрагЪ, от. 2. 1 -тіф. 

ПрахЪ, от. з. &сі* 0 *<ш 6 . ѵід. порохЪ. 

Лб лра.ѵі ОС Гращ&тъ, риФспТт-еп , ш ФкГмг геіЬеп 
вершопрахЪ, от. 2 . еіп ЖіпЬбеиіеГ. 
вертопрашество, я. 2 . Ьіе ШіЬЬсійеГе». 
вершопрйшесьій, ай). П'іпЬіа. 

Прачка, /. і. Мс ОВаГФеппПф 

Праща , / і. &{(* 0ф|сиЬ(Т, 

лрйщею бросать , щіс Ьег бфГсиЬег ГСегГт, 
пращникЪ, т. 3 Ьег ефІсиЬегсг. 

ПращЪ, от. 2. Ьег ЗБаісг, <ЗВ 4 |с 6 еь 
ПредЪ , ргяг/л ьоі* , ѵід. пёредЪ. 

Прека, ). і. Ьіе Ппеіт'аЪсіг* 
по лі-'Ули , ешуещп , (я'пдедеп. 
прекословію, айѵ. $ап(Щсѵ 2Веі|е. 
прекослбвный , «Л/. іап(і(ф, Ьег зет юіЬег/ргіЛг 
прекословіе, «. 2 . Ьег ЯВіЬсфчіф. 
прекословлю, вишь, —нить, ішЬегГргефсп. 
прекословникЬ, от. 2 . еіп ЯНЬегГргефег. 
прекословиица , / і. сше ШЗіЬегГргсфегіпщ 
поі.ре./ио, I. Лить, лолрёхнутъ , ЬЬГН?<Г^ІГ 
попрекакіе, «. 2 . Ы Яегюефі. 
попрёьЪ, от. 2 . Ьег 2 ?огппи/, 
попреьатель , от. 2 . Ьег Ьеп Яогпжі/ тафі. 
попрекатсльный, дс/д ьогігег/ѴпЬ. 
упрекаю, і. отсЛ попрекаю. 

у п І еіа , /. і. (упрёьЪ, от 2 .) ѵій. попрёкЪ. 
у предатель, от. 2 . отѴЛ попрекйшель. 
упрекйтельный, ай), ^4. допредельный. 

Прещу» 


Прешу , 2. — шить , ЬСГІ-кЧСП. 

воспрещаю, З. і. —щать , ггоетретиоть , Уег* 
Ыеееп. 

воспрещеніе , н. 2. Ьа$ &сг6е{. 
запрещаю, і. — — ѵій. воспрещДю. 
запрещеніе, ». 2* ѵій воспрещеніе, 
запретительный , ай). уегЬіеіепЬ. 

^ Тіри , ргаер. ЬсіЧ 

Присно, «У. а<іи. сѵш’ 5 , іітпстч'ФѵспЬ. 

приснодѣва,/, і- Ьіе ітшет>а()ісііЬе ЗіиибГпш. 

Притча, / і. еіп ©ІСІфпііІ. 

Про , ргаер ѣ іччі. 

ПрокЪ, от. 2. у, Ьа^ ©сЬефсп, ЬіеЗЗс(ЫпЬід?сі(сіпсі* 

0афс. 

прочный, ай). деЬефПф, Ьаиеіфа(*(:;\р 
прочность, /• 4. Ьіе флиефаГфЪ’й. 
прочу, 2- —чнтъ , еіп'вй аиС ьіе Ьйпреі^е Зеіе (раген, 
ПророкЪ , от. 2. ѵиі. /йЬ реку. 

Просо, п, 2. фііфп. 

просяньш , ай). осп Уріг(еіг. 

Нростьій, ад). (проетЪ) іфісфе, дстсіп; ІсЬІ^ 

просто, айѵ. {'фіефмез; еіпГоШд. 
простота,/, і. Ьіе (ртрйГ. 
простякЪ, от. г. еіп еііфаігідег П)іеп ГФ , ЖттчоІреІ, 
простячёкЪ, от. 2 . чка , ій, 
зйпроста, айѵ. <фпе сіпіде 2(6|?ф {, лиг (о. 
попросту, айѵ. еііфйПід, оГ)ік 3 ?<г(іеШтз. 
спрбсша, айѵ. іп ©йфаи. 
опрбешиваю , і. олростатті, ПЬ<3 шофсп. 
Простыня , / і. Ьаі? 03 еШа?еп, іЬскшф. 

проешьінькя, / і. еіп Шіпе& ЬшШеіи 
ПротйвЪ , ргаер. ѵы'ЬСГ. 

на лротниЪ того , Іщідсдеп, ІШ ©едепфеіГ. 
противный , ай). ІѴІЬГІ0. 
противность, /. 4. Ьіе «ШіЬгідЪ'іе. 
противникъ, от. г. сіи $ШіЬегпыггідег, ?>ВіЬегГ<»фег. 
противница, / і. сіік ЙСіЬеффегіпп. 
протйвлюся, вншься, *— «итьед , (?ф іріЬегГе^еп , 
іѵіЬегі?е^сщ 


про- 


противленіе, «. 2 . Ьсг ©іЬсг(&ш&. 
насупротйвЪ, ртер. дс^спибсг. 
супротйниикЪ, *». 2 . ѵЫ. протйвникЬ 
супротивйтельпый , вА). пчЬсгіі'аіЧи} 
сунротишіюсн, г. _ алЛтьея , су лротЛаит 
г ' , “- противлюся. 3 

Прочій, ш//. йІЧ’Ід* 

пЗ лрбчеліЪ , іщ й6і%п, йбтеи#. 

Прочь, «й,. П)Сб. 

^роѵл плл,„ А , шсзпертт; 

Прошлый , 0 $. ш. /,,ь хож }. 

Прошу, сишь, — сити , Ы(ГСІЬ 
прошеніе , «. 2 . Ьйі* Шеи* 
прбзьба, /. г. Ьіе >$ійе. 
просйтель, т. 2і сітт Ьег Ьй Ыті. 
просйтельница, /. і. сіпс Ьіе Ьл ЫШ 
просйтельный , а/. ОіиепЬ. 

прош^, бег *»етЛ <,ш Ыті, оЬ« 

7С7 “ ~ ~ СІІт *> **», .»» 

вопрбсЪ, т % 2 . Ьіе 

вопросецЪ, «в* 2 . с Н а, еіпе ГГсіпс Кгййе. 
в о про си га ель, /«. 2і & сг $ гйдег< 

вопросительно , асіѵ. (годюеііі. 

в“"в7Гь 8 ” зе " *»** 

выпрошенный,, 1 „6т,?. "“ Л - Р0СИ " ,Ь • «•«««• 

допрашиваю, і. ,_ » 

Ггазст ’ Аолроонть, рог ©егіфе Ьг- 

Аолр&шнпатъ сиидітелсй , $ тсп а щ 
допрйшивашель * 2 . г , 0т ,л„ ч. . 

ѵігЫ Ьфщі, А Р ЧІ '" Ь} 6с,,ш Ріо 

допросъ , га. 2 . Ьк цтфШфе фсіпдшиі 

4ошроо„ ь ,е яуикпы, ьк 8фщтт ш ,Ш 
запрос Ъ, ™. 2 . огне й.'иртдс М 

ясп Р 4ши»«о, .- абб'ийГп „ н „ т , 

испрошенный , Ир. ю у. выпрошенный. 


попро- 


ПР. 


4оі 


попрошіка , с. і. сіи шюег(фапиег 2эсК(еі‘. 
распрйшиваю , і* — •— \)іп ш?Ь $іѵ (Ѵйден; йи^ 
оегГфіеЬепе 3 $е(фи(Ьі<)ішзеп ;етапЪеп <?ег^огсп; рсіпііф 
ѵегфбгеп* 

распрбсЪ, »». 2. зег іфіііфс ЗЗефоѴ. 

спрашиваю, і. — — (гАЗеп. 
спрйшиваніе , я. 2 . Ьав Зѵйзеіг, 
спрбсЪ, т. 2 . Ьіе 
спрДшивашель, т. г- Ьег $газсг. 

выспрашиваю, і.-аибітадеп , йи$[ог(феіг, 

упрашиваю , і • сгбіКсп. 
упрашиваемый, аі/ (упросймый) ег&іШІф. 
неупросймый , асі). ипегЬіиІіф. 
упрошёніе, я. 2. Ьіе ^йгЬіке. 

Прощаю», і. — щать , простить , (кого) іж* 

деЬсп, ѵ>ег5сіІ>сгіы 

прощаюсь, і.-(сЪ кѣмЪ) ооп еіпет 2(&(фіеЬ 

пе&іпсп, (іф тіе еіпет рем6(фсіЬен. 
лрощалъная рѣчь , еі»С 2Ф,'фіСЬёгеЬе. 
прощеніе, я. 2. Ьіе 25 егзеЬипз. 
лрощепіл лрошу , іф Ыпе иш ФегзеГчтз. 

ВогЪ лросгпнѵід, &ои іѵіѵЬ ѵеѵдс Ьеп. 
простйтельный, «<//. м?д<? $и оегзеЬен 
непростйтельный, шіі. (иепроніапіельный) ШЮСГ? 
йпітогіііф. 

Пру, і. переть , тй ©стай (Іс^сгг. 

впирДю , і. —рать , п лрріть, ^іпсіп|іо^ей. 
вперёніе, я. 2- Ьлл йіпеіпЙобеп. 
лапираю, і. -- — зшплфеп , оесгіезеіп» (/иг. запру, 
ітр. запри) 

запиріюся, і- --(іф осгГФ(іе(?еп; Гепзпеп. 

запирйніе, «• 2. Ьа$ Э5ег|фІіе}?еп. 

«апйрка, /• і • еіп Нсіпег 9 ііезсІ. 

Опертый , рап. осггіезеіг. 

айпорЪ, т. 2- Ьсг Э ііедеі; Ые 35 ег|?ор(чпіз Ье^ ?с»6ееР- 
ла.пбрЛ матицы, ЬйЗ Зін^По^сп Ьег § 0 ?«грсг , Ьіе 
3 )?Ш 1 еИвйпфсй. 

напираю, і.-(на кого ^)ііпЬс( он сіііеп (ифеп. • 

опирйюся ,-(?ф (піеец , ОФ лп(е{жеп. 

Щ 


они- 


402 


17 Р„ 


опираніе, я. 2. Ьй$ <Вй'і(зсп. 
опора , /'. і. еіпс Ѳгіфе. 

отпираю, і. - ші(тіедеІи; йи(ТфПе|}гі?. 

ошпиріюся, і. — — Існдпси. 
ошпирАиіе, к. 2. Ьіс 2 І»|тіедеІипд. 
отпйрка,/ і ет*й$ шотіг таи аіфтафг. 
отпбрЪ, пк 2. у. Ьег 5 ШіЬег|?лпЬ. 
подпираю , і ~ ~ шйегіШеп , (ііфсп. 
подпираюся , і. ~ — (іф ісі)ііеп. 
подиираніе, я. 2- Ьйі* 11мег|шбеп. 
подпйрка, /. і. сіпс Поіпе ©ііфе. 

ПОДПОрЪ, ш. 2. у, Ьіс ®іи$е. 
подпора , / і. ісі. 
подпорка,/, і. еіпс Нсіие ©гГфе. 

попираю , і.-|гі/еп. 

лолирить ногами , ШПСГ Ъіе $ц#е (ПНИ* 
припираю, і. —• — сіи пчпід $тісдсіп; йПЬГйИдеп 
распираю, і. — -—. йіфШі)СП. 

соисрникЪ, ѵі. 2. еіи ЗВіЬегГафег. 

соперница, / і. еіпс ЯВіЬегГйфегіт». 

спирАюся, г.-{и(аттеп (ІоЦеп, $п(йготеп де< 

ЬгйсРе тегѣеіі. 

спор)Ъ, т. 2. у, Ьег бП'Сіі, Зап?. 
спбрникЪ, т. 2. Ьег ОВііжГргефег. 
спбрница , / і. Ьіе 2 ВіЬсг|ін‘ефегіпп. 
спорлйвый , а 4 ). ьапІІ(ф. 
спорный, асі]. (ігсіпд, пюги&ег де(ігійеп ірігЬ, 
спорно , асіѵ. ішф Д)І|ріиІСГйГ(. 
безспорно , рііѵ. о 0 пе ЭДіЬегфтф. 
безспорный, асі). шйетфаг. 
спорю, 2. — рит ь, плЬефгсфеп. 
переспбриваю, і. —патъ, лереелоритъ , Ьй$ ІфС 
$Шогс ЬеЬйІіеп. 

упираю, і. — — Г;йгі йпЬгапдеп. 
улиратъел па лого, (Іф <иі^ рсшапЬ РСГІйЯёп. 
упорно, ль. ЪатШя, |?еф. 

улорно пЪ чРмЪ стоАть , |1еф йіф еЙРй# 6с|?с^еіТ. 
упорный, аА). Супбрливый) фйМПйОД / еідеп(тпід. 
упорность, /. 4. (упорство, я. 2.) Ьіе фйі#ат> 
іы ( Ьег Фдепіит. 


11Р. 


упбрствую , і» — попеть , фйіфйігід (ёі)П. 

[ПрудЪ , т. 2. Ьег $СІф. 

П ру*у, 2- (запруясАю) лить, сіпеп Эйпіт тафеп. 
пружина, / і, Ьіе^еЬег, $гіе&ГеЬег. ({. (г. іи Ьсг Ш>г > 

прутЪ, то. 2. Ьіс Эіиг&е, сіп Заччд ш еіпет ЯЗлите, 

I пр/тикЪ, і». 2. Ьй'о Зиіффсп. 

прутяный, лі]. ион Эіифсп дсііофіеп. 

Прыгаю, і. — тать , — гнуть , (рѵіпдсп. 

і прыганіе , «• 2- ЬдЗ ©ргіпдеп. 
прьігатель, »«. 2- Ьсг Ѳргіпдег. 
прьігаючи, цсг. ІргіпдеііЬ, пт ергіпдеп. 
прыгунЪ, ». 2- еіпег Ьег дет ипЬ о(с Гргіпдег. 
впрыгиваю, і. — патъ, плръігатъ , — гнутъ , 
1)іисіи(рстдсп. 

впрыгиваніе, «. 2. Ьді фіпеіпірпидеіт. 
выпрыгиваю, і* -—* —- -— Ьегйіі$(ргіпдеи. 

допрыгиваю, I.- Ыё 1 )і пап Гргіодеш 

напрьігизаю, і • — — — Ьіпдийргіпдеп. 
напрыгиваніе , «. 2. Ьйб фіпйіфргіпдеіі. 
отпрыгиваю, і- — — — шед(ргіпдеп. 
перепрыгиваю , і • — — — Ь^пЬсг(Ѵгіиде(т, 
перепрыгиваніе, «. 2. Ьй^ фіпйЬефппдеп. 
припрыгиваю, і ■ — — — Ьіп^иГргіидеп. 
припрыгиваніе, «• 2. Ьй^ ^іп^и(Ѵгіпдеп. 

распрьігиваюся, і. — --гефг (с^г йиф,мр(е»т. 

спрыгиваю, і.-ЬегйЬГрппдеп. 

спрыгиваніе, п. 2. Ьй^ фегаЬГргіпдс». е 

Грьіскяю , і. — кать , Ьфі’Сіідш, ||Н’1фСИ. 
прыскЪ, т. 2. у, Ьй<? 25 е(ргепдеп. 
впрыскиваю, і. — патъ, плрьіслатъ , 1)іііеііІ4 
Іргепдсп. 

выпрыскиваю, і. —— — йіізГРгепдеп, йшг|ррй§сп* 
запрыскиваю, і. — — Ье|ргййеп. 
напрыскиваю , ь — — сЬеп ЬтиГ ГрРепдсп. 
напрыскиваніе, «. 2. Ьіе ЗЗеГргеп^ипд. 
напрысканный , рап. Ьеіргспді'. 

опрыскиваю, і.-ОеГргспдеп, 6еГрги|ек. 

опрыскиваніе, я. 2. Ьіе ЗЗеГргеидипд. 

©тпрыскиваю , і.-йЫр«П0е п < йЬГрРМ^^ 

| Щ г »опры> ПР. 


попрыскиваю, і. -- орс шіЬ пчпід (ргепдеп, 

спрыскиваю, і. -ЬеРртщеп. 

' спрьіскиваніо , я. 2 - Ьіе ^ерррепдцпд. 

Прыткій , ай], (фпеіі , ѵа(ф. 
прытко , айѵ. РфпеІТ. 
прыткость, /. 4 . Ьіе ЭіаГФ^еіг. 
прыткую, і. — лошЬт, до? фш. 

ПрыщЪ , т. 2 . Ьеь $/иё[фІас) ап Ьср фаир* 
прыщеватый, ай). Ьег Ьеп «ГфІйД Ьйі. 

п рйщу» 2 . — щитъ , (шГГфеп, йі^рфіааеп. (*. - 
еіпе ЯМапсг йт 5сі6е) 

прыщевѣю, і. •—п#ть, олрыщепѣтъ у Ьеп 2(ц& 
, ГФРпд ЬеРоттеп. 

Прѣсный, а$. (гіРф, 

лрѣеиал подЛ , ${? V. 
лѣсное мололо, ргірфс, |н(?е Шф. 
прѣсность, /. 4 . Ьіе еГфідГси. 
опрѣснокЪ, т. 2 . шідераиегі >5гоЬ. 

Прѣю, і. прѣть ., упрѣть. Ьіш|Ьмі; Гфтегсп, дм 
ПЗСІ'ОСП. ( ітрег /. прѢдЪ , р. с. упрѣлЪ Ы, 
упрѣю , ітр, прей) 
прѣлый , ай) до. 

выпрѣваю, і. —паѵіъ , яшлрЪтъ , еіійофсп. 

выпрѣиіе, я. 2 . Ьй$ (?іпРсфсп. 

запрѣвйю, і. —, залрѣтъ , рфігіеід ігегЬсп. 

перепрѣваю, і.-$и дйг ігегЪси; ост ©фіѵч'ій 

пять гоегЬеи. 

распрѣвіію, і.- гефе іоеіф юсгЬси; гефе рфіѵіД 

пчгЬеп. 

упрѣваю, --до «?егЬс». 

упрѣлый, ай), до. 

Пря, / і.5. ьсѵ 0гт’г. 

рйспря, /. і. Ьсг Заир, <&іпіи 
прюся, 2 > лрітъсл , (ігеікп. 
прѣніе, я. 2 - Ьсг ©ЕгеіЕ. 
пренрѣніе, я. 2 . ЬйЗ Ш6(1гсйеп. 
словопрѣніе, «. з. Ьіе 2)ірригайоп. 

Ирягу » і. — гать , пречь , ІраіШСП* 
пряжка, /. і. Ьіе бфиаЙс. 


ПР. 


4о 1 

впрягаю , і. ^ гать, плріч ь, еіпГрйППеп. 
впрягйніе, я. 2. (впряжа, /. і.) Ьй$ (Ціпррйітеп. 
выпрягаю, і. —, пылречъ , йиЗРраппси. 
запрягйю, і. — — оплатит (п?ігЬ осп фрегЬеп 
дебгаифО 

запряжка , /• і. Ьй$ ©еРрйШЬ 

напрягаю, і. — — йПРрйППСИ. 

леѣ силы иалрлгать , йНе ^Гйріе йП|рйППеи. 

мапрягйюся, і. — — Щ (рйППеП. С і. & *>і* 
2(Ьет) 

напряженіе , «• 2 г Ьіе ©рашшпд. 
отпрягаю, і. — — йЬІраипеп , сіігё оот апЬет 
юед Рраппеп. 

подпрягло, і.-$ц|рйппеп, берГрйітеп. 

припрягаю, I. ■— —- ій. 

прйпречь, /• 4- е »п ШсЬспдсррйПіі. , 

лошадь лсбдит 3 пЪ лрйлречъ , Ьаі $реі‘Ь ЬйГ* 
псЬеп ппйеГрйПпЕ. 

припряжный , ай). ша$ шли ЬерГѵйппеі. 

распрягйю, і.-абГРйпиеп. 

спрягію, і. — }иГлттеп рраппсп, сопііідіегсп.' 
спряженіе, «. 2. Ьіе Зи|аштепГраппипд; Ьіе (гспіидйэ 
ііои і« Ъес ©гаттайр. 

подпруга, /. і. еіп ©иге Ьег ^ррегЬс. 
подпружный, ай). $цт Р’іиі'іе де^огід. 
супр^гЪ, »». 2. Ьег ©ета^Р. 
супруга,/* і* Ріе ©ета^ііт. 
супружество, я. 2. Ьіе Офе. 
супружескій, ай). е(;е(іф. 

упругій, ай), йи^ еіпйпЬео ігеібепЬ/ (іф йн^Ье^пепЬ, 
еГй|ііГФ; (;а!Р|Т(Птід, 

упругость, /'• 4* Ьіе , Ьіе ^трЕ (іф йи^ еіііг 

апЬег зи ЬеГ^иеи; Ьіе ^)аІР|іап*ідРеіе. 

Ирягу , жешь , — жить , Ьас&ІГ, 

пряженье, я. 2. Ьй^ ЭЗасРеп. 

Прядаю , і. — уать , (рѵііідсп* 

приданье, п. 2. Ьй^ ©ргіпдеи» 

Щ з 


оспря- 


4 об 


17 Р . 


вспрядываю , г. — патъ, пслрАнут і, сП Ь,> 
•РФ Грппйсп. * * ,п 0,с 

вьшрядываю, -- Иви^Гргіііййі. 

Пряду , і. прясть , Іріппсп. 

пряденье, я. 2 . (прядь, /. 4.) Ш вріппеп. 
пряденный, ріы'і. $)фошіеп. 
прядильня, / і. ьіс (&ріпп(?иЬс. 
пря.дйлыцикЪ , >«. 2. Ьег ©ріппег. 
пряжа,у. I. деГроммп &аѵп. 

прялка, /. і. Ьсг вріішгоЛсп. I 

самопрялка,/, і. ЬаЗ ©ріпппф. 

пряслица, / , ѵиі пр ^ лка . 

пряха, /. і. Ьіе Ѳрііигтпп. 

впрядываю, і. — патъ , плрАсть . Г/исги Пм'шісп 

Ы 11 *,т ,т °' Ь ^лрлсть, ти еріптп т 

допрядываю, ' і. - долрАсть , р ш , г р 
заглядываю, - - «„Моей ,и ф/ппсп.; 

, отпрядываю, і. - «И^оті рі (р іи псп. 

Пряжка , г/й/. /й/> прягу. 

Прямый, а «у. (прямЪ) $сі’(іі)с. 

прямымъ лугіжд , дегаЬс^ ЗЗедс*. 
прямо , «йу. а сглЬс. 
прямикбмЪ , а<іѵ . <цтаЬе ьог (іф. 
не плрАжли ? і|с Ьа$ <шф шсфр. 

^ащ^т. 4 ° л - рл ' < “' Ьо 4І “ • ь ' с ®‘ ,с| ) с »іЛ «* 

прямлю, мишв, — жить, йеі'лЬе шафсп. 
впрямнваю , і. —- патъ , плряжптъ у сіпгіфйП, 

(р 0. ешси гоѵспКеп ф 

спрямливаю, і. - - ѵЫ. прАиыо. 
упрямо, (;а(бі!лт'дег 5Шсі|с. 
упрямый , д ф. еізепОппій, ЬаЩмеід , ШІ&сг|Ьеп(% 
упрямство, «. 2. Ьсг ©веп(?«т, Ьіс $йГфаггфек. 
упрямлюся, мишься, - житься, щгпЦпта (Ш. 
г Упрямствую, і. - попатъ , Ы. 

Пряный , ап). Ыиа* , Г)сі'Ьс* / 

лрАнее зелье , ©сівиг#. 
пряновйтый, «ф. езда* Ьікег. 

пря- 


ДР. ДГ. І77- 


407 


пряность, / 4- ^ Фійсі^сіг. 
пряникЪ «и 2. сіп фг'фНифсп. 
пряничекЪ, и* 2. сіп йсіпсг ^Ѵс^сійіфсн. 
прянишникЪ , т. 2 • сіи ("ф г йі (?) с и (чісйт. 
прянишный, яф- Ьсп ф[сфп*йіфсп дефи#. 

Прячу, і. — тать, спрятать, (/иі. с прячу, 
спрячь,) мѵЬогдеп, ічтІіеФп. 
прячуся, і. —- — ПФ осгііеісп. 
прятаніе, я. 2. ЬаЗ 2}С1'(1еСЙ.’И. ^ 

впрятываю, і. — патъ , плрАтать , іп «Ит 
СШ(1хФсП. 

спрятываю, і. — — ѵ ‘^- прячу. 

Птйн,а , I». ЬСѴ О30С}СІ. 

птичка , / і- Ьй$ ЗЗо$с?фси. 
птйчей, т(/. і>ш 35^ас(и еі^сп. 
лтйчеи носЪ , Ьсг ©фплЬсІ. 
птйчникЪ , г». 2. Ьсг 5Бо а сі(ісЯсГ. 
птицеловЪ , т. 2- 
птйшка, / і. еіп. Псіиес 53оде1. 

Пугаю, і. — гать, (фгесГеп; [фсифси, 

пугало, «. 2. еіп ©фгсс^ЬйЬ. 
пугйніе, я. 2. ©фгсс?еп. 

пужйю, і. —-.жсітпь , ислужатъ , СІПСП ег(“фГсЛсй« 
пуж^юся , і. —- ■— еі'Іфгссйш. пшг. 
вспуг&ю, і. — гать, пслужать , аіі[ігеі6еп. 

испугаю , і. і. - гать , -жоптіь , ѵііі, пужйю. 

йену жавшійся, рап. еіпег Ьсг сг(ѴГ)гсс?си і$. 
испужанный, рлт. сіпсг Ьсг ег|фі'СсСі і(і. 
иап/гиваю, і* — патъ, жзшь, СІИСИ ©фхсс(сй 
йЬ)адсп. 

напужанныхі, яф". С напуганный) сі'Гс^гссй; ("феи. 
перепаиваю, і. — — ГФгссГсп СіѵігЪ ш?п ѵісГси. 

дсЬгаифО) 

распугиваю, і • •—— 1)сг("фсифсй/ сіпйііЬсх' {іфсифсПл. 

Пуговица, /. і. ЬСѴ ^ИРРІ'. 

пуговка, / і. СІИ ^ПорГфеИ. 
пуговиишикЪ , т. 2- СІИ ЯПОрГишфСГ. 
пуговишный, лф. Ьсн ^пбрІ'СП ЗС^І’і^ 

Щ 4 


іІудЪ, 


4°8 ГІ у 

ПулЪ , т. 2 . <)5иЬ, Ыецщ 5'гипь. 

пуломЬЪ, ш 2 . вш ѲсюіЛг есп сшсга <у,,ь; 
полупудовшЪ , т. 2 . сі„ 20 № 

попудно , асіѵ. ЩіЬП'еі|С. + Г«Пг. 

Пяо, я. 2. Ьсѵ Жстіі , ©фтсюбаиф. I 

^ 2 ‘ Спуійпіый, чо еіпеі* Ьсг сіпеп ЬісГси, 

Пузйрь, и. я. сіпс <йГар. 

пузырёкЪ, т. 2 . рка , «іи «Шфт. 

Щклый, ту. сѵфаЬт. 

выпуклый , асіу. «Ѵ^ибси. 
выпуклость, 4 . ш'вфЬіпс; 

П У Л я, / і. г>іе ЯцвеІ. 

пулька, /. і. «іи ЛтзсГфсгг, 

Пулъ , я,. 2. Ьег 9?аЬсІ. 

пупбкЪ, пка, Ьл$ ЭМеІфещ Ьсѵ ПѴ^еисіи с* од п $* 
Пупырь, т. 2 . ст ©Мисгфеп. ! 

Пускаю, і. кать. , пустить, ГпЦеп. ГМ пущу) 

стр ^у и-з ъ Л$ха луоѵіііпіъі еілсп ЩН аЪШфп. 
хроПЬ луох4ть, |кг Шѵ ВДп. 
пущёше, я. 2 . Ьа* и?)Сп. 
пусть, (пущйй) /й 0 (ёрц, Ьл0. 
впускйю, і. лить, п пустеть, ЩтШщ 

впускйше, «. 2 . Ьщ* фіпсіпіфп. I 

впускЪ, т. з. ісі. 

выпускаю, і. —-, выпустить , ті^а(Геи. 
вылуслать зубы , ^пе тафсп. 
выпустить урйну, (т Жф ѵ аЩ\ т щ 
выпусканіе, « 2 . Ьа*і »а/)с». 
выпускъ, *«. 2 . /<*. 

ЯЬГ'Ж-”- ао ,ег6) 

допущеніе, я. 2 . Ьіе ЗиГлЦиіщ, 
допускъ , ?л. 2 . у, йі. 

допущенный, ^ДГЛ аиз«Га(Ге«< 

Мп |» с «м4п,' ~ лв "' а ' лвлуст ^» г«»<» 

за пу: 


Л^. 


409 

запущДю, — щать, - 

залущать полосы , Ьіс фййГ« ІЗ>АСу|СИ тЦш» 
запущеніе, и. 2 . жпп тип імф(еп («(&. 

зйпускЪ, я». 2 * у, Ьд$ 3^йф(а(Т сП< 
лд лалусхи сГ&лсать, ІИ Ьіе ЯВсМС (йіфеп. 
лалусхд невода , Ъег $»(Ф$Н<Ь 

испускію, і.- ѵМ. выпускаю, 7>. і>ОГбср ІА(]еИ» 

испущбю , — щать , — 

испусканіе, «• 2. выпущеніе. 

испущёніе, п. 2. *А 

ислущеніе ларовЪ , Ьіе 2(н5Ьіш(ІШ13* 

мапускйю, і. 1 — хсіть , — сіпс ЭДеіще іИійЦсП. 

-налусхать на лого собаки, Ьіе фішЬс йіф )еШйИЬегі 
|>с§сп. 

н&пускЪ, ѵі. 2 . у, сіи 3(и$ри&еі\ 

опускаю, і.-$ітткгІаДіп. 

опуск^юся, і. — — (іф І;«гй()Ій)]«и, 
опусканіе, я. 2 - (опущеніе) ^ііШИКРІйЦсп. 
опускЪ, т. 2 . у, 

отпущйю , I» — щать , — йМа^си. 

отпускаю, і* —■ хатъ, — и\. 

отлустнтъ на полю , (Ѵ«р ІйЦсП. 

отпу г щёніе, «• 2. І)і( ЗІЫйІУиид. ^ 

от лущеніе грІмсопЪ , Ьі« йн’Г<5СІ'ии0 ѣср ©ІШЬСИ, 

бтпусііЬ , ѵі. 2- у, 

отпустйтельный , лбІйЦепЬ. 

отпущенный, рлкл йб^сІйіТсп. 

перепусіаю, і. — — Г)іии&сг(аПі’*ь { 

попускаю, і. — — $и(фіс?«п ; рсіфяизси. 

лолущеніе б’бжіе, 93сг|)йидиі|?. 

припущДю, і. — щать у — $и!йЦ?п. ($и «ІІКИО 

пропускаю, і. — латл , — РогЬерІо(Тсп. 

пропускЪ, ѵі. 2 . у, Ьіс 

распускаю, і. — *— йіі$ сіпапЬег ійіТси. 

раслусхать отросли , листья , <Ш#Сфі<10«Н. 

®<5шпс) 

распускйюся, I • — ■— |іф »ои «іПсшЬсг ()сЬ«И, 
распущенный , рпп. йиІсіпяиЬег 9 с(й|]сн. 
расл ущенные полосы , (ІісдсиЬс ^.'ййгс. 
распущёніе, я. 2 • Ьіс 2{и$«ііШПЬ<ГІй||іШ<)« 

щ $ г 6с - роспускъ , VI. 2. у, і(і. 
роспуски , ковЪ , сіи ^ііГугамаеи, 

сп С 'к 0 * Ипл ' ЙІЬегІіеЪ Іебел/ 

С Лп71пуо,^,~~ $$*** ,_ , 

«у»**, »• *. ж Га,,№ ** 

спущеше, «. 2 . ц* % тНфп . 

упущеніе, «. 2 . Ш Щщ ищ 

Пустьій, ті/. ( пусгпЪ) іссѵ іеЫа. 

* ло '"Умножу , ятГоп/І. 9 
пустоватый , д$. ешл$ (еег 
пустош-і, /. і. ьі е р есге> * I 

*«** 

пустьтникЪ, И. 2. ь ЕГ 0 „іГісИег } I 

пустынница, /. Ме ©пйсЬадпп. 

пус™“пь Н0 */ теА1 ’ ”\ 2 ‘ ѵШ - пустітннкЪ. 
пустырь, /. 4 . ет ичфег шГай. 

пустотъ, о а. 2 ® М **'< ®<Ме«ІИ Л 

^ л60 " м -1 . 

С/-_ запрет/) ’ №' «член, 

ванустѣлый , а 4 ]. утѵиііеі. 

опустошаю, і. _ * , 

Опушотй*’, и. с. ГГ^іТ 4 ’ 
рпуешодайшел^, ч , 2 . і>« йетн./Ьс. 

Пушат , I. — тать ., запутать , М'ПжГеГп 
путаще, ч, а. ьп$ 35 ег«>ісГеГіі; ОД ©еГс&Ыб 
п^ты, товЬ, дсДМп. ГФ ** 

впутываю і. — пат» плутать еішгмсГеГп. 
впутываніе, «. 3 . Ьі > (ВіппШипд. * № 

запутываю, і.-- рсптсМп. 

запутываніе, «. я. Ъіе ©«здісГейтя. 
запутанный, рап. ѵепѵіс?ек. 

напутываю, --(надіЛГн 

«п|т Ь шю, ,-еспЬсйт. ' 

.„Г 


пу. 


4 1 1 

опѴтинм, тинЪ, Ьіс ^іфІФПпйе. 

перепутываю, -- пачпгѵті ціГаттефИ- 

перепутанный , Р ап • ©СГІѴІГГІц 
распутываю, і.-аи<««іапЪег шісСсГт 

спутываю, I• — — Ьі? $П$С сп * 
упутываю, ь-ЮІФсІП. 

Путь , /. 4. Ьеі’ ОВ’З. 

пЪ л уть от лрсиіиѵ\ься , л(нсі(еп. 

съ . пут А сбить, »от «Шсде «Ьбгіпвеп, асгіеиец. 

безпутица,/. і. (фіефісс ^Ьсд. 
безпутникЪ, т. 7 . сіп |>еійо(ег € 0 іе«ГФ* 

безпутный , « 4 /. І^еіЦо^. , 

перепутіе.. «.2. .прошу л о ліу'Ь у а лерслупѵе, 
іф Ыие іт ЗЗоѵбердфеп Ьі\) тіг сіпріМ;гсп. 
путешествую, ь —постать , ісі(сп. 
путешествіе, «. 2. ѣіе ЭіеіГ'С* 

путешествующій, рап. сіп КлДО«/ сіпЩШѵШШ. 
пущешёственный , «$• рп* Зісіі'с дфбіід. 
попутчикЪ, »»• 2- (попутниѴЪ) еіп Зіефсйффібе, 
то луѵін , (Ші ЗРеде. 

распитіе, «• 2. еіп (фК’фкс , сІспЬеи Ьсі 1 шфі 

ра^геп і{1. 

распутица,/! ь *’<*• 
спутникЪ, от. 2. Ьсѵ (Зс^сфѵес / 2?ед(епер. 
спутничество , ». 2- Ьіе сіі/й с I с ІіГФ л 
сухопутный , вф. 8шг ^сІЬлгшес 0сІ)біі9а 

Пухну, 2. — путь, (сЬпзсЦсп* 

пухлый, псі]. деСфтоКеп. 

пухловатый, «ф- сшлй йе(фпт0сп, 

пухлость,/. 4- (пухлйна,/. і.) Ьіе ^е[фЙ>ИІ|!* 

опухлый , Я^/. гѵ/ пухлый. 

опухло ват ый , ѵ/Ѵ. пухловйтып» 

распухлый, яф. аи^еГФп^оПеп,; 

ПухЪ, т. ^раитГ^спи 

пушёкЪ, т. 2. шка, еіпс Нсіпе ^литГЛег , сіп %гЪгѵ* 

рДиЫеіп. 

пуховый, яф. іюп ф^йит^сЬсіп. 
пуховйкЪ, т. 2. а, сіп деѣсгбсйс адл ^{істш^сіи. 
пушгіетый, й^/. ѵсіф иоп фРсшифоІчтп. 
пушатся, г* — шиться , (ч’ІОШШСІЬ 


опу 


пу. ПЧ. пщ. ПЫ 


'• 7 т * мя - «*»<■«*, « 

опѵшйю’ ^ . е ““ т ' ® гі< 8' ого ИеіЬс. 

Т* (чімЪ ^ 6 '^» 

распуліиваю, і. —~ лдщь, раслушитъ йгіі 

. фт. (}. е ЯГшпеп) ■'гушит», (і ф 

учина, у; I. ізог ешіЬгі; Ьге ЙбдампЬ. 

Пучинный, *§. ЯгиЬ*Иф*. 

Пучу, = . _ нить , Ы,і| )с „. 
пучёніе, «. 2 . м $Г%п. 

“'иТ^т. К ~ пвт ’'’ -*«<»гв«йл; Ц, 

Пѵтка ШУ ^ еНіе ч- Я * 2 ‘ ^ ^егьофсГеп. 

?ѵ’„^ '■ й “ ' й .' япопс ' ^ @ЙС?, @(Ш> 

л утла лолеаая , еіп $еІЬ(Ш. ^ ? 

пушкарЪ , т. 2 . еіп Яапопіег. 

пдаТет«^^*“ я ’ е ^ 

П^Г/ "м^^‘**'“»*»• 

тёГьны/ 1 ‘ Сичёлочка) М ®«пфм. 
тельный , „ф. {„ *<•„ 8І(ПС „ і)(()й 

тп Шмп - 

ас...кг «тчфг« ,г«-Ьт ^ ** Ы( «•*» •» 

Пшено, а 2. 

сорочинелое лшенд , 0іеі^, 
пшённый, ай]. ѵсп $ігГ еПф 
пшенйца, / ь Ъеѵ 5Шсйсп, 
пшенйшный, ай]. ѵо „ 2 щ е| -, ет 

ліпе» ищ „ ал , чвщтпиЫ 

«ІЙ®**" *• “■«»»» 

„ “ГгГіі ***■ — -...»,< 

ПылЪ , «и. 2 . Ые $іапіте. 

ПЫЛІЮ. г. _ . ' „ 

•спылйю, шу. пылій I имть ’ Оомгом. С/„ 
пыленіе, я. з. сыУ ЗІагоют. 


ПЫЛКІЙ, 


ЛЛ. л^. 


|^И 


ПЬІЛКІЙ , ай}. 

лыллій раз у Лій , еіп ті&еГебт* ЯефпЬ. 
вспылчивый , )йф*ошз , Гщ опзеЬітЬеп. 
вспылчивость , /• 4- Ьег Зйф$тн. 

ыль, /. 4- Ьес @ісш6* 

пылинка,/* і* еіп ©оппеп(ійцЫеіи» 
пыльный, ай]. (Гйибід. 

пылю, 2. •—'Лишь, налылнть , ©ЙШб тйфШ. 
Ныряю, і. —* рять , пырнуть , ^017|Ь(}сп. (/“*• 
пырну, пиу?. пыряй) 

Пытаю, і. — тать, ІЗДеп; Ьиі’ф Ьіе^оіГес сфг- 
(феи. 

пытка , і* Ые $оІсеі\ 

выпытываю, і. — дать, пылытать, йШІ(0С* 
(феп. 

допытываю , — —• ОоНепЬЗ йіи$(ог(феп. 

запьітываю, і.-шцсі* Ьег $оксг ібЬіеп. 

испытываю, і* — — итеффсп» 
испытываніе, и. 2 * (испытаніе,) Ьіс Цтег(ііфипд. 
испытатель, »». 2 . Ьеѵ еисл# шисффг. 
испытательный , ай]. шиеффепЬ. 
любопытный, ай]. пеизіеф.